Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

500 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 500 results.
 • Company Högskolan Väst in Uppsala
  24.06.2021

  Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskol...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Institutionen för handelsrätt är en del av Ekonomihögskolan, Lunds universitet.Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt så...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga ...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskaps...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskaps...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskaps...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade for...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Insti...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Insti...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskaps...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendeve...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för sydsvensk skogsvetenskapVid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel i södra Sverige, men också i andra delar av landet. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter. Institutionens masterprogram Euroforester är en viktig del av ver...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  The department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education on...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ack...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Institutionen för Informatik söker nu en förste forskningsassistent för ett pågående projekt vid instiutionen.Projektet Västerbotten utan gränser, som finansieras av Vinnova, syftar till att skapa en modell för digital nära vård där...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Sociologiska institutionen söker en förste forskningsassistent som ska arbeta inom projekten ” Pa jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi forena klimatbarbarhet med ekonomisk tillvaxt, bra jobb och offentliga preferenser?” finansierat ...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Institutionen för Datavetenskap är en dynamisk institution med ca 140 anställda från mer än 20 olika länder.Vi erbjuder utbildning och forskning inom ett brett stort område inom Datavetenskap. Anställningen omfattar heltid (100%) un...

 • Company Mittuniversitetet in Östersund
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: Utveckling av ingenjörskonst (t.ex. varmpressning, hållbar processteknik), kemiska reaktioner (t.ex. katalys) och karaktärisering som direkt kan appliceras för miljövänlig ytmodifiering av biopolymerer som nanocellulosa, cellulosa och lignocellulosa (e.g. CTMP, TMP och Trä). Stor vikt kommer att läggas på experimentellt arbete och analyser med NMR, HPLC, SEM, AFM, GC och MS. Projektet kommer därför att leda till en gedigen kunskap inom träkemi, materialkemi och modifiering av biomaterial. Vi samarbetar även med ingenjörer och materialkemister för att designa och utveckla nya mat...

 • Company Mittuniversitetet in Östersund
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter:Mittuniversitetet startar ett stort forskningsprogram om vedbaserade fibrersbeteende i industriella tillverkningsprocesser.Med detta vill vi stödja utvecklingenav nya materialegenskaper och ytterligare minskning av koldioxidavtrycket förskogsbaserade industrier och därmed tillväxten av svensk bioekonomi. Vi kommeratt hantera frågor kring skogsindustriell processforskning på ett nytt sätt genom attfokusera på de dynamiska mekaniska fenomen som de inhomogena fibrerna upplever när de samverkar under olika bearbetningssteg. Programmet kommer att drivas av vårt forskningscenter FSCN (...

 • Company Linköpings Universitet in Skå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal.  Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbil...

 • Company Linköpings Universitet in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktba...

 • Company Linköpings Universitet in Skå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekteran...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  24.06.2021

  vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-07-02.Psykologiska Institutionen är en arbetsplats präglad av mångfald och kreativitet för utbildning och forskning inom psykologi. Varje termin är över 1000 studenter inskrivna på våra kurser som innefattar allt ifrån grundutbildning till forskarutbildning.ArbetsuppgifterSensory Cognitive Interaction Laboratory (SCI-LAB) är en ledande forskargrupp som innefattar ett dussintal medarbetare och som leds av Professor Jonas Olofsson. Vi söker en ny medarbetare som bidrar till ett forskningsprojekt om neurokognitiv träning med lukter. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.Arbetet innefattar såväl rekrytering av äldre personer som undersöks med kognitiva test samt med hjärnavbildningsmetodik (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI...

 • Company Karlstads Universitet in Vara
  24.06.2021

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på Är du intresserad av framtidens hälso- och sjukvård? Hos oss är du är med och skapar morgondagens sjuksköterska!BakgrundVid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, ...

 • Company REGION HALLAND in Halmstad
  24.06.2021

  Välkommen att söka en unik tjänst som klinisk lektor hos oss i Region Halland!ArbetsuppgifterSom klinisk lektor vid FoU Halland har du ett övergripande regionalt ansvar för utveckling av den pedagogiska kvalitén och forskningsanknytningen i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).VFU-uppdraget sker utifrån en väl utvecklad handledningsmodell i nära samverkan med hälso- och sjukvårdens förvaltningar och Högskolan i Halmstad. Inom VFU uppdraget kommer du att arbeta tillsammans med den regionala studierektorn för vård och omsorgsutbildningar och studierektor vid Högskolan Halmstad, kliniska lektorer, kombinationstjänst lärare och – sjuksköterskor, samt ca 60 huvudhandledare inom Hälso- och sjukvården. Sedan 2010 ingår kliniska lektorer i omvårdnad i FoU Hallands organisation inom uppdraget...

 • Company Tekniska Högskolan i Jönköping AB in Jönköping
  24.06.2021

  The School of Engineering is one of four schools within Jönköping University. We offer attractive technical education at undergraduate and graduate levels and conduct advanced research in several technological areas. The School of Engineering is able to award doctorates in the area of industrial product realization. We collaborate with the surrounding society to develop new technology and spread knowledge to strengthen the competitiveness of companies. Working with us, you are close to colleagues in an international environment with great opportunities to influence and develop.The Department of Construction Engineering and Lighting Science offers graduate and post-graduate education.The department has an active research environment with research focusing on knowledge-intensive product real...

 • Company Blekinge Tekniska Högskola in Vara
  24.06.2021

  Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  24.06.2021

  Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021.ProjektbeskrivningVid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna.Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) samt för samhäll...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  24.06.2021

  Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2021.ProjektbeskrivningVid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna.Vid Örebro Universitet bedrivs forskning inom idrottsvetenskap huvudsakligen inom forskarmiljön RIPSA (Research in Sport Science ...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  24.06.2021

  Örebro University and the School of Health Sciences are looking for a doctoral student in Sport Science concluding with a doctoral degree. Start date: autumn 2021.Project descriptionThe university has a long tradition of education and research in the field of sports. The Division of Sport Science, as a part of the School of Health Sciences, currently offers a wide range of programmes at the undergraduate (Sport Science and Coaching, Sport Management and physical education and health as a subject of the Teacher programme), Master’s (Sports Physiology and Medicine) levels. As one of three higher education institutions in Sweden, we also drive research education in Sports science since 2001 and currently have 12 doctoral students admitted.Research in Sports Science at Örebro University (ÖU) i...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  24.06.2021

  Örebro University and the School of Science and Technology are offering two PhD positions in Computer Science with a focus on integrating Machine Learning and Machine Reasoning, concluding with the doctoral degree. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, ), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.Start date: winter 2022Project descriptionThe project will investigate how to develop systems that learn and reason in an artificial intelligence (AI) and autonomous systems context. While there has been a lot of progress on both machine learning and machine reasoning, their integration remains a key open chall...

 • Company Göteborgs Universitet in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. ArbetsuppgifterArbetet består av att vara en del av den ledande grupperingen kring informationssystem; avdelningen för informatik, att arbeta i nära samarbete med kollegor med forskning, utbildning och samverkan. Vi förväntar oss att du demonstrerar ditt engagemang för hög kvalitet i utbildning och skapandet av en positiv lärmiljö för studenter. Du kommer bedriva utbildning på vårt masterprogram i Digitalt ledarskap, likväl som på det systemve...

 • Company Göteborgs Universitet in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Anställningsform: tillsvidareanställningOmfattning: 50%Placering: HDK-Valand Steneby, Dals Långe...

 • Company Göteborgs Universitet in Göteborg
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Environment for Development (EfD) initiativet är en enhet vid Handelshögskolan i Göteborg. EfD är ett globalt nätverk av forskningscentra inom miljöekonomi främst baserat i det globala syd. Det övergripande målet med EfD är att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom att bygga miljöekonomisk kapacitet och koppla denna till policyprocesser. EfD har centra vid akademiska institutioner i Centralamerika, Chile, Kina, Colombia, Etio...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Arbetsuppgifter I forskargruppen entreprenörskap och innovation bedrivs många stora projekt i samverkan med företag och andra organisationer. Du kommer att ha en koordinerande position i forskningsprojekten, i kontaktytan mellan forskare och de företag och organisationer som forskn...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  - med specialisering inom användning av mikrobiella bränsleceller och bioelektrokemiska systemLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskargruppen inom biokemisk processteknik fokuserar på utvecklingen av biokemiska processer för produktion och förädling av kemikalier och bränslen från CO2, antingen infångad från indu...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Institutionen för svenska språket ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av tre ämnesmiljöer med utbildning och forskning: svenska språket, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning. Därtill anordnas kurser i nordiska språk, bland annat danska och isländska.Under vår­-, sommar- och höstterminen erbjuder institutionen fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flertalet kan läsas både på campus och på distans.Ämnesområde för befattningen: Svenska som främmande språk Placeringsort tillsvidare: VäxjöAnställningens omfattning: 50–100 % enligt överenskommelseAn...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Juridiska institutionen har cirka 65 anställda och vår forskning omfattar många olika rättsområden.Forskningen bedrivs i såväl mindre projekt, inriktade mot mer avgränsade juridiska områden som större ämnesöverskridande projekt i sa...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för skoglig resurshushållningInstitutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på .ArbetsuppgifterVi söker en person med särskilt intresse för skoglig ...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-08-10.Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom atmosfärsvetenskap, biogeokemi, miljökemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.Forskningen på Enheten för Biogeokemi är inriktad mot biogeokemiska kretslopp av kol, kväve, metan och andra ämnen i atmosfär, land, och hav.  Enheten har stark forskning kring kopplingar mellan klimatuppvärmningen i...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Other
  23.06.2021

  Information about the departmentThe Department of Computer Science and Engineering is a joint department at Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg, with activities on two campuses in the city of Gothenburg. The department has around 270 employees from over 30 countries. Our research has a wide span, from theoretical foundations to applied systems development. We provide high quality education at Bachelor's, Master's and graduate levels, offering over 120 courses each year. We also have extensive national and international collaborations with academia, industry and society.Our aim is to actively improve our gender balance in both our department and division. We therefore strongly encourage female applicants for our positions. As an employee at Chalmers and the De...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Other
  23.06.2021

  Hydrometallurgical processing of the waste became a sustainable tool with lower environmental impact. The competence in this field will be more and more required and appreciated in the academic and industrial establishments.Information about the researchThe Department of Chemistry and Chemical Engineering is the largest dpartment at Chalmers with approximately 330 employees. The research focus is sustainability and a better environment. At the Division of Energy and Materials we have a diverse research activity, focusing on different aspects of material and energy related questions. The division includes Environmental Inorganic Chemistry, working with applications of high temperature corrosion with research applied to fuel cells, biomass and waste fired boilers. We also perform research in...

 • Company Högskolan i Kristianstad in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vid fakulteten för ekonomi bedrivs forskning och utbildning inom arbetsliv, ekonomi och design.Våra program gör studenterna anställningsbara och de kommer redan under sin utbildning i kontakt med relevanta professioner. Inom avdelningen för ekonomi finns Ekonomprogrammet på kandidatnivå med inriktning mot Redovisning och revision, Bank och Finans samt Internationellt företagande och marknadsföring och ett flertal fristående kurser. Vi erbjuder magisterutbildning inom Revision och styrning samt Internationellt företagande och marknadsföring. Vår forskning bedrivs såväl av enskilda forskare som inom forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP), en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med medlemmar från både ekonomi och arbetsliv. ArbetsuppgifterSom biträda...

 • Company Högskolan i Kristianstad in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Om du vill arbeta med goda kollegor i ett sammanhang med utvecklingsvilja, möjlighet att påverka och frihet att styra din arbetstid ska du absolut söka till universitetsadjunkt i specialpedagogik hos oss på Högskolan Kristianstad! På avdelningen för utbildningsvetenskap med inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik bedrivs lärarutbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och uppdragsutbildning.Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas inom ditt område och tillsammans med ett kompetent kollegium vara med och skapa Sveriges bästa lärarutbildning.ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår undervisning och examinationer av kurser. Därutöver ingår medverkan i högskolans övergripande verksamhet, t ex nämndsarbete samt administrativa arbetsuppgifter i anslutning till undervis...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  23.06.2021

  Två forskningsassistenter Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Vi söker nu en forskningsassistent till avdelningen för miljökommunikation, en avdelning där vi forskar om kommunikativa aspekter av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av information. Avdelningen arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning med kommunikativa perspektiv på teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser. Vi forskar inom en rad olika tillämpningssammanhang som t ex naturvård, skogsbruk, livs...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskapInstitutionen för ekonomiObservera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök / ÄmnesbeskrivningÄmnet omfattar företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning samt integrerad företagsplanering. Metoder och modeller för ekonomisk styrning och integrerad planering med tillämpning på det mindre företaget är i fokus för ämnet.ArbetsuppgifterUniversitetslektorn ska inom ämnet:• leda en forskargrupp• bidra till att utveckla och stärka forskning inom ämnet med fokus på applikationer hos små företag inom de gröna näringarna• bedriva och utveckla undervisning, inklusive handledning och examination, på grund- och avancerad nivå inom ämnet på såväl svenska som engel...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.Ämnesområde för befattningenSocialt arbetePlaceringsort tillsvidareKalmarAnställningens omfattningHeltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.Arbetsbeskrivning:Arbetsuppgifterna består av samordning av den verksamhetsförlagda utbildningen i socionomprogrammet. Det inbegriper administration, kursansvar för VFU-kursen...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.Ämnesområde för befattningenSocialt arbetePlaceringsort tillsvidareOspecificerad ort (Kalmar eller Växjö)Anställningens omfattningHeltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.ArbetsbeskrivningArbetsuppgifterna består av utbildningsplanering, undervisning och examination inom socionomprogrammet och inom masterprogrammet...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Bor
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ÄmnesområdeSpårtrafikens signalsystem och trafikstyrningÄmnesbeskrivningÄmnet omfattar teknik, processer och system för trafikstyrning av spårtrafik, vilket inkluderar järnväg, tunnelbana, spårväg och andra spårsystem för person- eller godsbefordran.Ämnesområdet inkluderar bland annat trafikledning, signalsystem (utveckling, implementering, drift och underhåll, kapacitet och punktlighet), signalsäkerhet ...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ÄmnesområdeVatten- och avloppsreningsteknik med inriktning mot reningsprocesser.ÄmnesbeskrivningÄmnet omfattar storskalig vatten- och avloppsreningsteknik med tydlig tonvikt på innovativa reningsprocesser. Ämnet har såväl experimentell som teoretisk karaktär där en central del utgörs av experiment i laboratorie- och pilotskala i nära koppling till teori och modellering i syfte att effektivisera konventio...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters