Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

63 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-50 of 63 results.
 • Company Länsstyrelsen i Gävleborgs län in
  06.06.2020

  Länsstyrelsen är Sveriges mest mångsidiga myndighet med viktiga uppgifter inom förvaltning och tillsyn. Vi har bred kunskap inom frågor som rör miljö, natur, samhällsutveckling, landsbygd, krisberedskap och många andra samhällsnyttiga områden.Vi ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs och samordnar länets intressen för en hållbar utveckling i länet. Vi har en viktig uppgift att väga samman perspektiv och tillföra kunskap för att fatta de bästa besluten för Gävleborgs människor, djur och natur. På Länsstyrelsen Gävleborg arbetar cirka 200 personer, där de flesta är placerade i Gävle. Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Därför har Länsstyrelsen startat ett arbete för att bli HBTQ-certifierade...

 • Company Östersunds kommun in
  06.06.2020

  Vikariat till 2021-08-31, med start enligt överenskommelse.Avdelningen Miljö och Hälsa ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel i kommunen och har dessutom i uppdrag att arbeta med kommunens strategiska miljöarbete och naturvård. Avdelningen består i dagsläget av 25 medarbetare, varav 12 inspektörer/ekologer ingår i miljöbalksgruppen.Miljö och Hälsa är en av tre avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen. De andra avdelningarna är Plan- och bygg och Kart och lantmäteri. Förvaltningen har cirka 70 medarbetare. Kontoret ligger i centrala Östersund.Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar strategiskt och målmedvetet med service och kvalitet mot ett ekologiskt hållbart Östersund. Just nu pågår flera projekt som syftar till att utveckla och tydliggöra ...

 • Company Östersunds kommun in
  06.06.2020

  Vikariat till 2020-12-31, med start enligt överenskommelse.Avdelningen Miljö och Hälsa ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel i kommunen och har dessutom i uppdrag att arbeta med kommunens strategiska miljöarbete och naturvård. Avdelningen består i dagsläget av 25 medarbetare, varav 12 inspektörer/ekologer ingår i miljöbalksgruppen.Miljö och Hälsa är en av tre avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen. De andra avdelningarna är Plan- och bygg och Kart och lantmäteri. Förvaltningen har cirka 70 medarbetare. Kontoret ligger i centrala Östersund.Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar strategiskt och målmedvetet med service och kvalitet mot ett ekologiskt hållbart Östersund. Just nu pågår flera projekt som syftar till att utveckla och tydliggöra ...

 • Company Shaya Solutions AB in
  06.06.2020

  Om tjänstenShaya Solutions rekryterar en konsult inom säkerhet och civilt försvar till ett privatägt konsultföretag med jämställdhet och hållbarhet i fokus. Bolaget blev framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum och har ca. 500 medarbetare på 14 orter.Bolaget verkar framför allt nationellt och tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet, energi & miljö samt krishantering.Om affärsområdet Risk ManagementVi söker dig som är social, hjälpsam, gillar att samverka med kollegor och kunder samt engageras av att hitta lösningar.Med såväl människan som kunden i centrum blev man framröstade till Sveriges bästa arbetsgivare 2018 av Universum då bolaget lever upp till sina värderingar och visioner.Personen som kommer in i teamet komme...

 • Company Hudiksvalls kommun in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Vill du ha en central och viktig roll när vi har samhällsstörningar? Nu söker vi en beredskapssamordnare till Norrhälsinge räddningstjänst!För oss är gemenskapen en viktig framgångsfaktor för att lyckas i vårt uppdrag. Gemenskapen bygger på vår värdegrund som är respekt, bemötande, delaktighet och feedback.Vi på Norrhälsinge räddningstjänst jobbar för en trygg och säker kommun i både Hudiksvall och Nordanstig. Våra huvudsakliga uppdrag innebär att vi ska medverka i samhällsplaneringen för ett tillfredsställande skydd.Vi tillhandahåller resurser för livräddande och skadebegränsande åtgärder samt samordnar kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap. Din arbetsplats kommer vara uppdelad så att du är på plat...

 • Company Svenska Kraftnät in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? I Svenska kraftnäts strategi finns en målbild att vi 2023 ska ha en etablerad säkerhetskultur som genomsyrar verksamheten, både internt och i samarbetet med våra leverantörer.  Svenska kraftnät söker nu dig som, under ett års visstidsanställning, vill arbeta med att stärka verkets arbete med säkerhetskultur och fokus på arbetsmiljöfrågor. Svenska kraftnät har ett stort fokus på HMSK-frågor (arbetsmiljö, hållbarhet, miljö, elsäkerhet och kvalitet) och vi vill vara ledande i elnätsbranschen. Svenska kraftnät arbetar aktivt för att det inte ska förekomma några allvarliga olyckor och tillbud inom verksamheten. Tjänsten som arbetsmiljöspecialist är placerad på enheten Hållbarhet bestående av 1...

 • Company Shaya Solutions AB in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Om konsultuppdraget- Ort: Stockholm- Uppdragslängd: 01-sep-2020 - 30-nov-2020- Ansök snarast- Omfattning: 30%- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningBesiktning inom byggnads, processanläggnings och installationsentreprenader. Arbetar med att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden. Uppdraget innefattar att i nära samarbete med projektorganisationen verka som projektets besiktningsman. Detta gäller för skedena projektering, upphandling, produktion och driftsättning. Valda lösningar under projektering skall bevakas med avseende på teknik och kostnad för kontinuerlig optime...

 • Company Stockholms kommun in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Om miljöförvaltningenMiljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö.Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete med bland annat miljöbilar i Stockholm. Avdelningen för Plan och miljö består av drygt 70 medarbetare som arbetar med miljötillsyn, miljöfrågor i samhällsplaneringen samt med att samordna klimatarbetet och miljöbilssatsningarna inom Stockholms stad. Företagsenheten arbetar med tillsyn av såväl stora som små miljöfarliga verksamheter. Förorenad mark, kemiska produkter, kemiska ämnen i varor och farligt avf...

 • Company Arvidsjaurs kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker en vikarie för en av våra miljöinspektörer som ska vara tjänstledig.På miljöenheten är vi tre personer som bl.a. arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Vi är en flexibel och utvecklingsinriktad organisation. Vi har olika bakgrund och kompetenser och välkomnar olikheter, nytänkande, annorlunda åsikter och idéer. Vi hoppas att du som söker ser värdet av ett positivt samarbete, både internt och externt och vill fortsätta bidra till det goda arbetsklimatet vi har på enheten.Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av livsmedelskontroll och miljötillsyn, men även andra arbetsuppgifter inom miljöenhetens arbetsområde kan komma att ingå.Kvalifikationer:Vi söker en positiv och serviceinriktad person till vårt team. Då inspektörens arbete...

 • Company Vadstena kommun in
  03.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet påkommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratal yrken.Vadstena kommuns målsättning som arbetsgivare är att vara en arbetsplats där människor trivs och erbjuds möjligheter att utveckla sin potential och där medarbetarnas vilja till personligt ansvarstagande stimuleras  här igenom väcks engagemanget för uppgiften vilket är en nyckelfaktor för att nå målen och få medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet.Samhällsby...

 • Company Luleå Brand- & Industriservice AB in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Luleå Brand & Industriservice AB består idag av 7 personer som arbetar med förebyggande brandskydd mot företag, offentliga sektorn och privatpersoner. Vår huvudsakliga verksamhet består främst av service och försäljning av brandredskap och rökgasluckor. I takt med att vi växer söker vi nu en servicetekniker som vill bli en del av vårt härliga team!Som servicetekniker hos oss kommer din huvudsakliga uppgift vara att åka ut till våra kunder och utföra service och underhåll av brandsläckare, brandposter, brandlarm samt rökgasluckor. Du utför ett systematiskt brandskyddsarbete och gör en noggrann behovsanalys utifrån varje kunds enskilda behov.Grundkrav för anställningen är att du har slutbetyg från gymnasium samt körkort med behörighet B. Meriterande är om du har körkortsbehörighet B96 samt a...

 • Company Jönköpings kommun in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  LivsmedelsenhetenArbetsplatsbeskrivningLivsmedelsenheten inom miljö- och hälsoskyddskontoret utför offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på ca 1200 livsmedelsanläggningar. Kontrollerna utförs i en projektliknande organisation där vi planerar arbetet och följer upp resultatet tillsammans. Arbetet blir på det sättet fokuserat, omväxlande och roligt. På enheten arbetar 12 personer. Enheten har nu också fått ansvar för att kontrollera trängsel på restauranger och barer i syfte att förhindra smittspridning av corona-viruset. Vi söker nu två personer för att förstärka enheten i detta arbete under tiden 1 juli till 31 december 2020.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna omfattar bland annat inspektioner vid restauranger och barer samt utredning av klagomål. I tjänsten ingår även att jobba ...

 • Company Ystad-Österlenregionens Miljöförbund in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  #jobbjustnu Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och omfattar myndighetsutövning inom våra medlemskommuner Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Vi arbetar med flera lagstiftningar men våra stora områden är den myndighetsutövning som sker med stöd av miljöbalken och livsmedelslagen. Vi är placerade i Tomelilla och är idag ca 20 medarbetare. Från och med den 1 juli 2020 kommer vi att få över alkoholhandläggning inom våra medlemskommuner men även Sjöbo kommun.Vi är en rökfri arbetsplats och har som en av våra förmåner friskvårdsbidrag.Vi vill vara den myndighet som vi själva vill möta genom att vi underlättar för våra kunder att följa lagar och krav. Vi lyssnar, vi för en respektfull dialog och förklarar på ett tydligt sätt vad lagen kräver för verksamheten.Dina arbetsuppgift...

 • Company Försvarsmakten in
  02.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Har du erfarenhet av arbete med brandfarlig och explosiv vara? Söker du en tjänst där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Är du en lagspelare som brinner för att strukturera och samordna och trivs i rollen som spindeln i nätet? Då har vi en tjänst för just dig. Om verksamhetenFörbandet Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, finns representerat på 23 orter över hela landet. Huvuduppdraget är att förse Försvarsmaktens alla stridskrafter med teknikutbildningar, teknikutveckling och verkstadsproduktion samt besiktning till Försvarsmaktens alla stridskrafter.Du kommer tillhöra Stabsenheten och J3 som består av elva personer. J3 ansvarar bland annat för kommunikationstjänst, verksamhetssäkerhet, trafiksäkerhet, beredskap och mobilisering samt ledning av förbandets dagliga verksamhet.A...

 • Company REGION STOCKHOLM in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Vi erbjuderVi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och verka för ett gott säkerhetsskydd på ett av norra Europas största Universitetssjukhus. På Karolinska bedrivs vård och forskning i absoluta framkant vilket också gör att vi behöver det bästa säkerhetsskyddet kring våra verksamheter, personal, närstående och patienter. Du kommer spela en väldigt viktig roll i detta arbete när du bidrar till att sjukhuset även har ett säkerhetsarbete i framkant. Du kommer att ingå i ett team bestående av 6 handläggare som arbetar med säkerhet och beredskap ur lite olika perspektiv, med den gemensamma målsättningen att skapa ett tryggt och robust sjukhus för patienter, närstående och medarbetare. Du rapporterar till avdelningschefen för miljö och säkerhet inom staben vårdstöd och service. Om ossDu k...

 • Company Carspect AB in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vi söker en besiktningstekniker till Carspect Nygårdsvägen i Borlänge.ArbetsuppgifterSom besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de föreskrivna krav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att besiktningsprocessen fungerar.Vem är duVi söker dig som redan är certifierad besiktningstekniker. Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt.Vi erbjuder - En chans att vara med och bygga ett nytt företag. - En betydelsefull roll där din in...

 • Company Statens Servicecenter in
  30.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges lokala servicekontor där vi ger information och service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Tillsammans är vi cirka 1400 anställda. Servicekontoren finns över hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vårt huvudkontor finns i Gävle.Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning nära medborgaren. Avdelningen för verksamhetsskydd ansvarar för det övergripande och samordnande säkerhetsarbetet inom myndighetens samtliga verksamhetsområde...

 • Company Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Vi är Sveriges största kommunalförbund inom miljöbalks- och livsmedelsområdet och arbetar på uppdrag av Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Området omfattar ca 160 000 invånare i småstad, tätorter, landsbygd och skärgård. Hos oss får du arbeta på en trevlig och social arbetsplats med korta beslutsvägar och möjlighet att vara specialist inom området.ArbetsuppgifterVi söker en miljöinspektör för en tillfällig anställning på landsbygdsavdelningen. Du kommer bland annat att få arbeta med tillsyn av lantbruksverksamheter, handläggning av avloppsärenden och andra förekommande ärenden. Du kommer att få arbeta tillsammans med kunniga kollegor inom tillsynsområdet.I tjänsten ingår, förutom tillsyn, en möjlighet att vara med och utveckla vårt sätt att bedriva tillsynen. Landsbygdsavdelningen jo...

 • Company Carspect AB in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Vi söker en besiktningstekniker till Carspect Verkstadsgatan i i Ängelholm.ArbetsuppgifterSom besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de föreskrivna krav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att besiktningsprocessen fungerar.Vem är duVi söker dig som redan är certifierad besiktningstekniker. Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt.Vi erbjuder - En chans att vara med och bygga ett nytt företag. - En betydelsefull roll där d...

 • Company Osby kommun in
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer som gör det lätt att pendla. Här kan du kombinera närheten till städers puls med den lugna gården på landet. Kommunen har ca 13 000 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service, som i kombination med en äkta gemenskapskänsla skapar en trygg tillvaro. I Osby kommun finns en genuin företagartradition och samarbetet mellan näringsliv och kommun är starkt. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker! Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi p...

 • Company Stockholms Stadsteater AB in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Kort om verksamhetenKulturhuset Stadsteatern erbjuder stockholmarna teater, litteratur, dans, konst, design, film, musik, debatt och annan kulturell produktion av hög kvalitet, präglad av både bredd och spets. Verksamhet bedrivs såväl i Kulturhuset vid Sergels Torg som i Satelliterna i Skärholmen, Vällingby och Parkteatern. Under perioden januari 2019 – augusti 2020 är Kulturhuset Stadsteatern tillfälligt utflyttade från fastigheten vid Sergels Torg på grund av en välbehövlig renovering i fastigheten Skansen 23, Kultur- och teaterhuset. Verksamheten är spridd till ett antal platser både inom och utom tullarna. Hösten 2020 flyttar åter verksamheten tillbaka till Kulturhuset vid Sergels Torg. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet kännetecknas av ett högt tempo med stor variation och en bredd ...

 • Company Länsstyrelsen i Dalarnas län in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTERLänsstyrelsen söker en djurskyddshandläggare till enheten för jordbruk och djurskydd. Du kommer huvudsakligen arbeta med kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen samt tvärvillkorskontroller, men även djurskyddskontroller och ärenden enligt lag om tillsyn över hundar och katter tillhör arbetsgruppens område. Arbetet...

 • Company Länsstyrelsen i Blekinge län in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Söker du jobb hos oss drivs du av att ha meningsfulla och samhällsviktiga arbetsuppgifter. Länsstyrelsen Blekinge skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och vara engagerade i landsbygd och skärgård. Vi arbetar för att göra nytta för länet och det gör vi på uppdrag av riksdag och regering. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden.Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion. I vårt län är det nära till allt vilket gör det lätt att kombinera ett intressant arbete med en aktiv fritid. Länsstyre...

 • Company ICA AB in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ICA Sverige söker nu en Risk & Säkerhetsansvarig med fokus på vår Onlineverksamhet avseende Logistik och Projekt. ICA gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, apotek, specialvaror och fastigheter.ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång.Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.Risk och Säkerhet ICA Sveriges huvuduppgift är att stödja lager, kontor och butik i säkerhetsrelaterade frågor och säkerställa att rätt säkerhetsnivå upprätthålls i ICA Sveriges verksamhet, att detta arbete bedrivs systematiskt och försöker förhindra att oönskade händelser uppstår. Vi söker nu en Risk och...

 • Company Botkyrka kommun in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med ca 90 000 invånare. Det är en spännande kommun, full av kontraster. Här finns allt från förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Nu söker vi en miljö – och hälsoskyddsinspektör. Du kommer att tillhöra miljöenheten, som är en av enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. På miljöenheten arbetar drygt 25 personer med miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll, naturvård, naturskola och miljöövervakning. Du kommer tillhöra ett välfungerande team om 10 personer som jobbar mycket tillsammans.Vi finns i kommunalhuset i Tumba som ligger nära pendeltåg med direkt anslutning till Stockholm, Södertälje, Uppsala och Märsta.ARBETSUPPGIFTER...

 • Company Trafikverket in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Som Funktionsledare och strategisk byggarbetsmiljöspecialist inom ERTMS på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.ERTMS är ett av Trafikverkets största program och innebär ett teknikskifte på hela den svenska järnvägen. Införandet av det nya signalsystemet, ERTMS, ger ökad driftsäkerhet, förbättrad underhållssituation och möjliggör digitalisering av järnvägen.Just nu söker vi en driven person med god samarbetsförmåga som är redo att axla rollen som ansvarig för det team som stödjer ERTMS i byggarbetsmiljö, el - och trafiksäkerhetsfrågor och även verka som kompetensstöd till program- och projektledningen inom ERTMS i strategiska byggarbetsmiljöfrågor.Förutom stöd från Trafik...

 • Company Säters kommun in
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd och ligger i hjärtat av Dalarna, med närhet till bra kommunikationer. I Säter hittar du lugnet, nära till jobbet, nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare tillvaro. I Säters kommun arbetar vi aktivt med värdskapsarbetet som innebär att vi verkar för ett öppet förhållningssätt och ett bemötande utöver det vanliga. Detta gör vi genom att vara stolta, äkta, tillgängliga, engagerade och respektfulla. År 2020 ska vi vara Nordens mest attraktiva inlandsregion och det goda värdskapet ser vi som en viktig del i arbetet med att nå dit. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Säters kommun har har successivt expanderat och fyllt på med kompetenser för att skapa ett team som tar oss till nästa nivå. I den närmaste framtiden kommer förvaltningen att h...

 • Company Avesta kommun in
  27.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med? Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning är en sammanslagning av Avestas, Fagerstas och Norbergs miljö- och byggförvaltningar. Den gemensamma förvaltningen, med Avesta som värdkommun. Förvaltningen lyder under en kommungemensam politisk nämnd, V-Dala miljö- och byggnadsnämnd med representation från alla tre kommuner. Från den gemensamma förvaltningen med enheterna plan & bygg, miljö, kart & mät samt administratio...

 • Company Sala kommun in
  26.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Vill du vara med och bidra till att människor som bor och verkar i kommunerna tillförsäkras säkra livsmedel, en god hälsa och bra miljö i en hållbar framtid? Vill du bli en av oss och jobba med detta viktiga varierade arbete med mycket kontakt med människor? Arbete på Miljöenheten Sala-Heby är en unik möjlighet att få vara verksam i två samverkande kommuner, i två län och under två nämnder. Enheten består av 17 handläggare som arbetar med tillsyn enligt framförallt livsmedelslagslagstiftning, miljöbalken och alkohollagen.Båda kommunerna är i spännande utvecklingsfaser, där du som medarbetare är en viktig del i att bidra till och ta del av vår samhällsutveckling. För att lyckas med det inom livsmedelskontrollen söker vi dig som tycker om att ha mycket kontakt med människor, vill ha variera...

 • Company Trafikverket in
  26.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Som Funktionsledare och strategisk byggarbetsmiljöspecialist inom ERTMS på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.ERTMS är ett av Trafikverkets största program och innebär ett teknikskifte på hela den svenska järnvägen. Införandet av det nya signalsystemet, ERTMS, ger ökad driftsäkerhet, förbättrad underhållssituation och möjliggör digitalisering av järnvägen.Just nu söker vi en driven person med god samarbetsförmåga som är redo att axla rollen som ansvarig för det team som stödjer ERTMS i byggarbetsmiljö, el - och trafiksäkerhetsfrågor och även verka som kompetensstöd till program- och projektledningen inom ERTMS i strategiska byggarbetsmiljöfrågor.Förutom stöd från Trafik...

 • Company Riksdagsförvaltningen in
  25.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vill du arbeta som säkerhetsspecialist i en utvecklande miljö vid Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet?Säkerhetsenheten strävar efter att tillämpa ett ändamålsenligt och systematiskt tillvägagångssätt i säkerhetsarbetet. Sektionen för systematiskt säkerhetsarbete är en av tre sektioner vid enheten och ansvarar bland annat för samordning, genomförande och uppföljning av säkerhetsskyddsarbetet, säkerhetsteknik, riksdagstransporter samt systematiskt brandskyddsarbete. Vid sektionen kommer inriktningen för ditt arbete att vara att bidra till arbetet inom säkerhetsskyddsområdet.Dina arbetsuppgifterDu kommer i din roll som säkerhetsspecialist på säkerhetsenheten att arbeta med• att planera, genomföra och följa upp säkerhetsskyddsanalyser/-planer• att genomföra säkerhetsprövningar• kravställning...

 • Company Bulk Cargo Control Bcc AB in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Arbetet består i att ombord på fartyg ta prover på olika varuslag, mäta temperaturer och mäta volymer och vikt.Vi gör cisternmätningar och beräknar volym och vikt på innehållet.Provtagning görs på vegetabiliska oljor, caustic, rapsfrö, spannmål, rapsmjöl, bränslepellets och även andra varuslag.Det är alltså positivt om du har lätt för matte.Våra arbetstider styrs mycket av fartygens ankomsttider och av väder/vind.Dagtid varvas med skiftarbete och bitvis mycket övertid. Även övertid på helger.Arbetet är fritt och självständigt och ställer stora krav på noggrannhet. "Det är vi som kontrollerar".Det praktiska som du behöver kunna lär du dig hos oss.    Det tar ganska lång tid att lära sig jobbet så det är inget för någon som söker en tillfällig anställning.Vi börjar med en provanställning för...

 • Company Hudiksvalls kommun in
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Mitt i Sverige, efter Hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun. Från Stockholm till Hudiksvall med snabbtåg är restiden 2,5 timmar och både Sundsvall och Gävle ligger inom ca en timmes restid med tåg.  Här bor 37 000 glada hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort som för övrigt är en av Norrlands allra äldsta städer med en bevarad fiskarstad i centrum. Norrhälsinge miljökontor arbetar för både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner med en gemensam miljö- och räddningsnämnd. Miljökontoret ingår i en Bygg- miljö- och räddningsförvaltning  där vi tillsammans strävar för ökad samverkan, samarbete och social gemenskap.Vi erbjuder alldeles nyrenoverade, trivsamma och funktionella lokaler som vi delar med plan- och bygglovskontoret i Hudiksvall . Från vår höjd ser vi ner över räddningstjänsten ...

 • Company N&G LOGISTIC S.R.L. in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Vi söker en besiktningstekniker till Carspect Västeråsvägen i Hallstahammar och Carspect Energivägen i Surahammar. Du kommer att arbeta på båda stationerna.ArbetsuppgifterSom besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de föreskrivna krav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att besiktningsprocessen fungerar.Vem är duVi söker dig som redan är certifierad besiktningstekniker. Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt.Vi erbjuder ...

 • Company Manpower AB in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen "Järfälla för alla framåt". Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Fastighetsavdelningen består idag av ett 50-tal anställda där Enhet Drift & Säkerhet är en av tre enheter. Förvaltningsportföljen som avdelningen ansvarar för består av ca. 350 000 kvm där 275 verksamheter inom bl.a. skola & förskola, vård & omsorg samt Kultur & Fritid vistas. Enhet Drift & Säkerhets största fokusområden är säker och hållbar miljö vilket också är enhetens ledord. Vi behöver nu förstärka vårt team med en Säkerhetskoordinator. Uppdraget är att följa upp kommunens trygghets- och säkerhetsarbete utifrån målet att vara en trygg ...

 • Company Halmstads kommun in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss Bygg- och miljöförvaltningen ska genom sitt uppdrag möjliggöra en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i ett växande Halmstad. Organisationen är i ett starkt utvecklingsskede både gällande service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun. Vi ansvarar bland annat för bygglov, lantmäteri, kartor samt frågor om miljö, livsmedel och alkohol. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmsta...

 • Company Halmstads kommun in
  22.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss Bygg- och miljöförvaltningen ska genom sitt uppdrag möjliggöra en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i ett växande Halmstad. Organisationen är i ett starkt utvecklingsskede både gällande service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun. Vi ansvarar bland annat för bygglov, lantmäteri, kartor samt frågor om miljö, livsmedel och alkohol. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmsta...

 • Company ДФ БЪЛГАРИЯ ЕООД in
  22.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Var med i utvecklingen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och bidra till en hållbar och attraktiv framtidsutveckling i Hässleholms kommun med omvärld.Det här erbjuder vi dig!Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete inom livsmedelsområdet med handläggning av inkommande ärenden och kontrollbesök. I arbetet har du mycket kontakt med allmänhet, företagare och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär stort eget ansvar.Din arbetsplats kommer att vara på Stadshuset i Hässleholm.Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som t ex friskvårdsbidrag, möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar och möjl...

 • Company Statens Historiska Museer in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att stödja myndighetens kärnverksamhet och ledning samt att säkerställa att myndigheten förvaltas i enlighet med gällande regelverk. Ett av avdelningens uppdrag är det myndighetsövergripande säkerhetsarbetet samt verksamhetens internkontroll.Tillsammans ...

 • Company Försvarsmakten in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Specialist säkerhetsskyddad upphandling till Säkerhetsavdelningen vid Resursproduktionsenheten på HögkvarteretVill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du arbetar med att skydda svenska intressen? Har du erfarenhet inom säkerhetstjänst, projektledning, upphandling eller som kvalificerad handläggare? Till Högkvarterets Resursproduktionsenhet söker vi nu utvecklingsinriktade och drivande personer som vill delta i uppbyggnaden av den nya säkerhetsavdelningen.Resursproduktionsenheten omfattar sex avdelningar inom områdena; Materielanskaffning, Logistik, Infrastruktur, Kommersiell verksamhet, Ledningssystemområdet och Säkerhet. Enheten ansvarar för det samlade stödet för att Försvarsmakten ska kunna producera krigsförband.Säkerhetsavdelningen inom Resursproduktio...

 • Company Carspect AB in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Är du en certifierad besiktningstekniker som söker jobb i sommar? Då kan vi erbjuda dig arbete på våra stationer i Örebro.ArbetsuppgifterSom besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de föreskrivna krav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att besiktningsprocessen fungerar.Vem är duVi söker redan certifierade besiktningstekniker. Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt.Vi erbjuder - En chans att vara med och bygga ett nytt f...

 • Company Kinda kommun in
  21.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Vi söker nya kollegor! Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.Vi söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör till miljöavdelningen.Vi kan erbjuda dig ett stimulerande, omväxlande och självständigt arbete hos oss på miljöavdelningen.Dina arbetsuppgifter På miljöavdelningen ansvara...

 • Company Vindelns kommun in
  21.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  DITT NYA JOBBSom livsmedelsinspektör kommer ditt arbete i första hand att handla om tillsyn av livsmedelsverksamheter och handläggning av ärenden enligt alkohol- och tobakslagen.Du kan även få arbetsuppgifter inom andra områden. DIN KOMPETENSVi söker dig som är utbildad livsmedelsinspektör eller har annan utbildning som kan bedömas likvärdig. Det är positivt om du har dokumenterad erfarenhet av tillsyn av livsmedelsverksamheter samt handläggning av ärenden enligt tobaks- och alkohollagen.Arbetet ställer höga krav på din förmåga att vara lyhörd och serviceinriktad. Du behöver kunna arbeta strukturerat, självständigt och göra nödvändiga prioriteringar. För att trivas i rollen behöver du även ha god samarbetsförmåga och förmågan att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer lä...

 • Company Växjö kommun in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vår värdegrund förenar oss alla:• Vi möter alla med respekt• Vi kan jobbet• Vi gör verksamheten bättre• Vi skapar en hållbar framtidMiljö- och hälsoskyddskontoret arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god hälsa och deras livsmedel ska vara säkra. För att uppnå detta arbetar vi med tillsyn och kontroll samt övervakning av vatten och luft.Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår myndighetsutövning. Vårt arbete m...

 • Company Växjö kommun in
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vår värdegrund förenar oss alla:• Vi möter alla med respekt• Vi kan jobbet• Vi gör verksamheten bättre• Vi skapar en hållbar framtidMiljö- och hälsoskyddskontoret arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god hälsa och deras livsmedel ska vara säkra. För att uppnå detta arbetar vi med tillsyn och kontroll samt övervakning av vatten och luft.Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår myndighetsutövning. Vårt arbete m...

 • Company Carspect AB in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Vi söker en besiktningstekniker till Carspect Kabelgatan i Kungsbacka.ArbetsuppgifterSom besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de föreskrivna krav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att besiktningsprocessen fungerar.Vem är duVi söker en certifierad besiktningstekniker. Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt.Vi erbjuder - En chans att vara med och bygga ett nytt företag. - En betydelsefull roll där din insats gör skill...

 • Company Nacka kommun in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Nacka är en enkel, smart och nyskapande kommun som utvecklas i takt med Nackaborna. En attraktiv plats där stadens puls möter skog och hav där människor kan förverkliga sina drömmar. Visionen om öppenhet och mångfald, och värderingen med förtroende och tillit, är ledstjärnor för vår framgång. Nackas ambition är att vara bäst på att vara kommun. Vi behöver därför dig som vill bidra till maximalt värde för skattepengarna och som har vad som krävs för att utvecklas med oss.Ditt uppdragDina viktigaste uppgifter kommer att vara att ge vägledning och rådgivning till verksamhetsutövare och att kommunicera med allmänheten.Du kommer att få ta aktiv del i utvecklingsarbetet kring frågor om tillsyn och kontroll samt kvalitetsarbete vilket i stor utsträckning sker i samarbete inom gruppen. De arbetsup...

 • Company Stockholms kommun in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö.Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete. Avdelningen Hälsoskydd har ca 60 medarbetare och utövar genom tre tillsynsenheter tillsyn över framförallt hälsoskyddet i staden, men utför även viss miljötillsyn. För närvarande bedriver avdelningen tillsyn över ett 20-tal olika tillsynsområden, huvudsakligen med stöd av miljöbalken. De tre tillsynsenheterna har ett gemensamt administrativt stöd genom en grupp administratörer som leds av avdelningschefen.Inom enheten Inomhu...

 • Company Dekra Automotive AB in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  DEKRA är ledande i världen inom bilbesiktning med verksamhet i ett femtiotal länder över hela världen. Vi utför fler än 26 miljoner bilbesiktningar varje år. Sedan vi påbörjade vår verksamhet gällande fordonsbesiktning i Sverige 2011 har vi hittills utvecklat drygt 69 besiktningsstationer i Sverige. Vår ambition är att finnas där våra kunder finns och vi strävar alltid efter att vara lättillgängliga och ge en förstklassig service.  Besiktningstekniker ÖstersundArbetsuppgifter Vi söker serviceinriktadade besiktningstekniker som kommer att genomföra kontroller av fordon och se till att de uppfyller ställda säkerhetskrav. I mötet med våra kunder är du informativ, vänlig, lyhörd och opartisk.Du är en ansvarstagande person som drivs av att göra ett bra jobb i samverkan med dina kollegor. Våra k...

 • Company Högskolan i Kristianstad in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vill du bli en del av oss och bidra positivt till vårt arbetsklimat, vara med och fortsatt utveckla fastighetsavdelningen och till att skapa ett tryggare campus?Fastighetsavdelningen ansvarar för att tillgodose högskolans långsiktiga lokalbehov, för funktionella miljöer på campusområdet och för lärosätets säkerhetsfrågor.Nu har vi inrättat en ny tjänst och söker dig som vill jobba med säkerhetsfrågorna. Fastighetsavdelningen består för närvarande av ett team på åtta medarbetare som utgörs av vaktmästare, produktionstekniker, administratör, teamledare och fastighetschef. Avdelningen är en del av högskolegemensamt stöd.  Högskolegemensamt stöd är högskolans övergripande administration och service som hanterar uppgifter som är gemensamma för högskolan. Vi hanterar frågor inom fastighetsservic...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters