Jobmonitor. Search results for Västerås kommun

47 Jobs found

Used filters:
 • Västerås kommunx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company Västerås kommun in Skå
  15.10.2019

  Hos oss får du utmanas och använda din kreativitet för att handleda andra i olika elevärenden på våra grundsärskolor. Här kan du verkligen bidra med din erfarenhet för att ge eleven bästa möjligheter till lärande i skolan!Centrala elevhälsan erbjuder stöd till pedagogisk verksamhet och utbildning. Som specialistfunktion har vi bland annat två stödteam, ett för grundskolan och ett för grundsärskolan. I stödteamet för grundsärskola arbetar du som specialpedagog eller speciallärare tillsammans med andra specialpedagoger, samordnare, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och kurator. Vi är ett team med specialistkompetens och vi arbetar ofta tillsammans i olika ärenden. Med stort engagemang tar vi oss an vårt uppdrag som handlar om att stötta och handleda våra enheter för att möta både ped...

 • Company Västerås kommun in Skå
  15.10.2019

  Är du en teknikintresserad problemlösare som vill jobba med något som verkligen syns? Bra, vi söker nämligen dig som är, eller har målet att bli, en expert på belysning i offentlig miljö. Just nu har vi möjligheten att utöka vår driftgrupp med ännu en belysningsingenjör som tillsammans med oss vill jobba för att leverera grymma belysningslösningar till stadens invånare och besökare. Inom Gatu- och trafikenheten finns det samlade ansvaret för stadens gator från planering och byggande till drift och underhåll. Vi som jobbar på enheten är trafikplanerare, projektledare och driftingenjörer. Totalt är vi 24 medarbetare inklusive enhetschef.  Driftgruppen består av 8 driftingenjörer och tekniker som var och en har sina egna expert- och ansvarsområden. Västerås är en snabbt växande stad vilket s...

 • Company Västerås kommun in Skå
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  På familjehemsenheten arbetar vi med rekrytering, utredning och coachning av familjehem. Vi är stolta över vårt uppdrag och gör skillnad för våra barn och ungdomar varje dag. På vårt kontor arbetar över 100 medarbetare fördelade på tre enheter med tre enhetschefer och 11 teamledare i huset. Du kommer att tillhöra familjehemsenheten där vi idag är ca 25 medarbetare, tre teamledare och en enhetschef.  Tillsammans har vi lång erfarenhet och stor kunskap inom socialt arbete. Familjehemsenheten ingår i Individ- och familjeförvaltningen. Följ oss gärna på Instagram: ARBETSUPPGIFTERI rollen träffar du familjer som vill bli uppdragstagare och gör en utredning och bedömning om familjen kan ta emot barn/ungdomar i sitt hem. Du kommer också att coacha familjehemmen genom att stötta och finnas där så...

 • Company Västerås kommun in Skå
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Är du undersköterska och vill arbeta med att skapa en meningsfull vardag för våra äldre? Nu söker vi på Rösegårdens äldreboende nya kollegor. Hos oss får du ett viktigt arbete där du gör skillnad. Rösegårdens äldreboende är ett boende för våra äldre med demenssjukdom. Vi skulle beskriva boendet som hemtrevligt. Det ligger i ett villaområde på Skälby med nära tillgång till natur och trädgård. Något som är ganska unikt för vår verksamhet är att du som undersköterska även lagar mat till våra kunder, därför ser vi gärna att du är intresserad och har kunskap om matlagning. Rösegårdens äldreboende ingår i Västerås stads Vård och omsorg. Läs gärna mer om vår förvaltning på ARBETSUPPGIFTERI din roll som undersköterska stödjer du våra kunder i deras vardag. Detta kan vara allt från deras personli...

 • Company Västerås kommun in Skå
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi söker två stadsjurister till juristgruppen inom Västerås stads stadsledning. Juristgruppen består idag av nio jurister som arbetar med olika specialistområden. Juristerna ansvarar gemensamt för hanteringen av de processer, krav och förelägganden som kommunen initierar eller ställs inför. De vanligast förekommande rättsområdena är socialrätt, skoljuridik, fastighetsrätt, avtalsrätt, upphandlingslagstiftning, kommunalrätt, och annan offentligt rätt så som offentlighet- och sekretesslagstiftning. Stadsjuristerna ansvarar även för vägledning och rådgivning gentemot handläggare, chefer, förtroendevalda och andra beslutsfattare. Lagandan och samarbetet är viktigt inom juristgruppen, och stämningen är lättsam och prestigelös. Sedan årsskiftet arbetar vi inte längre utifrån ett beställar- och ...

 • Company Västerås kommun in Skå
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vill du arbeta med fastighetsförvaltning? Trivs du i en yrkesroll där du får arbeta självständigt med många samarbetsytor samtidigt som du bidrar till att göra skillnad för stadens invånare? Då har vi rollen för dig. På fastighetsenheten ingår du i ett glatt och hjälpsamt gäng med stort stöd från chef och kollegor. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, både som människa och i ditt yrke.Fastighetsenheten är ett av Teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsområden och har en personalstyrka på cirka 70 medarbetare. Tillsammans ansvarar vi för förvaltningen av stadens fastigheter. Med fokus på våra kunders behov och önskemål arbetar vi kontinuerligt med hyreskontrakt, underhållsplaner, översyn av serviceavtal, ny- och ombyggnadsprojekt mm. Genom ett nära samarbete med stadens förvaltn...

 • Company Västerås kommun in Vara
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Gillar du att hålla ordning? Är du flexibel och öppen inför en variation av administrativa uppgifter? Då passar du bra att assistera verksamheten expectrum learning! Arenan expectrum är en mötesplats och koncept för att stärka Västerås som kunskaps- och innovationsnod. Här samlas skolelever, lärare, företag och organisationer i en gemensam miljö och vardagen består av både teknikaktiviteter, möten, kvällskurser och ett coworking space för i dagsläget ca 55 medlemsföretag. Tillsammans utgör vi en innovativ arena med stor variation på innehåll.Ett av expectrums uppdrag är att stärka teknikintresset. Det gör vi genom att hålla i teknikaktiviteter för skolklasser och fortbildningar för lärare. Dessutom erbjuder vi kvällskurser och lovaktiviteter för privatpersoner. Nu behöver vi stärka upp te...

 • Company Västerås kommun in Storå
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi söker en inspirerande, utvecklingsinriktad och samverkande ledare med koll på kultur- och samhällsfrågor som vill vara med och utveckla Västerås stadsbibliotek vidare. Under de kommande åren ska vi bland annat öppna nya bibliotek, utöka öppettiderna, starta upp verksamhet med en nyinköpt Biblioteksbuss, utveckla pop-up-bibliotek, stärka samverkan för barns läsning och inom Västmanland gå in i en gemensam bibliotekswebb och ett gemensamt biblioteksdatasystem. Dessutom ska vi ta fram en behovsanalys och lokalprogram för huvudbibliotekets lokaler. Är du rätt person? Vi är ett av de större folkbiblioteken i Sverige och består av huvudbiblioteket, fem stadsdelsbibliotek, bokbussen och det digitala biblioteket. Ett 60-tal personer arbetar med ett stort utbud av bibliotekstjänster. Varje år h...

 • Company Västerås kommun in Skå
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Har du kompetensen har vi möjligheterna. Är du kunnig inom projektledning och vill arbeta med facility management i en stor organisation där du får driva och samordna? Sök till Fastighetsenheten!Teknik- och fastighetsförvaltningen har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter. Vi ansvarar för stadens exploateringsverksamhet och fastighetsförvaltning. Inom Fastighetsenheten finns specialister inom bland annat förvaltning, projektledning, teknik, brand och säkerhet. Som facility management samordnare rapportera du direkt till bitr. enhetschef.  Med mod, stolthet och engagemang bidrar vi tillsammans, varje dag, till stadens mål.Fastighetsenheten ingår i Teknik och fastighetsförvaltningen. Läs gärna mer på ARBETSUPPGIFTERDu fokuserar på att erbjuda och koordinera olika tjänster inom f...

 • Company Västerås kommun in Skå
  08.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Söker du en skola som präglas av driv och engagemang och där du får ett gott samarbete? Varmt välkommen till Hahrska gymnasiet! I din roll kommer du ha möjligheter att utveckla andra, men med största sannolikhet kommer våra härliga elever att utveckla dig också. Vill du bli vår nya kollega? Hahrska gymnasiet erbjuder en stor bredd i yrkespraktiska gymnasieutbildningar med program inom Bygg- och anläggning, VVS- och fastighet, Frisör och stylist samt gymnasiesärskola och språkintroduktion. På gymnasiesärskolan erbjuder vi programmen för Fastighet, anläggning och byggnation och Hantverk och produktion. Eleverna läser i en inkluderad miljö vilket innebär att de helt eller delvis läser tillsammans med elever från skolans övriga program. Vi är stolta över att vara certifierade som branschrekom...

 • Company Västerås kommun in Skå
  08.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  En av våra kollegor har valt att gå vidare till annan tjänst inom vår enhet och vi söker därför efter en ny kollega till mottagningsteamet. Tycker du det är spännande med utmaningar och vill vara med i vidareutvecklingen av mottagning vuxen? Då har vi ett jobb för dig! Mottagning vuxen har sin placering på Bostadssociala enheten men arbeta tätt tillsammans med Enheten för vuxna med missbruk. Det unika med denna tjänst är att du får stora möjligheter att påverka, utveckla och utforma vår mottagning. Ni är 5 kollegor och en teamledare som tillsammans stöttar och hjälper varandra. Som socialsekreterare hos oss får du möjlighet att använda din kompetens inom socialt arbete och samtidigt utveckla dig vidare. Det är du som är västeråsarens första möte med individ- och familjeförvaltningen. Läs ...

 • Company Västerås kommun in Skå
  08.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Som avdelningschef får du kombinera ett nära ledarskap med verksamhetsutveckling. Genom smarta lösningar och effektivisering av processer är du med och lägger grunden för framtidens arbetssätt.Psykiatriboende Väster består av verksamheterna Knutens trapphusboende, Fredriksbergboendet, Vetterslunds gruppbostad, Lillhärads boende och gruppen med sjuksköterskor som arbetar på våra boenden. För oss är kvalitetsutveckling av största vikt. Just nu arbetar vi för att implementera Mobil omsorg som synliggör våra insatser och planering på ett mer transparant sätt. Genom detta säkrar vi att kundens behov blir tillgodosedda och vi blir mer effektiva i vårt arbete.Psykiatriboende Väster ingår i Vård och omsorgsförvaltningen. Läs gärna mer på ARBETSUPPGIFTERSom avdelningschef driver du utveckling av ...

 • Company Västerås kommun in Skå
  08.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vill du bidra till att Västerås stads stadsbibliotek levererar bästa möjliga service? Vi söker dig som vill vara med och göra våra bibliotek till den självklara mötesplatsen med en varm och inbjudande atmosfär. Västerås stadsbibliotek är ett av de större folkbiblioteken i Mellansverige med cirka 60 medarbetare. Vi har ett huvudbibliotek, fem stadsdelsbibliotek, en bokbuss och en webbplats, och vi befinner oss i ett spännande expansivt skede.  Vi arbetar för att varje dag leva upp till Västerås stads värdegrund  Alltid bästa möjliga möte och erbjuder invånarna i Västerås ett stort utbud av bibliotekstjänster. Som medarbetare hos oss har du stora möjligheter till att utveckla och utvecklas. Du blir en del av en spännande och dynamisk organisation, som präglas av nytänkande och engagemang. U...

 • Company Västerås kommun in Vara
  05.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Nu skapar vi en ny tjänst inom barn- och ungdomsenheterna i socialtjänsten i Västerås. Vi letar efter dig som vill vara med från början. Vi har lyssnat på vad våra socialsekreterare tycker är viktigt. Utifrån det har vi skräddarsytt en roll som vi hoppas att du tycker låter spännande. Ta nästa steg i din karriär och bli en av våra Seniorhandläggare. På samhällsvårdsenheten arbetar ett stort och härligt gäng socialsekreterare, teamledare, specialistfunktioner och administratörer som tillsammans gör skillnad varje dag. Vi har som uppdrag att följa upp och utreda ärenden som rör barn och unga upp till 21 år, som är placerade utanför det egna hemmet. På vår enhet står relationen med barnet i centrum och vi arbetar hela tiden med att hjälpa våra barn eller ungdomar med att bli trygga och själv...

 • Company Västerås kommun in Skå
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i arbetet mot våld i nära relationer? Vi söker nu nya kollegor med stort engagemang som vill vara med och arbeta för att förbättra arbetet kring denna utmanade och aktuella samhällsfråga. Sök tjänsten och få ett jobb där du gör skillnad!På vår enhet Stöd och skydd arbetar idag engagerade socialsekreterare och teamledare som brinner för att göra skillnad i samhället. Vi är en relativt ny enhet som arbetar mot alla delar i nära relationer där det förekommer våld, med både de våldsutsatta, våldsutövare och barnen i dessa relationer. Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din breda kompetens inom socialt arbete. Vi vill att du har ett mod att göra skillnad och att du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och din verksamhet.Enhete...

 • Company Västerås kommun in Skå
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Söker du ett arbete där du får vara med och bidra, stödja och göra skillnad för elever med behov av särskilt stöd? Nu söker vi på Rönnbyskolan en elevassistent.  Vill du bli vår nya kollega?Rönnbyskolan är en av Västerås grundskolor och har elever från förskoleklass upp till år 9. Vi är en liten skola med stora möjligheter och arbetar hela tiden för att ligga i framkant. I vår förskoleklass arbetar vi för att barnen ska utveckla respekt och hänsyn för varandra, att de ska känna sig trygga och lita på sin egen förmåga. Vi vill väcka en nyfikenhet och lust att lära och lägger stort fokus på sociala färdigheter samt språk- och matematikutveckling i både lek som i mer styrda former. Vårt mål är att skapa en trygg skola med valfrihet, engagemang och trivsel. Läs gärna mer om oss och vår skola ...

 • Company Västerås kommun in Skå
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Är du en utbildad barnskötare som brinner för att skapa lust och nyfikenhet till lärande genom lek och samspel? På Norra Vallbyskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Samverkan med föräldrarna är väldigt viktig för oss  samarbetet lägger en god grund för det livslånga lärandet. Att alla elever ska känna en glädje och trygghet, ha möjlighet att utvecklas och få stärkt självkänsla är vårt mål. För det behöver vi de skickligaste pedagogerna. Vi har nära till flera skogsområden där många av skolans, förskoleklassens och fritidshemmens aktiviteter genomförs. Vi arbetar för att, i samverkan med föräldrarna, ge barnen en god grund för det livslånga lärandet och vi stödjer barnen i utvecklingen av deras sociala förmågor.Är du nyfiken på att läsa mer om Norra Vallbyskolan och hur ...

 • Company Västerås kommun in Bor
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vill du ha ett arbete där du varje dag får göra skillnad för människor med beroende- och missbruksproblematik? Vi söker nu en trygg och prestigelös behandlingsassistent till vårt särskilda boende på Markörgatan. Är du vår nya kollega?Särskilda boenden inom individ och familjeförvaltningen erbjuder behandlingsprogram och öppenvård för människor med olika typer av beroende- och missbruksproblematik. På Markörgatan bor personer med både psykisk funktionsnedsättning och missbruk, det vill säga personer med samsjuklighet. Allt arbete utgår från visionen ”Alltid bästa möjliga möte”, vilket innebär att alla möten med kunder, medarbetare, beställare, anhöriga, samverkanspartners, leverantörer och andra präglas av kunskap och omtanke.Enheten ingår i förvaltningen Individ och familjeförvaltningen, ...

 • Company Västerås kommun in Skå
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vi ombildar nu vår enhet för didaktik och ämnesutveckling och byter namn till Grundskolans forsknings- och skolutvecklingsenhet från 1 januari 2020. Nu söker vi dig som ska leda enheten. Ett spännande och viktigt uppdrag! Vi vill ha dig som är en duktig och erfaren ledare, med förmågan att inspirera, våga utmana och höja blicken. Med din kompetens och erfarenhet kommer du tillsammans med dina medarbetare bidra till en förflyttning där vi tillsammans blir ännu starkare i vårt arbete med att stödja skolor i arbetet mot högre måluppfyllelse och stärkt likvärdighet. Välkommen till oss!Grundskolans forsknings- och skolutvecklingsenhets uppdrag blir att stödja skolutveckling på vetenskaplig grund i alla stadens kommunala grundskolor utifrån de behov som är identifierade inom ramen för det syste...

 • Company Västerås kommun in Skå
  04.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vill du vara med och påverka elevernas väg in i framtiden? ”En levande skola med glädje och lust för lärandet”. Det är utmärkande för Skiljeboskolan. På Skiljeboskolan arbetar många personer med olika kompetenser och vi är idag 45 medarbetare och ca 340 elever i åk 7-9. Skiljeboskolan är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas, där fokus på kunskapsresultaten styr vårt arbete med arbetsro i klassrummen, elevernas trygghet och trivsel och gemensamma arbetssätt som innebär samarbete i alla former. Vi alla har ett gemensamt mål, elevens bästa. Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet, utvecklas optimalt och nå sina kunskapsmål. Ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt när det gäller att skapa en väg till framtiden för eleverna. Att varje elev blir sedd tycker vi på Skiljebos...

 • Company Västerås kommun in Skå
  03.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Är du en ledare som har förmåga att balansera lyhördhet med struktur? Känner du dig redo att, tillsammans med medarbetarna vid Sofiaskolan, lyfta den pedagogiska verksamheten till nästa nivå? Är du en kreativ person som samtidigt har ett tydligt och strukturerat arbetssätt? Toppen – då kanske du är Sofiaskolans nya rektor!Sofiaskolan ingår i Västerås stads grundskoleverksamhet och är en grundsärskola för elever med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Enheten har heldagsverksamhet med skola, fritidshem och fritidsklubb. Här går ett 30-tal elever i åldrarna 6–16 år fördelade på klasser om cirka 5 elever. Skolans inriktning är individualiserad specialpedagogik och vårt arbetssätt präglas av en strukturerad och tydliggörande visuell pedagogik i vilken pedagogerna u...

 • Company Västerås kommun in Skå
  03.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vill du fortsätta att utveckla förskolan tillsammans med oss?Vi arbetar för en likvärdig förskola där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I våra förskolor ska alla barn och pedagoger ges samma möjlighet att trivas och utvecklas i sin takt. Vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre och för att vara framtidens förskolor.Här får du ett stort kollegialt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi är en stor organisation med många stödfunktioner som du och dina kollegor kan ta hjälp av för att komma framåt i ert arbete. Vi har specialpedagoger, pedagogistor, logoped och IKT-coach. Allt för att du och dina kollegor ska få rätt verktyg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att utvecklas.För att vara en förskola i framkant behöver vi hela tiden a...

 • Company Västerås kommun in Ånge
  03.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Är du lärare i fritidshem och nyfiken på Västerås stads grundskolor? Se hit! Det här är en samlingsannons för samtliga fritidshemstjänster inom Västerås stad. Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och fritidshemmen med dess pedagoger spelar en viktig roll i den visionen! Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov och för dig som pedagog möjlighet att arbeta med aktiviteter som stärker eleven/gruppen i deras skolgång.Jag älskar att jobba som lärare i fritidshem för att jag känner att jag får någonting tillbaka. Det är så roligt att vara med barnen på deras resa...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Är du bra på att bygga relationer, stötta lite extra och jobba resultatinriktat? Nu har du som är lärare chansen att arbeta i kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Vi vill skapa en skolgång som ger bästa möjliga start för barn och ungdomars kunskap och lärande. För att lyckas med detta behöver vi de skickligaste lärarna. Att jobba som lärare i Västerås stad innebär att du arbetar för Västmanlands största arbetsgivare och du får du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll utan att byta arbetsgivare.Vi söker en speciallärare inriktning matematik till årskurs 7-9 som gillar att undervisa och skapa relationer med eleverna. Du är bra på att stötta lite extra och jobba resultatinriktat. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är idérik och kan anpassa dig efter elevers individu...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Är du fysioterapeut och redo för nya utmaningar? Vi här på Rehabenheten behöver fylla på vårt team med ytterligare kompetens!Välkommen till Rehabenheten äldreomsorg. Vi arbetar mot särskilda boenden, hemsjukvården och korttidsenheter inom staden. Vi är stolta över att vara en del av den välfärd som Västerås stad litar på. På Rehabenheten arbetar vi flexibelt, mobilt och i team. Vi vill hänga med i utvecklingen och skapa möjligheter för våra kunder. Det är också viktigt att våra medarbetare trivs, därför gör vi allt vi kan för att erbjuda en arbetsmiljö som innebär eget ansvar, variation och utvecklingsmöjligheter.Med värdegrunden ”Alltid bästa möjliga möte” driver vi framgångsrikt vår verksamhet inom vård och omsorg. Läs mer om vår förvaltning på . ARBETSUPPGIFTERVi erbjuder dig ett själv...

 • Company Västerås kommun in Bor
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Är du barnskötare? Se hit! Nu söker vi på Fyrtornets förskola en barnskötare. I yrkesrollen har du ett viktigt uppdrag att alltid bidra till bästa möjliga möte med barn, föräldrar och dina kollegor. Är du den vi söker?Fyrtornets förskola är granne med Mälarens kant. Runt omkring finns också grönområden där barnen gärna vistas. Vi är en förskola som kännetecknas av en strävan att verkställa läroplanen på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Vi lever idag i ett digitalt samhälle och vi hänger väl med i den utvecklingen. Vi tycker att det är viktigt att ge alla barn samma möjligheter att ha en god grund att stå på. Därför arbetar vi lyhört med barnen som utgångspunkt i det vi gör. Vi som vistas på Fyrtornets förskola är 11 medarbetare, både förskollärare och barnskötare. Vi har plats för närmare...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Välkommen till Barkarö skola! Till vårterminen söker vi två kollegor som kan undervisa våra elever i mellanstadiet. Är du den vi söker?Barkaröskolan ligger i Barkarö och här går cirka 290 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vår skola inramas av vacker natur, närhet till skogen och en miljö som skapar en rofylld och trygghet hos våra elever. Vi har goda kunskapsresultat och värnar om en god arbetsmiljö för samtliga elever och våra 35 medarbetare. Vi anser att allas elever är allas elever. Detta innebär att samtliga medarbetare på vår skola har ett gemensamt ansvar för varje barn i vare sig förskoleklass, skola eller på fritids. Vi vet att detta skapar en trygghet för våra elever. Skolans fritidshem är indelat i två grupper. En för förskoleklass och åk 1 och en för åk 2 och up...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Är du bra på att bygga relationer, stötta lite extra och jobba resultatinriktat? Nu har du som är lärare chansen att arbeta i kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Vi vill skapa en skolgång som ger bästa möjliga start för barn och ungdomars kunskap och lärande. För att lyckas med detta behöver vi de skickligaste lärarna. Att jobba som lärare i Västerås stad innebär att du arbetar för Västmanlands största arbetsgivare och du får du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll utan att byta arbetsgivare.Vi söker en hemkunskapslärare till årskurs 7-9 som gillar att undervisa och skapa relationer med eleverna. Du är bra på att stötta lite extra och jobba resultatinriktat. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är idérik och kan anpassa dig efter elevers individuella behov och fö...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Vill du ha ett varierande arbete där du får möjlighet att arbeta serviceinriktat med IT i skolmiljö? Då ska du söka tjänsten som IT-administratör till Västerås stads grundskoleverksamhet. De kommunala skolverksamheterna erbjuder pedagogisk verksamhet och utbildning från förskola till gymnasium för barn och ungdomar i och omkring Västerås. För vuxna erbjuder vi en väl utbyggd vuxenutbildningsverksamhet. Vi har behöriga medarbetare som brinner för barnens och elevernas bästa. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av såväl modern pedagogik som teknik och samarbetar med närsamhället, näringsliv, högskola samt andra kommuner och länder. Vårt mål är att ge barn och elever mod, självförtroende, rätt kunskap och kompetens för att kunna nå sina drömmars mål. I vårt arbete ...

 • Company Västerås kommun in Malå
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Glädje, nyfikenhet och lust till lära i en mångkulturell miljö är komponenter som beskriver en dag i vår förskola. Vill du ha det som din arbetsplats? Nu söker Ekhamra förskola dig med erfarenhet från förskoleverksamhet för rollen som barnskötare. Vore det något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Ekhamra förskola ligger i närheten av Viksängs centrum. Ekhamra är en solitär förskola, vilket betyder att vi bara har en barngrupp. Förskolan finns i ljusa lokaler med en ovanligt stor och härlig naturtomt. Vi som arbetar på Ekhamra förskola är välutbildade pedagoger med ett brinnande engagemang. Vår uppgift är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och glädje. Ekhamra är också en mångkulturell förskola.Läs gärna mer om oss och vår förskola på ....

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Är du lärare och vill ha ett viktigt uppdrag i att utbilda framtidens medarbetare?  Vi söker dig som tillsammans med oss vill ge våra elever möjlighet till ett lärande som bygger på delaktighet, inflytande, personlig utveckling samt förmågan att arbeta i team.Tranellska har Västerås mest erfarna utbildare inom hotell-, turism-, restaurang- och bageri. Här studerar cirka 180 gymnasieelever och 40 vuxenstuderande. Vi är en del av Västerås stads Skolverksamheter, vilket gör att du har stora möjligheter till utbyte med andra lärare inom ditt ämne.Vi har ett mycket nära samarbete med branschen och näringslivet. Det innebär att vi kan erbjuda intressanta och framtidsinriktade utbildningar till våra elever och blir en viktig aktör i att tillgodose branschens behov av arbetskraft. Tranellska håll...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  IKT-enheten har som uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling samt att stödja det pedagogiska och administrativa arbetet med digitala förutsättningar för hela skolverksamheten inom Västerås stad. Vår vision är att Västerås år 2022 ska vara en ledande skolstad där alla barn, elever och studerande har tillgång till bästa möjliga lärande. Inom digitalisering kraftsamlar vi just nu och vi har tagit fram en gemensam digitaliseringsstrategi. Därför söker vi nu en ny engagerad och kompetent medarbetare som vill vara med och infria vår målbild och stödja digitala utvecklingen för skolstaden Västerås.  IKT-enheten ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Mer information om förvaltningen hittar du på ARBETSUPPGIFTERSom utvecklingsledare Infrastruktur ansvarar du för att driva kontinuerlig utve...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Vill du arbeta på en arbetsplats där dina arbetsuppgifter är betydelsefulla och gör skillnad för våra barn och ungdomar i samhället? Då är utredningsenheten rätt arbetsplats för dig! Vi växer och behöver stärka upp vårt team med fler socialsekreterare. På utredningsenheten gör vi utredningar och öppna insatser för barn och unga i åldern 0-18 år. Här får du tillsammans med dina 45 engagerade och hjälpsamma kollegor arbeta för våra barns trygghet. Vi är de trygga vuxna som finns där och står upp för barnen. Hos oss får du ett nära och stödjande ledarskap av våra teamledare som du har regelbundna avstämningar med. Du får också en god introduktion för att på bästa sätt komma in i arbetet och utvecklas din roll. Dessutom får du ta del av en uppskattad kompetens- och utbildningsplattform som vå...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Vill du arbeta med att stötta och motivera individer med missbruks- och beroendeproblematik? Vi söker nu en behandlingsassistent till oss på Missbruksmottagningen. Hos oss får du möjlighet att verkligen göra skillnad för individer och deras framtid. Vill du bli vår nya kollega?Missbruksmottagningen är en av tre behandlingsverksamheter inom Öppenvård missbruk. Hos oss blir du en del av sju engagerade kollegor som tillsammans erbjuder stöd-, motivations- och behandlingssamtal i olika former till vuxna personer med alkohol, drog- eller spelmissbruk. Vi har ett nära samarbete och samordning inom teamet och samverkar även med andra aktörer i samhället. Vill du se hur vi arbetar och följa vår vardag får du gärna gå in och följa Individ- och familjeförvaltningen på Instagram: /Öppenvård missbruk...

 • Company Västerås kommun in Norberg
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Västerås stads socialtjänst är ständigt i rörelse för att skapa de bästa förutsättningar för dem vi är till för. Nu söker vi dig som kan leda i förändring och som gillar att få stora möjligheter att forma och påverka din egen enhet.Familjerättsgruppen svarar för det familjerättsliga arbetet i Västerås, Köping, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Arbetsgruppen består av 2 teamledare och 12 familjerättssekreterare med stor erfarenhet och hög kompetens i arbetet med samarbetssamtal, faderskap/föräldraskap, vårdnad- boende och umgänge, adoptioner och umgängesstöd. Vi har en umgängesstödsverksamhet inom vår öppenvård. Serveringstillstånd består av 3 medarbetare som med stort ansvarstagande handlägger ärenden enligt alkohollagens bestämmelser. Serveringstillstånd har nära samverkan med polis...

 • Company Västerås kommun in Vara
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Nu utvecklar vi verksamheten mot ett mer sammanhållet och relationsskapande arbete gentemot familjerna vi möter och arbetar för. Vill du leda den nya enheten som tar form under hösten 2019?Här kan du läsa mer om Individ- och familjeförvaltningen: ARBETSUPPGIFTERSom chef för den nya enheten får du stora möjligheter att påverka utformningen av den. Du blir högst delaktig i en resa mot en socialtjänst som arbetar mer sammanhållet och integrerat. Nu utvecklar vi verksamheten så att vi bygger ännu större förtroende och ännu bättre relationer med familjerna vi möter och arbetar för. Så långt det är möjligt ska vi undvika handläggarbyten och överlämningar och det är viktigt att samma medarbetare finns kvar från anmälan/ansökan, utredning och uppföljning till avslut. Från ax till limpa.  Tillsam...

 • Company Västerås kommun in Vara
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Nu erbjuder vi en ny spännande roll inom skolan med fokus på ledarskap och administration. Som avdelningschef arbetar du tillsammans med vår nya rektor för att skapa en skola som präglas av trygghet och glädje där elever trivs, når sina mål och har stor tilltro till framtiden. Välkommen till Malmabergsskolan!Malmabergsskolan är en F-6 skola med cirka 300 elever. Vi är runt 40 medarbetare som varje dag arbetar för att våra elever ska ha en så bra skolgång som möjligt. Vår riktning är att alltid arbeta tillsammans som en helhet för att skapa förutsättningar för en välfungerande skola. En av nyckelfaktorerna för detta är att vi kommunicerar och drar nytta av varandras kompetens. Vi är alla här för varje elev. Just nu arbetar vi i klassrummet mycket med kooperativt lärande som skapar andra sä...

 • Company Västerås kommun in Bor
  02.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Tritons förskola söker barnskötare. I yrkesrollen har du ett viktigt uppdrag att alltid bidra till bästa möjliga möte med barn, föräldrar och dina kollegor. Är du en av dem vi söker?Tritons förskola är belägen på nybyggda Öster Mälarstrand. Runt omkring finns lekplatser och grönområden där barnen gärna leker. Förskolan togs i bruk i januari 2018 i helt nybyggda lokaler förlagda i bottenplanet av ett flerfamiljshus. Triton är en förskola som kännetecknas av en strävan att verkställa läroplanen på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Vi lever idag i ett digitalt samhälle och vi hänger väl med i den utvecklingen. Vi tycker att det är viktigt att ge alla barn samma möjligheter att ha en god grund att stå på. Därför arbetar vi lyhört med barnen som utgångspunkt i det vi gör. Vi har ett gott och öp...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Som biträdande rektor hos oss fokuserar du på ledarskap, elevhälsoarbete och skolutveckling. Var med på vår spännande resa till att bli Mälarparksskolan.Storängsskolan är en mindre välkomnande F-6 skola som ligger i de östra delarna av Västerås med promenadavstånd till både grönområden och Mälaren. Vi står inför förändringar och är stolta över att inom ett par få flytta till nybyggda lokaler på Öster Mälarstrand och bilda Mälarparksskolan. Detta skapar helt andra förutsättningar och möjligheter för oss att utveckla vår undervisning och vara kreativa med arbetssätt för att skapa en trygg och bra skola. Som biträdande rektor är du ett viktigt stöd till rektor i denna förändringsprocess.Storängsskolan tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer på      ARBETSUPPGIFTERSom biträd...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Vill du ha ett arbete där du får vara med och lägga grunden för ungdomars framtid? Nu söker vi på Carlforsska gymnasiets Introduktionsprogram vår andra studie- och yrkesvägledare. Kanske är just du vår nya kollega? Våra Introduktionsprogram ligger i centrala lokaler och på Bäckby park. Vi delar lokaler med Carlforsska gymnasiet och deras nationella program. På enheten finns cirka 300 elever och drygt 40 medarbetare. Du får arbeta med elever som läser något av våra individanpassade och flexibla introduktionsprogram och förbereder sig för sitt nästa steg inom gymnasiekolan, vuxenutbildning eller ut i arbetslivet. Hos oss är helhetssyn, intresse och engagemang för elevens utveckling mot uppsatta mål och nästa steg en grundpelare. Vi har utbildning av hög kvalitet, men också trivsel, gemenska...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  På Piltorpsskolan söker vi nu efter dig som kan utveckla och undervisa våra elever i svenska som andra språk. Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!Piltorpsskolan finns på norra Gryta med både villaområden och flerfamiljshus i närheten. Vi har också skog och natur runt omkring oss som vi gärna nyttjar. Hösten 2018 innebar en nystart för skolan då vi förenades under ett tak och du välkomnas att vara en del av den framåtanda som detta medför på skolan: Piltorpsskolan – en skola under ett tak med blick mot omvärld och framtid. Vi är cirka 45 medarbetare och arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga miljö för våra elever, deras föräldrar och självklart oss själva. Vi värnar om samarbete och jobbar mycket i arbetslag. Vi kan garantera dig ett samarbete med kompetenta koll...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Vi söker dig som vill jobba praktiskt med drift och underhåll av Skultunas gator, parker och fritidsanläggningar. Vi erbjuder ett variationsrikt och ansvarsfullt jobb i vårt team som alltid strävar åt att leverera bästa möjliga service till Skultunas invånare och besökare.  Du kommer att tillhöra enheten Teknik och Fritid som ansvarar för Skultunas gator och vägar, parker och fritidsanläggningar. På enheten jobbar 7 stycken anläggningsarbetare med blandade bakgrund och erfarenhet. Vi är ett sammansvetsat gäng som älskar att ha kul på jobbet. Teknik och Fritid är en del av Skultuna kommundelsförvaltning som erbjuder tjänster inom barnomsorg, skola, kultur, vård och omsorg och teknik och fritid. Hos oss jobbar ca 350 medarbetare med att få hela Skultuna att fungera.  ARBETSUPPGIFTERDina arb...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Vi söker nu dig som brinner för att coacha och stötta barn och ungdomar! Rollen som lärarassistent är något helt nytt och vi söker en kollega som vill vara en viktig vuxen för våra elever.Piltorpsskolan finns på norra Gryta med både villaområden och flerfamiljshus i närheten. Vi har också skog och natur runt omkring oss som vi gärna nyttjar. Hösten 2018 innebar en nystart för skolan då vi förenades under ett tak och du välkomnas att vara en del av den framåtanda som detta medför på skolan: Piltorpsskolan  en skola under ett tak med blick mot omvärld och framtid. Vi är cirka 45 medarbetare och arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga miljö för våra elever, deras föräldrar och självklart oss själva. Vi värnar om samarbete och jobbar mycket i arbetslag. Vi kan garantera dig ett samarbete...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nu söker vi en specialpedagog till vårt elevhälsoteam. Hos oss kommer du att tillhöra ett arbetslag som arbetar tillsammans för våra elevers bästa.Carlforsska gymnasiet är en väletablerad skola som erbjuder Estetiska programmet, International Baccalaureate IB, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Här arbetar vi för att alla våra ca 500 elever ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper, personlighet och kreativitet. För att leva upp till det erbjuder vi stöd och uppmuntrar dem till att våga prova nya saker. Vi har ett modernt och varierat arbetssätt där vi försöker skräddarsy individuella lösningar som passar våra elever. Vi erbjuder en utbildning av hög kvalitét, en stor gemenskap och en god stämning – allt för att skapa en lärorik och stimulerande gymnasietid....

 • Company Västerås kommun in Bara
  02.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Är du lärare och nyfiken på Västerås stads grundskolor? Se hit! Det här är en samlingsannons för samtliga lärartjänster med undervisning i årskurs 7-9."Att arbeta som lärare i Västerås stad innebär att man har många kollegor över hela staden. Det i sin tur leder till att man snabbt och smidigt kan få tips, råd och utvecklingsmöjligheter."  Anders, lärare i Västerås stad.Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och för att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna! Vi vill att du tillsammans med oss ska känna stolthet och växa i din roll som lärare. Hos oss finns en mångfald av kunskap bland vår kompetenta personal och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Hos oss blir du en del av en stor skolorganisation där du kan få möjligheter till ...

 • Company Västerås kommun in Bara
  02.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Är du lärare och nyfiken på Västerås stads grundskolor? Se hit! Det här är en samlingsannons för samtliga lärartjänster med undervisning i årskurs 1-6. "Att arbeta som lärare i Västerås stad innebär att man har många kollegor över hela staden. Det i sin tur leder till att man snabbt och smidigt kan få tips, råd och utvecklingsmöjligheter."  Anders, lärare i Västerås stad.Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och för att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna! Vi vill att du tillsammans med oss ska känna stolthet och växa i din roll som lärare. Hos oss finns en mångfald av kunskap bland vår kompetenta personal och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Hos oss blir du en del av en stor skolorganisation där du kan få möjligheter till...

 • Company Västerås kommun in Skå
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Att jobba som avdelningschef inom Västerås stad Vård och Omsorg betyder möjlighet att påverka, att göra skillnad och att leda medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Karlslunds servicehus söker nu två nya avdelningschefer och vi undrar om du kanske är en av dem?Västerås stad Vård och Omsorg är en utförarorganisation. Vi driver verksamhet inom två områden: äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vårt viktiga uppdrag är att skapa möjligheter för människor i Västerås att leva ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv. Servicehuset Karlslund ligger ca 700 meter från Stora torget, utefter Svartåns kant och kännetecknas av ett varmt och inkluderande arbetsklimat.Läs gärna mer om förvaltningen Vård och Omsorg på länk: ARBETSUPPGIFTERAtt jobba som avdelningsch...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Västerås kommun Edit filters