Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

268 Jobs found for University and higher education teachers in Sweden

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 268 results.
 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  23.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.ArbetsuppgifterVi söker en projektassistent för att medverka i ett forskningprojekt relaterat till signalbehandling och modellering av elektromyografiska signaler De huvudsakliga arbetsuppgifterna är - Stödja genomförandet av en delstudie relaterat till lokalisering av motorenheter från yt-EMG.- Assistera i utveckling av mjukvara för lokalisering av motorenheter...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska fakulteten. Fakulteten har ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som doktorand vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.Denna utlysning gäller såväl ansökningar till doktorandanställningar som ansökningar till forskarutbildningen. Den som söker till doktorandanställningarna anses också som sökande till forskarutbildningen. De sökande vars ansökningar når upp till den nivå som krävs, men som inte anställs, kan ändå antas till forskarutbildningen om annan godtagbar finansiering kan ordnas.ForskarutbildningsämneRättsvetenska...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-13.ProjektbeskrivningProjektet Ett liv med värdighet för personer med flerfunktionsnedsättning: En jämförande studie av förutsättningarna för ett bra liv är finansierat av Vetenskapsrådet som leds av Simo Vehmas, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Målet med forskningsprojektet är att utveckla nyanserad information om levnadsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättningar (PIMD).Projektet består av två delar som berikar varandra. Första delen är en etnografisk studie som ska dokumentera hur människor med PIMD faktiskt lever i vardagen, se hur de behandlas och talar med sina vårdgivare. Syftet är att kartlägga policy, föreställningar och praktiska handlingar som möjliggör (eller inte) ett bra liv ...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BeskrivningInstitutionen för pedagogiska studier söker universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med placering vid Rektorsutbildningen.Rektorsutbildningen genomför samt medverkar i utbildningar och utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan er...

 • Company Blekinge Tekniska Högskola in Bor
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. Fö...

 • Company Umeå Universitet in Vara
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi.Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan konst, kultur, medier och litteratur. För mer information,...

 • Company Högskolan i Halmstad in Halmstad
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Doktorand med ämnesdidaktisk inriktning inomDen nationella forskarskolan i naturvetenskapernas- och teknikens didaktik, FontD5Högskolan i Halmstad utlyser en forskarutbildningsplats med avslutning mot doktorsexamen.Doktorandplatsen utlyses inom ramen för En nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärarutbildare – FontD. Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till förskola, grundskola, gymnasieskola (inklusive gymnasial vuxenutbildning) eller lärarutbildning. Vi vänder oss till lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenheter som gör det möjligt att undervisa på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas didaktik. Inom lärarutbildningen finns övergripande forskningsteman som möjliggör olika ämnesdidaktiska frå...

 • Company Högskolan i Gävle in Gävle
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.Vid avdelningen för Utbildningsvetenskap finns ämnena bildpedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ämnena samt Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F - åk 3 och åk 4 - 6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av ...

 • Company Högskolan i Gävle in Gävle
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.Miljövetenskap vid Avdelningschef på avdelningen för Byggnadsteknik, Energisystem och Miljövetenskap på Akademin för Teknik och miljö vid Högskolan i Gävle är ett ämne med stark tillväxt. Vi arbetar bland annat med miljöfrågor knutna till teknisk utveckling. Ämnet Miljövetenskap har två egna utbildningsprogram: Miljöstrateg och Miljöingenjör. Samverkan inom forskning och utbildning sker med r...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Om Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare, lärare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Fakulteten för Hälsa och samhälle Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvec...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Om Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat.Innehåll och arbetsuppgifterSom adjunkt arbetar du främst med undervisning i rättsvetenskap, huvudsakligen med inriktning mot den del av den offentliga rätten och förvaltningsrätten som rör välfärdsrätten, men vissa civilrättsliga inslag kan förekomma. Studenterna är till stor del programstudenter från bl.a. socionomprogrammet, sjuk...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Bara
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Institutionen för maskinteknologi ledigförklarar nu en anställning som biträdande universitetslektor i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner.Ämne Mekanisk teknologi och verktygsmaskinerSärskild ämnesbeskrivningMekanisk teknologi och verktygsmaskiner med särskild inriktning mot hållbar utveckling och scenarioanalys av olika produktionsrelaterade utvecklingsväga...

 • Company KOEN MEERBERGHS in Antwerpen
  22.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-03-17.Ämne/ämnesbeskrivningInternationella relationer. Inom ämnesområdet studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler inom internationella relationer: internationell säkerhet, internationellt samarbete och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.  ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå och forskning. Undervisningen innefattar kursutveckling, handledning och kursadministration. Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa u...

 • Company Handelshögskolan i Stockholm in Stockholm
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  The Swedish House of Finance at the Stockholm School of Economics (SHoF) is accepting applications for two full-time pre-doctoral research analyst positions in the field of household finance.Candidates would ideally be able to start working from July 2020 and would work for two years before applying to graduate school in Finance, Economics or another social science.SHoF is Sweden’s national research center in financial economics and is an internationally top ranked academic department. For more information about SHoF, please visit our website /.As a research analyst, you will be working on cutting-edge research projects and in close contact with the researchers at SHoF and the SSE Finance Department. The program serves as an ideal bridge between university and PhD program for students int...

 • Company Högskolan För Lärande och Kommunikation i Jönköp in Jönköping
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.Vi söker nu en engagerad adjunkt som ska undervisa i medie- och kommunikationsvetenskap.Tjänsten är en allmän visstidsanställning på deltid med start våren 2020 till och med 21-06-30.ArbetsuppgifterI de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Administrativa uppgifter som k...

 • Company Karlstads Universitet in Norrköping
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BakgrundKarlstads universitet ledigförklarar en forskarutbildningsplats med avslutning mot doktorsexamen.Doktorandplatsen utlyses inom ramen för En nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärarutbildare – FontD. Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till förskola, grundskola, gymnasieskola (inklusive gymnasi...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på BeskrivningVid ämnet litteraturvetenskap bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser och lärarutbildning från förskola till gymnasium.Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Forskningsmässigt har institutionen för språk, litteratur och interkultur ett flertal medarbetare som är aktiva i två av Karlstads universitets starka ...

 • Company Örebro Universitet in Örebro
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vi söker en forskningsassistent i cell- och molekylärbiologi inom medicin för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.ArbetsuppgifterArbetsuppgifter består av laboratoriearbete i den pågående forskningsverksamheten vid forskningsmiljön iRiSC - Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre. Fokus ligger på identifiering och kvantifiering av inflammatoriska markörer inom en rad projekt som bedrivs inom miljön. Arbetsuppgifterna innefattar även praktiskt stöd till aktiva forskare inom miljön i form av provhantering och provinsamling.KvalifikationerVi söker dig som har en kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande område. Examen måste finnas på plats vid tillträdet av anställningen. Du bör ej vara disputerad.D...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Institutionen för vatten och miljöInstitutionen () arbetar med tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.Innovativa reningstekniker för PFAS i dag-, grund-, avlopps- och lakvatten från avfallsdeponierInnehållsbeskrivning:Doktorandtjänsten är en av 15 tjänster som erbjuds inom ITN PERFORCE3, som är ett EU-omfattande doktorandprogram för ett flertal partners inom området PFAS-förorening.De specifika målen för denna tjänst är att 1) utveckla innovativa reningstekniker för nedbrytning och borttagning av PFAS i dag-, grund-, avlopps- och lakvatten från avfallsdeponier ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Department of Aquatic Sciences and AssessmentThe Department of Aquatic Sciences and Assessment () is focused on applied environmental research, and has a national responsibility for the environmental monitoring and assessment of lakes and watercourses in Sweden. Research at the department encompasses aquatic ecology and biodiversity, geochemistry and hydrology, as well as aquatic ecotoxicology and environmental chemistry.Innovative treatment techniques for PFASs in stormwater, groundwater, wastewater and landfill leachatesDescription:This PhD position is one out of 15 positions offered within the ITN PERFORCE3, which is a Europe-wide multi-partner doctoral training programme in the field of PFASs.The specific objectives of this PhD position are to 1) evaluate innovative treatment techniqu...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Department of Aquatic Sciences and AssessmentThe Department of Aquatic Sciences and Assessment () is focused on applied environmental research, and has a national responsibility for environmental monitoring and assessment of lakes and watercourses in Sweden. Research at the department encompasses aquatic ecology and biodiversity, geochemistry and hydrology, as well as aquatic ecotoxicology and environmental chemistry.Developing innovative treatment techniques for materials and groundwater contaminated with PFASsDescription:This PhD position is one out of 15 positions offered within the ITN PERFORCE3, which is a Europe-wide multi-partner doctoral training programme in the field of PFASs.The specific objectives of this PhD position are to 1) develop an innovative technique for ex-situ remed...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Institutionen för vatten och miljöInstitutionen () arbetar med tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.Utveckling av innovativa behandlingstekniker för material och grundvatten som förorenats med PFASInnehållsbeskrivning:Doktorandtjänsten är en av 15 tjänster som erbjuds inom ITN PERFORCE3, som är ett EU-omfattande doktorandprogram för ett flertal partners inom området PFAS-förorening.De specifika målen för denna tjänst är att: 1) utveckla innovativ teknik för ex-situ rening av PFAS-förorenat grundvatten baserat på nya innovativa sorbenter, 2) utvärdera innovati...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.Institutionen har 230 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Konstvetenskapliga institutionen:Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby.Institutionen strävar eft...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, f...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar både sociala och biologiska...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterPostdoktorn kommer att jobba i .hamedilab.com/ inom avdelningen Fiberteknologi vid instiutionen för Fiber- och Polymerteknologi.Batterier utgör en allt viktigare roll i våra samhällen. Vi står dock inför viktiga utmaningar, och måste: i) Öka batteriernas upp- och urladdningshastighet samtidigt som vi ökar deras energitäthet. ii) Bygga elektroder som inte tappar i effektivitet även efter f...

 • Company Karolinska Inst in Solna
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Do you want to contribute to top quality medical research? At the Perceptual Neuroscience group, you will have the opportunity to work with successful researchers in a scientific field bridging neuroscience and psychology while attempting to understand how the human brain process smells.We are looking for a research specialist who can analyze complex data from a range of imaging methods and who likes to implement new methods. What we can offer is a large, active, and international research environment where you have the opportunity to conduct research at the highest international level in a successful and well-funded /.Your missionAs a research specialist in the research group, you will analyze imaging data acquired either using EEG (source/time-frequency analyses) or (f)MRI methods using...

 • Company Karolinska Inst in Solna
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?Vi söker nu en eller flera postdoktorer som kommer att arbeta i flera forskningsprojekt inom en forskargrupp ledd av Richard Bränström med fokus på ojämlikheter i psykisk hälsa och minoritetsstress.I tjänsten ingår att delta i, planera och genomföra forskningsstudier som syftar till att identifiera riskfaktorer och mekanismer kring psykisk ohälsa, samt genomföra studier av effekterna av internetbaserad psykologisk behandling. Tjänsten erbjuder utmärkta möjligheter för meritering inför framtida självständig forskning och en engagerande och internationell forskningsmiljö där du får möjlighet att bidra till högkvalitativ forskning på toppnivå.Din rollDen som anställs som postdoktor kommer att vara baserad på Avdelningen för psykologi, Institu...

 • Company Högskolan i Kristianstad in Kristianstad
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Ta chansen - bli forskare!Var med och bidra till att utveckla framtidens lärarutbildning och skola.10 forskarutbildningsplatser till Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktikNationella forskarskolanDen nationella forskarskolan naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, är ett etablerat forskarskolesamarbete mellan tio lärosäten och har sedan 2002 examinerat över 100 doktorer och licentiater.FontD erbjuder tio forskarutbildningsplatser till doktorsexamen med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi vänder oss till lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenheter som gör det möjligt att undervisa på lärarutbildningen inom dessa ämnen.ArbetsuppgifterSom doktorand forskarutbildar du dig på 80% av heltid och undervisar inom lärarutbil...

 • Company Malmö Universitet in Malmö
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Malmö UniversityMalmö University is an innovative, urban and international institute of higher education, located in the center of Malmö. We have around 1,800 employees and 24,000 students. About the position The research activities will be conducted in a network of academic, industrial, and clinical partners within a newly funded project entitled Biobarriers - Health, Disorders and Healing. The general vision of the research project is to improve health and healing of biological barriers by modernizing clinical treatments and products based on molecular level knowledge. In particular, the aim of the open position is to develop advanced ex vivo cell- and tissue models for the investigation of healthy and disordered skin.Usually, therapeutic targets of biological barriers, e.g., skin, are ...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Mälardalens Högskola in Ånge
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  AnställningsinformationAnställningsform: Tidsbegränsad anställningOmfattning: Deltid 80 %Sista ansökningsdag: 2020-03-20Stationeringsort: VästeråsAkademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikationForskarskolan FontD5Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD5) för lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenhet av undervisning vid lärarutbildning.Välkommen med en ansökan till FontDs forskarskola (FONTD5) som startar 2020-09-01 och välj då gärna MDH som ditt förstahandsval.Hos oss kan du få en forskarutbildning inom en miljö som omfattar matematikens, naturvetenskapernas och teknikens ämnesdidaktik.Utmärkande för vår forskning är dess teoriutvecklande och praxisnära karaktär. Den praxisnära forskningen bedrivs i samverkan med såväl skolan som d...

 • Company Luleå Tekniska Universitet in Luleå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.ÄmnesbeskrivningHållfasthetslära omfattar utveckling av analytiska, experimentella och numeriska metoder inom teknisk mekanik. Viktiga forskningsområden är modellering och simulering med avseende på prediktering av tillverkningsprocesser och produkters funktion, med särskilt fokus ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Institutionen för skogens ekologi och skötselInstitutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, utlyser härmed en doktorandtjänst som erbjuder en unik möjlighet att utforska omsättningen av kol och växthusgaser i nordliga myrar. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: /Studier av myrarnas kolbalans genom assimilering av data med hög tidsupplösning på olika kolflöden samt växters fenologi att användas för vidareutveckling av modellerInnehållsbeskrivning:Nordliga myrar innehåller ca en tredjedel av det kol som finns i markens organiska materi...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Department of Forest Ecology and ManagementA PhD student position for exploring peatland greenhouse gas exchanges is available at the Department of Forest Ecology and Management, SLU. The department includes 90 people of about 10 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystem processes and to progress the principles of forest ecosystem management. For more information: /Exploring boreal peatland greenhouse gas exchanges in response to climate and vegetation controls using an automated chamber systemDescription:The main goal of this PhD project is to improve our understanding of the peatland net CO2 and CH4 exchanges as well as their separate component fluxes (i.e. production, consumption and respiration) in response to climate and vegetation controls. The ...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Department of Forest Ecology and ManagementA PhD student position for exploring peatland methane (CH4) exchanges is available at the Department of Forest Ecology and Management, SLU. The department includes 90 people of about 10 are professors. Exploring peatland methane exchanges in response to climate and vegetation controls using an eddy covariance flux tower infrastructureDescription:The goal of this PhD project is to improve our understanding of the peatland CH4 exchanges in response to climate and vegetation controls. The project is based on eddy covariance CH4 flux and environmental measurements in four adjacent boreal peatland sites. Within a larger research framework, these EC-based flux data will be joined with detailed information of soil biogeochemistry, microbial dynamics and...

 • Company Sveriges Lantbruksuniversitet in Umeå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Institutionen för skogens ekologi och skötselInstitutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå, utlyser härmed en doktorandtjänst med inriktning mot ”Metanemissioner från nordliga myrar”. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. För mer information se: /Metanemissioner från nordliga myrar Innehållsbeskrivning:I det här projektet kommer vi både att använda befintliga, och att utveckla nya metoder för att bestämma samtliga huvudfaktorer som bestämmer bildning och upptag av metan samt att relatera detta till den mängd metan som avges till atmosfären. Vi kommer att utnyttja en helt unik och helt nyetablerad forskningsmiljö utanför Umeå i norra Sverige. På fyra olika myrar har vi etablerat kompletta mätstationer för att kontinuerligt mäta flödet av metan mell...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet samt forskarutbildning och forskning i socialt arbete.Forskningen vid CESAR sker i nära samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.Tjänsten som forskare ingår i forsk...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet.Vi forskar och undervisar om många områden inom kulturgeografi. Idag är drygt 50 personer verksamma vid institutionen. (se )Platserna tillträds den 1 september 2020 och är finansierade under fyra år i form av doktorandanställning. Forskarutbildningen...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar både sociala och biologiska...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) vid Uppsala universitet bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin.CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, se . Vi söker nu  doktorander för anställning inom centrumet...

 • Company Uppsala Universitet in Ånge
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer.Mer information om institutionens verksamhet hittar du på /.Arbetsuppgifter: Undervisning på grund- och avancerad nivå. Forskning. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. ...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Ut...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) vid Uppsala universitet bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin.CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, se . Vi söker nu  doktorander för anställning inom centrumet...

 • Company Uppsala Universitet in Uppsala
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) vid Uppsala universitet bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten mellan matematik, andra vetenskapliga discipliner och industrin.CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, se . Vi söker nu  doktorander för anställning inom centrumet...

 • Company Högskolan Dalarna in Borlänge
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Är ditt intresseområde medier och lärande? Vill du vara med och utbilda framtidens medieproducenter på en Högskola som vill göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker.Som lärare i bildproduktion på Högskolan Dalarna blir du en del av ett lärarlag som samarbetar kring ett brett kunskapsområde. Ämnet Bildproduktion är som akademiskt ämne ett relativt nytt kunskapsområde inom universitet och högskola. Det kännetecknas av en långt driven integrering mellan teori och praktik samt en närhet till mediebranschen. Kunskapsområdet är mångvetenskapligt och innefattar teorier och metoder från såväl tekniska, samhällsvetenskapliga som humanistiska discipliner samt från konstnärliga kunskapsområden. Ämnets forskning och utvecklingsarbete sker främst inom gruppen Audiovisuella studier, som ingår i for...

 • Company Högskolan För Lärande och Kommunikation i Jönköp in Jönköping
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) expanderar.De senaste åren har intresset för utbildningarna vid HLK ökat och vi ser därför ett behov av att utöka vår kompetens genom att anställa en universitetslektor inom pedagogik. ArbetsuppgifterI de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår: - Undervisning på grund- och avancerad nivå i läraru...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters