Jobmonitor. Search results for Environmental engineers

54 Jobs found

Used filters:
 • Environmental engineersx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company Quattro Bemanning & Rekrytering AB in
  06.06.2020

  BeskrivningSisource Chemical Management ServicesVår kund, Sisource AB, är kemikalieexperter som älskar att utveckla innovativa och effektiva lösningar för sina kunder.Som Nordens ledande CMS-aktör ansvarar de för att effektivisera och säkerställa sina kunders kemikalieprocesser. Det omfattar allt från inköp, lagerhållning, leverans till lagefterlevnad, dokumentation, myndighetsrapporteringar och avfallshantering.De erbjuder skräddarsydda lösningar där man, för att uppnå full flexibilitet, inte är bundna till några specifika leverantörer eller varumärken. Företaget befinner sig i en expansiv fas och söker därför förstärkning till sin konsultativa grupp. I rollen kommer Du att arbeta nära Key Account Manager (kommersiellt kundansvariga) och produktspecialisterna samt vara del i ett roligt oc...

 • Company Vattenfall AB in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation. Vi söker nu en avtalshandläggare till vår avdelning Miljö och Tillstånd. Avdelningen består av 17 personer stationerade på fyra olika orter i Sverige. Din roll som AvtalshandläggareAvdelningen hanterar avtal och tillståndsärenden inom nyanslutningsärenden. I din roll som avtalshandläggare kommer du hantera:•    Markupplåtelseavtal med markägare•    Tillstånd från kommun och länsstyrelse såsom strandskyddsdispensern, bygglov, rivningstillstånd, tillstånd för intrång i natur-/kulturreservat och vattenverksamhet•    Tillstånd från Trafikverket, Maritima Museet, Sjöfartsver...

 • Company Försvarsmakten in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) söker miljöskyddsinspektör till sektionen för miljöskydd. Du ska ha mångårig, bred och relevant tillsynserfarenhet för detta vikariatVi erbjuder dig nya utmaningar, varierande arbetsuppgifter, spännande tillsynsobjekt och tre timmars träning på arbetstid per vecka.FIHM har det operativa tillsynsansvaret gentemot Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Tillsynen genomförs i hela Sverige och även utomlands.Du kommer främst att bedriva tillsyn inom området miljöskydd men tillsyn inom flera av miljöbalkens områden kan förekomma. Du ska, tillsammans med kollegor, driva och utveckla tillsynen inom flera tillsynsområden. Det är viktigt att du kan och vill bidra till att behålla och höja kompetensen h...

 • Company Växjö kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret, är huvudman för miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge och har samordningsansvar för verksamheten.Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansinitiativ mellan samtliga kommunala miljökontor i Kronobergs och Blekinge län, Region Kronoberg och länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Byggsamverkan Kronoberg är en samverkan mellan kommunala byggkontor i Kronobergs län och Region Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronobergs län och Ronneby kommun i Blekinge. Miljö- och byggsamverkan ska medföra bättre resursutnyttjande och ge möjlighet till en mera likartad tillsyn. Samverkan bidrar till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, förnyelse och dialog. Detta uppnås bland annat genom att driva gemensamma projekt och nätverk, utarbeta informati...

 • Company Länsstyrelsen i Uppsala län in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen. På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats s...

 • Company REGION UPPSALA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  MiljöenhetenI Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Vår verksamhetRegionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och så att Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med ko...

 • Company Eterni Sweden AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SAMORDNARE TILL BRÄNSLEFÖRSÖRJNINGEN  PÅ SÖDERENERGIVill du arbeta hos ett företag som eftersträvar att betraktas som en miljömedveten och attraktiv arbetsplats? Där man lägger stor vikt vid det personliga ägarskapet hos sina medarbetare. Där man ser sina medarbetare som ambassadörer och tar tillvara på nya idéer och initiativ för att tillsammans utveckla företaget? Då är Söderernergi arbetsplatsen du kommer att trivas på! Söderenergi är ett företag som genomsyras av en stark miljöprofil och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi och det här kan bli din vardag! Sök tjänsten som samordnare idag!ARBETSUPPGIFTERI rollen som samordnare bränsleförsörjning:        Administration av bränsle- och askhantering. Samt rapportering av bränsle- och askuppgifter till berörda myndighet...

 • Company Danderyds kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1550 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa? Håller du på att studera eller precis avslutat dina studier och vill lära dig mer om avfallsbranschen? Eller håller du på att avsluta ditt yrkesliv men inte vill sluta tvärt utan vill arbeta lite då och då? Härligt, välkommen till oss! Hos oss kommer du få chansen att lära dig massor om kommunal avfallshantering...

 • Company Luleå kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning miljö och bygg har egen nämnd och är en myndighet med ett vittomspännande arbetsfält. Vår avdelning består av två sektioner och är ca 50 anställda. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats fylld av kunniga och ambitiösa kollegor inom en mängd arbetsområden.På miljösektionen arbetar ca 25 medarbetare. Miljösektionen består av tre team, hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel.Vi hoppas att du vill komma och förstärka vår sektion med ditt engagemang, kunnande och din arbetsglädje.ARBETSUPPGIFTERVi söker en miljöinspe...

 • Company Next Position Group AB in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ArbetsbeskrivningSvenska kyrkan arbetar med en mångfald av frågor som på ett eller annat sätt berör målet om en hållbar utveckling. Man bedriver ett långsiktigt arbete inom områden som spänner över allt från diakoni och bistånd till inköps- och fastighetsfrågor. Som en stor arbetsgivare, inköpare, fastighetsägare och förvaltare av skog och mark är miljöfrågorna centrala för Svenska kyrkan. Idag har man totalt ca 22 000 anställda, varav ca 75 är anställda i Växjö stift, som ansvarar för att stödja 56 församlingar/pastorat, också i hållbarhetsfrågor.Svenska kyrkan vidareutvecklar just nu sitt hållbarhetsarbete, och just nu pågår en större nationell satsning inom miljö- och klimatfrågor och vi söker därför en Miljö- och klimatsamordnare till Växjö stift. (foto: Alexander Hall)ArbetsuppgifterI...

 • Company Länsstyrelsen i Uppsala län in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen. På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats s...

 • Company Östersunds kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt, eller enligt överenskommelse.Avfall VA är en trivsam arbetsplats med 95 engagerade medarbetare som går en spännande framtid till mötes. Sektorn arbetar med både avfall och VA och ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät, avfallsanläggning, återvinningscentraler med mera. Östersunds kommun har sedan 2007 en ISO 14001 certifiering och EMAS registrering. De närmsta åren kommer ett stort investeringsprogram att genomföras inom både VA och Avfalls-hanteringen.Enheten Avfall Återvinning har uppdraget att samla in kommunalt avfall inom Östersunds kommun. Vi ansvarar för insamlingsverksamheten samt kommunens 3 återvinningscentraler. Enheten består av totalt 26 medar...

 • Company Vattenrådet - Vänerns Sydöstra Tillflöden in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden söker en vattensamordnare inom vattenrådets verksamhetsområde under 2020 till och med 2023. Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden är en ideell förening verksam inom fem avrinningsområden till Vänern. Föreningens styrelse, som är ansvarig för projektet, utgörs av representanter för medlemskommunerna, näringsliv, föreningar och övriga intressenter. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området genom recipientprovtagningar samt olika projekt kopplat till vår vattenrådsverksamhet. Läs mer om oss på . Arbetet görs som anställd på Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden. Din arbetsplats kommer att vara förlagd till någon av medlemskommunerna. Tjänsten finansieras av LOVA-bidrag genom Havs- och vattenmyndighetens anslag, Åtgärder för havs-...

 • Company Östra Göinge kommun in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Östra Göinge kommun med drygt 15 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar. Miljö- och hållbarhet ingår i verksamhetsområdet samhällsbyggnad och arbetet utförs utifrån uppsatta mål och inriktning med ett stort kundfokus och en serviceinriktad myndighetsutövning.ARBETSUPPGIFTERTjänsten har inriktning på livsmedel och största delen av ditt arbete kommer att bestå a...

 • Company Länsstyrelsen i Skåne län in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighets-beslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".Inom miljöavdelningen ingår sakområdena miljöskydd, miljöprövning, vatten och naturvård. Här finns både myndighetsuppgifter och strategiskt utveck...

 • Company Kemikalieinspektionen in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling. Sekretariatet för Ekonomi och administrativt stöd ansvarar för administrativt stöd, driver och utvecklar förslag till policyer, strategier och riktlinjer inom sekretariatets ansvarsområde.Sekretariatet leds av den administrative chefen och består av tre enheter, IT-enhet, Ekonomienhet och E...

 • Company SYSTRA AB in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SYSTRA växer! De senaste åren har vi haft en kraftig organisk tillväxt, en trend vi ser kommer hålla i sig. Nu söker vi fler erfarna miljövetare.Om jobbetSom miljökonsult kommer du att fokusera på miljöfrågor inom infrastruktur. Du kommer att fungera som teknikansvarig för miljöfrågor inom bland annat våra väg- och järnvägsprojekt. Som teknikansvarig tillhör du projektledningen och medverkar på projektmöten både med våra kunder och internt. Du är övergripande ansvarig för olika typer av miljöfrågor som till exempel MKB, buller, natur och kultur samt yt-och grundvattenfrågor.Om digVi söker dig som har breda kunskaper inom miljöarbete. Du har en eftergymnasial utbildning inom området och vi tror att du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete inom miljöområdet, gärna som konsult. ...

 • Company SYSTRA AB in
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SYSTRA växer! De senaste åren har vi haft en kraftig organisk tillväxt, en trend vi ser kommer hålla i sig. Nu söker vi fler erfarna miljövetare.Om jobbetSom miljökonsult på SYSTRA är du uppdrags- eller teknikansvarig, sakkunnig eller specialist i olika projekt. Vi arbetar med projekt inom infrastrukturområdet samt projekt och utredningar åt kommuner och privata aktörer. Du kan till exempel komma att arbeta med:    Miljötekniska markundersökningar    Riskbedömningar    Åtgärdsutredningar    Miljökontroll vid saneringOm digVi söker dig som har jobbat minst fem år med förorenade områden. Du har en eftergymnasial utbildning inom område. Har du tidigare arbetat som konsult är det meriterande.Du är nytänkande och trivs med ett arbete med eget ansvar, där du får vara med och utveckla verksamhete...

 • Company Scandinavian Internet Group AB in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Projectpartner är ett konsultbolag som grundades år 2002 av de tre studievännerna Anders, Tommy och Joacim. Deras gemensamma strävan var att bygga upp ett företag som på bästa sätt kan bidra till utvecklingen av samhället. Visionen är lika tydligen nu som då: Projectpartner ska vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag.Idag består Projectpartner av ett tjugotal projektledningskonsulter som sitter på ledande roller i de flesta större samhällsbyggnadsprojekt som pågår i regionen. För att nå den gemensamma visionen satsar Projectpartner målmedvetet på kompetenta medarbetare, strategiska uppdrag och en ständig utveckling av både medarbetare och företag.Vi medverkar i många stora och spännande projekt i Stockholmsområdet såsom ombyggnationen av Slussen, arbetet m...

 • Company SYSTRA AB in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  SYSTRA växer! De senaste åren har vi haft en kraftig organisk tillväxt, en trend vi ser kommer hålla i sig. Nu söker vi fler erfarna miljövetare.Om jobbetSom miljökonsult kommer du att fokusera på miljöfrågor inom infrastruktur. Du kommer att fungera som teknikansvarig för miljöfrågor inom bland annat våra väg- och järnvägsprojekt. Som teknikansvarig tillhör du projektledningen och medverkar på projektmöten både med våra kunder och internt. Du är övergripande ansvarig för olika typer av miljöfrågor som till exempel MKB, buller, natur och kultur samt yt-och grundvattenfrågor.Om digVi söker dig som har breda kunskaper inom miljöarbete. Du har en eftergymnasial utbildning inom området och vi tror att du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete inom miljöområdet, gärna som konsult. ...

 • Company Länsstyrelsen i Hallands län in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, .Tjänsten som samverkansanasvarig innebär att du kommer att tillhöra miljövårdsenheten och naturvårdsenheten. På miljövårdsenheten arbetar idag drygt 20 personer varav de flesta med prövning och tillsyn. Inom enheten hanteras de flesta typer a...

 • Company Naturvårdsverket in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Naturvårdsverkets uppdrag om miljögiftsövervakning syftar till att tillsammans med andra aktörer ta fram och sprida kunskap om miljögifters förekomst och effekter på människa och miljö. Detta för att öka kunskap och medvetenheten hos samhällsaktörerna så att styrmedel och åtgärder utvecklas för att minska risken för negativa miljö- och hälsoeffekter.Denna tjänst är inriktad på insatser inom miljöövervakning och bedömningar av miljöpåverkan av miljögifter både inom det nationella arbetet och det internationella utvecklingsarbetet med havskonventionerna OSPAR och HELCOM.Vi är en arbetsplats som erbjuder dig engagerande och viktiga arbetsuppgifter. Kulturen är just färgad av engagemang och strävan efter förändring. Ett drömjobb för den som är intresserad av att ta fram och sprida kunskap om m...

 • Company AB SANDVIK Materials Technology in
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Sandvik Materials Technology i Sandviken söker                                    MiljöingenjörPEDAGOGISK & STRUKTURERAD?VI GILLAR DET MED DIGInom Sandvik Materials Technology (SMT) har vi ett uppdrag som sträcker sig över långt mer än att bara hantera produkter, teknik och processer - att tillsammans arbeta för att utveckla lösningar baserade på våra kunders behov och därigenom nå våra affärsmål är en bättre beskrivning av vår vardag. Med nyfikna medarbetare och säkerhet som första prioritet skapar vi en arbetsmiljö där du kan växa både personligt och professionellt. Här finns en självständig och utvecklande miljö där vi får möjlighet att utmana både oss själva och vårt team. Vi är verksamma i ett internationellt företag med en öppen kultur där vi aktivt arbetar för att skapa en arbetspla...

 • Company Kristianstads kommun in
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.Samhällsbyggnad är ledordet i vår verksamhet och VA-avdelningen är en viktig del av kommunens tillväxt och utveckling.Välkommen med din ansökan!ArbetsuppgifterHos oss kommer du att driva arbetet med miljöfrågor som innebär ansvar för framtagning...

 • Company Länsstyrelsen i Hallands län in
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, .Inom Naturvårdsenheten arbetar ca. 45 personer och vi har bland annat i uppdrag att skydda natur, arbeta mot målet att uppnå god status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten samt arbete med miljömålen. Enheten stöttar också övr...

 • Company Iss Facility Services AB in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ISS Facility Services vision är att bli världens främsta serviceorganisation och nyckeln till att vi kommer lyckas ligger i våra medarbetare. På ISS Facility Services levererar vi en serviceupplevelse som hjälper våra kunder att nå sina mål och det som främst särskiljer oss i branschen är vår förmåga att stärka och lyfta våra medarbetare. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 40 000 medarbetare i Norden och med närmare 500 000 medarbetare världen över är vi världens fjärde största privata arbetsgivare. Med vår unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal ser vi till att levandegöra 'The Power of the Human Touch' i hela vår serviceleverans. Vill du också bli en del i vår globala organisation och i vår resa till att bli världens frä...

 • Company Örebro kommun in
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Vill du göra skillnad och arbeta för att lagar som rör miljö och hälsa efterlevs i Örebro kommun? Vi på Miljökontoret söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör för att stärka upp vår livsmedelskontroll!Om tjänsten På Miljökontoret i Örebro är vi cirka 70 engagerade medarbetare som jobbar på Miljönämndens uppdrag. Vi arbetar för att skapa bra förutsättningar för våra företag som är verksamma i kommunen. Vi hjälper de som vill göra rätt med service, god tillgänglighet och utmärkt bemötande. Vårt fokus är att tillsynen ska ge effekt och göra nytta. Sedan ett år tillbaka arbetar vi helt digitalt i ett av Örebros modernaste kontor. Vi söker dig som brinner för att bidra till säkra livsmedel. Din utbildning och arbetslivsbakgrund kompletterar vår grupp och du behärskar revisions- och kontrollm...

 • Company Strängnäs kommun in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss?Du kommer att ingå i strategienheten på samhällsbyggnadskontoret och ha ett nära samarbete med kommunekologen och föreningen Råcksta å vattenråd. Strategienheten, som är en av Samhällsbyggnadskontorets sju enheter, ansvarar för strategiskt övergripande samhällsutvecklingsfrågor. Vi har uppdrag av bland annat - översiktsplanering och strategiska samhällsutvecklingsfrågor, - transportinfrastruktur och övergripande trafikplanering, - strategiska miljö-, klimat- och energifrågor, - övergripande strategier för tillgänglighet, folkhälsa och jämställdhet.Strängnäs kommun har 44 mil mälarstrand och ett oräkneligt antal sjöar och vattendrag. Vi har en hög ambition vad gäller vattenfrågor med vattenplanen som styrande dokument. Vi ä...

 • Company Länsstyrelsen i Östergötlands län in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vill du bidra till att vi får en långsiktig och hållbar vattenförvaltning?Våra vattenmiljöer utsätts för stora miljöpåfrestningar i form av övergödning, utsläpp av föroreningar, minskad biologisk mångfald och en allt tydligare påverkan av klimatförändringar. Arbetet med vattenfrågor blir allt viktigare i samhället och vi behöver nu förstärkning och söker en handläggare inom vattenverksamhet. Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet. Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra intressenter.Du kommer att tillhöra Enheten för vatten som består av ca 25 personer som arbetar med vattenfrågor i ett brett perspektiv. Enheten arbetar med vattenförvaltning, miljöövervakning, inventering och ...

 • Company ЕКО - ТИТАН ГРУП АД in
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Varje dag gör våra medarbetare skillnad i livsmiljön för drygt 130 000 personer!Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, är ett kompetensbolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå och Vindelns kommuner. I takt med att bolaget växer söker vi nu nya medarbetare.Vi erbjuderSom anställd hos Vakin arbetar du med en av våra mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, miljösäkert avlopp och effektiv avfallshantering. Hos oss blir du helt enkelt en av Umeås viktigaste doldisar.Vakin kan erbjuda dig en riktigt bra arbetsplats, där vi hela tiden strävar efter att personalen ska trivas, utvecklas och må bra. Vi är stolta över att kunna erbjuda friskvård, goda träningsmöjligheter, kompetensutveckling och en jämställd arbetsplats.Rollen som Miljöingenjör...

 • Company A-Search AB in
  23.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Ansvarsområden        I rollen som Miljöbyggsamordnare hos Solenco fungerar du som är projektledarens stöd i frågor som gäller certifieringen genom hela processen. Du upprättar de simuleringar/beräkningar som krävs, deltar på möten och sammanställer ansökan både för preliminärt certifikat och för verifiering. Miljöbyggsamordnaren ska fungera som ett stöd för alla projektdeltagare och ge dem verktyg och goda möjligheter för att lyckas med sina åtaganden.Tjänsten är med placering på Solencos kontor i Malmö.Arbetsuppgifter          Eventuellt formulera projektspecifika miljö- och energimål i samråd med beställaren utöver miljöbyggnadscertifieringGå igenom indikatorer och vägleda vid val av nivå totalt och per indikatorRegistrera projektet för miljöcertifieringSe över behovet av utredningar/be...

 • Company Academic Work Sweden AB in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Norrtälje Energi tror på frihet under ansvar och balans i livet, att medarbetare som mår bra presterar bättre. Här arbetar du på en varm och trygg arbetsplats där varje medarbetare är viktig för bolagets framgång. Vi är nu på jakt efter en driftingenjör och söker dig med erfarenhet inom värme eller process.OM TJÄNSTEN Norrtälje Energi AB är Norrtälje kommuns energi- och infrastrukturbolag och ägs till 100 procent av Norrtälje kommun. Bolaget har cirka 60 anställda, omsätter 440 MSEK, har en över 100 år lång historik och bedriver verksamheter inom elnät, elhandel och -försäljning, fjärrvärme samt bredband. Värden som bolaget står för är trygghet, närhet och omtanke. Företagets strategi är att vara en hållbar samhällsbyggare genom att vara en attraktiv arbetsgivare, leverantör och samarbetsp...

 • Company Länsstyrelsen i Jönköpings län in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vill du arbeta med att stötta små- och medelstora företag i att energieffektivisera sin verksamhet? Det vill vi också! Energieffektiviseringar, som leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser, är ett viktigt åtgärdsområde för att klimatmålen ska kunna nås. Länsstyrelserna genomför tillsammans med Energimyndigheten, med pengar från Tillväxtverket, under åren 2016 till 2021 ett projekt med syfte att sprida kunskap och skapa energieffektivisering hos små och medelstora företag.Du kommer vara placerad på Miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av cirka 14 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Enhetens uppdrag är...

 • Company Shaya Solutions AB in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Om konsultuppdraget- Ort: Stockholm- Uppdragslängd: Ca. 18 månader- Tillträde: Enligt ök.- Ansök snarast- Omfattning: 100%- Uppdragsstart: Enligt överenskommelse- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):- Verifierbart god kompetens av liknande arbetsuppgifter, minst 4 års erfarenhet av byggarbetsmiljöfrågor för utförandeskedet- Erforderlig utbildning inom arbetsmiljöområdet- Erforderlig utbildning samt utbildningsbevis för rollen som BAS-U- 5 års erfarenhet av att hantera programmen i Officepaketet- Erfarenhet av arbete i stora bygg- och anläggningsprojekt över 500 miljoner___...

 • Company НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Inobric söker hjältar för att rädda världen! Vi utför avfallsutredningar och analyser av ciurkulär ekonomi åt både offentliga och privata kunder. Du som söker rollen som hjälte hos oss har några års erfarenhet, och vill ha en roll med självständigt arbete, nära kunden. Du är intresserad av teknik som möjliggörare av hållbara lösningar, men fokuserar på helheten....

 • Company Växjö kommun in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vår värdegrund förenar oss alla:• Vi möter alla med respekt• Vi kan jobbet• Vi gör verksamheten bättre• Vi skapar en hållbar framtidMiljö- och hälsoskyddskontoret arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god hälsa och deras livsmedel ska vara säkra. För att uppnå detta arbetar vi med tillsyn och kontroll samt övervakning av vatten och luft.Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår myndighetsutövning. Vårt arbete m...

 • Company Experis AB in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Med innovation, nytänkande och bra service gör vi allt för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Vi erbjuder smarta produkter, smarta val. Enkla fakturor, enkla svar. Allt i samklang med vår vision om att erbjuda bra, effektiva och hållbara lösningar för en bättre värld. Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. För mer information besök och /Brinner du för miljöfrågor och längtar efter att tillämpa ditt kunnande i en verksamhet där du gör skillnad, på riktigt? Då kan du vara rätt kandidat till tjänsten som Kemi- och Miljöingenjör inom Öresundskrafts produktion. På Öresundskraft välkomnas innovation, nytänkande och för att trivas har du en naturlig fallenhet för att arbeta med att ge god service såväl internt som externt.OM TJÄNSTENÖresundskra...

 • Company Wibax AB in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Wibax verksamhet består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin inom Europa.Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund – och alltid med hållbarhet i fokus.Med strategiskt placerade terminaler i hela landet kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med bästa service. Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. För oss är detta God Kemi.Samordnare MiljötillståndHar du öga för detaljer och vill arbeta med miljötillståndsansökningar i ett växande företag? Är du en engagerad person med framåtanda och passion för hållbarhet och miljö, som...

 • Company ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА-Н ЕООД in
  20.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker för kunds räkning en Kvalitet- och miljöresurs till ett längre konsultuppdrag för att ansvara för områdena kvalitet och miljö samt processhantering och projektstöd.Dina arbetsuppgifterEn kvalitet- och miljöresurs roll är att planera, leda och följa upp arbetet för projekten, dess leveranser samt leverantören för att de ska nå förväntad kvalitet och miljö.Kvalitet- och miljöresursen agerar både utifrån kundens struktur och kultur för att skapa förutsättningar för kvalitet- och miljö samt ständiga förbättringar.Uppdrag och ansvar:• Ta fram projektets arbetssätt avseende kvalitet och miljö genom att upprätta rutiner, mallar och verktyg inom dessa områden. Samt följa upp att projektmedlemmar följer dessa. • Ta fram projektets kvalitetsplan och miljöplan • I samråd med projektledare up...

 • Company Umeå kommun in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Fastighet är en del av Teknik och fastighetsförvaltningen liksom Gator och Parker, IT och Måltidsservice.Vårt gemensamma uppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och medborgare genom att planera, bygga och förvalta fastigheter, utomhusmiljöer och IT-system samt försörja Umeå kommuns verksamheter med lokaler, IT-stöd, måltider och lokalvård.Fastighet är uppdelad i fyra sektorer. Bygg och fastighetsteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift samt Teknisk planering och administration. Du kommer att tillhöra Bygg och fastighetsteknik men med uppdrag för hela Teknik- och fastighetsförvaltningen. Bygg och fastighetsteknik har i uppdrag att svara för all byggproduktion av verksamhetslokaler i kommunen. Vi ska bygga nytt eller bygga till och underhålla samt anpassa befint...

 • Company Gällivare kommun in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  VerksamhetsbeskrivningGällivare kommun är arbetsplatsen för dig som vill ha personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra en verklig skillnad för alla som arbetar och bor i Gällivare kommun. Kommunen är en inspirerande arbetsgivare med många och stora pågående projekt, där arbetstiderna är förlagda till kontorstid med en generös möjlighet till flextid anpassad för de anställdas behov. Friskvårdstimme, trivselpeng och fri tillgång till bad och gymträning är några delar av personalens förmåner.Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen är organisatoriskt en egen förvaltning där personalen handlägger bygglov, utför tillsyn enligt bl.a. LBE och LSO samt jobbar med frågor inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden åt miljö-, bygg- och räddningsnämnden som är ansvarig nämn...

 • Company Snille Bemanning AB in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  För kunds räkning söker vi en VA-Samordnare som löpande kommer att leda och delta på möten, vara ute i fält och inspektera VA-omläggningar, komma med direktiv till entreprenör, hantera oförutsedda händelser från entreprenören, hålla regelbunden kontakt med samt beställa arbeten och material från VA-ledningsägare.Dina arbetsuppgifterSom VA-Samordnare kommer du att leda och delta på möten, vara ute i fält och inspektera VA-omläggningar, komma med direktiv till entreprenör, hantera oförutsedda händelser från entreprenören, hålla regelbunden kontakt med samt beställa arbeten och material från VA-ledningsägare.Uppdraget omfattar rollen som samordnare/beredare för dessa VA-omläggningar med ansvar för att hantera helheten för dessa, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, när de dyker upp, där t...

 • Company Stockholms Universitet in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  vid Fastighetsavdelningen. Sista ansökningsdag: 2020-06-05.Fastighetsavdelningen är en avdelning inom den centrala universitetsförvaltningen. Avdelningen har ett diversifierat och komplext uppdrag med ansvar för den strategiska planeringen gällande lokal-, bostads-, säkerhets- och miljörelaterade frågor vid universitet. Här arbetar ca 80 medarbetare inom fyra sektioner, varav Sektionen för säkerhet och miljö är en.Som en del av strategin med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 - och då främst mål 13, att bekämpa klimatförändringarna - signerade rektor under 2019 FN:s åtagande inom högre utbildning om att vara klimatneutrala år 2040. För att nå detta högt ställda mål söker vi nu en miljöstrateg som kommer att spela en viktig strategisk roll i att miljöfrågorna även fortsättningsvis kommer...

 • Company Bravura Sverige AB in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!Om kunden:Licab är ett mindre, familjärt bolag med stora kompetensresurser. De erbjuder nischad spetskompetens för projekt inom infrastruktur, industri och samhälle. Licab grundades 2007 med intentionen att jobba mot infrastrukturprojekt inom offentlig sektor. Genom åren har bolagets affärsidé och modell utvecklats, och Licab erbjuder nu tjänster för projekt även inom industri och samhälle. Licab arbetar nära kunden och har alltid projektets bästa för ögonen. De är ...

 • Company TOTAL NSA AG CONSTRUCT in
  19.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Västervik Miljö & Energi AB är ett kommunägt företag, med verksamhet inom energi, miljö och infrastruktur. Vi erbjuder tjänster/produkter inom affärsområdena elnät, stadsnät, vatten, fjärrvärme, avfall & återvinning samt entreprenad.Västervik Miljö & Energi AB har idag ca 160 anställda. Vår affärsidé går ut på att förenkla vardagen för våra kunder och vår vision är att vara ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart företag. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi verkar i Västervik, en vackert belägen kustkommun i östra Småland. Västerviks kommun har attraktiva boendemiljöer och mycket livskvalitet. Här är det lika nära till skärgården som till det småländska inlandet. Kommunen har ett gott företagsklimat där be...

 • Company PRODPAN SWEET SRL in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Vi tycker att våra anställda är vår absolut viktigaste resurs, därför strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi erbjuder en modern arbetsplats med bra förmåner och har en ambition att samtliga anställda ska känna att de har intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter att gå från trainee till senior. Vi har en platt organisation där alla har en möjlighet att påverka företagets utveckling. VI SÖKER DIG SOM•    Är strukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.•    Har minimum naturvetenskapligt/tekniskt gymnasium. Högre teknisk utbildning inom kemi, miljö eller energi är meriterande.•    Har goda datakunskaper•    Talar obehindrat på svenska för att kommunicera och förstå arbetsbeskrivningar både muntligt och i skrift•    Har goda engelska kunskaper ...

 • Company Vatten och Avfallskompetens i Norr AB in
  19.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Varje dag gör våra medarbetare skillnad i livsmiljön för drygt 130 000 personer!Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, är ett kompetensbolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå och Vindelns kommuner. I takt med att bolaget växer söker vi nu nya medarbetare.Vi erbjuderSom anställd hos Vakin arbetar du med en av våra mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, miljösäkert avlopp och effektiv avfallshantering. Hos oss blir du helt enkelt en av Umeås viktigaste doldisar.Vakin kan erbjuda dig en riktigt bra arbetsplats, där vi hela tiden strävar efter att personalen ska trivas, utvecklas och må bra. Vi är stolta över att kunna erbjuda friskvård, goda träningsmöjligheter, kompetensutveckling och en jämställd arbetsplats.Rollen som Miljöingenjör...

 • Company Metlab Miljö AB in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Miljöingenjör Emissionsmätningar till luftMETLAB miljö är ett av Sveriges ledande miljökonsultföretag med specialisering på mätning av emissioner till luft vid industrier och energianläggningar. Företaget utvecklar och tillverkar också mätutrustningar för periodiska emissionsmätningar med en stor andel leveranser på export. Bolaget är grundat 1965 som det första av sitt slag i Sverige och tjänsterna är idag rikstäckande.Möjlighet inom miljöteknikTill vårt kontor i Skelleftehamn söker vi nu en miljöingenjör för emissionsmätningar. Bli en del av vårt växande team!Rollen som miljöingenjör på METLAB innebär i huvudsak planering och genomförande av mät- och besiktningsuppdrag på våra kunders anläggningar samt även utvärdering och rapportering. Du erbjuds möjligheten att komma in i ett marknadsl...

 • Company Poolia Sverige AB in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Vi söker nu en miljöingenjör till vår kund i Nysäter, du kommer arbeta på en site placerad i Viksjö där vår kund bygger en av Europas största vindkraftparker. Uppdraget är på heltid och beräknas omgående och pågå i 12 månader, med möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du att bli anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag.Om tjänstenDu kommer i denna roll vara en del av HSE-teamet, bestående av ca. 10 medarbetare. Du kommer arbeta på siten i Viksjö och supportera med din kunskap och kompetens rörande tillstånd, implementering av dessa samt svensk miljölagstiftning.Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina främsta ansvarsområden kommer vara att hantera, följa upp och implementera miljötillstånd, supportera ...

 • Company ADRIHAG SRL in
  18.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  WWF Sweden is recruiting a Corporate Water Stewardship Manager, building upon the successes of ongoing partnerships focusing on supply chain impact reduction, sustainability standards development, scaling sectoral initiatives, pushing for transparency and water disclosure and improving collaboration. Role descriptionThe Water Stewardship Manager (WS Manager) is responsible for developing the WWF Sweden Water Stewardship Program in alignment with WWF global Freshwater Practice strategy and approaches.The WS manager is also responsible for managing freshwater workstreams within existing and new corporate partnerships and will be responsible for monitoring both corporate performance as well as WWF local basin projects in collective action. The role includes giving strategic advice to partners...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental engineers Edit filters