Jobmonitor. Search results for Psychologists

19 Jobs found for Psychologists in Sweden

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company Växjö kommun in Skå
  10.07.2020

  Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20åringar. Förvaltningen har drygt 2 700 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek. Vi har även verksamheter med olika inriktning så som Reggio Emilia, musik och IB. Utbildningsförvaltningen är organiserat i ...

 • Company COPERIO AB in Karlstad
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Drivs du av att göra neuropsykiatriska utredningar av hög kvalitet och av att arbeta i ett växande och flexibelt företag där du har möjlighet att själv styra din arbetsdag? Om CoperioCoperio AB är ett privat företag som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna och skolpsykologiska tjänster. De vanligaste tillstånden som vi utreder är ADHD, ADD och autism. Vi har avtal med flera regioner och bedriver konsultverksamhet runtom i Sverige. Våra mottagningar finns idag i Umeå, Sundsvall och Karlstad. Vi tar emot privatpersoner från hela Sverige och erbjuder även våra tjänster till regioner, skolor och kommuner. Våra medarbetare är legitimerade psykologer och specialistläkare i psykiatri med gedigen neuropsykiatrisk kompetens och utredningserfarenhet. Coperio ...

 • Company Laholms kommun in Laholm
  09.07.2020

  Nu söker vi på Laholms kommun en engagerad PTP-psykolog till enheten Elevhälsan. Du kommer att i samarbete med övriga professioner inom enheten och tillsammans med skolans personal hitta möjligheter till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du kommer att ingå som en del i den samlade elevhälsan och arbeta nära kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog, rektorer och enhetschef för elevhälsan för att barn och elever ska utvecklas, lära och nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.Alla barn, elever och vuxna som finns inom utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet!ArbetsplatsenI Laholms ko...

 • Company REGION HALLAND in Halmstad
  09.07.2020

  Vårdcentralerna består av läkar- och distriktssköterskemottagning, labb, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning.Viktigt för oss är att vården sker på rätt vårdnivå med patienten i fokus och ett bra samarbete mellan professionerna. Ett gott bemötande är alltid grunden för vårt arbete.Vårdcentralerna är placerade centralt i Halmstad. Hertig knut har cirka 10 500 listade patienter och Bäckagård cirka 4200 listade.Vi är ett gott gäng och vi tycker det är roligt att lära känna nya kollegor som tillför nya idéer, så att vi kan utveckla verksamheten och göra den ännu bättre! Om arbetetSom psykolog hos oss kommer du att arbeta med att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna där tyngdpunkten ligger på förebygga...

 • Company REGION UPPSALA in Knivsta
  09.07.2020

  Ungdomsmottagningen Uppsala cityVåra 1400 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen att söka tjänsten som psykolog hos oss!Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i början av höstterminen 2020 eller enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (/).Vår verksamhetVid ungdomsmottagningarna I Uppsala län finns för närvarande 5 psykol...

 • Company REGION UPPSALA in Enköping
  09.07.2020

  Verksamhetsområde Akademiska barnsjukhuset  Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott l...

 • Company REGION VÄSTERNORRLAND in Härnösand
  09.07.2020

  Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.Den regionägda primärvården är organiserad inom förvaltningen Hälsocentralerna Västernorrland. Uppdraget är att på lika och jämställda villkor tillhandahålla en nära hälso- och sjukvård till länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper.Psykologmottagningen föräldra- och barnhälsovård är en länsmottagning med mottagningar på fem orter i länet, Sollefteå, Kramfors, Härnösand - som är enpersonsmottagningar - och Örnsköldsvik och Sundsvall där vi har flera psyko...

 • Company REGION VÄSTERBOTTEN in Umeå
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus söker ny medarbetare. Kliniken är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsenheter och behandlingscentra. Beroendepsykiatrisk mottagning består av två profilmottagningar; Dubbeldiagnosmottagningen (DDM) samt LARO-mottagningen.Målgruppen för DDM är patienter med dubbeldiagnos d.v.s. med ett beroendetillstånd samt psykiatrisk samsjuklighet som var för sig behöver specialiserad vård. LARO står för läkemedelsassisterad rehabiliter...

 • Company REGION VÄSTMANLAND in Skultuna
  08.07.2020

  Vår medarbetare ska gå i pension och vi söker en efterträdare som vill och kan göra skillnad för våra patienter i deras vardag. Din styrka är engagemang. Välkommen med ansökan!Om ArbetetSom psykoterapeut arbetar du med psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Fokus ligger på korttidsterapi, exempelvis inom områdena ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, svårare kriser och smärtproblematik. I vårt uppdrag ingår att erbjuda personer med lindrig till måttlig psykisk ohälsa ett tidigt omhändertagande. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen samt även samverkan med övriga vårdgrannar. Förbättringsarbete ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.Om ArbetsplatsenOxbacken-Skultuna vårdcentral är en av 12 vårdcentraler som ingår i ...

 • Company Kriminalvården in Vara
  08.07.2020

  Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.Läs mer om anstalten Tillbergas verksamhet på vår hemsida: Verksamhetsområde (VO) Tillberga består av en anstalt med 129 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten kan erbjuda en attraktiv miljö med en välfungerande programverksamhet och en värdefull sysselsättning med den husfabrik som sysselsätter klienterna. Av de ca. 70 anställda personerna på anstalten utgörs den största delen av kriminalvårdare men inrymmer även kockar, produktionsledare, programledare och sjuksköterskor m.fl. Anstalten ligger i Tillberga en knapp mil norr om Västerås. Anstalten Tillb...

 • Company REGION SÖRMLAND in Vara
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Psykiatriska mottagningen KatrineholmVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!Är du intresserad av att arbeta i en verksamhet där samarbete och professionalitet värderas högt och där ständig utveckling pågår?Om ossVi är fem legitimerade psykologer och en PTP-psykolog som vill bli fler!Samlade psykiatriska mottagningen i Katrineholm är en välfungerande arbetsplats med ca 50 medarbetare. Mottagningen består av två basteam, ett jourteam, ett beroendecentrum samt ett psykosteam. Som övergripande resurs finns ett psykiatriskt omvårdnadsteam. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, skötare, läkare, arbetsterapeuter, leg psykoterapeut, socionomer och medicinska sekreterare. Vår gemensamma värdegrund i vardagen är Professionalism, Samarbete och Tillit.Vi sammarbetar i team oc...

 • Company REGION BLEKINGE in Karlskrona
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Psykiatrin i östra Blekinge har ett upptagningsområde med ca 95.000 invånare. Mottagningar för vuxenpsykiatri finns i Karlskrona och Ronneby. Vi är en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vi strävar eft...

 • Company REGION BLEKINGE in Karlskrona
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Psykiatrin i östra Blekinge har ett upptagningsområde med ca 95.000 invånare. Mottagningar för vuxenpsykiatri finns i Karlskrona och Ronneby. Vi är en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vi strävar eft...

 • Company Uppsala kommun in Ånge
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  KvalitetsavdelningenÄr du intresserad av att leda ett projekt som syftar till att utveckla arbets- och förhållningssätt som förebygger och minskar utmanande beteenden? Läs då vidare om vår roll som projektledare inom utmanande beteenden till omsorgsförvaltningen!I omsorgsförvaltningens verksamheter finns det brukare som har eller riskerar att utveckla utmanande beteenden i form av exempelvis utåtagerande eller självskadande beteenden. Situationer där utmanande beteenden uppstår innebär svårigheter för alla inblandade, inte minst för personen själv, och det är därför viktigt att ha bra arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska dessa beteenden. Vi har nu fått projektmedel för att arbeta med just detta och söker därför en projektledare som kan leda arbetet. I rollen som projek...

 • Company REGION VÄSTERNORRLAND in Härnösand
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.Den regiondrivna primärvården är organiserad inom förvaltningen Hälsocentralerna Västernorrland. Uppdraget är att på lika och jämställda villkor tillhandahålla en nära hälso- och sjukvård till länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper.Psykologmottagningen föräldra- och barnhälsovård är en länsmottagning med mottagningar på fem orter i länet, Sollefteå, Kramfors, Härnösand - som är enpersonsmottagningar - och Örnsköldsvik och Sundsvall där vi har flera psy...

 • Company Stockholms kommun in Skå
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningVi söker en skolpsykolog till Sjöviksskolan.Från och med höstterminen 2014 när Sjöviksskolan startade har ett viktigt mål varit att bygga upp en stark och tvärprofessionell elevhälsogrupp. Inför höstterminen 2020 kommer skolan att expandera med åtta nya klasser och även arbetet med EHT kommer att ta stora steg framåt. Sjöviksskolan är en växande skola som hösten 2019 flyttade till nya fina lokaler i Årstaberg. I dagsläget är vi en F-5-skola med två eller tre paralleller i varje årskurs, till hösten blir vi en treparallellig skola F-7. Vi kommer sedan att växa underifrån varje år och 2023–24 är skolan fullt utbyggd F-9. Skolan är organiserad i år...

 • Company Heby kommun in Uppsala
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Heby kommun är en växande och framtidsfokuserad landsbygdskommun där ledordet är hållbarhet. Vi erbjuder utvecklande arbetsplatser med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb. Som medarbetare hos oss blir du sedd, hörd och får växa tillsammans med dina kollegor. Vi påverkar människors liv, ger så bra service som möjligt till våra invånare och ansvarar för att utveckla vår kommun varje dag. Tillsammans skapar vi möjligheterna.Heby är en liten kommun med ca 1500 elever där vi sätter elevernas välbefinnande och måluppfyllelse i fokus.Skolpsykologen är en viktig aktör i arbetet med att nå våra mål. Arbetsuppgifterna är varierande och du har stor möjlighet att själv påverka och lägga upp ditt arbete. Tjänsternas tjänstgöringsgrad kan komma att anpassas efter sökandes önskemål. Ditt up...

 • Company REGION STOCKHOLM in Vara
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Hos oss får du ett utvecklande och spännande arbete i ett högspecialiserat utredningsteam med kompetenta och trevliga kollegor.NU-teamet (neuropsykiatriska utredningsteamet) är ett interprofessionellt team, som utreder barn och ungdomar med komplexa neuropsykiatriska frågeställningar, ofta i kombination med neurologiska avvikelser. De flesta av barnen är i förskoleåldern.Utredningarna planeras och genomförs i tätt samarbete med övriga professioner,teamarbetet är centralt i mottagningens arbetssätt. Teamet består av arbetsterapeuter, logopeder, läkare, psykologer, sjukgymnaster och specialpedagoger.Som psykolog utför du kvalificerade neuropsykologiska bedömningar som en del i en bred utredning. Utredningarna varierar i omfattning och du har tillgång till ett stort testutbud. I arbetet ingår...

 • Company Hofors kommun in Vara
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt – oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. En sådan tillvaro kallar vi vänlig. Kommunen har cirka 9600 invånare och ungefär 1000 anställda. Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mera på Hofors Kommun satsar aktivt på förskola, skola och fritidshem. Huvudmålet är att förbättra resultaten och att tä...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters