Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

367 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 367 results.
 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.ÄmnesbeskrivningProjektet ”Studier av neurodegenerativa sjukdomar med multidimensionell diffusion-relaxations MRI” är ett samarbete mellan Lund Universitet (LU) och National Institutes of Health (NIH), USA.Målet är att belysa sambanden mellan mikrostruktur, kemisk sammansättning och funktion av hjärnvävnad med fokus på neurodegenerativa sj...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Professor i Energi och byggnadsdesign med placering tills vidare vid institutionen för bygg- och miljöteknologi.ÄmneEnergi- och byggnadsdesignSärskild ämnesbeskrivningÄmnet fokuserar på energi- och miljöeffektiv byggnadsdesign för att uppnå låg klimatpåverkan och en hälsosam byggd ...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.ÄmnesbeskrivningAnalytisk kemi, som är ett av de grundläggande kemiämnena, tillämpas i syftet att karaktärisera olika prov, det vill säga att fastställa hur de är uppbyggda, vilka kemiska ämnen de innehåller och hur mycket av respektive ämne de innehåller.Forskning inom analytisk kemi syftar till att utveckla nya analystekniker och metoder...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  07.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Beskrivning av arbetsplatsenHT-biblioteken arbetar för att ge ett verksamhetsnära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande.Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete.Fakulteternas bibliotek är idag ett nav för de pedagogiska...

 • Company MÄLARDALENS UNIVERSITET in Eskilstuna
  17.05.2022 Updated on: 17.05.2022

  Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående in...

 • Company MÄLARDALENS UNIVERSITET in Eskilstuna
  17.05.2022 Updated on: 17.05.2022

  Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående in...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  vid Socialantropologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.Vid Socialantropologiska institutionen bedrivs undervisning och forskning som utmärks av ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt spänner institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå inom socialantropologi, utvecklingsarbete kring examinationer, och arbete med institutionens hemsida.BehörighetskravBehörig att anställas är den som har avlagt masterexamen i socialantropologi eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska och administrativa kompet...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2022-06-07.Institutionen för socialt arbete erbjuder samhällsvetenskaplig utbildning med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen fokuserar på förståelsen av sociala processer och på förmågan att analysera sociala problem. Vid institutionen bedrivs undervisning på såväl grund- som avancerad nivå. Institutionens utbildningar leder till fil.kand. examen i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete. Vi är ca 110 anställda och ca 1 200 studenter per läsår.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna består huvudsakligen av pedagogiskt samordningsansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på Socionomprogrammet och på Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör också att leda och ansvara f...

 • Company ACTIEF in Antwerpen
  12.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen för medicinsk cellbiologiInstitutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.Institutionen har över 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.Institutionen för...

 • Company Göteborgs Universitet in Kärna
  14.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning,...

 • Company Högskolan i Kristianstad in Kristianstad
  14.05.2022 Updated on: 18.05.2022

  Anställningen är placerad vid fakulteten för lärarutbildning på avdelningen förhumaniora.På vår avdelning är vi verksamma inom fakultetens lärarutbildningar och fristående kurser. Vi bedriver också forskning, kompetens- och skolutveckling samt samverkar med det omgivande samhället. Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se . Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas inom ditt område och tillsammans med ett kompetent kollegium vara med och skapa Sveriges bästa lärarutbildning.ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår bland annat undervisning inom engelskämnet på ämneslärarutbildningarna, huvudsakligen i språkvetenskapliga kurser. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, planer...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Kiruna
  20.05.2022 Updated on: 21.05.2022

  - med specialisering Industrial Artificial Intelligence och eMaintenanceLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl ...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  20.05.2022 Updated on: 21.05.2022

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa hö...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  20.05.2022 Updated on: 21.05.2022

  -implementera stadshållbarhet i små och medelstora städerLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Lu...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  20.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi drygt 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på ...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  20.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps (FHL) vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Som en av fem partnerinstitutioner inom FHL ingår institutionen för psykologi. Inom institutionen är vi drygt 35 medarbetare som erbjuder en bred palett av kurser och utbildningsprogram på ...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  20.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stortInstitutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  20.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  12.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  BeskrivningÄr du intresserad av samspelet mellan stokastisk modellering, hantering av komplexa energisystem och programmering?Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap tar nu emot ansökningar för en doktorandanställning som leder till en doktorsexamen i tillämpad matematik vid Institutionen för matematik och datavetenskap, inom Solforskningscentrum Sverige (SOLVE), som har stöd från Energimyndigheten.Komplexa energisystem byggs på ett antal komponenter som samverkar via olika mekanismer. Utvärderingen av ett sådant komplext systems prestanda kräver simuleringsverktyg som klarar av att hantera osäkerhet. Utgångspunkten i det här arbetet är att undersöka fall av icke-försumbar osäkerhet i datan, oavsett om den beror på mätningar, plötsliga fel eller prognoser. För att ta osäkerhetseff...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  12.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  BeskrivningMedie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper i...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  14.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom idrottsvetenskap och kostvetenskap.Centrala intresseområden vid institutionen inom idrottsvetenskapen är coaching/ledarskap, undervisning/lärande samt hälsopromotion och prestationsutveckling. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom hälsopromotionsprogrammet, programmet i sports coaching samt läraru...

 • Company Göteborgs Universitet in Göteborg
  14.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ämne Vårdvetenskap Ämnesbeskrivning Vårdvetenskap fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och befrämjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Arbetsuppgifter Anställn...

 • Company Uppsala Universitet in Ånge
  09.05.2022 Updated on: 09.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen for informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivaer av hogre utbildning.Idag har institutionen ca 300 anstallda, varav 120 forskare och larare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av omraden inom datav...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskapInstitutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på /Innehållsbeskrivning:Lågt ”smittryck” –en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukningI modern, storskalig grisproduktion är en god hygien med ett lågt ”smittryck” av stor betydelse för att undvika sjukdomsutbrott och främja och bibehålla...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Doktorand i Elektroteknik med inriktning algoritmer och hårdvara för trådlös kommunikationÄmnesbeskrivningTrådlös kommunikation utvecklas snabbt och med utrullningen av 5G är racet mot 6G i full gång.Även om målet för kraven på 6G fortfarande diskuteras vet vi redan att effektivare, mer tillförlitlig och säkrare trådlös kommunikation behöv...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Institutionen för växtskyddsbiologiInstitutionen för växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter till forskningssamarbete. Ledande forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi för att utveckla förståelse och hållbar användning och hantering av biologiska resurser. Denna tjänst finns inom resistensbiologi.Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på /Arbetsuppgifter:För att motverka effekten av evolution av patogena växtmikrober, och kunna utveckla hållbara jordbruksmetoder, finns ett stort behov av jordbruksväxter med nya resistenskällor. Dessutom gör klimatförändringarna att behovet av stresståliga grödor ökar. Avgörande för detta arbete är en ökad förståelse för växt-patogeninteraktioner och växters stre...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade for...

 • Company Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk in Umeå
  25.05.2022

  Skogsbruket förbereder sig för ett ändrat framtida klimat och behöver god tillgång på förädlat frö. Nu söker vi doktorander för att effektivisera förädlingsprogrammet för gran.En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. På grund av granarnas oregelbundna blomning och fröskadegörare är det brist på förädlat granfrö i Sverige. Det minskar skogsbrukets möjligheter att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi och det påverkar även den nödvändiga anpassningen till ett förändrat klimat.Skogforsk söker tillsammans med SLU, doktorander till projektet Rapid Cycling Breeding. Projektet bygger på en grundvetenskaplig upptäckt om hur barrträd reglerar kottsättningen och syftar till att utveckla e...

 • Company Linköpings Universitet in Vara
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveck...

 • Company Högskolan i Borås in Ånge
  13.05.2022 Updated on: 13.05.2022

  Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap, offentlig förvaltning, samt ledning, styrning och organisering inom välfärd, vård och omsorg.Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och tjänstemän i offentlig förvaltning. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap.Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en le...

 • Company Högskolan i Borås in Ånge
  13.05.2022 Updated on: 13.05.2022

  Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap, offentlig förvaltning, samt ledning, styrning och organisering inom välfärd, vård och omsorg.Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och tjänstemän i offentlig förvaltning. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap.Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en le...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  14.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  Malmö universitetMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb Malmö UniversityMalmö University is an innova...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  14.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  Malmö universitetMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb Malmö UniversityMalmö University is an innova...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  14.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!BeskrivningInstitutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. Här arbetar cirka 20 personer, med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på: - Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi - Civilingenjör kemiteknik - Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi - Grundlärarprogram - BasårAntalet studenter som läser kurser inom kemi har...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  14.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  BeskrivningMedie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper i...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  14.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag:  2022-05-27. Institutionen för ämnesdidaktik tillhör Humanistiska fakulteten och präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionens utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen och kärnverksamheten består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Till institutionen hör även flera fristående enheter som till viss del deltar i institutionens undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.Ämne/ämnesbeskrivningSpråkdidaktik med inriktning mot svenska. ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår undervisning i svenskämnets didaktik mot yngre åldrar och mellanåren, läs- och skrivutveckling samt undervisning och trepartssamtal inom den verksamhetsförla...

 • Company Göteborgs Universitet in Bor
  24.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Kolinerg anti-inflammatorisk signalering och dess betydelse vid aterosklerosUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Ut...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  24.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: GLP-1-analoger och behandling av fetma: Nytt ljus på hypotalamusArbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer informa...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  24.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Funktion och användbarhet av T-cells markörer vid tidig reumatoid artrit och anti-PD1 utlöst artrit Arbetsuppgifter   Projekt: Reumatoid artrit är en kronisk autoimmun sjukdom som karakteriseras av inflammation i ledhinnan som kan leda till nedbrytning av brosk och ben om sjukdomen inte behandlas tidigt och med optimal terapi. Behandling av cancer med immuncheckpoint-hämmaren anti-PD1 kan ...

 • Company Göteborgs Universitet in Hammar
  24.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Okonventionella T celler i colorektalcancer Arbetsuppgifter   Projekt: Okonventionella T celler har betydligt mindre variation i sina T cell receptorer än vanliga T celler, och till skillnad från vanliga T celler svarar de direkt efter stimulering med olika effektorfunktioner. De bäst karaktäriserade okonventionella T cellerna i människa är mucosal-associated invariant T (MAIT) och gd T ce...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  24.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se för mer information.Vi söker nu en eller flera legitimerade psykologer för vikariat, som ska arbeta inom ramen för framför allt våra kliniska kurser och moment. Läs mer om tjänste...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  05.05.2022 Updated on: 06.05.2022

  Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället. Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: Trivs du med att möta studenter och bidra till nyfikenhet och kunskapsspridning?Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens.Karlstads universitet har cirka 20...

 • Company Uppsala Universitet in Ånge
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Ökad kompete...

 • Company Göteborgs Universitet in Bor
  15.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ ...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  15.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandanställningar i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). JMG är Sveriges ledande och en internationellt framstående miljö för forskning om journalistik, medier och kommunikation. Institutionens forskare arbetar i huvudsak med frågor som knyter an till journalistik, kriskommunikation, medieanvändning och mediestruktur, organisationers kommunikation samt politisk kommunika...

 • Company MÄLARDALENS UNIVERSITET in Eskilstuna
  18.05.2022 Updated on: 18.05.2022

  Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående in...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  19.05.2022 Updated on: 21.05.2022

  vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet bedriver forskning och erbjuder utbildning inom ett flertal delområden, som allmän språkvetenskap, datalingvistik, fonetik, barnspråksutveckling, teckenspråk och hörselskadades flerspråkighet. Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i sin helhet. ÄmneForskning om teckenspråk bedrivs vid Institutionen för lingvistik sedan 1972. Inom ämnet studeras två överlappande områden: det svenska teckenspråket, som är ett språk jämställt med Sveriges minoritetsspråk, samt tecknat språk som fenomen inom språkvetenskaplig forskning. Teckenspråksforskningen vid institutionen fokuserar bland annat korpusar för svenskt teckenspråk, barns teckenspråk o...

 • Company Högskolan i Halmstad in Halmstad
  24.05.2022

  “Our School and research environment is in a very exciting and expansive phase.It is a large research environment with a strong international character. The goal is to be a nationally leading environment within, among other things, applied AI” – Magnus Clarin, Dean of the School of Information Technology.Halmstad UniversityHalmstad University adds value, drives innovation and prepares people and society for the future. Since the beginning in 1983, the University has been characterised as forward-thinking and collaborative. Halmstad University offers popular and reality-based education programmes. The research is profiled within two focus areas: Health Innovation and Smart Cities and Communities. The research at Halmstad University is internationally renowned and is pursued in multidiscipli...

 • Company AGILITAS GROUP in Other
  17.05.2022 Updated on: 18.05.2022

  Här börjar framtiden! Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 12 000 studenter och 600 anställda.Högskolan och högskoleorten är populär bland studenter och Högskolan befinner sig i en stark utvecklingsfas där forskningen inom Högskolan expanderar.Under de senaste tio åren har Högskolan utvecklat två högskoleövergripande fokusområden för att profilera Högskolans forskning: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. I samband med att Högskolan erhåller ökade anslag för forskning påbörjas under 2022 en mycket ambitiös satsning på långsiktiga strategiska forskningsprogram som kopplar till fokusområdena och vi söker nu en programchef för fokusområdet Smarta städer och samhällen för de kommande åren.ArbetsbeskrivningUppdraget som fokusområdesledare är ett treårigt uppdra...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters