Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

162 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 162 results.
 • Company Botkyrka kommun in Skå
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Samordnings- och utvecklingsenheten på kommunledningsförvaltningen, KLF,  är förvaltningens interna stöd och utvecklingsenhet med ansvar för bland annat stödprocesserna HR, ekonomi, mål- och budgetprocess samt verksamhets- och kvalitetsuppföljningar. Huvudansvaret för förvaltningens budget-, planerings-, och uppföljningsprocesser ligger inom enhetens uppdrag. Enheten ansvarar också för administrativt stöd och behörig-beställarfunktionen inom förvaltningen.KLF är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation med uppdrag att leda, samordna, stödja och följa upp helheten i den kommunala verksamheten. Förvaltningen består av sex avdelningar där samordnings- och utvecklingsenheten ingår i avdelningen samordnings- och stödavdelningen som leds av biträdande kommundirektör.ARBETSUPPGIFTERSom utredare...

 • Company Länsstyrelsen i Norrbottens län in Vara
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter • Möjlighet att bidra till samhällsnytta • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.ARBETSUPPGIFTERSom medarbetare på Länsstyrelsens rättsenhet får du en bred insyn i mång...

 • Company Polismyndigheten in Skå
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid den regionala utredningsenheten utreds bland annat miljö- och arbetsmiljöbrott, IT-brott, större bedrägeriärende, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Här organiseras även regionens forensiska arbete, brottssamordningsfunktion, aktionsgrupp/-er, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete samt regional spaningsverksamhet och teknikspaning.Forensisk sektion har ett övergripande ansvar för regionens kriminaltekniska verksamhet. Funktionsansvaret för forensisk analysverksamhet ligger på regionalnivå medan Nationellt forensiskt centrum innehar processansvaret för den forensiska verksamheten. På sektionen finns även kriminalteknisk verksamhet och verksamhetsstöd.AR...

 • Company PostNord Group AB in Solna
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vill du leda ett av Sveriges största bolag in i en mer koldioxidsnål ekonomi? Om du har en gedigen miljöbakgrund och vill arbeta med förbättring i ett bolag i stark förändring är det här jobbet för dig!Bli en del av vårt teamPå avdelningen Hållbarhet (Förbättringsledning & Klimatledarskap) arbetar fem personer med att driva hållbarhetsarbetet i PostNord Sverige i linje med Agenda 2030.Våra insatser ska ge önskade affärsmässiga resultat och arbetet utgår från förväntningar från ägare, kunder, medarbetare och allmänheten. Enheten har ett särskilt ansvar för förbättringsarbetet inom miljöområdet i allmänhet och klimatområdet i synnerhet. Vi har också ansvar för koncernmålet Klimat och för hållbarhetsrapportering. Dina arbetsuppgifter innebär främst att säkerställa verksamhetsförbättringar in...

 • Company Köpings kommun in Örebro
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Utbildningsförvaltningen i Köpings kommun växer och söker en nyckelperson för att utveckla verksamheterna med högsta möjliga kvalité för medborgarna. Som utredare hos oss får du vara med och finslipa utbildningsförvaltningen genom granskning av den egna verksamheten samt förbättra/skapa nya rutiner och processer.Utbildningsnämndens huvuduppdrag är att tillhandahålla utbildningsverksamhet för Köpings kommuns invånare från förskola till gymnasiet. Utbildningsförvaltningen ansvarar även för all måltidsverksamhet i kommunen där de främsta kunderna är barn och i elever inom utbildningsverksamheterna men även äldre och personer inom LSS-verksamheten som finns inom vård-och omsorgsnämndens verksamheter.Arbetsuppgifter:Du kommer att arbeta med utredningar och verksamhetsutveckling på Utbildningsf...

 • Company REGION SÖRMLAND in Vara
  16.02.2020

  Regionkansliet NyköpingVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!Om ossRegion Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.Dina arbetsuppgifterKompetensarbetet ingår i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins (Sörmlandsstrategin) prioriterade i...

 • Company REGION SÖRMLAND in Vara
  16.02.2020

  Enheten Samhällsplanering och infrastruktur, NyköpingVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!Om ossRegion Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.Enheten Samhällsplanering och infrastruktur ansvarar för den regionala transportinfrastrukturplaneringen, regional fysisk planering och bostadsfrågor. Därutöver hanteras strategisk ...

 • Company Transportstyrelsen in Borlänge
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Hos oss behöver vi den bästa kompetensen – även under sommaren. Vi på Transportstyrelsen får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Nu söker vi dig som vill vara vikarie i sommar och jobba hos oss på Transportstyrelsen.Om jobbetVi på Fordonsinformation besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden och bland annat ägarförhållanden, fordonskatt och trängselskatt. Vi utför även ursprungskontroll i samband med import och åter registrering av fordon. Arbetsuppgifterna innebär mycket kontakter med människor både inom och utanför Transportstyelsens organisation samt kontakt med utländska registreringsmyndigheter.Du kommer att • arbeta med ärendehandläggning samt fatta beslut• arbeta med att registrera ärenden i vårt ärendehanteringssystem• ge råd och...

 • Company Polismyndigheten in Skå
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid den regionala utredningsenheten utreds bland annat miljö- och arbetsmiljöbrott, IT-brott, större bedrägeriärende, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Här organiseras även regionens forensiska arbete, brottssamordningsfunktion, aktionsgrupp/-er, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete samt regional spaningsverksamhet och teknikspaning.Forensisk sektion har ett övergripande ansvar för regionens kriminaltekniska verksamhet. Funktionsansvaret för forensisk analysverksamhet ligger på regionalnivå medan Nationellt forensiskt centrum innehar processansvaret för den forensiska verksamheten. På sektionen finns även kriminalteknisk verksamhet och verksamhetsstöd.AR...

 • Company Strömsunds kommun in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  I Strömsunds kommun är naturen och den storslagna vildmarken alltid nära. Här har du goda möjligheter till friluftsliv och god livskvalitet och får mer tid att leva det liv du vill med en enklare och närmare vardag. I våra mindre samhällen och byar känner människor varandra och det skapar trygghet och gemenskap för både ung och gammal. Strömsunds kommun har cirka 1.400 medarbetare inom många yrkesområden. På våra arbetsplatser strävar vi aktivt efter att skapa motivation och arbetsglädje. Tillsammans arbetar våra anställda för att ge bästa möjliga service till alla som kommer i kontakt med kommunens verksamheter. Vi har Sveriges viktigaste jobb och våra medarbetare gör skillnad varje dag. Välkommen att bli en av oss!Strömsunds kommun söker kanslisekreterare, 100 procent. Som kanslisekrete...

 • Company Polismyndigheten in Helsingborg
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Polismyndigheten i Region Syd behöver utöka våra team som arbetar med att utreda grova brott. Vi söker dig som har ett genuint intresse och fallenhet för att arbeta med grova brott och den särskilda utmaning detta innebär vid utredningssektionen i PO Nordvästra Skåne. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.Polisregion Syd har cirka 5 000 medarbetare. Regionen består av fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. Inom respektive polisområde finns lokalpolisområden, polisområdeskansli, utredningssektion/er och sektion för utredningsjourverksamhet. H...

 • Company Lunds kommun in Bara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.Om ossLund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar.Vill du vara med och skapa framtiden med oss?På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja...

 • Company Lunds kommun in Bara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.Om ossLund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar.Vill du vara med och skapa framtiden med oss?På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja...

 • Company Vellinge kommun in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vellinge kommun med sina ca 36 500 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Läs mer på Vellinge.seARBETSUPPGIFTERNäringslivsenhetens arbete är brett och varierande med många kontaktytor såväl internt som externt. I rollen som näringslivsutvecklare förväntas du bygga relationer för ett gott företagsklimat, skapa förutsättningar för nya företagsetableringar, stimulera nyföretagande och integration, samt främja entreprenörskap genom samverkan mellan skola och näringsliv.Företagare kan behöva kontakt med kommunen i en rad olika frågor och näringslivsenheten strävar efter att göra de ...

 • Company REGION SKÅNE in Bara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Gör skillnad. Varje dag.Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Patientnämndens uppdrag är att handlägga och analysera klagomål, synpunkter och frågor rörande den skånska hälso- och sjukvården (inklusive kommunal sjukvård), tandvården samt den avtalade privata vården och tandvården i Region Skåne. I det nya klagomålssystemet ligger allt mer fokus på statistik, analys och uppföljning. Det medför att nya digitala verktyg utvecklas. Patientnämnden ansvarar också för att rekrytera och utse stödpersoner till patienter som tvångsvå...

 • Company DHL Supply Chain (Sweden) AB in Ånge
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Till vår enhet i Klippan söker vi en (Quality Environment) QAE & Customer service manager som har god erfarenhet och rutin av kvalitéts och miljöarbete. På enheten arbetar idag ca 50 personer där vi hanterar livsmedel, läkemedel och konsumentvaror för våra kunder.Som QAE & Customer Service Manager ansvarar du för ett team om fyra personer där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda och driva kvalitéts och miljöarbetet på siten samt ansvara för customer service gruppen som har kontakt med kunder och speditörer samt hanterar reklamationer.Du rapporterar till site manager.Tjänsten kommer att tillträdas under våren 2020 och är inledningsvis en provanställning.Ansvar• Underhålla och utveckla  kvalitetsledningssystemet.• Säkerställa att verksamheten som bedrivs är i linje med gällande ISO...

 • Company OnePartnerGroup Skaraborg AB in Tidaholm
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Tidaholms Sparbank tror på en bankverksamhet som präglas av engagemang, personlighet och tillgänglighet. Lokal förankring och unika möjligheter till att vara en del i samhället är ettav derasfundament. Verksamheten drivs genomkontor i Tidaholm och i Mullsjö.Tidaholms Sparbank har funnits i över 100 år och banken har byggts upp för att vara en stabil bank där kunderna kan känna sig trygga. Detär också en miljöcertifierad bank somarbetar aktivt för att skapa en hållbar utveckling där delever och verkar. DINA ARBETSUPPGIFTER I rollen som AML-handläggare arbetar du med utredning, kontroll och uppföljning mot penningtvätt och därtill närliggande områden. Du är också behjälplig i övriga arbetsuppgifter på avdelningen. Du kommer att arbeta i sparbankens transaktionsgranskningssystem där du har e...

 • Company Länsstyrelsen i Södermanlands län in Bor
  15.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Vi söker nu en medarbetare till Naturskyddsenheten som för närvarande består av 15 medarbetare. Enheten ingår i Länsstyrelsens natur och miljöavdelning. På enheten arbetar vi bland annat med skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000, artskydd samt handläggning av naturvårdsärenden enligt miljöbalken och b...

 • Company Swegon Operations AB in Vara
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Swegon ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Swegon har 16 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Företaget har 2 500 anställda och omsätter cirka 6 miljarder kronor.ArvikaVi söker nu en Kvalitetskoordinator till vår fabrik i Arvika. Produktionsenheten har en egen utvecklingsavdelning, säljstödsorganisation och en stor del av tillverkningsprocessen från plåtbearbetning till montering. Vi erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete i en innovativ framtidsbransch.Swegon Arvika är en framgångsrik produktionsenhet och vi satsar nu på att bli ännu bättre. Som Kvalitetskoordinator hos oss kommer du att få möjlighet att jobba med både små och stora...

 • Company Statistiska Centralbyrån in Örebro
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du me...

 • Company Försvarsmakten in Enköping
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft. Armén – när och där det avgörs! Som HL arbetsmiljö är du en del av AST Stabsavdelning med 18 medarbet...

 • Company Transportstyrelsen in Arjeplog
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.Om avdelning FordonsinformationFordonsinformationsavdelningen arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Dessutom arbetar vi med arkivering, registratur och med ursprungskontroll av fordon. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat ägarförhållanden, fordonsskatt, trängselskatt och parkeringsanmärkningar. Vi finns i Arjeplog, Borlänge, Norrköping, Visby och Örebro och har cirka 440 medarbetare.Arbetet som handläggare på...

 • Company Ekobrottsmyndigheten in Stockholm
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm bedrivs verksamheten vid tre ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare och en polisoperativ enhet. Till andra ekobrottskammaren i Stockholm söker vi nu en eller flera utredningsanalytiker (operativa analytiker). Som utredningsanalytiker komme...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossVälkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden-Vi har tid för utveckling och rum för idéerVi söker dig som vill komma hit och arbeta och göra skillnad i en organisation med kvalitè, engagemang, arbetsglädje och utveckling!På social- och äldreförvaltningen arbetar vi med människors livssituation genom hela livet.Förvaltningen ansvarar för att kommunens invånare får rätt omsorg och stöd.I Haninge kommun ska alla invånare känna sig trygga o...

 • Company Chiles Ambassad in Stockholm
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Ambassadörssekreterare sökes till Chiles ambassad i SverigeVi söker nu en ambassadörssekreterare till Chiles ambassad som ligger i centrala Stockholm. Tjänsten innebär att bistå ambassadören och övriga utsända i deras arbete samt hålla dem informerade om viktiga händelsers i Sverige. Det är en heltidstjänst med början under mars, tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Kvalifikationer· Goda skriftliga och muntliga kunskaper i spanska, svenska och engelska. · Relevant akademisk examen.· Goda kunskaper i Office-paketet.· Flexibel och lätt för att anpassa sig till olika arbetsuppgifter.· God samarbetsförmåga.Arbetsuppgifter· Översättning av texter (från svenska till spanska och vice versa).· Dokumenthantering.· Svara i telefon. · V...

 • Company Regeringskansliet in Vara
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Kemikalieenheten, Miljödepartementet Vill du bidra till ledning och utveckling av Kemikalienheten? Har du både erfarenhet och intresse för ledarskap? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll i en händelserik miljö.Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Kemikalieenheten arbetar med frågor om cirkulär ekonomi, giftfri miljö, miljö och hälsa, miljöforskning, strålskydd och kärnsäkerhet. På enheten finns en enhetschef, två gruppchefer och drygt 20 medarbetare och vi söker nu en ny gruppchef. Du kommer tillsammans med enhetschef och gruppchefskollega leda, samordna och utveckla enhetens verksamhet mot uppställda mål. Du kommer också driva gruppens frågor om budgetsamordning, myndighetsstyrning, strål- och kärnsäkerhet, sanering och miljöforskning. Du har personalansvar för gruppens medarbetare,...

 • Company BEOBANK in Antwerpen
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi finns i Härnösand och är cirka 230 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krisberedskap och högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vi arbetar bland annat med samordning av beredskapsförberedelser, uppföljning av kommunerna, tillsyn av räddningstjänsterna, risk- och sårbarhetsanalyser, intern krishanteringsförmåga, övningsverksamhet, stöd till andra aktörer i krishanteringssystemet, återuppbyggnad av civilt för...

 • Company Gävle kommun in Vara
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Livsmiljö Gävles knappt 500 medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser till kropp och själ. Vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande ochutvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser!ARBETSUPPGIFTERVill du ha ett spännand...

 • Company REGION GÄVLEBORG in Gävle
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Sjukhusen i Hudiksvall och Gävle ska moderniseras för att ge bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Det innebär en rad ny- och ombyggnationer under många år framöver med start i Hudiksvall. Samlingsnamnet för hela byggprogrammet är Framtidsbygget. Det leds av ett programkontor där programchefen ansvarar för att leda och styra programkontorets arbete med Framtidsbyggets genomförande. Framtidsbyggets hälso- och sjukvårdsenhet verkar för att fånga upp hälso-och sjukvårdens behov och önskemål, samt att omvärldsbevaka och kvalitetssäkra i syfte att hitta lösningar som möjliggör modern och framtida teknik. Inom enheten finns i idag en handfull projektledare, två administrativa koordinatorer samt två fastighetssamordnare, alla fördelade mellan Gävle och Hudiksvall.Arbetet går framåt...

 • Company Halmstads kommun in Halmstad
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.ARBETSUPPGIFTERVill du vara med i socialförvaltningens arbete med att ta sig an de utmaningar som socialtjänsten står inför? Vill du bidra till att forma framtidens välfärd där vi använder digitala lösningar och vä...

 • Company REGION GOTLAND in Vara
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga. VA-avdelningen arbetar med projektering för förnyelse och underhåll av våra ledningsnät, utredningar och ombyggnader och underhåll av våra vattenverk och reningsverk. Region Gotland har antagit en VA-plan 2018-2030, som är en hållbar och långsiktig planering av det kommande utvecklingsarbetet av vår VA-försörjning. Kommande exploateringsprojekt innebär en omf...

 • Company Ekobrottsmyndigheten in Örebro
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.Ekobrottskammaren i Linköping bedriver verksamhet i Linköping och Örebro. Kammaren har även en polisoperativ enhet med placering i Linköping. Vi söker en civil utredare med inriktning analys till Linköping för medverkan i brottsutredningar i särskilt krävande ärenden och i övrig...

 • Company Kriminalvården in Vara
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Kriminalvården är en del av rättsväsendet, vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten samt transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.Kriminalvårdens servicecenter (KSC) stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administration för chefer och klientnära personal genom en blandning av centralisering och utökat stöd.Tjänsten är placerad i Schemagruppen, vilken är en del av sektion för Personaladministration (PA). Sektionens arbete omfattar löner, personaladministration, schemahantering, reseräkningar och utlägg.ARBETSUPPGIFTERSom schemahandläggare kommer du att arbeta som länken...

 • Company Kriminalvården in Vara
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Kriminalvården är en del av rättsväsendet, vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten samt transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.Kriminalvårdens servicecenter (KSC) stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administration för chefer och klientnära personal genom en blandning av centralisering och utökat stöd.ARBETSUPPGIFTERI din grundanställning tillhör du schemagruppen inom Sektionen för personaladministration, där sektionens arbete omfattar löner, personaladministration, schemahantering, reseräkningar och utlägg. Schemagruppens ordinarie uppdrag är att ge schemastöd ti...

 • Company Umeå kommun in Umeå
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant, roligt och utmanande att arbeta i Umeå kommun.Den främsta är att vi alla i kommunen har ett viktigt uppdrag – att göra det bästa för våra kommuninnevånare. För oss är hållbarhet, samhällsnytta och kvalitet centrala nyckelord. Vi är måna om våra medarbetare och hoppas att du vill bidra.Övergripande planering arbetar med att skapa fysiska förutsättningar för Umeås hållbara tillväxt för att bli 200 000 invånare till år 2050. Vi arbetar även med analyser, underlag och statistik. Vi initierar, driver och leder utvecklingsprojekt inom bland annat infrastruktur, landsbygd, jämställdhet, social hållbarhet samt hållbar stadsutveckling.Vår nuvarande miljöstrateg kommer att vara föräldraledig och nu söker vi en vikarie.ArbetsuppgifterDu ...

 • Company Eskilstuna kommun in Eskilstuna
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Är du väl insatt i hur en kommun styrs och vill bidra till ett strategiskt utvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar i nära samspel med förvaltningen och vård- och omsorgsnämnden? Då är detta en tjänst för dig!Vård- och omsorgsförvaltningen har under vård- och omsorgsnämnden det samlade ansvaret för vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen är organiserad i biståndskontor, utförare och fyra stabsenheter ekonomi, HR, kvalitetsenhet och utredningsenhet.En viktig uppgift för oss är att anpassa organisationen för att möta framtida behov med nya och växande målgrupper som har höga krav på egen medverkan och kvalificerad vård och omsorg. Vi arbetar för att den enskilde får det stöd hen behöver utifrån sina...

 • Company Qtym AB in Vara
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Arno remmen skapades i början av 1940-talet då Arne Norman insåg hur svårt det var att spänna till en läderrem eftersom hålen sällan satt där de borde. Han lät bygga verktyg för ett nytt spänne, det så kallade svenskspännet, och började montera självlåsande spännen på band. Sedan starten har vår produktion och vårt sortiment utvecklats och förändrats till att idag innefatta följande produkter: remmar, spännband, spännremmar, vävda band och lyftprodukter.I vår långsiktiga strävan efter att utveckla vårt varumärke utökar vi ständigt vårt sortiment med nya produkter för att kunna tillgodose våra kunders behov och önskemål. Eftersom en av våra främsta ledstjärnor är ”Flexibilitet” backar vi aldrig från en utmaning och tycker det är spännande när vi får tänka till lite extra för att lösa probl...

 • Company REGION KALMAR LÄN in Borås
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi erbjuderDå anhörigområdet är ett relativt nytt kunskapsområde erbjuder vi dig många möjligheter att bidra med din kompetens, kreativitet och nyskapande för att utveckla och införa stöd till anhöriga till äldre personer.Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en nätverksorganisation och mötesplats för beslutsfattare, personal, anhöriga, brukare och forskare. Vi fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Tillsammans utvecklar vi metoder och verktyg för stöd till anhöriga och stödjer införandet och utvecklingen av anhörigstöd. Vi sammanställer kunskap och följer vad som sker inom området nationellt och internationellt. Du kommer att ge stöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för utveckling och implementering av stöd till anhöriga till äldre personer, såväl anhörig...

 • Company REGION KALMAR LÄN in Borås
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi erbjuderDå anhörigområdet är ett relativt nytt kunskapsområde erbjuder vi dig många möjligheter att bidra med din kompetens, kreativitet och nyskapande för att utveckla och införa stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning.Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en nätverksorganisation och mötesplats för beslutsfattare, personal, anhöriga, brukare och forskare. Vi fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Tillsammans utvecklar vi metoder och verktyg för stöd till anhöriga och stödjer införandet och utvecklingen av anhörigstöd. Vi sammanställer kunskap och följer vad som sker inom området nationellt och internationellt. Du kommer att ge stöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för utveckling och implementering av stöd ...

 • Company Örebro kommun in Örebro
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Örebro fortsätter att växa snabbt! Stadsbyggnad leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus. Det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i, samt uppleva vår kommun. Stadsbyggnad är en förvaltning med spännande utmaningar och vi behöver fortsatt samordna våra processer inom samhällsbyggnad för att ge medborgaren ett bra liv.Att utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle är stimulerande, komplext och roligt! Vill Du vara en del i denna utveckling? Om tjänstenRollen som verksamhetsutvecklare fokuserar på att frågor och processer som spänner över förvaltningsgränser inom samhällsbyggnadsområdet - operativt och strategiskt förs framåt. Verksamhetsutvecklaren bidrar till ökad samordning i frågor som flera olika kompetenser är inbl...

 • Company REGION VÄSTERNORRLAND in Härnösand
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbet...

 • Company Härnösands kommun in Härnösand
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller. I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro. Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Har du kunskap och engagemang och vill arbeta både praktiskt och strategiskt med arrangörer och arrangemang så är det dig vi söker!Tjänsten ingår i kulturenheten, som är en del av tillväxtavdelningen. Avdelningen består av ytterligare tre enheter; bibliotek, näringsliv och utveckling. Kulturenheten ansvarar för Kulturplanen,...

 • Company Knivsta kommun in Knivsta
  13.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet? Välkommen till oss!Vi söker nu en trafikplanerare till gatu- och trafikenheten, som tillhör kommunens Samhällsbyggnadskontor. Kontoret ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens parker, lekparker, naturområden, avfall, vatten och avlopp, bostadsanpassning, detalj- och översiktsplanering samt gator och trafik. Vi är motorn i kommunens stadsutvecklingsprojekt där din med...

 • Company Poolia Sverige AB in Uppsala
  13.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Drivs du av kvalitet och utveckling med fokus på tillväxt under lönsamhet? Då är detta tjänsten för just dig!Vi söker nu en kvalitetssamordnare som kommer få möjligheten att kombinera sin tekniska förståelse med att kvalitetssäkra, analysera, utveckla och förbättra våra produkter och processer.Dina arbetsuppgifter i huvudsakI rollen som kvalitetssamordnare kommer du att få möjlighet att vara med och utveckla kvaliteten i alla led i vår verksamhet, med fokus på våra produktionsprocesser.  Du kommer att utreda kundreklamationer, avvikelser och initiera förebyggande åtgärder. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom produktion, teknik och försäljning. Du kommer att få sätta dig in i företagets alla processer från inköp av råvara, offert till kund, genom alla led i produktionen till hu...

 • Company Uppsala Läns Landsting in Uppsala
  13.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  KulturutvecklingKultur och bildning är Region Uppsalas kulturförvaltning och består av enheterna Konstenheten, Kulturutveckling, Strategiska enheten, Verksamhetsstöd, Wiks folhögskola med filialen Uppsala folkhögskola samt Wiks slott.Kulturnämnden är förvaltningens politiska styrelse. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikt konstliv av hög kvalitet, en ökad kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö.Vår verksamhetKultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier.Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, att du ska få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig, och att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. För att nå målet ska Region Uppsala...

 • Company ENBRO in Other
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  BeskrivningHögskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi ca 650 medarbetare och ca 9 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för Hälsa och välfärd. I uppdraget ingår dock att stödja högskolan och tillsammans med akademierna initiera insatser i syfte att etablera utbildnings- och forskningssamverka...

 • Company Tullverket in Malmö
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100 anställda. Generaltulldirektör är Charlotte Svensson.Vill du arbeta i en myndighet som  gör skillnad i samhället  och ha meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter inom handel och tullhantering? Tullverket söker nu handläggare till tillståndverksamheten med placeringsort Malmö.  Tullverkets kärnverksamhet är indelad i två avdelningar, Effektiv handel oc...

 • Company Fören Kastanjeskolan in Malmö
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Kastanjeskolan i Malmö söker en självgående skoladministratör med förmåga att ta stort ansvar.Om arbetsplatsenKastanjeskolan i Malmö är en liten välkomnande F-9 grundskola i det centrala området Sofielund. Det går ca 230 elever på skolan med en klass i varje årskurs, vilket gör att all personal och alla barn lätt lär känna varandra och skapar en familjär stämning på skolan. Skolan har en allmän pedagogisk inriktning men betonar språk och kommunikation och har dans på schemat. Miljön präglas av trygghet och nyfikenhet inför lärandet. Kastanjeskolan drivs av en ideell förening som inte är vinstdrivande. Skolan har stabil ekonomi, låg personalomsättning och goda studieresultat. Tack vare skolans centrala geografiska läge är kommunikationsmöjligheterna mycket goda, både inom Malmö o...

 • Company Randstad AB in Kiruna
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  ArbetsbeskrivningÄr du analytisk med god förmåga att skapa kvalitativa utredningar efter givna riktlinjer? Som handläggare på myndighet så får du en attraktiv fortsättning på din karriär, en dynamisk arbetsplats och trevliga kollegor. Uppdraget startar i mars och pågår i till efter sommaren (med möjlighet till förlängning). Med dig har du minst 1 års erfarenhet av handläggning, med fördel i liknande roll, samt utbildning inom statsvetenskap eller juridik. Tjänsten är placerad i Stockholm. Välkommen med din ansökan redan idag.Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utö...

 • Company Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb in Karlstad
  13.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.Vill du vara med och jobba med utvecklingen av MSB:s arbete med frivilliga försvarsorganisationer?Nu söker vi på MSB en utredare til...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters