Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

125 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-50 of 125 results.
 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  24.06.2021

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.Vi söker nu en forskningshandl...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Institutionen för skogens ekologi och skötselVi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör då vår institution står inför stundande pensionsavgång. Institutionen består av 100 personer varav 10 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem  ska förvaltas. Vi arbetar därför över ett brett område, och geografiskt i stort sett världen runt. Många av våra medarbetare kommer från andra länder vilket gör att engelska ofta används som arbetsspråk. För mer information om institutionen se: /Arbetsuppgifter:Administration av grund- och forskarutbildning, exempelvis registrering av studenter och kurser, uppföljning och rapportering av kurser samt stöd gentemot...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.ArkitekthögskolanArkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) startade sin verksamhet 2009 och finns idag i vackra och ändamålsenliga lokaler på Konstnärligt Campus.Skolan har successivt byggts upp som ett internationellt laboratori...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid institutionen för kir...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.BeskrivningLärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt att vara en angelägenhet...

 • Company CAPEFORT AB in Helsingborg
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Välkommen till Capefort vi är en innovativ redovisningsbyrå i Helsingborg med stark tillväxt och stora expansionsplaner.I en tjänst hos oss som VD-assistent stöttar du företagets VD med administrativa sysslor som till exempel enklare ekonomihantering, kalender och mailhantering, förberedelser av presentationsmaterial, bokning och koordinering av resor och möten, protokollföring, kvitto- och utläggshantering samt andra administrativa arbetsuppgifter. Deltar även aktivt i kundkontakter ex. telefon och möten.För att passa i rollen som VD-assistent tror vi att du är social, strukturerad, bra på problemlösning samt flexibel, stresstålig, lättlärd, självgående och prestigelös. Goda språkkunskaper på svenska och engelska är ett krav samt datorvana och kunnig i Office-programmen.Vi värderar intres...

 • Company Linköpings Universitet in Ånge
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap...

 • Company REGION SKÅNE in Lund
  24.06.2021

  Gör skillnad. Varje dag.Kardiologin i Malmö är en stor och viktig del av kardiologin på Skånes universitetssjukvård (Sus). Verksamheten består av en vårdavdelning med 35 vårdplatser, öppenvårdsmottagningar samt laboratorier för ekokardiografi och koronarangiografi/PCI. Vi utför även pacemaker- och ICD-operationer. På sektionen arbetar hjärtsjukvårdens läkare direkt underställda sektionschefen. Läkarna tjänstgör på vårdavdelning, mottagning och i olika jourlinjer.ARBETSUPPGIFTERSom administratör med chefsstödsuppdrag kommer du att arbeta i vårt HR-system med att se till att läkarnas arbetstider, jourkompensation och löner faller rätt ut. Det ingår även i uppdraget att hantera bemanningen utifrån de olika situationer som uppstår, till exempel akut frånvaro vid sjukdom. Du kommer att arbeta l...

 • Company REGION GÄVLEBORG in Vara
  24.06.2021

  Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.ARBETSUPPGIFTERSom chefssekreterare kommer du att fungera som ett kvalificerat administrativt stöd för biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör som ansvarar för ledarskap. Du kommer att jobba i nära samarbete med andra chefssekreterare.Dina arbetsuppgifter är omväxlande och innefattar bland annat tid- och kalenderbokningar, bokning av r...

 • Company Göteborgs Universitet in Vara
  24.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Den administrativa stödverksamheten vid institutionen är organiserad i en gemensam administrativ enhet, där arbetet i huvudsak är organiserat inom fem funktionsområden: utbildning, forskarutbildning, kommunikation, personal och ekonomi och leds av en administrativ chef och en biträdande administrativ chef. För varje funktionsområde finns en eller två funktionsansvariga. Totalt utgör institutionens samlade administratörer ett femtiotal medarbeta...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Sektionen HRs huvuduppgift är att stödja verksamheten vid Lunds universitet i det personalpolitiska arbetet. Sektionen har även i uppdrag att stötta chef-och ledarskapsutveckling samt karriärutveckling. Sektionen underlättar och skapar förutsättningar för verksamheten att följa lagar och regler genom att ta fram universitetsgemensamma styrdokument, rutinbeskrivningar och verktyg inom området liksom kartlägger, utvecklar och följer upp processer inom HR-området. I uppdraget till sektionen finns även att stötta...

 • Company Göteborgs Universitet in Göteborg
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en öppen, samhällsengagerad och internationell institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Uppsala
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskapFakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) är en av SLU:s fyra fakulteter. LTV-fakulteten har verksamhet i Alnarp och Ultuna, omfattande drygt 400 anställda och utbildning för ca 1100 studenter. Fakultetskansliet är placerat i Alnarp och består av tre enheter med totalt ca 50 medarbetare. Vår huvuduppgift är att ge bra stöd till ledningen och verksamheten gällande utbildnings- och forskningsfrågor. Enheten för utbildnings- och ledningsstöd består av 15 medarbetare, inklusive enhetschef (som också är fakultetens forskningssekreterare) och biträdande enhetschef (som också är fakultetens utbildningsledare).Vid utbildningscentrum i Alnarp arbetar vi med stöd till grundutbildning oc...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Arbetsplats Som administrativ handläggare kommer du vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd och som ett stöd mot en av Fakultet kultur och samhälles institutione...

 • Company Systematic Sweden AB in Stockholm
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Är du intresserad av att förbättra våra kunders upplevelse av Cicero, en modern IT-lösning för svenska skolbibliotek? Är du bra på att bygga relationer med kunder? Då har vi jobbet för dig! Du gör skillnad för våra kunderSystematic expanderar i Sverige och vi behöver din hjälp för att leverera god service till våra kunder, att hjälpa lärare och skolbibliotekarier att hantera bibliotekssystemet Cicero. Som studentmedarbetare i vårt supportteam vänder sig våra kunder till dig med frågor om Cicero. Du sätter dig in i och förstår kundernas utmaningar samt hjälper dem att arbeta smart med Cicero. Ditt dagliga arbete består av varierande och oförutsägbara uppgifter och du får insikt i alla våra supportprocesser. Du ingår i ett erfaret supportteam som bemannas av 14 engagerade och kompetenta koll...

 • Company Rädda Barnens Riksförbund in Stockholm
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  The Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (CPMS) are the key global benchmarks for ensuring quality and accountability in programming to support children’s protection and well-being throughout humanitarian response.Where you come in:The Communications Manager will provide full-time support to the inter-agency Child Protection Minimum Standards (CPMS) Working Group () in promoting, advocating for and implementing the 2019 CPMS at the global, regional and national level. This fixed term role will focus on proactive implementation of a global communications strategy to disseminate and promote the CPMS and its key approaches, including leading social media promotion, overseeing website revisions, providing communications and advocacy support to country-level launch and ...

 • Company MultiMind Holding AB in Stockholm
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  MultiMind Bemanning AB arbetar med personaluthyrning och rekrytering. Bolagets nisch är att förmedla personal med språkkunskaper samt internationell erfarenhet inom områdena kundservice, ekonomi, marknadsföring, HR och IT. We are currently looking for an Executive Assistant to Business Tech to an exciting opportunity with our international   client in the fashion industry. This is a consultancy opportunity, a contract starting as soon as possible  until  August  2022! Are you a proactive, structured professional with an eye for details and have a passion for administration and communication? Do you want to be part of a fast-paced environment where you support and work closely with senior leaders in the Group? We are currently looking for an Executive Assistant to our Group CTO and CPO, th...

 • Company Quest Consulting Sverige AB in Stockholm
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Som VD-assistent är du spindeln i nätet och kommer att ha varierande administrativa arbetsuppgifter. Du ansvarar dagligen för inkommande post och samtal och sköter mötes- och resebokningar. Du sammanställer och producerar material inför möten med hjälp av Excel och andra Office applikationer. Du kommer även att ta noteringar kring möten/projekt och ordna aktiviteter inom gruppen. För att lyckas i rollen som VD-assistent behöver du trivas med administrativt arbete, vågar ta för dig och ta egna beslut. Du gillar att ha struktur i ditt arbete samtidigt som du har flera uppgifter parallellt. Du har en god prioriterings förmåga, arbetar bra självständigt samtidigt som du har en stor samarbetsförmåga och bidrar till en god stämning. Kompetenskrav - Minst tre års erfarenhet av liknande arbete (ko...

 • Company NTI Gymnasiet Macro AB in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.Läs mer om våra 29 skolor på .NTI Gymnasiet i Sollentuna är en attraktiv skola med tre starka program och drygt 200 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verk...

 • Company Västerås kommun in Vara
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Vill du arbeta i en samordnande roll med närhet till politiken? Hos oss får du ansvara för administrationen i hela nämndprocessen och du är med och värnar om vår demokrati. Välkommen att söka tjänsten hos oss! Vård- och omsorgsförvaltningen vill skapa ännu bättre förutsättningar för de målgrupper som vi och våra nämnder arbetar för. Målbilden är att skapa en förvaltning som präglas av kundfokus och kvalitet i alla delar. Du kommer att tillhöra enheten kvalitet- och utveckling. I den här enheten ingår förutom nämndsekreterare även registratorer, utvecklare, strateger, projektledare och systemförvaltare. Vi arbetar tillsammans i en kreativ miljö som präglas av höga professionella ambitioner och ett gott kamratskap. Som nyanställd erbjuds du en god introduktion där vår erfarna kollega kommer ...

 • Company Stenungsunds kommun in Stenungsund
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 27000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation.  Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Sektor Utbildning i Stenungsund omfattar 16 förskolor och 10 grundskolor med tillhörande Skolbarnomsorg och Grundsärskola. Det går ca 5.500 barn...

 • Company Bravura Sverige AB in Ånge
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!Om tjänsten:Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget:Välkänt företag söker Executive Assistant. Mer information om företaget i fråga vid eventuell inte...

 • Company Bravura Sverige AB in Ånge
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!Om tjänsten:Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Guy Carpenter.Om företaget:Guy Carpenter är en ledande lösningsleverantör till försäkringsbranschen och de arbetar med att utforma och leverera strategier och lösningar inom återförsäkring samt upphandla återförsäkringsprogram. Guy Carpenters kunder är försäkringsbolag på den nordiska och baltiska marknaden. De erbjuder en kombi...

 • Company Göteborgs kommun in Bor
  23.06.2021 Updated on: 24.06.2021

  I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansv...

 • Company KLARA Gymnasium Kunskap AB in Malmö
  20.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  KLARA Teoretiska Gymnasium är skolan med ambition att vara den bästa förberedelsen för vidare studier och rusta eleverna för en värld av möjligheter där de med sin kunskap, sitt engagemang och driv kan göra skillnad. Vi vill att våra elever genom sin utbildning kan bidra till att skapa en hållbar och bättre värld. Våra utbildningar genomsyras bland annat av FN:s globala mål för hållbar utveckling med en tydlig internationell prägel. Vi består av 11 skolor, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Läs mer om oss på .Det ska inte spela någon roll vad eleverna har för bakgrund; med Klaras kompetenta lärares ledning och våra tydliga strukturer som stöd är vårt mål alltid att de ska bli väl rustade för såväl arbetsmarknad som vidare studier. Vi bygger relationer, ställer krav och uppmuntrar hö...

 • Company Randstad AB in Handen
  20.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  ArbetsbeskrivningVi letar nu efter en flexibel, proaktiv och strukturerad Executive Assistant för ett stort telekombolag. I rollen som assistent kommer du stötta CTIO med ambition att växa i rollen och bolaget på sikt. Har du tidigare arbetslivserfarenhet som VD -assistent eller ledningsassistent och projektledning i en internationell miljö? Känner du dig trygg med att vara den högra handen där du från dag ett kommer vara ansvarig för en stor mängd administrativa uppgifter, inklusive komplex schemaläggning, samordning av olika uppgifter, kalenderhantering och detaljerade globala resplaner? Beskrivs du som en administrativ, självgående problemlösare med ett stort driv och servicekänsla? Här har du en fin möjlighet att komma in i ett företag med en kreativ och flexibel arbetsmiljö där varje ...

 • Company Gullspångs kommun in Gullspång
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Gullspångs kommun är naturskön och sjörik med ca 5200 invånare. Ligger mitt emellan Stockholm och Göteborg med närhet till bl a Vänern och Vättern. Vi har bra kommunikationer med pendlingsavstånd till större städer som Skövde, Karlstad, Örebro, Kristinehamn och Mariestad.Till verksamhet vård och omsorg och barn, utbildning och kultur söker vi dig som har ett starkt engagemang för kvalitetsledning, socialtjänst, skola och offentlig förvaltning. Nämndsekreterare med arkivarietjänst är en kombinationstjänst där du ingår i kommunkansliets stab. Tjänsten ställer höga krav på kompetens, professionalitet och flexibilitet samtidigt som du erbjuds ett varierat och inspirerande arbete nära verksamhet och politik. ARBETSUPPGIFTERI rollen som nämndsekreterare har du ett särskilt ansvar att säkerställa...

 • Company Umeå Universitet in Umeå
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.BeskrivningVi vid Institu...

 • Company Key Solutions AB in Göteborg
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Key Solutions växer och behöver nu förstärkning av en projektassistent till vårt New Business team. En roll där du kommer få vara med från start till slut i bearbetning av nya affärsområden.Vi ser att du lockas av arbetsuppgifter som...- Projektleda och organisera teamet- Vara en brygga mellan produktion och business- Administrera kalendrar och boka möten- Kontinuerligt följa upp ap’sI rollen ser vi att...- Du behärskar engelska i tal och skrift felfritt- Du är en expert på att ge service i världsklass- En mästare på ordning och reda- Du gillar varierande arbetsuppgifter och är bra på att sortera- Har ett öga för detaljer- Intresse för IT är meriterandeOm Key SolutionsKey Solutions är en del av Key koncernen som idag består av +200 medarbetare. Vi hjälper dagligen några av Sveriges största...

 • Company Grästorps kommun in Grästorp
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Välkommen till Grästorp, vackert beläget söder om Vänern och mitt i Västra Götaland. Här bor ca 5 700 invånare och vi är ca 500 medledare som arbetar i Grästorps kommun. Vi har gjort tydliga val där vi väljer att välkomna förändring och ta tillvara på möjligheterna i tron på en ljus framtid. Med fem noga utvalda principer utgörs vårt DNA som vi lever varje dag för att framtidssäkra vår välfärd. Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör – Grästorp 5.0.ArbetsuppgifterI rollen som administratör kommer du primärt arbeta med administration kopplat till miljö- och byggnämnden.Samtidigt ser du fördelar med att befinna dig i en liten kommun med goda samverkansmöjligheter internt. Du blir ett viktigt stöd till organisationen och dess medledare och kommer ...

 • Company Alingsås kommun in Vara
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås!Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola och grundsärskola åk F-9. Sammanlagt är vi 1000 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden. Som personal i vår förvaltning skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barn och elever lust att lära och möjlighet att lyckas.Har du kompetens inom skola, lokalkännedom inom Alingsås kommun och en fallenhet för att driva processer? Som administratör med inriktning byggnation får du en omväxlande vardag och vara där det händer.ARBETSUPPGIFTERSom ad...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Vara
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Nu söker Studentavdelningen en administratör med placering i Luleå. Avdelningen ger service till studenter före och under studietiden och hanterar även myndighetsutövning såsom antagning och examenshandläggning.Vi behöver nu förstärkning till studieadministrationen, en av tre enhet...

 • Company Försvarsmakten in Enköping
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker en utbildningshandläggare till staben.Om verksamhetenStaben är Chefen FMTIS stöd i ledning och styrning av förbandet och finns i Örebro och Enköping. FMTIS stab är indelad enligt NATO Joint Forces-modell med funktionerna J0-J9. Tjänsten som utbildningshandläggare är en civil befattning placerad på FMTIS J7, Övnings- och utbildningsavdelningen, vid staben i Enköping. Huvudsakliga arbetsuppgifterDu ingår i ett arbetslag som har till uppgift att hantera förbandets utbildningsärenden. Det innebär att du medverkar vid utvecklande av förbandets utbildnings- och kompetensförsörjningsplan samt administrerar kursanmälningar och följer upp genomförda utbildningar.Vi erbjuder dig I Försvarsmakten finns en stark värdegrun...

 • Company SVEA Personal AB in Vara
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi på Hantverkshjälpenonline söker en person som skall hantera vår tjänst byggutbildningar. Vi bygger idag upp ett affärssystem för hantverksföretag. I det systemet har vi en tjänst där våra medlemmar kan boka byggutbildningar för sin personal. Du kommer förhandla och planera för utbildningar. Vara spindeln i nätet med marknadsföring och sälj teamet. Se till att kurser och kursdeltagare fungerar. Du jobbar med ett grymt team av medarbetare. Hantverkshjälpenonline är som ett varuhus med tjänster och funktioner för Hantverkare som är medlemmar i systemet. Se mera på under fliken våra produkter....

 • Company KLARA Gymnasium Kunskap AB in Malmö
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  KLARA Teoretiska Gymnasium är skolan med ambition att vara den bästa förberedelsen för vidare studier och rusta eleverna för en värld av möjligheter där de med sin kunskap, sitt engagemang och driv kan göra skillnad. Vi vill att våra elever genom sin utbildning kan bidra till att skapa en hållbar och bättre värld. Våra utbildningar genomsyras bland annat av FN:s globala mål för hållbar utveckling med en tydlig internationell prägel. Vi består av 11 skolor, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Läs mer om oss på .Vi söker driven och engagerad skoladministratör Det ska inte spela någon roll vad eleverna har för bakgrund; med KLARAs kompetenta lärares ledning och våra tydliga strukturer som stöd är vårt mål alltid att de ska bli väl rustade för såväl vidare studier som arbetsmarknad. Vi b...

 • Company Sv Västerbotten in Lycksele
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Vi söker vikarierande  verksamhetsutvecklare till Studieförbundet Vuxenskolan i Lycksele!Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner. Vår vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi skapar mötesplatser och satsar för framtiden med att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur.Söker du ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt? Vill du också jobba i en verksamhet som har värdegrunden att alla människor har lika värde och rättigheter?Välkommen då till SV! Nu söker vi efter en verksamhetsutvecklare som med sin kompetens, engagemang och sociala nätverk kan vara med och utveckla SVs verksamhet i Lycksele.Tjänsten är ett vikariat på heltid.S...

 • Company Göteborgs Universitet in Vara
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare.För mer information se ArbetsuppgifterSom utbildningshandläggare utgör du ett kvalificerat...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Vid institution Matematikcentrum bedrivs undervisning och forskning inom matematik, matematisk statistik och numerisk analys.Institutionen har ett mycket omfattande uppdrag inom grundutbildningen, med verksamhet vid nästan alla ingenjörsprogram inom LTH. Matematikcentrum har cirka 130 anställda och många internationella medarbetare.Institutionen söke...

 • Company Statens Skolinspektion in Skå
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Skolinspektionen är även värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd som är en domstolsliknande myndighet med uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område. Vid Skolinspektionen finns ett kansli som utför administrativa och handläggande uppgifter åt Skolväsendets överklagandenämnd. Jurist med domstolserfarenhet till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd Kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) är en av fem enheter inom avdelningen för Verksamhetsstöd och juridik vid Skolinspektionen som finns vid huvudkontoret i Stockholm. På kansliet arbetar idag en kanslichef, en grupp jurister och en administratör. Vi söker nu ...

 • Company Göteborgs Universitet in Göteborg
  18.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Center for Collective Action Research (CeCAR), Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska Valforsknin...

 • Company Adecco Sweden AB in Vara
  18.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Har du erfarenhet av att jobba som chefsassistent, administrativ assistent eller liknande? Är du en effektiv och noggrann person? Då kan detta vara något för dig! Vi på Adecco söker alltid efter drivna Executive Assistents inför framtida uppdrag hos Adecco. Som konsult hos Adecco får du möjligheten att skapa konkurrenskraftiga erfarenheter och även utvecklas inom ditt kompetensområde! Du får dessutom chansen att skapa värdefulla kontakter och därmed bygga upp ditt professionella nätverk.Om tjänstenSom Chefsassistent/ Administrativ assistent supporterar du vanligtvis en eller flera chefer med diverse administrativa och koordinerande uppgifter. Du kommer bland annat att arbeta mycket med mail- och kalenderhantering, resebokningar och koordinering kring detta. Du kommer också att arbeta med f...

 • Company Randstad AB in Other
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Job descriptionDo you thrive in a fast paced environment with an international approach, where every interaction truly matters? In that case, this is the perfect opportunity for you! We are now looking for an Executive Assistant for our partner Lorensbergs. Lorensbergs was established in 1995 with the ambition to unite a passion for pedagogical learning rooted in behavioral science. Today they facilitate change and organizational development through coaching, team and culture development. Your role will allow you to aid the CEO in their journey of lifting organizations and individuals to their true potential. Does this resonate with you? Apply today!ResponsibilitiesAs an Executive Assistant at Lorensbergs you’ll have an important supportive function for the company’s CEO. Your main task is...

 • Company Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB in Jönköping
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Jönköping International Business School (JIBS) is one of four schools within Jönköping University.JIBS’ mission is to advance the theory and practice of business, with a specific emphasis on Entrepreneurship, Ownership, and Renewal.Three simple principles guide what we do: International at Heart, Entrepreneurial in Mind and Responsible in Action. JIBS offers Bachelor, Master and PhD-level studies in Business Administration, Economics, Informatics, and Statistics. Since 2013, JIBS co-operates on the master and PhD levels with universities in Ethiopia and Rwanda, and since 2017 also in Mozambique. JIBS has approximately 100 faculty members, 1700 full-time students, including international exchange students, and 60 active PhD candidates. JIBS is double-accredited by EQUIS and AACSB. OUR OFFER...

 • Company Handelshögskolan i Stockholm in Stockholm
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  SSE Business Lab is the perfect place to work if you want to work in an inspiring environment and want to make a real difference with your work.Since we are surrounded by startups, it is a place which encourages an entrepreneurial mindset, coming up with new ideas and quickly testing them, and always pushing to improve, develop and iterate on everything we do. It is also an environment where you get to learn from the excellent coaches, mentors, experts and network we work with daily, not to mention all our amazing startups and entrepreneurs. If this sounds interesting to you I can’t recommend working here enough! - Program Manager, SSE Business LabAbout the roleAs an Associate Program Manager for SSE Business Lab, you will be working with guiding high-potential startups through our program...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-06-30.Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande, gränsöverskridande verksamhet. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet ledande inom forskning och utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Universitetet har mer än 5 500 medarbetare och drygt 27 000 helårsstudenter som verkar i en unik miljö i nationalstadsparken.Vi söker en kursadministratör som trivs med att jobba med administration och många kontakter. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Välkommen att jobba hos oss!ArbetsuppgifterBefattningen innebär ett övergripande ansvar för de kurser som ligger inom ansvarsområdet. Som kursadministratör är din roll är att se till att institution...

 • Company Wise Professionals AB in Kista
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  The Pace are now looking for an Executive Assistant to Tele2, starting as soon as possible. The assignment is a consulting position for approximately six moths. After the assignment there are good chances of permanent employment.This is the job.... …where you are expected to grow and move on further into Tele2’s IT & technology business unit after a couple of years. As this role is the CTIO’s right hand, you will gain a unique insight in the heart of the business unit which will enable you drive more complex projects as you grow in to the role. Being the right hand, you will from day one also be responsible for a high volume of administrative tasks including complex scheduling, coordination of various tasks, calendar management and detailed global travel itineraries.Key responsibilitiesSid...

 • Company Praktiska Sverige AB in Vara
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola. Sedan dess har vi vuxit och idag har vi 33 skolor runt om i Sverige. Hos oss går elever som vill börja jobba. Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft - och utbildar därefter. Läs mer om oss på . Välkommen till gemenskapen!Om Praktiska GymnasietPraktiska gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi vet att bra yrkesutbildning gör att ungdomar får jobb direkt efter gymnasiet och därmed får en chans att etablera sig som unga vuxna i samhället. En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv och det gör att samhället utvecklas som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ...

 • Company Regeringskansliet in Vara
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Sektionen för kompetensförsörjning, HR-enheten, Förvaltningsavdelningen Är du en driven administratör med erfarenhet av att ansvara för den administrativa processen kring kompetensutveckling? Tycker du om att finna administrativa lösningar, koordinera, planera samt ha många kontakter i ditt arbete? Då kan vi erbjuda en nyckelroll inom Regeringskansliets kompetensutvecklingsverksamhet.Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Som utbildningsadministratör kommer du självständigt och i samarbete med chef och kollegor ansvara för och genomföra de administrativa arbetsuppgifterna kring kompetensutvecklingsinsatser. Tillsammans med kollegor kommer du också att utveckla och producera digitala kompetensutvecklingsinsatser till exempel via Skype, e-utbildningar eller film.I rollen ingår att hantera löpan...

 • Company Grit Academy AB in Malmö
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vi söker en kvalitetsmedveten, ansvarsfull utbildningsledare/administratör med god självdisciplin och optimistisk människosyn.Om Grit AcademyGrit Academy är en yrkeshögskolan i centrala Malmö med fokus på kunskap och beteende. Vi har en optimistik människosyn där de studerandes utveckling står i centrum.Vår skola växer och det finns mycket goda utvecklingsmöjlighter.Vår mission: Vi utvecklar människor med ambition och potential till drivna och kompetenta yrkesmänniskor.Vår identitet: Vi är inget utbildningsföretag utan ett utvecklingsföretag. Vi kombinerar kunskap, pedagogik och beteende för att utveckla människor med ambition och potential till att bli kompetenta yrkesmänniskor med eget driv.Om rollenSom vår utbildingsledare/administatör kommer du att ansvara för studieadministration, stu...

 • Company Funktionsrätt Västerbotten in Umeå
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vi söker dig som vill bidra och utveckla arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Västerbotten med fokus på funktionsrätt. Det är en tidsbegränsad anställning för att stärka upp verksamheten under en period av flertalet projekt. Funktionsrätt Västerbotten är en regional samarbetsorganisation som samlar 36 medlemsföreningar, tillika ägare, och samlar cirka 30.000 västerbottningar kring den gemensamma visionen ”ett samhälle för alla”. Vi arbetar för att västerbottningarnas mänskliga rättigheter ska vara självklara och okränkbara. Vi vill att samhället ska vara universellt utformat för alla med likvärdiga möjligheter att delta i alla dess delar. Arbetet som chefsassistent I arbetet som chefsassistent kommer du arbeta i nära samarbete med regionchef och vara en av nio tjänstepersoner som ar...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters