Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

410 Jobs found for University and higher education teachers in Sweden

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 410 results.
 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  21.07.2019 Updated on: 22.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Lunds universitet Trafikflyghögskolan, TFHS utlyser en universitetsadjunkt.Arbetsuppgifterna innebär både teori- och flygläraransvar. TFHS och dess verksamheter finns beskrivna på Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed.ÄmneAeronautiska vetenskaper.Särskild ämnesbeskrivningÄmnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar u...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  21.07.2019 Updated on: 22.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Lunds universitet Trafikflyghögskolan, TFHS, utlyser en universitetsadjunkt.Arbetsuppgifterna innebär ansvar för drönaroperationer såväl som för flyg- och eller teoriläraransvar. TFHS och dess verksamheter finns beskrivna på Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed.ÄmneAeronautiska vetenskaper.Särskild ämnesbeskrivningÄmnet är uppdelat på flyg...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Alnarp
  21.07.2019 Updated on: 22.07.2019

  Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production ScienceThe Department of Landscape Architecture, Planning and ManagementThe Department of Landscape Architecture, Planning and Management is part of the faculty for Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Sciences. Teaching and research responsibilities of the department cover six thematic areas: landscape planning, landscape analysis, governance and management, urban vegetation, cultural heritage, and design of urban landscapes. Teaching and research are multidisciplinary, including the perspectives of the humanities, social sciences, natural sciences, and technology. Of special concern is the development of action-oriented knowledge about society and sustainable urban environments through studies of planning a...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Alnarp
  21.07.2019 Updated on: 22.07.2019

  Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institution för landskapsarkitektur, planering och förvaltningInstitutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Undervisningen och forskningen inom institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och teknologi. Institutionen består av ungefär 80 medarbetare aktiva inom undervisning och eller forskning och utveckling.ÄmnesbeskrivningAnställningen som ligger inom...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  18.07.2019 Updated on: 21.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga i...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  18.07.2019 Updated on: 21.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Postdoktor i Riskhantering och Samhällssäkerhet med inriktning mot samverkan, konflikt och maktförhållanden inom miljö- och katastrofriskhantering och klimatanpassningSärskild ämnesbeskrivningÄmnesområdet omfattar studier av hur aktörer förhandlar, samverkar och samarbetar för att lösa anpassningsutmaningar i olika kontexter men även hur och varför konflikter up...

 • Company GÖTEBORGS UNIVERSITET in Vara
  17.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se för mer information.Psykologiska institutionen söker fyra forskningsassistenter till ett forskningsprojekt kring intervjutekniker ”Developi...

 • Company Kungliga Tekniska Högskolan in Skå
  16.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.ArbetsuppgifterArbetsuppgifter gäller simuleringar och experiment av omslag från laminär strömning till turbulens i gränsskikt under influens av friströmsturbulens.Projektet kommer att innefatta både direkt numeriska simuleringar med Nek5000 koden och experiment i MTL vindtunneln på institutionen för Mekanik.Vi erbjuder - Internationell arbetsplats. - Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap ...

 • Company Konstfack in Vara
  16.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där Keramik och glas ingår, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (180 hp), det tvååriga masterprogrammet CRAFT! (120 hp) samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På institutionen för konsthantverk på Konstfack ses konsthantverk som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. I utbildningarna används olika metoder och verktyg för kritiskt undersökande och materialisering. Program...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  16.07.2019 Updated on: 21.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Särskild ämnesbeskrivningForskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik.Inriktningen för denna anställning är mot batteribaserad energilagring som en del av det befintliga elnätet.Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektrom...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  15.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-01.Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.Ämne/ämnesbeskrivningBarn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv...

 • Company Mälardalens Högskola in Västerås
  14.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  At Mälardalen University 15 000 students reading courses and study programmes in Business, Health, Engineering and Education. We conduct research within all areas of education and have internationally outstanding research in future energy and embedded systems. At the School of Business, Society and Engineering our students are studying to be for example Bachelors or Masters of Engineering, political scientists and business administrators. Here we have the research specialisations of Industrial Engineering and Management, and Future Energy.Employment informationEmployment: Temporary employmentScope: Full timeClosing date for application: 2019-08-07Campus location: VästerasSchool: School of Business, Society and Engineering, (EST)Position descriptionThe School of Business, Society and Engin...

 • Company Mälardalens Högskola in Västerås
  14.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  At Mälardalen University 15 000 students reading courses and study programmes in Business, Health, Engineering and Education.At the School of Business, Society and Engineering we have the research specialisations of Industrial Engineering and Management, and Future Energy. Our work takes place in cooperation with and in strategic agreements with companies, organisations and public authorities in the region.Employment informationEmployment: Temporary employmentScope: Full timeClosing date for application: 2019-08-15Campus location: VästerasSchool: School of Business, Society and Engineering, (EST)Position descriptionThe School of Business, Society and Engineering is looking for a PhD student in energy and environmental engineering. The position involves working within the research speciali...

 • Company Mälardalens Högskola in Eskilstuna
  14.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.   På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och m...

 • Company Lunds Universitet in Ånge
  13.07.2019 Updated on: 21.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga i...

 • Company Högskolan i Skövde in Nås
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Institutionen för handel och företagande har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskargrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsspecialiseringar – Framtidens företagande. IHF uppmuntrar vidare akademisk och pedagogisk utveckling och förväntar att blivande kollegor delar utvecklingsintresset. Den som anställs i det aktuella lektoratet kommer att ingå i kompetensgruppen för marknadsföring.Anställningen är som lektor i ämnet företagsekonomi som omfattar områden som internt och externt är kopplade till hur företag och organisationer effektivt och hållbart hanterar sina villkor och begränsade resurser. Området...

 • Company Högskolan i Skövde in Nås
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Institutionen för handel och företagande har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskargrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsspecialiseringar – Framtidens företagande. IHF uppmuntrar vidare akademisk och pedagogisk utveckling och förväntar att blivande kollegor delar utvecklingsintresset.Anställningen är inom ämnet företagsekonomi som vid Högskolan i Skövde omfattar områden som internt och externt är kopplade till hur företag och organisationer effektivt och hållbart hanterar sina villkor och begränsade resurser. Området utvecklar kunskap och färdigheter för att analysera, förstå och hantera organisati...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Grängesberg
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  At the department of Electrical Engineering research and education are performed in the areas of Communication and Antenna systems, Systems and Control, Computer vision, Signal processing and Biomedical engineering, and Electric Power Engineering. Our knowledge is of use everywhere where there is advanced technology with integrated electronics. We work with challenges for a sustainable future in society of today, for example in the growing demands concerning efficient systems for communications and electrification. We offer a dynamic and international work environment with about 200 employees from more than 20 countries, and with extensive national and international research collaborations with academia, industry and society. The department provides about 100 courses, of which most are in...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Other
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Information about the researchThe European Innovative Training Network ‘MyWave’ on Efficient Millimetre - Wave Communications for beyond - 5G wireless communications offers 15 prestigious, fully funded PhD student positions in the area of millimetre-wave antennas, integrated circuits and signal processing, starting in the autumn of 2019. The MyWave consortium consists of 8 leading European R&D laboratories from universities, industries, and technology institutes in the domain of wireless infrastructure which are located in The Netherlands, Sweden, Belgium and Germany.Our society is on the brink of a new age with the development of new visionary concepts such as internet of things, smart cities, autonomous driving and smart industries. This stimulates the use of the mm-wave frequencies up ...

 • Company Karlstads Universitet in Ånge
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet BakgrundInstitutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid Karlstads universitet har en omfattande aktivitet inom ämnesområdena maskinteknik och materialteknik, inom såväl undervisning som forskning.Institutionen erbjuder kurser för fakultetens civilingenjörsprogram i maskinteknik och högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och innovationsteknik och design. Institutionen har en stark f...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Uppsala
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Energi och teknikOrganiska batteriers miljöprestanda Organiska batterier är baserade på biomaterial och skulle i framtiden kunna komplettera dagens batterislag på grund av dess inneboende säkerhet, låga elektrolytkostnad, gynnsamma materialtillgång och lätthet att avyttra efter användning. En rad framsteg har skett inom utvecklingen av organiska batterier och det finns behov att analysera och utvärdera hela kedjan från materialval och produktion till användning och återvinning.Forskarstudierna omfattar utvärdering av organiska batteriers energi- och resursförbrukning samt miljöpåverkan av materialval och produktionsprocesser i ett livscykelperspektiv. Syftet är att identifiera vilka delar i produktionskedjan som har störst effekt på resultaten och studera hur påverkan från dessa delar kan...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Umeå
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap och har ca. 50 anställda i Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskarutbildning och forskning på internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/bearbetas, används och återanvänds på ett kostnadseffektivt sätt. Satsningen i Uppsala ligger på trävetenskap och teknologi med forskning och utbildning på trämaterial från nano- till makronivå och omfattar ackrediterad testning av träprodukter och be...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Uppsala
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Department of Energy and Technology in UppsalaEnvironmental impact of organic batteriesOrganic batteries are based on biomaterials and could in the future be complementary to today's battery type due to its inherent safety, low electrolyte cost, favorable raw material availability and ease of end-of-life-disposal. The development is approaching implementation and there is a need to analyze and evaluate the entire chain from material selection and production to use and recycling. The research studies include assessment of the energy and resource use of organic batteries and the environmental impact of optional materials and production processes in a life cycle perspective. The objective is to identify the parts in the production chain, which have the largest impact on the results, and stud...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Uppsala
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Kliniska vetenskaperInstitutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för kliniska vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning och undervisning inom besättningsvård med fokus på bakteriella sjukdomar. Vi har ett välutvecklat samarbete med olika discipliner inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett omfattande kontaktnät med forskare nationellt och internationellt.Cellulit hos slaktkyckling; in vivo-diagnostik och patogenes.Innehållsbeskrivning:Produktionen av kött från slaktkyc...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Uppsala
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The Department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education o...

 • Company Högskolan Dalarna in Borlänge
  13.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Högskolan Dalarna har forskning och utbildning inom materialteknik, maskinteknik, byggteknik, energiteknik och industriell ekonomi och är inne i en spännande utvecklingsfas för hela teknikområdet. Som liten regional högskola har vi nära till näringsliv och offentliga institutioner som stöttar forskning och näringslivsutveckling och vi har en livskraftig samverkan med de teknik- och industriföretag som verkar i Borlänge och Dalarna, varav flera är världsledande. Med cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners arbetar vi för att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv.Vad kan du förvänta dig av oss?Välkommen till avdelningen Industriell Teknik vid Högskolan Dalarnas campus i Borlänge! Vår miljö bestå...

 • Company Linköpings Universitet in Ånge
  13.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet av utbildning och forskning inom humanistiska och praktisk-estetiska ämnen. Ett stort antal fristående kurser erbjuds på grundläggande och avancerad nivå. Ämnena kan även studeras inom ramen för utbildningsprogram som Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Applied...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Alnarp
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Department of Plant BreedingThe Department of Plant Breeding conducts research, education and innovational work of strategic importance for the society’s long-term sustentation of provisions, industrial raw material and energy. At the same time we strive to meet the increasing need of raw material and at the same time make the plant production more and more environment-friendly. The department operates partly at the SLU campus in Alnarp, outside of Malmö and partly at the SLU property Balsgård, outside of Kristianstad. As an integrated part of the work, the department also conducts plant breeding programs concerning apple, black currant, sea buckthorn and potatoes. The PhD position is financed by GroGrund, the Swedish competence centre for plant breeding.Genome Editing PotatoDescription:I...

 • Company Sveriges lantbruksuniversitet in Alnarp
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Institutionen för växtförädlingInstitutionen för växtförädling bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi, och för att möta ett ökande behov av råvara och samtidigt göra växtproduktionen alltmer miljövänlig och energisnål. Institutionen har verksamhet dels vid SLUs campus Alnarp, utanför Malmö och dels vid SLUs egendom Balsgård, utanför Kristianstad. Som en integrerad del av verksamheten, bedriver också institutionen växtförädlingsprogram kring äpple, svarta vinbär och havtorn samt i potatis. Doktorandanställningen finansieras av det svenska kompetenscentret för växtförädling, SLU GroGrund.Genomeditering potatisInnehållsbeskrivning:För att i framtiden kunna försörja människ...

 • Company Malmö universitet in Malmö
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  About Malmö UniversityMalmö University is an innovative, urban and international institute of higher education, located in the centre of Malmö. We have around 1,800 employees and 24,000 students. Our research and education are characterised by the role we believe a university should play in an open society — to contribute to sustainability and equality in a scientifically grounded way with external partners and stakeholders. Identifying and addressing the challenges of the future are our highest priority. Our researchers and students work collaboratively to create, share and spread knowledge in order to understand, explain and develop society — both locally and globally. Postdoctoral research will take place in line with Malmö University’s vision, core values and objectives ( )About the I...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Arbetsuppgifter Avdelningen för bioteknik söker en projektassistent i bioteknik.I arbetsuppgifterna ingår labbförsök med genkloning och uttryck av ett animalieprotein i en bakterie eller jäst.Krav - Masterutbildning i bioteknik eller molekylärbiologi - Avklarade kurser i genteknik, molekylärbiologiska metoder och bioinformatik - Laboratorieerfarenhet av grundläg...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utveckling...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Arbetsuppgifter Vi söker en doktorand för beräkningskemiska studier av polymerbaserade material för tillämpningar inom organisk elektronik som t.ex. organiska solceller (OPV). Doktorandtjänsten innefattar särskilt avanc...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utveckling...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.ÄmnesbeskrivningForskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik.Inriktningen för denna anställning är mot elfordonsteknik.Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, e...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  12.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv möt...

 • Company Högskolan i Skövde in Holm
  11.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Anställningen är inom ämnet produktionsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Other
  11.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  At the department of Electrical Engineering research and education are performed in the areas of Communication and Antenna systems, Systems and Control, Computer vision, Signal processing and Biomedical engineering, and Electric Power Engineering. Our knowledge is of use everywhere where there is advanced technology with integrated electronics. We work with challenges for a sustainable future in society of today, for example in the growing demands concerning efficient systems for communications and electrification. We offer a dynamic and international work environment with about 200 employees from more than 20 countries, and with extensive national and international research collaborations with academia, industry and society. The department provides about 100 courses, of which most are in...

 • Company Luleå tekniska universitet in Luleå
  11.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  med fokus på automation och digitalisering av produktionAvdelningen EISLAB vid institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning kring resursbegränsade inbyggda system inom fem teknikområden; sensorsystem, elektronikdesign, sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT), inbyggd elektromagnetisk kompatibilitet (eng. electromagnetic compatibility, EMC) och elektronikproduktion.Sakernas internet är ett aktivt forskningsområde inom ämnet Industriell Elektronik vid EISLAB. Forskningen inom området fokuserar på resursbegränsade IoT plattformar samt hur System of Systems (SoS) teknologier kan användas för att möta utmaningar inom industriell produktionsautomation.EISLAB deltar i ett flertal stora EU projekt kring distribuerat systembyggande med fokus på IoT, SoS och Cyber Physical S...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  11.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Verksamheten är organiserad i tre forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati, Stockholm. Mer information hittar du på: stressforskning.su.se.Anställningen är placerad inom Enheten för epidemiologi och knuten till forskningsprojektet ”Bli äldre, arbeta längre: arbetsförhållandenas roll”.ProjektbeskrivningRunt om i världen har en åldrande befolkning identifierats som en av 2000-talets mest betydelsefulla sociala förändringar, med påverkan på de flesta sektorer av ...

 • Company Malmö universitet in Kristianstad
  10.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.FakultetFakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbild...

 • Company Lunds Universitet in Helsingborg
  10.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen tä...

 • Company Högskolan i Borås in Ånge
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Högskolan i Borås vill bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi ska vara ett komplett lärosäte med studenten i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 750 anställda, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi bedriver forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode. Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Högskolans stöd till utbildning, forskning o...

 • Company Högskolan i Borås in Ånge
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Högskolan i Borås vill bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi ska vara ett komplett lärosäte med studenten i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 750 anställda, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi bedriver forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode. Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Högskolans stöd till utbildning, forskning o...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Other
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  The Department of Microtechnology and Nanoscience focuses on research, innovation and education within the fields of future electronics, photonics, bio- and nanosystems.  A close collaboration with Swedish and international partners within academia, industry and society enables scientific excellence and creates an innovative environment. In addition to the 200 researchers and PhD students, MC2 houses a cleanroom for micro- and nanofabrication with the latest equipment.Information about the researchThe European Innovative Training Network ‘MyWave’ on Efficient Millimetre - Wave Communications for beyond - 5G wireless communications offers 15 prestigious, fully funded PhD student positions in the area of millimetre-wave antennas, integrated circuits and signal processing, starting in the au...

 • Company Chalmers Tekniska Högskola AB in Other
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Information about the researchThe European Innovative Training Network ‘MyWave’ on Efficient Millimetre - Wave Communications for beyond - 5G offers 15 prestigious, fully funded PhD student positions in the area of millimetre-wave antennas, integrated circuits and signal processing, starting in the autumn of 2019. The MyWave consortium consists of 8 leading European R&D laboratories from universities, industries, and technology institutes in the domain of wireless infrastructure, which are located in The Netherlands, Sweden, Belgium and Germany.Our society is on the brink of a new age with the development of new visionary concepts such as internet of things, smart cities, autonomous driving and smart industries. This stimulates the use of the mm-wave frequencies up to 100 GHz to support m...

 • Company Luleå tekniska universitet in Luleå
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Avdelningen EISLAB vid institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning om resursbegränsade inbyggda system inom sensorsystem, elektronikdesign, inbyggd elektromagnetisk kompatibilitet (eng. electromagnetic compatibility, EMC) och elektronikproduktion.Elektronikproduktion är ett aktivt forskningsområde inom ämnet Industriell Elektronik vid EISLAB. Forskningen inom området fokuserar på utveckling av avancerade elektroniska packningsmetoder for användning i mikrosystem med hög tillförlitlighet och låg produktionskostnad som mål.EISLAB deltar i ett flertal stora EU projekt kring distribuerat systembyggande med fokus på IoT, SoS och Cyber Physical Systems (CPS). Samverkan med industrin sker via centrumbildningar såsom ProcessIT (processautomation), CDT (telekom), CISS (säkerhet), o...

 • Company Mittuniversitetet in Östersund
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: Institutionen söker en postdoc i teknisk fysik som vill bedriva forskning och utveckling av energilagringsenheter baserade på pseudo-superkondensatorer.I tjänsten ingår forskning och utveckling av material och energilagring...

 • Company Mittuniversitetet in Östersund
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: Institutionen söker en forskningsingenjör i teknisk fysik som vill bedriva forskning och utveckling av miljövänliga batterier.I tjänsten ingår forskning och utveckling av anodmaterial baserat på grafen och kisel för litiumj...

 • Company Mittuniversitetet in Östersund
  10.07.2019 Updated on: 17.07.2019

  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medierInstitutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.Arbetsuppgifter: Institutionen söker en postdoc i teknisk fysik som vill bedriva forskning och utveckling inom energiutvinning med inriktning mot triboelektriska nanogeneratorer.I tjänsten ingår modellering av nanokontakter, kvantfenomen i ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters