Jobmonitor. Search results for Stockholms universitet

48 Jobs found

Used filters:
 • Stockholms universitetx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company Stockholms universitet in Ånge
  15.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-11.Psykologiska institutionen är en stor och kreativ arbetsplats med ca 180 anställda, som bedriver utbildning och forskning inom psykologi. Över 1 000 personer studerar på våra olika utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar. Vid institutionen arbetar idag cirka 22 personer inom den tekniska och administrativa avdelningen med personal-, ekonomi-, teknik- och lokalfrågor samt utbildningsadministration.ArbetsuppgifterSom projektekonom arbetar du nära forskarna med ekonomin för forskningsprojekt. Arbetet innebär att vara ett bollplank/stöd och rådgivare till forskare i deras forskningsprojekt. Du är en av tre ekonomer inom den tekniska och admi...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  15.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-01.Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.Ämne/ämnesbeskrivningBarn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  11.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Institutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati. Mer information hittar du på vår webbplats: stressforskning.su.se.Anställningen är placerad inom Enheten för epidemiologi. Inom enheten bedrivs forskning om sambanden mellan olika riskfaktorer och ohälsa, speciellt fokuserar vi på arbetsrelaterad stress i relation till fysisk och psykisk ohälsa.ProjektbeskrivningKognitiv dysfunktionalitet, såsom kognitiv nedsättning och...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  11.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Verksamheten är organiserad i tre forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati, Stockholm. Mer information hittar du på: stressforskning.su.se.Anställningen är placerad inom Enheten för epidemiologi och knuten till forskningsprojektet ”Bli äldre, arbeta längre: arbetsförhållandenas roll”.ProjektbeskrivningRunt om i världen har en åldrande befolkning identifierats som en av 2000-talets mest betydelsefulla sociala förändringar, med påverkan på de flesta sektorer av ...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  10.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2019-08-08.Språkstudion är Humanistiska fakultetens resurscentrum för språk vid Stockholms universitet. Vi administrerar och utvecklar resurser och miljöer för språk- och språkrelaterade ämnen. Personalgruppen består av en föreståndare, en systemansvarig, en administratör samt expeditionspersonal. Välkommen till vår webbplats för information om vår verksamhet: .ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna innebär att• tjänstgöra på schemalagd dag- och kvällstid vid Språkstudions expeditionsdisk och där ge adekvat service och stöd till studenter, lärare, administratörer och andra besökare• hålla introduktioner till Språkstudions resurser för enskilda studenter, studentgrupper, lärare och andra användare• ansvara för förberedelser för och uppstä...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  10.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-07-31.Filosofiska institutionen är en institution inom Humanistiska fakulteten med 58 anställda och ca 1 500 studenter per läsår. Verksamheten vi institutionen omfattar undervisning och forskning inom praktisk filosofi och teoretisk filosofi samt externa kurser i vetenskapsteori.Institutionen söker två projektledare på deltid (50 %) för projektet ”Faktabaserad pedagogisk utveckling del 2: Implementering”.ArbetsuppgifterDen som anställs ska undervisa mindre studentgrupper i arbetet med kurslitteraturen (så kallade "tutorials") och delta aktivt i olika pedagogiska initiativ för att verka för en högre prestationsgrad med bibehållen kvalitet samt att skapa ett inkluderande klassrum.KvalifikationerFör anställningen krävs relevant högskol...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  10.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2019-07-30.Institutionen för material- och miljökemi (MMK) vid Stockholms universitet är en ledande och världskänd institution när det gäller oorganiska synteser och strukturkarakterisering. MMK är en av de större institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten med ca 130 anställda och ca 200 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är: porösa material, biobaserade material och elektronmikroskopi.Projektbeskrivning och arbetsuppgifterVi söker en kreativ och driven forskare till ett projekt för strukturstudier av porösa material med hjälp av elektrondiffraktion och röntgendiffraktion. I projektet ingår även syntes av nya porösa material för katalys. Forskaren kommer att arbeta inom en stor grupp av forskar...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  05.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-08-19.Stressforskningsinstitutet är ett ledande forskningscentrum inom områdena stress, sömn och hälsa.ProjektbeskrivningAnställningen är inom Epidemiologienheten och är relaterad till forskning inom projektet “Sustainable Work in an Ageing Population (SWAP): Multinational analyses of the social, occupational and health-related determinants of working life expectancy.” Det övergripande målet med projektet är därför att använda några av de mest lämpade kohortstudierna från avancerade västerländska ekonomier för att undersöka bestämningsfaktorer för förväntad arbetslivslängd (WLE), vilket ett holistiskt mått på aktivt arbetsmarknadsdeltagande. De specifika målen är att modellera WLE i relation till:1) socio-demografi (kön, utbildning...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  05.07.2019 Updated on: 11.07.2019

  vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-08-19.Stressforskningsinstitutet är ett ledande forskningscentrum inom områdena stress, sömn och hälsa.ProjektbeskrivningAnställningen är inom Epidemiologienheten och är relaterad till forskning inom projektet “Sustainable Work in an Ageing Population (SWAP): Multinational analyses of the social, occupational and health-related determinants of working life expectancy.” Det övergripande målet med projektet är därför att använda några av de mest lämpade kohortstudierna från avancerade västerländska ekonomier för att undersöka bestämningsfaktorer för förväntad arbetslivslängd (WLE), vilket ett holistiskt mått på aktivt arbetsmarknadsdeltagande. De specifika målen är att modellera WLE i relation till:1) socio-demografi (kön, utbildning...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2019-07-25.Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och kompetenscentrum för andraspråksutveckling och för nyanländas och andra flerspråkiga barns/elevers lärande inom alla skolformer. NC är förlagt till Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik. Enligt den förordning som styr verksamheten syftar den till förbättrade förutsättningar för barns, ungdomars och vuxnas andraspråks- och kunskapsutveckling. NC utgör härvidlag en länk mellan forskning, myndigheter, skola och offentlighet. Läs mer om verksamheten på: .ArbetsuppgifterVi söker nu en medarbetare som i samråd med föreståndare och en intern utvecklingsgrupp ska ha övergripande ansvar för samordningen av NC:s förändringsarbete sam...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2019-07-25.Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och kompetenscentrum för andraspråksutveckling och för nyanländas och andra flerspråkiga barns/elevers lärande inom alla skolformer. NC är förlagt till Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik. Enligt den förordning som styr verksamheten syftar den till förbättrade förutsättningar för barns, ungdomars och vuxnas andraspråks- och kunskapsutveckling. NC utgör härvidlag en länk mellan forskning, myndigheter, skola och offentlighet. Läs mer om verksamheten på: .Inom vuxenutbildningen har NC identifierat ett stort utvecklingsbehov vad gäller utbildningar som integrerar andraspråksutveckling och yrkesutbildning.ArbetsuppgifterVi söker n...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid IT-avdelningen. Sista ansökningsdag: 2019-08-15.Vi söker nu en person som vill ta sig an utmaningen att gå in i en roll som beslutstödsutvecklare. Vi vänder oss till dig som vill vidareutvecklas i en spännande miljö och tillsammans med oss ta ansvar för att utveckla vår organisation och våra tjänster i linje med visionen och våra uppdragsgivares behov. Vi värnar om varandra och har roligt på jobbet. Vi sitter i moderna lokaler mitt på campus i Frescati.ArbetsuppgifterI rollen som beslutstödsutvecklare kommer du att ingå i ett team om tre beslutstödsutvecklare på universitetets IT-avdelning. Du kommer att arbeta med utvecklingsprojekt och ha ett nära samarbete med verksamhetens representanter och beslutsfattare. Vi arbetar utifrån förvaltningsmodellen pm3 och ramverket ITIL. Du kommer ...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2019-07-25.Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och kompetenscentrum för andraspråksutveckling och för nyanländas och andra flerspråkiga barns/elevers lärande inom alla skolformer. NC är förlagt till Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik. Enligt den förordning som styr verksamheten syftar den till förbättrade förutsättningar för barns, ungdomars och vuxnas andraspråks- och kunskapsutveckling. NC utgör härvidlag en länk mellan forskning, myndigheter, skola och offentlighet. Läs mer om verksamheten på: .ArbetsuppgifterVi söker nu en person som ska fungera som ett administrativt nav i verksamheten. De i hög grad självständiga och varierade arbetsuppgifterna riktas såväl mot den...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-07-16.Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter per läsår.ArbetsuppgifterAdministration, studievägledning, antagning och rekrytering avseende internationella utbytesstudier inom juristprogrammet och till de internationella masterprogrammen. Vägledningen sker via personliga samtal, telefon och e-post. Internationella tjänsteresor förekommer. Andra vanligen förekommande uppgifter är skapande och uppdatering av marknadsföringsmaterial och innehåll på webbplatsen, att hålla i informationsmöten för ut- och inresande studenter och underhålla befintliga internationella kontakter, partners och nätverk. Även översättningar av akademiska texter ingår i anst...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-07-16.Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter per läsår.ArbetsuppgifterBefattningen innebär ett övergripande administrativt ansvar för de kurser som ligger inom ansvarsområdet. I arbetsuppgifterna som kursadministratör ingår att ge administrativt stöd till kursansvarig. Kursadministratören fungerar som en länk mellan studenter och lärare för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att bedriva sina studier.Som kursadministratör ska du finnas tillgänglig på institutionen för att bistå kursansvarig och annan undervisande personal på de kurser som ligger inom ansvarsområdet. I arbetsuppgifterna ingår följande:• schemaläggning• lokalbokning•...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2019-07-22.Institutionen för arkeologi och antikens kultur är Sveriges största arkeologiska miljö och är ett av universitetets ledande forskningsområden. Den består av sex avdelningar, nämligen arkeologi, arkeologiska forskningslaboratoriet, numismatiska forskningsgruppen, osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, antikens kultur och samhällsliv samt centrum för evolutionär kulturforskning. Vid institutionen bedrivs forskning på flera olika områden och även utbildningen har en bred profil.De aktuella anställningarna är knutna till enheten numismatiska forskningsgruppen som bedriver undervisning och forskning inom numismatik med huvudsaklig inriktning på vikingatid och medeltid.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna för de...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-15.Zoologiska institutionen är en institution inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet som bedriver forskning och utbildning i ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik och systematik & evolutionsforskning. Institutionen har 50-tal anställda och ungefär lika många verksamma doktorander. Institutionen har nyligen investerat i toppmoderna fisk- och insektslaboratorier och håller en forskningsstation (Tovetorp) söder om Stockholm med utmärkta faciliteter för olika fält- och laboratorieexperiment på däggdjur, fåglar och insekter.ArbetsuppgifterSom administrativ chef på Zoologiska institutionen har du ett brett ansvarsområde i en dynamisk internationell miljö. Du kommer att arbeta nära prefekte...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-07-31.Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är indelad i tre avdelningar: matematik, matematisk statistik, och beräkningsmatematik. Avdelningen för beräkningsmatematik omfattar forskning inom bland annat numerisk analys, beräkningsbiologi och dynamiska stokastiska system.ProjektbeskrivningPostdoktorn förväntas forska på utveckling och analys av finita elementmetoder (FEM) för ismodellering av hög noggrannhet. De numeriska metoderna i en noggrann ismodell måste kunna approximera de olinjära p-Stokes ekvationerna, rörliga ränder och komplexa randdvillkor. Tillämpning av FEM inom klimatmodellering är i ett relativt tidigt utvecklingsstadie, och stabiliteten för FEM-diskretiseringar av p-Stokes ekvationer för ismodellerin...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-01.Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har 37 lektorer och professorer, indelade i tre avdelningar: Matematik och Matematisk statistik samt Beräkningsmatematik. På avdelningen för matematik bedrivs forskning i en mängd olika grenar av ren matematik, såsom algebra, analys, kombinatorik, geometri, logik och topologi.Ämne/ämnesbeskrivningMatematik.ArbetsuppgifterI första hand undervisning men även handledning och forskning.BehörighetskravBehörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt so...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2019-09-09.ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår undervisning i finska på kurser på grundnivå och avancerad nivå, både för nybörjare och för modersmålstalare, samt handledning av examensarbeten för kandidat- och mastersexamen. Handledning och undervisning på forskarnivå kan också komma ifråga. Undervisningen kan gälla finska som främmande språk och för finsktalande, sverigefinska förhållanden, finsk och sverigefinsk litteratur, litteraturhistoria och -vetenskap, det finska språksamhället, akademiskt skrivande och språkfärdighet. Den som anställs förutsätts bedriva egen forskning och regelbundet ansöka om extern finansiering. Lektoratets innehavare förväntas delta i institutionens gem...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  01.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: ERSÄTT MED 2019-09-16.Zoologiska institutionen har en lång historia av grundläggande och tillämpad forskning på djur som sträcker sig från insekter till stora däggdjur på fem avdelningar: zooekologi, etologi, populationsgenetik, zoomorfologi och zoologisk systematik. Avdelningen har cirka 100 anställda, varav cirka 40 är doktorander. Dessutom har institutionen nyligen investerat i toppmoderna fisk- och insektslaboratorier och håller en forskningsstation (Tovetorp) söder om Stockholm med utmärkta faciliteter för olika fält- och laboratorieexperiment. Tillgång till avancerad teknik för hjärnavbildning samt resurser för genomik och bioinformatik tillhandahålls av anknutna ”core facilities”.Den annonserade positionen kommer att vara ansluten ...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-09-09.Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES är indelat i fem enheter där forskning och undervisning bedrivs inom miljöföroreningars kemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap (ACESl) fokuserar på att förstå såväl de processer som pågår i luften, som deras konsekvenser på human hälsa och klimat. Våra metoder spänner från laborat...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-15.Vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU), bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Drygt 60 personer arbetar vid institutionen, varav ca 25 är forskare/lärare, 25 doktorander och 12 i den tekniska och administrativa personalen.ProjektbeskrivningI detta projekt får man definiera sitt eget projekt under temat maskininlärning för forskning inom klimatvetenskap, meteorologi och oceanografi. Projektet bör utformas tillsammans med forskare på MISU, kontaktper...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  29.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2019-08-15.ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår undervisning i finska på kurser på grundnivå och avancerad nivå, både för nybörjare och för modersmålstalare, samt handledning av examensarbeten för kandidat- och mastersexamen. Handledning och undervisning på forskarnivå kan också komma ifråga. Undervisningen kan gälla finska som främmande språk och för finsktalande, sverigefinska förhållanden, finsk och sverigefinsk litteratur, litteraturhistoria och -vetenskap, det finska språksamhället, akademiskt skrivande och språkfärdighet. Den som anställs förutsätts bedriva egen forskning och regelbundet ansöka om extern finansiering. Lektoratets innehavare förväntas delta i institutionens gem...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-08.Vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU), bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet, och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Drygt 60 personer arbetar vid institutionen, varav ca 25 är forskare/lärare, 25 doktorander och 12 är teknisk och administrativ personal.ProjektbeskrivningAnställningen är kopplad till det Horizon2020-finansierade projektet FORCeS (”Constrained aerosol forcing for improved climate projections”). FORCeS strävar mot att reducera osäkerheten kring den antropogena klimatdriv...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-07-08.Vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utförs forskning inom analytisk kemi, miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Institutionen består av fem enheter och har fler än 200 anställda.Enheten för miljöföroreningskemi består av 33 anställda och doktorander. Forskningen vid enheten är inriktad mot upptäckten av nya miljöföroreningar, förståelse av deras kemiska, fysikaliska och biologiska flöden i miljön, samt utveckling av nya metoder för analys av dessa ämnen.ArbetsuppgifterDe huvudsakliga arbetsuppgifterna är att hjälpa dr Bo Yuan med att assistera med provberedning, inklusive att extrahera och upparbeta biotiska och abiotiska prover från Tyskland för analy...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Stockholms universitetsbibliotek. Sista ansökningsdag: 2019-07-05.Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Här är ca 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma. På universitetsbiblioteket arbetar ca 110 personer. Biblioteket har ansvaret för Stockholms universitets centrala arkiv- och registraturfunktion. Vi söker nu en registrator för en tidsbegränsad anställning, då en av våra registratorer ska vara tjänstledig. Läs mer om oss på: su.se/bibliotek.ArbetsuppgifterSom registrator kommer du tillsammans med två andra huvudregistratorer att arbeta med registrering av allmänna handlingar, utlämnanden, diarieföring...

 • Company Stockholms universitet in Solna
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Science for Life Laboratory, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-08-19.Stockholms universitet är bland världens högst rankade lärosäten inom miljövetenskap. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution som samlar ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal från flera områden inom naturvetenskap, och över 30 länder, för att studera olika miljöfenomen.SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylär biovetenskap vid Karolinska institutets campus i Solna. SciLifeLab tillhandahåller infrastruktur för moderna molekylära teknologier och utgör ett samverkanscentrum för Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. ...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik. Sista ansökningsdag: 2019-07-31.Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det samägs av KTH och Stockholms universitet. Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kondenserade materiens teori, samt statistisk fysik och komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten. Nordita har omkring 50 anställda. Mer information om Nord...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Institutet för internationell ekonomi. Sista ansökningsdag: 2019-08-15.Ämne/ämnesbeskrivningNationalekonomi med inriktning makroekonomi. Makroekonomi—ett av tre kärnämnen inom nationalekonomin—är ett brett forskningsområde med fokus på frågor relaterade till långsiktig ekonomisk utveckling och fluktuationer i nationalinkomsten (konjunkturcykeln). Forskningen i ämnesområdet bedrivs både teoretiskt och empiriskt.ArbetsuppgifterForskning, forskarhandledning, undervisning.BehörighetskravBehörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skicklig...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2019-07-10.Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) har 30 forskargrupper med 180 forskare, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på: .ProjektbeskrivningForskningsassistenten kommer att medverka i en ung och internationell forskargrupp som leds av dr Kristina Jonas och som studerar cellcykelreglering i bakterier. Forskargruppen fokuserar på att avslöja de molekylära mekanismer som reglerar bakteriell tillväxt och celldelning vid ändrade miljöbetingelser genom att använda modellorganismen Caulobacter crescentus. Detta projekt ska klarlägga på molekylärnivå hur proteaser och chaperoner bidrar till cellcykelreglering. Projektet kombinerar genetisk och biokemisk analys, nex...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Studentavdelningen. Sista ansökningsdag: 2019-07-10.Studentavdelningen är en del av universitetsförvaltningen med uppdrag att ge stöd och service till studenter samt handlägga studentärenden. Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd och rådgivning till institutioner och universitetsledning. Inom avdelningen arbetar totalt ca 120 personer och verksamheten bedrivs i nya lokaler på universitetsområdet.Gruppen Internationell mobilitet handlägger internationella frågor och mobilitet inom utbildningsområdet vid Stockholms universitet. Gruppen ansvarar bl.a. för universitetets centrala utbytesavtal och nätverk samt samordnar internationella utbildningsprogram, främst Erasmus+ och Minor Field Studies (MFS). Vi söker nu en stipendiehandläggare till programmet Erasmus+, då en av våra medarbe...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-07-07.Matematiska institutionen bedriver grund- och forskarutbildning samt forskning i matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik vid Stockholms universitet. Institutionen är belägen i natursköna Kräftriket invid Brunnsviken. Med cirka 100 anställda är vi en av Stockholms universitets större institutioner. Administrationen består idag av 13 personer, varav fem utbildningskoordinatorer/studievägledare. Se mer om oss på vår webbplats: .ArbetsuppgifterVi söker en utbildningskoordinator på heltid som kommer att arbeta med utbildningsplanering, studievägledning, meritvärdering, uppföljning, utbildningsinformation, webbfrågor och annan administration. Vi behöver dig som på ett engagerat och professionellt sätt kan koordinera ...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Sista ansökningsdag: 2019-08-11.Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) tillhör Naturvetenskapliga fakulteten och bedriver huvudsakligen lärarutbildning och forskning inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, men har också externa uppdrag från kommuner och andra myndigheter. Institutionen har särskilt ansvar för grundlärarutbildningen med inriktning årskurs 4–6 samt ämneslärarutbildningar med inriktning mot naturvetenskap, matematik och teknik. Vid institutionen finns också Kemilärarnas resurscentrum och PRIM-gruppen som har en hög andel externa uppdrag från kommuner och myndigheter. Institutionen har ungefär 130 medarbetare.ArbetsuppgifterSom administrativ chef h...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  vid Psykologiska institutionen. (Sista ansökningsdag: 2019-05-29). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2019-09-01.Psykologiska institutionen bedriver utbildning på alla nivåer inom psykologi. Över 1000 personer studerar på våra olika utbildningar. Vi bedriver också mycket framgångsrik forskning inom flera områden, bland annat vid Stockholms universitets psykologiska klinik där möjlighet finns till psykoterapi- och ämnesdidaktisk forskning.Ämne/ämnesbeskrivningKlinisk psykologi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT)ArbetsuppgifterArbetet består huvudsakligen av undervisning på psykolog- och psykoterapeutprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvec...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-07-10.Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildning- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning.Statsvetenskapliga institutionen har drygt 100 medarbetare och omkring 1 000 studenter. För mer information om institutionen, se: .ArbetsuppgifterSom ekonom på institutionen har du en central roll och utgör ett stöd i ekonomi-, budget- och planeringsfrågor till ledning och övriga medarbetare. Arbetet utgörs av en kombination av självständiga och rutinmässiga uppgifter knutna till ekonomiadministration, avseende bland annat uppföljning och redovis...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Accelerator. Sista ansökningsdag: 2019-08-10.Stockholm universitets nya, sa¨rskilda inra¨ttning Accelerator har sin verksamhetsbas i utsta¨llningar av samtidskonst. Verksamheten a¨r till stor del publik och riktar sig till allma¨nhet, studenter, forskare och andra ansta¨llda vid Stockholms universitet. I september 2019 o¨ppnar Accelerator i fysisk form pa° campus som en publik mo¨tesplats fo¨r konst, vetenskap och samtidsfrågor. Accelerator kommer ha ett antal utsta¨llningssalar med en total yta pa° ca 500 m2. Till utsta¨llningarna ansluts forskargrupper från olika vetenskapliga discipliner, och dessa forskargrupper arbetar med frågor kring hur vetenskaplig metod, teori och praktik förhåller sig till samtidskonstens gestaltningar.ArbetsuppgifterAnställningen innebär koordinering och p...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-08-19.Stockholms universitet är bland världens högst rankade lärosäten inom miljövetenskap. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution som samlar ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal från flera områden inom naturvetenskap, och över 30 länder, för att studera olika miljöfenomen.ProjektbeskrivningDagens globalisering innebär att fler och fler kemikalier tillverkas, används och undanskaffas i utvecklingsländer, där reglering och hantering av kemikalier inte sällan är kraftigt underutvecklad. Vår hypotes är att nya persistenta och bioackumulerbara kemikalier i en ökande grad emitteras till den globala atmosfären från Asien. Vi komm...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-08-02.Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Mer än 300 personer, varav ungefär 110 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och spänner över ett mycket brett område inkluderande cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. För mer information om vår verksamhet, se vår hemsida: .ArbetsuppgifterArbetet som undervisningskoordinator innebär att samordna den laborativa undervisningen på grundnivå, mas...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-07-09.Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och spänner över ett mycket brett område inkluderande cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. För mer information, se vår hemsida: .ProjektbeskrivningVi söker en postdoktor inom beräkningsbiokemi med erfarenhet av att arbeta med respirationsenzymet Komplex I (NADH:ubikinon-oxidoreduktas). Förutom djupt kunnande inom Komplex I, ska kandidaten ha expertis inom DFT och ...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-08-10. Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter per läsår. Vid institutionen finns Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ).ArbetsuppgifterAtt tillsammans med den lokala organisationskommittén arbeta med organisationen av den 16:e konferensen för European Society of International Law (ESIL), september 2020.ESIL är Europas största organisation för forskare, lärare och studenter i folkrätt. Konferensen hålls varje år i en europeisk stad. Temat för konferensen, som kommer att hållas i Aula Magna, är ”Changes in international law-making: actors, processes, impact.” Ca 100 talare, bland dem några av världens främsta forskare på områd...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  27.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-08-08.Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Verksamheten är organiserad i tre forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati, Stockholm. Mer information hittar du på: stressforskning.su.se.ProjektbeskrivningAnställningen är placerad inom Enheten för epidemiologi och knuten till forskningsprojektet ”Hem och arbetsplats – spelar deras belägenhet roll för hälsa och beteende?”. Syftet med detta projekt är att undersöka hur socioekonomiska aspekter av miljön kring enskilda individers hem och arbetsplats separat oc...

 • Company Stockholms universitet in Ånge
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Områdeskansliet för naturvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-08-15.Stockholms universitet är indelat i två vetenskapsområden, humanvetenskap respektive naturvetenskap. Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. Nämnderna ansvarar för strategisk planering och medelsfördelning inom sina respektive områden. Till områdesnämnderna finns kanslier knutna som ger administrativt stöd till vicerektor och nämnd. Vi söker nu en handläggare till Områdeskansliet för naturvetenskap.Områdeskansliet för naturvetenskap har 12 medarbetare och ingår i Stockholms universitets centrala förvaltning. Områdeskansliet är en viktig länk mellan områdets institutioner och universitetets övriga förvaltning. Områdeskansliet administrerar och bereder ärenden som berör områdets forsknin...

 • Company Stockholms universitet in Bor
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.ÄmneNeurokemi med inriktning mot molekylära visualiserings- och manipulationsteknikerÄmnesbeskrivningMolekylära tekniker inkluderar bl.a. genetiskt baserade strategier för att stimulera och hämma neuron, och att visualisera dessas aktivitet och kopplingar.ArbetsuppgifterForskning samt viss undervisning och handledning. Den biträdande lektorn förväntas utveckla molekylära verktyg som kan användas i experimentella modeller för att undersöka nervcellers och nervcellkretsars funktion och struktur.BehörighetskravBehörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-02.ArbetsuppgifterInnehavaren förväntas bedriva undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och (vid behov) på forskarnivå. Institutionen söker en person med stor bredd inom ämnet spanska gällande undervisningserfarenhet och med en forskningsinriktning inom något av ovannämnda ledande forskningsområden. Vidare har institutionen ett starkt behov av att förstärka kompetensen inom ledning och administration. Därför är det viktigt för denna anställning att den sökande har dokumenterad meritering som studierektor eller motsvarande ledningsuppdrag. Innehavaren förväntas verka för en god interaktion mellan institutionens romanska språk och inom ramen för anställningen bedriva forskning samt initiera...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Institutionen för data- och systyemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-10-31.Ämne/ämnesbeskrivningData- och systemvetenskap med inriktning mot data science.ArbetsuppgifterHuvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning inom data science-området, inklusive data mining, maskininlärning och databas hantering. Kurserna ges på grund och avancerad nivå.Lektorn kommer att ingå i data science gruppen och förväntas att stärka gruppens forskningsprofil samt den teoretiska grunden och praktiska innehållet i motsvarande kurser.Verksamheten bedriver externfinansierade nationella och internationella forskningsprojekt och två internationella masterutbildningar i hälsoinformatik samt data science och beslutsstöd.Anställningen inkluderar egen forskn...

 • Company Stockholms universitet in Vara
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-16.Arbetsuppgifter Innehavaren förväntas bedriva forskning, planering och ledning av forskning samt undervisning och handledning, inom ramen för utbildning på forskarnivå samt grund- och avancerad nivå. Innehavaren skall även aktivt delta i universitetets och institutionens arbete genom att åta sig administrativa och utredande uppgifter, ingå i arbetsgrupper, initiera forskningsprojekt och aktivt verka för extern finansiering till institutionens forskning, hålla sig informerad om utvecklingen, inte bara inom det egna ämnesområdet utan även på universitetsutbildningens område i stort, skapa kontakter med andra universitet och institutioner och vid externa kontakter företräda ämnet spanska.BehörighetskravBehörig till ans...

 • Company Stockholms universitet in Skå
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-09-10.Vid Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) bedrivs forskning och undervisning inom ämnesområdet neurokemi med molekylär neurobiologi, inkluderande hjärnans reglering av medfödda beteenden, neuronala nätverk, neurodegenerativa mekanismer, studier av jonkanaler, neurotoxiner, cellulär differentiering, intra- och extracellulär signaltransduktion, samt blod-hjärn-barriären.  ÄmneNeurokemi ÄmnesbeskrivningNeurokemi omfattar biokemiska studier av nervsystemet på molekylär nivåArbetsuppgifterI anställningen ingår forskning, undervisning och handledning, huvudsakligen inom neurokemi.BehörighetskravBehörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsex...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stockholms universitet Edit filters