Jobmonitor. Search results for Skå

1 Jobs found

Used filters:
  • Skåx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company AB Boxholmshus in Skå
    10.11.2023 Updated on: 10.11.2023

    Om BoxholmsteknikAB Boxholmsteknik är det lilla bolaget med de stora resurserna och kompetensen när det gäller att sköta drift, optimering samt förnyelse av den kommunala vatten och avloppsanläggningen. I den kommunala vatten och avloppsanläggningen räknas vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk samt ledningsnät. Effektiv hantering av hushållsavfall och återvinningsmaterial samt en återvinningscentral där vi tar emot och behandlar ditt avfall som du vill bli av med. Helt enkelt samhällsviktiga tjänster som är en grundförutsättning för att vår allas vardag ska fungera vilket vi många gånger tar för självklart.Boxholmsteknik omsätter ca 20 mkr. AB Boxholmsteknik ska tillhandahålla kommunala tekniska nyttigheter genom att äga och ansvara för förvaltning och drift av vatten- och avlop...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters