Jobmonitor. Search results for Librarians and related information professionals

55 Jobs found

Used filters:
 • Librarians and related information professionalsx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company Växjö kommun in
  06.06.2020

  Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Teleborg centrum skola rymmer flera olika verksamheter vilket ger en mångfald och dynamik. Här finns grundskola för åk 7-9, grundsärskola för åk 7-9 och Växjö International Baccalaureate grundskola. Läsåret 2020/2021 har vi 430 elever uppdelade på 18 klasser och ca 60 anställda. På TC lär eleverna för framtiden, de utmanas och ges det stöd de behöver. Ett prioriterat mål för oss är att eleverna känner att de har infly...

 • Company Östersunds kommun in
  06.06.2020

  Tillsvidare heltid, tillträde snarast eller enligt överenskommelseÖstersunds bibliotek söker nu en bibliotekarie till våra bibliotek. Tjänstens inriktning är barn och unga med särskilt fokus på arbete med medier och arbete på områdesbibliotek. Biblioteket finns organisatoriskt i Kultur- och fritidsförvaltningen, Östersunds kommun. Biblioteksorganisationen omfattar huvudbibliotek, tre områdesbibliotek, biblioteksbuss och en skolbibliotekscentral. Besök gärna vår webbplats ArbetsuppgifterVi söker nu en bibliotekarie som ska arbeta med mediehantering för barn- och unga. Du kommer att arbeta med inköp, medieplanering och marknadsföring av böcker och andra medier. Du ingår i en arbetsgrupp som arbetar med mediahantering på alla enheter där man har stöd av varandra för planering, genomförande oc...

 • Company Danderyds kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1550 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa? Har du stort intresse för digital arkiv- och informationshantering och e-arkiv? Då söker vi dig! ARBETSUPPGIFTERI rollen som IT-arkivarie är du expert inom digital arkiv- och informationshantering. Du kommer bland annat arbeta med:•    Att vara ett konsultativt stöd till de kommunala verksamheterna i primärt dig...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in
  06.06.2020

  Undervisande bibliotekarieVill du bidra till SLU-bibliotekets arbete med att stödja undervisningen vid SLU? SLU-biblioteket är en organisation med en stark kultur av delaktighet och ansvarstagande som bygger på ett klimat av förtroende och öppenhet. Vi utvecklar vårt strategiska arbete utifrån våra användares beteenden och behov i syfte att erbjuda relevanta tjänster som skapar värde. Vi arbetar därföraktivtmed att fördjupavårt samarbete inom SLU. Arbetsuppgifter:Vi söker en bibliotekarie som vill vara en del i det fortsatta arbetet med att utveckla bibliotekets stöd till undervisningen/utbildningen vid SLU. Du kommer att arbeta inom avdelningen för Utbildningsstöd som ansvarar för undervisningen, språkverkstaden, boka bibliotekarietjänsten och SLU-bibliotekets doktorandkurs.Du arbetar med...

 • Company Malmö kommun in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ref: 20201389 ArbetsuppgifterAnnebergsskolan växer och vi söker nu en engagerad bibliotekarie i en helt nybyggd skola. I din roll ansvarar du för att biblioteket blir en källa till läslust och kunskapshämtning. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en lärmiljö i biblioteket som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Hos oss på Annebergsskolan är språkutveckling och rörelse prioriterade områden.Skolan strävar efter att nå utmärkelsen ”ett bibliotek i världsklass”. Vill du vara med och bygga upp skolans bibliotek från grunden?KvalifikationerVi söker dig som har en högskoleexamen som bibliotekarie om minst 180 hp alternativt har kandidatexamen (180 hp) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. D...

 • Company Umeå Universitet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Umeå universitetsbibliotek söker bibliotekarie till Vetenskaplig kommunikation, Publicering och forskarstödDitt nya arbete:Hantering och tillgängliggörande av forskningsdata är ett nytt utvecklingsområde inom universitetsbiblioteket.Forskningsfinansiärer och vetenskapliga förlag har numera ofta krav på publicering av underliggande forskningsdata i samband med artikelpublicering. Umeå universitet ingår i ett nationellt konsortium där svenska lärosäten samarbetar kring tillgänggörande av forskningsdata. Universitet...

 • Company Lycksele kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till Lycksele – staden i Lappland – ett samiskt förvaltningsområde i Västerbottens län mitt mellan kust och fjäll. I Lycksele är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand- och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Vår värdegrund bygger på tre övergripande värdskapsord: Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.OM JOBBET Vi söker en bibliotekarie i kombinerad tjänst biblioteksbussen och Lycksele folkbibliotek.Då vi har en medarbetare som kommer jobba med Stärkta biblioteksprojekt under ett år, söker ...

 • Company Malå kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland.Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.Malå kommun söker en Barn- och skolbibliotekarie till Malå bibliotek.Malå bibliotek, kommunens huvudbibliotek, är integrerat folk- och skolbibliotek med ytterligare en funktion som kommunens turistinformation. Skolbib...

 • Company Malmö kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ref: 20201272 ArbetsuppgifterVill du vara med och vidareutveckla serviceförvaltningens arbete med arkivfrågor?Som arkivarie på serviceförvaltningen är du vår specialist i arkivfrågor samt agerar stöd för hela förvaltningen genom att säkerställa att arkiven är i ordning och godkända. Arbetsuppgifterna består i att bevara och vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra arkiv, samt upprätta arkivplaner. Du ansvarar för att arkivredovisning, rutiner och styrdokument följs och är uppdaterade. Du kommer att arbeta med utbildning och andra stödinsatser inom området offentlighet och sekretess. Därför behöver du goda kunskaper kring digital arkivering/informationshantering, registrering och ärendehantering. Att vara behjälplig vid utlämnande av allmänna handlingar ingår också i rollen.  Kvalifikation...

 • Company Försvarsmakten in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Försvarsmaktens Dokumenthanteringsenhet (DokhE) söker en arkivarie till Uppsala. Om enhetenDokhE ingår som en del i Försvarsmaktens HR Centrum (FM HRC). Vi består av 134 personer fördelade på 26 orter. Enhetens uppgift är att stödja Försvarmakten i myndighetsutövningen med en kontinuerlig dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar. Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format och sekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig, nationellt såväl som internationellt. DokhE hanterar stora mängder information av värde för verksamheten, allmänheten, historieintresserade, forskare, journalister m.fl.Huvudsakliga arbetsuppgifterI din roll som arkivarie kommer du att arbeta me...

 • Company Mjölby kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 700 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?Är du en engagerad person som varje dag vill göra skillnad i en ung människas liv? Då är Lagmansskolan en arbetsplats för dig!Lagmansskolan är en 4-9 skola som även innefattar grundsärskolan. Vi har idag cirka 650 elever och vår personalgrupp består av cirka 95 personer. Vi strävar efter att se utmaningar som möjligheter och arbetar målmedvetet och  kontinuerligt med att utveckla vår skola kring anp...

 • Company Motala kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen. I Motala kommun ska kulturen vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell m...

 • Company Norrköpings kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHET Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Vi vårdar och tillgängliggör de arkiv som förvaras i stadsarkivet och vi utövar tillsyn och ger råd till den kommunala förvaltningen. Stadsarkivet bevarar källorna till historien och vårt kollektiva minne för framtiden. Vårt uppdrag...

 • Company Sölvesborgs kommun in
  01.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  I kommunledningsförvaltningen samlas många av kommunens stödfunktioner; kommunkansli, stab, ekonomi, personal, medborgarkontor, näringslivskontor, kommunikationsavdelning, fritid och kultur och arbetsmarknadsenhet.Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för övergripande utveckling och diverse projekt. Ett av de viktigaste ansvarsområdena är värdegrundsarbetet där service och värdskap är i fokus över hela den kommunala organisationen.Placering: BiblioteketStadsbiblioteket där personal från bibliotek och kultur arbetar är ett folkbibliotek med tre filialer.Hos oss har vi friskvård på arbetstid och en trevlig arbetsmiljö.ARBETSUPPGIFTERVi söker dig som är en utåtriktad bibliotekarie som är intresserad av arbeta i en liten organisation med alla typer av arbetsuppgifter, för alla boende och bes...

 • Company Osby kommun in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer som gör det lätt att pendla. Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker! Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb! I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vi kan  vi vill  vi vågar! Vågar du? ARBETSUPPGIFTERI arbetsuppgifterna ingår- Pedagogiska arbetsuppgifter som undervisning i källkritik, informationssökning och läsfrämjande arbete utifrån Lgr 11.- Stor vikt läggs vid utåtriktade arbetssätt samt at...

 • Company Enköpings kommun in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  • Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: Upplevelseförvaltningen arbetar på uppdrag av upplevelsenämnden med att utveckla möjligheter för alla som bor och verkar i eller besöker Enköpings kommun att ta del av, eller själv utöva aktiviteter, inom fritid, idrott och kultur främjar lärande och hälsa. Vårt utbud formas i hög grad i samverkan med ett aktivt civilsamhälle, men också tillsammans me...

 • Company Botkyrka kommun in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppna, ansvarstagande, modiga och energiska intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikheten mellan resursstarka och resurssvaga, bidra till ...

 • Company Stockholms kommun in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Stockholms stadsbibliotek har verksamhet över hela Stockholms stad.Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden.Verksamheten omfattar Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket samt Stadsmuseet med Medeltidsmuseet ochstockholmsforskningen. Vi svarar också för stadens kultur- och integrationsstöd, Ung08, kulturfestivalen, nationaldagsfirandet och för en rad projekt m m. Kulturförvaltningen har ca 900 anställda.Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.Stockholms stadsbibliotek består av ett 40-tal folkbibliotek, Därtill bedrivs biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten, äldreboenden och trä...

 • Company Stockholms kommun in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Stockholms stadsbibliotek har verksamhet över hela Stockholms stad.Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden.Verksamheten omfattar Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket samt Stadsmuseet med Medeltidsmuseet ochstockholmsforskningen. Vi svarar också för stadens kultur- och integrationsstöd, Ung08, kulturfestivalen, nationaldagsfirandet och för en rad projekt m m. Kulturförvaltningen har ca 900 anställda.Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.Stockholms stadsbibliotek består av ett 40-tal folkbibliotek, Därtill bedrivs biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten, äldreboenden och trä...

 • Company Hofors kommun in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt – oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. En sådan tillvaro kallar vi vänlig. Kommunen har cirka 9600 invånare och ungefär 1000 anställda. Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mera på HOFORS BIBLIOTEK - MER ÄN BÖCKERBiblioteksverksamheten söker en bibliotekarie , 100%. Hofors bibliotek har enhet...

 • Company Örebro kommun in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna? Nu söker vi en barn- och ungdomsbibliotekarie till Örebro bibliotek!   Om tjänsten Örebro är en attraktiv plats för företag och medborgare. Stadskärnan, närheten till naturen och det spännande kultur- och fritidsutbudet gör att många vill flytta hit och stannar kvar. Det skapar möjligheter men ställer också krav på oss. Denna tjänst kommer vara på ett av våra stadsdelsbibliotek där du tillsammans med en kollega och i samverkan med andra kommunala och externa verksamheter planerar, genomför, utvecklar och driver vår verksamhet för unga. Din roll som barn- och ungdomsbibliotekarie innebär att arbeta långsiktigt för att alla barn och unga ska få läslust, tillgång till ett varierat utbud av böcker i olika format på olika språk, inspi...

 • Company Stift Länsmuseet Västernorrland in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museiverksamheten är omfattande och innefattar en bred museiupplevelse som levereras i digitala kanaler och i museets fysiska miljöer, samlingsförvaltning och kulturmiljövård. Museibyggnad och Murberget friluftsmuseum är placerade i Härnösand.Museets arkiv består av ett ämbetsarkiv samt flertal enskilda arkiv, vilka innehåller både analogt och digitalt material. Förutom skriftliga handlingar finns en stor samling fotografier, filmer och ljudinspelningar. Avdelningen Museiupplevelse och samlingar ansvarar för museets publika, engagemangsskapande och förmedlande arbete, samt kunskapsuppbyggnad relaterat till samlingar och arkiv. Vi söker nu en driftig och erfaren arkivarie till...

 • Company Malmö Universitet in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Om Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Arbetsplats Malmö universitetsbibliotek har cirka 45 medarbetare och är organiserat i två avdelningar, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö och M...

 • Company Malmö Universitet in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om Malmö universitetMalmo universitet ar ett nyskapande, urbant och internationellt larosate som finns mitt i centrala Malmo. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Var forskning och vara utbildningar praglas av den roll som universitet har i ett oppet samhalle – att pa vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhallsaktorer bidra till ett hallbart och jamlikt samhalle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar ar hogt prioriterat. Vara forskare och studenter vill vara med dar det hander och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap for att forsta, forklara och utveckla samhallet. Bade lokalt och globalt.Arbetsplats Malmo universitetsbibliotek har cirka 45 medarbetare och ar organiserat i tva avdelningar, Medier och vetenskaplig publicering och Peda...

 • Company Nordiska Afrikainst in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Nordiska Afrikainstitutet är ett institut för forskning, dokumentation och information om Afrika i Norden. Institutet som grundades 1962 är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet och finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island. Institutet har 33 medarbetare och har sitt kontor i vacker miljö i Botaniska Trädgården i Uppsala. Är du en engagerad arkivarie som vill arbeta på en myndighet med ett aktuellt samhällsuppdrag? Vi söker en person som ska driva utvecklingen av myndighetens arkivbildning och ansvara för institutets arkiv och registratur. Som arkivarie/dataskyddsombud kommer du att ingå i enheten för Förvaltning och verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar för uppgifter inom ekonomi, IT, dokumenthantering, upphandling, lokaler och inventarier. Till enhetens ansv...

 • Company Riksdagsförvaltningen in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik. Bibliotekets främsta uppgift är att stödja den parlamentariska processen, och bibliotekets samlingar byggs upp för att passa riksdagens behov. Det är ett av få parlamentsbibliotek som är öppna för allmänheten.Vi söker nu en ny medarbetare till vårt katalogteam. Teamet har i dag tre medlemmar och ingår i sektionen besök och samlingar. Totalt är vi i dag 34 personer som arbetar på Riksdagsbiblioteket.Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av katalogisering och arbete med bibliotekets samlingar. Du kommer att arbeta i Libris och i vår bibliotekskatalog Alma. Du kommer också att delta i bibliotekets informationsarbete bl.a. genom att ha pass i bibliotekets informations- och lånedisk.Dina k...

 • Company Lunds Universitet in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander. Mer information om fakulteten finns på vår hemsida Juridiska fakultetens bibliotek är ett av Nordens största juridiska bibliotek.Biblioteket förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat integrerat stöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten. För m...

 • Company Eskilstuna kommun in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vill du arbeta i en biblioteksverksamhet där barn- och ungdomsverksamheten är högt prioriterad? Då ska du läsa denna annons!Eskilstuna stadsbibliotek, med Stadsbiblioteket i centrum, en bokbuss och verksamhet på sex enheter i kommunen, befinner sig i en spännande förändringsfas där verksamheten anpassas efter invånarnas behov. Människors möjlighet till delaktighet, utåtriktad verksamhet för att nå ovana biblioteksbesökare och mångfald är ledord i utvecklingen. Vi strävar efter att vara en demokratisk arena för samtal och dialog.Barn och unga på Eskilstuna stadsbibliotek arbetar långsiktigt för att alla barn och unga ska få läslust, tillgång till ett varierat utbud av böcker i olika format på olika språk, inspiration samt möjlighet till sammanhang, förståelse och samtal om det lästa. Det lå...

 • Company Östra Göinge kommun in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Östra Göinge kommun med drygt 15 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar. ARBETSUPPGIFTERÖstra Göinge kommun ska förstärka med ytterligare en bibliotekarie och vi söker en engagerad och utåtriktad bibliotekarie till folkbiblioteket i Östra Göinge.Tillsammans med övriga bibliotekarier ska du fortsätta att utveckla vårt arbete utifrån våra styr- och måldokument. ...

 • Company Helsingborgs kommun in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Om arbetsplatsenSlottsvångsskolan och Musikgrundskolan Synkopen är två F-9 skolor som delar lokaler mitt i Helsingborg. Skolorna har tillsammans ca 470 elever och delar skolbibliotek. Nanny Palmkvistskolan är en skola med ca 425 elever från förskoleklass till och med årskurs ...

 • Company Mjölby kommun in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 700 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?Är du engagerad person som varje dag vill göra skillnad i en ung människas liv? Då är Lagmansskolan en arbetsplats för dig!Lagmansskolan är en 4-9 skola som även innefattar grundsärskolan. Vi har idag cirka 650 elever och vår personalgrupp består av cirka 95 personer. Vi strävar efter att se utmaningar som möjligheter och arbetar målmedvetet och  kontinuerligt med att utveckla vår skola kring anpass...

 • Company Olofströms kommun in
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie och har ett stort intresse av digitala frågor.Tjänsten är ett föräldravikariat på 2 år.ArbetsbeskrivningDu bör ha god kompetens i digital teknik, digitala tjänster och ha förmåga att förmedla den. Du behöver vara intresserad av brukardelaktighet och mänskliga relationer, vara bra på att kommunicera, kunna prata inför grupper, kunna prioritera och lösa problem.I tjänsten ingår arbetsuppgifter som att:Arbeta för att motverka digitala kompetensklyftor och främja ett livslångt lärande.It, fjärrlån, sociala medier.Pass i informationsdisk, inköp av media.Kvälls- och helgtjänstgöring  ingår.KvalifikationerVi söker dig som har examen från Biblioteks- och informationsvetenskap och har arbetat ett par år på folkbibliotek.Utbildning inom It och B körkort är ...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in
  26.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vikarierande Bibliotekarie till Medicinska biblioteket, Danderyds sjukhus ABDanderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Sjukhuset drivs i bolagsform och ca 4000 medarbetare bedriver tillsammans universitetssjukvård med kvalitet och omtanke.Medicinska bibliotekets övergripande uppdrag är att bidra till en patientsäker vård och ökad vårdkvalitet genom att tillhandahålla, utbilda i och underlätta användningen av vetenskapliga databaser och kunskapsstödjande verktyg. Vi stödjer även den kliniska forskning som bedrivs på sjukhuset genom stöd i frågor om bibliometri och publiceringsstrategier. Våra målgrupper är främst sjukhusets personal, forskare och studenter samt patienter och deras anhöriga. Vi har även avtal om biblioteksservice med andra vårdgivare inom Region Stockhol...

 • Company Gagnefs kommun in
  26.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Gagnefs kommun är Gagnefs kommuns största och mest spännande arbetsgivare! Här finns jobb i 150 olika yrkesgrupper. Tillsammans gör vi skillnad för invånare och besökare i kommunen.Vi är sju personer som arbetar på Gagnefs kommunbibliotek i integrerade folk- och skolbibliotek.Huvudbiblioteket ligger i Djurås. I Mockfjärd finns vår största filial och i Dala-Floda och Björbo två mindre. Gagnefs kommunbibliotek är en verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen. De olika enheterna samarbetar för att ge Gagnefsborna ett angeläget och kvalitativt biblioteks- och kulturutbud. Nu söker vi en engagerad vikarie till vår barnbibliotekarie.ArbetsuppgifterDu kommer att leda och initiera läsfrämjande program och aktiviteter för barn och föräldrar samt samarbeta med kommunens familjecentral och förs...

 • Company Kommunalförbundet Sydarkivera in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Kommunalförbundet SydarkiveraVi är en gemensam arkivorganisation för kommuner i södra Sverige med i dagsläget ett trettiotal anställda fördelade på våra kontor i Alvesta, Karlskrona, Vimmerby och Hässleholm. Sydarkivera samordnar digitala arkivleveranser från verksamhetssystem, förvaltar gemensamt arkivsystem, utför tillsyn samt ger råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Vi söker två arkivarier som representerar Sydarkivera på plats i vårt nya lokalkontor (nod) i Katrineholm. Du kommer att ingå enheten för Tillsyn och informationsförvaltning som ansvarar för verksamhetsstöd och rådgivning, utbildning, tillsyn och digitala arkivleveranser. Enheten arbetar nära funktionerna för bevarandeplanering, utveckling och IT som finns på huvudkontoret i Alvesta. Enhetens medarbet...

 • Company ГИВ ТРАНСПОРТ ООД in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.BeskrivningMedioteket ingår i utbildningsförvaltningens avdelning för stöd kring lärande och elevhälsa på Trekantsvägen 3 i Liljeholmen.Verksamheten vänder sig till Stockholms kommunala förskolor och skolor och erbjuder lärresurser, kompetensutveckling och stöd kopplat till undervisning och fritidsverksamhet: - strömmande utbildnings- och spelfilm - cirkulationsbibliotek och stöd för skolbiblioteksutveckling - stöd inom läs- och språkutveckling - NTA-programmet - stöd inom digital kompetens via Skoldatatek och Robotek - samordnat kulturutbud via Kulan och skolbio - Stockholmskällan Mediotekets skolbiblioteksgrupp arbetar tillsammans för läs- och språkutveckling samt ...

 • Company Uppsala Universitet in
  21.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.Vår uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt stödja forskning och utbildning. Vi är ca 200 anställda och omsätter ca 270 mnkr. Läs mer om oss på Arbetsuppgifter: Vi söker en bibliometriker som kan fortsätta utve...

 • Company Botkyrka kommun in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikheten mellan resursstarka och resurssvaga, bidra till in...

 • Company Stockholms kommun in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningS:t Eriks gymnasium är en stor gymnasieskola som ligger på Kungsholmen i Stockholms innerstad.Här finns en spännande blandning av både högskoleförberedande program och yrkesprogram där kreativitet och kunskap står i centrum. Skolan har en mångfald av utbildningar, aktiviteter, nationaliteter och språk vilket gör den till en rolig och stimulerande arbetsplats för både elever och personal.Vi utbildar för yrken inom automation, elteknik och kommunikation, finsnickeri, florist-blomsterdesign, frisör och textil design-skrädderi. Vi förbereder för högskola genom estetiska programmets bild och formgivning, animation, film och regi, instrument eller sån...

 • Company Sopra Steria Sweden AB in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Sopra Steria Sverige söker nu informatiker som vill bli en del av vårt erbjudande inom området informatik och E-hälsa. Att jobba som informatiker hos oss kan innebära allt från punktinsatser inom resursuppdrag till att ingå som en nyckelkompetens i ett större leveransteam där du arbetar nära projektledare, verksamhetsarkitekter, IT-arkitekter och systemutvecklare.Då vi ser att behovet av standarder och interoperabilitet kommer fortsätta att öka inom offentlig sektor, söker vi dig som har en förmåga att förstå användarens behov ur såväl ett verksamhets-, som ur ett system- och integrationsperspektiv . Som informatiker förväntas du kunna förstå och leverera begreppsmodeller, informationsmodeller och systeminteraktionsbeskrivningar.Vem är du?• Du har examen inom medicinsk informatik eller mot...

 • Company МИРАЖ ГРУП ЕООД in
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Livsmiljö Gävles knappt 500 medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser till kropp och själ. Vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande ochutvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser!ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en medarbeta...

 • Company Klippans kommun in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  I Klippans kommun är vi drygt 1500 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus  att finnas till för våra invånare, företagare och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och satsar mot en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur, arbetar vi efter vår värdegrund Vi i Klippan och inriktningarna "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Biblioteken i Klippans kommun ingår i Kultur- och fritidsförvaltningen som är en verksamhet i växande och förändring. Du är del i ett större sammanhang där vi samarbetar inom och över förvaltningsgränserna. Som bibliotekarie hos oss är du en del av ett team av tio kollegor och du kommer arbeta på biblioteket i Klippan. Biblioteken i Klippan ingår i samarbetet Bibl...

 • Company Vattenfall AB in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Are you driven by technical challenges and the urge to always find better and more efficient ways of delivering services? If so, continue reading, this might be for you! We develop specialized IT solutions for the entire Vattenfall Group to support core processes in the area of billing, sales and customer relationship management. We have just started off our journey on accelerating our services within SAP with the goal to excel in delivering efficient IT services and solutions. You will have an important role in translating business requirements into functional design in close cooperation with ABAP developer to deliver successfully. Ensuring technology solutions are designed, developed, and implemented to meet business needs.As SAP IS-U Specialist:Your responsibilities will include daily m...

 • Company TREMAG SA in
  20.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Välkommen till oss på biblioteketUpplands Väsby Bibliotek intar en självklar plats i kommunens kulturliv. Biblioteket är inrymt i aktivitetshuset Messingen och centralt beläget vid Upplands Väsby station med goda pendelförbindelser till Stockholm och Uppsala. I samma byggnad finns kulturskola, scen, två gymnasieskolor, konferenslokaler, sporthall, lunchrestaurang och kafé. I verksamheten ingår en högt uppskattad bokbuss.Om tjänstenVi söker en vikarierande mångspråksbibliotekarie på heltid. I tjänsten ingår ansvar för vuxenmedier på andra språk än svenska och engelska, visningar av biblioteket och delaktighet i att utforma bibliotekets tjänster och service riktade mot personer med annat modersmål än svenska. I tjänsten ingår även bemanning av bibliotekets vuxenavdelning, samt kväll- och hel...

 • Company Lindesbergs kommun in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Lindesbergs kommun har ca 23 000 invånare och ligger på pendlingsavstånd från Örebro! Här kan vi erbjuda dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Biblioteksverksamheten består av huvudbiblioteket, filialbiblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå och biblioteksbuss. I webbiblioteket Bergslagsbibblan samarbetar vi med Nora bibliotek. Tolv personer arbetar med verksamheten och biblioteken har tillsammans ca 200 000 besökare om året. För oss är det ständigt aktuellt med utvecklingsarbete för att skapa attraktiva framtida bibliotek. Organisatoriskt tillhör biblioteken kulturenheten inom Tillväxtförvaltningen. På kulturenheten arbetar ca 17 personer med verksamheter som kulturarv och allmänkultur, förutom bibliotek. Enheten leds av kulturchef...

 • Company Eskilstuna kommun in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Lagersbergsskolans skolbibliotek ska arbeta för att elevers lust att läsa ökar och att elevernas resultat förbättras i alla ämnen. Vi söker därför dig som brinner för att skapa läsglädje och vill vara med att starta den nya biblioteksverksamheten hos oss. Du kommer att implementera ett nytt arbetssätt på vår skola utifrån de mål som finns.För oss på Lagersbergsskolan är kunskap och den sociala hållbarheten för alla våra 500 elever viktig. Varje elev ska få likvärdiga förutsättningar att klara de sociala situationer de möter. Förutom det sociala samspelet med kompisarna på skolgården arbetar vi personal, som totalt är 75 stycken, med att stärka helhetsbilden kring eleven. Det innebär att skolan, fritidsverksamheten, elevhälsan och Team förebygg från Socialtjänsten har ett aktivt och nära sa...

 • Company Mittuniversitetet in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Mittuniversitetets bibliotek har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund och erbjuder en inspirerande studie- och forskningsmiljö. Verksamheten inkluderar lärandestöd, tillgängliggörande av litteratur och publiceringsstödsverksamhet. Biblioteket är även öppet för allmänheten.ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår stöd till forskare i publiceringsfrågor och framtagande av underlag för utvärdering av lärosätets publikationer.Vidare ingår såväl undervisning och handlednin...

 • Company Malmö kommun in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Ref: 20201214 ArbetsuppgifterVi söker dig som är utbildad bibliotekarie och har erfarenhet att jobba med både de minsta barnen upp till unga vuxna. I Malmö stad ska barnfokus och barnrätt ta ännu större plats i verksamheten framöver.I arbetet ingår:• Delaktighetsarbete och brukarinvolvering med fokus på barn och unga, utifrån Garagets uppdrag.• Genomföra workshops, sagostunder och liknande aktiviteter med inriktning på läsfrämjande och kreativt skapande riktat mot barn och unga – både själv och i samarbete med andra, externt och internt.• Du kommer att ansvara för budget och inköp av material och arrangemang i den kreativa verkstaden. Du schemalägger personalen i den kreativa verkstaden och planerar verksamheten tillsammans med dem.• Sedvanliga bibliotekarieuppgifter, medieinköp, informati...

 • Company Ekobrottsmyndigheten in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.Rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att säkerställa kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet i myndighetens rättsliga verksamhet. Vid rättsenheten finns funktioner för rättsliga frågor, strategiska redovisnings- och revisionsfrågor, dokumentation och arkiv samt reg...

 • Company Vattenfall AB in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  The Data Center Department is now looking for an Operations Engineer within an international DC Hosting Team. We are looking for open minded person who had technical background to run daily tasks related to Linux systems.ResponsibilitiesAs an Operations Engineer you will be responsible of troubleshooting problems and incidents within the teams area of responsibility according to agreed processes and way of working. You will develop automation of processes and daily routines and manage internal tools and applications. You are responsible of leading internal assignments, smaller projects and plan and coordinate activities where you document and report status. Further you will:• Care for security requirements, implement new ones and define new ones • Care for quality topics especially the doc...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Librarians and related information professionals Edit filters