Jobmonitor. Search results for Stockholms Universitet

52 Jobs found

Used filters:
 • Stockholms Universitetx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company Stockholms Universitet in Skå
  23.02.2020

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska fakulteten. Fakulteten har ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som doktorand vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.Denna utlysning gäller såväl ansökningar till doktorandanställningar som ansökningar till forskarutbildningen. Den som söker till doktorandanställningarna anses också som sökande till forskarutbildningen. De sökande vars ansökningar når upp till den nivå som krävs, men som inte anställs, kan ändå antas till forskarutbildningen om annan godtagbar finansiering kan ordnas.ForskarutbildningsämneRättsvetenska...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  23.02.2020

  vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-13.ProjektbeskrivningProjektet Ett liv med värdighet för personer med flerfunktionsnedsättning: En jämförande studie av förutsättningarna för ett bra liv är finansierat av Vetenskapsrådet som leds av Simo Vehmas, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Målet med forskningsprojektet är att utveckla nyanserad information om levnadsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättningar (PIMD).Projektet består av två delar som berikar varandra. Första delen är en etnografisk studie som ska dokumentera hur människor med PIMD faktiskt lever i vardagen, se hur de behandlas och talar med sina vårdgivare. Syftet är att kartlägga policy, föreställningar och praktiska handlingar som möjliggör (eller inte) ett bra liv ...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.ProjektbeskrivningForskaren kommer att arbeta vid projektet om Grunderna för epistemisk normativitet, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och förvaltas av filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Projektet undersöker metanormativa frågor i relation till epistemisk normativitet. För ytterligare detaljer se projektets hemsida: . Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är landets största filosofiska institution. Den utgör en blomstrande forskningsmiljö som regelbundet tar emot besökande internationella forskare och där internationella konferenser ofta arrangeras. Forskningsspråket för anställningen är engelska.ArbetsuppgifterForskaren förväntas producera och publicera högkvalitativ analytisk for...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-09.Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 500 studenter per läsår. ArbetsuppgifterForskningsadministration. Amanuensen är institutionens forskare behjälplig med att exemplevis organisera seminarier och konferenser, boka resor för inresande gästföreläsare, administrera publiceringsverksamhet och på andra sätt biträda i forskningen.  Kvalifikationer Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå. Det är meriterande med studier inom juridik. Den sökande ska vara utåtriktad, initiativrik, drivande och dessutom noggrann och ansvarstagande. Goda kunskaper i engelska är krav, liksom datorvana.AnställningsvillkorAnställningen omfattar...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Ekonomiavdelningen. Sista ansökningsdag: 2020-03-08.Vill du vara med på vår utvecklingsresa? Ekonomiavdelningen är en del av universitetsförvaltningen och har totalt cirka 40 medarbetare. Avdelningen leds av en ekonomichef och är indelad i tre enheter: central stab, redovisningssektionen, samt inköps- och upphandlingssektionen.Reskontrafunktionen är en del av redovisningssektionen och leds av en processledare och vi söker nu en ny ekonomihandläggare.ArbetsuppgifterI rollen som ekonomihandläggare, kommer du att arbeta brett med flera olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna inom reskontrafunktionen innefattar bl.a.:• fakturahantering• upplägg av kunder och leverantörer• in- och utbetalningar• kontoavstämningar• påminnelse- och kravhantering.Även andra administrativa uppgifter kan förek...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2020-03-08Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och har i dag 155 medarbetare; ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.Institutionen har en internationell prägel och erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt stora uppdragsutbildningar. Vi har närmare 3 000 studenter som förutom fristående kurser studerar inom bland annat Studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO-programmet och Kandidatprogram i mångfaldsstudier samt i lärarutbildningar. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom Rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universite...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-20.Institutionen för miljövetenskap är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 170 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystem nivå.ProjektbeskrivningVi söker en postdoktor inom analytisk kemi med fokus på mätning av DNA-addukter med hjälp av avancerad masspektrometriteknik. Anställningen kommer att...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Stockholms universitetsbibliotek. Sista ansökningsdag: 2020-03-03.Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Här är 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma. Vid universitetsbiblioteket arbetar ca 110 personer.ArbetsuppgifterFokus i anställningen ligger på bibliotekets undervisningsverksamhet mot studenter och forskare, såväl digitalt som fysiskt. Vi söker dig som har erfarenhet av och är mycket intresserad av undervisning och handledning av studenter och doktorander. Anställningen ställer stora krav på kompetens inom pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer ingå i arbetsgrupperna för lärandestöd och användar...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-03-17.Ämne/ämnesbeskrivningInternationella relationer. Inom ämnesområdet studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler inom internationella relationer: internationell säkerhet, internationellt samarbete och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv. ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå och forskning. Undervisningen innefattar kursutveckling, handledning och kursadministration. Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa up...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-03-17.Ämne/ämnesbeskrivningInternationella relationer. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom två distinkta men nära samverkande discipliner, ekonomisk historia och internationella relationer. Det avspeglas i en ambition att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Det kan gälla det internationella systemets formering och utveckling, europeisk integration, makt och resursfördelning på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen.ArbetsuppgifterAnställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer. I arbetsuppgifterna ingår tidsbegränsat ledningsuppdrag som prefekt vid institutionen om cirka 50 procent under minst 3 å...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Sista ansökningsdag: 2020-03-25.Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) etablerades 1992 gemensamt av Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm och har som uppgift att driva tematisk mångvetenskaplig grundforskning om styrning, ledning, organisation samt utvärdering av offentlig sektor. Vid centret pågår forskning om samhällets organisering i gränslandet mellan politik, företagande, kultur och civilsamhället av forskare med bakgrund i företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap och ekonomisk historia men även andra ämnen kan vara aktuella.Score söker nu en gästprofessor som under ca 1 år tillsammans med centrets övriga seniora forskare ska verka för att Scores uppdrag fullföljs p...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för Pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2020-03-08.Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 3000 studenter och har idag ca 160 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Förutom fristående kurser erbjuder vi studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och kandidatprogram i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslära...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-03-17.Ämne/ämnesbeskrivningInternationella relationer. Inom ämnesområdet studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler inom internationella relationer: internationell säkerhet, internationellt samarbete och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.  ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå och forskning. Undervisningen innefattar kursutveckling, handledning och kursadministration. Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa u...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-23.Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik. Forskare som arbetar vid avdelning matematik har kompetens som spänner över många olika grenar av matematiken, från algebra, geometri och analys till matematisk logik.Projektbeskrivning Information om potentiella handledare och förslag på möjliga ämnen för doktorsavhandlingar i matematik finns på institutionens webbplats: potentiella avhandlingsämnen. Det går bra att komma med egna förslag. I sådana fall rekommenderar vi att den sökande kontaktar en lämplig handledare innan ansök...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Statistiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-16.Ämne/ämnesbeskrivningStatistik.ArbetsuppgifterArbetet består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå i statistik. I arbetet ingår även kursutveckling och kursansvar, uppsatshandledning samt egen forskning. Lektorn ska också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i annat institutionellt arbete såsom att vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper. Lektorn förväntas bidra till institutionens utvecklingsarbete inom forskning och undervisning om modern dataanalys med beräkningsintensiva metoder.BehörighetskravBehörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.Den pedagogiska skickligheten bör i no...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-03-01 (2020-02-17).Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.ArbetsuppgifterSom forskningsassistent kommer du att delta i ett forskningsprojekt om maskininlärning i vårddata och elektroniska patientjournaler. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar dels genomförandet av flera maskininlärningsalgoritmer för att exponera den tidsmässiga karaktären hos komplexa datakällor, såsom elektroniska patientjournaler, och dels att producera mi...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2020-04-01.Institutionen för socialt arbete är en stor och kreativ arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande, funktionsnedsättning och äldreomsorg.ProjektbeskrivningAnställningen är knuten till forskningsprojektet Familjehem som samhällsåtgärd; ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering. Projektet syftar till att kartlägga det alltmer diversifierade utbud av tjänster som går under beteckningen familjehem (till exempel konsulentstödda familjehem, förstärkta fam...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-03-06.Bolincentret är en centrumbildning inom klimatforskning vid Stockholms universitet som organisatoriskt tillhör Institutionen för geologiska vetenskaper. I dagsläget består Bolincentret av cirka 400 forskare. En viktig del av Bolincentrets arbete är att möjliggöra forskning och utbildning inom klimatområdet samt att nå ut till det omgivande samhället med våra forskningsresultet och därmed öka nyttan av den verksamhet som bedrivs inom Bolincentret.ArbetsuppgifterBolincentret söker en kommunikationsstrateg som tillsammans med övriga medlemmar i direktoratet ska utveckla och ansvara för centrets kommunikationsverksamhet. Direktoratet utgörs av ordinarie och biträdande direktör för centret samt av den strategiska koo...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-09.Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 500 studenter per läsår.ArbetsuppgifterBefattningen innebär ett övergripande administrativt ansvar för de kurser som ligger inom ansvarsområdet. Amanuensen fungerar som en länk mellan studenter och lärare för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att bedriva sina studier.Som amanuens ska du finnas tillgänglig på institutionen för att bistå kursansvarig och annan undervisande personal på de kurser som ligger inom ansvarsområdet. I arbetsuppgifterna ingår bl a följande:• schemaläggning• lokalbokning• sammanställning av kursmaterial• administration av examination• ersättningar till timlärare• bokning av re...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.ProjektbeskrivningDenna utlysning inriktas mot att undersöka olika aktörers försök att påverka ANDTS-policyområdet (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). Vilka frågor och argument framförs, vilka metoder används och vilka effekter får detta med foku...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.ProjektbeskrivningDenna utlysning inriktas mot att undersöka sambandet mellan missbruk av alkohol/narkotika och kriminalitet ur ett livsförloppsperspektiv. Exempel på frågeställningar som kan komma på fråga är om det finns olika livsförlopp där mis...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  vid Studentavdelningen, Sektionen för utbildningstolkning. Sista ansökningsdag: 2020-04-21.Studentavdelningen är en del av universitetsförvaltningen med uppdrag att ge stöd och service till studenter samt handlägga studentärenden. Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd och rådgivning till institutioner och universitetsledning. Inom avdelningen arbetar ca 130 personer och verksamheten bedrivs i moderna lokaler på universitetsområdet.Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen på Stockholms universitet har till uppgift att ge tolkservice till döva, hörselskadade och dövblinda studenter vid Stockholms universitet och vid övriga universitet och högskolor i Stockholmsregionen. Därutöver ger vi tolkservice till anställda tolkanvändare på Stockholms universitet. Vi tolkar inom ...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Ekonomiavdelningen. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Stockholms universitet söker junior upphandlare som har ett brinnande intresse för forskning, naturvetenskap och/eller samhällsvetenskap och humaniora och som vill bidra till att Stockholms universitets forskare får tillgång till rätt varor och tjänster för att bedriva framstående forskning.Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga samt humanvetenskap. Universitetet omsätter ca 5,1 miljarder kronorUniversitetsförvaltningens uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning och forskning....

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Vid Meteorologiska institutionen (MISU) på Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 30 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans m...

 • Company Stockholms Universitet in Stockholm
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Bergianska botaniska trädgården. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.Bergianska trädgården är en botanisk trädgård belägen vid Brunnsviken inom Kungliga nationalstadsparken i Stockholm och har som uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur. Trädgården drivs i samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien och besöks årligen av ca 100 000 besökare och 600 skolklasser.I trädgården finns ca 6000 arter växter från olika världsdelar. Förutom en botanisk trädgård med Sveriges mest omfattande växtsystematiska kvarter, stora köksväxtområden, örtagård och en botanisk parkdel med olika växtgeografiska områden finns växthus och Naturens hus (miljö- och naturskola). Det största växthuset, Edvard Andersons växthus, är i huvudsak ...

 • Company Stockholms Universitet in Stockholm
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Bergianska botaniska trädgården. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.Bergianska trädgården är en botanisk trädgård belägen vid Brunnsviken inom Kungliga nationalstadsparken i Stockholm och har som uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur. Trädgården drivs i samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien och besöks årligen av ca 100 000 besökare och 600 skolklasser.I trädgården finns ca 6000 arter växter från olika världsdelar. Förutom en botanisk trädgård med Sveriges mest omfattande växtsystematiska kvarter, stora köksväxtområden, örtagård och en botanisk parkdel med olika växtgeografiska områden finns växthus och Naturens hus (miljö- och naturskola). Det största växthuset, Edvard Andersons växthus, är i huvudsak ...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2020-04-01.Institutionen för socialt arbete är en stor och kreativ arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande, funktionsnedsättning och äldreomsorg.Projektbeskrivning Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar?Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt finansierat av FORTE som handlar om att utveckla förståelsen för ungdomars substansbruk (t ex tobak, alkohol och narkotika). Projektet syftar till att testa relevansen av olika teoretiska förklaringsmodeller för olika sorters su...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Stockholms universitetsbibliotek. Sista ansökningsdag: 2020-03-08.Vill du bidra till ett högklassigt kommunikationsarbete gentemot tusentals forskare och studenter i en internationell miljö där du har stor potential att driva en kommunikationsutveckling i framkant?Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek, en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Bibliotekets verksamhet är bred och ligger i framkant på flera områden, med många olika specialistkompetenser som även ingår i stora nätverk internationellt och nationellt. Här erbjuder vi dig en anställning i en internationell och dynamisk miljö tillsammans med ett kreativt team på en snabbfotad och flexibel arbetsplats där balansen i livet värdes...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2020-02-23.Institutionen för biokemi och biofysik är en av de större institutionerna inom den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen samlar en mängd framstående forskargrupper vars intressen spänner över ett brett område inkluderande cellbiologi, biokemi, biofysik, teori och neurovetenskap, och tvärvetenskapliga samarbeten mellan dessa discipliner.Våra lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna på Frescati-campus, tillsammans med andra institutioner fokuserade på kemi och biologi. Institutionen har även en stark koppling till Science for Life Laboratory, där flera av våra forskargrupper är verksamma. Mer än 300 personer, varav ungefär 110 doktorander, är för närvarande verksamma v...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-01.Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare.ForskarutbildningsämneDoktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för förskoledidaktik.Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socia...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-02-20.Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisningen sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geologi, geokemi och klassisk geologi.ProjektbeskrivningFör projektanställning sökes forskare inom marin geofysik eller geokemi. Forskning kommer bedrivas med särskilt fokus på marina gashydrater. Forskaren kommer tillsammans med forskargruppen att studera två grundläggande frågeställningar:i) Hur ser distributionen av gashydrater ut idag, om relevanta geologiska processer som variationer på havsnivå, bottentemperaturer och b...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-09.Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder en stark och livaktig forskningsmiljö och forskningen som bedrivs är av hög internationell standard inom områden som demografi, etniska relationer och migration, utbildning, genus, familjesociologi, politisk sociologi, kultursociologi, social politik, sociala nätverk och social stratifiering. I dagsläget har institutionen ungefär 100 anställda. Institutionens forskare besitter kunskaper i såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.ProjektbeskrivningTjänsten som postdoktor är kopplad till forskningsprojektet ’Teaching that Matters for Migrant Students: Understanding Levers of Integration in Scotland, Finland and Sweden’ (TEAMS), finansierat av NordForsk. I fokus är...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-01.Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare.Forskarutbildningsämne Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap. Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemens...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-01.Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshem. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar drygt 140 medarbetare.ForskarutbildningsämneDoktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap med en av följande inriktningar:• Barn- och ungdomsvetenskap• Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot fritidshem• ...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Bergianska botaniska trädgården. Sista ansökningsdag: 2020-03-08.Bergianska trädgården ligger i Nationalstadsparken, vackert belägen på en udde i Brunnsviken. Den besöks årligen av ca 100 000 personer och 600 skolklasser. Trädgården drivs av Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademien och har ca 20 tillsvidareanställda medarbetare samt säsongsanställd personal. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt bedriva forskning. För ytterligare information om trädgården se: .ArbetsuppgifterLöpande arbete med trädgårdens ekonomi; bokföring, fakturor och viss kontanthantering. Ansvar för budgetarbete och budgetuppföljning (i nära samarbete med föreståndare). Ansvar för personaladministration, samt övrigt allmänt förekommande admi...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2020-02-23.Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten. De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.ÄmneTeatervetenskap.ArbetsuppgifterI visstidsanställningen ingår undervisning på grundnivå i teatervetenskap. De kurser som är aktuella är Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker, 7.5 hp samt Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv, 15 hp. Den senare kursen ges på engelska. Bägge kurserna ges på dagtid och första hälften av terminen.BehörighetskravBehörig att anställas är den som avlagt doktors...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  vid Stockholms universitetsbibliotek. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.Stockholms universitetsbibliotek är ett av landets största forskningsbibliotek. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Här är 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma. Vid universitetsbiblioteket arbetar ca 110 personer.ArbetsuppgifterEn av våra medarbetare går på föräldraledighet och vi söker nu en ersättare. Du kommer att ingå i ett kommunikationsteam med två andra kommunikatörer. Du kommer att arbeta med webben, sociala medier, att skriva redaktionella texter, skicka vårt e-nyhetsbrev, ta fram och analysera statistik, samt andra sedvanliga kommunikationsuppgifter. I din roll arbetar du nära personal inom hela organi...

 • Company Stockholms Universitet in Bor
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2020-02-22.Institutionen för biokemi och biofysik är en av de större institutionerna inom den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen samlar en mängd framstående forskargrupper vars intressen spänner över ett brett område inkluderande cellbiologi, biokemi, biofysik, teori och neurovetenskap, och tvärvetenskapliga samarbeten mellan dessa discipliner.Våra lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna på Frescati-campus, tillsammans med andra institutioner fokuserade på kemi och biologi. Institutionen har även en stark koppling till Science for Life Laboratory, där flera av våra forskargrupper är verksamma. Mer än 300 personer, varav ungefär 110 doktorander, är för närvarande verksamma v...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Sista ansökningsdag: 2020-02-18.På institutionen bedrivs forskning och utbildning inom områdena svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet). Utbildning ges även i svenska för internationella studenter. Institutionen för svenska och flerspråkighet består av cirka 145 medarbetare av vilka två tredjedelar är lärare/forskare, ett drygt tjugotal är doktorander och cirka 20 är teknisk/administrativ personal. Grundutbildningen omfattar ett av de största utbildningsuppdragen på Humanistiska fakulteten med drygt fyra tusen registrerade studenter per år. Verksamheten innefatt...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-03-31.Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är med sina cirka 150 anställda en av de största institutionerna inom det Naturvetenskapliga området. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på mastersprogrammen i analytisk kemi och materialkemi.Analytisk kemi är ett av institutionens forskarutbildningsämnen och för att ytterligare stärka forskningen och undervisningen inom ämnet, gör MMK nu en strategisk rekrytering av en professor i analytisk kemi.ÄmneAnalytisk kemiÄmnesbeskrivningAnalytisk kemi omfattar utveckling av tekniker och metoder för kvalitativ och kvantitativ bestäm...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  vid Ekonomiavdelningen. Sista ansökningsdag: 2020-03-08.Stockholms universitet söker upphandlare som har ett brinnande intresse för forskning och naturvetenskap och som vill bidra till att Stockholms universitets forskare får tillgång till rätt utrustning och materiel för att bedriva framstående forskning.Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga samt humanvetenskap. Universitetet omsätter ca 5,1 miljarder kronorUniversitetsförvaltningens uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning och forskning. Här återfinns också Ekonomiavdelningen b...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-03-08.Institutionen för språkdidaktik söker en projektledare med ansvar för det projekt som tar fram och utvecklar de nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Projektet utgör en enhet vid Institutionen för språkdidaktik och proven utarbetas på uppdrag av Skolverket. ArbetsuppgifterI provframtagningsprocessen ingår bl.a. att analysera kursplanens mål och kunskapskrav, skapa uppgifter utifrån målen och utvärdera dessa med stöd av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att sedan fastställa och färdigställa nya prov.Som projektledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och leda det dagliga arbetet med att ta fram de nationella proven för sfi. Tjänsten innebär att ha personala...

 • Company Stockholms Universitet in Bara
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-03.Vid Meteorologiska institutionen (MISU) på Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans m...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-15.Vid Meteorologiska institutionen (MISU) på Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 30 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans m...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid SPIDER, Institutionen för data och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-04.Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av Sveriges äldsta institutioner inom IT och är Stockholms universitets största institution. Med sin nära relation till samhälle och ett av världens största IT-kluster, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningar att bedriva svensk och internationell utbildning och forskning av högsta kvalitet.SPIDER (the Swedish Program for ICT in Developing Regions) är ett oberoende centrum vid Institutionen för Data och Systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet som fokuserar på digitalisering av det internationella utvecklingssamarbetet. Vi söker nu en programansvarig som vill arbeta i en internationell miljö. Är du...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-03.Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad för studier av luftens sammansättning och påverkan av aerosolpartiklar och moln på klimat och luftkvalité.Projektbeskrivning Anställningen kommer att vara en...

 • Company Stockholms Universitet in Vara
  12.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  vid Institutionen för miljövetenskap.Sista ansökningsdag: 2020-03-31.Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad mot studier av luftens sammansättning och påverkan av aerosolpartiklar och moln på klimat och luftkvalité.Projektbeskrivning Klimatförändringen i Arktis ske...

 • Company Stockholms Universitet in Skå
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2020-02-24.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-03-31.Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  Projektbeskrivning Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet Doktorandprojek...

 • Company Stockholms Universitet in Stockholm
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  vid Institutionen för biokemi och biofysik, med placering på Science for Life Laboratory, Stockholm. Sista ansökningsdag: 2020-02-17.SciLifeLab är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA-sekvensering, genexpressionsanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och milj...

 • Company Stockholms Universitet in Ånge
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  vid Engelska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-03.Engelska institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Engelska är ett humanistiskt ämne som omfattar studier i både engelskspråkig litteratur och engelsk språkvetenskap. Utbildningsutbudet inkluderar fristående kurser liksom kurser inom ett antal program (kandidatprogram, masterprogram, forskarutbildning samt lärarutbildning). Vi har cirka 50 anställda, varav 6 medarbetare inom administrationen. Antalet studenter registrerade på grundutbildningen är drygt 750. Engelska institutionen är en internationell institution med medarbetare och studenter från många olika länder.ArbetsuppgifterSom utbildningsadministratör hos oss arbetar du proaktivt och ser till att våra kurser administreras med hög kvalité och b...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stockholms Universitet Edit filters