Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

131 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 131 results.
 • Company Performiq AB in Handen
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  TjänstebeskrivningGillar du att ha flertalet olika typer av arbetsuppgifter? Är du en person som dina kollegor kan luta sig mot? Har du en bakgrund inom ekonomi samtidigt som du är skicklig på att agera som spindeln i nätet i det dagliga arbetet? Då låter det som att vi skulle bli en bra match!I rollen som Office Manager kommer du ha det yttersta ansvaret för administrationen samt för kontoret i sin helhet. Utöver detta kommer du även ha en avgörande roll kopplat till att verksamheten flyter på samtidigt som du är med och skapar förutsättningar för verksamheten att fortsätta växa. Vidare kommer du att fungera som en länk mellan interna och externa kontakter och även vara behjälplig med att stödja affärsverksamheten i stort. I din roll kommer du vara en nyckelperson för den nyetablerade ve...

 • Company REGION DALARNA in Falun
  23.02.2020

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi på Region Dalarna söker nu en engagerad och driven person som vill axla rollen som avdelningschef på vårdcentral Grycksbo. Är Du den vi söker?Vårdcentral Grycksbo är belägen i Grycksbo, lite drygt en mil norr om Falun. Vi har ca 5 950 listade patienter och vårdcentralen består av 30 medarbetare. Vårdcentralen är en välfungerande enhet med Läkar- och Sköterskemottagning. Vi har välutvecklade specialistsjuksköterskemottagningar inom följande områden: diabetes, astma/KOL, blodtryck, vaccination- och sårmottagning. Barn- och mödrahälsovård bedrivs i närliggande lokaler. Som avdelningschef hos oss får du möjlighet att leda och inspirera en vård...

 • Company SPEYBROECK WONINGBOUW in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Skinnskattebergs kommun är beredd att formulera lockande erbjudanden till våra blivande medarbetare - utöver regelbunden kompetensutveckling och friskvård på arbetstid.Vi värdesätter alla människors olikheter och allas vår förmåga att göra skillnad i samhället. Medarbetare beskriver oss ofta som en tillåtande organisation, där man får ta stort eget ansvar, utveckla och utvecklas samt arbeta lösningsfokuserat. Vi är en fullstor verksamhet i ett litet format som är beroende av medarbetarnas förmåga och drivkraft att agera med ett brett perspektiv på hela det kommunala uppdraget. Vi strävar därför alltid efter att ge god service och skapa professionella relationer både externt och internt. Skinnskattebergs kommun tillhör Finskt förvaltningsområde, varför kunskaper i det finska språket är mer...

 • Company ACCENT Jobs for People in Mal
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Som biträdande verksamhetsområdeschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och näringsliv i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Inom Underhåll ansvarar vi tillsammans, för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om.Som chef hos oss har du ett meningsfullt och spännande uppdrag. Du bidrar till samhällsnyttan och är med och utvecklar infrastrukturen i Sverige. Som chef hos oss bidrar du till Trafikverkets gemensamma vision - att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.Uppdraget för verksamhetsområde Underhåll är b...

 • Company Isaksson Rekrytering & Bemanning AB in Göteborg
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Bredablick Förvaltning är ett expansivt bolag med inriktning på ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Företaget skapar och förädlar värden för bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsbolag. Företaget har regionkontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Lund. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om företaget på bredablickforvaltning.seBredablick förvaltning erbjuder dig en möjlighet att göra karriär och utvecklas i ett snabbt växande företag med fortsatta expansionsplaner. Du ges chansen att växa inom organisationen och vara med att skapa företagets framtid.Som teknisk förvaltare hos Bredablick vårdar och vidareutvecklar du företagets kundrelationer. Du har ett övergripande ansvar för kundernas tekniska förvaltning. Tjänsten kommer även innefatta visst a...

 • Company Nybro Pastorat in Kalmar
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Svenska kyrkan i Nybro bedriver verksamhet i hela Nybro kommun, med kyrkor och kyrkogårdar i Örsjö, Alsjöholm, S:t Sigfrid, Madesjö, Nybro, Kristvalla Hälleberga, Bäckebo och Kråksmåla. Nybro ligger mitt i glasriket, med närhet till Kalmar, Öland och Växjö. Vi finns till för ca 20 000 invånare, varav ca 13 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Personalgruppen består av ca 50 anställda i olika yrkeskategorier. Arbetsuppgifter: Som kyrkogårdschef har du det övergripande ansvaret för planering och utveckling av våra kyrkogårdar. Du ansvarar för personal, verksamhet, fastigheter och ekonomi inom kyrkogårdsförvaltningen. I ditt arbetslag ingår en förman och 14 kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare, varav två vaktmästare samordnar det dagliga arbetet. Under växtsäsong tillkommer ytterliga...

 • Company REGION BLEKINGE in Karlshamn
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Röntgenkliniken består av två avdelningar lokaliserade till sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn. Sjukhuset i Karlskrona har inriktning mot akutsjukvård och sjukhuset i Karlshamn har inriktning mot elektiv vård. I läkargruppen, som är fullbemannad, finns en mycket fin gemenskap. Klinikens maskinpark är uppdaterad. Vårt patientadministrativa system är Sectras ...

 • Company Polismyndigheten in Skå
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Beskrivning av arbetsplatsenRegion Nord har drygt 2000 anställda och består av ett kansli, två regionala enheter, en underrättelseenhet samt fyra polisområden som är indelade i 12 lokalpolisområden, vilka arbetar med mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande och innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter som bedrivs nära medborgarna.PKC-sektionen är inordnad i den regionala operativa enheten, region Nord och omfattar sex grupper med medarbetare i funktioner som operatör eller förundersökningsledare. Sektionen är under utveckling och går mot att ta en större del i polisens brottsutredande uppdrag samtidigt som den verksamhetsmässigt kommer att knytas närmare regionens ledningscentral. PKC-verksamheten tar emot merparten av de anmälningar gällande brott och förluster som...

 • Company Försäkringskassan in Luleå
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.Ansvar och arbetsuppgifterSom chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetsc...

 • Company Professionals Nord Rekrytering AB in Gällivare
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Är du ledare som vill ta en ny utmaning och axla rollen som enhetschef för Hyresgästföreningen? Motiveras du av att leda en grupp och fördela arbete samt arbeta med långsiktig kompetensutveckling?Information om tjänstenProfessionals Nord söker för Hyresgästföreningens räkning en Enhetschef. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Hyresgästföreningen under ett vikariat som uppskattas sträcka sig mellan 12-18 månader.I början av anställningen får du en introduktion i system och styrdokument för att bygga upp en kunskapsbas. Hyresgästföreningen har som en viktig del i sin ledarplattform, att alla chefer inom organisationen ska ha genomgått utbildningen - Utvecklande ledarskap. Därför kommer även du att beredas möj...

 • Company Pajala kommun in Pajala
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat samt fantastisk skola och förskola. I Pajala lever vi enligt devisen  "Med driv, kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans möjligheternas kommun!"Till vår sektor för stöd och omsorg söker vi nu en driven och samverkansinriktad ledare med ett stort engagemang för både verksamhet och medarbetare. Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat verksamhetsområdena myndighetsutövning och verkställighet enligt Socialtjänstlagen och LSS, integration, arbetsmarknad samt andra verksamheter som särskilt eller till största del riktar sig mot vuxna.Arbetsuppgifter:Som chef för Sektor stöd och omsorg ansvarar du för verksamheten och leder den från en strategisk nivå. Du är direkt underställd kommunchef...

 • Company REGION GOTLAND in Visby
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.Det händer mycket just nu inom samhällsbyggandet på Gotland, både på landsbygden och i centralorten Visby.  Utveckling av en helt ny stadsdel på Visborgsområdet i Visby och förtätningsprojekt som exempelvis utveckling av Visby hamn i samklang med Campus Gotlands expansion är några av de större uppdragen. Detta sker samtidigt med mindre förtätningar på landsbygden och spännande turistutvecklings- och näringslivprojekt runt om på Gotland.Vi ligger nationellt i framkant när det gäller digital samhällsbyggnad genom vårt delvis EU...

 • Company Västerås kommun in Skå
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Nu öppnas möjligheten för dig som specialpedagog/speciallärare att arbeta som ledare inom våra särskilda undervisningsgrupper. Var med och utforma denna spännande verksamhetsnära ledarroll där du leder flera arbetsgrupper med olika behov. Tillsammans med enhetschef och avdelningschefskollega driver du utvecklingen framåt.Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU-grupper) är ett komplement till den ordinarie skolan för elever som behöver mer anpassad skolsituation. Vi arbetar på uppdrag från hemskolan och vi har en kontinuerlig kommunikation. Våra undervisningsgrupper är fördelade i åk 1-6 och åk 7-9. Vi har pedagogtäta verksamheter med hög kompetens för att möta dessa elever på allra bästa sätt. Vi fokuserar mycket på att bygga trygghet, öka motivationen och stärka självförtroe...

 • Company Hemfrid i Sverige AB in Malmö
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Hemfrid fortsätter växa och söker nu en områdeschef som vill vara med på vår tillväxtresa. Trivs du i en kundservice-roll med fokus på service, ledarskap och resultat? Då kanske tjänsten som områdeschef hos oss är intressant för dig!Dina arbetsuppgifterSom områdeschef har du en avgörande roll för att leverera en riktigt bra tjänsteupplevelse för våra kunder. I arbetsuppgifterna ingår kundansvar för våra kunder inom ett geografiskt område samt ett personalansvar för en eller flera bemanningschefer i ditt team. Ni arbetar mycket tätt inom teamet och kommunikation blir A och O. Det är våra bemanningschefer som är chef över våra städare och leder den dagliga schemaplaneringen på lång och kort sikt med stöttning av dig. I din roll arbetar du aktivt mot företagets mål och KPI:er och rapporterar...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Skå
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Enhet Analys & designI modern verksamhetsutveckling är IT en viktig och naturlig del av verksamheten, och i takt med att verksamheten utvecklas, ökar också behovet av, och insatserna för, IT-utveckling. Den ökande digitaliseringen av vårt samhälle i stort medför att kraven på ändamålsenliga IT-lösningar ökar. Vår uppgift är att i allt snabbare takt tillhandahålla ändamålsenliga, snabba, säkra IT-lösningar med hög tillgänglighet för både verksamhet och medborgare.Vill du vara med och leda Sveriges bästa IT-avdelning där medarbetarna gör skillnad för människor genom digitala lösningar som räddar liv?Vi sökerDå IT-centrum växer, justerar vi organisationen och skapar ytterligare en enhet, Analys & design. På enheten arbetar medarbetare i rollerna IT-arkitekt, kravanalytiker, testledare och te...

 • Company ABB Power Grids Sweden AB in Ludvika
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Join ABB Power Grids and work in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy.You will be part of HVDC within the Power Grids division in Ludvika. The HVDC technology has been on the market for the past 60 years and is used to transmit power over long distances with minimal losses, using overhead lines, underground and submarine cable systems. HVDC System Technology Valves delivers electric power converters and optical measuring devices for HVDC and FACTS applications. ABB Power Grids offers power and automation products, systems and service solutions across the generation, transmission and distribution value chain - enabling a stronger, smarter and greener power grid. Please find out more about our world-leadin...

 • Company REGION ÖREBRO LÄN in Örebro
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Kvinnokliniken söker en ny avdelningschef till förlossningsavdelningen. Vi söker dig som har ett genuint intresse och visioner för framtidens förlossningsvård. Vi erbjuder en verksamhet som representerar både bredd och spets, vi förlöser kvinnor från och med graviditetsvecka 25.Arbetsuppgifter:Som avdelningschef är du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. Du har fullt ledningsansvar för personal, ekonomi och verksamhet på avdelningen, i nära samarbete med en eller två biträdande avdelningschefer.Kvalifikationer:Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av arbete inom vården. Vi ser gärna att du tidigare arbetat som chef och vi förutsätter att du har ett stort intresse av att utvecklas i rollen som chef och l...

 • Company Örebro kommun in Örebro
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vår enhetschef kommer vara föräldraledig och vi söker nu därför efter hennes vikarie. Är du intresserad av att leda, engagera och motivera dina medarbetare mot gemensamma mål och fortsätta att utveckla Rosenlunds vård- och omsorgsboende? Varmt välkomna att söka.  Om tjänstenRosenlund är ett vård- och omsorgsboende med 40 platser fördelat på tre avdelningar. Boendet har både platser med somatisk- och demensinriktning. På Rosenlund arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, administratör och enhetschef i ett nära samarbetet. Arbetssättet är teaminriktat med största fokus att skapa en sammanhållen vård och omsorg med högsta kvalitet för hyresgästerna. I tjänsten krävs förmåga att fatta egna beslut och att arbeta självständigt med verksamhetens frågor i nära samarbete med övr...

 • Company Experis AB in Örebro
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Är du en lönsamhetsfokuserad, kommunikativ och resultatorienterad person som drivs av att få ta eget ansvar och möjligheten att utvecklas? Är du redo för nästa steg i karriären? Trivs du dessutom i en roll där arbetsuppgifterna innebär att du får ta ett stort eget ansvar? Då är jobbet som Order office Manager via Experis något för dig!Det här är ett konsultuppdrag som varar ett år. Du kommer att vara anställd av Experis men arbeta hos TietoEVRY. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in ditt CV.Att jobba som Order office Manager för ExperisDen här tjänsten innebär att du kommer att tillbringa dina arbetsdagar ute hos vår kund. Tjänsten är på heltid och dina arbetstider kommer att vara kontorstid. I ar...

 • Company Försvarsmakten in Enköping
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Befattningen erbjuderTycker du om att leda och utveckla medarbetare i en i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras? Då är det här en tjänst för dig?Om enhetenDokumenthanteringsavdelning (DokhE) MITT har växt och genomgått stora förändringar. Avdelningens uppgift är att stödja Försvarsmakten i myndighetsutövningenmed en kontinuerlig dokument- och ärendehantering. Enhetens uppgift är att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag, imorgon och övertiden med inriktning expeditions- och arkivtjänst.   Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format ochsekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig, nationellt såväl som internationellt. DokhE består av en Centralregistratur, fyraDokumenthanteringsavdelnin...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Eksjö
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Lokal IT-serviceVill du vara med och leda Sveriges bästa IT-avdelning och ha ansvar för service och kvalitet i support och leveranser till våra kunder?Vi sökerVi söker nu en enhetschef, med placeringsort Jönköping, till enhet Lokal IT-service, som är fördelad mellan tre lokalkontor i Jönköping, Värnamo och Eksjö. På den här enheten arbetar medarbetare i rollerna IT-tekniker och systemtekniker med incidenter, standardbeställningar samt livscykelhantering av våra användarnära IT-tjänster som bland annat innefattar arbetsplatser, skrivare och nätverk. Arbetet sker i nära samarbete med teamledare och dig som enhetschef på uppdrag av tjänsteägare. Enheten består av ca 40 medarbetare samt konsulter i ovanstående roller.Vi söker en chef och ledare som, med tydligt medarbetar- och leveransfokus, ...

 • Company Trafikverket in Solna
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Som biträdande verksamhetsområdeschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och näringsliv i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Inom Underhåll ansvarar vi tillsammans, för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om.Som chef hos oss har du ett meningsfullt och spännande uppdrag. Du bidrar till samhällsnyttan och är med och utvecklar infrastrukturen i Sverige. Som chef hos oss bidrar du till Trafikverkets gemensamma vision - att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.Uppdraget för verksamhetsområde Underhåll är b...

 • Company Karolinska Inst in Solna
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?Vill du arbeta där du gör skillnad och bidrar till samhällsutvecklingen på riktigt? Tycker du att det skulle vara stimulerande att leda arbetet med att skapa säkra och trygga miljöer till ett av världens främsta medicinska universitet? Vill du jobba i en internationell miljö? Vill du lägga din energi och ditt engagemang i en långsiktig verksamhet? Det och mycket mer kan vi erbjuda dig.Tillsammans med 43 kollegor kommer du att få det omväxlande, innehållsrikt och kul på jobbet. Så är du den vi söker?Din rollSäkerhetschefen är enhetschef för miljö- och säkerhetsenheten. Enheten består idag av 13 medarbetare med olika expertkunskaper och ansvar inom bl.a. med incidenthantering, bevakning, risk- och sårbarhetsanalyser, samordning av krisbereds...

 • Company Älmhults kommun in Vara
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Älmhults kommun befinner sig i ett expansivt utvecklingsskede och befolkningen växer som aldrig förr. Vi behöver medarbetare som aktivt och engagerat bidrar till kommunens fortsatta utveckling. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Goda kommunikationer gör det lätt att pendla.ARBETSUPPGIFTERÄr du vår nya servicechef?Nu växlar vi upp servicenivån i Älmhults kommun och öppnar 1 september 2020 ett servicecenter. Vi letar efter dig som är redo att anta utmaningen att bygga upp och leda vårt servicecenter som blir ingången till kommunen oavsett fråga. Här ska vi erbjuda snabb och effektiv service till alla som kontaktar kommunen.Du leder och ansvarar för den dagliga servicen genom ...

 • Company Eko-Gruppen Hässleholm AB in Fjälkinge
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Eko i Fjälkinge söker Administrativt ansvarigVi söker dig med hög servicekänsla och passion för butiksförsäljning och som tillsammans med oss vill skapa nya shoppingupplevelser!Vi söker: Vi söker en serviceinriktad och prestigelös Administrativt ansvarig som har stor fallenhet för administration, planering och noggrannhet. Eko i Fjälkinge är vår största och äldsta butik. Mycket av nyskapande och pilotprojekt genomförs i Fjälkinge och därför behöver man gilla förändring, vara flexibel och fokusera på möjligheter istället för på problem. Dina främsta uppgifter är: PrisadministrationFakturorInventeringsansvarPersonaladministrationSchemaläggningUtöver detta är du spindeln i nätet som håller ihop många administrativa uppgifter som annars lätt faller mellan stolarna. Vi värdesätter förmågan att...

 • Company Visma Software AB in Ängelholm
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 9 500 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök Visma.seLäs mer om vårt Privacy Statement här: /. Vill du jobba i en ledande roll där du har möjligheten att leda och utveckla vår supportleverans inom det marknadsledande systemet Agda PS? Brinner du för att inspirera och utveckla andra? Vill du arbeta i en snabbrörlig och vänlig miljö med stor möjlighet att påverka?Då får du inte missa chansen att söka tjänsten som Manager Service Center hos oss!Om rollenI rollen som Mana...

 • Company SANDVIK AB in Sandviken
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  På division Rock Tools i Sandviken har vi ett av världens bredaste utbud av verktyg och tillbehör för bergborrning och service, och vi arbetar målmedvetet för att förbättra produktivitet och prestanda i kombination med reducerade kostnader. Vi prioriterar kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa (QEHS) i allt vi gör och vi arbetar aktivt och medvetet för att skapa en kultur där säkerhet alltid kommer först, oavsett omständigheterna.Till ett dynamiskt team söker vi nu en driven kvalitetschef som verkligen har ett sinne för utveckling och kvalitet och samtidigt förstår att struktur och kommunikation är viktiga nycklar för att skapa en framgångsrik verksamhet. Gillar du att varva dina dagar med att hands-on stötta ditt team och att planera långsiktigt för framtiden är det här rollen för dig!Din u...

 • Company Professionals Nord Rekrytering AB in Gävle
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Här får du som brinner för att säkerställa en positiv hälsokultur för din omgivning vara nära ledningen för att utveckla och hantera dessa frågor. Calderys är världsledande inom mineralbaserade specialprodukter till industrin och är helägt dotterbolag till Imerys Group. Du reser runt i Sverige där du är representant i ditt område samtidigt som du har en stark och framstående arbetsgivare i ryggen. Eftersom du kommer arbeta i ett internationellt team kommer du att träffa nya kulturer och människor.Du kommer att ha ett stort inflytande i verksamheten då du tillsammans med en ytterligare Säkerhetsinstallationschef driver Calderys säkerhets-, hälso- och miljökultur framåt i Sverige. Bli en del av Calderys verksamhet och framåtanda där ”the sky is the limit”, välkommen med din ansökan idag.Inf...

 • Company Länsstyrelsen i Gotlands län in Skå
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommun och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar drygt 140 personer och vår chef är landshövding Anders Flanking Landsbygdsenhetens övergripande uppdrag är att arbeta regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks-, fiske- och landsbygdspolitik. Verksamheten omfattar handläggning av direktstöd till jordbrukare och handläggning av stöd i landsbygds- och fiskeriprogrammet. Uppdraget omfattar även veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar. Enheten arbetar också för att främja utvecklin...

 • Company Polismyndigheten in Skå
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Med anledning av intern omorganisation söker Nationellt forensiskt centrum (NFC) gruppchef till ärendesamordningsgruppen i Linköping. Gruppens arbete sker i nära samarbete med övriga funktioner inom Mottagningssektionen som är uppackning/spårsäkring och desk/registratur, samt övriga sektioner på NFC.ARBETSUPPGIFTERSom chef för ärendesamordningsgruppenska du • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete• ingå i sektionens ledningsgrupp• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar • företräda hela Polismynd...

 • Company Ls Jobbet AB in Enköping
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Enköpings Hyresbostäder befinner sig i en spännande fas! Vårt mål är att erbjuda Sveriges mest innovativa, trevliga och tryggaste boende vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete. Nu behöver vi utöka organisationen med en Förvaltningschef vars uppdrag blir att ha det övergripande ansvaret för förvaltningen och driften av våra fastigheter samt tillsammans med underordnade chefer ansvara för förvaltningsorganisationen.Tjänsten innebär bland annat:    Ansvara för planering och utveckling av förvaltningsorganisationen    Budget och resultatansvar    Proaktivt arbete för att möta framtida utmaningar    Kravställande i samband med upphandling    Övergripande ansvar gällande myndighetskrav i fastigheterna    Kontakt med bland annat Enköpings kommun, hyresgäster, entreprenörer och myndighete...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Avdelningen för Gemensam service och administration finns representerad på tre geografiska platser i Uppsala samt i Visby och ansvarar bland annat för fastighetsservice, reception, universitetets växel, information till presumtiva och  befintliga studenter, genomförande av högskoleprovet samt universitetsgemensamma uppgifter vid Cam...

 • Company Chefspoolen i Sverige AB in Nås
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.   ArbetsplatsbeskrivningHos oss finner du härlig natur, åtta tätorter och en levande landsbygd. Gislaveds kommun kännetecknas av att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som präglas av samverkan, hög kompetens och nöjda medarbetare.Socialnämnden arbetar med många och breda uppgifter som bl.a. uppgifter inom socialtjänsten, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården m m. ArbetsbeskrivningSom socialchef i Gislaveds kommun har du en nyckelposition med att driva, leda ...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Vara
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Smålands Musik och TeaterVår chef och grundare för Unga Spira går efter fyra år vidare och vi söker nu hennes efterträdare – en konstnärlig chef med gedigen kunskap om repertoar inom alla våra fyra scenkonstområden som är teater, musik, dans och musikteater, och då specifikt mot barn och unga.Du ska utifrån ditt område, men tillsammans med övriga konstnärliga chefer, driva och utveckla Unga Spira. Du ingår i ledningsgruppen och den i konstnärliga ledningen. Under fyra år har verksamheten för unga etablerats och utvecklats på ett fantastiskt sätt. Vi tror att du kan och vill fortsätta den utvecklingen. Du ansvarar för både våra egna produktioner, för samarbeten eller inköp riktade till barn och unga i Kulturhuset Spira såväl i vår region.Din kompetensDu är högskoleutbildad inom minst ett a...

 • Company Botkyrka kommun in Vara
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Enhetschef till Jobbcenter och enheten för UngaJobbcenters uppdrag är att med individen i centrum fokusera verksamhetens arbete med målet att arbetslösa Botkyrkabor ska nå egen försörjning genom arbete, studier alternativt eget företag. Verksamheten samarbetar med civilsamhället, lokala och regionala arbetsgivare, arbetsförmedlingen, andra kommuner samt olika verksamheter och förvaltningar inom Botkyrka Kommun. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med att skapa jobb och sysselsättning för Botkyrkabor och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet Jobbcenter, Utbildning för vuxna dvs vuxenutbildning, SFI samt yrkeshögskoleutbildningar på Xenter samt Daglig verksamhet. ARBETSUPPGIFTERSom Enhetschef är ditt uppdrag att ansvara för arbetet med budget- personal- och verksa...

 • Company Huddinge kommun in Bor
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.Om arbetsplatsenLantmäteriavdelningen är en av miljö- och bygglovsförvaltningens sex avdelningar.  Avdelningen tillhandahåller alla typer av lantmäteritjänster inom kommunen, såsom förvaltning och utveckling av geografisk information, kart- och mätningstekniska uppdrag och fastighetsbildning. Vi är för närvarande cirka 30 medarbetare varav 6 är verksamma inom den nyskapade enheten för-Arbetsuppgifter- ansvara för verksamhet, personal, ekonomi och att leda, stödja och utveckla en enhet av specialister inom GIS och geodata.- Bygga upp och utveckla enheten mot uppsatta...

 • Company Pensionsmyndigheten in Skå
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 340 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 400 medarbetare på 8 orter.Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet.Vill du vara med och utveckla HR-arbetet som ställföreträdande personalchef tillika förhandlingschef och gruppchef i en samhällsviktig verksamhet med hög förändringstakt? Personalenheten tillhör Pensionsmyndighetens administrativa avdelning. En omorganisation kommer genomföras där två grupper skapas och två nya gruppchefsroller därmed tillsätts. En av dessa kommer ansvara för verksamhetsnära partners (VNP) och den andra för rekrytering och myn...

 • Company Pensionsmyndigheten in Skå
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 340 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 400 medarbetare på 8 orter.Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet.Vill du vara gruppchef för HR-specialister inom rekrytering och kompetensförsörjning i en samhällsviktig verksamhet med hög förändringstakt? Personalenheten tillhör Pensionsmyndighetens administrativa avdelning. En omorganisation kommer genomföras där två grupper skapas och två nya gruppchefsroller därmed tillsätts. En av dessa kommer ansvara för verksamhetsnära partners (VNP) och den andra för rekrytering (REK) och myndighetens kompetensakade...

 • Company RISE Research Institutes of Sweden AB in Borås
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Har du många bra idéer men inte någon möjlighet att kunna förändra på riktigt? På RISE har vi inte bara gott kaffe, vi lyssnar också på våra anställda och uppmuntrar dem till att hitta nya innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Om du drivs av att leda i förändring och kan skapa ett klimat av tvärfunktionellt lagarbete där alla känner sig delaktiga och stolta över lösningarna vi levererar så hoppas vi att du ska bli vår nya medarbetare.Vi söker nu en säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef med placering i Stockholm, Göteborg eller Borås.Om Operational Excellence Som säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef ingår du i den koncerngemensamma funktionen Operational Excellence vars uppdrag är att stödja verksamheten, katalysera utvecklingen och följa upp och utvärdera vårt interna ...

 • Company Candidator AB in Skå
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Iver levererar IT-tjänster som möjliggör våra kunders fulla potential. Det gör vi med personligt engagemang, bra ledarskap, innovativa lösningar och kompetens i framkant - med målet att vara en långsiktig, hållbar partner. För att kunna fortsätta växa och leverera rätt kundnytta söker vi nu en gruppchef som ska ansvara för två team hos oss, Onsite och Tech, med utgångspunkt i Stockholm.Rollen som gruppchef hos IverEngagerade medarbetare är grunden till Nordens nöjdaste kunder. Även om Iver idag är ett stort företag blir du aldrig en obetydlig kugge i ett stort maskineri, utan en central del i ett team med stort personligt ansvar. Varje medarbetares insats märks hos oss! Vi förväntar oss att var och en av våra medarbetare vill vara med och påverka såväl sitt eget arbete som teamets och ver...

 • Company Maquire Group AB in Vara
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser. Sedan 2017 är hela Filminstitutet statligt finansierat, vilket bland annat innebär att verksamheten lyder under offentlighetsprincipen. Mer information finns på filminstitutet.seVi söker en Chef Administration Produktionsstöd inom avdelningen Filmstöd. Tjänsten, som rapporterar till avdelningschefen, är ny och innebär förstärkning med ytterligare en chef till enh...

 • Company Karolinska Inst in Skå
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vill du bidra till medicinsk forskning och utbildning av toppkvalitet?Är du starkt engagerad i forskning och forskarutbildning och intresserad av att arbeta på strategisk ledningsnivå? Då finns ett helt nytt uppdrag för dig på Karolinska Institutet.Vi söker nu en enhetschef till Fakultetskansliet som tillhör Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer vid universitetsförvaltningen. Du kommer att leda den ena av två nya enheter vid Fakultetskansliet med cirka 11 medarbetare.Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer är ett strategiskt och administrativt stöd till KI:s ledning, Fakultetsnämnd och övriga beredande och beslutande ledningsorgan.I dag består avdelningen av de tre enheterna Fakultetskansliet, Internationella kansliet och Grants Office. Fakultetskansliet ska nu b...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2020-03-08Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och har i dag 155 medarbetare; ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.Institutionen har en internationell prägel och erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt stora uppdragsutbildningar. Vi har närmare 3 000 studenter som förutom fristående kurser studerar inom bland annat Studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO-programmet och Kandidatprogram i mångfaldsstudier samt i lärarutbildningar. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom Rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universite...

 • Company Eslövs kommun in Eslöv
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Visste du att i Eslövs kommun upplever nio av tio medarbetare sitt arbete som meningsfullt? Juridiska avdelningen ansvarar för arbete med nämndadministration, juridiska frågor och överförmyndarverksamhet. Uppdraget omfattar att utveckla den kommunala administrationen, hjälpa och stödja kommunens förvaltningar i nämndadministrativa, arkiv- och juridiska frågor. Avdelningen ansvarar också för kommunens genomförande av allmänna val och val till Europaparlamentet. Avdelningen har för närvarande 11 medarbetare.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en avdelningschef med stort intresse för förändringsledning.U...

 • Company Skinnskattebergs kommun in Vara
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Skinnskattebergs kommun är beredd att formulera lockande erbjudanden till våra blivande medarbetare - utöver regelbunden kompetensutveckling och friskvård på arbetstid.Vi värdesätter alla människors olikheter och allas vår förmåga att göra skillnad i samhället. Medarbetare beskriver oss ofta som en tillåtande organisation, där man får ta stort eget ansvar, utveckla och utvecklas samt arbeta lösningsfokuserat. Vi är en fullstor verksamhet i ett litet format som är beroende av medarbetarnas förmåga och drivkraft att agera med ett brett perspektiv på hela det kommunala uppdraget. Vi strävar därför alltid efter att ge god service och skapa professionella relationer både externt och internt. Skinnskattebergs kommun tillhör Finskt förvaltningsområde, varför kunskaper i det finska språket är mer...

 • Company Gotlands Slagteri AB in Burgsvik
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vår verksamheten omfattar produktion utav slakt, styckning och konsumentförpackningar. Vi har försäljning under vårt eget varumärke ”Smak av Gotland ”, samt KRAV-märkt kött, under kedjornas egna varumärken. Vi är ca 150 anställda Vem är du?•    Högskoleutbildning inom livsmedelsteknik eller likvärdig utbildning.•    Arbetslivserfarenhet från kvalitetsarbete och livsmedeldelssäkerhet inom livsmedelsbranschen•    God erfarenhet av riskbedömningar, HACCP och FSSC 22000•    Kunskap i revisionsteknik. Gärna utbildad internrevisor.•    Strukturerad, lösningsorienterad, stark personlighet, god samarbetsförmåga och i en ständig dialog för att nå samverkan internt och externa kontakter.•    Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Datorvana Som kvalitetschef arbetar du med kvalitet-...

 • Company Euromaster AB in Gällivare
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Platschef till Euromasters verkstad i NyköpingTa chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas och Sveriges största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg!Om jobbetPå verkstaden i Nyköping arbetar ett litet sammansvetsat team på fyra personer inklusive Platschefen med att serva våra kunders däck för både lastvagnar och personbilar. Bilservice för personbilar är i uppstart. Ungefär halva din arbetstid arbetar du praktiskt i verkstaden och andra halvan arbetar du i kundmottagningen, med chefs och ledarskapsfrågor samt med administration. Arbetet sker på dagtid och är på heltid. Du rapporterar till Regionchefen för Stockholm.Ditt uppdrag som Platschef blir att:       Leda och utveckla verkstaden och säkerställa att vi når vår...

 • Company Stockholms kommun in Skå
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.Trafikplaneringsavdelningen arbetar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för stadens trafikanter.Åtgärderna omfattar såväl egna in...

 • Company Finansinspektionen in Vara
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Som biträdande avdelningschef är du med och leder arbetet på avdelningen Kapitalmarknadsrätt inom verksamhetsområde Marknader. Du ansvarar för en grupp jurister som främst arbetar med alla inom avdelningen förekommande tillståndsärenden, med fokus på fondrättsliga frågor. Gruppen arbetar även med framtagande och implementering av nya regler och föreskrifter inom gruppens ansvarsområde samt ingripanden. Gruppen utgör också ett stöd till FI:s tillsynsverksamhet i aktuella legala frågor.I rollen som biträdande avdelningschef ansvarar du både för verksamheten och dina medarbetare. En viktig del i rollen är att säkerställa att beslut, regler och föreskrifter är genomtänkta, konsekventa och väl motiverade. Du rapporterar till avdelningschefen och har ett nära samarbete med de övriga biträdande ...

 • Company Markaryds kommun in Markaryd
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Markaryds kommun söker kanslichef! ArbetsuppgifterKanslichefen är chef över och leder arbetet inom kommunens centrala kansliavdelning. I kansliavdelningen ingår nämndsadministration, centralarkiv, kontorsvaktmästeri, växel och reception, kommunikation och webb, informationssäkerhet, säkerhet- och beredskapsfrågor, utredningsfunktion samt ansvar för allmänna val. Kanslichefen är sakkunnig i administrativa frågor och har i kommunen ett övergripande ansvar för ärendeberedningsprocesserna knutna till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.KvalifikationerVi söker dig som har en akademisk utbildning som statsvetare eller jurist alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet är en merit. Du ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters