Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals. Page 3

231 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 182-231 of 231 results.
 • Company Västerås kommun in Skå
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Som skolkurator har du ett av våra viktigaste jobb. Du bidrar till att öka välmående hos våra barn i skolan genom förebyggande insatser, samverkan och förmåga att fånga upp de barn som behöver dig som mest. Det finns ett stort behov av vår kompetens på våra kommunala grundskolor. Idag är vi ett stolt team på 46 kollegor varav 32 är skolkuratorer. Vår styrka ligger i vår breda kompetens och gemensamma vilja att göra skillnad och hjälpa elever. Vi träffas regelbundet och stöttar varandra i utmaningar och inspirerar varandra till utveckling. Du är placerad på en eller två skolor där du har din arbetsplats och arbetar på uppdrag av rektor.Inkluderingsteam ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer på ARBETSUPPGIFTERDin vardag som skolkurator har en spännande blandning av arbets...

 • Company Håbo kommun in Bålsta
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa.Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter.I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.Vi arbetar för en verksamhet ...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  PlaceringsenheternaSocialförvaltningen är inne i en spännande förändringsprocess där vi arbetar för att kunna ge det bästa till de barn och ungdomar som vi möter. Vi söker nu två engagerade och stabila socionomer som har tidigare erfarenhet av socialt arbete med föräldrar och barn samt familjehemsvård!Du erbjuds en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter där du har möjlighet att delta i Uppsala kommuns familjehemsvård. Vi är två placeringsenheter som jobbar med placerade barn och ungdomar. Respektive enhet består av en enhetschef och 11-13 medarbetare fördelade på olika uppdrag. Du får vidareutbildning inom de områden som du behöver komplettera din utbildningsbakgrund med för att möta de krav som ställs. Uppsala kommun erbjuder friskvårdsersättning samt tillgång till arbet...

 • Company Östhammars kommun in Uppsala
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över. Vi söker ytterligare en specialisthandläggare till oss på barn- och ungdomssektionen. Vi består idag av en verksamhetschef, en samordnare, en specialisthandläggare, åtta socialsekreterare, två mottagningssekreterare och fyra utredningsadministratörer.ARBETSUPPGIFTERSom specialisthandläggare hos oss ansvarar du främst för att ha en rådgivande funktion och också introducera nyanställda samt handleda VFU-studenter. Du kommer handlägga enstaka särskilt komplexa ärenden och vara medhandläggare vid behov. Du kommer att jobba både ensk...

 • Company Uppsala Läns Landsting in Uppsala
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Verksamhetsområde PsykiatriMed 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och fle...

 • Company Ljusdals kommun in Ljusdal
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  ArbetsplatsOm du gillar myndighetsutövningens komplexa karaktär, vill ha snabb puls i arbetet och kan fatta snabba beslut- sök detta jobb! Inom IFO Ljusdal arbetar vi nära varandra utifrån samlad kompetens med hög ambitionsnivå. Vi söker en socialsekreterare till vår barngrupp. Barngruppen är en del av IFO:s barn- och mottagningsenhet där socialsekreterare, specialistsocionomer och enhetschef arbetar för barn och unga, 0-20 år. Vi sitter i kommunhuset i Ljusdal tillsammans med flera av socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter. ArbetsuppgifterArbetet innebär i huvudsak handläggning enligt SoL och LVU, 0-20 år. I din funktion som socialsekreterare har du varierande arbetsuppgifter som att t ex ta emot och bedöma anmälningar om oro för barn, hantera akuta situationer, skapa goda samar...

 • Company Svenska Röda Korsets Centralstyrelse in Göteborg
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Om ossRöda Korsets Behandlingscenter i Göteborg har funnits i 5 år och är en, i vårdsammanhang, unik resurs genom att främst inriktas på behandling för traumatiserade flyktingar/migranter och deras anhöriga. Många av patienterna har själva varit utsatta för krigs- och flyktrelaterat våld, övergrepp och hot, andra har traumatiserats genom att bli vittne till hur andra drabbats. I vårt team bestående av 10 personer ingår psykologer, psykoterapeut, fysioterapeut, kuratorer och administratör. Nu är vi i ett skede där vi vill utöka psykosociala insatser utifrån patienters behov i samverkan med rödakorskretsar. Till vårt uppdrag hör även att sprida information om krigs- och flyktingtrauma och hur enskilda människor drabbas, vilket innebär att vi föreläser i kommuner, region, skola och för andra...

 • Company Frälsningsarmén in Other
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  FAM- huset är en del av Frälsningsarméns sociala arbete och har bedrivits som HVB sedan 1991 och dessförinnan som mödrahem sedan 1943. Verksamheten bedrivs i enlighet med FNs barnkonvention och intentionerna i socialtjänstlagen. De insatser som vi erbjuder bygger på evidensbaserad praktik där flera kunskapskällor används medvetet och systematiskt för att erbjuda insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Insatserna genomförs utifrån Barns Behov I Centrum (BBIC) vilket är ett arbetssätt för genomförande av insatser som rekommenderas av Socialstyrelsen. Vår teoretiska förankring finns i anknytningsteorin, utvecklingspsykologin och i ett utvecklingsekologiskt synsätt. Den teoretiska förankringen omsätts i de arbetssätt och metoder vi använder. Målgrupperna på FAM-huset är föräldrar...

 • Company Göteborgs kommun in Other
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Majorna-Linné är Göteborgs folkrikaste stadsdel med cirka 64 000 invånare. Med närheten till både hamn och grönområden, den gamla bebyggelsen och det rika kulturutbudet, är det en attraktiv del av staden att leva och vistas i.Stadsdelsförvaltningen i Majorna-Linné har cirka 1800 anställda. Här arbetar vi inom verksamheter som individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, hälso-sjukvård och social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Med engagemang och nytänkande gör vi stor skillnad för många. Göteborgs stads stadsdelsorganisation är under genomlysning som ett led av stadens behov av ständiga förbättringar.ARBETSUPPGIFTERDu kommer att arbeta som socialsekreterare i ett av Barn- och Ungdomsenhetens utredarteam. Teamets uppdrag är att enligt gällande lagstiftning utreda b...

 • Company Göteborgs kommun in Angered
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.ARBETSUPPGIFTERVi söker en socialsekreterare med erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättninga...

 • Company Göteborgs kommun in Vara
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola.På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att:* öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande* skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresu...

 • Company Borås kommun in Borås
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015. Den är organiserad under Individ och Familjeomsorgen i Borås Stad, enligt en värdkommunsmodell. Verksamheten är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarkammaren, socialtjänsterna inom Alingsås, Lerum och Sjuhäradskommunerna samt Södra Älvsborgs Sjukhus. Verksamheten samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott.Arbetsplatsen Barnahus finns i centrala Borås och i verksamheten arbetar förnärvarande två samordnare men övriga professioner kommer till verksamheten för sitt specifika uppdrag och all samordning sker kring barnet/ungdomen.Samordnarnas ansvar är att samordna arbetet mellan olika myndigheter kring de enskilda barnet/ungdomen. Som samordnare på Barnahus får du ta ansvar för hante...

 • Company Trollhättans kommun in Sjuntorp
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Vi är stolta över Trollhättans Stads 4 500 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft.  Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.BeskrivningVi söker just nu en vikarierande kurator som vill bli en del av elevhälsoteamet på Sjuntorpskolan och Upphärad skola.Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog med tillgång till logoped och skolläkare.ArbetsuppgifterSom kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och arbetar på uppdrag av rektor. Dina arbetsuppgifter är att i samverkan med elevhälsan och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämj...

 • Company Stockholms kommun in Stockholm
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.PreventionsenhetenSom tillsynsansvariga handläggare ingår du i Preventionsenheten som är en enhet inom Socialtjänstavdelningen.Enheten består även av fältassistenter, Ungdomsmottagning, Ungdomens hus, feriearbete för ungdomar och preventionssamordnare.Organisationen för tillsyn av folköl, lotteri samt serveringstillstånd är gemensam för Östermalms, Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Du kommer tillsammans med ytterligare en kollega jobba med tillsynsarbetet för samtliga stadsdelar. Du kommer att vara utgå från Östermalm i ditt arbete.Rollen som tillsynshandläggareSom tillsynsansvarig handläggare har du och din kollega uppdraget att utföra tillsyn av f...

 • Company Stockholms kommun in Skå
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad. Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara  med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.ArbetsbeskrivningMottagningsgruppen tillhör i dagsläget Ungdoms- och mottagningsenheten...

 • Company Praktikertjänst AB in Lidingö
  07.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Om Praktikertjänst Psykiatri ABOm PTJ Psykiatri AB LidingöPraktikertjänst Psykiatri Lidingö är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder specialistpsykiatrisk utredning och behandling för personer över 18 år. Vi söker nu en kurator till vår mottagning som ligger centralt på Lidingö, precis vid Lidingöbron och nära allmänna kommunikationer. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier enskilt och i team. Vi som arbetar här är psykiatriker, ST-läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, fysioterapeut, administratörer, medicinska sekreterare samt enhetschef.ArbetsuppgifterSom kurator bidrar du med en psykosocial helhetssyn på patientens problematik. En central del av arbetet utgörs av stödjande samtal av olika slag, allt från social rådgivning och motivationsarbete t...

 • Company AB Mando in Huddinge
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag som behandlar ätstörningar, övervikt och fetma. Ätträning, aktivitetsdämpning, vila i värme och social återuppbyggnad är hörnstenar i Mandometerklinikernas evidensbaserade behandling. mando.se/mandometermetoden/För närvarande finns verksamhet vid fyra kliniker i Sverige. Den största kliniken med heldygnsvård, dagvård och öppenvård finns i Novums vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning vid Karolinska Institutet bedrivs integrerat med den kliniska verksamheten.KompetensDu är utbildad beteendevetare med intresse och kanske till och med erfarenhet av behandling av patienter med ätstörningar. Du vill utvecklas i ditt arbete, är öppen för nya behandlingar och intresserad av vetenskapliga landvinningar om motivation och följsamh...

 • Company Oxelösunds kommun in Oxelösund
  07.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen. Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verks...

 • Company AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering in Örebro
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vi sökerDig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag hos olika kommuner. Du ska ha en socionomexamen och ha erfarenhet samt spetskompetens inom ett eller flera av nedanstående områden:* Barn och ungdom* Försörjningsstöd* Missbruk* Socialpsykiatri* Funktionsnedsättning/LSS* Äldre* Familjerätt/familjehemsvårdDet är viktigt att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person vill vi att du har en positiv inställning och en god förmåga att samarbeta både internt och externt med olika aktörer. I arbetet som socionomkonsult förväntar sig våra kunder att du har ett gott handlag med de svenska språket, såväl i tal som i skrift. Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav.ArbetsuppgifterSedvanliga arbetsuppgifter för socialsekreterare/bis...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGBUP Dalarna är en länsövergripande specialistverksamhet som består av fem öppenvårdsmottagningar, samt länsgemensamma resurser i form av akut- och korttidsavdelning, familjeterapienhet, ätstörningsenhet, akut team,  enhet för nyanmälan och rådgivning samt kunskapscenter neuropsykiatri (KCnp). Samtliga enheter är underställda en gemensam verksamhetschef.Neuropsykiatriska utredningsenheten är länsövergripande och tar emot barn och ungdomar från småbarnsålder till tonåringar med behov av bred bernpsykiatriskutredning på specialistnivå. Arbetsgruppen består av läkare, kurator, psykolog, logoped, arbetsterapeut, specialpedagog, sekreterare och avd...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  06.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGKuratorsverksamheten finns samlad i en gemensam enhet som bemannar de somatiska klinikerna vid lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Vi förser även länets sju palliativa team med kuratorskompetens. Vi söker nu en kurator för placering i Falun.Som kurator bidrar du med det psykosociala perspektivet i hälso- och sjukvården innefattande psykologiskt, systemiskt och socialrättsligt perspektiv gällande patienter och anhöriga. Du arbetar med att stärka patienter och närståendes möjligheter att hantera yttre och inre påfrestningar i samband med sjukdom, skada eller kriser. Du träffar patienter och närstående inom den specialiserade somatiska vården ...

 • Company Halmstads kommun in Halmstad
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är a...

 • Company Linköpings kommun in Bor
  06.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Om Social- och omsorgsförvaltningenSocial- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning.Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.Om arbetsplatsenIndivid- och familjeomsorg (IFO), vuxenverksamheten består av två grupper som fungerar i nä...

 • Company Torsås kommun in Kalmar
  06.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har sex förvaltningar och två helägda bolag.I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara p...

 • Company Kalmar kommun in Kalmar
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!ARBETSUPPGIFTERVi på placering...

 • Company Vetlanda kommun in Vara
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  När du kliver in på Njudungsgymnasiet möts du av en välkomnande galleria som sprudlar av liv och rörelse. Den stora samlingsplatsen som är överbyggd med ett glastak och har stora fönsterpartier mot entrén badar i ljus och är skolans hjärta. På Njudungsgymnasiet finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetsplats. Här finns 15 nationella program, idrottsgymnasium, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. Nu söker vi en skolkurator. Bli en av 2 900 anställda i Vetlanda kommun. Tillsammans gör vi skillnad för andra människor, varje dag. ARBETSUPPGIFTERSom skolkurator ingår du i elevhälsans tvärprofessionella team och arbetar på skol-, grupp- och individnivå utifrån en psykosocial helhetssyn. På skolnivå kan det handla om att...

 • Company Östhammars kommun in Öregrund
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över. Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö. Vi har en väl fungerande skolutvecklingsenhet som vi samarbetar med och rektorn finns närvarande på skolan, i nära samarbete med dig. Som nyanställd hos oss erbjuds du ett introduktionsprogram ledd av kommunens skolutvecklingsenhet.ARBETSUPPGIFTERSom kurator kommer du att jobba med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Det omfattar bland annat att genomföra sociala kartläggningar och att arbeta mot trakasserier, disk...

 • Company Judiska Församlingen i Göteborg in Göteborg
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Vår nuvarande kurator går efter många års uppskattat arbete i pension och vi söker därför hennes efterträdare.Judiska Församlingen i Göteborg är en ideell förening med ca 900 medlemmar. Arbetsplatsen är centralt belägen i vårt församlingshus innanför Vallgraven. Kansliet är en liten arbetsplats där alla hjälps åt. Viss tjänstgöring, ca 25%, sker dock på Neuberghska Bambergerska äldreboendet på Guldheden.Tjänsten är på 75 %. Du som söker bör ha socionomutbildning eller dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Värdefulla egenskaper är god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Kunskap och intresse för den judiska kulturen är meriterande.Här kommer exempel på några arbetsuppgifter man kan ställas inför.-         Ge stöd...

 • Company Ulricehamns kommun in Vara
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?IFO (Individ- och familjeomsorg) ansvarar för följande verksamheter; stöd till barn, ungdomar och deras familjer, stöd till vuxna, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända.Till enheten för försörjningsstöd söker ni nu en 1:e socialsekreterare. Välkommen med din ansökan till oss!ARBETSUPPGIFTERI rollen som 1:e socialsekreterare kommer du ansvara för den da...

 • Company Ulricehamns kommun in Vara
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära symbios med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Enheten för försörjningsstöd tillhör individ- och familjeomsorgen i Ulricehamns kommun. Enheten består av 12 medarbetare. Inom enheten hanteras försörjningsstöd, VINR (våld i nära relation), dödsbo, förmedlade medel samt sociala boenden. Till oss söker vi nu en boendekonsulent, välkommen med din ansökan till oss!ARBETSUPPGIFTERUppdraget som boendekonsulent innebär att ha ett helhetsgrepp kring individ- och...

 • Company Fören Frideborg in Härryda
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kvinnojouren Frideborg Mölndal - Härryda söker verksamhetschef/ kvinnosamordnare Kvinnojouren Frideborg Mölndal – Härryda arbetar för att motverka våld mot kvinnor i nära relationer, samt för att uppmärksamma barn som lever/har levt i familjer där våld förekommer. Verksamheten bedrivs som en ideell förening och föreningens styrelse är arbetsgivare.I första hand riktar sig verksamheten till kommuninvånarna i Mölndals stad och Härryda kommun. Viktiga samarbetspartners är socialtjänst, polis, juridiska ombud, samt andra kvinnojourer. Om oss:Kvinnojouren Frideborg erbjuder dig en miljö fylld av engagemang där delaktighet råder. Hos oss blir du en del av vårt team som präglas av hög flexibilitet och lyhördhet. För oss är våra boende viktigast, vilket genomsyrar alla beslut vi tar. Vår ambiti...

 • Company Härryda kommun in Ånge
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvalitén. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar och letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Vi levererar service med hög kompetens och kvalitet i en kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.Landvetterskolan ligger i centrala Landvetter med goda kommunikationer inom Göteborgsregionen. På Landvetterskolan har vi ca 780 elever från förskoleklass till åk 9. Landvetterskolan är en skola med goda resultat och ett välfungerande elevhälsoteam. Vi arbetar ständigt för ett förtroendefullt samarbete mellan skola och hem. Skolan ligger nära Landvetter rese...

 • Company Medkomp Vårdbemanning AB in Borås
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tjänsten:Du arbetar förebyggande och uppsökande inom skolan genom närvaro och en tillgänglighet där eleverna finns.Du har en helhetssyn på eleven vilket gör att du vid behov har ett nära samarbete med eleven, föräldrar och pedagoger för att på bästa sätt förstå och ge stöd.I arbetet ingår samtal i olika former. Exempelvis stöd-, motivations-, kris och konfliktsamtal. Även utredande, rådgivande och bearbetande samtal med elever och deras familjer förekommer i arbetet.Konsultation för skolpersonal och andra samarbetspartners.Du ingår i skolans elevhälsoteam och medverkar i elevhälsomöten samt möten med socialtjänst, barn-, och ungdomspsykiatrin, polis och andra myndigheter som har barn som målgrupp för verksamheten.ErfarenhetVi ser helst att du har några års erfarenhet av arbete med barn oc...

 • Company Borås kommun in Borås
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Är du en öppen och utåtriktad person som är bra på att skapa förtroendefulla relationer? Är du trygg i dig själv och har förmåga att vara tydlig och sätta gränser? Gillar du att samverka med andra och samtidigt beredd att ta stort eget ansvar och driva frågor och processer? Då kan du vara den vi söker!Fältverksamheten i Borås Stad består av sex fältsekreterare och vi söker nu en vikarie som vill ingå i vårt team år 2020. Arbetet inom fältverksamheten sker främst på gruppnivå och som en tidig insats i ett förebyggande arbete. Genom kontaktskapande och kartläggande arbete identifieras mål för vidare förändringsarbete. Målgruppen innefattar främst åldrarna 10-16 år.Arbetet bedrivs i ungdomarnas olika miljöer såväl dag som kväll, vardag som helg. Ett fokusområde är att bedriva uppsökande verk...

 • Company Svea Boende AB in Skå
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  I takt med att organisationen växer så söker Svea boende nu en ny familjehemskonsulent till vårt team i Stockholm! Svea boende söker dig som är färdigutbildad socionom, beteendevetare, socialpedagog eller dig som har en liknande utbildning som bedöms likvärdig.Om oss:Svea boende har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva jour- och familjehemsverksamhet, öppenvård samt stödboende. Målgruppen är barn- och unga mellan 0-21 år och vuxna som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj eller har behov av ett eget boende med visst stöd.Dina arbetsuppgifter:Svea boende rekryterar och utreder jour- och familjehem utifrån de standardiserade och evidensbaserade utredningsmetoderna Nya Kälvesten och BRA-fam. Som familjehemskonsulent kommer dina arbetsuppgifter att...

 • Company Sundbybergs kommun in Skå
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Du är förändringen. Och vill se den i organisationen. Precis som vi.Här på mottagningen finns stolta och skickliga medarbetare med många års erfarenhet inom området. Vi är ett flexibelt team som är måna om att hjälpas åt för att nå målen inom enheten. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö som bygger på ett gott socialt stöd mellan enhetschef, gruppledare och medarbetare. Enheten använder sig av kontinuerlig feedback för att utvecklas i yrkesrollerna och för att utveckla verksamheten framåt.Mottagningen är uppdelad i inriktning barn och ungdom/transit, inriktning vuxen, sociala boendeteamet och våld i nära relation. Enheten består av 12 socialsekreterare (varav två seniora socialsekreterare), fem boendekonsulenter, en boendesamordnare och en relationsvåldssamordnare. Inom enheten finns oc...

 • Company Solna kommun in Solna
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Vi söker socialsekreterare till ekonomi- och arbetsmarknadsenheten. Du kommer främst att arbeta med långtidsärenden och arbetsrelaterade insatser. Det innebär att hjälpa, stödja och motivera personer som under lång tid har haft svårt att komma ut i en meningsfull sysselsättning. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med en annan socialsekreterare och ert uppdrag är att få människor ut i arbete, arbetsträning eller praktik. I tjänsten ingår även att vid behov göra hembesök.Du ska vara socionom eller ha annan högskoleutbildning som är relevant för arbetet, t.ex. beteendevetare, jurist, socialpedagog eller liknande. Du är flexibel och strukturerad, har god samarbetsförmåga och en helhetssyn på arbetet. Du bidrar till att leda utvecklingsarbetet i linje med Solna stads politiska mål. Tidi...

 • Company DISTRA UTBILDNINGS CENTER AB in Stockholm
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Distra Gymnasium är en gymnasieskola i Globen-området. Skolan är enda friskolan i Stockholm Stad som har erhållit branschrekommendationer för sin höga kvalitet. Vi jobbar nära fack och arbetstagarorganisationer och har kollektivavtal. Vi söker dig om som vill vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. Du får stort utrymme att påverka och utforma skolans rutiner och arbete tillsammans med vår engagerade rektor, biträdande rektor och lärarkollegor. Distra Gymnasium är en fristående skola vid Globen. Vi söker nu en engagerad kurator med erfarenhet av att jobba inom skolvärlden och ungdomar. Du kommer ha en mycket central roll på skolan och tillsammans med vårt engagerade elevhälsoteam jobba nära elever och lärare för att få skolvardagen att fungera.Tjänsten kan komma att kombineras med e...

 • Company DISTRA UTBILDNINGS CENTER AB in Stockholm
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Distra Gymnasium är en gymnasieskola i Globen-området. Skolan är enda friskolan i Stockholm Stad som har erhållit branschrekommendationer för sin höga kvalitet. Vi jobbar nära fack och arbetstagarorganisationer och har kollektivavtal. Vi söker dig om som vill vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. Du får stort utrymme att påverka och utforma skolans rutiner och arbete tillsammans med vår engagerade rektor och lärarkollegor. Distra Gymnasium är en fristående skola vid Globen. Vi söker nu en engagerad studievägledare med erfarenhet av att jobba inom skolvärlden och ungdomar. Du kommer ha en mycket central roll på skolan och tillsammans med vårt engagerade elevhälsoteam jobba nära elever och lärare för att få skolvardagen att fungera genom att coacha, motivera och handleda våra eleve...

 • Company Stockholms Läns Landsting in Skå
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen (BUP) i Sollentuna har i uppdrag att erbjuda kommunens invånare i åldern 0-17 år tillgång till psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå. Vården ska ges med hög tillgänglighet och hög kompetens samt med ett välfungerande samarbete inom hela BUP Stockholm och med vårdgrannar såsom skola och socialtjänst.  Mottagningen, som ligger centralt nära pendeltågsstationen i Sollentuna, leds av enhetschef, biträdande enhetschef och fyra teamledare. Här arbetar ett 45-tal medarbetare som administratörer, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, läkare, psykologer och kuratorer.  Du kommer till en arbetsplats med bred kompetens inom det barnpsykiatriska specialistområdet beträffande såväl bedömning som behandling. Hos oss finns därför stora m...

 • Company Järfälla kommun in Järfälla
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla, tänker du också i de banorna? Socialförvaltningen ansvarar för områdena Individ-och familjeomsorg, Äldre-och funktionsnedsättning och Vård och Omsorg. Inom Järfälla Individ-och familjeomsorg är vi 200 engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet.Vi på Ungdomsenheten är en arbetsgrupp som trivs ihop och har högt till tak.  Vi är 20 personer varav 15 är socialsekreterare där några har specialfunktioner som socialsekreterare hos polisen eller som placerare. Tillsammans har vi 100-tals år av erfarenhet inom socialt arbete. Vi sitter i samma hus som de flesta av enheterna inom IFO, vilket underlättar samve...

 • Company Stockholms kommun in Skå
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.BeskrivningUnder 2018 öppnade Relationsvåldcentrum Innerstaden som ett led i att Stockholm Stad ska erbjuda ett samordnat och likvärdigt stöd till våldsutsatta och våldsutövande vuxna oavsett var i staden man bor.Idag arbetar 4 behandlare samt en biträdande enhetschef i verksamheten. Verksamheten har ett högt tryck och vi behöver utöka antalet behandlare. Vi söker nu ytterligare 2 medarbetare. RVCI är en regionaliserad verksamhet som arbetar med kvalificerat stöd och behandling för våldsutsatta och våldsutövande vuxna hemmahörande i stadsdelarna Södermalm, Kungsholmen,Norrmalm samt Östermalm. Arbetsplatsen är belägen på Tjärhovsgatan mitt på trevliga Södermalm i frä...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med oss - Vill du precis som vi bli utmanad, utvecklas och göra skillnad för kommunens medborgare? - Vill du ingå i vår stimulerande arbetsgrupp med kompetenta, erfarna, trevliga kollegor och arbetsledare?Vi arbetar för att stötta människan på väg mot ett bättre liv.Kom och jobba med oss!Vuxenenhetens ansvarar för myndighetsutövning och vårt uppdrag är att stärka förmågan hos personer som lever med beroende eller annan problematik, att uppnå en god livskvalité och e...

 • Company AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering in Göteborg
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vi sökerVårdlänken Bemanning & Rekrytering är sedan februari 2018 upphandlat med samtliga stadsdelsförvaltningar i Göteborg Stad och flera kranskommuner gällande socionombemanning. Ramavtalet sträcker sig fram till februari 2022.  Vi söker därför dig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag i Göteborg och i andra kommuner i Västra Götalands län. Krav är att du har en socionomexamen eller liknande och har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du ska ha spetskompetens och arbetserfarenhet inom ett eller flera av nedanstående områden:* Barn och ungdom* Ensamkommande barn och unga* Försörjningsstöd* Missbruk* Socialpsykiatri* Funktionsnedsättning/LSS* Äldre* Familjerätt* FamiljhemsvårdDet är viktigt att du är självgående och har förmåga att anpa...

 • Company AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering in Uppsala
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vi sökerDig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag hos olika kunder i Uppsala län. Du ska ha en socionomexamen och ha erfarenhet samt spetskompetens inom ett eller flera av nedanstående områden:* Barn och ungdom* Försörjningsstöd* Missbruk* Socialpsykiatri* Funktionsnedsättning/LSS* Äldre* Familjerätt* FamiljehemsvårdDet är viktigt att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person vill vi att du har en positiv inställning och en god förmåga att samarbeta både internt och externt med olika aktörer. I arbetet som socionomkonsult förväntar sig våra kunder att du har ett gott handlag med de svenska språket, såväl i tal som i skrift. Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav.ArbetsuppgifterSedvanliga arbetsuppgifter för socialse...

 • Company Västerås kommun in Skå
  04.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Vill du bidra till att alla elever får bästa möjliga förutsättningar? Nu söker vi på Tranellska gymnasiet en kurator. Vill du bli en av oss?Tranellska är en del av Västerås stad Skolverksamheter och vi är den mest erfarna utbildningsanordnaren inom hotell-, turism-, restaurang- och bageri. Här studerar cirka 180 gymnasieelever och 40 vuxenstuderande. Vi utbildar framtidens kockar, servitörer, bagare/konditorer och medarbetare till hotell- och turismnäringen. Vi står nu inför ett omfattande och spännande utvecklingsarbete vilket förutsätter ett stort engagemang hos oss alla. Vi gör nu en storsatsning framåt i och har nyligen flyttat in i nyrenoverade lokaler intill Lögarängsbadet.Vi har ett mycket nära samarbete med branschen och näringslivet. Detta innebär att vi kan erbjuda intressanta o...

 • Company AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering in Kalmar
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vi sökerDig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag hos kommuner runt om i landet. Du måste ha en socionomexamen eller liknande och ha flera års erfarenhet samt spetskompetens inom ett eller flera av nedanstående områden inom socialtjänsten:* Barn och ungdom* Försörjningsstöd* Missbruk* Socialpsykiatri* Funktionsnedsättning/LSS* Äldre* Familjerätt/familjehemsvårdDet är viktigt att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person vill vi att du har en positiv inställning och en god förmåga att samarbeta både internt och externt med olika aktörer. I arbetet som socionomkonsult förväntar sig våra kunder att du har ett gott handlag med de svenska språket, såväl i tal som i skrift. Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav.Arbetsupp...

 • Company AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering in Skå
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Vi sökerDig som har intresse av att arbeta som socionomkonsult för uppdrag hos olika kunder i Hallands län. Du ska ha en socionomexamen och ha erfarenhet samt spetskompetens inom ett eller flera av nedanstående områden:* Barn och ungdom* Försörjningsstöd* Missbruk* Socialpsykiatri* Äldre och funktionsnedsättning/LSS* Familjerätt/familjehemsvårdDet är viktigt att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person vill vi att du har en positiv inställning och en god förmåga att samarbeta både internt och externt med olika aktörer. I arbetet som socionomkonsult förväntar sig våra kunder att du har ett gott handlag med de svenska språket, såväl i tal som i skrift. ArbetsuppgifterSedvanliga arbetsuppgifter för socialsekreterare/biståndshandläggare så som handl...

 • Company Hedemora kommun in Hedemora
  04.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1400 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och...

 • Company Hedemora kommun in Hedemora
  04.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 300 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1400 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters