Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

266 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 266 results.
 • Company Steget Göteborg AB in Göteborg
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vår fina medarbetare My skall vara tjänstledig för att studera  från 23 augusti i år till sommaren 2023 !  Nu söker vi en ersättare för henne under hennes studietid.Steget är ett alternativboende med mycket stöd och individuellt utformade insatser för människor med psykiska funktionshinder.Vi har 11 platser och vi ligger på Bjurslätts Torg på centrala Hisingen.Vi söker nu en Behandlingsassistent , heltid. Vikariat fram till och med sommaren 2023HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:- Kontaktmannaskap- Dokumentation enligt SOL /Ibic- Avvikelserapportering enligt rutin- Medicinhantering enligt delegation- Kommunikation med socialtjänst, vårdinstanser och övrigt nätverk..- Aktivera och motivera de boende- Planering och uppföljning- Matplanering och matlagning enligt rutin/schema- Lokalvård enligt sche...

 • Company Kinda kommun in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vi söker nya kollegor! Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.Nu ska vi förstärka vårt team på Fyrklövern korttidsverksamhet för barn och unga. Vi går en spännande tid till mötes, som kommer innebära ökat barnfokus och verkligt kvalitativa insatser för individen. Vi söker DIG som...

 • Company Tranemo kommun in Tranemo
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på. Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.Tranemo kommun  Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.Daglig verksamhet ...

 • Company Klippans kommun in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på Vi söker nu en engagerad och trygg stödpedagog som vill vara med och utveckla våra gruppbostäder inom socialpsykiatrin i Klippan. De två enheterna som ingår i socialpsykiatrins boendeenhet, Athena och Apollo, ligger centralt beläget i Klippans centrum där båda enheterna återfinns i...

 • Company Klippans kommun in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på Vi söker nu en engagerad och trygg stödpedagog som vill bli en del av vårt team på våra gruppboenden inom socialpsykiatrin i Klippan. De två enheterna, Athena och Apollo, ligger centralt beläget i Klippans centrum där båda enheterna återfinns i samma fastighet på olika våningsplan ...

 • Company Deltagruppen AB in Enskede
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Deltagruppenär ett nystartat företag, sprunget ur Vårljus, stockholmskommunernas egna barn och ungdomsverksamhet som erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Deltagruppen AB har inga externa vinstintressen eller ägare. Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens och ungdomarnas perspektiv i centrum. Vi erbjuder familjebehandling, intensivutredning, omsorgsutredningar, träningslägenheter för ungdomar, särskilt kvalificerade kontaktpersoner, jour och familjehem samt specialinsatser.  Enheten Öppenvård ungdomar erbjuder socialtjänsten ett kvalificerat, erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör ungdomar.Deltagruppen är inne i en spännande fas där vi som nyetablerade växer och får allt fler uppdrag. Deltagruppen har ramavtal med...

 • Company Vaggeryds kommun in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Socialförvaltningens verksamheter omfattar såväl myndighetsutövning som utförande av verksamheterna inom områdena hemtjänst, särskilt boende, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Vi erbjuder och arbetar med olika former av omsorg och stöd så att alla invånare ska kunna leva ett så inflytelserikt, självständigt och bra liv som möjligt. Vårt mål är att genom bistånd, råd och andra insatser verka för positiva förändringar i människors liv och bidra till den enskildes oberoende. Våra insatser bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.Vi söker nu flera medarbetare till gruppbostäder och daglig verksamhet. Vi söker dig som vill göra skillnad för våra deltagare och boende. Inom LSS arbetar man med hela livet vilket bland annat innebär att man arbetar med fritid, meningsfu...

 • Company Jönköpings kommun in Grästorp
  24.06.2021

  StadsgårdsskloanVi söker dig som vill vara en närvarande vuxen för våra elever på Stadsgårdsskolan. Kanske är du Studie- och yrkesvägledare, socionom eller socialpedagog? Oavsett vill vi att du genom gemenskap, engagemang och nytänkande vill vara med utveckla trygga, ansvarstagande och självständiga individer - redo att hantera vardagen och dramtiden!Ditt nya jobbI denna tjänst träffar du elever från flera årskurser. Du arbetar med studie- och yrkesvägledning (50%), samarbetar med elevhälsan kring elevärenden, stöd till elever samt avlastar lärare vid t ex konflikthantering (50%). Arbetet innebär till stor del att vara med och samtala med eleverna under raster och vara aktiv kring elever med skolfrånvaro.Välkommen till ossStadsgårdsskolan är en 7-9 skola med ca 300 elever. Skolan ligger i ...

 • Company Stift Dormsjöskolan in Bor
  24.06.2021

  Verksamhetsbeskrivning:Dormsjöskolan är ett hem för vård och boende (HVB) för pojkar mellan 7-18 år.Vi finns i Södra Dalarna, strax norr om Hedemora och har en egen friskola. Här bor barn och ungdomar i fem vackert belägna hus, i närheten av en fin badsjö och spännande skogar. Här finns möjlighet till roliga aktiviteter och lugna stunder och vuxna att luta sig mot.Målgrupp:Pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt med social och emotionell problematik.Vi har tillstånd för 28 elever och tillståndet omfattar placeringar med stöd av SoL, LVU och LSS.Beskrivning av arbetsuppgifterna:Grunden i vårt arbetssätt är att skapa en förutsägbarhet och rutiner i en strukturerad miljö, detta genom att ge dagen, veckan och året en tydlig återkommande struktur.Vi kartlägger elevens förmågor ...

 • Company Melleruds kommun in Ånge
  24.06.2021

  Vi söker en stödpedagog till gruppbostad. Du kommer att ingå i verksamheternas ordinarie bemanning och du arbetar brukarnära. Du kommer att arbeta utifrån schemalagd årsarbetstid med arbetstider på dag, kväll, helg samt sovande jour.  Stödpedagog ska ha ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska och sociala behov, på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö/hinder/bemötande. Bemöta med bra förhållningssätt ger grund till fortsatt utvecklande. Ha förmågan att kunna ta olika perspektiv både individuellt och i grupp.Som stödpedagog ansvarar du för att:·        Ge stöd och service i nära arbete med brukaren och tydliggöra vardagen för brukaren  ...

 • Company Norrköpings kommun in Vara
  24.06.2021

  KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETVi på myndighetsutövningen söker två LSS-handläggare och vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats som karaktäriseras av samarbete och en stor portion humor. Samverkan med kollegor och utförare både internt och externt är en naturlig del av vardagen. Enheten består av 18 medarbetare samt två förste LSS-handläggare och en enhetschef.Hos o...

 • Company Sala kommun in Sala
  24.06.2021

  Sala är en trivsam småstad med ett centralt geografisk läge och goda allmänna kommunikationer. I kommunen bor ca 22 800 invånare varav 2 000 har kommunen som arbetsgivare.Valla-Ekebyskolan är Sala kommuns högstadieskola med elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Den består av Vallaenheten och Ekebyenheten. Skolan ligger centralt i tätorten Sala och har ca 740 elever fördelat på de två enheterna. Vi som jobbar på skolan är ca 90 st med en rektor som har det övergripande ansvaret samt två biträdande rektorer som leder den dagliga verksamheten på de olika enheterna.Vi söker en duktig socialpedagog på heltid (uppehållstjänst) som har erfarenhet av ungdomar som går i högstadiet. Du kommer att vara stationerad på Ekeby-enheten och arbeta med en kompetent personalgrupp.ArbetsuppgifterEn st...

 • Company Göteborgs kommun in Göteborg
  24.06.2021

  Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vard...

 • Company Mullsjö kommun in Falköping
  24.06.2021

  Mullsjö är en kommun med ca 7 400 invånare, 3 mil nordväst om Jönköping. Kommunen är känd för sina många möjligheter till friluftsliv men också för sitt rika förenings- och kulturliv. Pendlingsmöjligheterna är goda från såväl Jönköping, Falköping, Skövde, Ulricehamn, Tidaholm som Göteborg.ARBETSUPPGIFTERBiståndshandläggare utreder, bedömer och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut.Du arbetar självständigt med dina ärenden och arbetet innebär kontakter med de personer som behöver stöd och hjälp, men även kontakter med deras anhöriga eller annan företrädare. Arbetet innebär även samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter.KVALIFIKATIONERVi söker dig som har examen från socionom...

 • Company Örkelljunga kommun in Helsingborg
  24.06.2021

  Örkelljunga är en del av ”Familjen Helsingborg” där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i den lilla kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra skillnad.Beringskolan är en välfungerande skola med årskurserna F-6 och grundsärskola, med ca 350 elever, oc...

 • Company Bergs kommun in Svenstavik
  24.06.2021

  Välkommen till Bergs kommun.Här hittar man både lugnet och äventyret. Att bo och leva i Berg är enkelt, tryggt och naturligt. Här finns storslagen och ren natur på nära håll, stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och det sydsamiska språket är en viktig del av kommunens identitet. Människor är öppna och jordnära och bryr sig om varandra. Idag har kommunen nästan 1300 företag, och rankas högt i Sverige vad gäller såväl företagsamhet som nyföretagande. Fjällvärlden är attraktiv för många, tillsammans med närheten till både Storsjön och Östersund.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Vill du bli en del av laget Bergs kommun? Avdelning Socialtjänst innefattar två enhete...

 • Company Heby kommun in Vara
  24.06.2021

  Heby kommun är en växande och framtidsfokuserad landsbygdskommun där ledordet är hållbarhet. Vi erbjuder utvecklande arbetsplatser med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb. Som medarbetare hos oss blir du sedd, hörd och får växa tillsammans med dina kollegor. Vi påverkar människors liv, ger så bra service som möjligt till våra invånare och ansvarar för att utveckla vår kommun varje dag. Tillsammans skapar vi möjligheterna.Heby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenhet.Nu finns chansen att bli en del av oss på biståndsenheten.En av våra biståndshandläggare går nu vidare till andra uppdrag vilket gör att vi nu söker en ny kollega. Hos oss är d...

 • Company Ovanåkers kommun in Alfta
  24.06.2021

  Socialförvaltningens uppgift  är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp.Vi som arbetar inom socialförvaltningen tycker om att ge människor som är i behov av vår stöd och hjälp en trygg och fungerande vardag.BeskrivningSocialförvaltningen söker en kombineras LSS/SoL- handläggare till biståndsenhetenArbetsuppgifterSom handläggare på biståndsenheten arbetar du utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL och med att informera, utreda, bedöma behov, fatta beslut, följa upp och ompröva beslut  utifrån de båda lagarna.I arbetet ingår även att göra hembesök och att planera för en trygg utskrivningsprocess från sjukhus.Implementering av utredningsmodellen ...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Skå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Margretelund  har 39 platser och tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.ARBETSUPPGIFTERVi söker 3 behandlingspedagoger...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Bor
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.ARBETSUPPGIFTERJust nu genomför Tysslinge en förändringsre...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Göteborg
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Fagareds enhet Falkgatan ligger i centrala Göteborg med 4 platser för icke skolpliktiga pojkar omhändertagna enligt LVU eller dömda till LSU.ARBETSUPPGIFTERUppdraget som behandlingspedagog på avd...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Fagareds enhet Falkgatan ligger i centrala Göteborg med 4 platser för icke skolpliktiga pojkar omhändertagna enligt LVU eller dömda till LSU.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en behandlingsassistent för...

 • Company Camphill Häggatorp in Bor
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Arbetet är förlagt på Häggatorps egendom och Nilsmårtensgården, Södra Lundby, i en eller flera verkstäder bl. a. bageri, park, grönsaksodling, matförädling, och hushållsarbete. I våra verkstäder arbetar man sida vid sida med dom boende. Camphill Häggatorp praktiserar medlevarskap, som följer den praxis som upparbetas inom Camphill rörelsen sedan början av 40-talet, vilket innebär att man som medarbetare bor permanent på platsen tillsammans med brukare och övriga medarbetare.   Två lediga tjänster som socialterapeut med tillträde omgående.Camphill Häggatorp är ett antroposofiskt initiativ inom LSS där boendet och de daglig verksamheterna utgår ifrån formandet av individuell utveckling genom att skapa en social grundbas, s.k. omvänd integrering. Detta innebär att medarbetarna bor permanent i...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Järlåsa
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Järlåsa
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-...

 • Company Strängnäs kommun in Eskilstuna
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss?Vårt verksamhetsområde tillhör Socialkontoret, heter Myndighet och består av tre enheter; Utredning äldreomsorg, Utredning vuxen och familj samt Utredning barn och unga. På Utredning vuxen och familj arbetar vi med myndighetsutövning inom LSS/socialpsykiatri, vuxna missbruk/våld i nära relation samt familjerätt. Vi är 13 personer varav en enhetschef och en gruppledare.Vill du arbeta under sommaren och eventuellt jobba timmar efter sommaren? Vi förstärker vår bemanning och söker dig som vill vara en del av socialtjänstens uppdrag. På utredning vuxen och familj arbetar socialsekreterare och biståndshandläggare med att bedöma behovet av insatser enligt SoL/LVM eller LSS medan familjerättssekreterarna bland annat utreder frågo...

 • Company Lunds kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om ossSt.Södergatan ...

 • Company Linköpings kommun in Vara
  23.06.2021

  Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, vård, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Se mer om Leanlink och vårt arbete i Leanlinks informationsfilm. Om arbetsplatsenRåd och Stöd är den ko...

 • Company Göteborgs kommun in Göteborg
  23.06.2021

  Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vard...

 • Company Malmö kommun in Malmö
  23.06.2021

  Ref: 20211772 Just nu söker vi biståndshandläggare till flera av våra verksamheter inom ordinärt boende!1 januari 2018 bilades den nya myndighetsavdelningen inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning för äldre och funktionshindrande utifrån respektive uppdrag. Avdelningen består av cirka 150 medarbetare indelade i tre enheter: SVU/korttid, ordinärt boende och SÄBO/ADM & utveckling samt en stabsfunktion. Vi är flera olika yrkeskategorier samlade inom myndigheten: chefer, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, administratörer och utvecklingssekreterare. Vi sitter i ljusa och nyrenoverade lokaler i centrala Malmö på Storgatan med nära tillgång till kollektivtrafik.ArbetsuppgifterSom bist...

 • Company International Organization for Migration (IOM) in Other
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Position Title : Cross-Cultural Facilitator (Pre-Departure Orientation)Duty Station: Countries of first asylumClassification : ConsultantType of Appointment : Short-term assignmentsEstimated Start Date : 22 June, 2021Closing Date : 01 August, 2021Reference Code FI10-CFCV-2020-02Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the leading UN agency inthe field of migration, works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants.IOM is committed to a diverse and inclusive environment. External candidates will be considered for thisvacancy. This is a request for Curricula Vitae/expr...

 • Company Lomma kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Vår värdegrund ger uttryck för ett synsätt som guidar våra medarbetare i vardagen. Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare som stimulerar glädje och engagemang. Välkommen att arbeta tillsammans med oss!Socialförvaltningen i Lomma kommun är en organisation i utveckling mot att bli bäst på det vi gör. Förvaltningen erbjuder olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att kommuninvånarna ska ha goda möjligheter att leva ett bra li...

 • Company Skara kommun in Skå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Omsorgsförvaltningen har ett viktigt uppdrag, att erbjuda omsorg, stöd och service till kommunens invånare, och arbetar för att ligga i framkant bl.a. när det gäller teknik och utveckling.Till vår hjälp har vi våra ledordTillsammans och framåt - Mod och initiativ - Engagemang och serviceDitt uppdragSom biståndshandläggare kommer du att arbeta med handläggning enligt SoL.Utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen, samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Du kommer att ha nära samarbete med övriga handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor, sjukhus och andra aktuella yrkeskategorier.Arbeta med en helhetssyn på både människor och verksamhet. Du har fokus på kvalitet och utveckling med den enskilde i centrum. För att hantera uppdraget behöver du vara strukturerad, nog...

 • Company Skara kommun in Skå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Omsorgsförvaltningen har ett viktigt uppdrag, att erbjuda omsorg, stöd och service till kommunens invånare, och arbetar för att ligga i framkant bl.a. när det gäller teknik och utveckling.Till vår hjälp har vi våra ledordTillsammans och framåt - Mod och initiativ - Engagemang och serviceDitt uppdragSom biståndshandläggare kommer du att arbeta med handläggning enligt SoL.Utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen, samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Du kommer att ha nära samarbete med övriga handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor, sjukhus och andra aktuella yrkeskategorier.Arbeta med en helhetssyn på både människor och verksamhet. Du har fokus på kvalitet och utveckling med den enskilde i centrum. För att hantera uppdraget behöver du vara strukturerad, nog...

 • Company AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering in Skå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vi sökerdig med en socionomexamen eller motsvarande och som har erfarenhet av arbete som biståndshandläggare inom äldreomsorgen till kommun i Västra Götalands län för konsultuppdrag. Efter avslutat uppdrag erbjuds du möjlighet till andra konsultuppdrag via Vårdlänken Bemanning & Rekrytering. Uppdraget är på heltid med start omgående tom 30/9-21. Du ska ha erfaremhet av att arbeta i vårdplaneringsteamet och önskvärt om du har kunskaper i SAMSA och Treserva.Det är viktigt för oss att du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer då kunden förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom ett gott handlag med svenska språket såväl i tal som i skrift. Viktigt i arbetet är att kunna samverka både internt och extern med olika aktörer.ArbetsuppgifterArbete som biståndshand...

 • Company Linköpings kommun in Vara
  23.06.2021

  Om Social- och omsorgsförvaltningenSocial-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov.Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd.Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!...

 • Company Linköpings kommun in Vara
  23.06.2021

  Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, vård, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Se mer om Leanlink och vårt arbete i Leanlinks informationsfilm. Om arbetsplatsenFanfaren är en daglig ...

 • Company Linköpings kommun in Vara
  23.06.2021

  Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, vård, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Se mer om Leanlink och vårt arbete i Leanlinks informationsfilm. Om arbetsplatsenVi söker nu en vuxenpe...

 • Company Ängelholms kommun in Ängelholm
  23.06.2021

  Ängelholm är landets första agila kommun! Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor. Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sv...

 • Company Hallsbergs kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Vi söker nu en äldrekonsulent till Enheten för förebyggande arbete i Hallsbergs kommun.Inom Enheten för förebyggande arbete i vår kommun arbetar olika professioner för att stärka det friska samt förebygga ohälsa genom att ge människor förutsättningar till att leva ett "gott liv" långt upp i åren. I enheten ingår Öppna dagcentraler, Dagverksamhet, Anhörigstöd och Demensvårdsutvecklare. Arbetsgruppen består idag av sju undersköterskor/ dagverksamhetspersonal,...

 • Company Enköpings kommun in Enköping
  23.06.2021

  Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: ARBETSUPPGIFTERSocialförvaltningens öppenvård består av olika verksamheter som arbetar integrerat. Det innebär att alla medarbetare på öppenvården arbetar tillsammans för att möta medborgarnas behov. Nu söker vi en behandlare till Nyängens Öppenvårdsmottagning. Nyängen bedriver behandling för personer med missbruks- och beroenderelaterad problematik, ar...

 • Company Örebro kommun in Örebro
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vill du vara med att fortsätta utveckla det pedagogiska stödet tillsammans med medarbetarna på Halltorpsvägen 250? Då är du den vi söker som stödpedagog till vår verksamhet!Om tjänstenSom stödpedagog stödjer du servicemottagaren utifrån mål och beviljad insats samt anpassar verksamheten utifrån servicemottagarens behov. Du har även ansvar för att planera, implementera, utvärdera, och analysera arbetssätt och metoder i arbetsgruppen. I rollen som stödpedagog arbetar du med perspektiv på både individ- och gruppnivå i verksamheten.Huvudsakliga arbetsuppgifter• utföra omvårdnadinsatser samt uppgifter utifrån egenvård och delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering• vägleda kollegor i metoder och arbetssätt• stödja och samordna kollegor att b...

 • Company Trelleborgs kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.ArbetsplatsenVälkommen att arbeta som biståndshandläggare på Myndighetsenheten Vård och Omsorg som är en del av Socialförvaltningen.Myndighetsenheten VoO ansvarar för att utreda och besluta om sökandes behov av insatser enl. Socialtjänstlagen. Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens, som lägger stor vikt vid att tillsammans driva förändringsarbete i utredningsprocesser. Vi tycker det är viktigt att ...

 • Company Umeå kommun in Umeå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstroBrinner du för att stötta elever i skolan? Då är det här ett jobb för dig!Läs mer om den skola som söker socialpedagog här: Hörnefors: .Dina arbetsuppgifterSom socialpedagog arbetar du med sociala och relationella arbetsuppgifter i skolan. I nära samarbete med lärare och övrig personal på skolan kommer du att bidra till en god lärandemiljö för eleverna. Du stöttar och motiverar elever, både på grupp- och individnivå, och bidrar till elevernas lärande och utveckling på skolan. ...

 • Company Östra Göinge kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Östra Göinge kommun med drygt 15 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar. ARBETSUPPGIFTERI rollen som 1e biståndshandläggare kommer du att arbeta med handläggning och beslutsfattande om insatser enligt socialtjänstlagen för kommuninvånare i behov av ex. hemtjänst eller särskilt boendeI arbetet ingår ärende- och metodhandledning av kollegor såsom handledning i I...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Bor
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Folåsa har fem avdelningar för skolpliktiga ungdomar: en utredningsavdel...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Råby tar emot icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik, missbruk och kriminalitet.ARBETSUPPGIFTERVi söker en ny behandlingspedagog till vår behandlingsavdel...

 • Company Knivsta kommun in Knivsta
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet? Välkommen till oss!ARBETSUPPGIFTERVi söker en vikarie till ett Stödboende som dels är för barn och unga och dels för vuxna. På Stödboendet bor brukaren i egen lägenhet och har tillgång till personalstöd dygnet runt. Du kommer huvudsakligen att arbeta kvällstid men även vissa dagar (inga nätter). Som Socialpedagog är du ett pedagogiskt stöd för brukarens individuella utveckling oc...

 • Company Göteborgs kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Socialförvaltningen är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ o...

 • Company Hässleholms kommun in Hässleholm
  23.06.2021

  Vill du bidra till att barn som hamnar i akuta situationer får en tryggare tillvaro?Hässleholms kommun söker ett kontrakterat jourhem som har möjlighet att ta emot två eller tre barn, om det är syskon, i åldern 0-18 år.Du blir en del av en grupp av sammanlagt sex jourhem. Uppdragets innehållEtt jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som längst varar placeringen sex månader. Som kontrakterat jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och med...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters