Jobmonitor. Search results for Nursing professionals. Page 3

1187 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 201-250 of 1187 results.
 • Company REGION SKÅNE in Landskrona
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomsavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård samt dagvårdsverksamhet medan barnakutmottagningen, sedan den tredje april i år, tar emot barn och ungdomar med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt alla dagar, oavsett medicinsk specialitet. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra, tas emot här. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar mellan 0-18 år och de medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals- sjukdomar. Vårt arbete sker i enlighet med FN:s Barnkonvention och NOBAB: s standard, vilket innebär att hela familjen står i fokus och barnets bästa alltid kommer i första rummet. ARBETSUPPGIFTERMed anledning av det förändrade och utökade uppdrag som vi har fått samt tjänstledigheter av ...

 • Company REGION SKÅNE in Landskrona
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomsavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård samt dagvårdsverksamhet medan barnakutmottagningen, sedan den tredje april i år, tar emot barn och ungdomar med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt alla dagar, oavsett medicinsk specialitet. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra, tas emot här. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar mellan 0-18 år och de medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals- sjukdomar. Vårt arbete sker i enlighet med FN:s Barnkonvention och NOBAB: s standard, vilket innebär att hela familjen står i fokus och barnets bästa alltid kommer i första rummet. ARBETSUPPGIFTERMed anledning av det förändrade och utökade uppdrag som vi har fått samt tjänstledigheter av ...

 • Company REGION SKÅNE in Ängelholm
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.I vår satsning på att bli ett utbildningssjukhus i toppklass rekryterar förvaltningen nu kliniska lärare till våra verksamheter. Dessa är, akutsjukvård, anestesi, operation, Intensivvård, barn och ungdom, diagnostik, hud ögon och ÖNH, kirurgi, obstetrik och gynekologi, ortopedi, rehab, specialiserad medicin samt urologi med placering i Helsingborg eller Ängelholm.Vår målsättning är att arbeta tvärprofessionellt i alla led. Vi tror på teamet och därför behöver även utbildningen vara tvärprofessionell. Under ett år genomför ca 1300-1500 studerande och medarbetare verksamhetsförlagt lärande på våra sjukhus. Till deras hjälp och stöd finns handledare och huvudhandledare som i samverkan med representanter för de olika lärosätena tar över stafettpinnen i utbildningsproces...

 • Company REGION SKÅNE in Kristianstad
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Välkommen till vår avdelning med 13 vårdplatser för kolorektalkirurgi! Avdelningen är skräddarsydd för patienter som behandlas kirurgiskt för sjukdomstillstånd i tjock- och ändtarm. Utvecklingen inom specialiteten går framåt och de kirurgiska teknikerna och medicinska behandlingarna blir allt mer komplexa, samtidigt som de blir tillgängliga för ett större antal patienter. Detta ställer nya krav på vårt sätt att arbeta. Avdelningen bemannas av kunniga och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas till experter inom sitt område. Vår avdelning som startade hösten 2019, är ett steg i riktning mot en mer modern och specialiserad vård anpassad för framtiden.Kirurgen är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och består av motta...

 • Company REGION SKÅNE in Malmö
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Avdelning 83 är en av fyra kortvårdsavdelningar som bedriver heldygnsvård inom området vuxenpsykiatri i Malmö. Vi erbjuder utredning, bedömning, diagnostisering samt behandling av akuta psykiatriska tillstånd. Vi har 17 vårdplatser och tar emot patienter med skiftande diagnoser och vårdbehov. Vi är dock främst inriktade på patienter med affektiva sjukdomar. Vården vi bedriver sker i nära samarbete med psykiatrins akutmottagning, övriga vårdavdelningar och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Malmö stad.På avdelningen finns en mentor tillgänglig vilken är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu två sjuksköterskor som vill bli en del av vårt team på avdelning 83 i Malmö!Hos oss erbjuds du ett spännande och varierat ...

 • Company REGION SKÅNE in Vara
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Vårdcentralen Törnrosen befinner sig mitt i en spännande utveckling då vi genomgår en organisationsförändring som innebär mer kompetens under samma tak för våra patienter. Tillsammans med vårdcentralen Rosengården pågår ett samarbete som kommer utmynna i en större vårdcentral med ett nytt gemensamt namn. Vi utökar därför vår bemanning och söker tre sjuksköterskor som vill vara med på denna resa. Verksamheten utgörs av läkarmottagning, laboratorium, sjukgymnastik och arbetsterapeut. Det finns även olika sjuksköterskeledda mottagningar såsom rökavvänjning, astma/KOL, diabetes, inkontinensmottagning med flera. Vi har även en rehabkoordinator samt psykolog och kurator på enheten. Vårdcentralens administrativa grupp består av medicinska sekreterare, receptionist, adminis...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik bedriver riks- och regionsjukvård inom cancer- och koagulationssjukdomar och är ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukvård (Sus). Den kliniska forskningsenheten är en gemensam enhet med hematologi och onkologi och bedriver såväl akademiska som företagssponsrade studier i nära samarbete med den kliniska vården i både Lund och Malmö. Inom enheten arbetar 27 medarbetare varav två medicinska sekreterare och en undersköterska. Två enhetsansvariga läkare har det medicinska ansvaret.Vi söker nu två forskningssjuksköterskor till vår kliniska forskningsenhet med studier inom onkologi! ARBETSUPPGIFTERI rollen som forskningssjuksköterska arbetar du i ett team med andra forskningssjuksk...

 • Company REGION SKÅNE in Hässleholm
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Välkommen att arbeta med oss på vår enhet som omfattar akutmottagning för vuxna patienter med medicinska eller neurologiska besvär, akutvårdsavdelning (AVA) med inriktning kardiologi samt ett mobilt sjukhusteam.Vi söker dig som gillar att arbeta på det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. På vårt sjukhus är det svårt att vara anonym och vi kan nästan garantera att du kommer att mötas av ett leende och en hälsning när du går i kulverten. Då vi är det lilla sjukhuset så krävs det att vara lösningsorienterad och vilja att arbeta i lag.Akutmottagningen är öppen alla dagar mellan 08.00 till 20.00 och tar emot patienter som kommer in själva eller de som kommer in med ambulans. Patienterna kan vara allt ifrån de som är av prioritet 1 i ambulansen till de som i triage hän...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Vill du vara med och ta vår enhet till nya höjder? Vill vara med och göra skillnad? Då är detta något för dig!  Geriatrikavdelning 31 är en slutenvårdsavdelning med inriktning mot akutgeriatrisk vård och rehabilitering. Målgruppen utgörs av äldre, sköra patienter med multipla kroniska sjukdomar med akut försämring i funktion samt med behov av mobilisering och rehabilitering. Hit kommer patienter från akutintaget, som direktinläggning från Malmös korttidsboenden eller postoperativt efter höftfraktur.Vi är en stabil avdelning med hög kompetens inom vårt område. Vi har ett stort fokus på patientens delaktighet och personcentrerad vård och inför utskrivning har vi ett nära samarbete med kommun och primärvård för att säkerställa fortsatt god vård. Avdelningen har en kli...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Vill du vara med i starten för att utveckla vår njuravdelning till den bästa i Sverige? Känner du för att arbeta i ett glatt team med god sammanhållning och ett öppet klimat? Då är detta en tjänst för dig!Njurmedicin avdelning nio går in i en fas där vi ska börja arbeta och utveckla avdelningen. I nuläget har vi tio vårdplatser och arbetar i två team. Ett team består av sjuksköterska och en till två undersköterskor som arbetar tillsammans och har ansvar för fem till sex patienter. Vi söker nu nya sjuksköterskor som vill vara med och utveckla vår avdelning till den bästa njuravdelning och samtidigt kunna öppna upp för fler patienter. Vi vårdar njursjuka patienter som ofta förutom sin grundsjukdom har en komplex medicinsk sjukdomsbild. Inom alla områden i sjukvården ä...

 • Company REGION SKÅNE in Malmö
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då kan detta vara tjänsten för dig! Inom verksamhetsområde (VO) slutenvård, som ingår i barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), finns en akutavdelning, en vårdavdelning och Velandergården, ett behandlingshem med integrerad skolverksamhet. VO slutenvård innefattar även de regionala teamen barn- och ungdomspsykiatrimottagning trauma, teamet för psykos och bipolära, ätstörningsteamet och könsidentitetsmottagningen. Vår akutavdelning i Malmö är regionövergripande och målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år. På akutavdelningen bedriver vi akut mottagning som innefattar telefonrådgivning, triage...

 • Company Vårdkuriren AB in Lund
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Nu söker Vårdkuriren sjuksköterskor till en akutmottagning i Lund!Om tjänsten Uppdraget innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor i akutsjukvård. Uppdraget är med start omgående och sträcker sig inpå hösten. Uppdraget innefattar främst kvällstjänstgöring. På plats finner du ambitiösa, kompetenta kollegor som värdesätter en god sammanhållning på arbetsplatsen!Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med akutsjukvård är meriterande. Kvalifikationer        Legitimerad sjuksköterska        Minst två års relevant tidigare erfarenhet        Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i MeliorPersonliga egenskaper        Förmåga att jobba självständigt såväl som i grupp        Positiv inställning och flexibel problemlösare        Ett gediget intresse av att utveckla din egna kompetens        F...

 • Company Vårdkuriren AB in Malmö
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Nu söker Vårdkuriren sjuksköterskor till dialysen i Malmö!Om tjänsten Uppdraget innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor på dialysmottagning. Uppdraget är med start omgående och sträcker sig inpå hösten med möjlighet till förlängning vid intresse. På plats finner du ambitiösa, kompetenta kollegor som värdesätter en god sammanhållning på arbetsplatsen!Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med bloddialys är meriterande. Kvalifikationer        Legitimerad sjuksköterska         Minst två års relevant tidigare erfarenhet        Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i journalsystemet MeliorPersonliga egenskaper        Förmåga att jobba självständigt såväl som i grupp        Positiv inställning och flexibel problemlösare        Ett gediget intresse av att utveckla din egna kompetens ...

 • Company Vårdkuriren AB in Helsingborg
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Nu söker vi på Vårdkuriren sjuksköterskor till äldreboende i Helsingborg.Uppdraget är på 100% med start 24 augusti och sträcker sig fram till november. Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på äldreboende. Kvalifikationer:Som sjuksköterska på Vårdkuriren ser vi att du:     Är färdig utbildad och legitimerad sjuksköterska    Har jobbat som sjuksköterska mist ett år.    Utan svårigheter kunna tala och skriva det svenska språket för en god kommunikation med personal och patienter. Personliga egenskaper:     Förmåga att jobba självständigt som sjuksköterska.     Positiv inställning och flexibel problemlösare.     Ett gediget intresse av att utveckla din egna kompetens som sjuksköterska.Vad vi på Vårdkuriren erbjuder dig:    Konkurrenskraftig lön samt gedigna arbetsvi...

 • Company Vårdkuriren AB in Lund
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Vårdkuriren söker nu distriktssköterska i Lund.Uppdraget är på 100% och startar den 31/8 och är tillsvidare. Arbertsuppgifter:Sedvanliga arbetsuppgifter för en distriktssköterska inom hemsjukvården. Du blir anställd av Vårdkuriren som konsult och sedan arbetar du hos vår kund.Vi erbjuder    Konkurrensmässig ersättning och fina arbetsvillkor    Vi står för resa och boende (om du inte har bostad i närheten av arbetsplatsen)    En trygg arbetsmiljö    En personlig, dedikerad och tillgänglig konsultchefPersonliga egenskaper    Självständig, samt god samarbetsförmåga.    Positiv inställning och flexibel problemlösare.    Behärskar det svenska språket både i tal och skrift för god. kommunikation med patienter och personal.    Ett genuint intresse av att ständigt utveckla din egna kompetens.    F...

 • Company Vårdkuriren AB in Malmö
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Nu söker Vårdkuriren legitimerade sjuksköterskor till en akutmottagning i Malmö!Om tjänstenUppdraget innebär sedvanliga arbetsuppgifter på akutmottagning. Uppdraget är med start omgående och sträcker sig inpå hösten och innefattar enbart natt-tjänstgöring. På plats finner du ambitiösa, kompetenta kollegor som värdesätter en god sammanhållning på arbetsplatsen.Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med akutsjukvård är meriterande. Kvalifikationer        Legitimerad Sjuksköterska        Minst två års relevant tidigare erfarenhet        Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i MeliorPersonliga egenskaper        Förmåga att jobba självständigt såväl som i grupp        Positiv inställning och flexibel problemlösare        Ett gediget intresse av att utveckla din egna kompetens        Förmåga att ...

 • Company REGION SKÅNE in Landskrona
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Är du sjuksköterska och vill arbeta på ett sjukhus som planerar för framtiden? Då kan du vara den vi söker! - Jag gillar framförallt att vi har en bra sammanhållning och god teamkänsla. Vi arbetar tvärprofessionellt mot samma mål där allas bidrag är lika viktigt. De som jobbar hos oss kan sin sak och det gör det väldigt roligt att arbeta tillsammans! Vi får möjlighet att göra skillnad för våra patienter, det gör stor skillnad för dem som kommer till oss, berättar Sara Nilsson, sjuksköterska. Lasarettet Trelleborg står inför spännande förändringar och vi hoppas att just du vill vara med. Vi tror att det är du och dina kollegor som bäst vet hur våra patienter får en bra och personlig vård, så därför är din delaktighet viktig för oss. Vi arbetar aktivt med förbättring...

 • Company REGION SKÅNE in Ängelholm
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Vill du arbeta på en avdelning där du blir hörd och sedd samt där dina kompetenser värdesätts? Tycker du att teamarbete är en central del i det dagliga arbetet, tveka då inte med att söka denna spännande och utvecklande tjänst som anestesisjuksköterska hos oss! Idag bedriver operationsenheten i Ängelholm främst planerad dagkirurgi men har även inneliggande patienter som genomgår till exempel höftplastik, knäplastik eller ryggoperationer inom ramen för korttidsvård. Operationsavdelningen erbjuder specialiserad och planerad vård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi, tand och öron-näs-hals. Vi tar emot både vuxna och barn, under dagtid måndag till fredag. På avdelningen är vi cirka 100 medarbetare och arbetsgruppen består av operationssjuksköterskor, anestesisj...

 • Company REGION SKÅNE in Ängelholm
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Vill du arbeta på en avdelning där du blir hörd och sedd samt där dina kompetenser värdesätts? Tycker du att teamarbete är en central del i det dagliga arbetet, tveka då inte på att söka denna spännande och utvecklande tjänst som sjuksköterska hos oss! Idag bedriver operationsenheten i Ängelholm främst planerad dagkirurgi men har även inneliggande patienter som genomgår till exempel höftplastik, knäplastik eller ryggoperationer inom ramen för korttidsvård. Operationsavdelningen erbjuder specialiserad och planerad vård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi, tand och öron-näs-hals. Vi tar emot både vuxna och barn, under dagtid måndag till fredag. På avdelningen är vi cirka 85 medarbetare och arbetsgruppen består av operationssjuksköterskor, anestesisjukskötersk...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Hjärtligt välkommen till oss på urologen! Verksamhetsområde urologi består av två vårdavdelningar och en mottagning i Malmö samt en mottagning i Lund. Vi har även fem mottagningslinjer, fyra i Malmö och en i Lund. Utöver läkarmottagning utför vi bland annat urodynamiska undersökningar, har uroterapeutsbesök och mikrovågsbehandling av prostataförstoring (TUMT-behandlingar). Våra kontaktsjuksköterskor har även mottagning inom prostata-, blås-, njur- och penis/testiscancer. Detta gör att vi har ett stort patientflöde dagligen och en mycket varierande arbetsdag. ARBETSUPPGIFTERNu söker vi en sjuksköterska till urologimottagningarna i Malmö och Lund. I dina arbetsuppgifter ingår att assistera vid cystoskopering, biopseringar, ultraljudsundersökning och mindre operativa i...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Hjärtligt välkommen till oss på urologen! Verksamhetsområde urologi består av två vårdavdelningar och en mottagning i Malmö samt en mottagning i Lund. Vi har även fem mottagningslinjer, fyra i Malmö och en i Lund. Utöver läkarmottagning utför vi bland annat urodynamiska undersökningar, har uroterapeutsbesök och mikrovågsbehandling av prostataförstoring (TUMT-behandlingar). Våra kontaktsjuksköterskor har även mottagning inom prostata-, blås-, njur- och penis/testiscancer. Detta gör att vi har ett stort patientflöde dagligen och en mycket varierande arbetsdag. ARBETSUPPGIFTERNu söker vi en sjuksköterska till urologimottagningarna i Malmö och Lund. I dina arbetsuppgifter ingår att assistera vid cystoskopering, biopseringar, ultraljudsundersökning och mindre operativa i...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag. Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då kan detta vara tjänsten för dig! Verksamhetsenhet (VE) minnessjukdomar är en specialistmottagning som erbjuder utredning och behandling av minnesstörningar samt misstänkta demenstillstånd/kognitiv svikt hos såväl äldre som yngre personer. Vår verksamhet bedrivs i helt nya lokaler centralt belägna vid Triangeln i Malmö. Vi har en väl utbyggd öppenvård med specialistmottagning, mobila öppenvårdsteam och enheten minneshälsan. Till vår verksamhet hör också ett regionalt kunskapscentrum inom demensområdet, en enhet för kliniska läkemedelsprövningar. Hos oss bedrivs forskning och undervisning m...

 • Company REGION SKÅNE in Ängelholm
  07.08.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Vill du vara med och arbeta med siktet inställt på utveckling och framtidens sjukvård? Medicinavdelning med inriktning hjärtsjukvård och akutmottagningen på Ängelholms sjukhus söker nu två sjuksköterskor som vill hjälpa oss att möta framtidens utmaningar med kreativitet, nytänkande och mod. Tjänsten ger möjlighet för rotation mellan avdelning och akutmottagning, utformningen hur detta kan tänkas se ut gör vi tillsammans.Vi arbetar med smarta och innovativa lösningar för att erbjuda våra patienter en bättre vård. Med ett öppet klimat, högt engagemang och tillitstyrt ledarskap gör vi vårt yttersta för att varje patient och medarbetare ska känna sig trygga och delaktiga. Vi har högt i tak och arbetar ständigt med att förbättra våra processer och höja ribban när det kom...

 • Company PAVLIANA SRL in Ser
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Verksamhetsområde Anestesi, operation och intensivvårdMed 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats ...

 • Company Almia AB in Örnsköldsvik
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Kvalifikationer:Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet.Personliga egenskaper:Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.Arbetsuppgifter:Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på medicinavdelning.Vi erbjuder dig!Din egen personliga konsultchefKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidragKostnadsfri coaching via BluecallMingelträffar med andra sjuksköterskorBra betalt och fördelaktiga förmånspaketSto...

 • Company Dedicare AB (publ) in Örnsköldsvik
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Uppdrag:Barn ssk till BUM Örnsköldsvik 200907-201206 Hör av dig till mig, vi erbjuder resa, boende och tjänstepension.Kort tidsfrist! Kvalifikationer        Sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet.        Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.         Erfarenhet som barnsjuksköterska på allmän medicinsk vårdavdelning med neonatala vårdplatser        Datorprogram: Obstetrix, Orbit, PACS , RIS, NCS CrossPersonliga egenskaperGod samarbetsförmåga med övriga arbetskamrater och yrkeskategorier. Personlig mognad med intresse och förmåga att möta patienter och anhöriga i svåra situationer. Förmåga att prioritera, delegera samt arbetsleda arbetskamrater i teamet. Flexibel och vilja att verka för verksamhetens behov. Van att arbeta med varierande arbetsuppgifter i varierande t...

 • Company Almia AB in Sundsvall
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Kvalifikationer:Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet.Erfarenhet från verksamhetsområdet är meriterande.Personliga egenskaper:Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.Arbetsuppgifter:Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på infektionsavdelning.Vi erbjuder dig!Din egen personliga konsultchefKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidragKostnadsfri coaching via BluecallMingelträffar med andra sjuk...

 • Company Almia AB in Sundsvall
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Kvalifikationer:Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet.Erfarenhet från följande specialiteter är önskvärt; gastroenterologi, nefrologi, endokrinologi och/ eller reumatologi.Önskvärt med vana av peritonealdialys.Personliga egenskaper:Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.Arbetsuppgifter:Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på internmedicinskvårdavdelning med gastroenterologi, nefrologi, endokrinolo...

 • Company REGION HALLAND in Falkenberg
  06.08.2020

  Om arbetsplatsenHallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg.Vi har cirka 3 500 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar.På mottagningen arbetar vi tillsammans med uppdraget i fokus och i nära samarbete med övriga professioner i ett utvecklat teamarbete för patientens bästa. Då en av våra medarbetare nu går i pension söker vi dig med intresse för lungsjukvård till vårt lungteam. Vi erbjuder dig ett utvecklande och varierande arbete i en grupp med h...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Jönköping
  06.08.2020

  Medicinkliniken, Medicinsk vårdenhet C, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Vi sökerDå en av våra kollegor går på föräldraledighet söker vi nu en nattsjuksköterska till vår avdelning. Tycker du om att vara självgående, ta initiativ och arbeta i en liten men sammansvetsad grupp? Då har vi jobbet för dig! Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av tidigare nattarbete. Tjänsten är ett vikariat på 69% med tillträde enligt överenskommelse till den 17/10 2021. Vi erbjuder digDu som arbetar på natten fyller en viktig funktion och vi erbjuder dig ett lönetillägg på 6 000 kr baserat på heltid!Som sjuksköterska hos oss blir du en del i ett gott nattgäng som kämpar tillsammans! På natten arbetar du i ett team tillsammans med en annan sjuksköterska och en undersköterska d...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Jönköping
  06.08.2020

  Medicinkliniken, Medicinsk vårdenhet B, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Är du sjuksköterska och vill ha ett meningsfullt arbete? Då har vi jobbet för dig!Vi sökerVi på medicinsk vårdenhet B söker nu två nya kollegor som vill arbeta tillsammans med oss. Tjänsterna är tillsvidare med tjänstgöringsgrader på 100 respektive 90 procent. Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.Vi erbjuder digHos oss får du arbeta på en avdelning där vi värnar om ett gott arbetsklimat. För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Du arbetar i team där sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och dietist har en central roll i patientens rehabilitering. På enheten arbetar cirka 20 s...

 • Company REGION VÄSTERBOTTEN in Lycksele
  06.08.2020

  Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.***Detta är en intern rekrytering och annonsen riktar sig endast till redan anställd personal inom Region Västerbotten. ARBETSUPPGIFTERRegion Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Kirurgcentrum är en länsklinik och har verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Kirurgkliniken i Skellefteå tillhör Kirurgcentrum Västerbotten och bedriver akut och elektiv allmänkirurgi inklusive onkologi. Kliniken består av 1 mottagning tillsammans med scopi verksamhet och vi har 34 vårdplatser fördelade p...

 • Company Dedicare AB (publ) in Skellefteå
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Längtar du att få jobba i Skellefteå?Ja då kan detta uppdrag vara något för dig.From 1 sept- 15 okt.Hör av dig till mig! Specialitet: Specialistsjuksköterska inom medicinsk eller kirurgisk vård i första hand.I andra handspecialistutbildadsjuksköterska inom till distriktssköterska,äldrevård alternativthälso- och sjukvård för barn.Kvalifikationer        Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.        Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Personliga egenskaperGod samarbetsförmåga med övriga arbetskamrater och yrkeskategorier. Personlig mognad med intresse och förmåga att möta patienter och anhöriga i svåra situationer. Förmåga att prioritera, delegera samt arbetsleda arbetskamrater i teamet. Flexibel och vilja att verka för verksamhetens behov. Van att arbeta med...

 • Company Almia AB in Skellefteå
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Kvalifikationer:Legitimerad specialistsjuksköterska inom medicinsk eller kirurgisk vård i första hand. I andra hand specialistutbildad sjuksköterska inom till distriktssköterska, äldrevård alternativt hälso- och sjukvård för barn samt minst fem års erfarenhet.Erfarenhet av intermedicinsk- och geriatrisk vård är meriterande.Meriterande med erfarenhet av journalsystemet NCS cross.Personliga egenskaper:Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och...

 • Company REGION VÄSTMANLAND in Sala
  06.08.2020

  Är du legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för palliativ vård? Vill du ha ett stimulerande och meningsfullt arbete där du arbetar teambaserat för att främja våra patienters livskvalitet? Nu när en av våra medarbetare går i pension, hoppas vi att du vill bli vår nya kollega. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt. ArbetsuppgifterSom sjuksköterska hos oss kommer du till stor del utföra avancerad hemsjukvård i patientens hem. Vissa uppdrag utförs på medicinmottagningen samt i kommunala boenden. Du kommer att arbeta med omvårdnadsstatus, riskbedömningar och förslag på åtgärder. Utifrån dina bedömningar ska du bland annat kunna ge läkemedel från generella direktiv. Utöver det sätter du dropp, ger blod, tar blodpr...

 • Company Ofelia Vård AB in Vara
  06.08.2020

  Om ossOfelia Vård AB är ett auktoriserat utbildnings- och bemanningsföretag med verksamhet över hela Sverige. Vi hyr ut kvalificerad personal till vårdens olika specialiteter. Ofelia Vård AB är en del av Skandinavisk Hälsovård som ägs av Falck Healthcare AB. Vi är störst inom vårdbemanning i NordenVi har kollektivavtal med Vårdförbundet och erbjuder komplett försäkringsskydd, pensionsinbetalningar och goda ekonomiska villkor.Vi erbjuder även alla våra anställda 20% rabatt på samtliga årskort hos Nordic Wellness.Dina arbetsuppgifterVi söker för kunds räkning sjuksköterskor för uppdrag på ortopediskvårdavdelning i VästeråsTjänstgöring på akut ortopedisk avdelning med 30 vårdplatser.Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter vad gäller medicinsk o basal omvårdnad, preoperativa förberedelser och postop...

 • Company Klara D AB in Vara
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Klara sökerKlara söker att antal sjuksköterskor som vill arbeta i sommar inom äldreomsorgen. Vi erbjuder attraktiv sommarlön, boende och resa vid behov. Tjänstgöringsgrad är heltid, deltid. Du kan välja mellan arbeta blandade tider, dagtid, eller natt.Välkommen med din ansökan!Klara är ett av de främsta företagen inom kvalificerad kompetensförsörjning inom vården. Vi erbjuder Dig tjänstepension, kollektivavtal och andra attraktiva förmåner.OrtVästeråsArbetsuppgifterSedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor inom äldreomsorgen.KvalifikationerSjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Personliga egenskaperSom bemanningssjuksköterska hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. S...

 • Company Sens Care AB / MixMedicare AB in Borås
  06.08.2020

  Om uppdragetVi söker nu sjuksköterska till kund i BoråsTidsperiod: 200901-201130Arbetstid: nattDina arbetsuppgifterSedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på Medicinsk akutvårdsavdelning.Din profilLeg sjuksköterska med ca 2 års erfarenhet. Vana av arbete på liknande avdelning är meriterande och krav på erfarenhet av att arbeta med telemetriövervakning.Vi ser gärna att du har en positiv och flexibel inställningOm ossMix Medicare är ett bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har lång erfarenhet och har funnits sedan 2002.Hos oss kan du känna dig trygg då vi är ett auktoriserat företag med kollektivavtal och tjänstepension. Vi bemannar med omtanke!...

 • Company Vårdkuriren AB in Göteborg
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Nu söker Vårdkuriren intensivvårdssjuksköterskor till IVA/postop. i Göteborg!Om tjänstenUppdraget innebär sedvanliga arbetsuppgifter för intensivvårdssjuksköterskor på IVA och postop. Uppdraget är med start omgående och sträcker sig inpå hösten med möjlighet till förlängning vid intresse. På plats finner du ambitiösa, kompetenta kollegor som värdesätter en god sammanhållning på arbetsplatsen.Tidigare erfarenhet av att ha arbetat på IVA eller postop samt erfarenhet av journalsystemen Melior samt Orbit är meriterande. Kompetenskrav        Intensivvårdssjuksköterska        Minst två års relevant tidigare erfarenhetPersonliga egenskaper        Förmåga att jobba självständigt såväl som i grupp        Positiv inställning och flexibel problemlösare        Ett gediget intresse av att utveckla din ...

 • Company Annsam AB in Vara
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  AnnSam AB, som har bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker Astma/KOL Sjuksköterska för uppdrag inom Vårdcentral i Uddevalla! Sjuksköterskearbete på vårdcentral. Telefonrådgivning, triagering, planerad mottagning.Period: 2020.08.03-2020.09.30Arbetstid: DagtidErfarenhet: Två års erfarenhet som sjuksköterska och trygg i din yrkesroll. Astma/KOL sjuksköterskaJournalsystem: Asynja,VISPHAnnSam har även andra uppdrag i området, välkommen med frågor och din ansökan!I rollen som bemanningssköterska innebär att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Du deltar i ronder samt medicinsk planering och utförande. Du samarbetar på ett positivt och handledande sätt med omvårdnadspersonal samt ansvarar för att erbjuda kvalitativ vård.Vi är mån om våra sjuksköterskor...

 • Company Annsam AB in Borås
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker flera sjuksköterskor för korta och längre uppdrag inom Äldrevården i Borås!Erfarenhet: Två år som allmänsjuksköterska och trygg i din arbetsroll.Omfattning: Deltid/heltid, samt extrajobb.Period: Välkommen att berätta hur du kan arbeta!Välkommen med din ansökan, uppdragen tillsätts löpande!I rollen som bemanningssköterska innebär det att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Deltar i ronder och medicinsk planering och utförande. Du samarbetar på ett positivt och handledande sätt med omvårdnadspersonal samt ansvarar för att erbjuda kvalitativ vård.Vi på AnnSam är mån om våra sjuksköterskor och har konkurrenskraftiga löner vilket innebär att du alltid har goda möjligheter till bra lön hos oss. S...

 • Company Annsam AB in Borås
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker sjuksköterskq för nattuppdrag på Medicinska akutvårdsavdelning i Borås! MAVA är en medicinsk akutvårdsavdelning där vi tar hand om och vårdar patienter med flera olika akuta sjukdomstillstånd; syncopé som kräver telemetriövervakning, hjärtsvikt, okomplicerade arytmier, bröstsmärta med låg sannolikhet för infarkt, allergiska reaktioner, hyperglykemi, intoxikationer. Erfarenhet: Två år som allmänsjuksköterska och trygg i din arbetsroll. Erfarenhet av hjärtövervakning.Period: 2020.09.01-2020.11.30Arbetstid: NattJournalsystem: Melior och SAMSAVälkommen med din ansökan, uppdragen tillsätts löpande!I rollen som bemanningssköterska innebär det att du ansvarar för bedömning och uppföljning av patienternas vårdbehov. Deltar i ronde...

 • Company Klara D AB in Uddevalla
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Klara sökerför kunds räkning Astma/KOL sjukskötersa till uppdrag på vårdcentral med tillsättning snarast t.o.m. 200930.OrtUddevallaArbetsuppgifterSjuksköterskearbete på vårdcentral. Telefonrådgivning, triagering, planerad mottagning.KvalifikationerAstma/KOL sjuksköterskaJournalsystem: AsynjaVISPHGoda kunskaper i svenska, både i tal och skriftPersonliga egenskaperSom person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande. I din roll bidrar du med kvalitet, service och ett gott bemötande åt allaDu är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssättOm arbetsgivarenKlara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Det innebär att vi följer kollektivavtal med riktig tjänstepension, sjuklön och att vi har ansvarsförsäkring. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och...

 • Company Randstad AB in Borås
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  ArbetsbeskrivningRandstad Care söker sjuksköterska som vill arbeta natt på vårdavdelning i Borås.Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på medicinsk akutvårdsavdelning.Vi på Randstad Care strävar efter att alltid ha nöjda och välmående konsulter. Med täta uppföljningar och nära dialog ser vi till så att du som anställd hos oss alltid känner dig trygg. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga villkor, vilket bland annat innefattar högre lön, flexibilitet, kollektivavtal, friskvårdsersättning, försäkringar och pension från första arbetade timmen. Hos oss har du en dedikerad konsultchef som förstår din kompetens. Bli en del av vårt fantastiska konsultteam, varmt välkommen med din ansökan!AnsvarsområdenMedicinsk akutvårdsavdelning.ArbetstiderNatt 2020-09-01 - 2020-11-30.Kvalifikatio...

 • Company Randstad AB in Kiruna
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  ArbetsbeskrivningRandstad Care söker Astma/KOL sjuksköterska som vill arbeta på en vårdcentral i Uddevalla.Sjuksköterskearbete på vårdcentral. Telefonrådgivning, triagering och planerad mottagning.Vi på Randstad Care strävar efter att alltid ha nöjda och välmående konsulter. Med täta uppföljningar och nära dialog ser vi till så att du som anställd hos oss alltid känner dig trygg. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga villkor, vilket bland annat innefattar högre lön, flexibilitet, kollektivavtal, friskvårdsersättning, försäkringar och pension från första arbetade timmen. Hos oss har du en dedikerad konsultchef som förstår din kompetens. Bli en del av vårt fantastiska konsultteam, varmt välkommen med din ansökan!AnsvarsområdenMottagning. ArbetstiderVardagar dagtid omgående tom 2020-0...

 • Company Partille kommun in Partille
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Partille kommun har idag 39 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde,  professionalitet och framåtanda.Hemsjukvården har verksamheter inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsboende och funktionshinder. Vi är bemannad med sjuksköterskor dygnet runt alla dagar under året och gör hembesök till kommuninvånare som har ett stort och varaktigt behov av sjukvårdsinsatser.ARBETSUPPGIFTERÄr du sjuksköterska och trivs med att arbeta nattetid? Då hoppas att vi får en chans att träffa dig.Varför ska du träffa oss på hemsjukvården?Vår enhet består av ett härligt gäng av sjuksköterskor med god stämning och hög kompete...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Skå
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.Webbplats Facebook Om tjänsten Du får möjlighet att skapa dig bredare kunskaper inom det akutmedicinska fältet och träffar patienter inom alla specialiteter.Du får även möjligheten att specialisera dig inom ett intresseområde när du vill utvecklas ytterligare efter några år. Vi erbjuder en strukturerad introduktion där auskultation inom avdelningens samarbetsenheter ingår. Du har alltid möjlighet att ställa frågor och vi arbetar tillsammans för våra patienter. Du har ett individuellt schema som du har möjlighet att påverka. Regelbunden kompetensutveckling i fo...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Mölndal
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Är du anestesisjuksköterska och vill ha ett intressant och spännande arbete? Vill du ha ett varierande arbete med möjlighet att påverka och utveckla vår avdelning? Sök då till oss på Operation 1 Mölndal!Om vår verksamhetOperation 1 på Mölndals sjukhus består av sju operationssalar.Här arbetar vi med akuta och ele...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Vara
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Söker du ett roligt, utmanande och utvecklande arbete? Just detta kan vi erbjuda dig på vår intensivvårdsavdelning (BIVA)!När det oväntade händer och människor får en annan livsresa än de tänkt sig - då finns vi där och tar hand om familjen.Vårt jobb är som bäst när vi gjort skillnad för barnen och deras föräldra...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Vara
  06.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om ossAkutgeriatriska avdelningen är en del av akutflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där de flesta patienter kommer direkt från akutmottagningen.Hos oss arbetar vi aktivt med patientsäkerhetsarbete och har som mål att alla sköra äldre skall vårdas enligt ett strukturerat omhändertagande, CGA (Comprehens...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters