Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

50 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company Lunds kommun in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.Verksamhetsområdet vuxenstöd och psykiatri vänder sig till vuxna personer i Lund med social eller psykisk problematik. ARBETSUPPGIFTERFörekommande uppgifter för handledare på särskilt boende med individuellt stöd i vardagen till brukare m...

 • Company Malmö kommun in Malmö
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.På våra boenden för asylsökande barn och ungdomar arbetar vi tillsammans med motiverande...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Örkelljunga
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga tar emot flickor i åldrarna 15–20 ...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Vara
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i ko...

 • Company Luleå kommun in Luleå
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision "Meningsfullt liv i Luleå". Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård samt Individ och familjeomsorg.  ARBETSUPPGIFTER Verksamhetsområde Vård och omsorg står för en professionell sammanhållen verksamhet genom bra bemötande, delaktighet och ...

 • Company Mångsbo Hvb AB in Uppsala
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Mångsbo HVB är ett privatägt HVB för pojkar/killar 15-19 år med missbruks och eller kriminalitets problematik. Vår primära behandlingsmetod är 12 steg som har anpassats till målgruppen. Vi tror på relation och det är viktigt för oss att bedriva en nära och professionell behandling för våra ungdomar. Vi är en liten enhet där vi jobbar nära varandra i personalgruppen och nära våra ungdomar. För oss är det av yttersta vikt att våra klienter får bästa tänkbara behandling och omsorg under den tid de spenderar hos oss.  Du bör känna dig trygg med målgruppen och ha goda kunskaper om missbruksbehandling för ungdomar 15-19 år. Du bör ha kunskap om behandling och kunna förmedla detta till målgruppen. Du behöver ha en förmåga att stötta den unge till utveckling och kunna stötta och vägleda i både be...

 • Company Ww Familjevård AB in Alunda
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Olands UtvecklingsCenter är ett litet privatägt vårdföretag som är förlagd i Alunda med goda kommunikationer till Uppsala. Olands UtvecklingsCenter arbetar med flickor 14 - 20år som har sociala svårigheter i samband med neuropsykiatriska diagnoser som även kan ha tilläggsdiagnoser som trauma, depression, ångest, suicidrisk mm. Verksamheten består av 6 behandlingsplatser samt en utsluss/stödboendeplats. Olands UtvecklingsCenter har arbetat fram ett arbetssätt som är verksamt för målgruppen med kognitivt beteendeterapi, "structure teaching" samt MI som bas, där förutsägbarhet, hanterbarhet samt begriplighet är våra grundpelare. Vi lägger upp individuella behandlingsprogram baserat efter flickornas egna behov, medverkar till en adekvat skolgång, beteendeträna, familjearbeteetc.   Vi ser gärn...

 • Company Linköpings kommun in Linköping
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Läs mer om Leanlink och våra olika verksamheter på leanlink.se Om arbetsplatsenDaglig verksamhet vänder sig ...

 • Company Stockholms kommun in Årsta
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande. Vi er...

 • Company Humana AB in Kristianstad
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana.Inom division Barn och unga erbjuder Humana flera HVB och boenden som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot flickor och pojkar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk finns. Till verksamheterna finns knutet en specialistenhet med egna psykologer, psykiatriker, läkare, specialpedagoger m.fl. kompetenser. Hela landet är vårt upptagningsområde.Behandlingspedagog sökesVill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännandejobb? Välk...

 • Company Bjuvs kommun in Ängelholm
  04.09.2019 Updated on: 09.09.2019

  Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.Vad jobbar du för?Välkommen till vår LSS-verksamhet för vuxna och barn. Vi arbetar för att våra brukare ska få en ökad livskvalité genom sociala kontakter, struktur i tillvaron och personlig omvårdnad. Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor med ett arbetssätt som kännetecknas av gott och professionellt bemötande. Vi välkomnar olikheter och ser detta som en styrka för vår verksamhet.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en Stödpedagog med samordnaruppdrag till Daglig verksamhet och Korttidsvistelse/korttidstillsyn.Samordnaransvaret bygger på att i ett nära samarbete me...

 • Company Helsingborgs kommun in Helsingborg
  04.09.2019 Updated on: 09.09.2019

  Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Elinebergsskolan är en skola för alla och alla ska lyckas! Vi har cirka 950 elever från F-9 och ligger i de södra delarna av Helsingborg. Vi har hörselintegrerade klasser i nästan alla årskurser och särskola för elever upp till årskurs nio. Vi tror på att våra olikheter ger u...

 • Company Hässleholms kommun in Hässleholm
  04.09.2019 Updated on: 09.09.2019

  Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra medborgare förtjänar och förväntar sig. Vi är stolta över våra medarbetare, och vi blir glada om du vill utvecklas tillsammans med oss. Vill du vara med och starta ett nytt behandlingshem för vuxna? Vi ska under hösten ställa om från att vara ett boende till att bli ett behandlingshem och söker nu en behandlingspedagog till Novagården, beläget i Stoby utanför Hässleholm.  Är du empatisk, professionell i din yrkesroll oc...

 • Company Jönköpings kommun in Bankeryd
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  FunktionshinderomsorgenVilka är vi?Markabergs gruppbostad är belägen i Bankeryd med vacker utsikt över Vättern. På gruppbostaden arbetar för närvarande 5 medarbetare. Gruppboendet har plats för 4 medborgare, för närvarande är 2 platser fyllda. Gruppboendet riktar sig mot medborgare med intellektuella funktionsvariationer och med olika omvårdnadsbehov.Vad gör vi?Arbetsuppgifterna består bland annat i att ge personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, träning och service med beaktande av medborgarens personliga integritet. På Markabergsvägen arbetar vi utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där utgångspunkten är medborgarens behov. Arbetet syftar till att ge den enskilde ett så innehållsrikt och kvalitativt liv som möjligt och vi arbetar med enskilda aktiviteter utifrån behov och förmågor. ...

 • Company Linköpings kommun in Skå
  04.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Om Social- och omsorgsförvaltningenFörvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår.Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning.Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet in...

 • Company Norrtälje kommun in Norrtälje
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss som vill och vågar mer! Om tjänstenGarbo öppenvård är en omväxlande och stimulerande arbetsplats för dig som vill jobba med, enligt socialstyrelsens evidensbaserade behandlingsmetoder för personer med missbruk och beroende av alkohol och droger. Detta är en kombinerad tjänst vid Garbo öppenvård vilket innebär 50% handledare i köket tillsammans med inskrivna samt 50% som behandlare, med individuella samtal samt ansvarig för eftervårdsgrupp för de som är klara med primärbehandlingen i CRA-grupp (Community reinforcement approach). Den stora glädjen i arbetet är att se människor växa och återta kontrollen över sina liv. Som medarbetare erbjuds...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossEnheten Funktionsnedsättning arbetar med myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).Enhetens övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad självständighet för målgruppen.Verksamheten bedrivs utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och kommunens riktlinjer. Tyngdpunkten i enhetens arbete inom myndighetsutövning är rättssäker handläggning, enhetliga bedömningar samt uppföljning...

 • Company Kristianstads kommun in Bara
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättningar samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också kost- och restaurangenheten, myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.Tillsammans med fokus på medborgarens behov!På myndighetsenheten arbetar handläggare som har ansvar ...

 • Company Malmö kommun in Malmö
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott li...

 • Company Malmö kommun in Malmö
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott li...

 • Company Västerbo Social Omsorg AB in Malmö
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Västerbo Social Omsorg AB omfattar behandlingskedja med HVB hem, stödlägenheter och öppenvård. Vår målgrupp är ungdomar med psykosocial problematik i åldern 16-20 år. I botten av vår verksamhet ligger ett salutogent tänkande. Vi finns på Gamla Väster i Malmö och den miljö vi erbjuder är helt unik där en känsla av hemtrevnad och trygghet värdesätts. Du har minst två års eftergymnasial utbildning. Du har B-körkort.Du har erfarenhet och intresse för att arbeta med behandling av ungdomar.Du uttrycker dig väl i tal och skrift Västerbo social Omsorg AB är ett företag som erbjuder en vårdkedja innehållande HVB hem, stödlägenheter och öppenvård för ungdomar med psykosocial problematik. Vi letar nu efter dig som kan arbeta i arbetslag på ett av våra HVB-hem i centrala Malmö. Vi arbetar med kontakt...

 • Company Kalmar kommun in Kalmar
  03.09.2019 Updated on: 04.09.2019

  Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Omsorgsförvaltningen ansvarar ...

 • Company Varbergs kommun in Vara
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Att jobba för Varbergs omsorg är inte som att jobba för vem som helst. Vi har många olika yrken och karriärmöjligheter att välja bland. Det är ett växande område och vi behöver mer personal i framtiden. Men kanske viktigast av allt är att du gör skillnad i andra människors liv. Vi står för omsorg med mycket hjärta.Vi söker stödpedagog till korttidsboende för barn upp till 12 år inom LSS (Lagen om stöd o service till vissa funktionshindrade) Samuels väg i Tvååker.ARBETSUPPGIFTERArbetsuppgifterna innefattar pedagogiskt och praktiskt stöd under barnens vistelse, omvårdnad, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation.Du ska i samarbete med barnet/föräldrar eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och ...

 • Company Falkenbergs kommun in Vara
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Vill du jobba på en plats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas och utvecklas? Då är Falkenbergs kommun något för dig.Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg. Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla. Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet. Stödboendet Tolvan är en del a...

 • Company Borlänge kommun in Vara
  03.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Välkommen till vinnarna av omsorgsnämndens arbetsglädjepris 2018! Biståndsverksamheten är en arbetsplats med cirka 40 medarbetare, detta härliga gäng består av olika yrkesroller biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare och administrativa handläggare.I nomineringen till arbetsglädjepriset beskrevs vår verksamhet så här:"Biståndsverksamheten har en fin sammanhållning kollegor emellan och är ett glatt gäng som tillsammans kan överkomma alla hinder. Vi stöttar och är måna om varandra  i alla situationer. Arbetsgruppen har nära till humor och skratt vilket är en ventil som är bra för själen och som många gånger får oss att göra det lilla extra både för våra Borlängebor och för varandra. En verksamhet där chefer både på enhetsnivå likväl som på verksamhetsnivå är samspelta och brinner...

 • Company Krica Behandling och Utbildning AB in Örebro
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Krica Behandling och Utbildning söker nu ordinarie behandlare till Kricas HVB i Örebro. Vi har behov av behandlare till tillsvidaretjänst på 100% med tillsättning enligt överenskommelse. Vi söker också behandlare för behovsanställning.Krica vänder sig till unga och unga vuxna med psykisk ohälsa såsom relationssvårigheter, depressioner, självdestruktivt beteende och aggressionsproblematik. Målsättningen är att ungdomarna ska utveckla en trygghet i sig själva och finna vägen till ett meningsfullt och tillfredsställande liv.Krica HVB i Örebro har plats för 12 ungdomar. Vi tar emot ungdomar i åldern 13-17 år.Tjänstgöring sker dagtid, kvällstid, helger och sovande jourer enligt schema.ArbetsuppgifterDu kommer att bedriva strukturerad miljöterapeutisk behandling och ansvara för enskilda ungdoma...

 • Company Linköpings kommun in Linköping
  03.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Om LeanlinkLeanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för. Läs mer om Leanlink och våra olika verksamheter på leanlink.se Om arbetsplatsenDaglig verksamhet vänder sig ...

 • Company Kungsbacka kommun in Kungsbacka
  02.09.2019 Updated on: 04.09.2019

  Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?Vill du arbeta på en arbetsplats där vi ser värdet i att ha en hälsofrämjande och glädjefylld arbetsmiljö?Vad kommer du att få göra som biståndshandläggare hos oss?Ditt huvudansvar är myndighetsutövning genom att utreda, bedöma behov och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen.Du ansvarar även för uppföljning och kvalitetssäkring av beslut. Du kommer att arbeta som biståndshandläggare inom geografiskt område med viss stöttning i planeringsteamet. Inom det geografiska området handlägger du hemtjänst, växelvård, trygghetslarm etc. samt både fattar beslut och följer upp dessa på särskilt boende.Vilken är din bakgrund?Vi söker dig som har socionomexa...

 • Company Borlänge kommun in Borlänge
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du ett brinnande intresse för att jobba med barn och vill ha en stödjande och kreativ roll. Är du nyfiken på hur du kan göra en betydande insats för barn med funktionsnedsättning och dessutom är en ansvarsfull person med ett positivt tänkande? Då kan du vara rätt person för oss.Borlänge kommuns funktionshinderomsorg driver ett korttidsboende för barn med varierande funktionsnedsättning. Utifrån beslut enligt lagen om stöd och service (LSS) kommer barnet till boendet för avlastning.Korttidsboendet är en unik verksamhet där trygghet och glädje är nyckelorden.Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande miljö och har fokus på både barnets och föräldrarnas önskemål.Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, natt i olika typer av skift samt på veckans alla dagar.Tillsammans ska vi skapa en...

 • Company Öppen Gemenskap in Umeå
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Umeå stadsmissions akutboende söker 2-3 boendestödjare/ socialarbetare 70-100%Om Umeå stadsmission och om uppdraget Öppen Gemenskap byter namn till Umeå stadsmission som liksom tidigare är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.Som anställd vid akutboendet är du en viktig aktör och ett ansikte utåt. Arbetet innebär nattarbete, växlande mellan vaken och sovande natt. Akutboendet/härbärget finns i Umeå stadsmission...

 • Company Humana AB in Älvkarleby
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till HumanaVi söker behandlingsassistenter till vår nyöppnade verksamhet på Sandvägen i Älvkarleby!K REHAB Sandvägen är en nyöppnad HVB-verksamhet i Älvkarleby som bedriver behandling för vuxna kvinnor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Uppdragsgivare är i första hand socialtjänsten. Vår metod är KBT-baserad och behandlingsarbetet innebär praktiskt tillämpande av kognitiva beteendeterapeutiska tekniker, (MI, ÅP mm) såväl individuellt som i grupp. Handledning och stöd från behandlingsteam sker löpande.Ditt arbete blir att motivera och följa klienten i hennes behandlingsprocess. Det kan innebära att du har behandlande ...

 • Company Humana AB in Älvkarleby
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till HumanaVi söker behandlingsassistenter för timanställning till våra behandlingshem på Sandvägen och K Rehab Väst i Älvkarleby samt till Odengatan i Sandviken!Behandlingshemmen erbjuder behandling för vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Uppdragsgivare är i första hand socialtjänsten.Ditt arbete, när du ersätter ordinarie personal, blir att motivera och stödja klienten i hens behandlingsprocess. Utöver detta är du delaktig i behandlingshemmets vardagliga drift.Kvalifikationer: Behandlingsassistent/behandlingspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Kunskap och erfarenhet inom missbruk...

 • Company Norrköpings kommun in Norrköping
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETSocialkontoret bedriver ett flertal olika boenden för vuxna i behov av stöd och/eller behandling, behandlingshem, missbruksboenden och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.ARBETSBESKRIVNINGVi söker nu timvikarier till våra boenden och HVB Ellen.Välkommen till ett roligt, annorlunda och stimulerande arbete.DIN PROFILVi söker dig s...

 • Company Färgbron Omsorg AB in Vara
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Vi växer och behöver därmed nya medarbetare. Vår verksamhet består av boende och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I linje med vad som stadgas i LSS är målet med vår verksamhet att skapa förutsättningar för de boende att leva ett innehållsrikt liv utifrån varje enskild individs egna behov och intressen.Antroposofi, Socialterapi och våra kärnvärdenVår verksamhet är grundad i den antroposofiska människosynen, förmedlad av Rudolf Steiner. Detta innebär att vi ser till det friska i varje människa, vi ser till människans hela spektrum och varje människas unika möjligheter till utveckling. Trivsamma miljöer, förutsägbarhet och rytmerVi värnar särskilt om en trivsam boendemiljö och att skapa tydliga och förutsägbara rytmer både till vardags oc...

 • Company Stockholms kommun in Årsta
  01.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande. Vi er...

 • Company Basta Ragnhildsborg AB in Bara
  01.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Vi är ett stödboende, men med behandlingsinslag. På Ragnhildsborg finns ingen behandling, grupper eller program som alla måste inrätta sig efter. Istället anpassar vi både regler och dagarnas innehåll till den enskildas önskemål och behov. Dock ser vi arbetet som en mycket viktig del i rehabiliteringen. Vi är mycket flexibla, med måttot ”allt går att ordna”, bara man vill! Vi har under åren här haft personer som gått 12-stegsprogram, haft egen terapi, gått på AA/NA-möten, tagit körkort, utbildat sig på komvux och arbetat på en rad olika arbetsplatser i Södertälje.Varje boende har sin egen kontaktperson. Dennes ansvar är att tillgodose den boendes individuella behov av stöd och hjälp, samt att tillsamman utforma och följa upp handlingsplanen. Vi söker en utbildad, erfaren medarbetare,  gär...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Örkelljunga
  01.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga tar emot flickor i åldrarna 15–20 ...

 • Company Gävle kommun in Gävle
  31.08.2019 Updated on: 04.09.2019

  Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävleännu bättre tillsammans med oss!Välfärd Gävles 3 300 medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!ARBETSUPPGIFTERHemstagården är ett stödboende för män och Nova är ett...

 • Company Östhammars kommun in Gimo
  31.08.2019 Updated on: 05.09.2019

  Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över. Bryggan är en förberedande insats för ungdomar och unga vuxna i Gimo. Östhammars kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala beviljats medel från Samordningsförbundet Uppsala län. ARBETSUPPGIFTERSyftet med Bryggan är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som varken går i skolan eller jobbar, och arbeta för att motivera dem till studier eller delta i insatser mot arbetsmarknaden. Det handlar om att bygga upp ett operativt samverkande arbetssätt mellan samverkanspar...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  31.08.2019 Updated on: 05.09.2019

  Svartbäcksgatan 44Har du erfarenhet av arbete som biståndshandläggare? Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete?Välkommen med din ansökan!Vi söker nu biståndshandläggare till vår grupp som handlägger insatser om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av service, vård och omsorg i ordinärt boende och särskilt boende för personer i åldrarna 21-65 år med fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom.Vi har årsarbetstid vilket gör att det finns utrymme för viss flexibilitet.Vi tillämpar mentorskap för nyanställda.Som stöd och utveckling i arbetet får du regelbunden handledning.Ditt uppdragAtt handlägga bistånd enligt Socialtjänstlagen för personer med fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom i åldern 18- 65 år.Att självständigt handlägga dina ärenden, vilket innebär att ta emot ansö...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Järlåsa
  31.08.2019 Updated on: 05.09.2019

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol...

 • Company Stockholms kommun in Bromma
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningBromma stadsdelsförvaltning ligger vackert och centralt vid Alvik strand med närhet till kommunikationsmedel som tunnelbana, tvärbana och buss.Vi befinner oss i ljusa och luftiga lokaler och har en fin gemensam matsal med sjöutsikt men även tillgång till gemensam lunchterass. Inom närområdet vid Alviks torg finns ett flertal restauranger, caféer och butiker. Enheten har totalt 30 medarbetare och har en god arbetsmiljö med fin stämning och trivsel. Hos oss får du ett jobb som ger mycket tillbaka. Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling.ArbetsbeskrivningÄldreomsorgen är organiserad i en beställar-utföraro...

 • Company Anton Utbildning AB in Kristianstad
  27.08.2019 Updated on: 01.09.2019

  Anton Utbildning driver idag två grundskolor och flera förskolor i Kristianstad. Under 2018 startade vi igång en helt ny verksamhet, HVB för åldersgruppen 13-17 år med sex platser. HVB:et är beläget på Furuboda kursgård, ca 3 mil från Kristianstad med bra bussförbindelse till och från Kristianstad. Målgruppen för vårt HVB är barn med en psykosocial problematik och en bristfällig eller helt förlorad skolgång. Vår styrka tror vi är att just arbeta med HVB och skola i nära samverkan. I Anton Utbildning brinner vi för att jobba utifrån en tydlig värdegrund och vi tror på att bygga trygga miljöer, med trygga vuxna, för våra barn. Vi har tagit fram ett behandlingskoncept som bygger på teorier och metoder att behandla de barn som idag inte fungerar i sin vardag hemma och i skolan, på grund av ol...

 • Company Lycksele kommun in Ånge
  27.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Välkommen till Lycksele - staden i Lappland - ett samiskt förvaltningsområde i Västerbottens län mitt mellan kust och fjäll. Här hittar du bra boende, en växande marknad och trygghet för dina närmaste. Lycksele kommun strävar efter att erbjuda en god medborgarservice och kärnan i detta är våra skickliga och kunniga medarbetare. Tillsammans har vi en bred kompetens och tillsammans blir vi bättre. Vår värdegrund bygger på etik och respekt och vi värdesätter en öppen kultur där varje röst blir hörd.Vi söker nu en lösningsfokuserad biståndshandläggare. OM JOBBETVi söker nu en biståndshandläggare för handläggning av ansökningar utifrån Socialtjänstlagen. Dina arbetsuppgifter blir i första hand att utifrån socialtjänstlagen genomföra utredningar och ta beslut i individärenden där åldern kan var...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Uppsala
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med...

 • Company Humana AB in Vara
  22.08.2019 Updated on: 25.08.2019

  Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Välkommen till Humana.Inom division Barn och unga erbjuder Humana flera HVB och boenden som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot flickor och pojkar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk finns. Till verksamheterna finns knutet en specialistenhet med egna psykologer, psykiatriker, läkare, specialpedagoger m.fl. kompetenser. Hela landet är vårt upptagningsområde.Vi tror på Glädje, Engagemang och Ansvar och ger våra medarbetare frihet att vara dem de är. Vi kombinerar en nära relation till våra kunder med styrkan i att vara en stor...

 • Company Nytida AB in Halmstad
  21.08.2019 Updated on: 25.08.2019

  Nu söker vi påStödboendet i Halmstad och Fammarp HVB boendestödjare för timanställning. Sök tjänsten senast 2019-08-31.Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:- Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära.- Förmånsportal med rabatter och förmåner.- Ledarskapsutbildade chefer nära dig.- En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare.- Karriär- och utvecklingsmöjligheter.- Friskvårdsbidrag och skobidrag- Kollektivavtal.Ditt uppdragI rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett p...

 • Company Nämndemansgården i Sverige AB in Enköping
  17.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Nämndemansgården i Sverige AB är ett av Skandinaviens äldsta och största företag som bedriverbehandling, rådgivning samt utbildning gällande alkohol- och drogproblematik. Nämndemansgården är idag rikstäckande och har ca 250 medarbetareTill vår enhet Idamyra, idylliskt beläget på landsbygden mellan Enköping och Västerås, söker vi nu dig som är erfaren behandlare. Nämndemansgårdens enhet Idamyra är ett behandlingshem för unga män i åldrarna 16–25 år med missbruksproblematik och begynnande kriminalitet. Vår målsättning är att bedriva högkvalitativ missbruksbehandling i en miljö präglad av värme och trygghet för att skapa förutsättningar och stärkta förmågor hos den unge att leva i drogfrihet. Vi är en av tre enheter med just ungdomar som målgrupp, men tillhör för övrigt Nämndemansgården i Sv...

 • Company Ww Familjevård AB in Alunda
  17.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Olands UtvecklingsCenter är ett privatägd behandlingshem för flickor, 14-20 år som har sociala svårigheter i samband med neuropsykiatriska diagnoser ex Aspergerssyndrom, autism, adhd som även har psykiatriska pålagringar som depression, ångest, trauma, självskada mm.Verksamheten är förlagd i Alunda, 3,6 mil öster om Uppsala, med goda kommunala förbindelser med Uppsala, och vi har 6 behandlingsplatser samt 1 plats i stödboende. Vi ser gärna att ni har kunskap, intresse och erfarenhet av arbete med ungdomar samt kunskap inom psykiatri/neuropsykiatri är meriterande. Du bör kunna vara flexibel, kreativ, lyhörd samt kunna sätta gränser. Ni bör även kunna arbeta i grupp samt självständigt. På grund av arbetets art ser vi en lägsta ålder på 25år. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  TIMVIK...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Enköping
  17.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet.Huvudkontoret ligger på Lindhagensgatan, Hornsberg i Stockholm.SiS ungdomshem Eknäs.Är en arbetsplats med drygt 80 anställda, fördelat på fyra boendeavdelningar, skola och gemensamma funktioner. Du finner oss cirka tio minuters bilväg söder om Enköping, vackert placerat och i nära anslutning till Mälaren.Vi tar emot maximalt 26 pojkar samtidigt, i åldern 16-21 år, omhändertagna enligt LVU, med svåra psykosociala problem samt med pågående kriminalitet och missbruk. Allt arbete inom SiS utgår ifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet.ARBETSUPPGIFTERI di...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters