Jobmonitor. Search results for Skåne Läns Landsting

173 Jobs found

Used filters:
 • Skåne Läns Landstingx
Displaying 1-50 of 173 results.
 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Hjälpmedel är ett verksamhetsområde inom förvaltningen Regionservice. Verksamhetsområdet har cirka 130 medarbetare och har verksamhet på fem orter i Skåne. Hjälpmedel ansvarar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter. KommSyn ansvarar för hjälpmedelsområden inom kommunikations- och kognitionshjälpmedel, datorbaserade synhjälpmedel samt bild- och texttelefoni. I enheten ingår även Datateket där råd kring utvecklande appar och datorspel ges, samt DUMLE (Du Utvecklas Med Lek) som visar sinnesstimulerande lek- och aktiveringsmaterial för personer p...

 • Company Skåne Läns Landsting in Kristianstad
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Sedan 1 juli pågår förberedelser inför lanseringen av en ny förvaltning för Digitalisering och IT och Medicinsk teknik (MT), som träder i kraft 1 januari 2020. Den nya förvaltningen kommer dels att bestå av den nuvarande avdelningen för digitalisering och IT och dels av verksamhetsområdet medicinsk teknik. Syftet med omstruktureringen är att bättre kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen inom digitaliseringsområdet, samt för att samla resurserna i samband med införandet av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Förvaltningens uppdrag blir att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö genom att bland annat utveckla och införa nya e-hälsotjänster parallellt med drift och effektiv avveckling av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ing...

 • Company Skåne Läns Landsting in Malmö
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Klinisk Kemi är vi cirka 500 medarbetare som bedriver verksamhet på samtliga tio sjukhus i Skåne. Klinisk kemi är organiserat i enheter och processer med enhetschefer och processledare i nära samarbete. Vi har en årsproduktion på cirka 17 miljoner analyser till kunder inom och utanför Region Skåne. Verksamheten är indelad i två områden, baskemi och specialkemi. Dessa leds, i linje från verksamhetschefen, av en områdeschef vardera som tillsammans med 14 enhetschefer leder och driver verksamheten. I vårt uppdrag ingår också att bedriva forskning och utveckling, utbildning och undervisning samt att fungera som konsult-/expertstöd gentemot våra beställare. Nu söker vi en serviceinriktad undersköterska med stort patient- och kundfokus till vår provtagning och provm...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar har verksamhet såväl i Malmö som i Lund och vi bedriver specialistsjukvård inom område infektionssjukdomar. I Lund finns en avdelning med 32 vårdplatser och i Malmö två avdelningar med totalt 42 vårdplatser, varav fem intensivvårdsplatser. Mottagningsverksamhet finns både i Malmö och i Lund. Avdelning 3 i Malmö har 25 vårdplatser fördelat på 17 vårdrum och vi bedriver vår verksamhet i nybyggda lokaler. Vi värdesätter en bra vård- och arbetsmiljö med ett gott samarbete mellan alla parter på avdelningen såväl patient och anhöriga som personal. ARBETSUPPGIFTERVi kan erbjuda dig ett varierande och spännande arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll! Som sjuksköterska hos oss på VO infektionssjukdomar arbetar du i team tillsa...

 • Company Skåne Läns Landsting in Kristianstad
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Avdelningen för digitalisering och IT tillhör Region Skånes koncernkontor. Avdelningen består av strax över 200 medarbetare och har till uppgift att se till att Region Skånes cirka 34 000 medarbetare och våra medborgare har tillgång till effektivt och väl fungerade IT stöd. Vi står inför fortsatt stora och nya spännande utmaningar med ytterligare digitalisering och inte minst, införandet av ett för oss helt nytt journalsystem som skall ersätta våra befintliga äldre system. Förändringstakten är hög och vi söker nu fler erfarna projektledare till vår IT projektenhet som vill vara med och hjälpa till att göra skillnad för både våra medarbetare och medborgare. IT projektenheten har idag 40 talet medarbetare bestående av projektadministratörer, förstudieledare och proj...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Vårdenhet (VE) geriatrik vid Skånes universitetssjukvård (Sus) bedriver vård, forskning och utbildning för äldres hälsa. Verksamheten är förlagd i Malmö. Vi har även ett regionalt uppdrag att vara kunskapscentrum för geriatrik.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en ny medarbetare till vår administrativa enhet med placering på avdelning 31! Dina arbetsuppgifter kommer framför allt att innebära medicinsk dokumentation för slutenvård, in- och utskrivning av patienter, arbete i Pasis och diagnosregistrering.  Du ansvarar också för remisshantering, faxar vid hemgång, sköter post samt ger nyanställda behörigheter i förekommande program. De system vi främst använder är Melior, QlikView, Skånekatalogen, WebPASiS, Raindance, Serviceportalen, HR-Fönster, Word och Excel.Som anställd ...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Vill du ha ett utvecklande och stimulerande arbete i ett gott arbetsklimat? Varmt välkommen till rehabgruppen!   Verksamhetsenhet kirurgi innefattar kirurgisk verksamhet i Malmö, Lund och  Landskrona. Vi bedriver akut, basal och högspecialiserad vård med vårdavdelningar och mottagningar i Malmö och Lund. Vi tar emot patienter med remiss från hela Södra sjukvårdsregionen och även från övriga delar av Sverige. Vi arbetar runt patienten i team med; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Rehabgruppen samlar professionerna arbetsterapeut, dietist, kurator och fysioterapeut.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en dietist med placering i Malmö för en tillsvidareanställning!Som dietist inom kirurgi arbetar du med nut...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområdet (VO) akutsjukvård och internmedicin har två stora akutmottagningar, två vårdavdelningar i Lund och fem vårdavdelningar i Malmö med sammanlagt cirka 170 vårdplatser och en internmedicinsk mottagning i Malmö. ARBETSUPPGIFTERI rollen som chefsstöd hos oss kommer du att fungera som stöd när det gäller de personaladministrativa uppgifterna för AT-läkarna i Lund. Du kommer att arbeta med detaljschemat för akut-medicin-kirurgi-blocket. Schemaläggningen sker i Excel och Medinet. Du arbetar i personalsystemet HR-fönstret med att lägga in lönegrundande uppgifter, registrera och tillstyrka jour och frånvaro. Du är även behjälplig i samband med nyanställningar och introduktion av nya AT-läkare. Du har ett nära samarbete med AT-enheten och studierektorerna fö...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Landskrona, med områdeschef och enhetschefer, som utgår från Lund. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Lund, med områdeschef och enhetschefer. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består av sjuksköterskor, undersk...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Landskrona, med områdeschef och enhetschefer, som utgår från Lund. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Lund, med områdeschef och enhetschefer. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består av sjuksköterskor, special...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Ystad, med områdeschef och enhetschefer, som utgår från Malmö. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består av sj...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Malmö, med områdeschef och enhetschefer. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består av sjuksköterskor, specia...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Malmö och Lund samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Vi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård. Kirurgiavdelning 9 i Malmö är en elektiv avdelning som vårdar patienter som genomgår kirurgiska ingrepp i tarmen. Avdelningen har 20 vårdplatser och vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och rehab-gruppen. Vi strävar efter att arbeta evidensbaserat och med personcentrerad vård. Personalen arbetar aktivt i olika grupper med att utveckla och driva verksamheten framåt.ARBETSUPPGIFTERHos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett trivsamt arbetsklimat. Du kommer att omges a...

 • Company Skåne Läns Landsting in Ängelholm
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad varje dag. Första linjens basmottagning i Helsingborg är centralt belägen. Det finns även en mindre mottagning i Ängelholm och en i Landskrona som tillhör Helsingborgs basmottagning. Första linjen-mottagningarna i Skåne har tidigare tillhört respektive verksamhetsområde inom Bup, men är sedan något år tillbaka ett eget verksamhetsområde tillsammans med vår rådgivning och tidsbokning En väg in. Vårt främsta uppdrag är att bemöta och behandla barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. En annan del av vårt uppdrag är av vara tillgängliga ute i de tio kommuner som vi samverkar med för att förbättra den psykiska ohälsan hos barn i åldern sex till arton år. Vårt team består av fyra psykologer, åtta socionomer, en medicinsk sekreterare på heltid samt en på halvtid och...

 • Company Skåne Läns Landsting in Storå
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Är du nytänkande, nyfiken och har framåtanda och vill prova en ny tjänst som sjuksköterska? Vi välkomnar nu sjuksköterskor som regelbundet roterar med fasta intervaller mellan kirurgiavdelning mag/tarm och dagkirurgiavdelningen. Hos oss på Helsingborgs lasarett finns nu möjligheten att utveckla en bred kompetens på vår rotationstjänst där du roterar på dessa två avdelningar. Kirurgiavdelning mag-tarm är placerad under verksamhetsområde (VO) kirurgi och är uppdelad på två specialiteter, övre och nedre mag- och tarmkirurgi. Verksamheten är till stor del planerad men vi tar även emot akuta patienter och bedriver palliativ vård. Övre mag- och tarmkirurgi behandlar patienter med sjukdomstillstånd i matstrupe, magsäck, gallvägar samt bukspottkörtel. Nedre mag- och tarmki...

 • Company Skåne Läns Landsting in Ånge
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Psykiatri Skåne erbjuder Skånes befolkning ett samlat specialistpsykiatriskt vårdutbud inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri. Verksamheten har en gedigen anknytning till Lunds Universitet och andra lärosäten i regionen. Psykiatri Skåne har cirka 3 000 anställda. Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Helsingborg har mottagningar och team förlagda i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. All heldygnsvård finns i Helsingborg. Verksamheten har 470 anställda. Sedan den 1 januari klassar Region Skåne och Lunds universitet oss som universitetssjukvård och vi arbetar hela tiden med att öka forskningsanknytning till verksamheten. Vill du vara med och utveckla vår allmänpsykiatriska mottagning? Vi är i en utvecklingsfas med stort fokus på tillgän...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin i Lund och Malmö omfattar i dagsläget fyra internmedicinska avdelningar där KUA (Klinisk Utbildningsavdelning) ingår. Vi bemannar även Mava i Lund, Ava i Malmö och akutmottagningen på båda orterna. Vi är 14 fysioterapeuter som ingår i rehabenheten tillsammans med arbetsterapeuter och kuratorer, totalt är vi 34 personer.ARBETSUPPGIFTERÄr du intresserad av att arbeta i team på en internmedicinsk akutvårdsavdelning i ett stimulerande lärandeklimat? Hos oss ges du möjlighet till bredd och variation och vi söker en ny kollega till vårt härliga gäng!Hos oss präglas ditt arbete av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeut och tillsammans har ni viktiga roller i det tvärpro...

 • Company Skåne Läns Landsting in Vara
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Vill du vara med och utveckla nya Hjärtintensivavdelningen (HIA) vid lasarettet i Ystad? Då har du hamnat helt rätt! På HIA vårdar vi patienter som blivit akut sjuka och behöver hjärtvård. Vi tar hand om patienter med hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmi med mera. Samarbete är något vi på HIA värderar högt då du som undersköterska jobbar i vårdteam tillsammans med en sjuksköterska, undersköterska och läkare.ARBETSUPPGIFTERNu söker vi dig som vill vara med och bygga upp en otroligt spännande verksamhet och utveckla dig själv i din profession. Som undersköterska hos oss arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom omvårdnad, provtagning, NEWS (National Early Warning Score) med mera. Hos oss har vi även mycket fokus på medicinsk teknik.KVALIFIKATIONERDu som s...

 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Klinisk genetik och patologi är uppdelad i två sektioner med en gemensam verksamhetschef. Klinisk patologi bedriver verksamhet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad och har drygt 280 medarbetare. Vi tillhandahåller histopatologisk, cytologisk och molekylärpatologisk diagnostik till privatläkare, vårdcentraler, närsjukhus, akutsjukhus och Skånes universitetssjukhus (SUS) samt bistår med specialkompetens och konsultationsexpertis inom Södra sjukvårdsregionen. Vi har ett nära samarbete med avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet. Klinisk genetik är en ackrediterad och högspecialiserad verksamhet med cirka 80 anställda. Där utförs diagnostik av medfödda och förvärvade genetiska avvikelser och tillhandahåller genetisk vägledning. Verksamheten är en ...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag!Välkommen till oss på ortopeden avdelning 11. Vill du vara med och skapa framtidens vårdavdelning för den ortopediska patienten? Då är detta tjänsten för dig! Verksamhetsområde (VO) ortopedi består av fyra vårdavdelningar varav en är förlagd till Lund. Ortopeden 11 är en akutvårdsavdelning med 24 vårdplatser. Ortopedi är en bred disciplin där patienter i varierande åldrar vårdas för olika akuta frakturer, infektioner, tumörsjukdomar och artrossjukdom. En del av verksamheten består av planerad kirurgi, vilken till stor del utgörs av ledplastikkirurgi och till viss del av tumörkirurgi. För de patienter som ska genomgå en planerad operation börjar vården på verksamhetsområdets ankomstavdelning. Efter operation och postoperativ övervakning kommer patienten till vår vår...

 • Company Skåne Läns Landsting in Bjuv
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Vi är en liten vårdcentral med ett stort utbud av mottagningar vilket leder till en god service för kommunernas invånare. Vi är två familjära arbetsplatser som sätter stort värde i första mötet med patienten. Vår arbetsmiljö är god med bra teamarbete, prestigelöshet och humor. Söderåsen är en vårdcentral med cirka 6 100 listade patienter. Samtliga läkare i verksamheten är specialister i allmänmedicin och stödjs av sjuksköterskor, undersköterska och medicinska sekreterare. I verksamheten bedriver vi diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, hjärtsviktsmottagning, blodtrycksmottagning, distriktssköterskemottagning, äldremottagning och minnesmottagning. Vi bedriver även barnavårdscentral (BVC) och familjecentral centralt i Bjuv. Vi har en mycket välfungerande rehabve...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Lund, med områdeschef och enhetschefer. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består av sjuksköterskor, undersk...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö och Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Ystad, med områdeschef och enhetschefer, som utgår från Malmö. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består ...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö och Lund samt lasaretten i Ystad, Landskrona och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Malmö, med områdeschef och enhetschefer. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består av sj...

 • Company Skåne Läns Landsting in Landskrona
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Inom Skånes universitetssjukvård (Sus) finns hela bredden. Vi är ett stort universitetssjukhus med verksamhet i både Malmö, Lund, Landskrona, Ystad och Trelleborg. Hos oss finns högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden och en forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, våra framtida medarbetare.  Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Sus och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Du har din tillhörighet i resursteamet Landskrona, med områdeschef och enhetschefer, som utgår från Lund. Det ger dig närhet och möjlighet till daglig kontakt med din närmaste chef. Du tillhör ett team som består...

 • Company Skåne Läns Landsting in Ängelholm
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne har två verksamhetsområden (VO): Öppenvård med omkring 490 medarbetare och Heldygnsvård inklusive Specialteam med cirka 130 medarbetare. VO Öppenvård är uppdelad i fyra geografiska områden och område Första Linjen som har enheter i hela Skåne. Område Bup Helsingborg/Ängelholm/Landskrona bedriver öppenvård i form av mottagning samt mellanvård, i vilken familjedagvård och spädbarnsverksamhet ingår. Området samarbetar med 10 kommuner; Ängelholm, Båstad, Klippan, Åstorp och Örkelljunga, Helsingborg, Bjuv, Höganäs, Landskrona samt Svalöv. Heldygnsvården är lokaliserad till Malmö. Verksamhetens uppdrag avser specialiserad barn- och ungdomspsykiatri för patienter upp till 18 år. Inom Bup-specialistvård har vi i uppdrag att ge insa...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde (VO) barnmedicin har cirka 500 anställda vid Skånes universitetssjukhus. Vi behandlar barn och ungdomar mellan 0-18 år med sjukdomar inom specialområden utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt. Barnsjukvården kan beskrivas som ett litet sjukhus i det stora. Hos oss finns allt från den breda basen, de vanliga sjukdomstillstånden som drabbar många, till den högspecialiserade vården av barn och ungdomar med ovanliga och svåra diagnoser. Vi vårdar akut och planerat och har vårdtider som varierar mellan några timmar upp till ibland flera månader. Inom VO barnmedicin finns samtliga kompetenser tillgängliga, såsom läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, kuratorer, psykologer, f...

 • Company Skåne Läns Landsting in Hässleholm
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Rehabiliteringen är en enhet som består av olika paramedicinska professioner som arbetar med rehabilitering på Hässleholms sjukhus samtliga avdelningar samt bedriver öppenvård och dagrehabilitering. Vi är cirka 50 medarbetare som arbetar  på förvaltningen/avdelningen/enheten.ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en vikarierande fysioterapeut/sjukgymnast till vår mottagning med placering inom området medicin!Som fysioterapeut/sjukgymnast inom arbetslag medicin arbetar du teambaserat med övriga professioner på avdelningen. Tillsammans med arbetsterapeut, läkare, kurator, dietist, sjuksköterskor och undersköterskor bidrar du med din specifika kompetens. Medicinavdelningen är en närsjukvårdsavdelning som vårdar mestadels multisjuka äldre patienter med medicinska åkommor såsom KOL...

 • Company Skåne Läns Landsting in Hässleholm
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Smärtmottagning rehabilitering är en av tre specialistenheter i Region Skåne, mottagningens uppdrag är att erbjuda kvalificerad utredning av patienter med långvariga komplexa smärttillstånd där smärtan lett till stora konsekvenser för individens hela livssituation som inte kan hanteras inom primärvården. Mottagningen erbjuder även smärtrehabiliteringsprogram till dem som kan ha nytta av ett sådant. Vi arbetar teambaserat med ett interdisciplinärt arbetssätt, i teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Teamet arbetar patientnära där även närstående medverkar, mottagningen har ett gott samarbete med andra vårdgivare och med flera myndigheter i samhället.  ARBETSUPPGIFTER...

 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik är ett av Skånes universitetssjukhus (Sus) största och bedriver verksamhet i Lund, Malmö samt Helsingborg. Patienter med cancersjukdomar remitteras från hela södra sjukvårdsregionen för att behandlas vid våra enheter. Vid administrativa enheten inom onkologen i Lund är vi för närvarande 34 medicinska sekreterare och administratörer/receptionister. Vi arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i diagnosteam för att ge bästa möjliga vård till patienterna. Som medicinsk sekreterare utgör du en viktig del i teamet med ansvar för remisshantering, registrering samt journalskrivning. Vi arbetar ständigt för att utveckla och stärka teamarbetet för att skapa en attraktiv arbetsplats och i det...

 • Company Skåne Läns Landsting in Vara
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Bild- och funktionsteknik (BFT) är en regional stödverksamhet inom Region Skåne. BFT bistår med förvaltning, underhåll och utveckling av medicinteknisk utrustning för fysiologiska mätningar, bildgenererande medicintekniska utrustningar, bildbearbetningsstationer, journal- och bildlagringssystem (RIS och PACS), PC-klienter, arkiv-/server-, nätverks-och datorsystemdrift inom bild och funktionsmedicin (BFM). Personalen består av medicintekniska ingenjörer, systemtekniker/-ingenjörer och systemadministratörer. ARBETSUPPGIFTERVi söker nu en IT-ingenjör/Systemvetare till Bild-och funktionsteknikSom ingenjör hos oss kommer du ingå i en grupp av ingenjörer (IT/MT), tekniker och specialister som ansvarar för upphandling, drift och underhåll av medicinteknisk utrustning samt...

 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Ögonverksamheten i Skåne bedrivs i huvudsak inom ackrediterat vårdval. Det Öppna vårdvalet i ögonsjukvården och vårdval katarakt bedrivs på mottagningen i Helsingborg tillsammans med högspecificerad ögonsjukvård. Verksamhetsområde (VO) Ögonsjukvård är en verksamhet med akut och planerad mottagning samt polikliniska operationer. Vi är cirka 60 medarbetare fördelat på läkare, sjuksköterskor, ortoptister, undersköterskor, medicinska sekreterare och receptionister. På mottagningen finns en stor bredd med såväl allmän oftalmologi som subspecialiteter inom katarakt- och glaukomkirurgi, glaukom, medicinsk retina, barnoftalmologi och neurooftalmologi. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med professionell syn på arbete där vi respekterar och värdesätter varandra. Vi jo...

 • Company Skåne Läns Landsting in Trelleborg
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Under hösten startar vi på avdelning 11 kliniska utbildningssalar (Kus), som en del i vår satsning med ökat antal utbildningsplatser för sjuksköterskor med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), i Trelleborg. Patientsalarna kommer i största mån att drivas av sjuksköterskestudenter under handledning från ansvarig sjuksköterska. Fokus ligger på studenternas utveckling i sin kommande profession. Även studenter ur andra yrkeskategorier såsom undersköterskor, fysioterapeuter och läkare är delaktiga i utbildningssalarna. På lasarettet i Trelleborg försöker vi ta vara på kraften i att vara små. Det ska vara roligt att jobba här och vi har alla förutsättningar att skapa en enastående teamkänsla. Sociala aktiviteter som julfest, lasarettskampen, gemensamma utbildningar och sj...

 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Hjärtavdelningen i Helsingborg är en stor avdelning med fokus på akut hjärtsjukvård. På avdelningen finns det både hjärtintensivvårdsplatser, eftervårdsplatser och några platser för elektiv verksamhet. Hjärtavdelningen i Helsingborg har det akuta uppdraget för nordvästra Skåne. Förutom flödet från akutmottagningen så läggs det in patienter direkt från vår mottagning och från ambulansen. Hos oss vårdas huvudsakligen patienter med hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, instabil angina, hjärtsvikt och patienter med arytmiproblem. På avdelningen utför vi bland annat arbetsprov, elkonvertering, transesophagalt ultraljud och två dagar i veckan har vi pacemakerinläggning. En del av personalen med särskild kompetens har vissa arbetspass förlagda på PCI-labbet och personalen so...

 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Den geriatriska avdelningen arbetar mot den äldre delen av befolkningen. Våra patienter har ofta ett unikt vårdbehov och har flera olika grundsjukdomar varav demens och hjärtsvikt är några av de största. Vi arbetar i tvärprofessionella team med patient och närstående i fokus. Vi möter patienter både med akutsjukdom och som befinner sig i livets slutskede. Arbetet på avdelningen sker i interdisciplinära team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, dietist, sekreterare, farmaceut och arbetsterapeut arbetar tillsammans. Verksamhetsområde Akutsjukvård är inne i en spännande utvecklingsfas som vi kallar kvalitetsresan. Genom att fokusera på ständiga förbättringar arbetar vi för att skapa en effektivare, mer patientsäker verksamhet och en bä...

 • Company Skåne Läns Landsting in Malmö
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Barnavårdscentral (BVC) Eden med tillhörande familjecentral ligger mitt i Malmö med närhet till Södervärns busstation, Citytunneln och Folkets Park. I området finns det gott om lunchrestauranger och bra kommunikationer för dig som pendlar. Vi är samlokaliserade med Barnens Hus öppna förskola och arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram med riktade insatser utifrån familjernas behov. Öppna Förskolan är en naturlig del i vår verksamhet och vi samarbetar även med socialtjänst och mödrahälsovård. Vi erbjuder hembesök, öppen mottagning, bokade tider, föräldrautbildning och riktade föräldragrupper. På familjecentralen arbetar sjuksköterskor, förskolelärare och barnskötare. Vårdcentralen (VC) Eden är en välfungerande hälsovalsenhet i centrala Malmö, med cirka 14 000 pat...

 • Company Skåne Läns Landsting in Malmö
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Vårdcentralen (VC) Eden är en välfungerande hälsovalsenhet med drygt 14 000 listade patienter. I området finns det gott om lunchrestauranger och bra kommunikationer för dig som pendlar. På sjätte våningen har vi samlat administration och personalutrymme samt en fin takterrass med utsikt över Folkets Park. Vi verkar i ett levande, kulturellt expansivt område mitt i Malmö med närhet till Södervärns busstation och Triangeln.  Utöver familjeläkarmottagningen har vi flera andra mottagningar såsom barnavårdscentral, distriktssköterska, psykosociala teamet, diabetesmottagning, dietist samt sjukgymnastmottagning. Vi har även ansvar för ett äldreboende. Vårt mål är nöjda patienter, hög vårdkvalitet och vård på rätt vårdgivarnivå. För att möta behovet hos våra listade patien...

 • Company Skåne Läns Landsting in Bara
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Vårdcentralen (VC) Planteringen är belägen i södra Helsingborg med goda kommunikationsmöjligheter. Vi är en liten vårdcentral med två fasta läkare och utbildningsläkare. Vårdcentralen finns i ett mångkulturellt område. Vi arbetar aktivt i samverkan med Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vars syfte är att få invånarna i området att må bättre. På vårdcentralen finns kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut samt sedvanliga mottagningar för Diabetes, Astma-KOL, Minnesmottagning, BVC och Distriktssköterskemottagning. ARBETSUPPGIFTERNu gör vi en extra satsning för att utöka läkargruppen på vårdcentralen Planteringen. Är du underläkare eller ST-läkare i allmänmedicin och vill vara med att driva vår verksamhet framåt? Tjänsten i...

 • Company Skåne Läns Landsting in Bara
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg, Område Psykos består av heldygnsvård (tre enheter) och öppenvård (fyra enheter). Mottagning Drottninggatan är den största enheten och vänder sig till patienter med en redan diagnostiserad psykossjukdom. Vi på mottagningen arbetar sedan 2015 enligt metoden FACT. Ett flexibelt arbetssätt där vi, utöver en kontinuerlig kontakt med samtliga patienter, har särskilt fokus på de av patienterna som sviktar i sin vardag tillfälligtvis och behöver utökade insatser av teamet och andra viktiga personer.  I våra fyra team finns läkare, sjuksköterskor, skötare/rehabiliterare, arbetsterapeut, fysioterapeut, medicinska sekreterare, kurator, psykolog och mentor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Teamen är jämstora och ansvar f...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik är regionverksamhet för Södra sjukvårdsregionen. Med cirka 850 medarbetare är vi ett av de största verksamhetsområdena inom Sus som strävar efter att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med universiteten i Lund och Malmö.Hematologiavdelning 4 är en av två vårdavdelningar i Lund som utreder och behandlar patienter med hematologiska sjukdomar och har regionalt ansvar för stamcellstransplantationer. Hematologens två vårdavdelningar har tillsammans 28 vårdplatser med samma patientklientel och personalen samarbetar mellan avdelningarna för att effektivt använda resurser på bästa sätt. I nära anslutning finns vår öppenvårdsenhet med läkarmottagningar o...

 • Company Skåne Läns Landsting in Kristianstad
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Med cirka 2 300 medarbetare erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter. Hudmottagningen är en liten och trivsam mottagningsverksamhet i Kristianstad. Hos oss behandlas patienter med hud- och könssjukdomar. De vanligaste hudsjukdomarna är tumörer, psoriasis, eksem, akne och bensår. Vårt team består av tio läkare, fyra sjuksköterskor, fem undersköterskor, fyra medicinska sekreterare och en kurator. ARBETSUPPGIFTERVälkommen till oss på hudmottagningen! Vi söker nu dig som ä...

 • Company Skåne Läns Landsting in Trelleborg
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Vill du jobba på en bra arbetsplats med patienten i fokus, ett modernt värderingsstyrt ledarskap och det gemensamma målet om att bli ett personligt sjukhus i framkant? Då ska du söka tjänsten som undersköterska på Lasarettet Trelleborg! Här vill vi sätta medarbetarna i förarposition. Vi tror att det är du och dina kollegor som bäst vet hur våra patienter får en bra och personlig vård. På Lasarettet Trelleborg vill vi att alla medarbetare ska ha stort inflytande på sitt arbete. Tillsammans ska vi nå vårt gemensamma mål om att bli ett ledande och personligt sjukhus avseende patient- och medarbetarnöjdhet, kvalitet och lönsamhet. Verksamhetsområde närsjukvård har cirka 270 medarbetare och inrymmer internmedicinsk verksamhet där det bedrivs verksamhet inom kardiologi, ...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi är en del av verksamhetområde Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus, (Sus). Vi har en omfattande verksamhet inom ultraljud (hjärta och kärl) nuklearmedicin och klinisk fysiologi, bland annat lungfunktionsundersökningar och EKG. Klinisk neurofysiologis verksamhet omfattar bland annat EEG och EMG. Parallellt med denna verksamhet bedrivs omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet. Vi har verksamhet i både Malmö och Lund. ARBETSUPPGIFTERInom klinisk fysiologi och nuklearmedicin är vi ett 90-tal anställda i Lund och nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vårt team. I dina arbetsuppgifter kommer det att ingå förråds, tvätt- och kökshantering/beställning, omhändertagande av oli...

 • Company Skåne Läns Landsting in Lund
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Nu finns det en chans för just dig som sjuksköterska att bli en del av ett välfungerande och handlingskraftigt team. Vill du ta chansen att tillsammans med oss utveckla lungcancervården i Lund så är du varmt välkommen med din ansökan. Vi är idag en växande enhet på Skånes universitetssjukhus i Lund med allt inom lungcancer samlat på ett och samma ställe. Vi följer patienten från misstanke om cancer till behandlingstidens slut och allt där emellan.Nu söker vi en kollega som vill arbeta med oss på vår behandlingsenhet. Vi söker dig som är utvecklingsbenägen, drivande, kunskapstörstande och intresserad av lungcancervård. Vi vet att trygg personal ger trygga patienter!Är du redo för en arbetsplats där du får ta stort ansvar och arbeta självständigt i nära relation till...

 • Company Skåne Läns Landsting in Ängelholm
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) område Nordvästra Skåne bedriver öppenvård i form av mottagningar, spädbarnsverksamhet och familjedagvård/mellanvård. Heldygnsvård och akutmottagning är lokaliserad i Malmö. Områdets mottagningar som finns i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona har ett nära samarbete med varandra och samverkar även med de tio kringliggande kommunerna i nordvästra Skåne. Mottagningarnas uppdrag avser specialiserad psykiatri för barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Barn- och ungdomspsykiatrin har i uppdrag att ge vård till patienter med psykiatrisk problematik av medelsvår till svår karaktär. Arbetsgruppen består av 12 medarbetare; läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och medicinsk sekreterare. Vi lägger även stor vikt vid samarbete till exempel m...

 • Company Skåne Läns Landsting in Malmö
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.När en av våra specialistläkare ska byta placering och börja arbeta på vår mottagning i Trelleborg söker vi nu en ny kollega till psykosmottagningen på Drottninggatan i Malmö!Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg, Område Psykos består av heldygnsvård (tre enheter) och öppenvård (fyra enheter). Vuxenpsykiatrimottagning psykos Drottninggatan vänder sig till patienter med en diagnostiserad psykossjukdom.   På mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, skötare/rehabiliterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, mentorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, medicinska sekreterare och psykolog. Mottagningen har arbetat framgångsrikt med att implementera FACT vilket inneburit ett alltmer flexibelt och tätt samarbete inom teamen och en hög krisberedskap. Motta...

 • Company Skåne Läns Landsting in Helsingborg
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg består av mottagningsverksamhet och vårdavdelningar. Bedömningsmottagningens upptagningsområde är nordvästra Skånes tio kommuner. Vi är cirka 20 medarbetare på mottagningen fördelat på psykiater, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och medicinska sekreterare. Vi arbetar i team där de olika professionerna samarbetar. Specialistpsykiatrins uppdrag är att fastställa patientens problematik i förhållande till den regionövergripande handläggningsöverenskommelsen, det så kallade gränssnittet gentemot primärvården. Den diagnostiska bedömningen utgör således grunden för val av utredande och behandlande insatser. ARBETSUPPGIFTERVi söker nu ytterligare en psykolog till vårt team! Hos oss ligger tyngdpunkten inom arbetsuppgiftern...

 • Company Skåne Läns Landsting in Malmö
  04.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Gör skillnad. Varje dag.Är du trött på att ställa väckarklockan varje kväll? Vill du dessutom ha ett varierande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik? Då är du den personen vi söker!- Jag älskar KHM för att det är ett fritt arbete som aldrig blir uttråkat. Arbetspassen går snabbt. Allt från lättare symtom som halsont till att det faktiskt kan vara livshotande tillstånd. Jag gillar att själv få ta ansvar och komma på lösningar. Vi har mycket skratt och hög nivå, säger en av våra mycket uppskattade sjuksköterskor.Kvälls- och helgmottagningen (KHM) ligger placerad på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö i nya fräscha lokaler mitt emot akutmottagningen. Vårt uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov av akut oplanerad primärvård på kvällar och helger. Hög medicinsk kvalitet, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Skåne Läns Landsting Edit filters