Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

663 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 663 results.
 • Company MÄLARDALENS UNIVERSITET in Eskilstuna
  29.01.2023

  Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående ino...

 • Company Högskolan Dalarna in Falun
  29.01.2023

  Vi söker nu dig som är specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård eller motsvarade. Tjänsten är ett vikariat i våra utbildningar främt då i sjuksköterskeprogrammet och löper  till och med 2023-12-31 med omfattning om 40 %.Placeringsort för anställningen är Falun.Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas. Kurser ges inom sjuksköterskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram samt fristående kurser på grund- och avanceradnivå. Ämnet har examinationsrätt på grund-, avancerad- och forskarnivå. Former för samverkan med Region Dalarna och Dalarnas kommuner är etablerade och gemensamma projekt avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning, kompetensutveckling och forskning inom vård och omsorg bedrivs.Vill du dela med dig av din teoretis...

 • Company Högskolan i Gävle in Gävle
  29.01.2023

  Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.Vi erbjuder• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,• en arbetsplats med många anställningsförmåner,• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika vi...

 • Company Högskolan i Gävle in Gävle
  29.01.2023

  Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.Vi erbjuder• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,• en arbetsplats med många anställningsförmåner,• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika vi...

 • Company Linköpings Universitet in Skå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.Läs mer: söker nu en doktorand inom kommunikationssystem.Dina arbetsuppgifterForskningen kommer f...

 • Company Linköpings Universitet in Norrköping
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktba...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart VT 2023.ProjektbeskrivningForskarutbildningen är inom medicinsk vetenskap som är ett sammanhållet ämne på forskarnivå för studier av orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter och behov för att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Studier inom ämnet innefattar både grundforskning och tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik, det vill säga pedagogiska processer i hälso- och sjukvården och dess professionsutbildningar. Till sin natur utgörs stora delar av den medicinska vetenskapen av klinisk forskning, det vill säga forskning som sker i och förutsätter ...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Malmö universitetMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb Malmö UniversityMalmö University is an innova...

 • Company Högskolan i Borås in Ånge
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Institutionen för informationsteknologi har drygt 25 medarbetare och tre kandidatutbildningar, samt magister- och masterutbildningar, inom informatik. Vid institutionen finns en framgångsrik forskningsmiljö inom informationsteknologi med ett flertal större externfinansierade projekt, exempelvis inom data-driven innovation och tjänsteutveckling, intelligent dataanalys och IT service management. Institutionen har också en stark samverkan med näringslivet inom både forskning och utbildning.ArbetsbeskrivningSom gästprofessor är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att skriva forskningsansökningar, utföra forskning samt utveckla miljön för...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologiEn anställning som doktorand i biologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på /Evolution och funktion av svampar som används för biologisk bekämpningForskarutbildningsämne BiologiInnehållsbeskrivning:Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Svampar som används för biologisk bek...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Department of Forest Mycology and Plant PathologyA PhD position in Biology is vacant at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The department undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems.Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at /Evolution and function of fungal biocontrol agentsResearch subject BiologyDescription:We are looking for a highly motivated individual to join our ongoing research in biological control of plant diseases. Fungal biocontrol agents hold great promise for replacing chemical pesticides in future food production bu...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Kliniska vetenskaperInstitutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.Sektionen för Gris- och fjäderfämedicin ansvarar för undervisning, forskning och utveckling inom respektive ämnesområde. SLU är ett godkänt träningsinstitut inom ECPHM (European College of Porcine Health Medicine) som utbildar europeiska specialister (Diplomates) inom ämnesområdet. Verksamheten baseras på besättningsbesök inom ramen för undervisninge...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expander...

 • Company Umeå Universitet in Skellefteå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expander...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expander...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Grängesberg
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Information about the division and the projectThe Microwave Electronics Laboratory (MEL) is one of the largest divisions at the Department of Microtechnology and Nanoscience. At MEL we are more than 30 people performing world-class research on high speed electronic components, circuits, and systems for a wide range of communication, industrial, and remote sensing applications in the frequency range from 1 GHz to 500 GHz and beyond. Our facilities include a uniquely well-equipped laboratory for advanced millimeter wave and sub-terahertz measurements.A major part our research is targeting the need for higher capacity and improved energy efficiency in future wireless communication systems. We now investigate drastically new wireless solutions, involving in-house designed integrated circuits w...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling/Resilient livsmedelsförsörjningInstitutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.Denna bredd represente...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.2 doktorander i Människa-datorinteraktion, särskilt Människa-Teknik-Organisation (MTO)Institutionen för informationsteknologi har cirka 300 anställda och cirka 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom da...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Bor
  28.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  ProjektbeskrivningDe senaste årens utveckling mot allt mer väderbaserad elproduktion, sammantaget med en allt större integration av elsystemet i Europa har gjort att arbetet i kontrollrummen kommer bli allt mer intensivt.I framtiden kommer operatörerna att behöva arbeta mer aktivt för att säkerställa att frekvensen och spänningen i elkraftsystemet ligger runt nominella värden och därmed garantera att konsumenterna har tillgång till den hållbara el de behöver. Denna angelägna och högaktuella problematik är relevant för dig som vill undersöka hur framtidens kontrollrum för elkraftssystem bör organiseras och hur datorsystemen ska designas för att operatörerna ska få användbara och anpassade interaktiva informationssystem. Du kommer samarbeta med två andra doktorander med delvis olika inriktni...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  27.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2023-02-28. Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.Projektbeskrivning Jordbrukets utbyggnad, skogsbruk och väginfrastruktur har kraftigt förändrat de svenska våtmarkernas hydrologiska utbredning Detta gör att det finns ett ...

 • Company Stockholms Konstnärliga Högskola in Skå
  27.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.  Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där vi genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang.  Anställningen är placerad på en av våra nya institutioner där ämnet danspedagogik ingår.Läs mer om SKH:s danspedagogikutbildningar här: Välkommen att söka anstä...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Utforska hur celler skickar RNA-molekyler till varandra via exosomer och hur processen kan användas för terapeutiska ändamålUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurs...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Roll för group 2 Innate Lymphoid Cells i Reumatoid ArtritUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas ...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Molekylär karaktärisering av astma - Translationella studierUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslut...

 • Company Göteborgs Universitet in Bor
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Betydelsen av magtarmkanalens mikromiljö för gastrointestinal sjukdom Avdelningen för mikrobiologi och immunologi finns vid Institutionen för biomedicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifte...

 • Company Göteborgs Universitet in Bor
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Hjärnskyddande behandling med serotoninmodulering efter maternell infektionUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbi...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Spatial biologi av Alzheimer patologiUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden ...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Samtalet mellan tarm och hjärna: konstant eller föränderligt?Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslu...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i medicinsk vetenskapTitel på projektet: Sekundär neurodegeneration som en ny måltavla för att förbättra återhämtningen efter strokeUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 hög...

 • Company Göteborgs Universitet in Göteborg
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utve...

 • Company Göteborgs Universitet in Skå
  27.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i Medicinsk vetenskapTitel på projektet: Karakterisering av neuroinflammation Biomarkörer för Alzheimers sjukdomUniversitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor /    Arbetsuppgifter   Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildni...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  27.01.2023

  Malmö universitetMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb Malmö UniversityMalmö University is an innova...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  26.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Vid avdelningen för brandteknik bedrivs forskning och undervisning som relaterar till brand och dess konsekvenser.Undervisning sker främst på Brandingenjörsutbildningen och International Master in Fire Safety Technology som är en utbildning som främst riktar sig till internationella studenter. Avdelningen består av cirka 15 anställda inklu...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  26.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.ForskningsämneDoktoranden kommer att antas till forskarstudier inom Teknik och samhälle.Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetentskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångf...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  26.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskonst.Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin.Vi söker just nu en d...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  26.01.2023 Updated on: 29.01.2023

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Doktorand i oorganisk kemi med fokus på syntes av halvledare baserade på vanligt förekommande grundämnenÄmnesbeskrivningÄmnet oorganisk kemi omfattar utbildning på forskarnivå inom områdena fasta tillståndets kemi och materialkemi.Forskningsinsatserna fokuseras mot syntes av nya fasta material och studier av deras kemiska och fysikaliska e...

 • Company Södertörns Högskola in Stockholm
  26.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Södertörn University is a higher education institution in Stockholm that conducts education, research and collaboration with the surrounding community for sustainable societal development. Education and research are conducted in the humanities, social sciences, technology and natural sciences. The university also provides police and teacher education programmes with intercultural profiles. A significant amount of our research is multidisciplinary and specialises in the Baltic Sea region and Eastern Europe. At Södertörn University we combine subjects, perspectives, people and experiences, searching for surprising syntheses, challenges and development.Södertörn University welcomes doctoral proposals in Gender Studies, to be conducted at the graduate school for “Gender, Humanities and Digital...

 • Company Karolinska Inst in Skå
  26.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?Verksamheten vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) omfattar utbildning och forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention.LIME ansvarar för tre mastersprogram och en rad olika uppdragsutbildningar. Vi samverkar med Region Stockholm, olika myndigheter och företag, samt patientorganisationer.Forskargruppen Prevention Policy & Practice (PPP) har som målsättning att främja effektiva, hälsofrämjande och preventiva interventioner i nationella och internationella hälsosystem.Din rollDu kommer att tillhöra forskargruppen...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  26.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemiInstitutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB, /) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen sport- och sällskapsdjur, livsmedelsproducerande djur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurets struktur och funktion, samt hur detta påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, genetiska förutsättningar, skötsel, relationen till människor och andra miljöfaktorer samt sjukdomar. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i alla fakult...

 • Company MÄLARDALENS UNIVERSITET in Eskilstuna
  26.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående ino...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare ...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Malmö universitetMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb Malmö UniversityMalmö University is an innova...

 • Company Göteborgs Universitet in Göteborg
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier utlyser två doktorandtjänster inom ”Just Transitions - Forskarskolan om ledning och organisering för rättvis och regional klimatomställning” finansierat av Formas. Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Många städer har formulerat klimatplaner och mål där också begreppet ’rättvisa’ betonas som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp oc...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa hö...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Ljung
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Luleå University of Technology experiences rapid growth with world-leading expertise within several research domains. We shape the future through innovative education and groundbreaking research results and drawing on our location in the Arctic region, we create global societal benefit. Our scientific and artistic research and education are carried out in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has an annual turnover of SEK 1.9 billion. Today, we have 1,815 staff and 19,155 students.In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in sev...

 • Company Högskolan i Gävle in Gävle
  25.01.2023 Updated on: 26.01.2023

  Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.Vi erbjuder• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,• en arbetsplats med många anställningsförmåner,• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika vi...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar. Forskning och forskarutbildningen inom pedagogik spänner över många områden. Några exempel på forskningsområden är läroplansteori och didaktik, lärares arbete, skolledarskap, yngre barns lärande, arbetslivs- och socialpedagogik.Antas i: PedagogikAnst...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar med drygt 125 medarbetare inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap. För närvarande har vi 45 doktorander vid institutionen. Ämnesområde för befattningen: HälsovetenskapPlaceringsort tillsvidare: KalmarAnställningsform: Anställning som doktorand med slutmål doktorsexamen är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. ArbetsbeskrivningDet aktuella projektet drivs som ett av flera projekt inom forskargruppen ”i...

 • Company Linnéuniversitetet in Kalmar
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar med drygt 125 medarbetare inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap. För närvarande har vi 45 doktorander vid institutionen. Ämnesområde för befattningen: HälsovetenskapPlaceringsort tillsvidare: KalmarAnställningsform: Anställning som doktorand med slutmål doktorsexamen är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. ArbetsbeskrivningDet aktuella projektet drivs som ett av flera projekt inom forskargruppen ”i...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  25.01.2023 Updated on: 28.01.2023

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Institutionen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi. Våra studenter och anstä...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters