Jobmonitor. Search results for Danderyds Sjukhus AB

8 Jobs found

Used filters:
 • Danderyds Sjukhus ABx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company Danderyds Sjukhus AB in Skå
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Inom Njurmedicinska kliniken på Danderyds Sjukhus AB arbetar cirka 150 medarbetare. Verksamhetsområdet består idag av fem enheter, en njurmedicinsk mottagning inkl. peritonealdialys/transplantationsmottagning, en slutenvårdsavdelning samt tre hemodialysmottagningar. Vi har ett bra samarbete mellan enheterna och ett gott arbetsklimat. En personcentrerad vård är viktigt för oss där vi arbetar för ökad delaktighet hos våra patienter. På njurmedicinska kliniken utreds och behandlas patienter med medicinska njursjukdomar i alla stadier av njursvikt.    Om tjänsten Vill du vara med och utveckla vår verksamhet, då är den här tjänsten något för dig!    Du arbetar i ett team av medicinska sekreterare som tillsammans jobbar mot klinikens fem vårdenheter. Ett gott arbetsresultat möjliggörs av god ko...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Danderyd
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Den topprankade hjärtsjukvården på Danderyd sjukhus söker dig som är sjuksköterska med intresse för akut hjärtsjukvård och som vill arbeta i vår nybyggda HIA-avdelningen i det nya akuthuset där vi flyttar in i september 2019.    Kompetensutveckling När du anställs hos oss ingår du i ett två årigt kompetensutvecklingsprogram där intern och extern utbildning ingår vilket leder till att du blir hjärtsjuksköterska (DSAB) med ett lönepåslag på befintlig lön. Genom inskolning och internutbildning skapar vi förutsättningar för att du skall kunna arbeta med avancerad HIA-vård ex. Non Invasiv ventilationsbehandling, artärnål och inotropa läkemedel. Du får utbildning för akut omhändertagande av patienter med STEMI där du får assistera inne på koronarangiografi jourtid samt göra första bedömning av ...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Vara
  05.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Kirurg- och urologklinikens verksamhet består av öppen- och slutenvård, kirurgmottagning, urologmottagning, endoskopicentrum, obesitasmottagning, kolorektalmottagning, dagvårdsavdelning samt 4 slutenvårdavdelningar. Arbetsuppgifter:   Kirurgmottagningen söker nu en Operationsplanerare/koordinator. Arbetet innebär att du tillsammans med tre kollegor har ansvar för att, i samråd med sektionschefer och chefer för operationsverksamheten, planerar och kallar patienter till operation. I arbetet ingår kort- och långtidsplanering av operationsverksamheten samt produktionsplanering för respektive sektion.    Arbetstid: Heltid, måndag-fredag, 40 timmar/vecka vikariat ett år med möjlighet till förlängning.     Kvalifikationer:   Vi söker dig som är sjuksköterska och meriterande för tjänsten är att...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Skå
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  På grund av pensinsavgång söker vi nu en medicinsk sekreterare på ortopedkliniken. Är du medicinsk sekreterare och gillar att skriva journaler? Är du dessutom flexibel och ansvarstagande? Välkommen med din ansökan!    Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus har ca 250 medarbetare.  Kliniken bedriver både akut och elektiv vård. Utöver vår mottagningsverksamhet så förfogar kliniken över tre vårdavdelningar för trauma och en för planerad höft- och knäproteskirurgi. En av vårdavdelningarna är en klinisk undervisningsavdelning (KUA) där studenter och handledare gemensamt tar hand om patienter. Läkargruppen är organiserad i fyra sektioner; trauma-, ledprotes- och dagortopedisk sektion samt sektionen för ST- och underläkare.  Till ortopedkliniken hör också den paramedicinska sektionen med fysiot...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Vara
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Arbetsuppgifter: Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus söker en vikarierande kontaktsjuksköterska inom området urologi. Som kontaktsjuksköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för kontinuiteten genom vårdkedjan för patienter med cancerdiagnos. Arbetet innebär att i ett tidigt skede etablera kontakt och vara tillgänglig för patienter och anhöriga. Fokus ligger på psykosocialt omhändertagande och att vara ”spindeln i nätet”. I uppdraget ingår även att bevaka ledtider så att patienten får rätt vård inom rimlig tid, delta i olika multidisciplinära konferenser, initiera och delta i utvecklings- och forskningsarbete. Kontaktsjuksköterskorna sköter även registrering av SVF flödet (standardiserade vårdförlopp) i datasystemet INCA. Du har tillsammans med övriga kollegor ansvar...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Huddinge
  04.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Högspecialiserad smärtrehabilitering är en länsövergripande öppenvårdsverksamhet för personer med långvariga smärttillstånd med verksamhet på Danderyds och Huddinge sjukhus. Teamet i Huddinge, där vi nu söker ersättare för vår erfarna kurator som går i pension, erbjuder även rehabilitering för patienter i behov av språktolk. Tillsammans med Smärtmottagningen på Danderyds sjukhus utgör vi ett smärtcentrum. Hos oss präglas verksamheten av kontinuerlig metodutveckling där alla är med och ansvarar för verksamhetens mål, utveckling och resultat.    Om tjänsten Du kommer att arbeta med dina patienter på individ- och gruppnivå i en kreativ organisation med kompetenta kollegor. Teamarbetet är kärnan i vår verksamhet där du bidrar med din yrkesspecifika kompetens. Teamets mål med rehabiliteringen...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Huddinge
  01.09.2019 Updated on: 05.09.2019

  Teamet i Huddinge, där vi nu söker sjuksköterska/teamsamordnare erbjuder även rehabilitering för patienter i behov av språktolk. Du kommer att arbeta med dina patienter på individ- och gruppnivå i en kreativ organisation med kompetenta kollegor.         Arbetsuppgifter: Som sjuksköterska/teamsamordnare kommer du arbeta i team tillsammans med arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut samt sekreterare med placering på Högspecialiserad smärtrehabilitering på Huddinge sjukhus. Du är ”spindeln i nätet” och samordnar teamets dagliga arbete. Vidare ingår i arbetsuppgifterna bedömningar, rådgivande och motiverande samtal, medicinsk uppföljning och patientundervisning i grupp. Sjuksköterskan i teamet har huvudansvar för hälsofrämjande interventioner. Kvalifikationer: Vi ...

 • Company Danderyds Sjukhus AB in Skå
  27.08.2019 Updated on: 02.09.2019

  Vi söker dig som vill arbeta dag eller natt med avancerad och komplex vård i det akuta skedet och där du som sjuksköterska känner dig trygg med att du ska kunna göra ett bra jobb.    Vi vårdar både kroniska och akutsjuka patienter i olika åldrar. Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredningar, olika typer av medicinska behandlingar som behandling av njurtransplanterade, utförande av peritonealdialys samt vård vid livets slutskede.  Anemibehandling,behandling av infektioner, metabola ochelektrolytrubbningar, hypertoni och handläggning av uremiska symtom ärvanligt förekommande. När platsläget tillåter det, vårdar vi även patienter från andra medicinska specialiteter vilket ger dig bred kunskap om till exempel neurologi eller en...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Danderyds Sjukhus AB Edit filters