Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

57 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 57 results.
 • Company Mälardalens Högskola in Ånge
  10.07.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i...

 • Company ВЕНИ - 97 ЕООД in Govedartsi
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Akademin Humaniora och medier söker en universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Ämnet Engelska är ett av tio olika språk vid högskolan. Språkämnena är till stor del inriktade mot nätbaserad undervisning, där vi ligger i framkant. Inom språkmiljön vid högskolan Dalarna är engelskämnet särskilt brett, med magisterprogram inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap, med lärarutbildning på alla nivåer (ämneslärarexamen mot grundskolan och gymnasieskolan; grundlärarexamen och förskollärarexamen), med fackspråksinriktade (English for Specific Purposes) kurser för program och med förberedande kurspaket för högskolestudier på engelska. Därtill erbjuder vi en stor andel fristående kurser. Engelskämnet är även forskningsmässigt starkt, inom våra samtliga huvudområden språ...

 • Company Blekinge Tekniska Högskola in Vara
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  09.07.2020

  Doktorand i mikrobiologi. Ett forskningsprojekt om att öka biogasproduktion med mikrobiologiska strategierInstitutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  09.07.2020

  Energi och teknikInstitutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.Livscykelanalys av effektivare utnyttjande av biprodukter från livsmedelskedjanInnehållsbeskrivning:Vi söker en forskarstuderande som kan jobba med att beräkna och analysera nyttan i ett livscykelperspektiv av att ta tillvara på biprodukter och sidoströmmar från livsmedelskedjan.Att använda biprodukter och sidoströmmar från liv...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  09.07.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Vid institutionen för organismbiologi (IOB) bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.För mer information se .Doktorandtjänsten är i Hanna Johannessons forskargrupp vid IOB. I forskargruppen använder vi genomiska och experimentella data för att förstå evolutionen av det eukaryota g...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  09.07.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden.Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.Vi söker en universitetslektor i ryska med språkvetenskaplig inriktning, tillträde enligt överenskommelse.Beskrivning och arbetsuppgifterI anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå i ryska med inriktning mot språkvetenskap. Undervis...

 • Company Mälardalens Högskola in Vara
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och mat...

 • Company Mälardalens Högskola in Vara
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och mat...

 • Company Mälardalens Högskola in Eskilstuna
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker...

 • Company Mälardalens Högskola in Vara
  08.07.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och mat...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  30.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science: Machine Learning and Machine Reasoning. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.The offered position is part of a newly started machine learning effort at Orebro University. The topic for this position is transfer learning (TL) for reinforcement learning (RL) and entails fundamental research on (deep) TL and RL. For this project, we will investigate methods for fast and efficient RL in realistic and real-world settings. The focus will be on exploiting knowledge transfer, e.g. from other domains or experience, to allow fast...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  30.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Örebro University is currently offering research study opportunities in the doctoral program in Computer Science. For the successful candidate, the programme will conclude with the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science. The start date is in fall 2020, no later than 1st of January 2021.The offered position is part of a newly started machine learning effort at Orebro University for which we collaborate with researchers at Cambridge University. The topic for this position is machine learning for continual learning and dataset shift and entails fundamental research on data efficient and interpretable models and algorithms. For this project, we will investigate methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is incrementally available or changes o...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  30.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Vi söker en universitetslektor alternativt adjunkt i arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaperÄmnesområdeÄmnesområdet för anställningen är arbetsterapi.ArbetsuppgifterEn universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. Undervisning kan ä...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  30.06.2020 Updated on: 03.07.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande projektassistent vid Miljöarkeologiska laboratoriet (./). Anställningen omfattar 12 månader (100%).ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan delas upp i två huvuddelar: labb-/projekt-/provadministration och förberedande för växtmakrofossilanalys (inledande stadier inför artbestämning) Inom labb-/projekt-/provadministration består arbetet i: hantering av inkommande prover och tillhörande pappers- och digitalt material, uppföljning av provhantering, avrapp...

 • Company Linnéuniversitetet in Växjö
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Faculty of engineering strives for core values within Linnaeus University, attractive cutting-edge research environments, to be integrated and active within the society and embracing global values. The Faculty of engineering consists of nine departments covering different disciplines within technology, where Linnaeus University conducts education and research. The department of mechanical engineering has two programs at Bachelor level, mechanical engineering and industrial engineering, and one program at master level, simulation driven product development. An additional master program in industrial engineering is currently under development. Furthermore, the department has a PhD program in mechanical engineering. The department is part of the research environment advanced materials which ...

 • Company Linnéuniversitetet in Växjö
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för maskinteknik ger ingenjörsprogram i Maskinteknik samt Industriell Ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet Simuleringsdriven Produktutveckling på avancerad nivå. För närvarande planeras ytterligare ett mastersprogram i industriell ekonomi samt ett civilingen...

 • Company Linnéuniversitetet in Växjö
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för maskinteknik ger ingenjörsprogram i Maskinteknik samt Industriell Ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet Simuleringsdriven Produktutveckling på avancerad nivå. För närvarande planeras ytterligare ett mastersprogram i industriell ekonomi samt ett civilingen...

 • Company Linnéuniversitetet in Växjö
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Welcome to Linnaeus UniversityWhere knowledge grows.We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.Faculty of engineering strives for core values within Linnaeus University, attractive cutting-edge research environments, to be integrated and active within the society and embracing global values. The Faculty of engineering consists of nine departments covering different disciplines within technology, where Linnaeus University conducts education and research. The department of mechanical engineering has two programs at Bachelor level, mechanical engineering and industrial engineering, and one program at master level, simulation driven product development. An additional master program in industrial engineering...

 • Company Linnéuniversitetet in Vara
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Tekniska fakulteten strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden Attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Tekniska fakulteten har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilket Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.Doktoranden kommer att vara en del av forskargruppen Stochastic Analysis and Stochastic Processes, SASP, som huvudsakligen är förankrad inom institutionen för matematik men även har samarbete med institutionen för fysik och elektrot...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Institutionen för informatik tillhör den tekniska fakulteten och är en av nio institutioner vid fakulteten. Verksamheten bedrivs vid tre orter: Kalmar, Växjö och Ljungby. Vid institutionen för informatik bedrivs forskning inom tre huvudområden: Information Management, digital business transformation och interaktionsdesign. Forskningen genomförs i skärningspunkten mellan dessa områden och deras tillämpningar inom olika discipliner såsom: eLärande, eHälsa, och människa-datorinteraktion. Institutionen för informatik erbjuder sex utbildningsprogram på grund och avanceradnivå. Flera av kurserna och programmen erbjuds ...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Welcome to Linnaeus UniversityWhere knowledge grows.We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.The department of informatics belongs to the faculty of technology and is one of nine departments at the faculty. Activities are carried out at three cities: Kalmar, Växjö and Ljungby. At the department of informatics, research is carried out within three main areas, namely: information management, digital business transformation and interaction design. Furthermore, the research is carried out in the intersection of these areas and their applications across different disciplines such as: eLearning, eHealth, and human-computer interaction. The department of informatics offers six-degree programmes at first and s...

 • Company Linnéuniversitetet in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Welcome to Linnaeus UniversityWhere knowledge grows.We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.The Linnaeus University (LNU) invites applications for a position as research assistant funded by the European Training Network PERFORM, a Marie Sklodowska Curie action of the European Commission. The duration of the position is till Dec. 31, 2021.Linnaeus University is one of Sweden's newest higher education institutions. LNU offers ca. 180 degree programs, and 2,500 single-subject courses to more than 30,000 students at all levels, with is 2000 staff members. Its various scholarly disciplines are organized into five main Faculties: Technology, Economics and Business, Life Sciences, Social Sciences, and Humani...

 • Company Linnéuniversitetet in Nås
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaning...

 • Company Linnéuniversitetet in Växjö
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Welcome to Linnaeus UniversityWhere knowledge grows.We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development.Welcome to Linnaeus UniversityWhere knowledge grows.We are an international university in Småland, Sweden. Together we set knowledge in motion for a sustainable societal development. The Faculty of Technology offers a broad spectrum of activities across nine different departments and is central to the technical education and research conducted at Linnaeus University. The Department of Forest and Wood Technology offers wide-ranging thematic activities from the forest seedling to the finished wood product. Benefits for the climate arising from forests lie at the centre of all department activities. Based on this ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem. Vi håller till i VHC och är ca 50 anställda. Vi söker nu en adjunkt som kan bidra till högkvalitativ undervisning vid institutionen.Arbet...

 • Company Non renseigné in Mer
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.ArbetsuppgifterLunds tekniska högskola söker en forskare med inriktning mot tvärvetenskapliga studier av omställningsprocesser för hållbar produktion och användning av plast.Anställningen kommer att vara placerad vid Institutionen för teknik och samhälle, Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES). IMES är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver fo...

 • Company Blekinge Tekniska Högskola in Vara
  29.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ProjektbeskrivningForskarutbildningsämne: VägteknikI länder som upplever frysningstemperaturer är frost ett av de största problemen vid vägdimensionering.Att försumma detta leder till allvarliga skador i asfalten och de underhållsoperationer som krävs för att hålla infrastrukturen i drift försämrar transportsektorns hållbarhet.Huvudtanken i detta projekt är att utveckla en numerisk modell som kan förutsp...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterProjektet syftar till att undersöka samhällsplaneringens förutsättningar för omställning, utifrån ett möte mellan praktik och forskning.En ytterligare frågeställning är om och hur befintliga teorier om omställningen kan bidra i en samhällsplaneringskontext, där planeringens praktik att beskriva problem, identifiera önskade framtider och handlingsvägar för att nå dit i komplexa och osäkra s...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi söker en professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning på basal omvårdnad och internationalisernig för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.ÄmnesområdeTjänsten är i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot basal omvårdnad och internationalisering.BakgrundÖrebro universitet är i en expansiv fas, såväl i undervisning som i forskning. Därför söker vi en person som med stort engagemang kan utveckla och leda vår utbildning och forskning inom omvårdnadsvetenskap med särskilt fokus på basal omvårdnad. Förutom att driva forskning med hög kvalitet kommer ett viktigt ansvarsområde vara att stötta integrationen mellan forskning och utbildning på alla tre nivåer och i en internationell kontext. Institutionen för hälsovetenskaper har en stark forskningstradition inom områden ...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BeskrivningReligionsvetenskap vid Karlstads universitet behöver rekrytera personal; vi söker dig med bred teoretisk och metodologisk religionsvetenskaplig kompetens, med egen erfarenhet av empirisk forskning, och med driv och ambition att vilja förnya och utveckla det religionsvetenskapliga ämnet.Ämnet har en stark betoning på fältstudier – vi studerar religion både lokalt i Värmland, Sverige...

 • Company Umeå Universitet in Vara
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.BeskrivningUMeHealthLab är utformat för att möta kraven på en högteknologisk infrastruktur och...

 • Company Mälardalens Högskola in Eskilstuna
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och mat...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskapInstitutionen för kliniska vetenskaperInstitutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.ÄmnesbeskrivningVeterinärmedicinsk epidemiologi innebär att kartlägga djurhälsa, sjukdomar och skador på populationsnivå, samt att undersöka deras utbredning i rum och tid och vilka faktorer som kan förklara variationer i djurens hälsoläge. På detta sätt bidrar veterinärmedicinsk epidemiologi till att utveckla förebyggande insatser som främjar hälsa, välmående och prestationsförmåga hos populationer av djur...

 • Company Linköpings Universitet in Vara
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i ämnesområde lokal politik och demokratiArbetsuppgifterCentrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. Det övergripande målet för CKS är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- o...

 • Company Linköpings Universitet in Vara
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i svenska språket ArbetsuppgifterAnställningen är placerad vid Institutionen för kultur och samhälle, avdelningen Kommunikation, litteratur och svenska. På avdelningen finns kandidatprogrammet SLM (Språk, litteratur och medier), programmet MKV (Medie- och kommunikationsvetenskap), litteraturvetenskap, svenska språket, svenska som andraspråk samt svenskämnet inom lärarutbildningen. Anställningen innebär undervisning, forskning, administration och utvecklingsarbete inom ämnet svenska språket. Undervisningen inom anställningen avser framför allt ansvar och utveckling av fristående kurser i svenska språket på grund- och avancerad nivå. Detta bör/ska ske i samarbete med kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier. ...

 • Company Mittuniversitetet in Östersund
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierPå institutionen för design är hållbarhet ett självklart fokus i både utbildning och den forskning som inriktas mot bland annat design för alla, visuell kommunikation och förpackningsdesign. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också distanskurser samt fristående kurser inom ämnet fotografi.ArbetsuppgifterI anställningen ingår vanligt förekomm...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Vara
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskargruppen inom Biokemisk processteknik söker en forskningsingenjör för att delta i forskning kring valorisering av lignin isolerat via organosolvfraktionering av träbiomassa för avancerade applikationer.Forskargruppen ansvarar för ett mångsidigt laboratorium med nyckelkompetens...

 • Company Nyköpings kommun in Stockholm
  27.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.Campus Nyköping utvecklar och erbjuder utbildningar som ger studerande och arbetsmarknad efterfrågad kompetens inom en mångfald av utbildningsområden. Campus Nyköpings mission är att hjälpa människor att utvecklas och växa, bygga unika nätverk som skapar möjligheter och att vara en tillväxtmotor i Nyköpings kommun...

 • Company Karolinska Inst in Solna
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The department is situated at campus Solna. Further information can be found at Do you want to contribute to top quality medical research? To be a doctoral student means to devote oneself to a research project under supervision of experienced researchers and following an individual study plan.For a doctoral degree, the equivalent of four years of full-time doctoral education is required.The research group...

 • Company Karolinska Inst in Solna
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?Vi samarbetar med några av världens främsta forskare inom området för att utveckla digitala interventioner för personer med långvarig smärta.Arbetet sker i gränslandet mellan forskning och klinik, och sker i samarbete mellan flera olika forskargrupper och vårdenheter i Sverige och internationellt.Din rollI din roll som forskningsassistent kommer du att arbeta nära projektledaren samt gruppens övriga forskare. Arbetsuppgifterna inkluderar huvudsakligen: - systematisk litteratursökning och sammanställning av litteraturen - koordinering av kliniska forskningsprojekt - planering och genomförande av kvantitativ datainsamling - kontakt med deltagare och återkoppling till deltagare - sammanställning av data (dataanalys samt visualisering av data) - doku...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterTjänsten innebär att arbeta med analyser kopplade till införandet av nya eller vidareutvecklade pantsystem för att öka materialåtervinningen av plast.Det handlar bland annat om att kartlägga materialflöden, genomföra livscykelanalyser och/eller kostnads-nyttoanalyser, samt att undersöka olika möjliga utformningar av nya eller utökade pantsystem. Arbetet kan även komma att inkludera kvalita...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ÄmnesområdeElektroteknik med inriktning mot skydd i elkraftsystem.ÄmnesbeskrivningÄmnesområdet innefattar utveckling av modeller och metoder för utveckling av diagnostik, felavhjälpning och skyddsfunktioner i elkraftssystem med stor andel förnybar kraftproduktion. ArbetsuppgifterUndervisningen, som totalt omfattar 50% av anställningen inkluderar särskilt undervisning  på grundnivå inom högskoleingenjörsu...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Vara
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterForskningsgruppen vid enheten Strukturer på institutionen för materialvetenskap erbjuder en ettårig forskartjänst, med inriktning mot materialdesign för pulver-baserad additiv tillverkning (AM) av metalliska material.Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en forskningsgrupp som fokuserar på integrerade beräkningsverktyg för design av metalliska material.Positionen är associerad med...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Vara
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Institutionen för Samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geodesi samt systemanalys.Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar,...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Vara
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Institutionen för Samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geodesi samt systemanalys.Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar,...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-08-12.Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav cirka 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum har bland annat ansvar för utbildningen till sjukhusfysiker.Ämne/ämnesbeskrivningMedicinsk strålningsfysikArbetsuppgifterI anställningen ingår undervisning, forskning, handledning och administration av utbildning.BehörighetskravBehörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anstä...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  27.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi söker en professor i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper .ÄmnesområdeÄmnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap. Inriktningen för anställningen är sport management och coaching.BakgrundÖrebro universitet befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning, ochvid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Ämnet har också ansökt om en internationell master med samhällsvetenskaplig inriktning som fokuserar på idrott, ungdomar oc...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters