Jobmonitor. Search results for Environmental engineers

62 Jobs found

Used filters:
 • Environmental engineersx
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company Huddinge kommun in Bor
  23.02.2020

  Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.Om arbetsplatsenMiljötillsynsavdelningen är en del av Miljö- och bygglovsförvaltningen i Huddinge kommun. På avdelningen finns 25 medarbetare varav 21 stycken är miljöinspektörer, en alkoholhandläggare, en utvecklingsledare, två enhetschefer och en avdelningschef. Denna tjänst ingår i hälsoskyddsenheten på Miljötillsynsavdelningen. Vi arbetar med tillsyn och prövning inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och alkoholservering. Medarbetarna deltar aktivt i samhällsbyggnads-processen. Miljötillsynsavdelningen verkar för en bra miljö och hälsa för alla som ...

 • Company Länsstyrelsen i Jönköpings län in Vara
  23.02.2020

  Vill du arbeta för en hållbar miljö, genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet? Då kan detta vara ett jobb för dig!Länsstyrelsen är regeringens representant i länet. Vi verkar som en samlande kraft för länet och utgör en viktig länk mellan staten samt länets kommuner och invånare. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och ser till att politiska beslut som påverkar länet får så bra effekt som möjligt. Målet är att göra det bästa för Jönköpings län och samtidigt bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare med hög kompetens inom våra verksamhetsområden. Här arbetar biologer, ingenjörer, kommunikatörer, samhällsplanerare, agronomer, jurister, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ekonomer, veterinärer,...

 • Company Biototal AB in Vara
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Om BiototalBiototal arbetar med hållbara lösningar mellan stad och land, där vi ombesörjer att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Som en del av detta erbjuder affärsområdet Biototal Miljösupport bland annat uppströms- och certifieringstjänster inom områdena VA, avfall och biogas.Som Miljökonsult på Biototal bidrar du till ett hållbart cirkulärt kretslopp!ArbetsuppgifterRollen som Miljökonsult på Biototal innebär ett varierat arbete där du kommer att arbeta gentemot extern kund samt stötta företaget internt. Våra tjänster är många gånger skräddarsydda, vilket ställer krav på att förstå kundens behov och kunna formulera och presentera en passande lösning. Som Miljökonsult förväntas du skapa både nya kundkontakter och vårda befintliga kundrelationer. På egen hand...

 • Company Simrishamns kommun in Vara
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Välkommen till Simrishamns kommun, som ligger i hjärtat av Österlen, känt för sitt rika kulturliv och sin vackra natur.Nu etablerar Lunds universitet och Simrishamns kommun en forsknings- och innovationsmiljö för Hanöbukten på Marint centrum. Utpekade samverkansområden är marin miljö och ekosystem, marina näringar och kustbygd samt vatten. Inom dessa områden ska samarbetet stimulera forskning och kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling. Marint centrum är en mötesplats med det övergripande syftet är att verka för en god miljö i Östersjön, ett hållbart marint näringsliv och en stärkt utveckling av Simrishamns kommun. Vill du vara en del av vårt dynamiska team och arbeta med samverkan mellan forskning och samhälle med fokus på hav, vatten och kustbygd? Vi söker en driven...

 • Company Länsstyrelsen i Jämtlands län in Vara
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Tillsammans för en hållbar framtid!Länsstyrelsens cirka 240 medarbetare arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare.Vattenenheten hanterar vattenfrågor i ett brett perspektiv. I verksamheten ingår allt från praktisk vattenvård, kalkning, vattenförvaltning, fisketurism, vattenlaboratorium och miljö-övervakning till fiskefrågor i stort inklusive förvaltning av statens fjällvatten. Utifrån sin sakkunskap har enheten en viktig roll i hela Länsstyrelsens vattenrelaterade ärendehantering. Samverkan med universitet, myndigheter, kommuner, företag och organisationer är en viktig del i detta arbete. Verksamheten är i stor utsträckning projektinriktad med fokus på åtgärder i vatten. Enheten bygger upp och förmedlar kunskap om länets vatten och bidrar med expertkompetens, ...

 • Company Länsstyrelsen i Jämtlands län in Östersund
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Tillsammans för en hållbar framtid!Länsstyrelsens cirka 240 medarbetare arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare.Vattenenheten hanterar vattenfrågor i ett brett perspektiv. I verksamheten ingår allt från praktisk vattenvård, kalkning, vattenförvaltning, fisketurism, vattenlaboratorium och miljö-övervakning till fiskefrågor i stort inklusive förvaltning av statens fjällvatten. Utifrån sin sakkunskap har enheten en viktig roll i hela Länsstyrelsens vattenrelaterade ärendehantering. Samverkan med universitet, myndigheter, kommuner, företag och organisationer är en viktig del i detta arbete. Verksamheten är i stor utsträckning projektinriktad med fokus på åtgärder i vatten. Enheten bygger upp och förmedlar kunskap om länets vatten och bidrar med expertkompetens, ...

 • Company Naturvårdsverket in Östersund
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Naturvårdsverket söker två handläggare som vill vara med och utveckla arbetet med biologisk mångfald inom EU och globalt. Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och kan inte lösas inom landet. Det är därför viktigt för Sverige att vara med och stärka EU:s miljö- och klimatarbete bland annat i den tillträdande kommissionens gröna giv. Sverige vill också vara pådrivande i det globala arbetet med biologiska mångfald och bidra till utformning av överenskommelser med andra länder. Vårt arbete med biologisk mångfald syftar till att uppfylla svenska och globala miljömål genom samverkan med andra viktiga samhällsaktörer.Anställningarnas placering är på EU-enheten (Uppdragsavdelningen) som ansvarar för att Naturvårdsverkets deltagande i EU-arbetet och konventionsarbetet sker...

 • Company Älvdalens kommun in Älvdalen
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv.  Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.BeskrivningVi behöver stärka vårt team av inspektörer och söker dig som kan arbeta som miljöinspektör.Beroende på din bakgrund och kompetens kan även samordnande arbetsuppgifter bli aktuel...

 • Company Nybro kommun in Kalmar
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar ti...

 • Company Emmaboda kommun in Emmaboda
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Mitt i hjärtat av sydöstra Sverige - med pendlingsavstånd till Växjö, Kalmar och Karlskrona ligger Emmaboda. Om du vill bo i vacker natur, nära skog och sjö, skapa ditt drömboende till en rimlig kostnad, vara garanterad förskoleplats och dessutom ha flera stora evenemang i din närhet så kan Emmaboda vara något för dig. Vill du dessutom vara med och påverka din omgivning har du bäst möjligheter för det i Emmaboda! Kreativa människor har påverkat och levandegjort miljön och livet här sedan länge. Emmaboda lever och vårt liv präglas av omtanke och öppenhet.Vi söker en samordnare till arbetet med sanering av förorenade områden i Glasriket i Småland. De fyra kommunerna är uppdragsgivare för samordnaren. Anställningen kommer att vara hos Emmaboda kommun där huvudsakligt arbetsställe ligger. Syf...

 • Company Länsstyrelsen i Jönköpings län in Skå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Länsstyrelsen i Jönköpings län är en arbetsplats med cirka 260 medarbetare. Vi är en arbetsplats med bred verksamhet där du har inflytande över ditt arbete och goda utvecklingsmöjligheter. Du har kontakter och samverkar med företag, kommuner, organisationer och medborgare i vårt län. Som medarbetare på länsstyrelsen är du en del i utvecklingen av samhället. Du kommer vara placerad på Vattenenheten på Naturavdelningen. Enheten består av 18 medarbetare och arbetar med kalkning av försurade ...

 • Company Academic Work Sweden AB in Stockholm
  21.02.2020

  Rover Group är fast beslutna om att skydda medarbetarens hälsa och säkerhet. Antalet arbetsolycksfall i koncernen under de senaste tio åren ligger långt under branschgenomsnittet och för att bibehålla detta resultat söker de nu en KMA-samordnare till kommande projekt. Som KMA-samordnare arbetar du nära platschefen i en bred och varierande roll med ansvar över bland annat riskbedömning och arbetsmiljöplaner.OM TJÄNSTEN Rover Group är ett ledande konstruktionsbolag som utmärker sig bland annat på grund av sin specialisering inom komplexa projekt i krävande men spännande arbetsmiljöer. Företaget startades i Spanien under för snart 30 år sedan och växer löpande. Idag har de kontor runt om i världen och är idag ca tusen anställda inom olika roller. I Sverige arbetar i dag ca 30 medarbetare med...

 • Company ÅF Pöyry AB in Bara
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Om jobbetInom affärsområde Miljö är vi drygt 170 kollegor i landet som arbetar med frågeställningar inom förorenade områden samt miljö & hållbarhet.Nu söker vi till vår norra region fler kollegor inom miljö. Här arbetar vi främst med miljötekniska markundersökningar, efterbehandling av förorenad mark, riskbedömningar, anmälnings- och tillståndsärenden, kemikalier och miljökonsekvensbedömningar. Våra kunder är både inom den privata samt kommunala och statliga sektorn.Stationeringsort är Luleå.Vem är du?På AFRY (ÅF Pöyry) lever vi efter våra värdeord: ”Brave – Devoted – Team players” vilket säger en hel del om vem vi söker!Vi söker dig som antingen är nyexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet inom vårt tjänsteområde. Vi ser att du har en relevant högskoleutbildning inom miljöomr...

 • Company ÅF Pöyry AB in Umeå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Om jobbetInom affärsområde Miljö är vi drygt 170 kollegor i landet som arbetar med frågeställningar inom förorenade områden samt miljö & hållbarhet.Nu söker vi till vår norra region fler kollegor inom miljö. Här arbetar vi främst med miljötekniska markundersökningar, efterbehandling av förorenad mark, riskbedömningar, anmälnings- och tillståndsärenden, kemikalier och miljökonsekvensbedömningar. Våra kunder är både inom den privata samt kommunala och statliga sektorn.Stationeringsort är Umeå.Vem är du?På AFRY (ÅF Pöyry) lever vi efter våra värdeord: ”Brave – Devoted – Team players” vilket säger en hel del om vem vi söker!Vi söker dig som antingen är nyexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet inom vårt tjänsteområde. Vi ser att du har en relevant högskoleutbildning inom miljöområ...

 • Company Länsstyrelsen i Blekinge län in Karlskrona
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Söker du jobb hos oss drivs du av att ha meningsfulla och samhällsviktiga arbetsuppgifter. Länsstyrelsen Blekinge skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och vara engagerade i landsbygd och skärgård. Vi arbetar för att göra nytta för länet och det gör vi på uppdrag av riksdag och regering. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden.Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion. I vårt län är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med en aktiv fritid. Länsstyr...

 • Company Länsstyrelsen i Blekinge län in Karlskrona
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Söker du jobb hos oss drivs du av att ha meningsfulla och samhällsviktiga arbetsuppgifter. Länsstyrelsen Blekinge skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och vara engagerade i landsbygd och skärgård. Vi arbetar för att göra nytta för länet och det gör vi på uppdrag av riksdag och regering. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden.Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion. I vårt län är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med en aktiv fritid. Länsstyr...

 • Company Ludvika kommun in Borlänge
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra verksamheter som ansvarar för förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, kommunens fastigheter, kultur, fritid, samhällsplanering, projektering, exploatering tillsammans med myndighetsfrågor rörande bygglov, miljö och hälsa samt bostadsanpassning.Projektledare Mitt MiljösamverkanMitt Miljösamverkan bildades i januari 2020 och består av kommuner och länsstyrelser i Uppsala, Dalarna och Västmanland. Vi söker nu en projektledare som får en unik möjlighet att påverka och utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet i regionen genom att bygga upp och forma samverkan redan från start.Syftet med Mitt Miljösamverkan är att få bättre resursutnyttjande hos myndigheterna och leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid...

 • Company Academic Work Sweden AB in Vara
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Epiroc söker sin nästa Saftey, Health, Environment och Quality koordinator med ett stort intresse för just systematiskt arbetsmiljöarbete. I rollen som SHEQ-koordinator får du ett varierande arbete där du tar mycket eget ansvar och får användning av dina kommunikativa färdigheter. Söker du ditt första arbete efter examen eller har hunnit arbeta några år och brinner för att arbeta med hållbarhet, tveka inte att skicka in din ansökan!OM TJÄNSTEN Epiroc är ett internationellt företag som tillverkar innovativa lösningar för bergsbrytnings-och anläggningsindustrin. Hos Epiroc erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter i en snabbväxande miljö. I rollen som SHEQ-koordinator kommer du att arbeta både internt i hela organisationen men även gentemot både kunder och leverantörer. Du arbetar proaktivt me...

 • Company Länsstyrelsen i Stockholms län in Vara
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ArbetsplatsenEnheten för mark- och vattenskydd arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning inom vattenverksamheter, vattenskyddsområden och förorenade områden.Vi som arbetar med förorenade områden är en arbetsgrupp på sex personer med bred kompetens. Vi har ett öppet arbetsklimat och vi arbetar både enskilt och gemensamt men alltid med möjlighet till diskussioner och avstämningar.ArbetsuppgifterVi söker dig som vill arbeta med ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom sakområdet förorenade områden. Du kommer att bedriva tillsyn enligt miljöbalken, vägleda kommunernas miljökontor i deras tillsynsarbete och vara involverad i statligt finansierade utrednings- och åtgärdsprojekt. Du kommer också att delta i prövning av kommunala beslut som rör förorenade områden. Till vår hjälp i ar...

 • Company Quattro Bemanning & Rekrytering AB in Vara
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Q är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktade på områdena teknik/IT, industri samt HR/ekonomi. Våra kunder består av såväl stora som små företag som önskar hjälp med bemannings- och rekryteringstjänster där vi erbjuder personallösningar inom specialistområden och chefsnivå. Vi är ett auktoriserat bemannings-, och rekryteringsföretag och medlemmar i branschorganisationen Almega samt Svenskt Näringsliv.BeskrivningJust nu söker vi en kunnig och driven rådgivare/säljare inom kemi och miljö åt trevligt och modernt företag.ArbetsrollenTjänsten innebär att agera rådgivare och sälja in företagets tjänster. Du ansvarar för att effektivisera hanteringen och processen kring kemikalier, ge förbättringsförslag, åtgärder och göra riskbedömningar. Du arbetat utåt mot både befintliga och nya kun...

 • Company LKAB Leveäniemi in Kiruna
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Semestervikariat som miljötekniker Om företaget / verksamhetenLKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. Om tjänstenVi söker dig som vill vikariera som miljötekniker hos oss i sommar. Som miljötekniker arbetar du självständigt med mätning och provtagning i fält och i våra produktionsanläggningar samt sammanställer och analyserar mätresultat. Dina kva...

 • Company LKAB in Kiruna
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Semestervikariat som miljötekniker Om företaget / verksamhetenLKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. Om tjänstenVi söker dig som vill vikariera som miljötekniker hos oss i sommar. Som miljötekniker arbetar du självständigt med mätning och provtagning i fält och i våra produktionsanläggningar samt sammanställer och analyserar mätresultat. Dina kva...

 • Company LKAB in Kiruna
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Semestervikariat som miljötekniker Om företaget / verksamhetenLKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. Om tjänstenVi söker dig som vill vikariera som miljötekniker hos oss i sommar. Som miljötekniker arbetar du självständigt med mätning och provtagning i fält och i våra produktionsanläggningar samt sammanställer och analyserar mätresultat. Dina kva...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Drottningholm
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.  Institutionen för akvatiska resurser utvecklar kunskap inom färsk-, brack- och saltvattensekologi. Vi bedriver forskning, utbildning, miljöanalys och rådgivning i akvatisk ekologi med fokus på fisk, fiske och ekosystem. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.Vår institution präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskning...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Drottningholm
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Do you want to work in an inspiring environment and contribute to the sustainable use of our seas, lakes and watercourses? We at the Department of Aquatic Resources (SLU Aqua) are passionate about our vision of "strong fish stocks in healthy waters". We are growing, and looking for employees who want to develop and make a difference together with us.The Department of Aquatic Resources develops the knowledge on limnic and marine ecology. We conduct research, education, environmental analysis, and develop scientific advice in aquatic ecology with a focus on fish, fisheries and ecosystems. The department is SLU's largest and has more than 180 employees at three main locations: Lysekil, Öregrund and Stockholm (Drottningholm), as well as four field stations.Our department is characterized by c...

 • Company Brapersonal Sverige AB in Halmstad
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Marklund Solutions AB är ett konsultföretag som framförallt arbetar med teknik, utbildning och miljö för företag med energiproduktion i form av förbränning. Marklund Solutions startades upp i Mälardalen 2014. Hösten 2018 etablerade vi kontor i Halmstad och där behöver vi nu förstärka med en erfaren Energi- och miljökonsult. Tillsammans våra process- och energikonsulter som finns i Halmstad kommer du bidra till att bygga upp den lokala organisationen. Ett spännande jobb där du får chans att utveckla din branschkunskap och långsiktiga affärsrelationer. Besök gärna ;Vi söker dig som vill vara med och driva vårt kontor framåt. Som Energi- och miljökonsult hos oss kommer du vara med på resan att bygga upp den lokala organisationen i Halmstad och ständigt förbättra våra tjänster. Konsultup...

 • Company Golder Associates AB in Göteborg
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Är du geolog, hydrolog eller ingenjör med intresse för miljö och samhällsutveckling? Golder Luleå rekryterar Junior Miljökonsult Golder är ett globalt medarbetarägt konsultföretag inom miljö- och geoteknik. Vi arbetar med projekt inom infrastruktur, gruv- och tillverkande industri. Vi har gjort oss kända för vår expertis och våra innovativa och hållbara lösningar och vi strävar efter att bistå projekt och beställare från tidigt skede, med utredningar och planering, till att agera som tekniskt stöd i projektens senare delar. På miljösidan är vi ett 70-tal specialister placerade i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi arbetar med projekt som rör allt från miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar till tillståndsprövning samt hantering av förorenade områden. Om rollen:Som Junior Mil...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Institutionen för skogens ekologi och skötselInstitutionen skogens ekologi och skötsel består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: /Projektet syftar till att studera de lager av växthusgaserna koldioxid och metan som finns i de vattenmättade djupare delarna av nordliga myrar. Resultat från tidigare, initiala studier, visar att nordliga myrars djupa GHG-lager är mer dynamiska än vad som tidigare antagits. Nuvarande kunskap om hydrologiska och fysiska processer i nordliga myrar kan inte förklara detta fenomen, vilket indikerar betydande begränsningar i vår förs...

 • Company Karlskoga Energi och Miljö AB in Örebro
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vill du hänga med på vår spännande resa: ”Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag”? Tjänsten som miljöcontroller ligger organisatoriskt under funktionen Hållbarhet och utveckling som har ett brett ansvarsområde för våra anläggningar och investeringar men också ansvar för egenkontroll.ArbetsuppgifterI rollen som miljöcontroller arbetar du över hela företaget med verksamheter som t.ex. biogas, kraftvärme, återvinning och VA.I rollen ingår ansvar för rapportering till myndigheter och lagbevakning i enlighet med de tillstånd, förordningar och certifieringar som berör företagets anläggningar. Du är ett stöd för den dagliga driften på anläggningarna och utreder och föreslår åtgärder. Administration, utbildning och uppföljning av vårt avvikelsesystem (ENIA) kan också komma att vara...

 • Company PostNord Group AB in Solna
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Vill du vara med och bygga upp en nyckelfunktion för att leda PostNord genom en hållbar transformation? Om du har en gedigen controllerbakgrund och vill stötta PostNords utveckling inom hållbar förbättringsledning, affärsutveckling och kommunikation är det här jobbet för dig!Bli en del av vårt teamAvdelningen Hållbarhet arbetar med att driva PostNord Sveriges omställning i linje med Agenda 2030.Våra insatser ska ge önskade affärsmässiga resultat och arbetet utgår från förväntningar från ägare, kunder, medarbetare och allmänheten. Enheten har ett särskilt ansvar för förbättringsarbetet inom miljöområdet i allmänhet och klimatområdet i synnerhet. Vi har också ansvar för koncernmålet Klimat och för koncernens hållbarhetsrapportering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, följa up...

 • Company Ragn-Sells Recycling AB in Ånge
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Vill du kunna göra skillnad genom ditt dagliga arbete? Som medarbetare på Ragn-Sells gör du det, oavsett roll inom företaget. Vårt arbete bidrar nämligen till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Dessutom verkar vi inom en spännande framtidsbransch där vår gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Som företag vill vi vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.Studerar du på högskola eller universitet och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Vet du inte vad du ska göra i sommar? En idé kan vara att skippa flyget till Grekland och spendera sommaren på Ragn-Sells vackra huvudkontor vid Norrvikens strand! På Ragn-Sells erbjuder vi ett Sommartraineeprogram där du får möjlighet att utvecklas, utmanas och skaffa dig erfarenhet i en fra...

 • Company Academic Work Sweden AB in Vara
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Epiroc söker sin nästa Saftey, Health, Environment och Quality koordinator med ett stort intresse för just systematiskt arbetsmiljöarbete. I rollen som SHEQ-koordinator får du ett varierande arbete där du tar mycket eget ansvar och får användning av dina kommunikativa färdigheter. Söker du ditt första arbete efter examen eller har hunnit arbeta några år och brinner för att arbeta med hållbarhet, tveka inte att skicka in din ansökan!OM TJÄNSTEN Epiroc är ett internationellt företag som tillverkar innovativa lösningar för bergsbrytnings-och anläggningsindustrin. Hos Epiroc erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter i en snabbväxande miljö. I rollen som SHEQ-koordinator kommer du att arbeta både internt i hela organisationen men även gentemot både kunder och leverantörer. Du arbetar proaktivt me...

 • Company Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb in Karlstad
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt. Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliens...

 • Company Polismyndigheten in Stockholm
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Kan du miljöledning och är skicklig på att planera och följa upp arbetet samt drivs av att nå fram med ditt budskap? då är det dig vi söker.Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu miljösamordnare till vår grupp för miljöledning, som är en fena på analys, planering och uppföljning av miljöarbetet. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning, verksamhetsstyrning, miljöledning, lokalförsörjning, service och inköpsverksamhet. Gruppen för miljöledning ansvarar för och driver Polismyndighetens strategiska miljöarbete nationellt.  ARBETSUPPGIFTERSom miljösamordnare...

 • Company Länsstyrelsen i Stockholms län in Vara
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Arbetsplatsbeskrivning Enheten för landskap och naturskydd har 15 medarbetare och ansvarar bland annat för arbetet med skydd av värdefulla naturområden, samordning inom miljömål, grön infrastruktur, friluftslivsuppdraget, landskapsantikvariska frågor samt nationalstadsparken.Arbetsuppgifter Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag med att skydda värdefulla naturmiljöer i Stockholms län. Skogar och marina områden är särskilt prioriterade och vi söker nu en medarbetare för detta arbete.Som miljöhandläggare kommer du huvudsakligen att arbeta med att skydda naturområden enligt miljöbalken, vilket bland annat innebär att göra naturvärdesbedömningar, avgränsa och beskriva områden, ta fram beslutshandlingar och skötselplaner samt att självständigt driva områdesskyddsärenden. I arbetsuppgif...

 • Company Enköpings kommun in Enköping
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: Samhällsbyggnadsförvaltningen består av avdelningarna fastighet, park och gata, plan och exploatering, måltidsservice, vatten och avlopp, serviceutveckling, ekonomi och administration samt verksamhetsutveckling. På förvaltningen jobbar ungefär 300 personer och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi har gemensamma aktiviteter, friskvårdsbidr...

 • Company Lidingö kommun in Lidingö
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag. I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå. Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.Inom Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar närmare 80 personer.Vi arbetar med förvaltning och utveckling av kommunala fastigheter, vägar, parker och naturområden, vatten och avlopp, avfall samt trafik. Vi ansvarar för att utveckla trafik- och stadsmiljön för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö. Utvecklingsenheten ansvarar för pla...

 • Company MB Select Executive Search AB in Göteborg
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Vill du ha både naturen och näringslivet som uppdragsgivare?Vi söker dig som delar vårt varför; att förena samhällets utveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald. En perfekt tjänst för dig som är en van projektledare och vill fortsätta utvecklas på ett expansivt företag där du får stor möjlighet att vara med och påverka.Inom vårt affärsområde miljöprojektledning, som du kommer att tillhöra, är kärnaffären kvalificerad rådgiv­ning i breda utmaningar inom miljö och markan­vändning. Påverkan på natur, naturkapital och biologisk mångfald är ofta en hörnsten i kundens utmaning. Där är miljöbedömningar och samråd viktiga verktyg, och krav i lagstiftningen är ofta kundens främsta drivkraft till att anlita oss. Vår kompetens gör också att vi efterfrågas, av myndigheter och ...

 • Company Experis AB in Vara
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Vill du vara en del i Akademiska Hus spännande utveckling? Vi har ambitiösa klimatmål som ligger i utvecklingens framkant. Hållbarhetssamordnaren är en nyckelspelare inom de miljömässiga hållbarhetsfrågorna.Akademiska Hus söker HållbarhetssamordnareVill du vara en del i Akademiska Hus spännande utveckling? Vi har ambitiösa klimatmål som ligger i utvecklingens framkant. Hållbarhetssamordnaren är en nyckelspelare inom de miljömässiga hållbarhetsfrågorna.Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I förvaltning och utveckling av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Genom erfarenhet och innovation skapar...

 • Company Experis AB in Malmö
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision "Hem för var och en" och delar du vår övertygelse lovar vi dig världens roligaste jobb och arbetsplats!Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision "Hem för var och en" och delar du vår övertygelse lovar vi dig världens roligaste jobb och arbetsplats!PresentationÄr du erfaren, självgående med kunskap och erfarenhet av miljöarbete från fastighetssektorn och arbete med fö...

 • Company ÅF Pöyry AB in Bara
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Om jobbetDet händer mycket spännande på AFRY just nu! Vi är en av de ledande aktörerna inom industri, samhällsbyggnad och miljö i Norden. Tillsammans med våra AFRY-kollegor från andra teknikområden levererar vi morgondagens infrastrukturlösningar.Nu söker vi en engagerad ledare till vår sektion Förorenade områden i Malmö!Som sektionschef hos oss får du en roll med stor variation, möjlighet till många kontaktytor och ansvar för lyckade och hållbara affärer. Du ansvarar för hela sektionens verksamhet inklusive strategier, lönsamhet, marknadsföring, kvalitet, personal och kompetensutveckling. I sektionen kommer du jobba jämte några av de främsta på marknaden i vilka du finner stöttning och expertis.Sektionen består idag av ett 12 personer med expertis inom miljötekniska markundersökningar, d...

 • Company Umeå kommun in Umeå
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 700 medarbetare.Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring 1 000 medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?Umeå kommun vill växa hållbart och stärka miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen. Vi söker nu en medarbetare till några av våra större initiativ och projekt inom hållbarhet med särskilt fokus på klimat. Huvudinriktning för denna tjänst är att tillsammans med projektledare och andra medarbetare samordna, te...

 • Company Länsstyrelsen i Värmlands län in Skå
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd, inom funktionen Miljöfarlig verksamhet. Funktionen består av 10 medarbetare. På Miljöskydd jobbar totalt 28 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet och naturvård. Vi arbetar även med ...

 • Company Hammarö kommun in Hammarö
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Vill du bli en del i vår växande framtidskommun?Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall. Vi är bra på mycket! Vi är bland annat Värmlands störst växande kommun sett till storlek, Sveriges tryggaste kommun, Sveriges 4:e bästa skolkommun och utsågs också till årets e-hälsokommun 2019. Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag!På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Det innebär också att du som medarbetare har närhet till besluten och möjlighet att påverka ditt jobb. Vi se  medarb...

 • Company Länsstyrelsen i Kalmar län in Kalmar
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. I Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ...

 • Company Länsstyrelsen i Kalmar län in Kalmar
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. I Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, e...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Institutionen för ekologiVi söker en postdoktor till ett samarbetsprojekt mellan SLU och Stora Ensos Skogsdivision. Projektet ingår i en större forskningssatsning mellan SLU och Stora Enso om 5 doktorander och 5 postdoktorer, som öppnar möjligheter till samverkan där vi kan lära mer om skogsbruk.Inom detta postdoktorsprojekt kommer centrala frågeställningar inom skoglig naturvårdsbiologi att studeras genom analys av data från landsomfattande skogstaxeringar och genom syntes av vetenskaplig litteratur. Samarbetet med Stora Enso gör att projektet har hög samhällsrelevans. Postdoktorn kommer att arbeta på Institutionen för Ekologi och ingå i en stark forskningsmiljö som tar sig an naturvårdsbiologiska frågeställningar, både genom empiriska studier och synteser (se /).På Institutionen för eko...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Department of EcologyWe are seeking a post doc for a collaborative project between SLU and Stora Enso’s Forest Division. The project is part of a larger research initiative between SLU and Stora Enso on 5 Ph D students and 5 post docs, which opens opportunities for external collaboration where we can learn more about forestry.This post doc will take on key issues in forest conservation biology by analysing data from the National Forest Inventories and synthesizing scientific literature. The collaboration with Stora Enso generates a high societal relevance to the project. The post doc will work at the Department of Ecology and become a part of a strong research environment in focusing on conservation biology, both by empirical studies and in synthesis projects (see /).At the Department of ...

 • Company Vattenfall AB in Solna
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Tillståndsspecialist, havsbaserad vindkraft på VattenfallVårt team inom den havsbaserade vindkraften växer och vi söker därför dig som kan komma in och dela din kompetens tillsammans med vårt vinnande team. Här ges du möjligheten att bli en del av en positiv, kompetent, engagerad och entusiasmerande grupp som brinner för att dagligen vara med och påverka vår framtid. Vattenfall har en tydlig målbild - att vi ska bli ”fossilfri inom en generation”Som Tillståndsspecialist är du i allra högsta grad en bidragande faktor i detta intressanta och utvecklande arbete!Som Tillståndsspecialist är en av dina viktiga uppgifter att säkerställa våra miljötillstånd för portföljen av svenska havsbaserade vindprojekt. Vi söker kandidater från en rad industrier som har en bakgrund i miljötillståndsprocesser...

 • Company Polismyndigheten in Stockholm
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning, verksamhetsstyrning, miljöledning, lokalförsörjning, service och inköpsverksamhet. Gruppen för miljöledning ansvarar för och driver Polismyndighetens strategiska miljöarbete nationellt.  ARBETSUPPGIFTERSom miljösamordnare ingår du i ett team av medarbetare som ansvarar för utveckling och uppföljning av Polismyndighetens miljöledningsarbete som är en del av polisens hållbarhetsarbete. Du kommer att bli en viktig del i arbetet med att samordna, utveckla, konkretisera, följa upp och förbättra miljöarbetet. Detta sker bland annat genom nulägesanalyser och utarbetande av nya arbetssätt samt genom att stötta organisationen vid behov av lokala anpassningar och med interna miljörevisioner. Genom din kommunikativa förmåga säke...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental engineers Edit filters