Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

311 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 311 results.
 • Company Lunds kommun in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 260 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.Om ossInom kommunkontoret finns överförmyndarenheten, som bistår överförmyndarnämnden.Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet i Lunds kommun. På enheten finns handläggare och administratörer som tillsammans arbetar på nämndens uppdrag, och som med stor självständighet och engagemang bedriver verksamheten.I vå...

 • Company Lunds kommun in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Om ossKultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 350 medarbetare.En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.  Inom verksamhet Kultur ingår Kulturskolan, Lunds Konsthall, anläggningarna Stadsteatern, Stenkrossen och Folkparken samt en stab som är underställd kulturchefen. Inom staben a...

 • Company Habo kommun in Habo
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Kommunkansliet ingår i kommunstyrelsens förvaltning och samverkar med samtliga förvaltningar. Kommunkansliet ansvarar bland annat för kommunens politiska ärendehantering, centralarkiv och registratur. Just nu befinner vi oss i en förändringsfas där vi tydliggör uppdrag och ansvarsfördelning för att effektivisera och kvalitetssäkra våra processer. Under hösten tillkommer även nya funktioner till kommunkansliet såsom säkerhet och beredskap, folkhälsa, kvalitet, ombudsman och Kontaktcenter.Tjänsten som kommunsekreterare är placerad på kommunkansliet inom kommunstyrelsens förvaltning. Övriga verksamheter på kommunstyrelsens förvaltning är ekonomi, HR, kommunikation, upphandling och IT.Som kommunsekreterare utgör du navet i den politiska processen. Du förbereder ärenden inför beslut, hanterar ä...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Jönköping
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Jönköpings LänstrafikVill du vara med på resan till nästa generations Krösatåg? Vi söker nu en fordonsansvarig för Krösatågen.Vi sökerKollektivtrafiken är en spännande bransch i ständig utveckling. Jönköpings Länstrafik har ansvaret att driva och utveckla kollektivtrafiken i Jönköpings län inklusive Krösatågen. Vår ambition är att leverera en kollektivtrafik av god kvalitet med en hög kundnöjdhet, vilket ställer stora krav på oss som organisation. Som fordonsansvarig har du möjligheten att vara med och sätta ribban för framtida tågresandet. Med leverans av nya fordon, ny tågdepå och nytt trafikavtal finns landets kanske bästa möjligheter att etablera en ny generation av tågresan. För att vara med på resan behöver du bland annat vara väl insatt i trafikavtalen samt övriga avtal som du berör...

 • Company Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor in Skå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.   På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag som ger små och stora organisationer möjlighet att växa och utvecklas. Internationella bidrag ger kommuner och organisationer möjlighet att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk ni...

 • Company REGION DALARNA in Borlänge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Från 1 januari 2018 är Dalatrafik en förvaltning i Region Dalarna. Vi ansvarar för planering, drift, trafikadministration och att handlägga myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i Dalarna.Dalatrafiks huvuduppgift är att med lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn 2007:1092 (LUF) som stöd, affärsmässigt och i konkurrens, upphandla persontrafik i perioder om fem till tio år. Dalatrafik ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer om trafikutbudet i samråd med länets kommuner. Vi samordnar också tidtabeller och priser. Vi utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud. Vi marknadsför också trafiken och de resm...

 • Company Trafikverket in Jönköping
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Som Specialist Elteknik med inriktning kontaktledning och hjälpkraft på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Det här är en tjänst för dig som har ett stort intresse för teknik och en vilja att utvecklas inom området elteknik!-"Jag tycker det är kul att komma till jobbet! Trafikverket överträffade mina förväntningar som arbetsplats, högt till tak med smarta och roliga kollegor." uttrycker en medarbetare.Specialist ElteknikArbetsuppgifterSom teknisk specialist kommer du huvudsakligen att stödja projekt i investeringsprojekt, från planeringsfas och genom byggfas, utifrån vår roll som beställare. Arbetsuppgifterna innebär bland annat framtagning av förfrågningsunderlag för ko...

 • Company Länsstyrelsen i Kalmar län in Kalmar
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.Krisberedskapsenheten ansvarar för såväl långsiktigt planeringsarbete som pågående krishantering inom krisberedskap, kärnenergiberedskap och civilt försvar. Vi samordnar arbetet inom Krissamverkan Kalmar län, länets krishanteringsråd, samt driver utvecklingsprojekt inom Länsstyrelsen och...

 • Company Poolia Sverige AB in Kristianstad
  24.06.2021

  Vi söker nu handläggare för uppdrag till statlig myndighet. Placering för arbetet sker på kontoret i Malmö eller Kristianstad, alternativt hemifrån. Start för uppdraget är 1 september 2021 och pågår till 31 november 2021, med möjlighet till förlängning. Låter detta intressant för dig? Sök redan idag då urval och intervjuer kommer hållas löpande!Dina arbetsuppgifter i huvudsakDu kommer arbeta som handläggare gällande statligt stöd. Arbetsuppgifterna kommer vara administrativa där du kommer vara ett stöd i organisationen. Arbetet kommer bland annat bestå av dokumentation, sammanställningar och beräkningar. Du kommer utföra rutinmässiga administrativa uppgifter där du arbetar i organisationens olika system. Uppdragsstart är 1 september 2021 och pågår till 31 november 2021, med möjlighet till ...

 • Company Jönköpings kommun in Jönköping
  24.06.2021

  SocialförvaltningenÄr du ekonom eller civilekonom med intresse för tillståndsgivning och tillsynsarbete? Då har du ett arbete att söka som handläggare på Tillståndsenheten!Ditt nya jobb Som handläggare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter. Tillsynen innefattar serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, E-cigaretter och receptfria läkemedel. Alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter är skyddslagstiftningar med syfte att främja folkhälsan. Allt ditt arbete bedrivs med utgångspunkt från detta perspektiv.Tillståndsprövningen består bland annat av att bedöma om sökanden uppfyller de lämplighetskrav som ställs enligt respektive lagstiftning. Tillsynen du kommer arbeta med omf...

 • Company Jönköpings kommun in Jönköping
  24.06.2021

  Socialförvaltningen, Jönköpings kommunHar du intresse för verksamhetsutveckling och önskar arbeta i en roll där din insats skapar samhällsnytta? Tycker du om struktur och möjligheten att fatta självständiga beslut? Då kanske rollen som utvecklingsledare på Socialförvaltningen och den administrativa enheten är något för dig.Ditt nya jobbSocialtjänsten i Jönköpings kommun består av tre politiska nämnder: socialnämnden, äldrenämnden samt individ- och familjeomsorgsnämnden. Jönköpings kommun erbjuder Fritt val inom hemtjänsten och inom funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet. Fritt val innebär möjlighet för den enskilde att välja mellan en kommunal- eller privat utförare, som godkänns av kommunen (styrs av Lagen om valfrihetssystem, LOV). Fritt val inom hemtjänsten har funnits sedan 2009.A...

 • Company REGION BLEKINGE in Karlskrona
  24.06.2021

  I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Regionfastigheter har som huvudsaklig uppgift att erbjuda våra hyresgäster verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler. Region Blekinge disponerar ca 280 000 kvm lokalyta fördelat på framförallt sjukhus och vårdcentraler. Vi är ca 35 anställda som arbetar med fastighetsförvaltning samt ny- och ombyggnationer.ARBETSUPPGIFTERSom lokalplanerare arbetar du med...

 • Company Karolinska Inst in Huddinge
  24.06.2021

  Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?Enheten Organisation och ledning är en del av Strategiskt ledningsstöd som stödjer KI:s ledning i verksamhetsövergripande frågor och bistår med underlag för styrning och utveckling av KI:s verksamhet.Enheten utgörs av ca 10 anställda och finns på campusområdet i Solna. Din rollVi söker en person som tar fram tal, underlag till tal, bildstöd, förord, webbtexter för prioriterade projekt, korrespondens och andra texter på engelska och svenska, framför allt till Karolinska Institutets ledning (rektor, prorektor och universitetsdirektör). Sammanhangen kan bland annat vara konferenser, interna möten och seminarier, akademiska högtider, myndighetskommunikation och invigningar. Din roll kan också vara att leda eller delta i planering och genomförande av ...

 • Company Jokkmokks kommun in Ånge
  24.06.2021

  Jokkmokk har siktet ställt på framtiden. Kommunen arbetar aktivt och förutsättningsskapande för ett brett näringsliv och en attraktiv, växande arbetsmarknad inom både befintliga och framtida branscher. Vi söker dig som vill vara med och bidra till Jokkmokks fortsatta utveckling. På fritiden har du fantastiska möjligheter att nyttja ett stort utbud av fritidsanläggningar med olika föreningsaktiviteter eller friluftsaktiviteter såsom fiske, jakt, vandring, snöskoter, skidor m.m. i både skogs- och fjällmiljö.Då vår nuvarande handläggare går mot nya spännande uppdrag så behöver vi hitta dig som vill bli en i vårt team.ARBETSUPPGIFTERSom handläggare för bostadsanpassningsärenden arbetar du i dialog med sökande för att finna optimala lösningar för anpassning av miljön i hemmet. Du utreder ärende...

 • Company REGION STOCKHOLM in Skå
  24.06.2021

  Då vår nuvarande projektkoordinator kommer vara föräldraledig under ett år så söker vi nu en vikarie med tillträde i september 2021.I rollen som projektkoordinator hos STAD så är du involverad och stöttar i flera av våra spännande metoder och projekt. De metoder som koordinatorn till största del kommer vara delaktig i är STADs alkohol- och narkotikaförebyggande arbete riktat till krog- och nöjesmiljön, samt vårt dopningsförebyggande arbete riktat till gym och träningsanläggningar. Arbetet är till stor del administrativt med uppgifter inom bland annat kursadministration kopplad till STADs utbildningar för främst krog- och gympersonal. Utöver det kommer koordinatorn bl.a. att ha kontakt med föreläsare och i viss mån kursdeltagare, hantera hemsida för STAD () och 100 % ren hårdträning (), upp...

 • Company Göteborgs kommun in Vara
  24.06.2021

  Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) svarar sedan 2014 för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs Stad. Bolagen är strukturerade i sju kluster/underkoncerner, tre regionala bolag, två interna bolag samt Boplats. Koncernen har totalt 34 hel- eller majoritetsägda verksamhetsdrivande bolag varav 13 bolag är direktrapporterande till Stadshus. Totalt arbetar omkring 6500 personer i stadens bolag.Bolagen verkar relativt självständigt inom ramen för av kommunfullmäktige beslutat ägardirektiv och budget. Stadshus uppdrag är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrningen stödja bolagen i deras verksamhetsuppdrag. Syftet är att tillsammans utveckla bolagens och den samlade koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess boende, besök...

 • Company Lycksele kommun in Ånge
  24.06.2021

  I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar, stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ettprofessionellt bemötande och god service.Vi visar förståelse för varandra och allas olikheter. I Lycksele är alla lika mycket värda. Medkänsla är förmågan att känna med en annan människa. En god grund för en väl fungerande gemenskap och verksamhet. Att förstå varandras olikheter är en styrka. Till Lycksele är alla välkomna, tillsammanslyfter vi och stöttar varandra och strävar efter att alla ska se sig som en del i en större helhet. Oavsett o...

 • Company Ekerö kommun in Ekerö
  24.06.2021

  Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, stabil ekonomi, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.KANSLIENHETEN har en central roll i den demokratiska processen och ansvarar för nämndsekretariat, registratur och informationshantering, arkiv, kommunövergripande utredningar och samordning av kommunens kvalitetsarbete. Kanslienheten är en del av verksamhetsområdet Utveckling och service inom kommunstyrelseförvaltningen.Länk till Ekerö kommuns hemsidaArbetsbeskrivning Vi tror på dig och di...

 • Company Clevry Sweden AB in Stockholm
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Ellevio AB är ett svenskt elnätsföretag med ett monopol som omfattar cirka 930 000 kunder. Företaget bildades 2015 genom att överta elnätsverksamheten från Fortum i Sverige. Även om Ellevio är ett nybildat företag har de en gedigen kunskap om elnät. Med mångårig erfarenhet av distribution är Ellevio ett av Sveriges ledande elnätsföretag. Är du intresserad av Ellevio som företag och nyfiken på vad de kan erbjuda dig? Då har du hamnat helt rätt! Till kontoret på Valhallavägen söker Ellevio nu två utredare. Välkommen med din ansökan redan idag!Dina arbetsuppgifter:Du kommer i rollen som utredare tillhöra gruppen Kundavtal. Du blir en av flera utredare och kommer att arbeta administrativt med olika typer av ärenden inom flytt- och leverantörsbytesprocesserna. I det dagliga arbetet kommer du bl...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in Skå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. På huvudkontoret i Stockholm, är vi ca 200 medarbetare fördelat på sex avdelningar. Tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Vi håller till i nya lokaler i Solna Busine...

 • Company REGION ÖSTERGÖTLAND in Skå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Katastrofmedicinskt centrum är en del av Region Östergötland och består av fyra verksamhetsområden: Katastrofmedicin, Internationella Medicinska Programmet, Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt Säkerhet - Informationssäkerhet. De verksamheter som bedrivs har alla syftet att på ett mätbart sätt och med ett tydligt patientperspektiv, skapa ny kunskap inom sina verksamhetsområden.Verksamhetsområde Säkerhet- Informationssäkerhet samt Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap arbetar på uppdrag av regionledningen med  att utveckla säkerhets och informationssäkerhetsarbetet och ansvara för kris och katastrofberedskap inom Region Östergötland. Arbetet inom kris och katastrofmedicinsk beredskap innefattar bland annat upprättande, verifiering och revidering av fungerande kris- o...

 • Company REGION ÖSTERGÖTLAND in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Katastrofmedicinskt centrum är en del av Region Östergötland och består av fyra verksamhetsområden: Katastrofmedicin, Internationella Medicinska Programmet, Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt Säkerhet - Informationssäkerhet. De verksamheter som bedrivs har alla syftet att på ett mätbart sätt och med ett tydligt patientperspektiv, skapa ny kunskap inom sina verksamhetsområden.För mer information se ArbetsbeskrivningVi söker en administratör till Katastrofmedicinskt centrum. Dina arbetsuppgifter innefattar i huvudsak två delar:Centrumövergripande arbetsuppgifter: I huvudsak arbetar du med arbetsuppgifter såsom , diarieföring, fakturering, personal och löneadministration samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter.Enhetsspecifika arbetsuppgifter:I huvudsak arbetar ...

 • Company Länsstyrelsen i Uppsala län in Uppsala
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs. På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öpp...

 • Company Folkhälsomyndigheten in Östersund
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.Har du flera års arbetslivserfarenhet av systemutvecklingsarbete och vill utveckla och underhålla system för dataanalys och databaser vid myndigheten för folkhälsofrågor? Då har vi ett jobb som väntar på dig!Vad ska du jobba med?Till vårt Bioinformatik-team på enheten för laboratorieutveckling, söker vi nu en senior utvecklare. Dina arbetsuppgifter kommer tillsammans med teamet inom bioinformatik bestå av att utveckla och underhålla system för dataanalys och databaser samt bistå i dialog, internt och externt, kri...

 • Company REGION KRONOBERG in Horn
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Nu söker vi dig som vill vara med och driva vårdcentralen Dalbo mot en modern primärvård och har en akademiska utbildning inom hälsovetenskap. Tillsammans utvecklar vi framtidens vårdcentral för att främja medborgarnas hälsa med visionen om en jämlik och nära vård. För att bedriva framtidens primärvård behöver vi bryta ny mark och utmana våra nuvarande arbetssätt. Vi har satt upp nya djärva mål för vårdcentralen Dalbo och är i början av omställningen av vår verksamhet. Våra mål är:-    Att organisera verksamheten utifrån medborgarens behov. Vi vill skapa trygghet för patienten. Vi vill ha en god tillgänglighet med enkla kontaktvägar, som styrs av medborgarens förmåga. Vi vill skapa ett närmre samarbeta med organisationer och aktörer i närområdet. Utvecklingen av vården ska vara patientdriv...

 • Company Transportstyrelsen in Örebro
  23.06.2021

  Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Sektionen för korttillverkning- och ärendestöd ansvarar för tillverkning och distribution av Transportstyrelsens 10 olika korttyper, bland annat körkort och färdskrivarkort. Sektionen tillverkar och distribuerar även färdskrivarcertifikat. Vi arbetar ständigt med verksamhetsutveckling inom produktions- och säkerhetsområdet och jobbar agilt.Medarbetarna består av operatörer, produktionsplanerare och verksamhetsutvecklare/objektspecialister. Samtli...

 • Company Transportstyrelsen in Örebro
  23.06.2021

  Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Sektionen för korttillverkning- och ärendestöd ansvarar för tillverkning och distribution av Transportstyrelsens 10 olika korttyper, bland annat körkort och färdskrivarkort. Sektionen tillverkar och distribuerar även färdskrivarcertifikat. Vi arbetar ständigt med verksamhetsutveckling inom produktions- och säkerhetsområdet och jobbar agilt.Medarbetarna består av operatörer, produktionsplanerare och verksamhetsutvecklare/objektspecialister. Samtli...

 • Company Länsstyrelsen i Gävleborgs län in Gävle
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Länsstyrelsen är Sveriges mest mångsidiga myndighet med viktiga uppgifter inom förvaltning och tillsyn. Vi har bred kunskap inom frågor som rör miljö, natur, samhällsutveckling, landsbygd, krisberedskap och många andra samhällsnyttiga områden.Vi ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs och samordnar länets intressen för en hållbar utveckling i länet. Vi har en viktig uppgift att väga samman perspektiv och tillföra kunskap för att fatta de bästa besluten för Gävleborgs människor, djur och natur. På Länsstyrelsen Gävleborg arbetar cirka 200 personer, där de flesta är placerade i Gävle. Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Därför har Länsstyrelsen startat ett arbete för att bli HBTQ-certifierade...

 • Company Länsstyrelsen i Södermanlands län in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Övergripande uppdrag hos Avdelningen för landsbygd är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategin, viltförvaltning och fiske. Vårt uppdrag omfattar också veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar.Tjänsten är place...

 • Company Högskolan i Borås in Ånge
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 17 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala BoråsVi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd. Vi söker nu en handläggare ...

 • Company Ånge kommun in Ånge
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vill du vara en del i att utveckla framtidens beslutsfattande? Vill du arbeta utvecklingsorienterat, genomföra viktiga utredningar och skapa beslutsunderlag? - Då ska du söka tjänsten som utredare hos oss i Ånge kommun! ArbetsbeskrivningKommunkansliet är en del av kommunledningsförvaltningen och arbetar under kommunstyrelsen. Här arbetar tjänstepersoner med en bredd av kompetenser nära varandra för att ge förtroendevalda och verksamhetsledning de bästa förutsättningarna inför beslutsfattande.  Du kommer att arbeta med utredning och verksamhetsutveckling samt vara en stödfunktion till kommunens alla verksamheter. Det innebär att du ska ha förmåga att sätta dig in i olika verksamhetsområden.   Som utredare planerar och genomför du utredningar på egen hand eller tillsammans med andra. Utredni...

 • Company Tyréns Sverige AB in Östersund
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  På Tyréns arbetar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare gör skillnad varje dag, inom alla våra områden.Vi är en nyfiken och engagerad arbetsplats där innovation och hållbarhet visar vägen. Vi tror på våra medarbetare och satsar stort på forskning och utveckling. Nu kan du vara med och påverka morgondagen. För att framtiden spelar roll.Vi har en god tillströmning av uppdrag och söker dig som har några års erfarenhet av uppdragsledning och/eller projektering inom Mark/Gata/Väg och vill utvecklas tillsammans med oss i en härlig arbetsmiljö i spännande uppdrag meriterande med erfarenhet av Trafikverket.Vi är en avdelning på 14 personer med blandad kompetens inom Mark, Gata ...

 • Company Länsstyrelsen i Örebro län in Örebro
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Länsstyrelsen - Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län.Länsstyrelsen är en viktig länk från regering, riksdag och centrala myndigheter till medborgare och kommuner. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar utveckling och vår värdegrund bygger på att vi ska vara serviceinriktade, samverkande, rättssäkra och drivande. Vi som jobbar på Länsstyrelsen har många olika arbetsuppgifter inom områden som samhällsplanering, social hållbarhet, vatten-, natur- och kulturmiljöer, landsbygdsutveckling och krisberedskap. Arbetsplatsen ligger centralt i Örebro och vi är idag drygt 190 anställda.Vi söker en informationssäkerhetssamordnare till Rättsenheten inom avdelningen Verksamhetsstöd. Rättsenheten bevakar de juri...

 • Company Tanums kommun in Ånge
  23.06.2021

  Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.Kultur och fritid söker en arbetsledare medengagemang och drivkraft att stötta det ideella föreningslivet inom fritid ochidrottens område samt  förmåga och vilja att skapa intresse och återväxtinom ideellt engagemang i civilsamhället och kompetens att samordna dekommunala friti...

 • Company Skövde kommun in Vara
  23.06.2021

  Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.Skövde kommuns mål är att ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktiva för etableringar och expansion. Näringslivsenhetens uppdrag är att verka som en länk mellan näringsliv och kommun och därigenom skapa relationer som bygger förutsättningar för tillväxt.Du kommer att ingå i ett team på sex personer på Näringslivsenheten och vara en viktig del i utvecklingen av kommunens dynamiska näringsliv. Enheten är en del av sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi ar...

 • Company Riksarkivet in Vara
  23.06.2021

  Om RiksarkivetRiksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras.Riksarkivets målsättningar sammanfattas i att vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid, samhällets information är säkrad och arkiven är tillgängliga för alla.Riksarkivet har drygt 400 anställda och finns på elva orter. Vi är inne i ett spännande och omfat...

 • Company Riksarkivet in Vara
  23.06.2021

  Om RiksarkivetRiksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras.Riksarkivets målsättningar sammanfattas i att vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid, samhällets information är säkrad och arkiven är tillgängliga för alla.Riksarkivet har drygt 400 anställda och finns på elva orter. Vi är inne i ett spännande och omfat...

 • Company Migrationsverket in Umeå
  23.06.2021

  Vi söker migrationshandläggare till tillståndsenhet 2 i Umeå.Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.Huvudsakliga arbetsuppgifter Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. ...

 • Company REGION ÖREBRO LÄN in Örebro
  23.06.2021

  Energi- och klimatfrågorna är mer aktuella än någonsin. Nu söker vi en utvecklingsledare med inriktning cirkulär ekonomi, bioekonomi och energieffektivisering. Vi söker dig som har ett driv och engagemang att jobba med omställning till en cirkulär ekonomi inom Örebro län. Som utvecklingsledare inom område Energi och klimat arbetar du som både projektledare och sakkunnig gällande energi- och klimatfrågor inom ett eller flera projekt. Du kommer också ha möjlighet att tillsammans med kollegor initiera, utveckla och söka finansiering till nya, spännande projekt. Här finns alltså goda chanser att själv påverka och utforma din arbetsdag. Om du tycker att det låter som ett uppdrag för dig- skicka in din ansökan redan i dag!Arbetsuppgifter:I juli 2020 publicerade Näringsdepartementet en nationell ...

 • Company Falu kommun in Borlänge
  23.06.2021

  I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar ...

 • Company Säkerhetspolisen in Skå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Säkerhetspolisen driver utvecklingen av svenskt säkerhetsskydd. I det här jobbet deltar du i tillsyns- och samrådsärenden samt handlägger ärenden om säkerhetskänsliga verksamheter. Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.Ort: StockholmSista ansökningsdag: 2021-08-08Så här arbetar vi på SäkerhetspolisenDitt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati, våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss b...

 • Company Länsstyrelsen i Hallands län in Halmstad
  23.06.2021

  Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, .Naturvårdsenheten består av ca 50 medarbetare med uppgifter som spänner över allt från ÅGP, miljömål, vattendirektiv, förvaltning av reservat, viltvård, kalkning, övergödning och reservatsbildning till friluftsfrågor och våtmarker. ARBETSUPPG...

 • Company Arena Personal Sverige AB in Vara
  23.06.2021

  Om tjänstenSom kommunsekreterare är du en nyckelperson och en länk mellan förtroendevalda och tjänstemän. Du har många kontaktytor och inblick i olika delar av kommunens ansvarsområden. Ditt huvudansvar kommer bl.a. vara ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.Vi söker dig som har:-  högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig eller juridisk inriktning-  tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter- tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisationDetta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Arena Personal med jobbar ute hos kund. Arbetstiden är vardagar kl. 8.00-16.30 samt viss kvällstjänstgöring. Uppdraget beräknas starta den 3 augusti 2021 och pågå under hösten. Vi erbjuderArena Personal är e...

 • Company E-Hälsomyndigheten in Kalmar
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Nu söker vi en utredare till enheten vård och apotek.Avdelningen E-hälsotjänster ansvarar bland annat för förvaltningen av de register och it-system som är en förutsättning för förskrivning och expediering av läkemedel, rapportering av försäljningstransaktioner samt nationell läkemedelsstatistik.Enheten vård och apotek är en del av avdelningen e-hälsotjänster och består av 19 medarbetare. Dessa har befattningen farmaceutiska utredare, utredare, produktansvariga samt förvaltningsledare. Enhetens huvudansvar är förvaltning och vidareutveckling av ett antal register som används vid förskrivning och expediering av e-recept.Som medarbetare hos oss får du vara med och driva ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i det svenska samhället: e-hälsa. För dig innebär det en möjlighet att kombi...

 • Company Länsstyrelsen i Hallands län in Halmstad
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, .Halland är ett expansivt län med många lantbruk där Länsstyrelsen är regional expertmyndighet inom bland annat djurskydd, smittskydd och foder – och livsmedel i primärproduktionen. Tjänsten kommer att vara placerad på Veterinärenheten med tjä...

 • Company Örebro kommun in Örebro
  23.06.2021

  Vill du bidra till att göra vardagen enklare och skapa en hållbar och attraktiv stad för örebroarna? Vill du bli en del av Örebro kommuns hållbara utveckling och arbete med Agenda 2030? Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande jobb. Vi söker nu en folkhälsostrateg till uppdrag på kommunövergripande nivå. Om tjänstenUppdraget innebär att skapa beslutsunderlag, utveckla och leverera ett effektivt stöd till politik, hållbarhetschef, direktörer och förvaltningschefer i deras arbete för en hållbar samhällsutveckling. Du arbetar med Örebro kommuns hållbarhetsarbete i fokus och omvärldsspaning är en del av ditt arbetssätt där innovationer, forskning och lärande är en central del.Folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter utgör viktiga perspektiv för ett socialt hållbart Örebro. Till...

 • Company Söderhamns kommun in Söderhamn
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  OmvårdnadsförvaltningenÄr du en driven person som har erfarenhet av bemanningsplanering och schemaläggning? Tycker du om att bistå med stöd och komma med förbättringsförslag? Då ska du läsa vidare här! Vi söker nu en projektledare som vill arbeta med oss under ett projekt för schemaoptimering, varmt välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifterProjektet för schemaoptimering kommer att pågå under ett år och tre månader och syftar till att hitta en schemaläggningsmodell som tillgodoser verksamhetens faktiska behov samt en god arbetsmiljö för våra viktiga medarbetare.Tillsammans med en intern projektledare kommer du att arbeta med att lägga scheman på central nivå och fungera som stöd till våra lokala ombud i sin schemaläggning. Projektledaruppdraget innebär att aktivt i verksamheten tillsam...

 • Company Söderhamns kommun in Söderhamn
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  RehabenhetenBrinner du för äldres hälsa, är bra på att få människor med dig och tycker om att arbeta självständigt? Då kanske du är helt rätt person för att arbeta som samordnare i projektet förebyggande verksamhet för äldre, välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifterVi söker nu en person som vill arbeta med oss under projektet förbyggande verksamhet för äldre. Projektet pågår under ett år och fyra månader, där du kommer att få chansen att vara med och utveckla en förebyggande och hälsofrämjande verksamhet för äldre i Söderhamns kommun.I dina arbetsuppgifter kommer du att vara med att samordna och stötta utvecklingen av det förebyggande arbete som sker inom Omvårdnadsförvaltningen. I arbetet ingår det att stimulera utvecklingen av aktiviteter som motverkar ensamhet bland äldre och bidr...

 • Company Folke Bernadotteakademin in Skå
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och andra globala aktörer för att stärka deras insatser för fred och säkerhet. Vi efterfrågas också i större utsträckning inom de strategier för utvecklingssamarbete som regeringen har gett FBA uppdrag att genomföra i utvalda länder. Medarbetare bidrar med strategiskt stöd och strävar efter att stötta partners kapacitet att leda och samverka. Under 2021 har programmet fått uppdrag att utreda förutsättningarna för organisationsutveckling och kapacitetsutveckling av FBA:s partners för att säke...

 • Company Jönköpings kommun in Jönköping
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  SocialförvaltningenÄr du ekonom eller civilekonom med intresse för tillståndsgivning och tillsynsarbete? Då har du ett arbete att söka som handläggare på Tillståndsenheten!Ditt nya jobb Som handläggare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter. Tillsynen innefattar serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, E-cigaretter och receptfria läkemedel. Alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter är skyddslagstiftningar med syfte att främja folkhälsan. Allt ditt arbete bedrivs med utgångspunkt från detta perspektiv.Tillståndsprövningen består bland annat av att bedöma om sökanden uppfyller de lämplighetskrav som ställs enligt respektive lagstiftning. Tillsynen du kommer arbeta med omf...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters