Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

80 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 80 results.
 • Company Kronofogdemyndigheten in Östersund
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Kronofogdemyndigheten söker nu en eller flera jurister till den summariska processens virtuella juristsektion med möjlig placering i Uddevalla, Visby, Gävle, Östersund och Luleå.Här arbetar du med ett förenklat rättegångsförfarande, där vi i stället för domstolen beslutar i olika mål. Det kan handla om pengar, men också om att någon ska flytta, lämna tillbaka lånade saker eller ge tillträde för till exempel en besiktning.Dina arbetsuppgifter består av kvalificerade juridiska bedömningar i mål som handlar om betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning. Din arbetsdag är varierande – du kan göra rättsliga utredningar och skriva yttranden till domstolar och andra myndigheter under en och samma dag. Arbetet innebär många externa kontakter såväl skriftligen som per tel...

 • Company Kronofogdemyndigheten in Östersund
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Kronofogdemyndigheten söker nu en eller flera nyutexaminerade jurister till den summariska processens virtuella juristsektion med möjlig placering i Uddevalla, Visby, Gävle, Östersund och Luleå.Som beredningsjurist omsätter du din juridiska kompetens inom främst beredningsarbete och enklare beslutsfattande utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamhetsområdet. Med huvudsaklig placering inom summariska processen fattar du, efter en prövotid, beslut i enklare mål enligt lagen om betalningsföreläggande.Organisatoriskt ingår du i en virtuell juristsektion vilket innebär att dina kollegor finns på fem orter. Tillsammans med övriga medarbetare i sektionen ansvarar du för resultat, planering och fördelning av arbetet.Dina arbetsuppgifter består av att biträda sektionens seniora jurist...

 • Company Kronofogdemyndigheten in Östersund
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Kronofogdemyndigheten söker nu en eller flera jurister till den summariska processens virtuella juristsektion med möjlig placering i Uddevalla, Visby, Gävle, Östersund och Luleå.Här arbetar du med ett förenklat rättegångsförfarande, där vi i stället för domstolen beslutar i olika mål. Det kan handla om pengar, men också om att någon ska flytta, lämna tillbaka lånade saker eller ge tillträde för till exempel en besiktning.Dina arbetsuppgifter består av kvalificerade juridiska bedömningar i mål som handlar om betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning. Din arbetsdag är varierande – du kan göra rättsliga utredningar och skriva yttranden till domstolar och andra myndigheter under en och samma dag. Arbetet innebär många externa kontakter såväl skriftligen som per tel...

 • Company Polismyndigheten in Skå
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Beskrivning av arbetsplatsen Som anställd på polisens It-avdelning är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Vi bidrar till polisorganisationens förmåga att kontinuerligt och på ett rättssäkert sätt tillgodose hela Polismyndigheten och dess drygt 32 000 medarbetares behov av produkter och tjänster inom It, vilket är till nytta för användarna och medborgarna.I dagsläget består It-avdelning av cirka 900 medarbetare som tillsammans sköter inköp, utveckling, drift och underhåll av It-stödet till myndighetens alla olika verksamhetsområden. Vi samverkar även i tekniska frågor och upphandlingar med andra rättsvårdande myndigheter inom landet samt bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU....

 • Company Kronofogdemyndigheten in Östersund
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Kronofogdemyndigheten söker nu en eller flera nyutexaminerade jurister till den summariska processens virtuella juristsektion med möjlig placering i Uddevalla, Visby, Gävle, Östersund och Luleå.Som beredningsjurist omsätter du din juridiska kompetens inom främst beredningsarbete och enklare beslutsfattande utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamhetsområdet. Med huvudsaklig placering inom summariska processen fattar du, efter en prövotid, beslut i enklare mål enligt lagen om betalningsföreläggande.Organisatoriskt ingår du i en virtuell juristsektion vilket innebär att dina kollegor finns på fem orter. Tillsammans med övriga medarbetare i sektionen ansvarar du för resultat, planering och fördelning av arbetet.Dina arbetsuppgifter består av att biträda sektionens seniora jurist...

 • Company Barnrättsbyrån Sverige in Skå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  I och med att barnkonventionen nu är lag går vi in i en avgörande tid för barnrätten i Sverige. Barnrättsbyrån har fått medel för att vara med och påverka denna riktning, där vi genom strategisk processföring – i nära samarbete med forskare och andra aktörer – kommer identifiera uppdrag vars prövningar kan få prejudicerande betydelse för barn i hela Sverige.Barnrättsbyrån i Umeå söker nu en skicklig jurist med inriktning på barn och mänskliga rättigheter till rollen som barnombud. Som barnombud på Barnrättsbyrån arbetar du i team med socionomer, och erbjuder enskilda barn/unga och deras nätverk stöd, råd och praktisk hjälp. Barnrättsbyrån hjälper bl.a. till med att överklaga beslut, anmäla till tillsynsmyndigheter och skriva yttranden till domstol. Som jurist kommer du också arbeta med at...

 • Company Kronofogdemyndigheten in Östersund
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Kronofogdemyndigheten söker nu en eller flera nyutexaminerade jurister till den summariska processens virtuella juristsektion med möjlig placering i Uddevalla, Visby, Gävle, Östersund och Luleå.Som beredningsjurist omsätter du din juridiska kompetens inom främst beredningsarbete och enklare beslutsfattande utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamhetsområdet. Med huvudsaklig placering inom summariska processen fattar du, efter en prövotid, beslut i enklare mål enligt lagen om betalningsföreläggande.Organisatoriskt ingår du i en virtuell juristsektion vilket innebär att dina kollegor finns på fem orter. Tillsammans med övriga medarbetare i sektionen ansvarar du för resultat, planering och fördelning av arbetet.Dina arbetsuppgifter består av att biträda sektionens seniora jurist...

 • Company Sala Sparbank in Heby
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vill du vara med och utveckla Sala Sparbank genom att leverera professionellt juridiskt stöd med stort engagemang i en lokal marknad?Nu söker vi en Bankjurist till Sala Sparbank med ansvar att stödja bankens interna verksamheter i juridiska frågor samt att vara sekreterare i bankens styrelse.Om jobbetTjänsten innebär att kontrollera och utvärdera regelefterlevnaden i banken samt att ha ett proaktivt förhållningssätt och bevaka kommande lagstiftning. Du ger stöd, vägleder och utbildar kring bankens interna regelverk, upprättande av avtal och upphandlingar samt agerar som en naturlig del i den interna affärsverksamheten.Utöver det juridiska expertstödet medverkar du även vid förekomst av bedrägerier och vid klagomål till banken. Du är även ett stöd vid bankens risk- och sårbarhetsanalyser. ...

 • Company Familjens Jurist i Sverige AB in Kungsbacka
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Familjens Jurist är Sveriges största och ledande familjejuridiska byrå. Vi tänker juridik på ett nytt, enklare och mer tillgängligt sätt och skapar trygghet i viktiga faser av människors liv. Hos oss får du arbeta med en tydlig värdegrund och meningsfulla arbetsuppgifter, vi kräver både hög professionalism och ett starkt engagemang från våra medarbetare.  Franchisedriften inom Familjens Jurist har idag drygt 150 medarbetare runt om i landet och vi hoppas att du vill vara med på resan mot att befästa vår ledande ställning inom familjejuridik i Sverige.Familjens Jurist i Kungsbacka söker efter en ny kollega till vårt team. Vi söker en jurist som brinner för familjejuridik, tycker om personliga möten med kunder samt vill vara med att utveckla och driva företaget framåt. Tjänsten är en tillsv...

 • Company Socialstyrelsen in Ånge
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verk-samhet som rör hälso- och sjukvård och socialtjänst. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, beslutsfattare och ansvariga för verksamheter inom dessa områden.Rättsavdelningen ansvarar för att ta fram föreskrifter och allmänna råd inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. På avdelningen finns tre enheter, varav en är enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik. Som jurist handlägger du bl.a. remissvar, gör rättsutredningar och ger juridiskt stöd till övriga myndigheten inom ramen för olika projekt.Vi söker dig som har• juristexamen eller jur. kand. examen• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete på förvaltningsmyndighet eller domstol  • erfarenhet av juridiskt granskningsarbete...

 • Company Amendo Bemanning & Rekrytering AB in Göteborg
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Nu har du som utbildad jurist chansen att arbeta med vassa specialister inom finansiell brottslighet. Just nu söker vi för vår kunds räkning en nyutexaminerad jurist som  vill jobba med regelverk inom finansiell brottslighet.ArbetsbeskrivningI rollen som jurist/handläggare kommer man supportera avdelningen mot finansiell brottslighet i enlighet med regelverken FATCA, CRS och Dodd Frank. Stor del av arbetet är operativt vilket innebär att du kommer arbeta nära verksamheten. Arbetet sker såväl självsätndigt som med stöd från kollegor och där arbetsuppgifterna är alltifrån att upprätta interna kontroller och styrdokument för att säkerställa regelefterlevnad, handlägga ärenden inom FATCA, CRS och Dodd Frank, rapportera till skatterverket, driva föräbttringsarbete gällande regelverken samt utb...

 • Company Finansinspektionen in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Som jurist på avdelningen Bankrätt arbetar du med juridiska frågor och med fokus på mer komplexa regelverksfrågor på penningtvättsområdet samt arbete med eventuella sanktionsprövningar. Vidare utgör avdelningen ett stöd till verksamhetsområdets tillsynsavdelningar i aktuella rättsliga frågor.Tjänsten innebär tätt samarbete internt, både inom den egna gruppen och med andra avdelningar inom Finansinspektionen (FI), samt löpande kontakt med de finansiella företagen, företrädare från branschen, Regeringskansliet och andra myndigheter inom EU.Vi söker dig som har en jur.kand. eller juristexamen gärna med kompletterande utbildning inom ekonomi. Vi tror att du har flerårig erfarenhet från relevant kvalificerat juridiskt arbete inom myndighet, domstol eller finansiellt företag. Du har gedigen kun...

 • Company Nasdaq Stockholm AB in Stockholm
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  We are looking for a Legal Counsel to join our European Legal and Regulatory Team. The Legal and Regulatory Team is responsible for providing legal support to all of Nasdaq's regulated business in Europe, which includes trading, clearing, settlement, data, index and listings. Our goal is to:·      Provide the highest quality of legal services to our business partners·      Be responsive in solving our business partners' needs·      Represent the best traditions of the legal professionIn this position as Legal Counsel, you will be part of a strong and experienced legal team located in Stockholm and throughout the Nordic and Baltic region, working closely with the business and other support functi...

 • Company Jurek Rekrytering & Bemanning AB in Stockholm
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.                Vill du arbeta i en expansiv organisation med stark framåtanda och en känsla av ett gemensamt mål? RSM lever upp till de högt ställda villkoren för att certifieras som ett " Great Place to work" och utmärker sig genom sitt fokus på människan, goda relationer och stor arbetsglädje i vardagen. Du får dessutom möjlighet att påverka både din egen och företagets framtida utveckling. RSM sitter i fina lokaler i centrala Stockholm.Om rollenDu kommer att bidra med skatterådgivning där ...

 • Company Happyr AB in Vara
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Svenska Filminstitutet rekryterar: Svenska Filminstitutet söker en Biträdande juristStiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser. Sedan 2017 är hela Filminstitutet statligt finansierat, vilket bland annat innebär att verksamheten lyder under offentlighetsprincipen.Vi söker dig som är jurist i början av din juridiska bana, gärna med något eller ett par års erfarenhet av juridiskt arbete. Tjänsten ger dig en m...

 • Company Stockholms kommun in Skå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.Stadens strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering.Vi ska förvalta och utveckla en ändamålsenlig it-miljö samt skapa förutsättningar för morgondagens digitalisering. Avdelningen har idag runt 50 medarbetare.Din arbetsplats På avdelningen för it och digitalisering ingår inköpsenheten som bestå...

 • Company Advokatfirman Mats Carnestedt AB in Vara
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Advokatfirman Mats Carnestedt AB har kontor i Järfälla.På advokatfirman arbetar f n två advokater, en biträdande jurist och en sekreterare. Vi är en allmänpraktiserande byrå, med inriktning mot affärsjuridik.Vi behöver nu förstärka vår organisation med ytterligare en advokat eller biträdande jurist. Som jurist hos oss kommer du att få tillfälle att arbeta inom ett flertal olika juridiska arbetsområden.Sökande skall ha goda juridiska kunskaper, vara tingsmeriterad eller ha minst ett par års arbetslivserfarenhet utöver de juridiska studierna.Det är viktigt att du har analytisk förmåga, har en utåtriktad personlighet och är serviceinriktad, då vi har nära möten med samtliga våra klienter.Vi undanbeder oss alla erbjudanden om annonsering och rektryteringshjälp.Urval kommer att ske löpande und...

 • Company 2Complete AB in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Dina arbetsuppgifterJust nu söker vi en Jurist till vår kund inom bank och finans. Detta är en ny roll hos bolaget, så du har stor möjlighet att påverka utvecklingen av den. Detta är en bred roll där du bland annat ansvarar för att utföra rättsutredningar, granska kommersiella avtal, bedöma legala risker och utföra kontroller. Du är även med och utvecklar företagets legal- och compliancefunktion samt att du håller i interna utbildningar. I din roll kommer att få möjligheten att arbeta inom ett brett spektra av rättsområden. Du kommer att arbeta med finansiella regleringar och Finansinspektionens föreskrifter, men även med marknadsrätt, avtalsrätt, dataskyddsregler, associationsrätt och arbetsrätt. Rollen innefattar många olika kontaktytor då du kommer samarbeta med stakeholders i samtliga...

 • Company Karolinska Inst in Skå
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?Juridiska avdelningen är indelad i en juridisk enhet, enheten för arkiv och registratur och informationssäkerhetsfunktionen.Avdelningens uppdrag är att säkerställa laglighet och riktighet i beslut och kvalitet i de administrativa processerna. I dag arbetar tio jurister vid juridiska enheten.Din rollVi söker en jurist för utredningsarbete, beslutsstöd och rådgivning till universitetsledningen och verksamheten i övrigt.Arbetet är omväxlande och omfattar frågor av olika komplexitet och svårighetsgrad inom alla de rättsområden som aktualiseras inom ett universitet i dess egenskap av myndighet, avtalspart och arbetsgivare.Du kommer att arbeta med disciplinärenden, dvs. utreda misstankar om fusk vid examination som kan leda till disciplinära åtg...

 • Company Sveriges Domstolar in Dorotea
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Östersunds tingsrätt är en allmän domstol för hela Jämtlands län.Östersunds tingsrätt är också mark- och miljödomstol. Domstolen handlägger miljö- och fastighetsmål. Denna omfattar Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län förutom Örnsköldsviks kommun samt Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner i Västerbottens län. Arbetet som sommarnotarie på allmänna enheten ingår bland annat att proto-kollföra vid förhandlingar, delta i beredningen av mål och ärenden, skriva förslag till beslut samt att göra rättsutredningar. Vi söker dig som är studerande på juristprogrammet med minst någon termin kvar av juristutbildningen. Du ska ha slutfört kurserna processrätt samt straffrätt i juristutbildningen och ska inte ha tidigare erfarenhet av arbete i samma dom-stolsslag eller instans. Du ska ha ...

 • Company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB in Linköping
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Job Description & SummaryPwC är en av världens ledande skatterådgivare! Vill du bli en del av oss men arbeta på den lokala marknaden med skattefrågor? Tjänsten som erfaren skattekonsult ger dig en fantastisk möjlighet att arbeta brett med skatterådgivning. Beroende på din bakgrund erbjuds du möjlighet att specialisera dig inom ett eller flera områden samt fokusera på allt från mindre ägarledda bolag till större koncerner.PwC erbjuder dig som senior skattekonsult ett geografiskt område med stor tillväxtpotential, där du med driv och engagemang kan påverka ditt dagliga arbete. Ditt arbetssätt präglas av ett nära samarbete med både kollegor och kund vilket innebär att du skapar spännande och effektiva lösningar - alltid med kundens affärsbehov i fokus. Som erfaren skattekonsult kommer du bla...

 • Company Konsumentverket in Karlstad
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Avdelningen för Konsumentskydd består av enheten för produktsäkerhet, två rättsenheter och ett sekretariat. Inom avdelningen arbetar man bland annat med tillsyn och proaktivt arbete inom olika fokusområden och driver processer i domstol. Produktsäkerhetsenhetens ansvarsområde är varors och tjänsters säkerhet.Om jobbetVi söker en jurist inom produktsäkerhetsområdet. Arbetet innebär att vara ett kvalificerat juridiskt stöd med inriktning mot allmän produktsäkerhet och leksakers säkerhet. Du kommer att delta i handläggning av tillsynsärenden och marknadskontrollprojekt och kommer att ha kontakt med myndigheter, företag och organisationer. Deltagande i internationella möten i EU-samarbetet förekommer. Tjänsteresor ingår i arbetetDin profilDu har högskoleexamen inom juridik och har flera års e...

 • Company Arbetsmiljöverket (Av) in Jönköping
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklade arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.Dnr 2020/006401Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig! Vi söker en jurist till Jönköping som ska arbeta med inspektionsjuridik tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare. Din placering blir vid inspektionsavdelningen, region väst med placering i Jönköping. Din organisatoriska tillhörighet blir vid enheten för inspektionsjuridik. Enhetens medarbetare finns geografiskt placerade vid Arbetsmiljöverkets fem regioner.Ditt nya arbeteInnebär ...

 • Company Carlsberg Supply Company Sverige AB in Solna
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Som bolagsjurist på Carlsberg Sverige arbetar du i en bred roll med ansvar över samtliga juridiska frågor i den svenska verksamheten. Din roll som bolagsjurist kommer att vara varierande men med huvudsakliga fokusområden: avtalsrätt, GDPR och alkoholmarknadsföringslagen. Förutom att stötta organisationen, är ditt ansvar, med stort affärsfokus, säkerställa att den legala verksamheten i Sverige skapar värde och är kostnadseffektiv. Som bolagsjurist hos oss kommer du således arbeta nära Carlsberg Sveriges affärsområden med avtalssupport, frågor rörande varumärken och domännamn samt ingå i Carlsberg Sveriges styrelse. Som bolagsjurist ingår du i Carlsbergs legala team som består av ett 100-tal kompetenta juristkollegor från hela världen och rapporterar till Head of Legal och stöttas av Carlsb...

 • Company Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB in Stockholm
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ”Vad jag gillar med att jobba hos Bostadsjuristerna är att det finns möjlighet till utveckling och fördjupning inom ett ständigt aktuellt område och att alla här är experter på just detta rättsområde, vilket gör att det alltid är lätt att få stöd.”Biträdande juristHallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB bistår med juridisk rådgivning och tvistelösning inom området bostadsjuridik. Våra klienter är privatpersoner och bostadsrättsföreningar med upp till 500 medlemmar.Genom vår möjlighet att erbjuda juridiska tjänster av allra högsta kvalitet har vi under ett antal år varit marknadsledande inom området bostadsjuridik i Stockholmsområdet.Vi vill nu utöka med ytterligare en junior jurist. Vår framgång bygger på specialisering, branschkännedom och ett nätverk av tekniska experter, men framfö...

 • Company Statens Skolverk in Solna
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Om arbetetSom chefsjurist ska du arbeta proaktivt och ansvara för att tillsammans med enhetschefer utveckla Skolverkets rättsliga arbete samt vara ett juridiskt och strategiskt stöd för hela myndigheten. Du arbetar långsiktigt och har ett övergripande ansvar för skoljuridiska och förvaltningsrättsliga frågor, principiella frågor och beslut rörande GDPR, rättsliga ställningstaganden och hemställan. Rollen innefattar inge...

 • Company Ericsson AB in Kista
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Job Summary:Many more patent attorneys are needed in the world to keep up to speed with the rapid development and growth of Information and Telecommunication technology (ICT). Internet-of-things, 5G, cloud computing and AI are quickly changing our society.Ericsson now takes the initiative to start a trainee program for patent attorneys. The candidates are ideally new M.Sc. or Ph.D. graduates or young graduate professionals within any of the ICT-technologies. We promise to prepare motivated trainees for the European Patent Attorney examination and the practical skills to become a world-class patent attorney at the forefront of Hi-Tech. This involves training in law (no prior legal knowledge required), technology and secondment in a patent law firm/patent office. You will be at the for...

 • Company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB in Skå
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Job Description & SummaryPwC är en av världens ledande skatterådgivare! Vill du bli en del av oss men arbeta på den lokala marknaden med skattefrågor? Tjänsten som erfaren skattekonsult ger dig en fantastisk möjlighet att arbeta brett med skatterådgivning. Beroende på din bakgrund erbjuds du möjlighet att specialisera dig inom ett eller flera områden samt fokusera på allt från mindre ägarledda bolag till större koncerner.PwC erbjuder dig som senior skattekonsult ett geografiskt område med stor tillväxtpotential, där du med driv och engagemang kan påverka ditt dagliga arbete. Ditt arbetssätt präglas av ett nära samarbete med både kollegor och kund vilket innebär att du skapar spännande och effektiva lösningar - alltid med kundens affärsbehov i fokus. Som erfaren skattekonsult kommer du bla...

 • Company Experis AB in Helsingborg
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Vi erbjuder dig stora möjligheter att påverka, driva och kommunicera, både internt och externtArbetsuppgifterHelsingborgs stad söker en stadsjurist till stadsjuridiska enheten. Stadsjuridiska enheten ingår i avdelningen för juridik och administration på stadsledningsförvaltningen. I dag arbetar en chefsjurist, fyra stadsjurister och en utredare på enheten. Din arbetsplats blir på Rådhuset i Helsingborg.Enhetens uppdrag är att leda och samordna Helsingborgs stad...

 • Company Linköpings kommun in Linköping
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Om KommunledningsförvaltningenI en stor och innovativ kommun som Linköping, har Kommunledningsförvaltningen en viktig samordnande roll. Vi ger stöd och service till hela kommunen, företag och organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer. Att arbeta hos oss är att vara med och göra skillnad – att påverka samhällsutvecklingen. Vårt arbete berör de flesta Linköpingsbors vardag och bidrar till ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd till den politiska ledningen. Inom vår förvaltning ryms också modern kommunikation, effektiv administration och ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning, säkerhet och digitalisering. Allt det grundläggande som behövs i en kom...

 • Company Regeringskansliet in Nås
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Rättssekreteriatet, FörsvarsdepartementetStuderar du vid juristprogrammet och vill få erfarenhet av juridiskt arbete? Är du ansvarstagande, har ett gott omdöme och en god servicekänsla? Då kan en tjänst på rättssekretariatet i sommar vara någonting för dig.Din arbetsdag. Sveriges morgondag.Arbetsuppgifterna innebär att bistå vid hanteringen av vissa förvaltnings- och författningsärenden, göra rättsutredningar samt biträda handläggare vid sekretariatet vid hanteringen av övriga ärenden av juridisk natur. Dessutom får du hjälpa till vid framtagandet av den författningshandbok som rättssekretariatet sammanställer.Läs mer om departementets och sekretariatets arbete på Din bakgrundVi söker dig som studerar på juristprogrammet med goda studieresultat och som närmar dig slutet av studierna. Din...

 • Company Advokatbyrån Divinius AB in Kristianstad
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Kort beskrivning av företaget:Advokatbyrån Divinius arbetar främst med humanjuridik och har kontor i centrala Kristianstad. Vår huvudsakliga verksamhet är familjerätt, socialrätt samt utlänningsrätt. I dagsläget är vi en advokat, en biträdande jurist samt en paralegal som bemannar kontoret.Beskrivning av kvalifikationer:Du har jur. kand. examen eller advokatexamen och det är bra om du har något eller några års erfarenhet från jurist- eller advokatbyrå. Du får gärna vara tingsmeriterad men det är inget krav. Det är dock viktigt att du har intresse för byråns verksamhetsområden.Beskrivning av arbetsuppgifter:Vi vill nu förstärka vårt team med 1-2 biträdande jurister/advokater. Du har mycket goda juridiska kunskaper, har god analytisk förmåga och har lätt för att uttrycka dig i både tal och ...

 • Company Helsingborgs kommun in Helsingborg
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Om arbetsplatsenHelsingborgs stad söker en stadsjurist till stadsjuridiska enheten. Stadsjuridiska enheten ingår i avdelningen för juridik och administration på stadsledningsförvaltningen. I dag arbetar en chefsjurist, fyra stadsjurister och en utredare på enheten. Din arbetsplats blir på Rådhuset i Helsingborg.Enhetens uppdrag är att leda och samordna Helsingborgs stads juridiska verksamhet på ett rättssäkert sätt och att tillvarata stadens juridiska intressen...

 • Company Tellusbarn i Sverige AB in Skå
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tellusbarns vision är att bidra till att barn får en bra start i livet inför mötet med den stora världen. Vi har fokus på språk, skapande, och hälsa genom lekfullt lärande där upptäckandet står i centrum.TellusPeople AB är en ägarledd och snabbväxande koncern inom barnomsorgen och utbildningssektorn. Moderbolaget äger Tellusbarn som verkar inom barnomsorg och driver 20 förskolor i Stockholm och Uppsala. Vårt andra bolag, Nanny by Tellus, erbjuder barnvakt i Stockholmsregionen. Under de närmaste åren kommer verksamheten att utvidgas även till grundskolan.DEN VI SÖKERVi söker dig med en juristexamen och minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet. Du kommer att arbete inom ett brett fält och ska vara väl förtrogen med allmän affärsjuridik /bolagsrätt. Erfarenheter från följande områden är mer...

 • Company Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB in Malmö
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi söker en svensktalande jurist med tysk juristexamen (2. Staatsexamen) och några års erfarenhet inom bolags- och avtalsrätt som är ute efter en ny utmaning i en interkulturell miljö med eget ansvar.Tysk-Svenska Handelskammaren är sedan 1951 den självklara medlems- och tjänsteorganisationen för industri- och handelsförbindelser mellan Tyskland och Sverige. Tysk-Svenska Handelskammaren tillhör det globala nätverket av tyska utlandshandelskamrar, AHK, och är med cirka 1 150 medlemsföretag och drygt 65 medarbetare i Stockholm samt Malmö den största utlandskammaren i Sverige.Juristavdelningen har för närvarande fem jurister och en juristassistent/projektledare som på tyska och svenska hanterar juridiska frågor åt tyskspråkiga företag verksamma i Sverige samt för svenska företag verksamma i T...

 • Company Advokatfirman Gärde & Partners AB in Stockholm
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Advokatfirman Gärde & Partners söker juristerVi söker jurister/advokater till vårt trevliga kontor på Danderydsgatan i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Du är genuint intresserad av affärsjuridik och har sannolikt erfarenhet av att driva civilprocesser av olika slag. Du vill komma till en arbetsplats där Du kan bredda Din erfarenhet och ta egna initiativ. Din svenska och engelska är utmärkt, meriterande är om du även behärskar något annat språk.Byråns inriktning är huvudsakligen affärsjuridik med en hel del offentliga uppdragsgivare. Ansökningshandlingar (personligt brev, examensbevis, CV samt eventuella referenser) emotses till  " target="_blank">...

 • Company Assistansjuristerna Sverige AB in Skå
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Assistansjuristerna AB startades 2012 för att kunna hjälpa personer i utsatta lägen. Juristbyrån är unik i sitt slag då vi endast hanterar ärenden inom rättsområdet personlig assistans.Byråns verksamhet är djup värdegrundsbaserad med ledning av personlig erfarenhet av att tvingas kämpa för sina rättigheter.  Våra klienter är alltifrån nyfödda med förlossningsskador till personer som varit med om svåra olyckor eller som drabbats av progressiva sjukdomar som cancer och ALS. Behovet av våra tjänster har aldrig varit större. För att kunna möta den ökande efterfrågan söker vi nu en barnrättsjurist eller barnhandläggare.Arbetet hos oss innebär en nära klientkontakt, där vi fungerar som spindeln i nätet och upprätthåller kontakt med olika instanser och anhöriga, deltar vid hembesö...

 • Company Regeringskansliet in Göteborg
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Enheten för offentlig upphandling, avdelningen för offentlig förvaltning, FinansdepartementetVill du arbeta med lagstiftning inom offentlig upphandling och spelfrågor? Är du en erfaren jurist eller assessor i kammarrätt eller hovrätt? Då kan vi erbjuda dig en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.Din arbetsdag. Sveriges morgondag.Avdelningen för offentlig förvaltning ansvarar för utvecklingen av förvaltningspolitiken och en viktig del av detta rör reglerna om  offentlig upphandling. Enheten för offentlig upphandling ansvarar för politik och lagstiftning på upphandlingsområdet och på spelområdet. Vidare ansvarar enheten  för styrningen av Upphandlingsmyndigheten och Spelinspektionen.Arbetet som jurist innebär att du komm...

 • Company Sjöfartsverket in Vara
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Sveriges vackraste arbetsplats söker enVerksjuristmed placering i NorrköpingAtt jobba som Verksjurist på SjöfartsverketSjöfartsverkets jurister har till uppgift att stödja och företräda myndigheten i samtliga rättsliga frågeställningar, vilket innebär kvalificerat arbete med frågor av varierande slag och inom olika rättsområden, såsom offentlig rätt, europarätt och förvaltningsrätt, civilrätt och kommersiell avtalsrätt, upphandling, processrätt och allmänjuridiska frågor. Juridikavdelningen består idag av en chefsjurist och sex verksjurister.Som verksjurist fungerar du som intern stöd- och styrfunktion gentemot verksamheten och du företräder även Sjöfartsverket i olika rättsliga angelägenheter. Remissarbete förekommer till viss del. Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande o...

 • Company Skatteverket in Vara
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Trivs du med både självständigt arbete och att arbeta i grupp? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som rättslig specialist på rättsavdelningen samarbetar du med kollegor runt om i landet med målet att göra samhället möjligt.Om jobbet Du arbetar med rättsligt stöd och du använder dig av ett konsultativt förhållningssätt. Du arbetar med skatteförfarandelagen och flera lagar inom beskattningsområdet samt EU-rätten. Du svarar på rättsliga frågor om sanktionsavgifter (främst skattetillägg) och skatteprocess. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att besvara rättsliga frågor från verksamheten, uppdatera rättslig vägledning, sakgranska broschyrer och utbildningsmaterial, vara kontaktperson i olika insatser samt genomföra rättsliga forum, temadagar och liknande. I d...

 • Company Skatteverket in Vara
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Är du jurist med lång och djup erfarenhet av juridiskt utredningsarbete och trivs med både självständigt arbete och att arbeta i grupp? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som rättslig expert inom området folkbokföring samarbetar du tillsammans med kollegor runtom i landet med målet att göra samhället möjligt.Om jobbet Du arbetar med att ge rättslig styrning och rättsligt stöd inom området folkbokföring och ID-kort. Du tar fram rättsliga ställningstaganden, besvarar beredningar från Regeringskansliet, för processer i Högsta förvaltningsdomstolen, tar fram rättsfallskommentarer, uppdaterar den rättsliga vägledningen på Skatteverkets hemsida samt medverkar i regelförändringsarbete och utvecklingsprojekt. Ditt arbete omfattar rättsliga utredningar och du ansvarar fö...

 • Company Skatteverket in Vara
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Är du jurist med erfarenhet av juridiskt utredningsarbete och trivs med både självständigt arbete och att arbeta i grupp? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som rättslig specialist inom folkbokföringsområdet samarbetar du med kollegor runtom i landet med målet att göra samhället möjligt.Om jobbet Du arbetar främst med att ge rättsligt stöd när det gäller folkbokföringsfrågor inom Skatteverket. Du handlägger frågor från verksamheten, rättssäkrar informations-, stöd- och utbildningsmaterial, uppdaterar den rättsliga vägledningen på Skatteverkets hemsida och medverkar vid olika interna rättsliga seminarier samt medverkar i utvecklingsprojekt.Ditt arbete omfattar rättsliga utredningar inom folkbokföringsområdet och du stödjer dagligen Skatteverkets handläggare i der...

 • Company Sveriges Domstolar in Ånge
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarna  Om Rättshjälpsmyndigheten Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet inom Sveriges Domstolar.Myndigheten hanterar och beslutar alla ansökningar om rättshjälp som inte beslutas av en domstol. Myndigheten gör också avräkning av bl.a. hur mycket den rättshjälpssökande ska betala till sitt biträde. Myndigheten beslutar vidare om nedsättning av rådgivningsavgift till advokater och andra jurister som lämnat juridiskrådgivning och där den rättssökande saknar ekonomiska förutsättningar att själv fullt ut betala för rådgivningen. Rättsh...

 • Company Human&heart HR AB in Stockholm
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vi söker nu Dig som vill göra riktiga och viktiga utredningar i arbetslivet.Vi vågar påstå att vi är ett av Sveriges ledande och modigaste utredningsföretag vad avser kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Vi utreder också tillsammans med våra samarbetspartners ekonomiska oegentligheter, korruption och andra avvikelser som kan uppstå i företag och offentliga organisationer. Human&heart arbetar utifrån en utredningsmetodik som utvecklats av Seniorkonsult Richard Mårtensson & advokat Cecilia Malm. Metodiken säkerställer att utredningarna håller en mycket hög kvalité och i alla avseenden är rättssäkra, vilket ger beställande organisationer trygghet i att såväl involverade medarbetare som utredningsfrågan hanteras korrekt, omsorgsfullt och rättssäkert.Våra uppdrag finns i hel...

 • Company Kronofogdemyndigheten in Östersund
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Kronofogden söker en nyutexaminerad jurist till juristsektion Norr med placering i Luleå.Som beredningsjurist med huvudsaklig placering inom verkställighetsprocessen fattar du enklare beslut enligt utsökningsbalken. Juristsektion Norr är en virtuell sektion och du har kollegor i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall.Dina arbetsuppgifter består av att bereda inkommande handlingar, fatta enklare beslut samt hantera administrativa uppgifter inom juristsektionerna. Du kommer även att få upprätta yttranden och göra rättsutredningar samt bereda svårare ärenden tillsammans med seniora jurister. Du kan också få arbeta med frågor och beslut om exigibilitetsprövning.Vi söker dig som har: - juristexamen från juristprogrammet (180 p enligt tidigare system eller 270 högskolepoäng).Du har personliga ege...

 • Company Cambio Healthcare Systems AB in Stockholm
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  The Swedish government has decided to set the ambition that Sweden, within 6 years, should be the best country in the world with regards to E-health. The solutions offered by Cambio Healthcare Systems fit perfectly within that agenda. Cambio is a leading IT company in the field of E-health. Working for Cambio will give you the chance to contribute to a better society and together with us become a World Champion. Our successful products COSMIC, CDS NOVA and VIVA have made us a well-renowned and established player in the Nordic market. At Cambio, you will work in an international environment with new technology and agile methods. Do you want to be part of our journey?Your positionCambio is currently looking to grow the Legal Department to satisfy the company’s ever-increasing need for legal...

 • Company Sveriges Domstolar in Umeå
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarna  InledningÄr du en miljörättsintresserad juristsstuderande som vill praktisera på domstol?Då kan det vara intressant för dig att söka sommarnotarietjänstgöring vid Mark- och miljödomstolen i Umeå.Arbetet innebär Som sommarnotarie på Mark- och miljödomstolen kommer du att skriva domsförslag i främst överklagade mål, göra rättsutredningar och i viss mån bereda mål. Handläggningen är ofta skriftlig, men i den mån det hålls sammanträden eller syn kommer du att vara protokollförare.  Kvalifikationskrav Det krävs att du som sommarnotarie är go...

 • Company Skatteverket in Vara
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som skatteombud företräder du Skatteverket i domstol.Du får möjlighet att arbeta med utmanande utredningar kring intressanta och varierande frågeställningar.Om jobbet Du kommer som skatteombud att handlägga ärenden och företräda Skatteverket i domstol gällande företrädaransvar samt att ingå överenskommelser. Det kan även tillkomma att i domstol hantera ansökningar och processer som gäller att företräda staten i konkurs, betalningssäkring, kvarstad, företagsrekonstruktion, offentliga ackord, likvidation, preskriptionsförlängning samt överklaganden i utsökningsmål och tvister enligt 2 kap. 30 § UB. Du analyserar, prövar bevisfrågor och bygger upp rättslig argumentation.Du driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med...

 • Company Advokatbolaget Opus AB in Malmö
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Byrån består idag av 15 jurister varav tio är advokater. Byråarbetet sker modern infrastruktur vilket möjliggör en flexibel och trivsam arbetsmiljö på våra två kontor belägna i Stockholm och i Malmö. Vi är en mycket uppskattad advokatbyrå och behöver nu förstärkning med ytterligare 5 nya duktiga medarbetare som brinner för humanjuridiken.Tillträde 1 april 2020 DU SKALLha avlagt juristexamen (jur.kand.)ha minst två års praktisk yrkeslivserfarenhet inom byråns rättsområden genom arbete vid advokatbyrå och/eller fullgjord notarietjänstgöring.vara driven och självgående i ditt arbeteha ett professionellt klientbemötandeSpråkkunskaper i somaliska, kurdiska, arabiska, ryska, farsi, lettiska och litauiska är meriterande.Körkort är önskvärt men inget krav.På Advokatbolaget Opus AB arbetar juriste...

 • Company Boverket in Karlskrona
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket är placerat i Karlskrona, med små lokala kontor i Malmö och Stockholm. Idag arbetar cirka 280 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.ARBETSUPPGIFTERPå Tillsynsenheten arbetar vi bland annat med marknadskontroll av byggprodukter, samt säkerhetskomponenter till hissar och linbaneanläggningar. Marknadskontroll innebär att vi som myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Marknadskontroll är ett viktigt arbete då det syftar til...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters