Jobmonitor. Search results for Early childhood educators. Page 2

937 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 101-150 of 937 results.
 • Company Ludvika kommun in Ludvika
  19.10.2019

  Vill Du vara med och lägga grunden för den fortsatta utbyggnaden av Bärets förskola?Idag finns två avdelningar öppna på Bärets förskola och vi behöver utöka vår personal med förskollärare. Som en del i något av våra arbetslag kommer Du att få stora möjligheter att vara med och utforma verksamheten i det dagliga arbetet samt den fortsatta utbyggnaden av förskolan. Din kompetens kommer att tas tillvara både i arbetet tillsammans med barnen och i utformningen av lokalerna och ditt engagemang är viktigt för oss för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen varje dag på förskolan. Du ska vara medveten om vad som krävs för att göra barn trygga på förskolan och hur viktigt det är att skapa relationer tillsammans med barnen och deras vårdnadshavare. Du ska vara medveten om hur viktig omsorg...

 • Company Ludvika kommun in Grängesberg
  19.10.2019

  Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra verksamheter som ansvarar för förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, kommunens fastigheter, kultur, fritid, samhällsplanering, projektering, exploatering tillsammans med myndighetsfrågor rörande bygglov, miljö och hälsa samt bostadsanpassning.Som fritidsledare ingår du i sektionen för kommunens öppna ungdomsverksamheter. Arbetet utgår från Folkets Hus i Ludvika där det finns en fritidsgård/ungdomens hus samt från fritidsgårdarna på Lorensberga och i Grängesberg. Verksamheterna bygger på aktivt ledarskap, engagemang och delaktighet, alla besökare ska känna sig välkomna, sedda och trygga. Genom att erbjuda attraktiva verksamheter och via aktiv marknadsföring ska bred målgrupp nås. Utifrån ett främjande och coach...

 • Company Ludvika kommun in Vara
  19.10.2019

  I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Social välfärd. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.Arbetsuppgifter:• Pedagogiskt arbete med barn i åldern 1-5 år. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning/utvärdering av verksamheten utifrån gällande styrdokument. • Ni skapar en miljö tillsammans i arbetslaget som utgår från barnens behov och intressen, där barnen får känna inflytande och vara delaktiga i...

 • Company Ludvika kommun in Ludvika
  19.10.2019

  I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. Alla resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola och särskola och social välfärd. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.Vi växer snabbt på elevsidan och har nu flyttat in på nybyggda Solviksskolan! Vi är en skola på frammarsch och har bl.a. varit delaktiga i utvecklandet av stödverktyget Trädet Web för läs- och skrivinlärning. Vi använder Clevertouch i klassrummen. På Solviksskolan vill vi tillsammans utmana eleverna och tidigt ge dem chansen att skapa intressen som möter behoven för Ludvikas...

 • Company Haparanda kommun in Haparanda
  19.10.2019

  Haparanda är spännande. Vi har ett unikt samarbete med tvillingstaden Torneå vilket ger oss 32 000 invånare och gränslösa möjligheter. Här möts svenska och finska språken och kulturerna, gränshandeln, älven, havet och en livlig ström av människor. Vi gillar våra medarbetare och värnar om en bra arbetsmiljö genom att erbjuda friskvårdssatsningar och en rökfri arbetstid. Du har goda möjligheter till utveckling och bra förmåner.    Seskarö skola söker nu en engagerad förskollärare som vill vara med och arbeta mot målet att bli Norrbottens bästa skola.ArbetsuppgifterSom förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer du metod, ...

 • Company Gällivare kommun in Gällivare
  19.10.2019

  En arktisk småstad i världsklass. Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.  Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största...

 • Company Gällivare kommun in Gällivare
  19.10.2019

  En arktisk småstad i världsklass. Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.  Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största...

 • Company InCroft fsk AB in Vara
  19.10.2019

  Kronans ÄventyrsförskolaNu öppnar vi upp på Kronan! 2014 startade vi Torpets Äventyrsförskola där all personal utbildades inom äventyrspedagogik, en pedagogik där både kropp och hjärna samverkar vid inhämtande av ny kunskap i vår utemiljö.Vi värnar över den lilla förskolan där barnen får en trygg och harmonisk start i sin utveckling i den lilla barngruppen. Vi vill även här skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande där grunden är barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet, nyfikenhet och trygghet. Alla barn hos oss erbjuds kläder efter väder för lika förutsättningar när de vistas i naturen tack vare vårt fantastiska samarbete med ISBJÖRN of Sweden.Vi erbjuder digHärmed erbjuds du en unik möjlighet att få vara med och starta upp en Äventyrsförskola på Kronan i en anrik inn...

 • Company Kiruna kommun in Kiruna
  19.10.2019

  Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.Det här är en gemensam annons för samtliga grundskolor inom Kiruna kommun. Vi söker lärare till fritidshem.Kiruna kommun har totalt 12 grundskolor, varav sju F-9 skolor och fem F-6 skolor, geografiskt utspridda över kommunen. Vi erbjuder dig ett gott mentorskap och en mångfald av pedagogiska miljöer. Skolan i Kiruna har goda förutsättningar och unika möjligheter och likt staden som förnyas i och med stadsomvandlingen utvecklas ständigt skolan i Kiruna.Vi har trygga anställningar med bra förmåner och erbjuder dig möjligheten att utvecklas både personligen och profess...

 • Company Kråkskogens Förskola Ekonomisk Fören in Knutby
  19.10.2019

  Till Kråkskogens förskola söker vi en rektor/förskolelärare.Välkommen till oss på Kråkskogen, ett personalkooperativ i Knutby, Uppsala kommun. Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns - att bidra till barns utveckling.Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt arbete där du tillsammans med oss kollegor i arbetslaget får möjlighet att utveckla en verksamhet där barnen är i fokus.I rollen som förskollärare ska du tillsammans med de övriga i arbetslaget sträva efter att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen för förskolan och leder, planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten tillsammans med arbetslaget. I rollen som rektor ska du systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt utföra övriga uppgifter enligt punkt 2.7 F...

 • Company Vännäs kommun in Vara
  19.10.2019

  Att vara medarbetare i Vännäs kommun innebär att spela en viktig roll och göra skillnad för medborgarna. Det innebär också med stor sannolikhet att du kommer att trivas hos oss, det gör nämligen våra medarbetare! Med värdeorden nytänkande, välkomnande och livfullt som grund bygger vi välfärden tillsammans. Vi vet att olikheter berikar. Bra kommunikationer gör att det är lätt att pendla in eller ut från Vännäs. Besök gärna för mer information om kommunen.Vännäs kommun tar emot ansökan via extern webbplats. Gå in på Vännäs kommuns hemsida under Lediga jobb för att fylla i ansökan.Välkommen med Din ansökan!Är du en positiv och utvecklingsinriktad förskollärare? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Nu har du ...

 • Company Karlstads kommun in Skå
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Kronoparksskolan är en internationell skola på hållbar väg! Här möts du av glädje och nyfikenhet. Vi har fyra avdelningar, där går eleverna från förskoleklass till årskurs 3. På varje avdelning finns också ett fritidshem, tillsammans med lärarna i skolan ...

 • Company Karlstads kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Västerstrandsskolan är en F-6-skola. På skolan går ca 420 elever.Vi har idrott och hälsa som profil och det genomsyrar vår verksamhet. Skolan kännetecknas av goda relationer mellan elever och vuxna och att man bryr sig om varandra. ARBETSUPPGIFTERSom lära...

 • Company Karlstads kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Björkdungens förskola ligger i Väse. Förskolan är placerad i Väse samhälle med närhet till skog och natur. Förskolan har idag fem avdelningar, tre avdelningar med barn i åldern 1-3 år och två avdelningar med barn i ålder 3-6 år. Björkdungens personal har ...

 • Company Karlstads kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Vill du bli vår nya medarbetare är du välkommen med din ansökan till Kvarnbergets förskola. Vår förskola ligger på Kvarnberget, nära Karlstads centrum vilket ger fantastiska möjligheter till upptäcktsfärder i Mariebergsskogen eller statsbesök till ex bibl...

 • Company Karlstads kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Vill du bli vår nya medarbetare är du välkommen med din ansökan till Orrholmens förskola. Vår förskola ligger vackert vid Orrholmsviken, nära Karlstads centrum vilket ger fantastiska möjligheter till upptäcktsfärder i Stadsparken eller statsbesök till ex ...

 • Company Karlstads kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Långtäppans förskola ligger på södra Långtäppan. Förskolan ligger på botten av en radhuslänga, med en fanatiskt utegård och nära till skogen. Stort fokus har lagts på förskolans inne- och utemiljö. Det är en gård för lärande och utveckling enligt intentio...

 • Company Eda kommun in Karlstad
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och utveckla en framtidsinriktad gränskommun?Du får mer än 650 arbetskamrater som alla jobbar med att på något sätt ge service till kommunens invånare, företag och besökare.Eda är en gränskommun med 8600 invånare och blomstrande näringsliv. Hit kommer ca 4,7 miljoner besökare varje år.  Vi har ett bra läge mellan Karlstad och Oslo och goda kommunikationsmöjligheter år vardera håll. ARBETSUPPGIFTERVi söker förskollärare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Rekrytering kan påbörjas under ansökningstiden.KVALIFIKATIONERFörskollärare, legitimation krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTEda kommun sama...

 • Company Sunne kommun in Sunne
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på Nyfikenheten och lusten till lärande är vår strävan i Sunne kommun och en av de viktigaste uppgifterna skolan har att ge. En lust att lära som sedan kan följa varje elev hela livet.Beskrivning: I kommunens skolor arbetar vi för en inkluderande undervisning av hög kvalitet.Genom ett tydligt pedagogiskt relationellt ledarskap vill vi skapa en trygg, st...

 • Company Gotlands kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vi söker nu en förskollärare till Väskinde förskola. Väskinde är en stor förskola med många engagerade och positiva medarbetare och söker nu efter en likasinnad kollega. Barnen och pedagogerna är fördelade på förskolans 6 avdelningar. Avdelningarna är fördelade på två hus och vi samarbetar i spår mellan husen och åldrarna. Förskolan ligger alldeles intill Väskinde skola med många möjligheter till naturupplevelser intill knuten. ARBETSUPPGIFTERAtt arbet...

 • Company Gotlands kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Som en del av Region Gotland ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola på hela Gotland. Dessutom har vi kulturskola och ett Science Center kallat Fenomenalen. Våra cirka 1600 medarbetare skapar grunden för ett livslångt lärande där alla ska ha möjlighet att lyckas.ARBETSUPPGIFTERVi söker dig som vill arbeta som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Gråboskolan. På skoltid kommer du att arbeta som resurs/stöd i klass eller för enskild elev på lågstadiet.KVALIFIKATIONERVi ser att du som söker är fritidspedagog eller lärare med behörighet för fritids (bifoga legitimation i din ansökan). Bredare ämnesbehörighet är meriterande, företrädesvis i något praktisk estetiskt ämne, gärna musik. Stor vikt läggs vid pe...

 • Company Varbergs kommun in Varberg
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll. Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia. Varbergs kommun har cirka 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt. Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation  och fritidsaktiviteter är i fokus. I dag är cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.Snart finns det två lediga platser här på Prästakullen då två av våra goa kollegor går på föräldraledighet.Prästakullens förskol...

 • Company Kungsbacka kommun in Åsa
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?Älskar du barn lika mycket som oss? Drivs du av att bekräfta barn och se dem lyckas med sina mål? Söker du ett kreativt och meningsskapande jobb? Vi söker nu en kollega till oss på Åsa Gårds förskolor/Åsa Gårds pedagogiska enhet.Som medarbetare hos ossI detta uppdrag kommer du tillsammans med närmaste kollegor att motivera och utmana våra barn, genom exempelvis lekar, sångövningar och genom bildskapande. På så vis utvecklas våra barn genom varandra och med alla sina sinnen; motoriskt, logiskt som socialt.Du förväntas i rollen att skapa och förvalta föräldrakontakter samt genomföra pedagogisk dokumentation. Vi tror att du gärna delar med dig av ...

 • Company Falkenbergs kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du jobba på en plats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas och utvecklas? Då är Falkenbergs kommun något för dig. Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg. Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla. Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet. Vill du vara med och utveck...

 • Company Nybro Intressefören För Montessori in Kalmar
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vi är en liten förskola i Nybro tätorts utkant som drivs av en ekonomisk förening utan vinstuttag. Vi har Maria Montessoris pedagogik som vår ledstjärna. Vår förskola har skogen som nära granne och en fantastisk utemiljö som inbjuder till lek, lärande och vila. Vi har fått statsbidrag för att ytterligare minska barngruppernas storlek och genom en personalförtätning.Vi har tre avdelningar, mat som tillagas på plats och i personalen finns hög kompetens när det gäller Maria Montessoris pedagogik. Du behöver alltså inte själv ha den kunskapen, den förmedlar gärna vi. Vi har högt i tak, stor arbetsglädje och försöker alltid se till barnens bästa. Läroplanen är vår ledstjärna och vi arbetar medvetet med det systematiska kvalitetsarbetet.Vi är nyfikna på omvärlden och vi har ett stort driv i per...

 • Company Misterhult Skola Ekonomisk förening in Kalmar
  19.10.2019

  Misterhult är ett litet samhälle beläget ca 2,6 mil från Oskarshamns stadskärna med nära till vatten och fantastisk natur. Misterhults Förskola ligger precis bredvid skolan som har år F-6 samt fritidshem. Närheten skapar en känsla av samhörighet och trygghet bland både pedagoger, barn och elever. Samarbete mellan förskola och skola är ett naturligt inslag i vår vardag. Med profilen "lust att lära" och "mod att lyckas" drivs enheterna av en ekonomisk förening, där allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Om ossNu söker vi en medarbetare till Misterhults härliga förskola. Förskolan utgår från en syskonavdelning, där vi arbetar utifrån att dela gruppen vid olika tillfällen på dagen. Vi är fyra pedagoger och söker nu en ny kollega att komplettera vårt arbetslag med!I vår verks...

 • Company Borgholms kommun in Kalmar
  19.10.2019

  Hos Borgholms kommun finns en mångfald av yrkesområden. Detta gör det möjligt för både en spännande karriärutveckling och/eller karriärväxling inom många olika områden. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på fyra förvaltningar och två kommunala bolag. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans. Gärdslösa förskola ligger på östra sidan av Öland i anslutning till Gärdslösa skola och fritidshemmet Gärdet.Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer vi tillsammans med barnen gruppens utveckling och utmanar även det enskilda barnet vidare. IT i form av lärplattor är ett viktigt verktyg i vår dokumentation för att se olika läroprocesser. Läroplanen för förskolan är vårt styrdokument som vi kontinuerligt speglar vår verksamhet i.Vi har också tre grund...

 • Company Oskarshamns kommun in Kalmar
  19.10.2019

  Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Vi är så glada att du har planer på att börja jobba hos oss. Här ger vi våra medarbetare möjlighet att utvecklas med en framtidstro och en Vi-känsla. Platsen Oskarshamns kommun är en varm oas i havsnära miljö med 32 mil kust och över 5000 öar. Vårt näringsliv är spännande, energiskt och det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med nu och i framtiden. Här är det nära till allt och lätt att leva ett gott liv.Södertorns förskola finns i centrum av Oskarshamn och består av 6 avdelningar. På vår förskola har vi tillsammans tagit ställning för en idé som bär våra förskolors pedagogiska innehåll.•    Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på vår förskola. Alla ska känna glädje i att lyckas. Glädje smittar!•   ...

 • Company Oskarshamns kommun in Kalmar
  19.10.2019

  Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Vi är så glada att du har planer på att börja jobba hos oss. Här ger vi våra medarbetare möjlighet att utvecklas med en framtidstro och en Vi-känsla. Platsen Oskarshamns kommun är en varm oas i havsnära miljö med 32 mil kust och över 5000 öar. Vårt näringsliv är spännande, energiskt och det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med nu och i framtiden. Här är det nära till allt och lätt att leva ett gott liv.Långelids förskola ligger i västra delen av Oskarshamn i ett villaområde. Det är ett naturskönt område med närhet till skog och mark som vi vistas mycket i, detta skapar stora möjligheter att upptäcka och utforska naturens skiftningar varje dag. Tillsammans med barnen arbetar vi aktivt och medvetet med at...

 • Company Hultsfreds kommun in Hultsfred
  19.10.2019

  Vi söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens förskola! I Hultsfreds kommun finns elva förskolor. Fem förskolor är belägna i tätorten och resterande i kransorterna Järnforsen, Målilla, Mörlunda, Silverdalen, Vena och Virserum. I den här rekryteringen söker vi efter förskollärare till Björkens förskola i Järnforsen. Med förhållningssättet att lära hela livet utvecklar vi tillsammans mötesplatser för lärande. Vi tror på det kompetenta barnet i förskolan där pedagogerna genom sin undervisning stödjer och uppmuntrar barnets nyfikenhet till lärande. Vi tar tillvara på varandras kompetenser i det dagliga arbetet. Vi ser att du inspirerar, och inspireras av, dina kollegor i vardagen - vi gör varandra bra! I Hultsfred är alla förskolor knutna till en gemensam ledningsorganisation. Under ...

 • Company Västerviks kommun in Kalmar
  19.10.2019

  Jurabackens förskolaI Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Vi finns i Kvännarområdet i centrala Västervik. Vi har totalt sex avdelningar som tar emot 108 barn. Vår förskola är vackert belägen och har en stor fin utmanande utemiljö. Vi har stora lekytor och naturen inpå husknuten. Detta använder vi på bästa sätt, ...

 • Company Sävsjö kommun in Sävsjö
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Välkommen till ett gott liv i barnvänliga Sävsjö.En liten kommun med stora möjligheter - mitt i Småland.Rik på upplevelser, kultur och natur.Expansivt näringsliv och härliga boendemöjligheter. Låt dina drömmar få plats - välj Sävsjö!Förskolan Spången är en förskola med 6 avdelningar.Vi erbjuder en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik.Naturvetenskap och teknik där barnen får utforska och experimentera både på förskolan och ute i naturen är områden man prioriterar.Barnen får uppleva rörelseglädje och ett gott mående.ARBETSUPPGIFTERTillsammans i arbetslag arbetar du för att skapa en  lärorik och lustfylld miljö där glädje, ett öppet sinne och professionalism är ledorden. Under en dag kommer du att få träffa många barn och du är då en viktig del i att skapa en trygg och lärande miljö fö...

 • Company Håbo kommun in Ånge
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner. I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.Naturnära, kreativt och lekfullt!Furusjö förskola ligger i ett litet samhälle 1 mil väster om Habo. Förskolan har två avdelningar, en för de yngsta barnen och en för de äldre. Verksamheten bedrivs i en ombyggd villa och ligger naturnära. Furusjö förskola är en av tre förskolor i Hagens förskoleområde och vi har visionen om ett helhjärtat arbete där delaktighet, samarbete, kommunikation, mål, meningsfullhet och medvetenhet skapar goda förutsättningar för en verksamhet..ARBETSUPPGIFTERHar du en barnsyn som säger att barn kan och vill utvecklas och lära? Då är Du välkommen till oss!ARBETSBESKRI...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".Exposkolan är en 4-6 skola med 210 elever fördelade på 9 klasser. Våra lärmiljöer är öppna och ljusa, lektionssalarna har flexibla lösningar för att kunna möta dagens krav när det gäller digital undervisning samt kunna anpassas efter den enskilda elevens behov. Fritidshemmets lokaler är förlagda i den nybyggda delen tillsammans med våra praktiska- och e...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".Välkommen att söka tjänsten som förskollärare i östra delen av Värnamo centralort med nuvarande placering på Trädkryparens förskola. Trädkryparens förskola är en större enhet uppdelad i fem avdelningar. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar med färre barn i grupperna och en föränderlig lärmiljö som leder till ökade möjligheter till barns in...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".Välkommen att söka en av våra två tjänster som förskollärare i östra delen av Värnamo centralort med nuvarande placering på Grantäppans förskola. Grantäppans förskola är uppledad i två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre barn. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar med färre barn i grupperna och en föränderlig lärmiljö som leder ...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1300 anställda.Välkommen att söka tjänst som förskollärare med placering på Snäckans förskola, belägen på Trälleborgsområdet i Värnamo. Snäckans förskola har teknik och naturvetenskaplig profil. Förskolan består av två grupper. Vi jobbar mycket för att utveckla arbetet med digitalaverktyg som hjälpmedel till undervisningen och barns inflytande.ArbetsuppgifterSom förskollärare är du med och bidrar till att förskolans uppdrag utifrån läroplane...

 • Company Tranås Kommun in Ånge
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vill du vara med och bidra till en barnomsorg i världsklass? Ta chansen! - Nu söker Tranås kommun förskollärare till flera förskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås anser att varje barn ska känna tillit och trygghet samt bli respekterad för den man är, då detta bäddar för en god lärmiljö. I Tranås kommun sätts barnens behov alltid i centrum och vår strävan är att våra kunder ska vara 100% nöjda med den förskola vi erbjuder. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och kollegialt lärande och arbetar aktivt och strategiskt med systematiskt kvalitetsarbete. Våra verksamheter präglas av kvalitet och utveckling och vi har idag en hög behörighet bland våra anställda på förskolan. Nu behöver vi dig för att kunna upprätthålla vår höga kvalitet samt behörighet och nå vårt mål på 1...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1300 anställda.Välkommen att söka tjänst som förskollärare i Västra delen av Värnamo centralort med placering på Höjdens förskola. Höjdens förskola består av 2 avdelningar med åldersindelning 1-3 år och 3-5 år. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar med att dela in barnen i smågrupper, utveckla i lärmiljön och vi lägger stor vikt vid att vara närvarande vuxna tillsammans med barnen i vårt arbetssätt. ArbetsuppgifterSom förskollär...

 • Company Värnamo kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1300 anställda.Välkommen att söka tjänst som förskollärare i Västra delen av Värnamo centralort med placering på Höjdens förskola. Höjdens förskola består av 2 avdelningar med åldersindelning 1-3 år och 3-5 år. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar med att dela in barnen i smågrupper, utveckla i lärmiljön och vi lägger stor vikt vid att vara närvarande vuxna tillsammans med barnen i vårt arbetssätt. ArbetsuppgifterSom förskollär...

 • Company Värnamo kommun in Värnamo
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare.Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1...

 • Company Vaggeryds kommun in Jönköping
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar 16 förskolor, 14 grundskolor samt Fenix kultur och kunskapscentrum som innefattar gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn och elev kunskap och framtidstro som kan följa dem genom livet. Vaggeryds kommun har två tätorter omgivna av en levande landsbygd i det natursköna Småland. Vårt strategiska läge mellan Jönköping och Värnamo gör kommunen till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. Vaggeryds kommun har en stadig tillväxt och är en av länets mest expansiva kommuner.  Som medarbetare i Vaggeryds kommun spelar du en viktig roll i kommunens utveckling. Vi vill ge bra service till våra kommuninvånare och här finns plats för dig som vill göra skillnad. ARBETSUPPGIFTERHjortsjöskol...

 • Company Vaggeryds kommun in Skå
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Klevshults skola ingår tillsammans med Fågelforsskolan i rektorsområde 5. Vi arbetar för att varje elev ska känna framtidstro, känna sig betydelsefulla och ha tilltro till sin egen förmåga. Skolan är en F-3-skola och har ca 50 elever.  Som medarbetare kan du förvänta dig ett närvarande ledarskap, handledning, löpande kompetensutveckling och ett stort inflytande och delaktighet i vårt utvecklings- och förändringsarbete. Vi har under flera år arbetat med kommunövergripande kompetensutvckling riktad mot fritidshemmens personal, bland annat genom att  lärare i fritidshem från olika skolor träffas varje månad i ett nätverk. Innehållet är kopplat till skolans eget systematiska kvalitetsarbete utifrån genomförd analys av enheternas behov. Under innevarande och kommande läsår kommer vi fortsätter...

 • Company Jönköpings kommun in Jönköping
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Barnarps förskoleområdeVill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Som Förskollärare hos oss på Barnarps förskoleområde får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.Välkommen till ossVi finns i de södra delarna av Jönköping med naturen alldeles inpå knutarna. Enheten består av fyra förskolor, Valhall, Vita Villan, Ljungkullen och Barnarps förskola, samtliga med gångavstånd emellan. Gemensamt för dem alla är de fina utomhusmiljöerna, med en variationsrik och spännande lärmiljö.Hos oss får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Vi...

 • Company Eksjö kommun in Eksjö
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Förskolan Eken är centralt belägen, på Itolvområdet, i Eksjö tätort med närhet till både natur och stadsmiljö. Förskolan består av fyra hemvister. Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande, för att utveckla utbildningen och skapa samsyn på den enskilda förskolan och gemensamt för förskolorna inom rektorsområdet. Arbetstiden är arbetsplatsförlagd och schemalagd till dagtid vilket innebär att all tid för pedagogisk utveckling sker på dagtid och gemensamt med arbetslaget. ARBETSUPPGIFTERDu bidrar till optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt där Trygghet, Empati, Nyfikenhet och Glädje blir ledande för utbildningens utveckling! Tillsammans med barn och kollegor utvecklar vi ett utforskande arbetssätt. Vi arbetar projektbaserat och vår målsättning är att erbjuda en förskola med e...

 • Company Eksjö kommun in Eksjö
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vi söker en förskollärare till en förskoleavdelning med 20 barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan Kvarnarp har tre avdelningar och är belägen i södra delen av Eksjö. Vår förskolas ledord är jag kan-jag vill-jag vågar. ARBETSUPPGIFTERDu ingår i ett arbetslag på tre pedagoger i en barngrupp på 20 barn. Som förskollärare ansvarar du för undervisningen tillsammans med arbetslaget och tar eget ansvar och initiativ till de arbetsuppgifter som behöver göras. KVALIFIKATIONERVi söker dig som är utbildad förskollärare med NPF-kompetens. Du har ett stort intresse och engagemang i arbetet med barn. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och du bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Kompetens och erfarenhet inom teckenkommunikation och bildstöd är meriterande. Vi sök...

 • Company Eksjö kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Vi söker förskollärare som vill vara med i utvecklingen av undervisningen. Vår strävan är att skapa en utbildning som bidrar till optimalt lärande genom både kunskapsmässig och känslomässig utveckling.Förskolan Blåsippan har sex avdelningar och är belägen i södra delen av Eksjö. Vår förskolas ledord är glädje, engagemang, öppenhet, vi-känsla och allas lika värde.Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Vår inriktning är att vistas ute i naturen och ser även den platsen för utforskande och lärande. Vi har deltagit i ett projekt ”Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa inlärning och hållbarhet”.ARBETSUPPGIFTERVår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande.Som förskollärare arbetar du medvetet utifrån ditt uppdrag i lä...

 • Company Jönköpings kommun in Vara
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Ekhagens FOVill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns?Kom till oss och skapa lärglädje! Välkommen till ossVi tror att alla kan! Tror du också det?Då är du välkommen till oss på Ekhagens förskoleområde! På våra tre förskolor Ekdalen, Solrosen och Jära Gård ska barn uppleva att de kan erövra världen. Den pedagogiska verksamheten ska präglas av barnens nyfikenhet, tankar och intressen. Våra miljöer möjliggör att barnen kan mötas, utmanas och inspireras. När du jobbar hos oss får du en Ipad och arbetskläder för både vinter och sommar. Våra pedagogiska miljöer möjliggör till inflytande och medforskande. Hos oss har du möjlighet till regelbunden planering och reflektionstid både enskild och i arbetslaget. Kompetensutveckling via våra nätverksgrupper. Vi har en god ekonomi...

 • Company Nynäshamns kommun in Nynäshamn
  19.10.2019

  Delar du vår barnsyn - att barn lär av varandra och fokus ligger på deras inflytande och delaktighet? Vill du inspirera och utmana för att utveckla den pedagogiska verksamheten? Då är du den vi söker! I Nynäshamns kommun jobbar vi utifrån forskning. För att kunna ge alla barn/elever de bästa förutsättningarna att utvecklas har vi satsat stort på det kollegiala lärandet. Vi är nyfikna och delar kontinuerligt kunskaper och erfarenheter med varandra. Vår storlek underlättar samarbeten mellan andra pedagoger och ledningen, vilket stärker dina möjligheter att göra det bästa för barnen/eleverna. För att trivas krävs det att du både kan jobba självständigt och samarbeta med kollegor och enheter.Om arbetsplatsenBarn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, gr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters