Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

333 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 333 results.
 • Company Umeå kommun in
  06.06.2020

  Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.Vi söker nu en specialpedagog som kommer att arbeta mot förskolor i skolområde centrum/norr - Sävar, Täfteå, Bodbyn, Bullmark och i Botsmark.Dina arbetsuppgifter Som specialpedagog hos oss bedriver du ett förbyggande arbete utifrån ett helhetsperspektiv på organisations-, grupp och individnivå. Tillsammans med pedagoger och förskolechefer skapar du goda förutsättningar för barnets lärande och utveckling. Du bistår områdets förskolechefer och pedagoger med specialpedagogisk spets...

 • Company Växjö kommun in
  06.06.2020

  Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar. Furutåskolan ligger i den södra delen av Växjö, bara ett stenkast från både Växjösjön och Södra Bergundasjön. På skolan går det 225 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi strävar efter att varje elev ska känna trygghet och trivsel, vara i en lärande miljö och vi arbetar för att väcka eleverna lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar ...

 • Company Växjö kommun in
  06.06.2020

  Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19–20-åringar. Fagrabäckskolan som är en 7–9-skola som ligger i de centrala delarna av Växjö med cirka 610 elever och totalt 28 klasser till hösten inkluderat en förberedelseklass. Vi är en mångkulturell skola med elever från hela världen, här går elever som bor på landet och i flera av stadens bostadsområden och skolan arbetar med mottot "allt lärande utmanar". På skolans Natur och teknikinriktning (NoT), som är belägen vid Tekniku...

 • Company Norrköpings kommun in
  06.06.2020

  KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHET Söderporten är en dynamisk, mångkulturell skola där vi särskilt satsar på språkutvecklande arbetssätt och och att höja måluppfyllelsen i samtliga ämnen.På vår skola finns elever från förskoleklass till årskurs 6.  I åk 1-6 arbetar vi i tvålärarsystem vilket innebär att två lärare är knutna till varje klass på heltid. På skolan ryms ...

 • Company REGION ÖSTERGÖTLAND in
  06.06.2020

  Habiliteringen är en länsövergripande klinik med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala. Vi är 120 medarbetare. Inom habiliteringen arbetar vi teambaserat utifrån ålder och funktionsnedsättning. Vi är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till barn, ungdomar och vuxna och deras anhöriga och nätverk. Teamen är multiprofessionella och erbjuder habiliteringsinsatser till personer med funktionsnedsättningar. Våra målgrupper är huvudsakligen individer med intellektuell funktionedsättning och rörelsenedsättning. Habiliteringsinsatserna utgör ett kvalitativt komplement till hälso- och sjukvårdens övriga insatser och samhällets generella stöd. I Norrköping har vi 3 team, 2 riktade till barn och 1 mot unga/vuxna. Insatserna består av utredning, bedömning, behandling ...

 • Company Movant AB in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?Movant AB är vuxenutbildningsföretaget som i nära samarbete med bransch-och näringsliv utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant har sedan starten nischat sig inom yrkesutbildningar, och genom det skapat ett stort nätverk av företag som hjälper oss att skapa närmsta vägen ut till jobb. Skolorna finns från Malmö i söder till Luleå i norr och är en del av i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.Det här blir du en del avMovant i Stockholm bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av kommuner. Vi värnar om att våra elever ska vara anställningsbara när de avslutar hos oss. Vi behöver anställa en specialpedagog ...

 • Company KLARA Gymnasium Kunskap AB in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KLARA Teoretiska Gymnasium är skolan med ambition att vara den bästa förberedelsen för vidare studier och rusta eleverna för en värld av möjligheter där de med sin kunskap, sitt engagemang och driv kan göra skillnad. Vi vill att våra elever genom utbildning kan bidra till att skapa en hållbar och bättre värld. Våra utbildningar genomsyras bland annat av FN:s globala mål för hållbar utveckling med en tydlig internationell prägel. Vi består av 12 skolor, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Läs mer om oss på . Det ska inte spela någon roll vad eleverna har för bakgrund; med Klaras kompetenta lärares ledning och våra tydliga strukturer som stöd är vårt mål alltid att de ska bli väl rustade för såväl arbetsmarknad som vidare studier. Vi bygger relationer, ställer krav och uppmuntrar höga ...

 • Company Vallentuna kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Karlslundsskolan vill utöka med en till specialpedagog. Som specialpedagog arbetar du nära lärarna, för eleverna. Du utvecklar skoleneheten genom att tillgängliggöra undervisningen för eleverna. Med god kommunikation och i god relation agerar du professionellt bollplank för lärarna. Du arbetar med att hitta utvecklingsområden för hela skoleneheten och i de enskilda undervisningssituationerna. Genom kvalitativ analys och systematiskt arbete driver du utvecklingsprocesser löpande i praktiken.Du behöver ha ett skarpt pedagogiskt öga som ser vad som behöver utvecklas, samt en drivkraft och kunskap att genomföra utvecklingen i praktiken. Du ser möjligheter i att utveckla undervisningen tillsammans med lärare och pedagoger.Ditt arbetssätt är proaktivt och uppsökande. Du är ett stöd för hela skol...

 • Company Stockholms kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden. Skolan sjuder av liv med drygt 1150 elever i årskurserna F-9. Vi har cirka 120 lärare och 70 övrig personal. Vi arbetar nu med att utveckla elevhälsoteamet och utöka den specialpedagogiska kompetensen på skolan. Under läsår 2020-2021 kommer även all pedagogisk personal på skolan att genomgå skolverkets utbildning specialpedagogik för lärande.Vi söker nu en speci...

 • Company Stockholms kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden. Skolan sjuder av liv med drygt 1150 elever i årskurserna F-9. Vi har cirka 120 lärare och 70 övrig personal. Vi arbetar nu med att utveckla elevhälsoteamet och utöka den specialpedagogiska kompetensen på skolan. Under läsår 2020-2021 kommer även all pedagogisk personal på skolan att genomgå skolverkets utbildning specialpedagogik för lärande.Vi söker nu en utbil...

 • Company Stockholms kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.BeskrivningMed Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 520 elever och 100 medarbetare. Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i år 1-9.Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by/gård både på skoltid och fritidstid. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.Till skolan kommer regelbundet nyanlända elever som går i skolans Förberedelsegrupp innan de går ut i klasserna på heltid. Vi är en...

 • Company Danderyds kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1550 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa? Fribergaskolan är en 7-9 skola med ca 590 elever och 75 personal, som ligger centralt i Danderyd nära Mörby Centrum. Verksamheten är väl fungerande med mycket goda resultat och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i ...

 • Company Ronneby kommun in
  06.06.2020

  RoS-teamet är en självständig enhet i Utbildningsförvaltningen, direkt underställd förvaltningschefen. Teamets uppdrag är att utveckla, stödja och samordna verksamheten kring barn/elever i behov av särskilt stöd inom grund- och gymnasieskolan. I RoS-teamet finns det olika kompetenser i form av specialpedagoger, psykologer, socionom samt talpedagog.Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!I Utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den röda tråden, en gemensam syn på ...

 • Company Västerås kommun in
  06.06.2020

  Tycker du om att skapa stolthet och glädje omkring dig? Välkommen till Branthovda! Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare.Brandthovdaskolan är en liten F-6 skola där alla känner alla och som är belägen i ett lugnt villaområde med närhet till fin utemiljö och grönområden. Vår ambition är att skapa trygghet för barn, föräldrar och personal. Hos oss är alla delaktiga och tar ansvar, det är vi tillsammans som skapar förutsättningar för lusten att lära. För oss är det viktigt att våra elever rustas med de rätta färdigheterna som behövs inför den framtida skolgången och arbetslivet. Vi är en skola för framtiden som arbetar systematiskt med pedagogisk utveckling i en hög delaktighet och ett stort engagemang.  Hos oss vittnar nya kollegor på skolan om värme, lösningsfokus ...

 • Company Bodens kommun in
  06.06.2020

  Välkommen till Utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till. Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra. Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar  den visionen arbetar vår utbildningsförvaltning...

 • Company Strängnäs kommun in
  06.06.2020

  Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss?Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola med fritidshem, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter.Vasaskolan är en tre-parallellig F-3 skola som ligger i centrala Strängnäs. Vi ligger på 5 minuters gångavstånd från Centralstationen. Vi har just nu ca 260 elever. På skolan finns även förberedelseklass för nyanlända och ett fritidshem. Vi har ett stabilt elevunderlag och en kompetent personalgrupp. Vi har bra med resurser då det på skolan kommer finnas ett specialteam bestående av speciallärare och specialpedagog. På Vasaskolan ställer vi höga krav på både...

 • Company Timrå kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv.Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!BeskrivningVi söker en teater och film lärare inför läsåret 2020-2021ArbetsuppgifterVi behöver en teater och filmlärare som kan fortsätta och utveckla arbetet inom teater och film.Du kommer att undervisa i grupp med elever från Timrå kommuns grundskolor. Även med projekt mot grundskolan.KvalifikationerTeater/filmpedagogisk utbildning eller likvärdig kompetens.Erfarenhet inom området är meriter...

 • Company Timrå kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv.Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!BeskrivningInför läsåret 2020-2021 söker vi en gitarr och trumlärare på 40% tjänst.ArbetsuppgifterAtt undervisa elever på både gitarr och trummor på våra skolor runt om i Timrå kommun.Du kommer att undervisa både enskilt och i grupp. Eleverna kommer även erbjudas delta i orkesterverksamhet. Det finns möjligheter att utforma tjänsten på olika sätt; t ex träblås, med projekt mot grundskolan.Kval...

 • Company Uppvidinge kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. I våra verksamheter jobbar vi efter värdeorden mod, tolerans och kreativitet. Vi vill att våra anställda ska känna stor delaktighet och att det ska finnas utrymme för kreativitet, flexibilitet och utveckling. Dina idéer är betydelsefulla. Hos oss har du möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare.Att våra anställda känner arbetsglädje och har god hälsa är viktigt för oss. Därför satsar vi på hälsofrämjande insatser.Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!ARBETSUPPGIFTERVi söker lärare att undervisa inom grundsärskolans inriktningar ämnesområden och ämnen. Utöver sedvanlig undervisning ingår att deltaga i s...

 • Company Växjö kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Ljungfälle grundsärskola har 40 elever i årskurs 1 till 6 fördelade på åtta klasser som är åldersblandade; årskurs 1-3 samt 4-6. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. ...

 • Company Kils kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil – på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan! Sektor, Utbildning, innehåller verksamheterna förskola och sko...

 • Company Karlskrona kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Övergripande specialpedagog till grundsärskolan, 100%På Kunskapsförvaltningen arbetar vi med framtiden – välkommen att möta den med oss! Vi ser till att över 10 000 barn och ungdomar får en meningsfull tillvaro på någon av våra kommunala förskolor, grundskolor, fritidshem, grundsärskolor eller gymnasiesärskolor. Tillsammans är vi 1 800 medarbetare som på olika sätt arbetar för att våra yngre medborgare ska få bästa förutsättningar att möta framtiden. Få uppdrag kan vara viktigare!Grundsärskolan i Karlskrona är en arbetsplats som varje dag utför ett mycket meningsfullt arbete för att varje elev i vår skolform ska få möjlighet att utvecklas utifrån just sina förmågor och behov. Grundsärskolan i Karlskrona kommun har 3 olika enheter och ca 90 elever. Vi söker nu en övergripande specialpedagog...

 • Company Thorengruppen AB in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sverige både förtjänar och behöver en ny skola. En skola som i grunden både är trygg och lustfylld samtidigt som lärandet är i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. En skola där varje elev blir sedd utifrån sina behov. Thoren Framtid omfattar ThorenGruppens förskolor och grundskolor. För närvarande har vi fem förskolor och tio grundskolor.Vår verksamhet vilar på MOD, KRAFT och PASSION med HJÄRTAT och genom särpräglarna Digitalisering, Personligt och Verklighetsnära utvecklar vi barn och elevers framtidsförmågor och framtidsegenskaper. Thoren Framtid är en del av koncernen ThorenGruppen som erbjuder ett livslångt lärande från förskola till vuxenutbildning i hela Sverige. Vår gemensamma värdegrund och vårt fokus på att förbereda barn, elever och deltagare för nästa steg i livet ger oss e...

 • Company Gagnefs kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Gagnefs kommun är Gagnefs kommuns största och mest spännande arbetsgivare! Här finns jobb i 150 olika yrkesgrupper. Tillsammans gör vi skillnad för invånare och besökare i kommunen.I Gagnefs kommun har vi övervägande behöriga lärare i våra skolor vilket vi är mycket stolta och glada för.Vi erbjuder kontinuerligt fortbildningar för att utveckla undervisningen och vi har ett nära samarbete med högskolan Dalarna. Några av våra skolor tar emot studenter från lärarutbildningen, ett utbyte som berikar oss med ny forskning kring skolutveckling. Vi strävar efter ett tvålärarsystem i de lägre årskurserna och ett nära samarbete i arbetslagen kring eleverna för att skapa trygga och inkluderade lärmiljöer för alla barn. Vi satsar på att utveckla elevhälsoarbetet, ett ansvar som vi alla delar som arbet...

 • Company Ludvika kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar. Arbetets inriktning• Vara ett stöd till arbetslag, handleda pedagoger praktiskt och teoretiskt i frågor där behov av särskilt stöd finns.• Arbetet utformas i dialog och på uppdrag av rektor i respektive organisation. Arbetet kräver att förändringsbart arbetssätt utifrån mötet på plats med barn, personal, organisation, vårdnadshavare och rektor då du som spe...

 • Company Lidingö kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag. I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå. Gå in på så får du veta hur det är. På riktigt.Inom Lärande- och kulturförvaltningen arbetar närmare 1400 medarbetare. Vi ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor liksom bibliotek,teater och föreningsliv. Gemensamt för våra verksamheter är att de skagenomsyras av likvärdighet, innovation och livslångt lärande.Torsviks skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan är Lidingös centralt belägna...

 • Company Internationella Engelska Skolan i Sverige AB in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 26,800 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at Specialpedagog/ SpeciallärareVi på IES Skärholmen söker nu en  Specialpedagog/ Speciallärare till hösten 2020.Vi söker dig som vill jobba i en internationell miljö med utveckling i fokus och med en tydlig pedagogisk vision.Vi söker dig som är behörig Specialpedagog/ Speciallärare med stort engagemang för el...

 • Company Stockholms kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.Välkommen till Eriksdalsskolan!Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden. Skolan sjuder av liv med drygt 1150 elever i årskurserna F-9. Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Vi har cirka 120 lärare och 70 övrig personal. Vi arbetar nu med att utveckla elevhälsoteamet (EHT) och utöka den specialped...

 • Company Stockholms kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samladearbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.ArbetsplatsbeskrivningVuxenutbildning svarar mot individens och arbetsmarknadens behov och skapar möjlighet att gå vidare till högre studier eller slutföra sina gymnasiestudier.Vuxenutbildning Stockholm ansvarar för både den ...

 • Company Stockholms kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningKungsholmens västra gymnasium är centralt beläget på Campus Konradsberg på Kungsholmen.Skolan växer och har idag ca 950 elever. Skolan erbjuder studier på Naturvetenskapliga programmet inriktning Naturvetenskap, Vård- och omsorgsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap.ArbetsbeskrivningDu kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd både i grupp och enskilt. Du kommer att arbeta nära speciallärare och övrig EHT-personal för att utveckla skolans arbete för bättre lärmiljö och goda resultat. Arbetsuppgifter som ingår:*Kartläggning- lektionsobservationer mm, upptäcka möjliga hinder innan d...

 • Company Lärande i Sverige AB in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om Lärande i Sverige ABAlltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarb...

 • Company Västbergaskolan AB in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du jobba på en skola som har:- god stämning med ett öppet och välkomnande klimat- engagerad och erfaren personal- personalhandledning från en legitimerad psykolog- friskvårdsbidrag på 3.000 kr per år- trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grundenDå ska du söka jobb hos oss!Vi söker en duktig och engagerad förskollärare/specialpedagog till grundsärskola med inriktning ämnesområden.Du som söker jobbet är behörig förskollärare/specialpedagog och bör ha kunskaper i tecken som stöd/AKK.Du har erfarenhet av arbete med elever med utvecklingsstörning och elever med autism.Som person är du positiv, lösningsfokuserad och flexibel. Du har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa ...

 • Company Specialpedagogiska Skolmyndigheten in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet. Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet...

 • Company Internationella Engelska Skolan i Sverige AB in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 26,800 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at Om jobbet - Specialpedagog / SpeciallärareInternationella Engelska Skolan Västerås söker nu en legitimerad specialpedagog alternativt legitimerad speciallärare till vårt internationella team.IES Västerås är en skola för årskurserna 4-9 med 760 elever och 85 medarbetare.Skolan har en internationell inriktnin...

 • Company Halmstads kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.ARBETSUPPGIFTERGymnasieskolorna i Halmstads kommun har som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi...

 • Company Österåkersbygdens Friskolefören in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Österåkersbygdens friskoleförening, Vingåkers kommun, söker grundskollärare/speciallärare. Tjänsten är ett vikariat under höstterminen med möjlighet till tillsvidareanställning, vars omfattning är 50 % tjänstgöring. På sikt kan det finnas möjlighet till utökad tjänst. Österåkersbygdens friskola är en skola där det gäller ”att förstå det stora i det lilla” (Gunilla Karlberg – Granlund, Åbo Akademi 2009).Österåkersbygdens friskola omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1–6 samt fritidshem. Skolans och fritidshemmets profiler är natur, kultur, hälsa, kommunikation och entreprenörskap. Bygdens natur, kultur, historia och framtid vävs in i den pedagogiska verksamheten. Vi söker en pedagog med dokumenterad behörighet och erfarenhet som är intresserad av att engagera sig i barnens/elevernas l...

 • Company Timrå kommun in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv.Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!ARBETSUPPGIFTER Vi söker en specialpedagog alternativt speciallärare med inriktning mot matematikutveckling eller med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.Du kommer arbeta både handledande och konsulterande med personal och direktarbete med elever. Du kommer arbete med uppgifter som t.ex. pedagogiska utredningar och analyser på organisations-, grupp- och individnivå, handledning av pers...

 • Company Bjuvs kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.Vad jobbar du för?Är du en nyfiken pedagog som utmanas av att hitta olika vägar till elevers lärande? Välkommen med din ansökanKolla gärna in vårt instagramkonto @grundsarskolanibjuvARBETSUPPGIFTERVi behöver dig som vill vara en del av en växlande och utmanande skolvärld. Som lärare i grundsärskolan får du det, för hos oss är olika lika, och det ställer höga krav på förmågan att ta tillvara på och skapa goda förutsättningar för att alla ska lyckas i sitt lärande och utveckling.I dagsläget kommer du främst att arbeta med elever som läser ämnen åk 1-6. Vi arbetar i ett flerlärar...

 • Company Malmö kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ref: 20201379 ArbetsuppgifterSom speciallärare på Lorensborgsskolan är du en del av vårt resursteam. Du arbetar tillsammans med övriga speciallärare, specialpedagoger och logoped för att möta våra elevers behov av stöd i undervisningen. Som speciallärare på Lorensborgsskolan arbetar du också nära eleverna tillsammans med de undervisande lärare.Våra samlade resurser fördelas utifrån elevernas behov baserat på de systematiska elevuppföljningarna vi gör regelbundet på skolan. Resursteamet arbetar i ett F-6 perspektiv och leds av de biträdande rektorerna. Denna tjänsten är i huvudsak riktad åt arbete med elever i årskurs 4-6, med inriktning språk-,läs- och skrivutveckling.I dina arbetsuppgifter ingår även att utifrån behov hålla utbildningar och handleda våra medarbetare, samtidigt som du stöt...

 • Company Sölvesborgs kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Barn- och utbildningsförvaltningen består av två större verksamheter: skola och förskola samt Individ- och familjeomsorg, totalt är vi 550 medarbetare. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar, nolltolerans mot kränkande behandling samt gott bemötande - ”Vår uppgift är att skapa värde för andra och när vi gör det skapar vi värde för oss själva”.Placering: Norje skola. Norjeenheten består av en förskoledel med ca 40 barn, en skoldel F-6 med knappt 90 elever och ett fritidshem med ca 50 barn inskrivna. Vår enhet ligger i ett väldigt naturskönt område längs med Pukaviksbukten, mellan Sölvesborg och Karlshamn. Vår verksamhet har närhet till hav, strand, skog, ängar och flera lekplatser vilket möjliggör lärorika och stimulerande utemiljöer inom gångavstånd.ARBETSUPPGIFTERPå No...

 • Company Thorengruppen AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Thoren Innovation School är Innovationsgymnasiet: vi ligger i framkant så att våra elever blir bäst förberedda för framtiden. Thoren Innovation School (TIS) är en del av ThorenGruppen, en norrländsk friskolekoncern som grundades 1999 med målet att utbilda eleverna på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. I nuläget finns skolan på 6 olika orter runtom i landet. Läs mer om TIS och vår pedagogik på: . Vi söker en Specialpedagog som vill vara med och forma framtiden Innovatörer i våra nya toppmoderna skollokaler i Kista! Tjänsten innebär att du tillsammans med rektor arbetar proaktivt för ökad måluppfyllelse.Vi tänker kreativt och nytt tillsammans för att ge de bästa förutsättningarna för alla våra elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du är den som säkerställer och f...

 • Company Sigtuna kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förs...

 • Company Värmdö kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till Brunns skola, en unik plats nära både havet och staden. Värmdö är en ung kommun i utveckling med unga medborgare. Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns - att bidra till våra barns utveckling. Skolan vill ligga i framkant i utvecklingen och alla våra undervisningsrum är moderna och utrustade med digital teknik. Med respekt - glädje - delaktighet arbetar vi med våra fokusområden studiekultur, miljö och undervisning. Du kommer att få ett fantastiskt arbete med frihet under ansvar, möten med elever, föräldrar och professionella kollegor.Rollen som lärare är i detta fall förlagd till kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) för elever med autism inom grundskolan. Varje KSU-grupp består av 5-8 elever. I grupperna arbetar undervisande lärare tills...

 • Company Österåkers kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Till höstterminen söker vi en behörig pedagog till grundsärskolan, med inriktning ämnesområden åk 1-9. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.Solskiftesskolan är en 4-9 skola med ca 450 elever fördelade på 18 klasser, varav fyra klasser i grundsärskolan. Här arbetar kunniga, engagerade och utbildade pedagoger. På Solskiftesskolan vill vi ge våra elever en bra grund för ett livslångt lärande. Vi skap...

 • Company Stift Stockholm International School in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Learning Support Teacher- Primary SchoolAbout SISStockholm International School is a truly international K-12 school located in the heart of the dynamic city of Stockholm. We are the first choice for the globally mobile diplomatic, business and research community in Sweden. Our students represent more than 60 countries and our diverse community is made up of over 80% international students and teaching staff. Our language of learning is English but our outlook is global.Duties and Responsibilities     Collaborates and implements Individual Learning Plans (ILP’s) in collaboration with the Case Manager, Classroom / subject teachers and the Learning Support team.    Collaborates with the Learning Support team , classroom teachers and subject teachers to set strategies, accommodations and targ...

 • Company Solna kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tallbackaskolans grundsärskola är en verksamhet från fsk-klass till åk 9 som är lokalintegrerad i grundskolans lokaler. I dagsläget är det 15 elever uppdelade på tre klasser. Alla elever läser för närvarande enligt kursplanen för ämnesområden. I varje klass arbetar en speciallärare och assistenter tillsammans i ett klassteam.From ht 2020 kommer de kommunala grundsärskolorna i Solna stad att ha en egen rektor som är ansvarig för grundsärskolans verksamhet.ArbetsbeskrivningVi söker en engagerad och kompetent speciallärare med ett genuint intresse för grundsärskolans elevgrupp. Du kommer att arbeta som klasslärare i en åldersblandad klass men mot de lägre årskurserna där eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå och med flertalet andra funktionsvariationer.Ar...

 • Company Utepedagogik Sverige AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du bredda dina kunskaper som pedagog samtidigt som du också utvecklas på det personliga planet? Sök då sommarjobb som kolloledare på vårt Äventyrskollo Akka i sommar!ArbetsuppgifterDin uppgift som kolloledare på Akkas kollogård är att ansvara för barn i åldrarna 9-13 år samt att planera och leda verksamheten för denna deltagargrupp. Kollo innebär dygnet runt verksamhet för ungdomarna och oss ledare. Som ledare bor och lever du på kollogården tillsammans med barnen och ungdomarna. Därför behöver du vara trygg i att vara borta hemifrån i minst 5 veckor. En stor del av verksamheten är att möta ungdomars behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. Du behöver äve...

 • Company Pajala kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat samt fantastisk skola och förskola. I Pajala lever vi enligt devisen "Med driv, kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans möjligheternas kommun!"För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du delar Pajala kommuns värderingar. Dessa kan sammanfattas i tre punkter:- jag finns till för Pajalas medborgare- jag är professionell- jag möter alla människor med öppenhet och respektGrundsärskolan i Pajala kommun söker en grundskollärare alternativt specialpedagog. Grundsärskolan har ett fåtal elever och det är viktigt att du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete i särskolan, träningsskolan samt arbete med integrerade särskoleeleverARBETSUPPGIFTERUndervisning och utbildning av elever med ...

 • Company Mimers Vittjärv AB in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Speciallärare/-pedagog eller GrundskollärareVi söker en speciallärare/specialpedagog eller en grundskollärare med kunskaper inom specialpedagogik.Mimers Brunn VittjärvVi arbetar Bifrostinspirerat. Bifrost innebär att vi arbetar i teman som löper över en termin, elevmedverkan och eget initiativ är en viktig grund. Målsättningen är att inkorporera så många ämnen som möjligt i temat, även om det fokuserade tematiska arbetet sker i verkstäderna. Övrig tid läser barnen konventionellt, med vanliga läromedel. Även friluftsliv är en del i vår profil och vi ser skolgården och skogen som en del av inlärningsarenan. Vi är en skola i det mindre formatet, med målsättningen att ha små barngrupper. Vårt förhållningssätt är NVC.Arbetsuppgifter:Handledning av pedagogerna, enskilt arbete med elever/barn i b...

 • Company Luleå kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.ARBETSUPPGIFTERSom specialpedagog kommer du att handleda pedagoger men även undervisa elever som behöver extra stöd. Du kommer att ha en viktig roll att utveckla och främja skolans specialpedagogiska insatser.Som Specialpedagog utgår ditt arbete från elevers behov. Vi förutsätter att du använder metoder som visat sig framgångsrika i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Som specialpedagog bidrar du till att ge Avanskolan spetskompetens inom ämnet specialpedagogik. Målgrupp för ditt uppdrag är elever och arbetslag.  Du kommer att ingå i en...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters