Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

265 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 265 results.
 • Company HERTOG JAN in Mal
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ProjektbeskrivningForskarutbildningsämne: MatematikDoktorandtjänster utlyses med följande specialiseringar.För detaljer, kontakta handledaren. Ansökningar inom andra specialiseringar tas också emot; för detaljer, kontakta . " target="_blank">. ; - (handledare: mailto:) - (handledare: mailto:) - (handledare: mailto:) - (handledare: mailto:)Den som är anställd som doktorand ska i första hand ägna sig ...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.ProjektbeskrivningDenna utlysning inriktas mot att undersöka olika aktörers försök att påverka ANDTS-policyområdet (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). Vilka frågor och argument framförs, vilka metoder används och vilka effekter får detta med foku...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.ProjektbeskrivningDenna utlysning inriktas mot att undersöka sambandet mellan missbruk av alkohol/narkotika och kriminalitet ur ett livsförloppsperspektiv. Exempel på frågeställningar som kan komma på fråga är om det finns olika livsförlopp där mis...

 • Company Linköpings Universitet in Vara
  17.02.2020

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmu...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Avdelning för Strömningslära och Experimentell Mekanik vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik bedriver forskning och undervisning inom vattenkraft.  Ämnet har via John Field laboratoriet tillgång till excellenta mätutrustningar samt stora resurser för strömningsberäkni...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Avfallsteknik söker dig som vill medverka till att utveckla verksamhet i Miljölaboratoriet vid Avfallsteknik och påverka framtidens avfallshantering och marksanering.Avfallsteknik finns vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser som är en ämnesmässigt bred institution ...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Kiruna
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  - för satellituppsändningar från EsrangeLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Norra Sverige är en ledande europeisk rymdregion med flertalet aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. I direkt anslutning till Luleå tekniska universitet finns Institutet för rymdfysik (IRF) som fokuserar på forskning och instr...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Kiruna
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Norra Sverige är en ledande europeisk rymdregion med flertalet aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. I direkt anslutning till Luleå tekniska universitet finns Institutet för rymdfysik (IRF) som fokuserar på forskning och instrumentutveckling, och EISCAT Scientific A...

 • Company Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Nu finns en spännande möjlighet för dig som vill utveckla Gymnastik- och idrottshögskolan som högskola och myndighet: Under 2020 ska GIH gå in i en ny institutionsorganisation, där en institution ska bli tre. Institutionerna ska ledas av prefekter som är direkt underställda rektor. Vi utlyser nu tre prefekttjänster, en för vardera av nedan namngivna institutioner:Institutionen för rörelse, kultur och samhälle ansvarar för ämneslärarutbildningarna, kompletterande pedagogisk utbildning, Idrott och hälsa, sport management-programmet och fristående kurser. Vidinstitutionen arbetar cirka 50 medarbetare.Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa ansvarar för hälsopedagogprogrammet, forskarutbildning, masterutbildningen och fristående kurser. Vid institutionen arbetar cirka 40 medarbetare.Inst...

 • Company Konstfack in Nås
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. Tjänsten är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) och knuten till huvudområdet visuell kommunikation. Konstfack erbjuder två utbildningar inom huvudområdet visuell kommunikation: det treåriga kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration (180 hp) samt det tvååriga masterprogrammet Visuell Kommunikation (120 hp). Grafisk formgivning och illustration samexisterar på kandidat- såväl som masternivå och utgör två ämnesinriktninga...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap.Genom historien har den varit central inom många områden, från den första människan på månen till utvecklingen av internet. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Den beforskas och används inom många avancerad...

 • Company Umeå Universitet in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi söker nu en universitetslektor som kan förstärka Institutionens för tillämpad fysik och elektroniks behov inom området för energiteknik.Vi söker dig som har forsknings- och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2020-03-09.ArbetsbeskrivningDen sökande förväntas delta i våra utbildningar inom energiteknik, vilket innefattar att bedriva undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna och den sökande förväntas bedriva nydanande forskning som anknyter till termokemisk energiomvandling. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen inom detta område.Anställningen innehåller instituti...

 • Company Umeå Universitet in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi söker nu en universitetslektor som kan förstärka Institutionen för tillämpad fysik och elektroniks behov inom området för energiteknik med inriktning mot termisk processkemi.ArbetsbeskrivningDen sökande förväntas bedriva nydanande forskning samt delta i våra utbildningar inom området energiteknik. Detta innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Handledning av doktorander och postdoktorer förväntas ingå i arbetsuppgifterna och den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till termokemisk energiomvandling. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen inom detta område. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp....

 • Company Umeå Universitet in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetslektor i statsvetenskap.Anställningen är en visstidsanställning på heltid under sex månader med start i maj eller enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom svensk politik och förvaltning. I flera fall handlar det om undervisningsinsatser inom ramen för olika yrkesutbildningar.Arbetet innebär kursansva...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Statsvetenskapliga institutionen söker en förste forskningsassistent till projektet Vindval.Anställningen är på heltid från april till december eller enligt överenskommelse.ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och transkribera intervjuer; systematiskt söka och samla in artiklar (mediesök) och annan skriftlig dokumentation; samt ansvara för att sammanställa och tematisera material (troligen i NVivo). Förväntas delta i att ta fram empiriskt underlag till 2 artiklar, bistå i skrivandet som medförfattare till dessa art...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BakgrundVid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, .kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen ...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  15.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Detta projekt pågår 2018–2021 och syftet med projekt är att skapa en enhetlig och fullständigt sökbar relationsdatabas för alla svenska patent för perioden 1746–1974 (omfattande ca.400 000 patent). Ingen sådan databas existerar i dagsläget, dock finns enskilda patent sökbara på Patent- och registreringsverkets (PRV) hemsida. Det sve...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  15.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora.Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och info...

 • Company LIBELTEX in Antwerpen
  15.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i museologi.Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. In...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Associate Senior Lecturer in Materials EngineeringJob description The Department of Materials Science and Applied Mathematics is looking for an Associate Senior Lecturer in Materials Engineering oriented towards experimental characterization of engineering materials using X-ray and/or neutron-based techniques to supplement the existing modelling research activities (see above). The work tasks are primarily research and teaching on undergraduate and graduate levels. The employment is limited to four years and it includes teaching equivalent up to 50% of full-time over the entire term of employment. There is room for participation in pedagogical courses within the employment.The candidate is expected to contribute to the building of experimental research activities at the department that su...

 • Company Lunds Universitet in Bara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Ämnesbeskrivning Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar.Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för ...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.Postdoktorpositionen är finansierad av BECC (Biodiversity and ...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utbildat kandidater sedan 1999 och har en egen forskarutbildning sedan 2006. Genusvetenskap...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Ämnesbeskrivning Ämnesområdet för denna doktorandtjänst är Elektroteknik och specifikt massiv MIMO, en trådlös kommunikationsteknik som för närvarande har fått stor uppmärksamhet som en hörnsten för och bortom femte generationens trådlösa system, eftersom ett stort antal antenner och sändar-/mottagarenheter kan ge upphov till stora vinster i energi- och spektral...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.ArbetsuppgifterInstitutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitets, samt GIS-centrum, knutet till institutionen, ekosystemvetenskap kommer att expandera sin forskningsverksamhet inom området ”spat...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Högskolan i Halmstad in Halmstad
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst söker nu sammanlagt 10 doktorander inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum - En forskarskola för lärarutbildare (KÄKK).Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildningen. Forskningsprojekten ska kretsa kring praktiknära ämnesdidaktisk forskning inom ett av följande ämne/ämnesområde: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik eller språk med planerad start oktober 2020. Denna annons riktar sig specifikt till matematikens didaktik.BeskrivningInom ramen för forskarskolan söker vi nu två till tre doktorander med matematikdidaktisk inriktning. Anställning kan ske på Karlstads universitet eller Hög...

 • Company Högskolan i Halmstad in Halmstad
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst söker nu sammanlagt 10 doktorander inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum - En forskarskola för lärarutbildare (KÄKK).Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildningen. Forskningsprojekten ska kretsa kring praktiknära ämnesdidaktisk forskning inom ett av följande ämne/ämnesområde: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik eller språk med planerad start oktober 2020. Denna annons riktar sig specifikt till naturvetenskapernas didaktik.BeskrivningInom ramen för forskarskolan söker vi nu tre till fyra platser med ämnesdidaktisk inriktning mot något av de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysi...

 • Company Högskolan i Halmstad in Halmstad
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  I den nyligen lanserade svenska nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i sin yrkesverksamhet.Vi söker nu dig som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning.ForskarskolanForskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering, är en nationell forskarskola som under våren 2020 antar minst nio doktorander. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning. Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Som dok...

 • Company Högskolan i Halmstad in Halmstad
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst söker nu sammanlagt 10 doktorander inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum - En forskarskola för lärarutbildare (KÄKK).Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildningen. Forskningsprojekten ska kretsa kring praktiknära ämnesdidaktisk forskning inom ett av följande ämne/ämnesområde: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik eller språk med planerad start oktober 2020. Denna annons riktar sig specifikt till samhällsvetenskapernas didaktik.BeskrivningInom ramen för forskarskolan söker vi nu tre till fyra platser med ämnesdidaktisk inriktning mot de samhällsvetenskapliga skapliga ämnena histori...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Nu söker vi doktorander i redovisning och styrning till den nystartade forskarskolan inom industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen industriell ekonomi med ca sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för redovisning och styrning med ett tiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom entreprenörskap och innovation, industriell marknadsföring, kvalitetsteknik och logistik.ÄmnesbeskrivningI ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys, samt modeller för beslutsfattande och styrning. Redovisning innefattar både intern och extern redovisning. Styrning avser främst ekonomistyrning på strategisk och taktisk verksamhetsnivå. I ämne...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik fokuserar vi på att möta flertalet av dessa utmaningar. Vid forskningsämnet Kemisk teknologi bedrivs bland annat for...

 • Company Umeå Universitet in Skå
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda.En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: /Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som vikarierande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap....

 • Company Umeå Universitet in Kärna
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och haromkring 60 anställda.En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: / Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som vikarierande universitetslektor i etnologi. Anställningen är på helti...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskapThe Department of Urban and Rural DevelopmentThe Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala (Division of Landscape Architecture, subject area Landscape Management), invites applications for the position of Professor in Landscape Architecture. The department pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: /Subject areaThe subject area for the position is Landscape Architecture with a focus on design perspectives in landscape management practice, which includes studies of the importance of outdoor management for how the urban landscape develops in ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskapInstitutionen för stad och landEn anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala (avdelningen för landskapsarkitektur, ämnesområde förvaltning). Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: ÄmnesbeskrivningAnställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot gestaltningsperspektiv i landskapsförvaltningens praktik, vilket innefattar studier av utemiljöförvaltningens betydelse för hur det urbana landskapet utvecklas i relation till de människor i olika åldrar och sociala sammanhang som använder det. Ämnet innefattar st...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: . Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning.ÄmnesbeskrivningAnställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot miljö­bedömningar/MKB. Anställningen innefattar forskning om planeringens praktik, antingen med fokus på planerarnas arbete eller med fokus på hur medborgarna kan interagera i planeringsprocessen, och hur detta påverkar hur landskapet hanteras i planeringen.ArbetsuppgifterDen biträdande universitetslektorn kommer att ha ett eget ansvarsområde och ges utvecklingsmöjligheter för att ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  The Department of Urban and Rural Development pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape architecture and Rural development. Read more at: ; Education and research at the Division of Landscape Architecture covers the whole field of landscape architecture i.e. planning, management and landscape design.Subjec areaThe subject area for the position is landscape architecture, with a specialization in sustainable urbanisation. The position is placed in the interdisciplinary group ”spatial planning”, in which landscape planning is an important theme. The role and possibilities of landscape planning to contribute to sustainable urban development is key to the position. Landscape planning is not an institutionalised concept in ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Energi och teknikInstitutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.Redistribution av överskottsmat – till vilken nytta?Innehållsbeskrivning:Vi söker en forskarstuderande som kan jobba med att beräkna och analysera nyttan av att ta tillvara på matsvinn i ett livscykelperspektiv.Att donera överskottsmat till välgörenhet är inget nytt fenomen, men har kraftigt ökat på senare år. Dessutom har det...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, f...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed två doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi.Ytterligare en doktorandplats i sociologi med inriktning mot bostads- och urbansociologi.Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter, och som kan visa prov på sin förmåga att bedriv...

 • Company Högskolan Dalarna in Borlänge
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Högskolan Dalarna bedriver utbildning och forskning inom bl.a. materialteknik, maskinteknik och byggteknik och är inne i en spännande utvecklingsfas för hela teknikområdet. Som regional högskola har vi nära till näringsliv och offentliga institutioner som stöttar forskning och näringslivsutveckling och vi har god samverkan med de teknik- och industriföretag som verkar i Borlänge och Dalarna, varav flera är världsledande.Vi söker dig som vill ta ansvar för en av våra forskargrupper och vidareutveckla vår spetsforskning inom materialteknik i nära samarbete med vårt regionala näringsliv.Vad erbjuder vi?Välkommen till avdelningen Industriell Teknik vid Högskolan Dalarnas campus i Borlänge! Vår miljö består av en grupp engagerade och drivna forskare och lärare som de kommande åren vill göra ge...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ProjektbeskrivningForskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, inriktning matematisk statistik.Projekt om utveckling av matematisk teorin och analys av nya beräkningsmetoder för avancerad och effektiv högdimensionell statistiska inferens som kan hantera strukturella gleshet i data. Projektet är finansierat av Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP). En specifik ...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ProjektbeskrivningForskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskapAdditiv tillverkning möjliggör konstruktioner som tidigare inte var möjliga att tillverka vilket är attraktivt för många applikationer.Samtidigt är antalet tillgängliga material fortfarande en begränsning och kvaliteten av ytorna på additivt tillverkade detaljer är ofta låga jämfört med konventionellt tillverkade. För att öka implement...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ProjektbeskrivningForskarutbildningsämne: Planering och beslutsanalys, med specialisering inom Strategier för hållbar utvecklingVi söker en kreativ och ambitiös person som vill fördjupa sig i hur ett framtida hållbart långväga resande kan se ut och hur man med hjälp av olika åtgärder och styrmedel kan länka in utvecklingen i en sådan riktning.Den sökande behöver kunna tala och skriva utmärkt svenska och...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters