Jobmonitor. Search results for Landstinget Dalarna

44 Jobs found

Used filters:
 • Landstinget Dalarnax
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company Landstinget Dalarna in Säter
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGRättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 64 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag och samarbetar med klinikens Behandlingsteam med kurator, psykolog, arbetsterapeut, missbruksterapeut, läkare. Som  skötare är samtal med patienter, anhöriga och vårdgrannar en viktig arbetsuppgift. Vi arbetar också me...

 • Company Landstinget Dalarna in Borlänge
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Vi behöver förstärkning till ekonomienheten och söker en ny medarbetare till avdelningen för verksamhetsnära ekonomistöd.Avdelningens främsta uppgift är att, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, stödja verksamheter inom regionens olika förvaltningar.Stödet omfattar i första hand budget och prognos samt löpande uppföljning och rapportering av ekonomi. Utöver det så erbjuder enheten stöd i uppföljning och analys av verksamhetens prestation, måluppfyllelse och resursanvändning. Därutöver bidrar gruppen till att utveckla den allmänna ekonomikompetensen i organisationen.Vi är i dagsläget omkring 35 medarbetare och de flesta är placerade i Falun samt i viss utsträckn...

 • Company Landstinget Dalarna in Vara
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi behöver tillfälligt stärka upp Region Dalarnas arbete inom energiområdet med ytterligare en projektledare under hösten 2019. I arbetsuppgifterna som projektledare ingår att redovisa resultat och rapportera gentemot energimyndigheten. Kommunicera med små och medelstora företag om vilka stöd och stödformer som finns inom energieffektivisering samt bistå dem vid ansökningar. Projektet omfattar 50% och är finansierat av Energimyndigheten vilka har nationella nätverk för projektet där du ingår.Du kommer att vara en av tre projektledare på Region Dalarnas energikontor som alla arbetar med energifrågor både gentemot företag och kommuner genom der...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. AT i Avesta - Region Dalarna söker våra framtida specialister. Välkommen att söka ett av våra 7 AT-block!ARBETSBESKRIVNINGDet är nu dags att ansöka om AT med tillträde i mitten av februari och mitten av maj 2020.Vårt upplägg: . 6 mån invärtesmedicinska specialiteter med tjänstgöring på Avesta lasarett . 6 mån opererande specialiteter vid Falu lasarett, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår . 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter samt öppenvården Avesta . 6 mån allmänmedicin, förlagd till Avesta och Hedemora kommun På kan du...

 • Company Landstinget Dalarna in Borlänge
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. AT i Falun - Region Dalarna söker våra framtida specialister. Välkommen att söka ett av våra 16 AT-block!ARBETSBESKRIVNINGDet är nu dags att ansöka om AT med tillträde i mitten av februari och mitten av maj 2020.Vårt upplägg: . 6 mån invärtesmedicinska specialiteter, Falu lasarett, varav 2-3 veckor vid medicinkliniken i Ludvika . 6 mån opererande specialiteter, Falu lasarett . 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatri i den länsgemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter. Öppenvårdspsykiatri i Falun eller i Ludvika. . 6 mån allmänmedicin görs i Falun/Borlänge/Säter/Ga...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. AT i Mora - Region Dalarna söker våra framtida specialister. Välkommen att söka ett av våra 12 AT-block!ARBETSBESKRIVNINGDet är nu dags att ansöka om AT med tillträde i mitten av februari och mitten av maj 2020Vårt upplägg: . 6 mån invärtesmedicinska specialiteter . 6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår . 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken i Falun och Säter samt öppenvården i Mora . 6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler På kan du läsa mer om vilka block vi har att erbjuda och hur det ä...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Folktandvården Region Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Våra värderingar - banbrytande, trygg och medveten - ska prägla hela verksamheten. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Folktandvården Region Dalarna har 27 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, sjukhustandvård och egen tandteknisk verksamhet.ARBETSBESKRIVNINGNu söker vi till vår klinik i Smedjebacken en allmäntandläkare med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verk...

 • Company Landstinget Dalarna in Vara
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGArbetsplatsbeskrivningNeuropsykiatriska utredningsenheten är länsövergripande och tar emot barn och ungdomar från småbarnsåldern till tonåringar med behov av bred barnpsykiatriskutredning på specialistnivå.Arbetsgruppen består av läkare, kurator, psykolog, logoped, arbetsterapeut, specialpedagog, sekreterare och chef. Vi har tillgång till sjukgymnast och neurolog.Du kommer dels att ingå i ett särskilt utredningsteam där vi gör gemensamplaneringar kring vilka resurser som skall ingå i utredningsteam för varje enskilt barn/ungdom. Som arbetsterapeut kommer du att i samarbete med övriga teammedlemmar bedöma/utreda barn och ungdomar med neuropsyk...

 • Company Landstinget Dalarna in Borlänge
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVill du utvecklas i din yrkesroll som arbetsterapeut och arbeta i team med olika yrkeskategorier? Nu har du chansen! Barn- och ungdomshabiliteringen söker två legitimerade arbetsterapeuter med placering i Avesta respektive Borlänge. Habiliteringen är en specialistverksamhet i Dalarna som finns på fem orter i länet. Habiliteringen har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Dina arbetsuppgifter - utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter i barnets olika miljöer- ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor- ...

 • Company Landstinget Dalarna in Gagnef
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGSom medicinsk sekreterare på vårdcentralen i Gagnef har du ett varierat arbetsinnehåll. Dina arbetsuppgifter är omväxlande såsom journalskrivning i Take Care, receptionsarbete, IT-arbete.Du kommer ingå i en verksamhet med ett positivt arbetsklimat och ett bra samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.KVALIFIKATIONERDu har något av följande:- Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp,- Vårdadministrativa programmet 180 hp,- Medicinsk sekreterare YH 400 p eller- 1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning.Vi söker dig som är kundorienterad, engagerad och positiv. Krav för tjänsten är att du har vårddokumentationsutbildning och g...

 • Company Landstinget Dalarna in Hedemora
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi söker en ny medarbetare till Hedemora Vårdcentral, som är belägen i Hedemora kommun. Vi är en arbetsplats med god stämning och laganda. Vi värnar om kvalitet, kontinuitet, ett gott bemötande och god tillgänglighet. Ditt arbete innebär förutom journaldokumentation även administrativa sysslor som- Posthantering- Diarieföring- Utlämnande av journalkopior- Bokning i olika system- Telefonservice gentemot övriga vårdinrättningar och patienter- ReceptionsarbeteAtt arbeta som medicinsk sekreterare hos oss, ger en stor möjlighet för Dig till ett självständigt och omväxlande arbete.Hedemora, som grundades 1446, är Dalarnas äldsta stad, den enda mede...

 • Company Landstinget Dalarna in Mora
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGArbetsuppgifterna innefattar att dagtid, självständigt eller tillsammans med operationssjuksköterska/undersköterska, assistera vid endoskopier på Centraloperation, Dagkirurgen och Röntgen.Du kommer främst att arbeta i operationsmiljö i nära samarbete med operationsteamet.Du kommer även att utbilda operationspersonal inför akuta endoskopier jourtid. Samt ansvara för vård och kontroll av material och den medicintekniska utrustningen som används i samband med endoskopier.KVALIFIKATIONERVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet från endoskopisk verksamhet är meriterande.Som person är du flexibel och du trivs med att arbet...

 • Company Landstinget Dalarna in Ludvika
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGMedicinmottagningen på Ludvika Lasarett erbjuder ett vikariat på 1 år med eventuell förlängning då vår BMA skall vara föräldraledig Kardiologisk klinisk fysiologi är på Ludvika lasarett integrerat i medicinmottagningen. Vid årsskiftet flyttar vi in i nyrenoverade moderna lokaler. Vi har en nyanskaffad ultraljudsmaskin som arbetar med 2D och 3 D bilder.  Övriga som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har ett fint samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: Boka och kalla dina patienter, utföra hjärt-eko undersökningar. Tillsammans med läkare tolkar du undersökningar....

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  05.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVälkommen att arbeta som operationssjuksköterska på ÖNH-operation! På vår operationsavdelning tar vi emot patienter polikliniskt, dagkirurgiskt och i sluten vård, med både elektiv och akut kirurgi. Vi opererar allt från små hudförändringar till större cancerkirurgi och avancerad bihålekirurgi.Hos oss kommer du att arbeta inom öron-, näs- och halsspecialitén. Du kommer att ingå i teamet kring patienten som förutom dig består av undersköterska, narkossjuksköterska och läkare.Utifrån eget intresse och kompetens har du möjlighet att ansvara för ett eget område, t ex medicinsk teknik.Tjänsten innebär dagtid 40 timmar/vecka.KVALIFIKATIONERDu är leg...

 • Company Landstinget Dalarna in Skå
  03.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi söker en stomisjuksköterska/stomiterapeut till Kirurgmottagningen, som tillsammans med två kollegor kommer ansvara för stomiverksamheten på Kirurgkliniken. Under 2020 kommer stomiterapeuten att avsluta sin tjänst så vi söker dig redan nu, för att du ska hinna få en bra inskolning och bli trygg i rollen. Stomiverksamheten ingår i Kirurgmottagningens verksamhet och du arbetar även med flera sjuksköterskor och undersköterskor i andra team.Kirurgmottagningen har öppet måndag till fredag, dagtid och tar emot patienter för utredning samt återbesök inom de olika kirurgiska teamen. Kirurgkliniken är lokaliserad i nya moderna lokaler och består av ...

 • Company Landstinget Dalarna in Mora
  03.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGMedicinkliniken på Mora lasarett är en modern och innovativ klinik i Region Dalarna som utvecklar sig och sina medarbetare hela tiden. Ledord för oss, hög vårdkvalitet såsom säkerhet mot våra patienter och att vara en attraktiv arbetsplats där var och en kan utveckla sig i sin yrkesroll och sin person. Kliniken har 58 platser fördelat på 3 avdelningar med inriktningar mot speciella mediciniska sjukdomar. Medicinmottagningen är en del av den växande öppna vården på Medicinkliniken och ta hand om patienter från kardiologi, diabetes och mag-tarm.Vi verkar för ett gott patientbemötande, hög tillgänglighet och flexibilitet, alltid med patientens b...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  03.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVälkommen till avdelning 23 som nyexaminerad eller erfaren sjuksköterska! På dalarnas största medicinklinik får du ett varierat  arbete i en utvecklande miljö.Hos oss får du en bred erfarenhet och erbjuds ständigt nya utmaningar då vi behandlar patienter med många olika sjukdomstillstånd. På avdelning 23 har vi inriktning hematologi och gastroenterologi och som sjuksköterska får du en stor variation i arbetsuppgifter.Hos oss ges du möjligheten att arbeta i ett härligt team med kunniga medarbetare. Som sjuksköterska jobbar du alltid i par med undersköterska och tillsammans stöttar du och dina kollegor varandra under hela arbetspasset.  För oss...

 • Company Landstinget Dalarna in Leksand
  03.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi  står inför kommande pensionsavgångar, därför behöver vi rekrytera nya medarbetare till vår fina vårdcentral. Kunskapsöverföring är en viktig del i vår introduktion av nya medarbetare. Att arbeta parallellt över tid med erfarna kollegor anser vi skapar goda förutsättningar för en bra kunskapsöverföring.  Vårdcentralen har uppdrag via Region Dalarnas Hälsoval och vi har cirka 15 000 listade patienter. Vår verksamhet är för närvarande förlagd  måndag till fredag klockan 8 - 17. Vår verksamhet genomsyras av en primärvård i ständig förändring och samarbete i team och nyttjande av varandras olika kompetenser är en viktig del i vårt dagliga arbe...

 • Company Landstinget Dalarna in Storå
  03.09.2019 Updated on: 08.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGArbetet som sjuksköterska på ÖV-enheten är  variationsrikt och utvecklande i en stimulerande miljö. Verksamhet som ingår i ÖV-enheten är bl. a sedvanliga mottagningsuppgifter, telefonrådgivning, egen sköterskemottagning, förinskrivning av elektiva slutenvårdspatienter, assistera vid polikliniska operationer samt planering av klinikens operationer. Välkommen att söka!KVALIFIKATIONERDu är grundutbildad sjuksköterska med minst två års erfarenhet av yrket.Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper  såsom engagemang, ansvarskänsla samt förmåga att samarbeta.Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVälkommen till gyn avdelningen! Nu finns möjlighet att söka vikariat med chans till tillsvidare anställning, vi har graviditets/föräldraledighet framför oss och behöver därför rekrytera sjuksköterska.Vi finns i nya lokaler med 16 vårdplatser. Här vårdas kvinnor i olika åldrar med skilda gynekologiska besvär. Vi opererar och vårdar både planerade och akuta patienter. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdavdelning med god omvårdnad av patienter som är svårt sjuka samt pre och post operativvård av patienter som genomgått gynekologiska operationer. Vi arbetar med patientnära vård, i team med sjuksköterskor, underskö...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Onkologmottagningen på Kirurgkliniken i Falun söker en sjuksköterska. Du som är trygg, flexibel, trivs i team och har intresse för cancervård - vi har jobbet för dig!ARBETSBESKRIVNINGOnkologmottagningen är en öppenvårdsmottagning som ansvarar för patienter med kirurgiska cancerdiagnoser. Här inryms läkarmottagning och dagvårdsbehandling. Personalgruppen består av nio sjuksköterskor, en undersköterska, två sekreterare och avdelningschef. Onkologläkarna är konsulter och kommer från Uppsala, Gävle och Örebro. Alla sjuksköterskor på mottagningen är kontaktsjuksköterskor i något av våra tre team. De tre teamen vårdar i huvudsak patienter med urologiskcancer, magta...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Folktandvården Region Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Våra värderingar - banbrytande, trygg och medveten - ska prägla hela verksamheten. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Folktandvården Region Dalarna har 27 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, sjukhustandvård och egen tandteknisk verksamhet.ARBETSBESKRIVNINGNu söker vi till vår klinik i Falun två tandsköterskor med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig.Du k...

 • Company Landstinget Dalarna in Storå
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGLänsvuxenpsykiatrin består av slutenvårdsavdelningar, psykiatrisk akutmottagning, beroendeakut, ECT-enhet, LARO-mottagning, ätstörningsmottagning, behandlingsteam samt administrativt team.I rollen som assistent/AT-samordnare omfattas arbetsuppgifterna av bland annat:- Läkarplanering vad gäller planering, schema och ledigheter. - AT-samordnare inom divisonen- Fakturahantering- Ansvara för klinikens hyrda lägenheter- Ansvar för klinikens bibliotek- Beställning av material och varor- Samordning av läkemedlensinformation- Introduktion av nya läkare- DiariehanteringDu kommer ingå i klinikens administrativa team. I ditt arbete har du ett nära samar...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGRöntgenkliniken är en del i Länssjukhuset, Falu Lasarett. Röntgenkliniken i Falun ingår som en del i den länsövergripande Bild- och funktionsmedicin Dalarna. Kliniken omfattar konventionell och digital röntgenverksamhet, datortomografi, ultraljud, intervention, nuklearmedicin, samt MRT. På avdelningen utförs ca 85 000 undersökningar per år.Vi arbetar i AGFA´s RIS/PACS.Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård och kunskap, kvalitet och känsla.Du utför ett självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter inom diagnostisk radiologi. Du roterar på avdelni...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGFalu lasarett är länssjukhus i Dalarna. Röntgenavdelningen består av sex sektioner: nuklearmedicin, ultraljud, datortomografi, MRT, angiografi samt den konventionella sektionen.Nuklearmedicinsektionen utför cirka 2 000 undersökningar/år. Lokalerna är nyrenoverade och utrustade med två nya SPECT- kameror, varav den ena har integrerad CT. Vi använder AGFA`s RIS/PACS.Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor och med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. De undersökningar vi utför är bla lungemboliutredningar myocardscintigrafier, skelettscintigrafier, renogram.K...

 • Company Landstinget Dalarna in Säter
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGSök ett inspirerande och roligt arbete somskötare/undersköterska på Rättspsykiatriska kliniken i Säter!Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 64 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag och samarbetar med klinikens Behandlingsteam med kurator, psykolog, arbetsterapeut, missbruksterapeut, läkare. Som ...

 • Company Landstinget Dalarna in Vara
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Geriatriska enheten består av en vårdavdelning med 24 vårdplatser där inriktningen är medicinsk äldrevård, stroke och ortopedisk rehabilitering. Våra ledord och vår värdegrund är att alltid ha Patienten i centrum, arbeta med Hög kvalitet och patientsäkerhet, samt vara en Attraktiv arbetsplats. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar. Vi erbjuder en arbetsplats där du har stora möjligheter att utvecklas och du som nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds möjlighet till ett introduktionsår för en strukturerad yrkesintroduktion. Välkommen till en avdelning som vårdar patienter med många olika diagnoser och som ständigt utvecklasARBETSBESKRIVNINGSom sjuksköterska ...

 • Company Landstinget Dalarna in Smedjebacken
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVårdcentralen Smedjebacken har cirka 7300 listade patienter. Uppdraget är brett och formulerat i överenskommelse med Hälsovalsenheten.Bemanningen på vårdcentralen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens. Samarbete och nyttjande av varandras kunskaper är en viktig del i arbetet på vårdcentralen.Vi arbetar mot många olika instanser vilket innebär många olika arbetsuppgifter, du bör därför ha lätt för att samarbeta och vara flexibel i både patientperspektiv och i medarbetarperspektiv.Arbetet består av telefonrådgivning via Tele-Q samt Distriktssköterske/Sjuksköterskemottagning med bedömning av patientens vårdbehov och förmåga at...

 • Company Landstinget Dalarna in Hedemora
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi söker en ny medarbetare till Hedemora Vårdcentral, som är belägen i Hedemora kommun. Vi är en arbetsplats med god stämning och laganda. Vi värnar om kvalitet, kontinuitet, ett gott bemötande och god tillgänglighet.På vårdcentralen erbjuder vi vård, behandling, bedömning och rådgivning för alla patienter i alla åldrar samt förebyggande hälsovård vid barnavårdscentral, mödrahälsovård och familjecentral.Vårdcentralernas uppdrag innefattar även stöd till kommunernas hälso- och sjukvård i hemmet och på särskilda boenden. Vårdcentralerna ansvarar tillsammans för jourverksamheten inom sitt geografiska område. Primärvården i Dalarna ingår i hälsov...

 • Company Landstinget Dalarna in Smedjebacken
  02.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVårdcentralen Smedjebacken har cirka 7300 listade patienter. Uppdraget är brett och formulerat i överenskommelse med Hälsovalsenheten.Bemanningen på vårdcentralen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens. Samarbete och nyttjande av varandras kunskaper är en viktig del i arbetet på vårdcentralen.Vi arbetar mot många olika instanser vilket innebär många olika arbetsuppgifter, du bör därför ha lätt för att samarbeta och vara flexibel i både patientperspektiv och i medarbetarperspektiv.Arbetet består av telefonrådgivning via Tele-Q samt Distriktssköterske/Sjuksköterskemottagning med bedömning av patientens vårdbehov och förmåga at...

 • Company Landstinget Dalarna in Borlänge
  02.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGBVC mottagningen är placerad på VC Jakobsgårdarna, Borlänge.Du kommer att vara en av sju BHV sjuksköterskor och du har ett nära samarbete med kollegor, barnpsykologer och läkare. Hos oss får du ett varierande arbete i ett mångkulturellt upptagningsområdeArbetsuppgifterna som BHV sjuksköterska är enligt barnhälsovårdens nationella riktlinjer. Arbetet innefattar hembesök, mottagningsbesök, läkarmottagning och vaccinationer. Vi har individuell schemaplanering.KVALIFIKATIONERLegitimerad sjuksköterska med vidareutbildning öppen hälso och sjukvård eller hälso och sjukvård för barn och ungdom. Körkort erfordras.Stor vikt läggs vid personliga egenska...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGKuratorsverksamheten finns samlad i en gemensam enhet som bemannar de somatiska klinikerna vid lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Vi förser även länets sju palliativa team med kuratorskompetens. Vi söker nu en kurator för placering i Ludvika.Som kurator bidrar du med det psykosociala perspektivet i hälso- och sjukvården innefattande psykologiskt, systemiskt och socialrättsligt perspektiv gällande patienter och anhöriga. Du arbetar med att stärka patienter och närståendes möjligheter att hantera yttre och inre påfrestningar i samband med sjukdom, skada eller kriser. Du träffar patienter och närstående inom den specialiserade somatiska vårde...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  02.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Söker du ett spännande och utmanande arbete på en klinik i ständig utveckling och samtidigt vill utvecklas som ledare? Då kan jobbet som verksamhetschef på Kirurgkliniken i Falun vara rätt för dig! Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! Det innebär att du är delaktig i att driva och utveckla framtidens hälso-och sjukvård där kirurgin är en viktig del.ARBETSBESKRIVNINGKliniken utgör ena halvan av Dalakirurgin, tillsammans med kirurgkliniken på Mora lasarett. Trots två självständiga kliniker har Dalakirurgin ett gemensamt uppdrag att i god samverkan möta och klara av nuvarande och framtida medicinska utveckling, krav på god tillgänglighet och ekonomiska utmaningar. I uppdraget ingår att utveckla sa...

 • Company Landstinget Dalarna in Långshyttan
  02.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVälkommen till Region Dalarna och Långshyttans vårdcentral! Vårdcentralen ligger vackert vid den norra utfarten från Långshyttan. Det är 5 100 personer listade och många av dessa har sökt sig till vår vårdcentral från andra områden. Långshyttans vårdcentral är känd för att ha patienten i centrum och en hög vårdkvalitet! Bemanningen är god med 25 medarbetare, varav tre allmänläkare, ST- och AT-läkare. Vårdcentralen har mottagningar för BVC, MVC, DSK, sjukgymnast, beteendevetare, astma/kol, diabetes, beroende m.fl.Tack vare detta har verksamheten under fyra år rankats som den bästa vårdcentralen i Dalarna, så även 2017 och vår plats i landet är...

 • Company Landstinget Dalarna in Borlänge
  02.09.2019 Updated on: 06.09.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Vill du utvecklas i din yrkesroll som arbetsterapeut och arbeta i team med olika yrkeskategorier? Nu har du chansen! Vi erbjuder dig en gedigen och lång introduktion genom att gå bredvid en erfaren kollega som planerar att gå i pension under nästa år. Förutom detta erbjuds du - introduktionsprogram - tillgång till en handledare och mentor - yrkesträffar tillsammans med arbetsterapeutkollegor i verksamheten som bidrar till din utveckling Habiliteringen är en specialistverksamhet i Dalarna som finns på fem orter i länet. Habiliteringen har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.ARBETSBESKRIVNINGArbetsterapeuten utrede...

 • Company Landstinget Dalarna in Vara
  25.08.2019 Updated on: 30.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Nu kan vi erbjuda dig som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till barnmorska samtidigt som du får behålla din grundlön. Anställningen kallas utbildningsanställning och är en tillsvidareanställning på heltid, med placering på Förlossning/BB Falu lasarett. Utbildningarna startar under vårterminen 2020.ARBETSBESKRIVNINGEfter avslutad utbildning och erhållen legitimation som barnmorska arbetar du vid Förlossningen/BB vid Falu lasarett. Vi har en modern klinik med ett nära samarbete med Neonatalavdelningen som ligger i direkt anslutning till BB i ett så kallat Födelsecentrum där vi arbetar aktivt med noll separation mellan barn och föräldrar.Arbetet ...

 • Company Landstinget Dalarna in Storå
  20.08.2019 Updated on: 25.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGAvdelningen består av en Dagkirurgisk enhet med 2 operationssalar samt Centraloperation med 5 operationssalar fördelade mellan kirurg- och ortopedkliniken. Vintertid bedrivs stor akut ortopedisk verksamhet.Som operationssjuksköterska arbetar du inom våra specialiteter ortopedi, kirurgi och urologi. Det är ett varierande och stimulerande arbete med höga krav på flexibilitet och initiativförmåga. Du kommer att arbeta i team där man har omtanke om varandra och arbetar för en bra arbetsmiljö.Sedvanliga arbetsuppgifter för operationssjuksköterska. Självständigt ansvara för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband med kirurgiska in...

 • Company Landstinget Dalarna in Bor
  17.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Från 1 januari 2018 är Dalatrafik en förvaltning i Region Dalarna. Vi ansvarar för planering, drift, trafikadministration och att handlägga myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i Dalarna.Dalatrafiks huvuduppgift är att med lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn 2007:1092 (LUF) som stöd, affärsmässigt och i konkurrens, upphandla persontrafik i perioder om fem till tio år. Dalatrafik ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer om trafikutbudet i samråd med länets kommuner och regioner. Vi samordnar också tidtabeller och priser. Vi utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud. Vi marknadsför också trafik...

 • Company Landstinget Dalarna in Storå
  17.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi söker nu två sjuksköterskor till vår palliativa vårdavdelning.Vi bedriver specialiserad palliativ slutenvård och är belägna på Falu lasarett. Vi har 6 st vårdplatser. Vi tar emot patienter från hela Dalarnas län.Vården inriktar sig till patienter som har svåra symtom av sin sjukdom och patienter som befinner sig i livets slutskede.Vår ambition är att sjukdomstiden blir så bra som möjligt för patienten och dess närstående.Som sjuksköterska hos oss har du både det medicinska- och omvårdnadsansvaret för patienterna, vilket kräver personlig mognad med kommunikationen till patienten och närstående. Ett nära samarbete med olika professioner, för...

 • Company Landstinget Dalarna in Säter
  17.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!Rättspsykiatriska kliniken i Säter söker säkerhetsvakter för timvikariat.ARBETSBESKRIVNINGRättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Vissa patienter vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Totalt har vi 63 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilket tillsammans med omvårdnadsperso...

 • Company Landstinget Dalarna in Sälen
  17.08.2019 Updated on: 23.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGSedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i ambulans.Tjänstgöringen är förlagd både till ambulansstationerna i Älvdalen och Sälen. Flexibel schemaläggning - ambulansens arbetstidsmodell gäller.Avser säsongsanställning under perioden 200101-200419 under förutsättning att erforderliga beslut fattas.KVALIFIKATIONERDu är legitimerad sjuksköterska. B körkort är ett krav. Meriterande är specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. Meriterande är även Prio 1 behörighet, PHTLS, AMLS utbildning samt C/C1 körkort.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du förväntas ha genomgått ambulanssjukvårdens anställningstester samt ha godkänd...

 • Company Landstinget Dalarna in Skå
  13.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGNu vill vi ytterligare öka tillgängligheten till ungdomsmottagningen för samtliga ungdomar mellan 13- 24 i hela Dalarna oavsett bostadsort.Länets ungdomar ska nu erbjudas utökade möjligheter att möta olika yrkeskategorier på ungdomsmottagningen via digitala arenor. Som barnmorska i denna tjänst är du med i utvecklandet av digitala tjänster på ungdomsmottagningen i Dalarna, t ex arbete med videosamtal, chatt, webbokning mm, en helhet som bildar Dalarnas ungdomsmottagning online. Du kommer även att arbeta praktiskt vid sidan av ert arbete på en fysisk ungdomsmottagning i norra Dalarna.KVALIFIKATIONERDu är legitimerad barnmorska.Det är meriteran...

 • Company Landstinget Dalarna in Skå
  13.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGNu vill vi ytterligare öka tillgängligheten till ungdomsmottagningen för samtliga ungdomar mellan 13- 24 i hela Dalarna oavsett bostadsort.Länets ungdomar ska nu erbjudas utökade möjligheter att möta olika yrkeskategorier på ungdomsmottagningen via digitala arenor. Som kurator i denna tjänst är du med i utvecklandet av digitala tjänster på ungdomsmottagningen i Dalarna, t ex arbete med videosamtal, chatt, webbokning mm, en helhet som bildar Dalarnas ungdomsmottagning online. Du kommer även att arbeta praktiskt vid sidan av ert arbete på en fysisk ungdomsmottagning i norra Dalarna.KVALIFIKATIONERDu har socionomexamen. Grundläggande utbildning ...

 • Company Landstinget Dalarna in Falun
  13.08.2019 Updated on: 18.08.2019

  Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGLön&HR-system är en del av Personalenhet och just nu söker vi ny medarbetare till Lön med placering i Falun. Tillsvidareanställning heltid som kan inledas med 6 månaders provanställning. Lön&HR-system består av två enheter som tillsammans har totalt 24 medarbetare fördelat på fyra orter i Dalarna. Varje månad hanterar vi ca. 9 500 löner och ersättningar för anställda och förtroendevalda inom Region Dalarna.Som löneadministratör bär du huvudansvaret för den direkta lönehanteringen genom att du har ett eget ansvarsområde. Arbetet består av löpande löneadministration, avtalstolkning, kontroller, beräkningar, intyg och rapportering i PA-system He...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Landstinget Dalarna Edit filters