Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

241 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 241 results.
 • Company Arbetsförmedlingen in Skå
  06.05.2022 Updated on: 07.05.2022

  Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?Rekrytering till kompletterande bedömning, Arbetsförmedlingen Regiongemensamma uppdrag, Region Stockholm Gotland Vi söker nu 2 socialkonsulenter som är intresserade av att arbete med kompletterande bedömning.Arbetssättet med kompletterande bedömning innebär att flera kompetenser inom den arbetslivsinriktade r...

 • Company Östra Göinge kommun in Skå
  14.05.2022 Updated on: 18.05.2022

  Östra Göinge kommun med drygt 15 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar! ARBETSUPPGIFTERVår familjehemssekreterare söker sig till nya utmaningar och vi söker därför en ny familjehemssekreterare. I tjänsten ingår att rekrytera och utreda familjehem, matcha barn med rätt familjehem, skriva avtal med familjehem samt följa upp och ge stöd till våra familjehem. Våra familjehem erbjuds handledning och utbildning i Ett hem att växa i. Som...

 • Company Kalix kommun in Kalix
  25.05.2022 Updated on: 25.05.2022

  Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansvarsområden omfattar Individ- och familjeomsorg, Hälso- och sjukvård samt Omsorg om äldre- och funktionshindrade. Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär att arbeta för en god vård i utveckling och goda hållbara relationer. Kalix kommun är bland annat i framkant med nya arbetsmetoder, modern välfärdsteknik och e-hälsa för att höja kvalité, stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet. Inom socialförvaltningen är arbetsmiljö en viktig fråga och vår ambition är att ge alla medarbetare förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt.Individ och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för barn och unga, familjerätt/famil...

 • Company Södertälje kommun in Södertälje
  09.05.2022 Updated on: 09.05.2022

  En dag på jobbetVill du göra skillnad för Södertäljes barn och unga och arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker.  Vår jourhemsgrupp söker nu efter två nya medarbetare till vår enhet då vi kommer att utöka bemanningen i gruppen.Barn och ungdoms jourhems- och kontaktverksamhet tillhör organisatoriskt Myndighet ungdom. I jourhemsgruppens uppdrag ingår även rekrytering av familjehem. Våra familjehemssekreterare ansvarar för att rekrytera och utreda jourhem, familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vidare ansvarar jourhemsgruppen för att stödja och handleda uppdragstagare såsom jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Målgruppen är barn och ungdomar 0-20 år som är placerade i jourhem/ familjehem eller har insatser i fo...

 • Company Sjölins Gymnasium AB in Göteborg
  13.05.2022 Updated on: 13.05.2022

  Sjölins gymnasium startade år 2000 och finns idag i Göteborg samt på tre platser i Stockholm. Från höstterminen 2022 finns vi också i Malmö.Vår idé är att genom utbildning bidra till att skapa ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val. Sjölins gymnasium är en verksamhet som präglas av engagerade lärare, tydliga strukturer och casemetodik. Våra pedagoger brinner för att våra elever ska nå sin fulla potential. Det gemensamma förhållningssättet och den pedagogiska helhetssynen bidrar till ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Läs mer på Vi söker en skolkurator till vårt elevhälsoteam.Det övergripande målet för skolans elevhälsouppdrag är att alla elever på skolan ska uppnå utbildningens mål, men i detta finns ett tydligt hälsoperspektiv ...

 • Company REGION SKÅNE in Malmö
  12.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  Gör skillnad. Varje dag.Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) sydvästra Skåne ingår organisatoriskt som ett av fyra verksamhetsområden i Palliativ vård och ASIH, Primärvården Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård och annan avancerad hemsjukvård till patienter i alla åldrar bosatta i sydvästra Skåne. Vården sker på våra palliativvårdsavdelningar, i patienternas hem eller på särskilt boende. Verksamheten utgår ifrån Malmö och Trelleborg och har nära samverkan med sjukhus, primärvård och kommuner i upptagningsområdet  Palliativvårdsavdelningen och ASIH bedriver specialiserad palliativ vård, verksamheten är under ständig uppbyggnad och utveckling och har ett nära samarbete med varandra. Palliativvårdsavdelningen är en palliativ slutenvårdsavdelning där det bedrivs ava...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Vara
  20.05.2022 Updated on: 21.05.2022

  Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Hos oss får du ett utmanande arbete där du får chans att göra skillnad i en utsatt patientgrupp!Om ossVi arbetar med läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, så kallad.substitutionsbehandling. Substitutio...

 • Company Malmö kommun in Malmö
  20.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  Ref: 20221506 ArbetsuppgifterNu utökar vi! Under hösten 2021 startades en ny sektion inom Malmö Stads öppenvård för barn och familj – och nu har du en chans att bli en del av vår sektion då vi utökar. För närvarande består sektionen av 8 familjebehandlare och en sektionschef, och har ett geografiskt flexibelt uppdrag i att avlasta övriga öppenvårdssektioner i syfte att tillgodose snabb tillgång till insats för Malmöborna.Arbetet består huvudsakligen av att med systemisk utgångspunkt bedriva familjebehandling med individens/familjens behov i fokus, i syfte att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Behandlingen bedrivs i konstellation med kollegor eller enskilt utifrån behov i det specifika uppdraget. Nätverksfokus och samverkan är centrala delar i arbetet och arbetet bedrivs på såväl ...

 • Company REGION STOCKHOLM in Huddinge
  20.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  Är du utbildad socionom med erfarenhet av att arbeta som kurator eller inom socialt arbete? Brinner du för att hjälpa människor i kris samtidigt som du vill få chansen att utvecklas som kurator inom högspecialiserad sjukvård? Då är det kanske dig vi söker!Vi erbjuder -  Att bli en del av en spännande verksamhet i förändring -  Nära samarbete med andra professionerna inom sjukhuset för att ge patient och familj det bästa psykosociala stödet -  Ett spännande och omväxlande arbete där ingen dag är den andra likt och där du har en viktig roll -  Erfarna kollegor och en arbetsgrupp med stort fokus på kollegialt stöd -  Kontinuerlig handledning -  Individuell introduktion -  Strukturerad kompetensutvecklingSjälvklart får du också del av de förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder i...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Gör skillnad. Varje dag.Nu välkomnar vi två nya medarbetare. En tjänst är tillsvidare och den andra är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling för patienten och dess närstående. Rehabiliteringen ska, utifrån patientens behov och önskningar, ge stöd och förutsättningar för att personen ska kunna leva ett bra liv. Enheten för cancerrehabilitering består av multiprofessionella team i Lund och Malmö. De båda orterna har ett nära samarbete med varandra. Enheten jobbar både med öppen- och slutenvård. Teamen består av allmänläkare, arbetsterapeuter, dietist, koordinatorer, kuratorer, lymfterapeuter, psykiater, psykologer, sekreterare, ...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Vara
  09.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Vi söker kurator till rättspsykiatrin på Brinkåsen!Nu går en av våra erfarna kuratorer vidare till annan tjänst på Brinkåsen, och vi söker vår nya kollega.Rättspsykiatrin på Brinkåsen består sammanlagt av fyra vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos. Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rätt...

 • Company Österåkers kommun in Åkersberga
  21.05.2022 Updated on: 22.05.2022

  I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Ditt nya jobbPå enheten personligt ombud arbetar du i en arbetsgrupp med två kollegor som stödjer personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidig har behov av stöd från samhälle och vård för att få en fungerande vardag.Vi arbetar utifrån klientens behov och tillsammans med klienten identifierar och formulerar vi uppdraget för att hitta de stödinsatser som klienten har behov av. Personligt ombud ska bistå klie...

 • Company REGION ÖSTERGÖTLAND in Linköping
  24.05.2022 Updated on: 25.05.2022

  Habiliteringen är en länsövergripande klinik som omfattar cirka 130 medarbetare, med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala.Vi arbetar teambaserat utifrån ålder och funktionsnedsättning och utgör ett kvalitativt komplement till hälso- och sjukvårdens övriga insatser. Vi söker dig med intresse och erfarenhet av att framförallt arbeta med föräldrar till små barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism och dess nätverk. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete i team som består av flera olika professioner med fokus på helhetssyn och samverkan. Om du tycker om att arbeta under eget ansvar och är bekväm med att hålla många bollar i luften, så kommer du att trivas hos oss.IF - teamet innefattar barn och ungdomar 0-16 år med  intellektuell funktionsnedsättning och/e...

 • Company REGION SKÅNE in Helsingborg
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Gör skillnad. Varje dag.Letar du efter ett inspirerande, omväxlande och engagerande arbete? Vill du arbeta inom en verksamhet där man genomgående har patienten i fokus? Varmt välkommen till Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Kristianstad!Barn- och ungdomspsykiatrin i Kristianstad består av en öppenvårdsmottagning och en mellanvårdsmottagning, beläget i en egen byggnad precis bakom sjukhuset i Kristianstad. Vi är måna om arbetsmiljön på mottagningarna, något vi tror skapar bästa möjliga förutsättningar för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. Under de senaste åren har vi arbetat för ett mer öppet arbetsklimat mellan öppenvården och mellanvården, vilket skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte, flexibilitet och sammanhållning över mottagningarnas gränser.På öppenvårdsmottagningen ...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  10.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  FamiljerättsenhetenHar du erfarenhet av familjerättsligt arbete eller myndighetsutövning inom barn och unga och vill ta dig an en ny utmaning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som familjerättssekreterare. Välkommen med din ansökan!Det familjerättsliga området är brett och mångfacetterat och är i ständig utveckling. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att genomföra utredningar och upplysningar på uppdrag från tingsrätten. Arbetsgruppen har en bred kompetens inom socialt arbete och familjerätt. Mer information hittar du på familjerätt (/.)Ditt uppdragSom familjerättssekreterare på Familjerättsenheten kommer du att arbeta med utredning, upplysning och telefonrådgivning till allmänheten. Du kommer arbeta med sedvanliga familjerättsliga arbetsuppgifter som exempelvis utredning ...

 • Company Kumla kommun in Kumla
  09.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Nu rekryterar vi en familjerättssekreterare till familjeenheten i Kumla. På familjeenheten finns två grupper, en myndighetsgrupp och en öppenvårdsgrupp. Tjänsten som familjerättssekreterare hör till myndighetsgruppen och dina närmaste kollegor arbetar med handläggning av ärenden enligt SoL och LVU. Vi arbetar mycket med att samverka mellan våra två grupper för att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd till de familjer som vi möter.  Familjeenheten tillhör Individ- och familjeomsorgen i Kumla som i övrigt består av vuxenheten, biståndsenheten samt kvalitets- och utvecklingsenheten. Arbetet drivs av en gemensam verksamhetschef med mångårig erfarenhet inom området. Enheterna samverkar både i ärenden och sakfrågor. En gemensam fråga för förvaltningen är att upprätthålla ett barnperspektiv samt s...

 • Company Tyresö kommun in Haninge
  05.05.2022 Updated on: 06.05.2022

  Vad vi gör och villArbetsmarknads- och socialförvaltningen består av tio enheter - försörjningsstödsenheten, barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten, familjevårds- och familjerättsenheten, enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga, resursenheten, hästskons stöd- och boendeenhet, centrum för arbete och integration, enheten för socialpsykiatri och förvaltningsstöd.Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan de olika enheterna och med andra interna och externa aktörer för att skapa bättre verksamhet för våra medborgare.Nu ska vårt personliga ombud gå i pension till sommaren och vi behöver ersätta henne. Som personligt ombud är du direkt underställd förvaltningschefen och ingår i gruppen förvaltningsstöd tillsammans med våra verksamhetsutvecklare, bogruppen och administratörer. Vi...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Vara
  07.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Om ossGrön rehabilitering är en behandlingsform som grundar sig på etablerad kunskap och forskning om naturens avstressande effekter.Härlanda Örtagård tillhör Regionhälsan och har funnits sedan 2009. Verksamheten vänder sig till sjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa, som ett första steg mot arbete eller arbetsträning, med syfte att öka livskvalitet och hälsa. Rehabiliteringen sker i gruppform. Patienten får möjlighet till återhämtning och aktivitet i egen takt genom lättare trädgårdsarbete, promenader, basal kroppskännedom, enkla hantverksaktiviteter och reflekterande samtal i grupp. Teamet i grön rehabilitering består av arbetsterapeut, kurator och fysioterapeut som tillsammans ansvarar för gruppverksamheten. Verksamheten bedrivs i lokaler på Svangatan i Göteborg och i en lokal ...

 • Company AB Omsorgscompagniet i Norden in Göteborg
  25.05.2022

  Om jobbetOM OMSORGSCOMPAGNIETAB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Trollhättan & Vindeln.OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende & LSS boende.Besök gärna vår hemsida DET VI SÖKERVi söker en medarbetare med hjärtat på rätt ställe, som älskar att få arbeta med människor. Vårt arbete handlar om att ge alla människor en möjlighet att leva ett normalt liv och med oss får du möjligheten att få vara med att tillgodose våra kunder den möjligheten.I det dagliga arbetet som Kundansvarig kan arbetsuppgifter inkomma med kort varsel, vilket ställer krav på dig att kunna göra prioriteringar av dina arbetsuppgifter. Du har stöd från dina kollegor och chefer i verksamhe...

 • Company REGION HALLAND in Halmstad
  04.05.2022 Updated on: 04.05.2022

  ArbetsuppgifterDina huvudsakliga arbetsuppgifter är kvalificerat utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete.Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team med flera yrkeskategorier; kurator, sjuksköterska, behandlingsassistent, sekreterare, överläkare, dietist och arbetsterapeut. Största delen av arbetet kommer att bestå av behandlingsarbete med familjer och enskilda individer. Arbetet innebär också konsultation/rådgivning och bedömning.Arbetets utformning kräver en flexibel och professionell medarbetare som är trygg i sin yrkeskompetens. Du motiveras av att förbättra verksamheten med patientens bästa som utgångspunkt. Du som söker till oss bidrar till ett gott samarbete på arbetsplatsen genom ett starkt engagemang, god kommunikation, positiv inställning samt att du delar med dig a...

 • Company REGION STOCKHOLM in Skå
  06.05.2022 Updated on: 06.05.2022

  Kurator till Habiliteringscenter TullingeHabiliteringscenter Tullinge ger råd, stöd och behandling till vuxna personer med olika funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning och autism.Habiliteringscenter Tullinge är beläget i trivsamma lokaler nära pendeltåg och bussar. Arbetsuppgifter:Kuratorns arbetsuppgifter är varierade men består till stor del av samtalsstöd och samhällskontakter. Arbetslaget är indelat i två team. Ett team som arbetar med personer med Intellektuell funktionsnedsättning IF) och/eller Rörelsenedsättning (RN) och ett team som arbetar med personer med Autism utan intellektuell funktionsnedsättning (ASD). Vi söker nu en socionom som är intresserad av att arbeta i IF/RN-teamet.Förutom ett kvalificerat kuratorsarbete så erbjuds du: * Trevl...

 • Company REGION NORRBOTTEN in Älvsbyn
  07.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  På barnhabiliteringen jobbar vi i team där arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, specialpedagog, psykolog, sjuksköterska och läkare ingår. Här finns ett brett kunnande och mycket erfarenhet. Vi söker en kurator som förstärkning till vår verksamhet.Vi sökerVi söker dig som är legitimeradsocionom med goda kunskaper i svenska samt har B-körkort. Meriterande med erfarenhet av habilitering samt arbete med barn och ungdomar. Vi ser det även som en merit om du har kunskaper i journalskrivning och journalsystemet VAS.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du flexibel och anpassar dig efter förändrade omständigheter. Du har en helhetssyn över arbetet och är självgående samt tar ansvar för ditt arbete. Du ser nyttan av att samarbeta och lära av varandra.Det här får du arbeta ...

 • Company REGION ÖSTERGÖTLAND in Linköping
  05.05.2022 Updated on: 05.05.2022

  Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i Sydöstra sjukvårdsregionen.Verksamheten är organiserad i öppenvård samt strålbehandling där patienter med allmänonkologiska och gynekologiska diagnoser erhåller behandling. Vi har även ett nära samarbete med cancer- och lungsjukvårdsenheten ( CoL) där våra patienter vårdas inneliggande vid behov. I verksamheten inryms även den kliniska prövnings-enheten,  uppföljningsenheten vuxna efter barncancer samt paramedicinare i form av kuratorer, fysioterapeuter samt dietister.Kliniken har cirka 200 medarbetare som företrädesvis arbetar diagnosinriktat. I vårt uppdrag ingår även att handleda studenter.ArbetsuppgifterI rollen som kurator arbetar du såväl självständigt som tillsammans med k...

 • Company REGION ÖSTERGÖTLAND in Mjölby
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Barn- och ungdomshälsan är en gemensam klinik inom Region Östergötland som ligger inom Psykiatricentrum.Barnhälsans gemensamma uppdrag är att erbjuda tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa samt ge bedömning, rådgivning och behandling av kortare karaktär till barn med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och deras familjer. I Västra länsdelen har Barnhälsan mottagning i Motala och Mjölby.Vill du vara med och utveckla Barnhälsan i Västra länsdelen?Vi söker en kurator till vårt team på Barnhälsan i västra länsdelen med placering på Lasarettet i Motala. På Barnhälsan erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete med möjlighet till kompetensutveckling. Du befinner dig i ett sammanhang med kompetenta kollegor i en verksamhet där vi har högt till tak och där olika kompetenser värdesä...

 • Company Trollhättans kommun in Skå
  14.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft.  Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.BeskrivningVi söker en kurator till vårt elevhälsoteam.Vill du tillsammans med oss vidareutveckla vårt elevhälsoarbete? Vi  är en F-9 verksamhet med ca 600 elever och ligger i västra delen av Trollhättan.  Vår skola präglas av en god skolmiljö där eleverna känner sig trygga och har god studiero. Vi har behöriga pedagoger som målmedvetet samarbetar kring eleverna och undervisningen. På skolan råder en  lättsam stämning och skrattet ligger nära till ...

 • Company Stunder Sverige AB in Farsta
  15.05.2022 Updated on: 15.05.2022

  Vi söker dig som vill jobba som sällskap till en kvinna i 80 års åldern med demens boende i Farsta.Kvinnan du kommer vara sällskap till har levt ett aktivt liv och är både positiv och glad. Ni träffas 1 gång per vecka ca 2 timmar, flexibelt med dag och tid.Träffarna kan bestå av promenader och socialt utbyte, där ni även kan besöka affärer för enklare ärenden. De kan också bestå av cafébesök och att titta i fotoalbum och minnas tiden som varit.Ett extrajobb med konkurrenskraftig lön och möjlighet att göra skillnad för en medmänniska. Perfekt för studenten eller nyblivna pensionären.Du får gärna bo i närheten.Start enligt överenskommelse. Sök via Vid frågor når du oss på 010-110 23 22, Det är ett krav att du är fullvaccinerad för covid-19 och vi gör också ett utdrag ur belastningsregistret....

 • Company Alingsås kommun in Alingsås
  24.05.2022

  Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås!Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa samt försörjningsstöd. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.Enhet vuxenstöd är en del av avdelning Vuxna och består bland annat av Boendestöd, aktivitetshuset Gläntan samt ett serviceboende. Målgruppen är personer med beroendeproblematik, samsjuklighet, psykisk ohälsa. Vårt fokus är delak...

 • Company Ideella fören FreeZone med företagsnamn FreeZone in Ånge
  07.05.2022 Updated on: 10.05.2022

  Om organisationenFreeZone Sweden grundades 2013 av den sociala entreprenören Johanna Salama med visionen att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, känna sitt värde och skapa sin identitet och liv i frihet. Vi arbetar med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, stärka barns och ungas rättigheter och främja psykisk hälsa.För att förverkliga denna vision och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck harFreeZone Sweden utvecklat metoder och insatser till unga (11-25 år), yrkesverksamma, ledning, organisationer och kommuner. Idag har FreeZone Sweden fyra anställda och har utvecklats till en nationell verksamhet med fortsatt utgångspunkt från Skåne.Arbetsuppgifter1. Projektet Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy finansieras av Postkodstiftelsen oc...

 • Company Ekerö kommun in Ekerö
  12.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, stabil ekonomi, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.ÖPPENVÅRDSSENHETEN är en enhet inom Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Öppenvården erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser och öppna förebyggande insatser riktade mot både barn, ungdomar, familjer och vuxna. Hos oss arbetar familjebehandlare, vuxenbehandlare och kuratorer. Länk till Ekerö kommuns hemsidaArbetsbeskrivning Vi tror på dig och din förmåga – därför ge...

 • Company Göteborgs kommun in Billdal
  13.05.2022 Updated on: 14.05.2022

  Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.ARBETSUPPGIFTERVälkommen till Resursenheten Sydväst och ett utvecklande...

 • Company Stockholms kommun in Farsta
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningFarsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser är en centralt belägen skola vid Farsta Centrum.Skolan är i en spännande och expansiv period. Farsta grundskola har elever från området i åk 0-9 samt elever i musikklass åk 4-9. Vi är nu ca 1000 elever har en hög personaltäthet. Skolan är nyrenoverad med modern teknik och en stark framtidstro. Vår elevsyn grundar sig i att vi har en uttalad, stark tro på att elever utvecklas när de ges förutsättningar att lyckas. Lågaffektivt bemötande, förutsägbarhet och främjande insatser kring det sociala samspelet är grundläggande. Vi arbetar systematiskt för att gemensamt hitta lösningar och skap...

 • Company REGION SKÅNE in Hässleholm
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Gör skillnad. Varje dag.I Hässleholm finns det personliga och välkomnande sjukhuset med det stora drivet. Här finns närhet och det lilla sjukhusets fördelar kombinerat med kunskap och ödmjuk stolthet. Hos oss finns vilja och utvecklingslust. Tillgänglighet och tillförlitlighet har blivit våra ledord. Smärtmottagning rehabilitering är en av tre specialistenheter i Region Skåne, mottagningens uppdrag är att erbjuda kvalificerad utredning av patienter med långvariga komplexa smärttillstånd där smärtan lett till stora konsekvenser för individens hela livssituation som inte kan hanteras inom primärvården. Mottagningen erbjuder även smärtrehabiliteringsprogram till dem som kan ha nytta av ett sådant. Vi arbetar teambaserat med ett interdisciplinärt arbetssätt, i teamet ingår läkare, sjukskötersk...

 • Company REGION STOCKHOLM in Huddinge
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Är du utbildad socionom och lockas av att arbeta med socialt arbete på mottagningen för Postcovid patienter? Nu finns möjligheten att bli en del av vår verksamhet i Huddinge.Välkommen att söka till oss!Vi erbjuderVerksamhetsområde Socialt arbete i hälso- och sjukvård har i uppdrag att bedriva kliniskt arbete, forskning och utbildning. Vi utför sociala interventioner, psykosocial behandling och närståendestöd enligt överenskommelser med uppdragsklinikerna inom Karolinska Universitetssjukhuset och med andra beställare.Hos oss blir du del av en spännande verksamhet i förändring. Här möts du och de andra professionerna kring patienten om komplexa problem, och får unika möjligheter att ta del av varandras kunskaper och utvecklas. Självklart får du också del av våra fina /.Våra ambitioner är hög...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  21.05.2022 Updated on: 23.05.2022

  Eksätra HVBNu söker vi dig som vill bli en del av vårt team på Eksätra HVB. Har du erfarenhet av arbete med familjebehandling och av arbete i team?  Vill du vara med och bidra på ett konkret och viktigt sätt? Då bör du läsa vidare och söka jobbet som familjebehandlare!Eksätra HVB är ett behandlingshem med sju platser för placerade barn samt ett antal platser för omfattande öppenvårdsinsatser. Målgruppen är barn i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos och/eller svår beteendeproblematik. Anledningen till placeringen är vanligtvis komplex. Det är dock viktigt för oss att ta tillvara och fokusera på barnens och familjens egna resurser. Arbetet utförs utifrån beteendevetenskapliga teorier, systemteori samt lågaffektivt bemötande. En viktig del i vårt arbete är individuellt utformat föräldras...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  21.05.2022 Updated on: 23.05.2022

  FamiljerättsenhetenHar du erfarenhet av familjerättsligt arbete eller myndighetsutövning inom barn och unga och vill ta dig an en ny utmaning? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som familjerättssekreterare. Välkommen med din ansökan!Det familjerättsliga området är brett och mångfacetterat och är i ständig utveckling. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att genomföra utredningar och upplysningar på uppdrag från tingsrätten. Arbetsgruppen har en bred kompetens inom socialt arbete och familjerätt. Mer information hittar du på familjerätt (/.)Ditt uppdragSom familjerättssekreterare på Familjerättsenheten kommer du att arbeta med utredning, upplysning och telefonrådgivning till allmänheten. Du kommer arbeta med sedvanliga familjerättsliga arbetsuppgifter som exempelvis utredning ...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  21.05.2022 Updated on: 23.05.2022

  Eksätra HVBHar du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik och vill ta dig an en ny utmaning? Då borde du skicka in ansökan till oss!Eksätra HVB är ett behandlingshem med sju platser för placerade barn samt ett fåtal platser för omfattande öppenvårdsinsatser. Målgruppen är barn i grundskolan med neuropsykiatrisk diagnos och/eller svår beteendeproblematik. Anledningen till placeringen är vanligtvis komplex. Det är dock viktigt för oss att ta tillvara och fokusera på barnens och familjens egna resurser. Arbetet utförs utifrån beteendevetenskapliga teorier, systemteori samt lågaffektivt bemötande. En viktig del i vårt arbete är individuellt utformat föräldrastöd utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten och insatserna är...

 • Company VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN in Partille
  05.05.2022 Updated on: 08.05.2022

  Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.Om ossNärhälsan Partille vårdcentral är belägen i Partille kommun och ligger i Partille centrum, strax öster om Göteborg.Det tar 10 min med tåg från centrala Göteborg. Vi är stolta över att vi nu av regionen fått förtroendet och tilläggsuppdraget att starta upp och bedriva en första linjens mottagning för barn och ungdomar 6 år till 18 år med lindriga psykiska besvär.Om du vill läsa mer om uppdraget kan du göra det här: /Vi har 12 000 listade medborgare som speglar stadsdelens demografi med variation av olika ...

 • Company Tiohundra AB in Norrtälje
  19.05.2022 Updated on: 19.05.2022

  Ungdomsmottagningen i Norrtälje söker Kurator Om tjänstenSom kurator på ungdomsmottagningen kommer du arbeta med att ge råd och stöd till ungdomar, kartlägga och bedöma olika problematik.I dina arbetsuppgifter ingår att hålla samtal individuellt och i grupp med ungdomar och ibland med vårdnadshavare om bland annat identitet, mående, sex och samlevnad, relationer och könsutveckling. Du ska god kännedom om socialtjänstlagen samt annan relevant lagstiftning. På mottagningen kommer du arbeta tvärprofessionellt med barnmorskor och läkare. Om digVi söker dig som är utbildad socionom med erfarenhet av att arbeta med ungdomar, har god samarbetsförmåga och är van att arbeta självständigt. Grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet...

 • Company REGION SÖRMLAND in Eskilstuna
  21.05.2022 Updated on: 23.05.2022

  Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Mälarsjukhuset, EskilstunaVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!Om ossVälkommen att arbeta tillsammans med oss! Vi strävar efter att erbjuda god psykiatrisk specialistvård till Sörmlands barn och ungdomar inom rimlig tid. Vår målsättning är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlingsmetoder och låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete. Vi har högt i tak, skrattar ofta och är måna om att hålla en god trivsel på jobbet. Alla medarbetare ska känna sig stöttade i svåra ärenden och kunna vända sig till sina kollegor för vägledning och hjälp vid behov. Vi vidareutbildar personalen kontinuerligt för att kunna möta patienternas behov.Dina arbetsuppgifterBedömnings- och behandlingsarbete på specialistnivå utifrå...

 • Company REGION HALLAND in Vara
  11.05.2022 Updated on: 11.05.2022

  ArbetsuppgifterI rollen som kurator arbetar du med stödjande och vägledande samtal med barn, föräldrar och närstående relaterat till barnets funktionsnedsättning.Du leder också gruppverksamhet, ger information om samhällsstöd och ansvarar för teamgemensamma arbetsuppgifter som att vara kontaktperson och upprätta habiliteringsplaner. Du samverkar med personer i patientens nätverk och bidrar med det psykosociala perspektivet i teamet. Du kommer att ha ytterligare tre yrkeskollegor på arbetsplatsen.Om arbetsplatsenHabiliteringen är en specialistverksamhet för utredning och uppföljning av barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade och varaktiga funktionsnedsättningar. Tjänsten är placerad i ett av mottagningens två barnteam där övriga professioner är arbetsterapeut, logoped,...

 • Company REGION HALLAND in Vara
  11.05.2022 Updated on: 11.05.2022

  ArbetsuppgifterI rollen som kurator kommer du möta vuxna patienter med diagnoser som t ex autism, intellektuell funktionsnedsättning eller olika former av rörelsehinder i enskilda, stödjande, samtal med fokus på livssituation relaterat till funktionsnedsättning.Du ger även vägledning till patienter och närstående gällande samhällsstöd, leder gruppverksamhet och samverkar med personer i patientens nätverk. Utöver det tar du ansvar för teamgemensamma arbetsuppgifter och bidrar med det psykosociala perspektivet i teamet. Du kommer att ha ytterligare tre yrkeskollegor på arbetsplatsen.Om arbetsplatsenHabiliteringen är en specialistverksamhet för utredning och uppföljning av barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade och varaktiga funktionsnedsättningar. Tjänsten är placerad ...

 • Company REGION HALLAND in Vara
  11.05.2022 Updated on: 11.05.2022

  ArbetsuppgifterI rollen som kurator arbetar du med stödjande och vägledande samtal med barn, föräldrar och närstående relaterat till barnets funktionsnedsättning.Du leder också gruppverksamhet, ger information om samhällsstöd och ansvarar för teamgemensamma arbetsuppgifter som att vara kontaktperson och upprätta habiliteringsplaner. Du samverkar med personer i patientens nätverk och bidrar med det psykosociala perspektivet i teamet. Du kommer att ha ytterligare tre yrkeskollegor på arbetsplatsen.Om arbetsplatsenHabiliteringen är en specialistverksamhet för utredning och uppföljning av barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade och varaktiga funktionsnedsättningar. Tjänsten är placerad i ett av mottagningens två barnteam där övriga professioner är arbetsterapeut, logoped,...

 • Company REGION HALLAND in Vara
  11.05.2022 Updated on: 11.05.2022

  ArbetsuppgifterI rollen som kurator kommer du möta vuxna patienter med diagnoser som t ex autism, intellektuell funktionsnedsättning eller olika former av rörelsehinder i enskilda, stödjande, samtal med fokus på livssituation relaterat till funktionsnedsättning.Du ger även vägledning till patienter och närstående gällande samhällsstöd, leder gruppverksamhet och samverkar med personer i patientens nätverk. Utöver det tar du ansvar för teamgemensamma arbetsuppgifter och bidrar med det psykosociala perspektivet i teamet. Du kommer att ha ytterligare tre yrkeskollegor på arbetsplatsen.Om arbetsplatsenHabiliteringen är en specialistverksamhet för utredning och uppföljning av barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade och varaktiga funktionsnedsättningar. Tjänsten är placerad ...

 • Company Oskarshamns kommun in Oskarshamn
  11.05.2022 Updated on: 12.05.2022

  Välkommen till en av landets absolut vackraste kuststräckor. Vår skärgård, med sina 5 429 öar, gör Oskarshamn till Sveriges fjärde örikaste kommun. Med havet som fond och skogen runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Närhet, trygghet och passion kort sagt alla byggstenar för en långvarig kärlekshistoria.Med såväl stora arbetsgivare inom industri och teknik som drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande utbildningsmöjligheter. Välkommen att stanna i Oskarshamns kommun!Nu söker vi en familjebehandlare som vill ingå i vårt team. Här får du arbeta tillsammans med familj...

 • Company REGION VÄSTMANLAND in Kärna
  19.05.2022 Updated on: 19.05.2022

  Det händer mycket på Onkologikliniken i Västmanland och vi arbetar kontinuerligt med att utvecklas för att vara en klinik i framkant. Vi har bland annat startat upp en helt ny enhet inom cancerrehabilitering. Vill du vara med?  Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt. ArbetsuppgifterSom kurator kommer du att arbeta med patienter som har både sin behandling, uppföljning och rehabilitering på Onkologikliniken. Arbetet består till stor del av stödjande och bearbetande samtal. Din roll innebär att skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och fungerar som ett stöd för både patient och närstående. Som kurator deltar du också på nätverksträffar inom din profession. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med andra pro...

 • Company Linköpings kommun in Linköping
  18.05.2022 Updated on: 18.05.2022

  Om UtbildningsförvaltningenUtbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildningen från förskola till vuxenutbildning. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet. Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsenBirgittaskolan är en plats för möten mellan människor – möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. All verksamhet vilar på och utgår från skolans värdegrund - respekt, trygghet, samarbet...

 • Company Lunds kommun in Lund
  19.05.2022 Updated on: 19.05.2022

  Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?På socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.Om ossFamiljerättsenheten är en del av Socialförvaltningen i Lund.På enheten arbetar nio fami...

 • Company Västerås kommun in Skå
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Vill du arbeta på en skola som präglas av driv och utvecklingsanda och där du får ett gott samarbete? Vi söker nu en engagerad kurator till Carlforsska gymnasiet! Är du vår nya kollega?Carlforsska gymnasiet är en väletablerad skola som erbjuder Estetiska programmet, International Baccalaureate IB, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Till hösten 2022 går Carlforsska, Carlforsska Introduktionsprogram och Carlforsskas ekonomi- och handelsskola (CEH) samman till en gymnasieskola. Här arbetar vi för att våra elever ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper, personlighet och kreativitet.Vi samarbetar i arbetslag och ämneslag för att tillsammans utveckla vår undervisning utifrån en gemensam pedagogisk grund. Våra lärare rustar eleverna för framtidens utmaningar genom...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Bor
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Rehabiliteringscentrum, Värnamo sjukhusSamarbete, kollegialt stöd och engagerat ledarskap! Det är några saker som beskriver rehabiliteringscentrum på Värnamo sjukhus. Är du socionom och intresserad av att arbeta som kurator på sjukhus? Då kan detta vara något för dig!Vi sökerVi söker dig som har socionomutbildning och är genuint intresserad av att arbeta som kurator inom somatisk specialistsjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande tjänst.Tjänsten gäller en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde efter överenskommelse.Vi erbjuder digVi erbjuder ett arbete i en multiprofessionell arbetsgrupp med ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö. Vi bryr oss om varandra och hjälps åt att lösa vårt uppdrag. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi erbjuder dig grundlig in...

 • Company Täby kommun in Skå
  19.05.2022 Updated on: 20.05.2022

  Vill du göra skillnad? Just nu söker Familjeenheten en engagerad familjerättssekreterare som brinner för att hjälpa barn och unga. Om jobbetFamiljerättens uppdrag är huvudsakligen att:• lämna upplysningar och utföra utredningar gällande barns vårdnad, boende och umgänge• skriva avtal mellan föräldrar• hålla samarbetssamtal initierat både från tingsrätten och från föräldrar• hålla informationssamtal• ge rådgivning och stöd i familjerättsliga frågor• medgivandeutredningar och uppföljningsrapporter om adoption• faderskap/föräldraskapsutredningar• genomföra utredningar avseende särskild förordnad vårdnadshavareSamverkan internt och externt och delaktighet i att utveckla det förebyggande arbetet ser vi som viktiga delar av uppdraget.Familjeenheten är en del av avdelning Individ- och familjeomso...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters