Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

257 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 257 results.
 • Company REGION VÄSTERBOTTEN in
  06.06.2020

  Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Nu söker Region Västerbotten en samordnare som ska jobba med administrativt uppgifter i varselprojekt Västerbotten vilket ar ett ESF-projekt som drivs av Region Västerbotten i samverkan med IF Metall, Teknikföretagen och Unionen. Projektet syftar till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Projektets målsättning ar att kvinnor och män genom branschvalidering och kompetensutvecklingsinsatser har erhållit en okad anställningstrygghet och/eller anställningsbarhet. Tjänsten är  organisatoriskt placerad inom regional utvecklingsförva...

 • Company REGION VÄSTERBOTTEN in
  06.06.2020

  Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Nu söker Region Västerbotten en samordnare till varselprojekt Västerbotten vilket ar ett ESF-projekt som drivs av Region Västerbotten i samverkan med IF Metall, Teknikföretagen och Unionen. Projektet syftar till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Projektets målsättning är att kvinnor och män genom branschvalidering och kompetensutvecklingsinsatser har erhållit en ökad anställningstrygghet och/eller anställningsbarhet. Tjänsten är  organisatoriskt placerad inom regional utvecklingsförvaltningen på enheten för Näringsliv och S...

 • Company Länsstyrelsen i Kronobergs län in
  06.06.2020

  Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vi arbetar tvärsektoriellt med olika samhäl...

 • Company Östersunds kommun in
  06.06.2020

  Anställning ett år med möjlighet till förlängning. Heltid.Tillträde enligt överenskommelse.Vill du vara med och bygga upp något nytt och mycket viktigt?Uppdraget är att bygga upp en långsiktigt hållbar samverkansstruktur för individer som står långt från arbetsmarknaden och behöver samordnade insatser från Östersunds kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att parterna ska ha ett gemensamt forum för att tillsammans ansvara för att hitta lösningar för att individerna i målgruppen ska närma sig arbete, studier och egen försörjning. Nuvarande strukturer behöver ses över, utvecklas och implementeras i den nya samverkansstrukturen. Uppdraget kan på sikt också innebära individnära arbete i olika former av samordningsinsatser som beslutas inom ramen...

 • Company Stockholms Universitets Studentkår in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Under läsåret 20/21 inleder Stockholms universitets studentkår (SUS) en spännande utvecklingsresa för att ytterligare stärka studenternas möjlighet till inflytande, medverkan och gemenskap på Stockholms universitet. Till SUS kansli söker vi nu därför fler ombud. Tjänsten innebär en nyckelroll för att stötta studenter och doktorander i studentinflytandearbetet.Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet. Om uppdragetI rollen som ombud ingår du i ett team vars huvuduppgift är att utgöra ett stöd för studenter och doktorander på individ-, institutions-, fakulte...

 • Company Myndigheten För Tillväxtpolitiska Utvärderingar in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik?Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vår kunskap riktar sig i huvudsak till representanter för regeringen och dess myndigheter med uppdrag inom tillväxtpolitiken. Tre ord som vägleder det vi gör är integritet, kvalitet och relevans. Vårt mål är att de resultat och den kunskap som verksamheten skapar används för att effektivisera, utveckla och genomföra tillväxtpolitiken.Viktiga tillgångar i vårt arbete är sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå. Myndighetens drygt 40  medarbetare finns på huvudkontoret i Östersund och på vårt centralt placerade kontor i Stockholm....

 • Company Folkhälsomyndigheten in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.Vi erbjuder attraktiva villkor och spännande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har omkring 500 anställda och har sin verksamhet i Solna och Östersund.Vill du vara med och samordna och ta fram kunskapsstöd inom området psykisk hälsa?  Är du en van projektledare med erfarenhet av att ta fram webbtexter och rapporter? Då har vi jobbet för dig!Dina...

 • Company Regeringskansliet in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Universitets- och högskoleenheten, UtbildningsdepartementetVill du få möjlighet att fördjupa dig i arbetet med studiestödsfrågor tillsammans med professionella kollegor? Har du relevant högskoleutbildning, förståelse för det politiska arbetet och erfarenhet av att ha arbetat i myndighetsvärlden? Vi söker flera kollegor som vill ta sig an en varierande och självständig roll i en händelserik miljö.Din arbetsdag. Sveriges morgondag.Som handläggare på enheten får du vara en del av den verksamhet som ansvarar för en mängd olika frågor inom universitets- och högskoleområdet och ditt huvudsakliga fokus kommer ligga inom studiestödsområdet. Du kommer också att ha ansvar för att bevaka närliggande politikområden.I ditt dagliga arbete kommer du bistå den politiska ledningen med att utforma politiken...

 • Company Regeringskansliet in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Enheten för styrning inom migrationsområdet, Justitiedepartementet Vill du bidra till att regeringens politik får genomslag i myndigheternas verksamhet? Är du snabbfotad, analytisk och lösningsorienterad? Då kan vi erbjuda dig arbetsuppgifter som gör att du utmanas. Varje dag!Din arbetsdag. Sveriges morgondag.Vi söker nu en handläggare inom områdena mottagande av asylsökande samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan. En stor del av rollen handlar om att både självständigt och tillsammans med andra handläggare och enheter inom Regeringskansliet, bidra till att regeringens politik för mottagandet av asylsökande och återvändande får genomslag i myndigheternas verksamhet samt ge löpande stöd till den politiska ledningen.Diu kommer, som en del i ett team, driva policyarbetet ...

 • Company Regeringskansliet in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  -– Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys, FörsvarsdepartementetÄr du intresserad av internationell politik och svensk försvars- och säkerhetspolitik? Vi erbjuder ett omväxlande arbete som präglas av samarbete, många kontaktytor och möjligheter till utveckling i en händelserik miljö. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Vi söker två handläggare med intresse för att utveckla och fördjupa det bi- och multilaterala samarbetet inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Som handläggare hos oss bidrar du till framtagandet av svenskt förhållningssätt i olika frågor och arbetar med att ta fram instruktioner, besluts- och policyunderlag samt att genomföra säkerhetspolitiska analyser och bedömningar. Vidare ingår att förbereda inför den politiska ledningens r...

 • Company Regeringskansliet in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Åklagarenheten, JustitiedepartementetVill du vara med och bidra till en god hantering av myndigheters styrning och uppföljning? Vi erbjuder utmanande och intressanta arbetsuppgifter som får dig att utvecklas. Varje dag!Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Rollen som myndighetshandläggare innebär att du har ett ansvar för regeringens styrning och uppföljning av några av de myndigheter som sorterar under Åklagarenheten. Närmare innebär det att du självständigt analyserar och bedömer myndigheternas verksamhet och resultat, identifierar utvecklingsområden när det gäller styrning av myndigheterna, ansvarar för utformningen av myndigheternas regleringsbrev och annan styrning riktade till myndigheterna.I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med kvalificerad analys av ekonomiska underlag från myn...

 • Company Nykvarns kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nykvarns kommun har drygt 11 000 invånare i skärningspunkten mellan den växande Stockholmsregionen och den dynamiska Mälardalen, 30 minuter från Stockholms city. Sedan Nykvarn blev egen kommun för 20 år sedan finns det ett driv på alla nivåer. Genom engagemang, nyfikenhet och samverkan tar vi ansvar för att göra kommunen till en bra och trygg plats att bo och verka i. Vi är en liten kommun. Det är vår styrka. Med över 700 anställda är kommunen största arbetsgivaren. Här får du som medarbetare möjlighet att vara nära besluten och arbeta över gränserna för att tillsammans bygga ett hållbart samhälle. Vi har alla ett gemensamt ansvar och det du bidrar med gör skillnad på riktigt..Som utredare på utbildningskontoret arbetar du med utredningsarbeten, ärendehandläggning och statistik. Du kommer ...

 • Company Academic Work Sweden AB in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Nu söker vi dig som vill vara med och skapa Sveriges bästa bolån! Strävar du i ditt arbete efter att skapa den bästa kundupplevelsen och vill utvecklas tillsammans med ditt team, samt har Swedsec bolånelicens, då kan vi ha tjänsten för dig!OM TJÄNSTEN Vår kund fortsätter att växa och söker två kredithandläggare till deras Front Office. Teamet består idag av 8 medarbetare och tillsammans kommer ni spela en viktig roll i vår kunds bolåneverksamhet. Du kommer att bedöma och ta beslut på bolåneansökningar för kunder och ha ett nära samarbete med kollegor i teamet såväl som andra avdelningar på företaget. I rollen har du även kundkontakt via telefon.Hos vår kund får du mycket mer än lön för ditt arbete och engagemang, t.ex. ett stort antal förmåner i form av personallån, privatekonomisk rådgivn...

 • Company Studentwork Sweden AB in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Fortum är ett ledande företag inom kundlösningar. Consumer Solutions erbjuder våra 2.4 miljoner kunder pålitlig och miljövänlig energi och bidrar till att göra deras liv enklare med ny teknologi och innovativa lösningar.Dina arbetsuppgifterDenna process är en direktrekrytering till Fortum, som vi på Studentwork ansvarar för. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader, därefter övergår anställningen till en tillsvidaretjänst.I rollen som Oper...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.På huvudkontoret på Lindhagensgatan, Hornsberg i Stockholm, är vi ca 200 med...

 • Company Statens Institutionsstyrelse in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.På huvudkontoret på Lindhagensgatan, Hornsberg i Stockholm, är vi ca 200 med...

 • Company Länsstyrelsen i Jönköpings län in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du vara med i arbetet med att utvärdera och stärka det regionala integrationsarbetet? Det vill vi också!Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare och regeringens företrädare i länet. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn och landsbygdsutveckling till krisberedskap och mycket annat.    Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i Jönköpings län utifrån nationella mål och uppdrag samt FN:s hållbarhetsmål genom Agenda 2030. Enheten för social hållbarhet har fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, brottsförebyggande och folkhälsofrågor. På enheten arbetar 16 personer. ARBETSUPPGIFTERInom integrationsområdet har Länsstyrelsen regeringens upp...

 • Company Brottsförebyggande Rådet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om Brottsförebyggande rådetBrottsförebyggande rådet (Brå) har till uppgift att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges officiella kriminalstatistik. Inom ramen för regeringens jämställdhetspolitik har Brå i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kunskapsproduktionen. Vi är cirka 150 medarbetare och finns på Tegnérgatan i centrala Stockholm.Om jobbetCenter mot våldsbejakande extremism (CVE) har funnits sedan januari 2018. Centret ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta ska bland annat ske genom att vara ett kunskapsnav, ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer ...

 • Company Riksdagsförvaltningen in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Söker du ett unikt och intressant arbete där du kan bidra med dina erfarenheter? Varje dag arbetar vi med att biträda utskottsledamöterna och därmed stödja den parlamentariska processen. Nu söker vi en ny kollega till vårt kansli.Dina arbetsuppgifterDu kommer att delta i utskottsarbetet, främst med handläggning av såväl EU-frågor som utskottets rese- och besöksverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att ta fram underlag och skriva rapporter. I viss utsträckning ingår också att utarbeta förslag till utskottsbetänkanden och utlåtanden.Utrikesutskottet behandlar frågor om utrikes- och säkerhetspolitik, internationella insatser, utvecklingssamarbete, folkrätt, mänskliga rättigheter och övergripande EU-frågor.Dina kvalifikationerVi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller...

 • Company Riksdagsförvaltningen in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Söker du ett unikt och intressant arbete där du kan bidra med dina erfarenheter? Varje dag arbetar vi med att biträda utskottsledamöterna och därmed stödja den parlamentariska processen. Nu söker vi en ny kollega till vårt kansli.Dina arbetsuppgifterArbetet består huvudsakligen i att bereda ärenden, i regel regeringsskrivelser, propositioner och motioner, och föredra dem för ledamöterna i utskottet samt att utarbeta förslag till de betänkanden som är underlag för riksdagens beslut. I arbetet ingår också att bevaka och bereda EU-frågor, medverka i utskottets rese- och besöksverksamhet samt att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom utskottets beredningsområde. Som medarbetare i utskottet biträder du samtliga partier.Utrikesutskottet behandlar frågor om utrikes- och säkerhetspolitik, in...

 • Company Nilsson, Ragnhild in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Samebyarna Gabna och Laevas söker dig som vill arbeta tillsammans med oss i vårt gemensamma projekt Min Oa Giron – Vårt Nya Kiruna. Projektet har som övergripande syfte att hitta modeller för strategiskt planerings- och utvecklingsarbete, både internt inom samebyarna och gentemot externa intressenter. Samebyarna står inför stora utmaningar, inte minst kopplade till samhällsomvandlingen i Kiruna, och inom projektet ska vi jobba tillsammans för att hitta samrådsvägar och utveckla samebyarnas planeringsförutsättningar. Vi söker dig som har god kännedom om samebyarnas och renskötselns förutsättningar, erfarenhet av att jobba i projektform och är bra på att kommunicera och driva utvecklingsfrågor. I rollen som projektledare ingår även viss administration av projektet. Projekttiden är ett år, me...

 • Company Örebro kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande jobb? Var med och gör skillnad!Om tjänstenSom planerare har du huvudansvar för ett antal arbetsuppgifter utifrån delegation från Programnämnd barn och utbildning. Tjänsten innebär att du jobbar i processer inom flera av områdena förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och skolskjuts. Dessa processer spänner över hela året och du ska planera och fördela arbetet utifrån det. I arbetet ingår kontakt med politiker, medborgare, verksamhetschefer, rektorer, fristående utförare samt tjänstemän i andra kommuner.Du kommer vara en del av Myndighetsverksamheten där du samarbetar med andra professioner inom förvaltningen, så som handläggare, utvecklingsstrategier, administratörer och andra planera...

 • Company Örebro kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om tjänsten Verksamheten är inriktad mot att stödja och stärka arbetslösa personer som står utanför arbetsmarknaden med egen försörjning som målsättning. För att nå våra mål arbetar vi på enheten bl.a. med tidsbegränsade anställningar, praktik, vägledning, jobbsökaraktiveter, matchning och arbetsförmågebedömning.Våra uppdrag kommer i huvudsak från försörjningsstöd och arbetsförmedlingen. Arbetet innebär mycket samarbete med våra uppdragsgivare, kommunens övriga förvaltningar, föreningar och privata arbetsgivare. Som arbetskonsulent präglas ditt arbetssätt av ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga. Vi söker nu en vikarie, för en föräldraledighet, som passar in i vårt team där vi där vi tillsammans arbetar med olika arbetsmarknadsåtgärder.Huvudsakliga arbetsuppgifter• finna och kontakta arb...

 • Company Nyköpings kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Division social omsorg fortsätter sitt arbete med att rusta, satsa och bygga för en hållbar framtid. Vi söker dig som ser möjligheter och vill delta i det arbetet tillsammans med oss. Låter det intressant? Sök tjänsten redan idag!Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTERSom kvalitetsutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att utveckla kvalitetsarbetet. Du kommer att arbeta med kvalitetsledningssystemet och digitaliseringen av detta. Exempel på arbetsuppgifter; -medv...

 • Company Kramfors kommun in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar. Engagemang tas tillvara, det är enkelt att mötas och vi har mod att genomföra våra idéer. Tillsammans skapar vi framtiden!I Kramfors kommun är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi skapar bästa möjliga vardag och välfärd för våra medborgare. Tillsammans arbetar vi för ett samhälle fyllt av livskraft. Vill du också vara med och bidra?ARBETSUPPGIFTERSom metodhandledare/kompetensutvecklare arbetar du med kvalitetssäkring över hela verksamhetsområdet. Ditt uppdrag innebär att ansvara för metodutveckling på enheterna och att omvärldsbevaka inom området. Du kommer att arbeta på uppdrag och tillsammans med verksamhets- och ...

 • Company Kommunförbundet Skåne in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av samtliga Skånes 33 kommuner. Just nu är förbundet inne i ett mycket spännande utvecklingsarbete med syfte att utforma framtidens medlemsorganisation präglad av hög kompetens, förmåga att kraftsamla Skånes kommuner och där vi är en samlad röst gentemot omvärlden. Vi har fokus på det arbete där det skapar värde och kraft att vara 33 kommuner. Vi söker en medarbetare till vår avdelning Samhällsutveckling.Vi erbjuder dig en plats i denna dynamiska kunskapsmiljö där samarbetet med medlemskommunerna och kommunledningarna är en nyckelfråga. Du utför arbetsuppgifter kopplade till kommunernas politiska och tjänstepersonsledningar. Du får stor variation i arbetsuppgifterna och goda möjligheter till nätverk...

 • Company Malmö kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ref: 20201380 ArbetsuppgifterTill vår avdelning söker vi nu en utvecklingssekreterare som vill vara med och skapa mervärde för pedagoger, ledare och elever i Malmö. Du kommer att vara placerad på utvecklingsavdelningen med en sektionschef som din närmsta chef. I rollen som utvecklingssekreterare på utvecklingsavdelningen kommer du att planera och genomföra utvecklingsinsatser och samordna ledarutvecklingen för förvaltningens blivande och nuvarande chefer. Förvaltningen tar fram en karriärsplattform för chefer och denna plattform kommer vara en huvuduppgift att drifta. Inom tjänsten ligger även att arbeta med projekt och närliggande uppdrag inom förvaltningens verksamhetsområde.Som samordnare kommer du tex ha som arbetsuppgifter att:• I samverkan med andra stabsavdelningar ha överblick och ...

 • Company Academic Work Sweden AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker dig som brinner för samhällsbyggnad och miljö och som vill vara med och påverka framtida generationers omgivning och vardag. I rollen som miljökonsult hos Sweco kommer du vara med och och forma framtidens städer och infrastruktur. Missa inte din chans – sök redan idag.OM TJÄNSTEN Gruppen du kommer tillhöra består idag av 8 personer med blandade erfarenheter och kompetenser. Idag är det en person som arbetar med dagvattenutredningar och därav söker vi ytterligare en person som kan stötta upp i arbetet.Du förväntas ha en viss erfarenhet av utredningar och ska kunna gå in i och ta ansvar i de projekt du blir involverad i. Du kommer även ställas inför nya och spännande utmaningar som får dig att växa både personligt och professionellt.Du erbjuds  * Ett arbete där du bidrar till uppbyg...

 • Company Avesta kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med? Omsorgsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg och hemsjukvård. Vi är bra på att driva utvecklingsfrågor och ligger i framkant inom fler områden. Vi söker nu en administrativ handläggare till vård och omsorg. Tjänsten är placerad inom biståndshandläggargruppen för vård och omsorg. Teamet består idag av fem biståndshandläggare SoL, 2 LSS handläggare, två administra...

 • Company Unga Örnars Riksförbund in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Unga ÖrnarUnga Örnar är en partipolitiskt obunden organisation som delar arbetarrörelsens värderingar. Vi är arbetarrörelsens barn- och ungdomsförbund och vi kämpar för alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid och en jämlik barndom. Genom våra distrikt och avdelningar anordnar Unga Örnar tusentals aktiviteter runt om i Sverige, allt från demokratiklubbar till lägerverksamhet. Vi bedriver påverkansarbete gentemot samhälleliga institutioner samt partipolitiken och andra organisationer inom civilsamhället i syfte att skapa ett samhälle där alla barns uppväxtvillkor är jämlika.Om tjänstenUnga Örnar är i en spännande utvecklingsfas och söker därför en ombudsman med ansvar för nationell organisering. Du kommer vara ansvarig för den lokala organiseringen i våra distrikt och ge distrikt...

 • Company Unga Örnars Riksförbund in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om Unga ÖrnarUnga Örnar är en partipolitiskt obunden organisation som delar arbetarrörelsens värderingar. Vi är arbetarrörelsens barn- och ungdomsförbund och vi kämpar för alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid och en jämlik barndom. Genom våra distrikt och avdelningar anordnar Unga Örnar tusentals aktiviteter runt om i Sverige, allt från demokratiklubbar till lägerverksamhet. Vi bedriver påverkansarbete gentemot samhälleliga institutioner samt partipolitiken och andra organisationer inom civilsamhället i syfte att skapa ett samhälle där alla barns uppväxtvillkor är jämlika.Om tjänstenUnga Örnar är i en spännande utvecklingsfas och söker därför en ombudsman med ansvar för studier. Unga Örnar har en lång idétradition av studier och kompetensutveckling av våra medlemmar i allt f...

 • Company Sida in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du arbeta på Sida med att stärka förutsättningarna för forskare i låginkomstländer att bedriva forskning av hög kvalitet? Vill du påverka den internationella utvecklingsrelaterade forskningsagendan? Vill du utveckla länkarna mellan innovation och utveckling?Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handlingEnheten för forskningssamarbete, som består av 17 personer, ingår i Avdelningen för...

 • Company Snille Bemanning AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Program Tvärbana Norr är en gemensam programledning för de kvarstående åtgärderna på den befintliga Solnagrenen och den nya sträckan Kistagrenen som är en planerad utbyggnad av Tvärbanan. Kistagrenen startar efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcker sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna.Dina arbetsuppgifterPlaneraren ingår i planeringsfunktionen som bär det övergripande ansvaret för programmets tidsplanering. Planeringsfunktionen består idag av en huvudplanerare och fyra planerare. Programmets omfattning fördelas emellan dessa resurser igenom programmets WBS.Målet med uppdraget är att programmets totala omfattning skall vara tidsmässigt planerad samt att målplaner för dess ingående delar skall finnas definierade. Uppföljning skall ske kontinuerligt i syfte att i g...

 • Company Statens Kulturråd in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för all...

 • Company Stockholms Universitet in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-06-26.Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.Forskningen på Enheten för Biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, hav och i atmosfär. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvä...

 • Company Shaya Solutions AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om konsultuppdraget- Ort: Stockholm- Uppdragslängd: Ca. 18 månader- Tillträde: Enligt ök.- Ansök snarast- Omfattning: 100%- Uppdragsstart: Enligt överenskommelse- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):- Konsulten ska ha minst 3 års utbildning på högskolenivå inom teknik eller ekonomi, eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt.- Dokumenterad erfarenhet av arbete med Oracle Primavera P6 för tidsplanering/-styrning. Styrkes med minst 5st referensprojekt i CV.- Minst 2 års arbetserfarenhet av Oracle Primavera Risk Analysis.- Minst 10 års erfarenhet av arbete där erfare...

 • Company Försvarsmakten in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill Du bidra till ett säkrare Sverige?Tycker du om att arbeta med administration och samverkan?Sökande enhetJust nu söker Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST) interna säkerhetstjänst administratörer med två olika inriktningar:• En administratör inom området behörighetsstyrning (IAM) i Försvarsmaktens informationssystem• En administratör inom området personalsäkerhet vilket exempelvis inkluderar registerkontroll, Personnel Security Clearence (PSC) och säkerhetsskyddsavtal (SUA)Vi söker dig som vill bidra till Musts vision: ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”.ArbetsuppgifterI båda fallen kommer du främst att arbeta med administration i våra informationssystem. Arbetsuppgifterna kommer att vara allt från rutinmässiga till mer avancerade uppgifter.Arbetet kräver ibland ege...

 • Company Försvarsmakten in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ser du det andra missar?Sökande enhetJust nu söker Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST) säkerhetsprövare som i huvudsak kommer att utreda lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos de personer som deltareller kan komma att delta i MUST säkerhetskänsliga verksamhet. Vi söker dig som vill bidra till Musts vision: ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”.ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta inom säkerhetsprövningsprocessens alla delar, vilka till exempel utgörs av grundutredning, säkerhetsprövningsintervjuer, skyddssamtal, säkerhetssamtal ochuppföljande samtal. Du ska i arbetet även kunna stödja den administration som rör säkerhetsprövning, registerkontroll, Personell Security Clearance (PSC) och andra vidsektionen fastställda säkerhetsskyddsrutiner.Som medarbetare vid enheten för...

 • Company Gnesta kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.  Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss. Socialförvaltningen söker en verksamhetsutvecklare och Lex Sarah-ansvarig till Kvalitetsteamet. Organisatoriskt tillhör Kvalitetsteamet verksamhetsområde Administration och bistånd men din...

 • Company Sollefteå kommun in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun.Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.Här bor människor med stark framtidstro! Välkommen till oss! Sollefteå kommun bedriver sen maj 2015 UTAS - Unga Till Arbete eller Studier. UTAS huvudsakliga syfte är att främst stötta unga vuxna mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar att komma närmare arbetsmarknaden. UTAS använder sig av en väl beprövad metod, SCS – Second Chance School, som bygger på grundläggande forskning och har se...

 • Company Örnsköldsviks kommun in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.Fritidsenheten består av 11 medarbetare och ingår som en av fem enheter i kultur- och fritidsavdelningen.Fritidsenhetens verksamhetsområden rör civila samhället och föreningsliv, idrott, anläggningar, lokalbokning samt området integration och internationalisering.ArbetsuppgifterI rollen som föreningssamordnare är du avdelningens kontaktperson gentemot föreningslivet i Örnsköldsviks kommun. Det innebär att du arbetar med utveckling inom föreningslivet genom att stödja och stimulera föreningar, agera bollplank och hjälpa till med att söka och redovisa föreningsbidrag. Du ansvarar för kommunens föreningsregister, handläg...

 • Company Malmö kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ref: 20201316 ArbetsuppgifterEnheten för överförmyndarärenden söker en handläggare till granskningsteamet. I granskningsteamet kommer du att handlägga och fatta beslut i pågående ärenden om godmanskap och förvaltarskap, granska ställföreträdares redovisningshandlingar och fatta beslut om arvodering till ställföreträdare.I arbetet ingår också att handlägga ansökningar om olika typer av tillstånd som ställföreträdarna behöver i sina uppdrag, utreda brister i uppdraget som ställföreträdare samt att handlägga byte av ställföreträdare.Som handläggare kommer du även att hålla i utbildning och information till ställföreträdare och samarbetspartners. Som en naturlig del av arbetet ingår verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som administration. Arb...

 • Company REGION GÄVLEBORG in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  HR-avdelningens uppdrag är att leverera tjänster inom HR- området, med rätt innehåll, kvalité och omfattning till Region Gävleborgs övriga verksamheter. Vårt fokus är alltid på kunden och våra värderingar bygger på respekt & ödmjukhet, öppenhet & ärlighet och professionalism & ansvar. Visstidsbemanningen, som är en del av HR avdelningen, ansvarar för att täcka det kortsiktiga behovet av personal för hela Region Gävleborgs verksamheter ffa. inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden "Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient" så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.ARBETSUPPGIFTERSamordnarens huvudansvar är att vara ett stöd till Enhetschefen för timvikarier inom Visstidsbemanningen vilket innebär ett v...

 • Company Uppsala kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Avdelningen för kvalitet och planeringHar du erfarenhet av att göra samhällsanalyser, effektbedömningar och utvärderingar? Vill du arbeta med statistik, befolkningsprognoser och samhällsutvecklingsfrågor? Då ska du läsa vidare!Vi söker nu en samhällsanalytiker för en tillsvidaretjänst med inriktning mot befolkningsstatistik, befolkningsprognoser och den geografiska kommunens utvecklingsförutsättningar. Som samhällsanalytiker hos oss tillhör du analysenheten som består av en chef och fyra medarbetare. Analysenheten arbetar med att inhämta, utföra och sprida analyser och kunskapsunderlag med kopplingar till många av kommunens ansvarsområden. Vårt ansvar sträcker sig från metodstöd till genomförande och analyserna avser både Uppsala kommun som geografisk plats och som organisation.Vi samarbet...

 • Company Trafikverket in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du arbeta som Trafikplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i ...

 • Company Tillväxtverket in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om tjänstenSom handläggare ger du information och rådgivning samt handlägger projektansökningar för de regionala strukturfonds-programmet Mellersta Norrland och/eller Övre Norrland. Projektansökningarna inom det regionala strukturfondsprogrammen prövas utifrån programinnehåll och urvalskriterier. Inför det regionala strukturfondspartnerskapets (SFP) möten görs ärendesammanställningar som föredras vid SFPs sammanträden. Efter beslut om stöd ingår uppföljning av genomförda aktiviteter samt att ta del av rapporter för att kommunicera uppnådda projekt- och programresultat.Du har nära kontakt med externa projektägare genom projektens hela livscykel. Internt arbetar du tillsammans med ekonomer vid granskningsenheten i samband med ansökningsomgångar, läges- och slutrapporteringar. En annan viktig...

 • Company S-Group Solutions AB in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi är ett produktbolag inom IT som med den geografiska dimensionen (GIS) gör kommuner och myndigheter mer konkurrenskraftiga och inte minst hållbara. Vi är verksamma i en snabbrörlig miljö där teknik och omvärld ger oss både utmaningar och möjligheter. Koncernen som vi tillhör har verksamhet i Sverige, Finland och Litauen.När du tittar på en karta, vad ser du då? Vissa ser vägar, kustlinjer, stadskvarter och vattendrag. Andra ser den komplexa samhällsväv som binder samman oss alla och knyter ihop vardagslivet. Nu söker vi dig, experten som brinner för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen med hjälp av GIS. Ansvarsområde I rollen som Verksamhetsspecialist är du expert på hur man kan tillämpa geografisk information i samhällsbyggnadsprocessen. Du stöttar våra kunder vid implementation a...

 • Company Iogt-Nto in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Som Sveriges främsta nykterhetsorganisation erbjuder vi ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att medverka till ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.Vi erbjuder en arbetsplats med ett gott ledarskap, där vi som medarbetare trivs med varandra och våra uppgifter samt ett arbete som är flexibelt för att passa just din livssituation. Inom nykterhetsrörelsen finns det utvecklingsmöjligheter från lokalt till internationellt.Vi tror att den här annonsen är början på något fantastiskt, både för oss och för dig!BeskrivningVill du arbeta strategiskt och praktiskt med medlemsvärvning, engagemang, föreningsutveckling och alkoholnormen för Sveriges största nykterhetsrörelse IOGT-NTO? Är du en positiv, inspirerande, drivande o...

 • Company Polismyndigheten in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en utredare till lokalpolisområde Umeå och gruppen med ansvar över polisverksamheten i kranskommunerna Vindeln och Robertsfors. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Polisregion Nord omfattar fyra län som täcker 55 procent av Sveriges hela yta. Polisregion Nord har ca 2000 anställda och består av fyra polisområden, två regionala enheter, en underrättelsesektion samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionen är indelad i 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål. Verksamheten är omfattande som innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medbo...

 • Company Centrala Studiestödsnämnden in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Som studiestödsutredare har du till uppgift att lösa kundens situation på bästa möjliga sätt, utifrån gällande lagar och regler. Du kommer att möta många individer med olika bakgrund och förutsättningar. Oavsett vilken kanal kunden valt att kontakta oss via har du förmåga att anpassa kommunikationen till mottagaren. Verksamhetens fokus följer kundernas skiftande efterfrågan under året. Delar av året innebär arbetet som studiestödsutredare mycket kontakt med våra kunder via telefonsamtal. I arbetet ingår även handläggning och ekonomiska beräkningar. Eftersom CSN har kunder bosatta över hela världen, innebär detta att dina ärenden kommer att variera i komplexitet. Du arbetar för att varje kundmöte upplevs enkelt, jämställt och hjälpsamt.I gruppen är du en viktig lagspelare som stöttar dina k...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters