Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

129 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-50 of 129 results.
 • Company Utepedagogik Sverige AB in Bor
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vill du bredda dina kunskaper som pedagog samtidigt som du också utvecklas på det personliga planet? Sök då sommarjobb som ledare på Djuprämmens kollogård i sommar!ArbetsuppgifterDin uppgift som kolloledare på Djuprämmens kollo är att ansvara för barn i åldrarna 13-16 år samt att planera och leda verksamheten för denna deltagargrupp. Kollo innebär dygnet runt verksamhet för ungdomarna och oss ledare. Som ledare bor och lever du på kollogården tillsammans med barnen och ungdomarna. Därför behöver du vara trygg i att vara borta hemifrån i minst 5 veckor. En stor del av verksamheten är att möta ungdomars behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. Du behöver även k...

 • Company Härjedalens kommun in Bor
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Härjedalens kommun är en av Sveriges största till ytan ochvi servar våra invånare och besökare från våra fyra kontor med huvudkontoret iSveg. Härjedalens kommun är en samisk förvaltningskommun, vi ser det därför som meriterande om de sökande har goda kunskaper i det samiska språket, kulturen och traditionerna.  Härjedalens kommun erbjuder sina anställda förmåner och ersättningar isamband med högskolestudier, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Härjedalens kommun arbetar medvärdegrunden att finnas till för de som bor, verkar i eller besöker kommunen påett professionellt och respektfullt sätt genom att ständigt utveckla ochförbättra verksamheten och servicen.   Vill du vara med att skapa skolor där alla elever känner att de växer? Gillar du tanken på att ha ett övergripande ansvar för sko...

 • Company Agila School AB in Vara
  17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I NORRKÖPINGJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Norrköping. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, all...

 • Company Agila School AB in Vara
  17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I LINKÖPINGJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Linköping. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, allti...

 • Company Agila School AB in Vara
  17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I LINKÖPINGJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Linköping. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan t...

 • Company Agila School AB in Vara
  17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I NORRKÖPINGJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Norrköping. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan...

 • Company Linköpings kommun in Linköping
  17.02.2020

  Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningenDet är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden.För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med...

 • Company Ånge kommun in Fränsta
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Två speciallärare till grundsärskolan i FränstaFränstaskolan är en kommunal grundskola med omkring 260 elever i årskurserna F-9. På skolan finns fritidshem samt grundsärskola. Skolans vision är "Starka barn ger en hållbar framtid" och vi har ett fokus på hälsofrämjande arbete. Elever som mår bra lär sig och elever som lär sig mår bra! Värdeskapande lärande där skolan blir "viktig på riktigt" är något vi har fokus på. Vi arbetar aktivt med skolutveckling för ökad måluppfyllelse. Om tjänstenSom lärare/speciallärare på Fränstaskolan ingår du i ett arbetslag med övriga undervisande lärare i grundsärskolan samt skolans särskilda undervisningsgrupp. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni verksamheten samt bidrar till en positiv arbetsmiljö. KvalifikationerVi söker dig som är utbildad ...

 • Company Ånge kommun in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Speciallärare åk 6-9 till FränstaskolanFränstaskolan är en kommunal grundskola med omkring 260 elever i årskurserna F-9. På skolan finns fritidshem samt grundsärskola. Skolans vision är "Starka barn ger en hållbar framtid" och vi har ett fokus på hälsofrämjande arbete. Elever som mår bra lär sig och elever som lär sig mår bra! Värdeskapande lärande där skolan blir "viktig på riktigt" är något vi har fokus på. Vi arbetar aktivt med skolutveckling för ökad måluppfyllelse. Om tjänstenSom lärare på Fränstaskolan ingår du i ett arbetslag med övriga undervisande lärare i åk 6-9. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni verksamheten samt bidrar till en positiv arbetsmiljö. Från och med HT-20 inför vi heltidsmentorer på högstadiet vilket avlastar undervisande personal med arbetsuppgifter ...

 • Company Agila School AB in Sundsvall
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I SUNDSVALLJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Sundsvall. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan t...

 • Company Agila School AB in Sundsvall
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I SUNDSVALLJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Sundsvall. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, allti...

 • Company Agila School AB in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I STOCKHOLMJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Stockholm. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, allti...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I SOLLENTUNAJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%.För ytterligare information kon...

 • Company Agila School AB in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I SOLLENTUNAJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet.  Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%.Vi sö...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I UPPLANDS VÄSBYJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%.Vi...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I UPPLANDS VÄSBYJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%.För ytterligare information...

 • Company Agila School AB in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I STOCKHOLMJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Stockholm. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan t...

 • Company Agila School AB in Södertälje
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I SÖDERTÄLJEJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Södertälje. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan...

 • Company Agila School AB in Huddinge
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I HUDDINGEJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Huddinge. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan til...

 • Company Agila School AB in Huddinge
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I HUDDINGEJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Huddinge. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifr...

 • Company Agila School AB in Södertälje
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I SÖDERTÄLJEJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Södertälje. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, all...

 • Company Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola in Stockholm
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Specialpedagog                               Martinskolan Söders WaldorfskolaKommun: StockholmKorta fakta om jobbetOmfattning: HeltidVaraktighet: TillsvidareAnställningsform: TillsvidareanställningOm jobbetSpecialpedagog till Martinskolan, HökarängenMartinskolan är en fristående waldorfskola sedan över 40:år med -grundskola,                        -grundsärskola och -resursskola (F-9) med tillhörande fritidsverksamhet. Vi har höga pedagogiska ambitioner, engagerade medarbetare och en aktiv stödförening bestående av föräldrar på skolan. Skolan ligger lugnt belägen intill en mindre skog som är en utmärkt pedagogisk tillgång, samt har nära till...

 • Company Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Svensk vård och kompetensutveckling, SVOK, söker pedagogisk resurs till en vårdbiträdesutbildning som Arbetsförmedlingen upphandlat.Tjänsten innebär att du i samarbete med yrkesläraren kommer att arbeta med elever som har behov av extra stöd för att kunna bibehålla en god studietakt genom utbildningen. Det kan handla om att utgöra ett språkstöd, att stödja med yrkesspecifik svenska, att vara en extra resurs vid praktiska moment eller generellt hjälpa de som behöver stöd med sin studieteknik. Du ingår i ett arbetslag där du förväntas organisera och utveckla utbildningen.Din profilFör att vara aktuell för tjänsten som pedagogisk resurs finns följande kompetenskrav:     Erfarenhet av arbete som språkstöd inom vård- och omsorgsutbildning under minst ett år    Erfarenhet av arbete inom vå...

 • Company Agila School AB in Halmstad
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I HALMSTADJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Halmstad. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan til...

 • Company Västerås kommun in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Hos oss får du utmanas och använda din kreativitet för att handleda andra i olika elevärenden på våra grundsärskolor. Här kan du verkligen bidra med din erfarenhet för att ge eleven bästa möjligheter till lärande i skolan!Centrala elevhälsan erbjuder stöd till pedagogisk verksamhet och utbildning. Som specialistfunktion har vi bland annat två stödteam, ett för grundskolan och ett för grundsärskolan. I stödteamet för grundsärskola arbetar du som specialpedagog/speciallärare tillsammans med andra specialpedagoger, samordnare, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och kurator. Med stort engagemang tar vi oss an vårt uppdrag för att möta både pedagogers och elevers behov på allra bästa sätt. Centrala elevhälsan ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer på ARBETSUPPGIFTERVi...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I VÄSTERÅSJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Västerås. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifr...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I VÄSTERÅSJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Västerås. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan til...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I UMEÅJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Umeå. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%.F...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I UMEÅJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Umeå. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I FALUNJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Falun. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någ...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I ESKILSTUNAJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Eskilstuna. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, all...

 • Company Agila School AB in Vara
  16.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I ESKILSTUNAJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Eskilstuna. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan...

 • Company Agila School AB in Karlstad
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I KARLSTADJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Karlstad. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifr...

 • Company Agila School AB in Karlstad
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I KARLSTADJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Karlstad. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan til...

 • Company Västerviks kommun in Kalmar
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Fågelbärets grundsärskolaI Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är:KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära – rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med h...

 • Company Västerviks kommun in Kalmar
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Västerviks GymnasiesärskolaI Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Vi utökar och utvecklar Gymnasiesärskolans verksamhet!Var med i ett spännande och viktigt arbete hos oss.Dina arbetsuppgifterVi söker dig som är specialpedagog som kan vara en central del i vårt arbete runt elever och elevhälsa på Gymnasiesärskolan...

 • Company Agila School AB in Karlskrona
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL SKOLA I KARLSKRONAVi söker till vårterminen 2020 dig som är behörig speciallärare för högstadiet alt. gymnasiet. Du kommer att undervisa i Svenska, Engelska och Matematik så du bör ha någon av dessa inriktningar. Du kommer att arbeta med en mindre grupp elever.Behovet är heltid och sträcker sig från mars 2020 och resterande del av vårterminen. Eventuellt kan det finnas möjlighet till ytterligare förlängning/fast anställning på skolan.För ytterligare information om tjänsten kontakta Sandra Sculac, telefon 0730 - 209 018 eller mail: .VI ERBJUDER DIGSom lärare hos Agila har du goda lönevillkor. Utöver en hög lön är vår ambition att du som önskar flexibilitet och uppskattning ska se oss som ett alternativ till en traditionell anställning. Ett alternativ där du s...

 • Company Agila School AB in Örebro
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I ÖREBROJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Örebro. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 10...

 • Company Agila School AB in Örebro
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I STOCKHOLMJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Stockholm. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, allti...

 • Company Agila School AB in Uppsala
  15.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I UPPSALAJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Uppsala. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till ...

 • Company Agila School AB in Uppsala
  15.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I UPPSALAJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Uppsala. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån...

 • Company Kunskapsskolan i Sverige AB in Enköping
  15.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Vill du vara med och bidra till att våra elever och vår verksamhet utvecklas?Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformat.Nu söker vi en specialpedagog till EnköpingARBETSUPPGIFTERVi söker en specialpedagog för årskurserna 4-9. Vi söker dig som brinner för...

 • Company Agila School AB in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I FALUNJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Falun. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%...

 • Company Agila School AB in Jönköping
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I JÖNKÖPINGJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Jönköping. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan t...

 • Company Agila School AB in Jönköping
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I JÖNKÖPINGJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Jönköping. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, allti...

 • Company Internationella Engelska Skolan i Sverige AB in Bor
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 26,800 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at Vi på Internationella Engelska Skolan i Länna söker nu en specialpedagog  till höstterminen 2020.Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision?  Vill du dela med dig av din kunskap? Är du entusiastisk och vill vara med och utveckla vår skola i Länna?IES Länna öppnade i Augusti 2018 m...

 • Company Agila School AB in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I VÄXJÖJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Växjö. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veckan till 100%...

 • Company Agila School AB in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOGER TILL FLERA SKOLOR I VÄXJÖJust nu söker Agila flera specialpedagoger för undervisning på mellan/högstadiet och gymnasiet. Uppdragen finns i och utanför Växjö. Typuppdraget innebär övergripande specialpedagogiskt arbete som bland annat innefattar kartläggningsarbete, handledning av lärare och arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning. Men vi har också uppdrag på särskolor där det bland annat efterfrågas erfarenhet av arbete med elever med NPF-diagnoser.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag för våra konsulter leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någ...

 • Company Agila School AB in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALPEDAGOG TILL GYMNASIESKOLA I HELSINGBORGVi söker till vårterminen 2020 dig som är specialpedagog till en gymnasieskola i Helsingborg. Du ska ha ett brinnande intresse för att arbeta med elever som har särskilda behov.Arbetet kommer bl.a. bestå av kartläggningsarbete, samtal med elever och lärare i kartläggningssyfte samt arbete tillsammans med lärare för att hjälpa elever med inlärning.För ytterligare information om tjänsten kontakta Peter Nilsson, telefon 0709 346 782 eller mail: .VI ERBJUDER DIGSom lärare hos Agila har du goda lönevillkor. Utöver en hög lön är vår ambition att du som önskar flexibilitet och uppskattning ska se oss som ett alternativ till en traditionell anställning. Ett alternativ där du själv har stor möjlighet att styra över ditt arbete och tillsamm...

 • Company Agila School AB in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  AGILA SÖKER SPECIALLÄRARE TILL FLERA SKOLOR I HELSINGBORGJust nu söker Agila flera legitimerade speciallärare för undervisning på mellan- och högstadiet. Uppdragen finns i och utanför Helsingborg. De olika uppdragen bland annat arbete med matematik- eller språkutveckling men vi har även uppdrag där det bland annat efterfrågas kompetens av arbete med utvecklingsstörning, hörselskada eller synskada. Gemensamt för uppdragen är att du arbetar med små elevgrupper eller enskilt med elever som behöver särskilt stöd.Många skolorna har omgående behov och uppdragen löper mellan ett par veckor och läsåret ut. Det är inte ovanligt att ett uppdrag leder till en fast anställning på skolan. För flera av uppdragen finns möjligheten att anpassa arbetstiden utifrån dina önskemål, alltifrån någon dag i veck...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters