Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

402 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 402 results.
 • Company Umeå Universitet in
  06.06.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.BeskrivningDe utlysta anställningarna på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (./) är till och med 2022 knutna till två samverkande forskningsprojekt som studerar lärares stöd till elevers matematiska problemlösning. De två projekten som sker i samverkan med skolor och lärare är ”Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik” respektive ”Metoder och arbetssätt i undervisningen som kan främja elevernas matematiklärande”. Efter 2022 avses anställningarna fokusera fo...

 • Company Umeå Universitet in
  06.06.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, med särskild inriktning mot medicinsk kemi, kemi och biostatistik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid biomedicinsk analytikerprogrammet, men undervisning inom andra program oc...

 • Company Linköpings Universitet in
  06.06.2020

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmun...

 • Company Linköpings Universitet in
  06.06.2020

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal.  Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbil...

 • Company Kungliga Musikhögskolan in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar c:a 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Under sommaren 2016 flyttade KMH till ett nytt specialbyggt campus i korsningen Valhallavägen/ Lidingövägen.KMH ledigförklarar härmed en anställning som Adjunkt i musik- och medieproduktionför tillträde 200810. Anställningen omfattar minst 20 % tjänstgöring och är tidsbegränsad t...

 • Company Kungliga Musikhögskolan in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar c:a 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Under sommaren 2016 flyttade KMH till ett nytt specialbyggt campus i korsningen Valhallavägen/ Lidingövägen.KMH ledigförklarar härmed en anställning som Adjunkt i frilanskunskap med inriktning folkmusik för tillträde 200810. Anställningen omfattar minst 20 % tjänstgöring och är t...

 • Company Stift Sankt Ignatios in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Rector for Sankt Ignatios Syriac Orthodox SeminarySubject orientation: Eastern Christian Studies: Syriac Christian StudiesSankt Ignatios College in collaboration with Stockholm School of Theology is one of the leading theological institutions in Sweden. Its overall purpose is to provide education and foster research of the highest quality and to interact with Church and Society. Our most valuable asset is our students who, with their willingness to develop and learn, make Sankt Ignatios College one of Scandinavia's most prominent theological schools. The School has two departments: Religious Studies and Theology and Eastern Christian Studies. The latter department is organised in collaboration with Sankt Ignatios College, which provides an important connection with the Orthodox world. Univ...

 • Company Södertörns Högskola in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har cirka 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom u...

 • Company Södertörns Högskola in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har cirka 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom u...

 • Company Karlstads Universitet in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BeskrivningInstitutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.Nu söker vi en projektassistent till ett forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapens didaktik (CSD). För mer information se gärna här: .CSD bedriver tillsammans med andra ämnesdidaktiska cen...

 • Company Karlstads Universitet in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BeskrivningInstitutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.Nu söker vi en gästforskare till ett forskningsprojekt knutet till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). För mer information se gärna här: .CSD bedriver tillsammans med andra ämnesdidaktisk...

 • Company Högskolan Dalarna in
  06.06.2020

  Högskolan Dalarna söker Universitetsadjunkter i Turismvetenskap Högskolan Dalarna behöver tillfälligt förstärka samverkans- och utbildningsinsatser inom turismområdet för att möta branschens behov.Vi söker 1-2 adjunkter för undervisning inom främst turismvetenskap under höstterminen.AnställningsprofilAnställning som universitetsadjunkt är tidsbegränsad till 6 mån på heltid under höstterminen med tillträde snarast efter överenskommelse.Placeringsort är Borlänge.Kunskapsområdet allmäntTurismvetenskap som ett utbildnings- och forskningsområde är tvärvetenskapligt till sin karaktär och även andra ämnen såsom företagsekonomi, kulturgeografi och nationalekonomi medverkar i denna utbildnings- och forskningsmiljö vid Högskolan Dalarna. Vi är inne i en utvecklingsfas där vi fördjupar och breddar vå...

 • Company Mälardalens Högskola in
  06.06.2020

  At Mälardalen University people meet who want to develop themselves and the future. Our 16 000 students read courses and study programmes in Business, Health, Engineering and Education. We conduct research within all areas of education and have internationally outstanding research in future energy and embedded systems. Our close cooperation with the private and public sectors enables us at MDH to help people feel better and the earth to last longer. Mälardalen University is located on both sides of Lake Mälaren with campuses in Eskilstuna and Västerås.At the School of Innovation, Design and Engineering our students are studying to be for example innovators, entrepreneurs, illustrators, communications officers, network technicians and engineers. Here we have the research specialisations of ...

 • Company Mittuniversitetet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna b...

 • Company Mittuniversitetet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna b...

 • Company Uppsala Universitet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Biträdande universitetslektor i datalogi med inriktning mot programspråkInstitutionen har c:a 300 anställda, varav drygt 30 professorer, c:a 75 andra akademiska lärare/forskare och c:a 130 aktiva forskarstuderande.Fler än 4600 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. För mera information, se . Inom datalogi...

 • Company Uppsala Universitet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Universitetslektor i datalogi med inriktning mot programspråkInstitutionen för informationsteknologi har c:a 300 anställda, varav drygt 30 professorer, c:a 75 andra akademiska lärare/forskare och c:a 130 aktiva forskarstuderande.Fler än 4600 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. För mera information, se ...

 • Company Uppsala Universitet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och molekylär evolution.Läs mer på ().MAX IV Laboratory är ett svenskt na...

 • Company Uppsala Universitet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med drygt 200 anställda, varav många med en internationell bakgrund.Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tide...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Faculty of Natural Resources and Agricultural SciencesDepartment of Molecular SciencesAn appointment as a Senior Lecturer in food technology is vacant at the Department of Molecular Sciences, SLU, Uppsala. The department has approximately 110 employees and together with two other departments forms an inspiring research environment at the BioCenter at the Ultuna campus in Uppsala. Here you will find expertise in plant biology, mycology, plant pathology, microbiology, food science, calculation-based genetics, chemistry and biotechnology and competitive infrastructure such as plant-growing facilities, advanced microscopy and molecular biology, x-ray and NMR. The department conducts research, teaching and environmental monitoring in the field of inorganic, physical and organic chemistry, bioch...

 • Company Högskolan Dalarna in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du vara med och bidra till viktig forskning och utbildning inom områden som kunskapsimplementering och patientsäkerhet, folkhälsa och idrott samt äldres, barns och ungdomars hälsa och välfärd? Då kan den här tjänsten vara något för dig. Vi söker en eller flera lektorer, där vi ger möjlighet till 20% internfinansierad forskning och kompetensutveckling  i tjänsten under de första två åren, som led i en strategisk satsning.Din arbetsdag som universitetslektor Du kommer att arbeta med undervisning och handledning i kurser på grund-, och avancerad nivå. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs både på campus och med hjälp av nätbaserat lärande. Verksamheten du kommer att befinna dig i är dynamisk och i ständig utveckling. Du förväntas bidra med din kunskap i u...

 • Company Lunds Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetens...

 • Company Lunds Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.ÄmnesbeskrivningÄmnet Polymerteknologi är tvärvetenskapligt och omfattar kemi och fysik för polymerer, bearbetning och användning av polymerer och polymera material, samt nedbrytning och kvittblivning av polymera material.Polymerkemi innefattar syntes och karakterisering av polymerer samt kemiska reaktioner på makromolekyler. Polymerfysik behandlar polyme...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning inom mjukvarusystem, distribuerade system och databaser, mobila nätverk, digital tjänsteinnovation och IoT-baserad kommunikation.Vi söker nu en post doktor som kommer att arbeta inom en multi-d...

 • Company Linnéuniversitetet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Institutionen för samhällsstudier i samarbete med institutionen för polisiärt arbete utlyser en doktorandtjänst.En doktorandplats i sociologi med inriktning mot polisiärt arbete i samarbete med institutionen för polisiärt arbete. Tjänsten syftar till att utveckla det akademiska ämnet polisiärt arbete och sökande ska således ha en tydlig koppling till det polisiära yrkes- eller utbildningsområdet för att bidra till den vetenskapliga kunskapsbasen i ämnet.Anställningsform: Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid, med placering vid institutionen för polisärt arbete. För doktorandanställning ...

 • Company Linköpings Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktba...

 • Company Linköpings Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.Läs mer: Vi söker nu en forskningsassistent inom Institutionen för systemteknik.Dina framtida arbe...

 • Company Södertörns Högskola in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har cirka 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom u...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterForskningsområdets mål är att utveckla metoder och verktyg för integrerad och rumslig hållbarhetsbedömning av bioenergi från skog, vilket i förlängningen ska kunna bidra till utvecklingen av hållbara energisystem.Inom projektet bedriver du forskning inom analys och utveckling av metoder och verktyg för integrerad hållbarhetsbedömning av ekosystemtjänster genom rumsliga och kvantitativa mod...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterDet här projektet är en del av ett större svenskt-tyskt samarbete inom Röntgen-Ångström Clustret (RÅC) som ämnar utveckla en printer i miniatyr för AM-metoden elektronstrålesmältning (SEBM).Det här utgör en unik möjlighet att för första gången studera SEBM in-situ med hjälp av röntgenljus genererat vid storskaliga forskningsinfrastrukturer (LSIs).Mikrostrukturen hos AM-material bestäms gen...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterDet här projektet är en del av ett större svenskt-tyskt samarbete inom Röntgen-Ångström Clustret (RÅC) som ämnar utveckla en printer i miniatyr för AM-metoden elektronstrålesmältning (SEBM).Det här utgör en unik möjlighet att för första gången studera SEBM in-situ med hjälp av röntgenljus generat vid storskaliga forskningsinfrastrukturer (LSIs).Mikrostrukturen hos AM-material bestäms genom...

 • Company Stockholms Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2020-06-21.Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och har idag ca 170 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har närmare 3 000 studenter, som förutom fristående kurser studerar inom bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och kandidatprogram i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen.På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera masterprogram, varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum...

 • Company Stockholms Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2020-06-14.Institutionen för arkeologi och antikens kultur är Sveriges största arkeologiska miljö och utsågs 2006 samt 2014 till ett av universitetets ledande forskningsområden. Institutionen består av sju enheter: arkeologi, arkeologiska forskningslaboratoriet, numismatiska forskningsgruppen, osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, antikens kultur och samhällsliv, Centrum för paleogenetik samt centrum för evolutionär kulturforskning. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning på flera olika områden.ProjektbeskrivningFör närvarande behöver institutionen utöka sin laborativa verksamhet inom forskningsfältet arkeogenetik och utlyser en två-årig anställning som postdoktor vid Centrum för paleogenetik. Anställn...

 • Company Mälardalens Högskola in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och mat...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter oc...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskningen vid Kemisk teknologi är fokuserad på zeoliter och har en tydlig miljöprofil. Vi är världsledande inom zeolitbaserade membran och utvecklar också zeolitbaserade katalysatorer och adsorbenter. De material vi utvecklar kan användas för bland annat koldioxidseparation och för at...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter oc...

 • Company Högskolan För Lärande och Kommunikation i Jönköp in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.Till lärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) söker vi nu en engagerad universitetsadjunkt som ska undervisa i svenska för grundskolan inom lärarutbildningen, inriktning mot år F-3 och/eller 4 - 6.Erfarenhet av och kunskap om mångkulturella skolor är meriterande liksom behörighet i svenska som andraspråk. Tjänsten är ett vika...

 • Company Örebro Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap söker universitetsadjunkter i pedagogik för tidsbegränsad anställning.ÄmnesområdeÄmnesområdet för anställningen är pedagogik.ArbetsuppgifterEn universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av undervisning på grundnivå och inom förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, ämneslärarutbildningen, och ...

 • Company Örebro Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker en visstidsanställd universitetslektor i genusvetenskap för perioden 1 augusti till den 15 november 2020. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskapBakgrundVid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Genusvetenskap ger fristående kurser på grundnivå, kurser för inresande studenter samt forskarutbildningskurser, och bidrar därtill till undervisning i ett antal andra ämnen (sociologi, statsvetenskap, lärarutbildning, medicin och teknik) Forskningen och forskarutbildningen i genusvetenskap bedrivs inom ramen för en vidare mångvetenskaplig miljö med stark internationell orientering, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt GEXcel International Collegiu...

 • Company Örebro Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker en Universitetsadjunkt i retorik för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.ÄmnesområdeÄmnesområdet för anställningen är retorik.BakgrundUtbildning inom retorik omfattar två nivåer, grundnivå och forskarnivå. Retorik utgör tillsammans med svenska språket, engelska, historia och litteraturvetenskap Enheten för humaniora och ger i samarbete med svenska språket och engelska kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Under höstterminen ges en grundkurs i retorik. Därutöver har retorikämnet omfattande interna undervisningsuppdrag, nämnas kan socionom- och civilingenjörsutbildningarna.I forskarutbildningen är retorik en av fem inriktningar i forskarutbildningsämnet Humanistiska studier. Övriga inriktningar är sve...

 • Company Mittuniversitetet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.ArbetsuppgifterEn universitetsadjunkt arbetar normalt med undervisning och administration vid lärosätet.Du kommer främst att undervisa på energiteknikkurser inom ingenjörsprogrammen energiteknik och automation men även på passande kurser inom processoperatörsprogrammet. Anställningen kan in...

 • Company Mittuniversitetet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.ArbetsuppgifterEn universitetsadjunkt arbetar normalt med undervisning och administration vid lärosätet.Du kommer i första hand att undervisa på kemiteknikkurser inom civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi på grundläggande och avancerad nivå och på passande kurser inom processoperatörsprogra...

 • Company Malmö Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Innehåll och arbetsuppgifter Som adjunkt vid Institutionen för kriminologi kommer du i huvudsak arbeta med undervisning på vårt kandidatprogram och våra fristående kurs...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Cultivation UnitUnder the university board and the Vice-Chancellor, SLU's research and education activities are organized in four faculties. The Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (LTV) is one of them, largely located in Alnarp. Campus Alnarp has infrastructure of various kinds, where the biotron – which since 2016 offers cultivation opportunities in a controlled environment – is one of the newest and most advanced.Duties:In the role of development manager for the biotron, you will have a central role in making the best use of the facility. Even such a new facility as the biotron needs to be developed to meet the needs that arise as cutting-edge research constantly requires solutions to find answers to new questions. The position is thus about findi...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OdlingsenhetenUnder styrelsen och rektor är SLU:s forsknings- och utbildningsverksamhet organiserad i fyra fakulteter. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) är en av dem, till stor del placerad i Alnarp. På Campus Alnarp finns det infrastruktur av olika slag, och där är biotronen – som sedan 2016 erbjuder odlingsmöjligheter i kontrollerad miljö – en av de nyaste och mest avancerade.Arbetsuppgifter:I rollen som utvecklingsledare för biotronen kommer du att ha en central funktion i arbetet med att nyttja anläggningen på bästa sätt. Även en så ny anläggning som biotronen behöver utvecklas för att möta de behov som uppstår då forskning i framkant ständigt kräver lösningar för att hitta svaren på nya frågeställningar. Tjänsten handlar således om att i...

 • Company Lunds Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Doktorand i datavetenskap fokuserad på SAT-lösning och kombinato-risk optimeringProjektbeskrivningDoktoranden kommer att vara medlem i den grupp som leds av Jakob Nordström.Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en...

 • Company Lunds Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.LUCSUS, (Lund University Centre for Sustainability Studies) söker en postdoktor.Anställningen kommer att ingå i forskningsprojekt om samverkan mellan politik/planering och miljöförändringar. Ett av projekten handlar om hur storskaliga utvecklingsprojekt inom hållbar markförvaltning (Sustainable Land Managment) påverk...

 • Company Lunds Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och...

 • Company Lunds Universitet in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters