Jobmonitor. Search results for Haninge kommun

27 Jobs found

Used filters:
 • Haninge kommunx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossAvdelningen Stöd, hälsa och sysselsättning söker enhetschef för daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning SoL.Avdelningen ansvarar för verksamheter inom personlig assistans, daglig verksamhet, sysselsättning, hälso- och sjukvårdsinsatser samt kontaktperson, ledsagar- och avlösarservice.Ditt uppdrag - Ditt huvuduppdrag är att genom effektivt strategiskt och operativt ledarskap säkerställa att vi levererar mycket god kvalitet med utgångspunkt och respekt ...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Beskrivning av verksamhetenFörskolan i Haningen kommun startade 2015 ett övergripande projekt "Bygga drömvär(l)den" i samarbete med Reggio Emilia Institutet.Ett projekt där värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati och solidaritet, kreativitet, fantasi och att våga drömma är centrala. Vi på Södra Handens förskolor Eken, Kastanjen och Tallen är med och vill tillsammans med andra förskolor utveckla en likvärdig förskola för alla Haninges barn.Är du redo för höga förvänt...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. VA-avdelningen söker en vikarierande utredningsingenjör Det händer mycket i Haninge inom stadsbyggnadsområdet! Många detaljplaner pågår för att möjliggöra utveckling av den centrala stadskärnan, den nya stadsdelen Vega och omvandling av gamla sommarstugeområden till villabebyggelse.De kommande 10 åren beräknas kommunens utveckling medföra VA-investeringar på ca 200 Mkr/år. För en god kommunalekonomi fordras mycket arbete i planskedet liksom i utbyggnadsskedet av VA-investeringar. Ditt uppd...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Tungelsta skola är "skolan mitt i byn", belägen i en lantlig idyll i södra delen av Haninge kommun.Vi har Stockholms city på bekvämt pendlingsavstånd, ca 30 minuter med bil eller pendeltåg. Skolan ligger en ca 5 minuters promenad från Tungelsta station.  Tungelsta skola är organiserad i årskursvisa arbetslag med år F-9. Varje arbetslag leds av en utvecklingsledare. Vi har ca 900 elever på skolan och är ca 115 medarbetare. Skolans vision är Vilja, Våga, Vara nyfiken!Vi söker nu en lärare ti...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossEnheten Funktionsnedsättning arbetar med myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).Enhetens övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad självständighet för målgruppen.Verksamheten bedrivs utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och kommunens riktlinjer. Tyngdpunkten i enhetens arbete inom myndighetsutövning är rättssäker handläggning, enhetliga bedömningar samt uppföljning...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Beskrivning av verksamhetenCentrum Vux är en mångkulturell arbetsplats med elever och personal från hela världen.Ditt uppdragDu som söker är behörig att undervisa i Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Vi ser gärna att du har pedagogisk erfarenhet från vuxenutbildning. Att du har god datorvana och är bekväm med att använda tekniska hjälpmedel är viktigt då delar av kommunikationen med deltagare sker via internet.Som lärare i svenska som andraspråk ger du dina elever ...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  30.08.2019 Updated on: 04.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossPå Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar 180 personer.Våra verksamheter berikar livet för alla som bor och verkar i kommunen. Vi har hand om bland annat kulturprogram, kulturskola, bibliotek, kulturhus, fritidsgårdar, föreningsstöd och idrottsanläggningar. Barn och unga ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet vad gäller utbud och utveckling inom förvaltningens olika verksamheter och områden. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna och prägla...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  30.08.2019 Updated on: 04.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossEn av länets största gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet i Haninge kommun, söker ny rektor.Under de fyra senaste åren har det skett ett omfattande förändringsarbete på Fredrika Bremergymnasiet. Flera omorganisationer har genomförts och sedan 2016 är skolan en sammanhållen skolenhet med en rektor för hela skolan. Skolan utvecklas i dag positivt och har en ekonomi i balans. Attraktiviteten har ökat kraftigt och Fredrika Bremergymnasiet är idag en av länets...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  30.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Beskrivning av verksamhetenFörskolan i Haningen kommun startade 2015 ett övergripande projekt "Bygga drömvär(l)den" i samarbete med Reggio Emilia Institutet.Ett projekt där värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati och solidaritet, kreativitet, fantasi och att våga drömma är centrala. Vi på Södra Handens förskolor Eken, Kastanjen och Tallen är med och vill tillsammans med andra förskolor utveckla en likvärdig förskola för alla Haninges barn.Är du redo för höga förvänt...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  30.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Vi söker modersmålslärare i Urdu (timanställning)Du kommer att arbeta både självständigt och i team.Det förutsätts att du deltar i våra olika pedagogiska möten och APT möten som sker veckovis. Studiehandledning på modersmålet i andra ämnen kan även förekomma. Arbetet är förlagt till olika skolor i kommunen, vilket medför att du förflyttar dig under arbetsdagen. I tjänsten ingår också mycket kontakt med vårdnadshavare, närvarorapportering, lektionsplanering etc. i olika program.Arbetsuppgif...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. HagaLyckebyskolan är en F-9 skola med drygt 1000 elever och 140 kompetenta medarbetare.Inom skolan finns verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola. Våra elever är framtidens vuxna och tillsammans med dom tar vi sikte på deras framtid. Vi arbetar målinriktat med elevernas kunskapsutveckling under hela deras skoltid. Vi vill fostra våra elever till att bli kunniga och självständiga individer som delar de värderingar som finns i samhället.Ditt uppdragSom skolsköterska ansvarar d...

 • Company Haninge kommun in Brandbergen
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Beskrivning av verksamhetenHaninge Kulturskola erbjuder musik, dans, konst, film och teater för barn och unga i kommunen.Musikundervisningen sker i kommunal regi medan kulturskolans andra aktörer har verksamhet i dans, teater, och film/media. Kulturskolans verksamhet omfattar 1200 elever varav drygt 800 deltar i musikundervisningen.Kulturskolans olika verksamheter finns på flera platser i kommunen. Musikundervisningen sker både i egna lokaler i Brandbergen men också på bibliotek och i fler...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med oss.Ditt uppdragAnsvarstagande Personlig assistent med "glimten i ögat" sökes till en ung man med förvärvad hjärnskada.I ditt jobb kommer du dels att vara mig behjälplig på min dagliga verksamhet och dels jobba hemma hos mig, jag bor med mina föräldrar och syskon ute på Muskö.Mina intressen vore roligt om du delar, jag är konstnärlig, gillar att måla tavlor. Jag tycker det är kul med dataspel och utmanar dig gärna i Monopol.Jag har en egen hund som vi kommer ta ...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossVendelsömalmsskolan är en F-9 skola med drygt 630 elever och ca 100 kompetenta medarbetare.Vi innefattar grundskola, särskola och fritidshem. Skolan ligger i ett lugnt och trevligt område med stora grönytor, i närheten av Tyresta nationalpark.Vår värdegrund vilar på fyra ord: kunskap, glädje, trygghet och samarbete.Ditt uppdragVendelsömalmsskolan söker just nu en elevassistent med bakgrund som undersköterska till vår grundsärskola inriktning ämnen för arbete ...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  28.08.2019 Updated on: 01.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Ribbyskolan i Västerhaninge söker en biträdande rektor/specialpedagog 50/50 till vår F-9 skolaRibbyskolan växer och därför har vi möjlighet att utöka med ytterligare en biträdande rektor/specialpedagog.Ribbyskolan är en arbetsplats där trivsel och måluppfyllelse står i fokus.Vi söker nu dig som brinner för skolutveckling och elevhälsa samt tycker om att leda människor i det arbetet. Som biträdande rektor/specialpedagog arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå.ArbetsuppgifterDu ...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  28.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossSvartbäcksskolan är en F-6 skola med tillhörande grundsärskola med ca 520 elever.Skolan ligger vid Tyresta nationalpark i Haninge kommun med urskogen runt hörnet. Vi har höga ambitioner att ständigt utveckla verksamheten genom att vara en attraktiv skola där alla elever får plats och där vi jobbar tillsammans med målet i sikte för att skapa goda kunskapsresultat.Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling av verksamheten, där höjda resultat, ökad likvärdighet...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  19.08.2019 Updated on: 22.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossVi menar allvar med att vi ska stärka alla elevers lärande i Haninges kommunala skolor och vi tror på undervisningens kraft för att lyckas med det.Vi arbetar idag framgångsrikt med prognoser, uppföljning och med ett tydligt fokus på elevernas måluppfyllelse. Genom stärkt kvalitet i undervisningen, ett tydligt pedagogiskt ledarskap, förbättrade lärmiljöer och förebyggande elevhälsa skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever. I många av våra skolor an...

 • Company Haninge kommun in Brandbergen
  19.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Beskrivning av verksamhetenBrandbergens bibliotek är ett kombinerat folk- och skolbibliotek.Placerat i Brandbergens centrum i nära anslutning till service med goda bussförbindelser såväl mot Stockholm som till övriga kommundelar. Brandbergen är ett mångkulturellt miljonprogramsområde. Här har du möjlighet att få arbeta i en utvecklande miljö med kunniga kollegor. Vi arbetar nära Brandbergens F - 9 skola och därför måste du också gilla att arbeta med både unga och gamla låntagare och besöka...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  14.08.2019 Updated on: 20.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Tungelsta skola är "skolan mitt i byn" , en lantlig idyll i södra delen av Haninge kommun.Vi har storstaden i form av Stockholms City på bekvämt pendelavstånd, ca 30 minutermed bil och eller pendeltåget. Skolan ligger fem minuters promenad från stationen. Skolans vision är Vilja, Våga, Vara nyfiken!Tungelsta skola är organiserad i årskursvisa arbetslag F-9. Varje arbetslag leds av en utvecklingsledare. På skolan har vi ca 900 st elever och vi är ca 120 medarbetare. Alla i teamet är  delakt...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossBåtsmansskolan är en väletablerad F-6 skola med ca.300 elever och 40 kompetenta medarbetare. Skolan är belägen i ett lugnt och trivsamt bostadsområde i Haninge kommun. Vi söker nu en driven och engagerad skolsköterska som vill vara med och utveckla skolan inför framtiden.Ditt uppdragSom skolsköterska ansvarar du, tillsammans med skolläkaren, för elevhälsans medicinska insats på Båtsmansskolan. Den medicinska insatsen är en viktig del av skolans elevhälsoteam ...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Haninges skolor arbetar målinriktat och medvetet med ökad måluppfyllelse.Haga/Lyckebyskolan är en F-9 skola med drygt 1000 elever vars rektorsområde ligger i vackra Vendelsö, ett lugnt område med närhet till sjö och natur. Vår vision är: Tillsammans skapar vi framtiden!Vi söker vikarierande grundskollärare i Franska/Engelska till årskurs 7-9Ditt uppdragDu har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och var...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Stödassistent – Vikariat 100 %Socialförvaltningen, Boende och BoendestödHar du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag.Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Ditt uppdragVi arbetar på uppdrag av beställarenheten och ger stöd till personer som har funktionsnedsättningar och aut...

 • Company Haninge kommun in Haninge
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Beskrivning av verksamheten Ribbybergsskolan är en F-6 skola med ca 520 elever.Skolan är belägen nära centrum i Västerhaninge med närhet till pendeltåg och bussar. Vår vision är att alla barn är allas ansvar. Värdegrundsarbetet är därför en naturlig och viktig del för oss här på Ribbybergsskolan.Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang där vi trivs tillsammans!Vår målsättning är att alla våra elever ska lämna Ribbybergss...

 • Company Haninge kommun in Brandbergen
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Vill du arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och präglas av omtanke, ödmjukhet och engagemang- välkommen att söka jobb hos oss.Vi är en organisation med en lång historia, samtidigt ser vi hela tiden framåt. Nytänkande och utveckling är viktigt för oss och det präglar vår syn på ledarskap och medarbetarskap. För att utvecklas tillsammans med oss behöver du ha förmåga att hantera, använda och lära dig mer om digitala verktyg. Haninge kommun har en erkänt mycket ...

 • Company Haninge kommun in Handen
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Välkommen att utvecklas med ossVill du bidra till utveckling och arbeta i ett ESF-projekt med tydligt syfte att stödja nyanlända kvinnor och män att effektivare komma ut i egen försörjning via arbete eller reguljära studier? Då ska du söka tjänsten!Tjänsten är en projektanställning (t.o. m. mars 2021) och medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Din arbetsplats är på Etableringscentrum i Haninge kommun, invid Handen pendeltågsstation, och är organiserad under Arbetsmarknadsenheten. ...

 • Company Haninge kommun in Handen
  09.08.2019 Updated on: 15.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. BeskrivningBli en av oss på Runstensskolan! Nu söker vi dig som brinner för att utveckla läsning och läsintresset i åk 1-3.Runstensskolan är en skola som har ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi finns i centrala Handen, nära till kommunikationer och Rudans friluftsområde. Vi vill att skolans alla elever ska känna trygghet, studiero och trivsel samt känna samhörighet med personal och övriga elever på skolan. Detta är grunden för att inlärning ska kunna ske. Alla elever vill l...

 • Company Haninge kommun in Handen
  09.08.2019 Updated on: 10.08.2019

  Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. BeskrivningBli en av oss på Runstensskolan!Nu söker vi en SV/EN lärare i åk 4-6.Runstensskolan är en skola som har ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi finns i centrala Handen, nära till kommunikationer och Rudans friluftsområde. Vi vill att skolans alla elever ska känna trygghet, studiero och trivsel samt känna samhörighet med personal och övriga elever på skolan. Detta är grunden för att inlärning ska kunna ske. Alla elever vill lyckas och vi arbetar för att möta varje ens...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Haninge kommun Edit filters