Jobmonitor. Search results for job forskningsassistent

2 Jobs found for job forskningsassistent in Sweden

Used filters:
 • job forskningsassistentx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Linköpings Universitet in Vara
  28.05.2019 Updated on: 04.06.2019

  Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som forskningsassistent inom Etnicitet och migrationArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter kommer bestå av att genomföra en empirisk datainsamling inom forskningsprojektet: Invandrares rättsliga status, integration och livscykel mönster i Sverige. Arbetsuppgifterna består av fältarbete och datainsamling genom intervjuer med syriska krigsflyktingar, som anlände före och efter 2016. Inom arbetsuppgifterna ska även insamlade data sorteras, klassificeras, och intervjuerna ska transkriberas och översättas till engelska. Utöver dessa arbetsuppgifter kan det tillkomma även andra assisterande arbetsuppgifter inom ovannämnd forskningsprojekt.Dina kvalifikationer Vi söker nu någon som har- Minst mastersexamen i etnicitet och migration eller närligga...

 • Company Linköpings Universitet in Skå
  23.05.2019 Updated on: 26.05.2019

  Vi söker nu en forskningsassistent inom etnicitet och migration, REMESO. Din arbetsplatsDu kommer arbeta på avdelningen REMESO.Dina framtida arbetsuppgifterTjänsten rymmer avancerade assistentgöromål av forskningskaraktär hos projektledare och programansvarig vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO). I göromålen litteraturöversikt, teoretisk analys samt författande av vetenskapliga arbeten inom det aktuella projektet. Arbetstiden görs upp i samråd med projektledaren och kan samplaneras med vissa undervisningsuppdrag. Dina kvalifikationerEtt krav är att den sökande skall ha dokumenterade kunskaper på forskningsnivå om förhållandet mellan estetiska gestaltningar, politik och diskrimineringssystemsamt samt att sökande i sitt arbete kan tillämpa sådana kunska...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
job forskningsassistent Edit filters